03/26/16

သရ၀ဏ္(ျပည္)

နိုင္ငံေတာ္သမၼအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ သမၼတၾကီးဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ ၂၁.၃.၂၀၁၆ နံနက္တြင္ မိန္.ခြန္းေျပာသြားသည္။ မိန္.ခြန္းဆိုသည္ထက္ မိမိတင္ျပထားေသာ
၀န္ၾကီးဌာန ၂၁ ခု ၊ ၀န္ၾကီးဦးေရ ၁၈ ဦး ထားရွိရသည္.အေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ ။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္စကားေျပာသြားသည္မွာ အခ်ိန္အားျဖင္. ခုနစ္မိနစ္ပဲရွိသည္ ။တိုေတာင္းေသာ မိန္.ခြန္းျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ ထိေရာက္မွုရိေသာမွတ္သားဖြယ္စကားမ်ားလဲပါ၀င္ေနသည္ ။ အထူးသျဖင္. နိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ားနွင္.ပါတ္သက္၍ျဖစ္သည္ ။ ေနာက္တက္မည္.သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က

“ ဒီေနရာမွာတခ်ိဳ.၀န္ထမ္းမ်ားက ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားေလ်ာ.နည္းသြားလို. အလုပ္လက္မဲ. ျဖစ္သြားမွာကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္ ၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကိုေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းအားျဖင္. ၀န္ၾကီးဦးေရေလ်ာ.နည္းသြားတာသာရွိပါတယ္ ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုသင္.ေတာ္သလိုေျပာင္းေရြွ.ေနရာခ်ထားျခင္းအားျဖင္. အလုပ္အကိုင္လံုျခံဳမွုေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ ။နိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ. ဥပေဒ ၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ.ညီညြတ္ျခင္းရွိတဲ.အလုပ္မ်ိဳးကိုသာလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုပါက အလုပ္လက္မဲ.ျဖစ္စရာအေၾကာင္းလံုး၀မရွိပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္ “

ဟု ရွင္းျပခဲ.သည္ ။ထို.အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနအေရအတြက္နွင္. ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေရေလ်ာ.နည္းသြားျခင္းအားျဖင္.နိုင္ငံေတာ္နွင္.နိုင္ငံသူနိုင္ငံံသားမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ၊ အစိုးရ၏မူ၀ါဒမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ေနွာင္.ေနွးၾကန္.ၾကာမွုေတြ ၊မလိုအပ္ပဲေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမွုကိုျဖစ္ေစ မ်ားစြာေလ်ာ.နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟုေျပာၾကားခဲ.ပါသည္ ။ ၎မိန္.ခြန္းတြင္ ေငြကိုသာမက အခ်ိန္ေနွာင္.ေနွးၾကန္.ၾကာမွု ဆိုသည္.စကားကိုပါထည္.သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္းကို၀မ္းေျမာက္စြာၾကားရေလသည္ ။ ယေန.ေခတ္ ကမၻာ.စီးပြားေရးေလာက၌ အခ်ိန္သည္ေငြ ( Time is money ) ဟု တင္စားေခါ ္ေ၀ါ ္ၾကေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံေလာက္အခ်ိန္ကိုမေလးစားတန္ဖိုးမထားေသာနိုင္ငံ ကမၻာေပါ ္တြင္မရွိသေလာက္နီးပါးျဖစ္ေနသည္မွာၾကာေပျပီ ။

နိုင္ငံေတာ္ကျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားေသာတရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ရံုးခ်ိန္သည္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ညေန ၄နာရီခြဲ အထိျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ျမန္မာနိုင္ငံတြင္တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ တေန.လ်ွင္ ခုနစ္နာရီသာရွိေလသည္ ။ထိုအထဲကမွ ေန.လည္ ၁၂ နာရီမွ ၁ နာရီအထိ ထမင္းစားနားေသာေၾကာင္. အသားတင္အလုပ္ခ်ိန္မွာ ၆ နာရီပဲရွိေတာ.သည္ ။ သို.ေသာ္ ထို ၆ နာရီကိုပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္တိတိက်က်အလုပ္လုပ္ၾကပါသလားဟုေမးလာလ်ွင္ အမ်ားစုသည္မလုပ္ၾကပါဟုေျဖရမည္ျဖစ္သည္ ။ နံနက္ကိုးနာရီခြဲတိတိတြင္ မိမိစားပြဲတြင္ထိုင္၍ ၀န္ေဆာင္မွုေပးရန္ ရံုးသူရံုးသာအားလံုးသည္ အမွန္တကယ္တိတိက်က် ရွိေနၾကပါသလားဟူေသာေမးခြန္းကို ေမးလ်ွင္ No ဆိုေသာအေျဖကိုရလိမ္.မည္ ။ ကိုနာရီခြဲ ရံုးတက္သည္ ၊အလုပ္စတင္သည္ဟုေျပာၾကေသာ္လည္း ဆယ္နာရီေလာက္မွ ေရာက္လာသူမ်ားလဲရွိသည္ ။ ရာထူးၾကီးသူမ်ားမွာပိုဆိုးသည္ ။ မန္ေနဂ်ာ ၊ဦးစီးမွူးဆိုသူမ်ားကိုအလုပ္ကိစၥျဖင္.ေတြ.ခ်င္လ်ွင္ သူရွိေနရမည္.ေနရာ ၊သူရွိေနရမည္.အခ်ိန္တြင္ ရွိကိုရွိေနပါမည္ဟု ကံေသကံမမေျပာနိုင္တာေတြမ်ားသည္ ။ ဦးစီးမရွိဘူး ၊ မန္ေနဂ်ာမရွိဘူး ေန.လည္ျပန္လာခ်င္လည္းလာမည္ ၊ လာခ်င္မွလည္းလာမည္ ၊ ဘယ္သြားသလဲမေမးနွင္. ၊ဘယ္အခ်ိန္ျပန္လာမဲမသိခ်င္နွင္. ေစာင္.ဖို.က ျပည္သူလူထုတာ၀န္ ၊ လာခ်င္လာမည္ မလာခ်င္လ်ွင္ေဂါက္ကြင္းသို.ဆက္သြားဖို.က အရာရွိတို.တာ၀န္ျဖစ္သည္။

မ.ဆ.လ ေခတ္က က်ြန္ေတာ္.ဦးေလးတေယာက္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ.က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ.တြင္ ၀န္ထမ္းတေယာက္ျဖစ္သည္ ။ သူ.ကိုဌာနမ B.S.A ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစီးေပးထားသည္ ။ သူ၏တာ၀န္မွာ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြား၍ေဆးကုသမွုခံယူေနရေသာ လူနာမ်ားကိုေန.စဥ္အိမ္ေပါက္ေစ.လိုက္ၾကည္.ကာ ေဆးမန္မွန္ေသာက္ဖို. နွိုးေဆာ္ရေသာအလုပ္ျဖစ္သည္ ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ.ေကာင္းသည္ ။ တီဘီေဆးမွာေျခာက္လ တနွစ္စသည္ျဖင္. ေန.စဥ္မွန္မွန္ေဆးေသာက္ပါမွေပ်ာက္ကင္းေသာေရာဂါျဖစ္သည္ ။ေဆးေသာက္ပ်က္၍ မရေပ ။ လူနာမ်ားကိုေန.စဥ္မွန္မွန္ေဆးသြားတိုက္ျခင္းျဖင္. ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ကုသနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ က်ြန္ေတာ္.ဦးေလးသည္ လူနာမ်ားဆီသို. သြားသည္မရွိပဲ သူ.ဆိုင္ကယ္ကို ကိုယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္. ႏြားနို.ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမွာပဲအလြဲသံုးတာသူသက္ျပည္.ပင္စင္ယူသည္အထိျဖစ္ေလသည္ ။ သူ.အိမ္မွ ေထာက္ၾကံ.ႏြားေမြးျခံ သို.နြားနို.သြားယူျခင္း ၊ ႏြားနို.မ်ားကိုရန္ကုန္ျမိဳ.လမ္းမေတာ္ျမိဳ.နယ္တြင္အိမ္မ်ားသို.လုိက္လံပို.ေဆာင္ျခင္း မ်ားကိုသာ နိုင္ငံေတာ္မွေပးထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၊ နိုင္ငံေတာ္၏အခ်ိန္တို.ကိုသံုးကာျပဳမူေနပါသည္ ။ သို.ေသာ္လည္း အထက္ကိုပိုင္ေအာင္ (လက္ေဆာင္မ်ားမ်ားေပးကာ)ေပါင္းထားေသာေၾကာင္.မည္သည္.ျပသနာမွမတက္ခဲ.ပါ ။ ထို.ေၾကာင္.နိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ား၏အလုပ္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ အေတာ္ကိုေျပာရခက္ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ တစ္ေန.
ခုနစ္နာရီခြဲဆိုေသာ တရား၀င္အလုပ္ခ်ိန္တြင္ ထမင္းစားျခင္း ၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထြက္ထိုင္ျခင္း ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍အျပင္ထြက္ျခင္း ၊ စကားထုိင္ေျပာျခင္း ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားရ့ုးတြင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ဖုန္းေျပာေနျခင္း ၊ ေဖ.စ္ဘြတ္ၾကည္.ေနျခင္း ၊ Chatting ရိုက္ျခင္း ၊ ၀တၱဳစာအုပ္ဖတ္ေနျခင္း စေသာအခ်ိန္မ်ားကိုနွုတ္လိုက္လ်ွင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ တေယာက္ လ်ွင္ တေန. နွစ္နာရီပင္ မရွိေသာလူမ်ားလဲ ဒုနဲ.ေဒးျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားတေန.အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ခုနစ္နာရီသတ္မွတ္ထားျပီး တပါတ္လ်ွင္ ၅ ရက္အလုပ္လုပ္ရသျဖင္. တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ ရက္သတၱတပါတ္လ်ွင္ ၃၅ နာရီျဖစ္သည္ ။ ထမင္းစားနားခ်ိန္ ၁ နာရီကိုနွုတ္လိုက္လ်ွင္ ရက္သတၱတပါတ္လ်ွင္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ နာရီ ၃၀ သာရွိသည္.သေဘာျဖစ္သည္ ( ေရွ.တန္းေရာက္တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ျပည္သူ.ရဲမ်ား ၊ ေဆးရံုမွတာ၀န္က်ဆရာ၀န္မ်ား ၊သူနာျပဳမ်ား ၊မီးသတ္ရဲေဘာ္မ်ား ၊ ဧည္.လမ္းညြွန္မ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား စသည္တို.၏အလုပ္ခ်ိန္ကေတာ.ထို.ထက္ပို၍မ်ားနိုင္ပါသည္ ) ။ နိုင္ငံတကာတြင္ေတာ.တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ ခုနစ္ရက္တပါတ္လ်ွင္ နာရီေပါင္း ၄၀ မွ ၄၄ နာ၇ီ ျဖစ္ပါသည္ ။ စကၤာပူနိုင္ငံ၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ တနလၤာမွေသာၾကာေန.စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန.လည္ ၁ နာရီအထိ ၊ တဖန္ ေန.လည္ ၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိျဖစ္သည္ ။ တေန. ခုနစ္နာရီ အသားတင္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ ေန.လည္စာစားခ်ိန္ပါထည္.ေပါင္းလ်ွင္တေန.ရွစ္နာရီ ၊ ရက္သတၱတပါတ္လ်ွင္ နာ၇ီေပါင္း ၄၀ ျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံတကာတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ တေန. ၈ နာရီ (သို.မဟုတ္ ၇ နာရီ)ဆိုေသာ္လည္း အလုပ္စ၀င္ေသာအခ်ိန္ကို အခ်ိန္မွတ္စက္ ( timer slot ) ထဲသို.ကတ္ျပားထည္.ျပီး ၊ အလုပ္ျပီးခ်ိန္ တြင္တခါ စက္ထဲကတ္ျပားထည္.ရသျဖင္. ျမန္မာျပည္မွာကဲ.သို. ဟိုလိုလိုသည္လိုလိုနွင္.လိမ္၍မရေပ ။ တကယ္လုပ္ျပီး လုပ္ခလစာနွင္.ခံစားခြင္.ကိုတကယ္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာျပည္၏လုပ္ခလစာသည္နိုင္ငံျခားမွာေလာက္မရတာေသခ်ာပါသည္ ။ သို.ေသာ္ဒါသည္ သီးျခားေဆြးေႏြးရမည္.ကိစၥျဖစ္သည္ ။ လစာနည္းသျဖင္. အလုပ္မလုပ္ဘူးဆိုတာကေတာ.မျဖစ္သင္.ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ ယခုလက္ရွိနရာသို.ေရာက္ရွိေနေသာ အလုပ္တာ၀န္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခဲ.ေသာ ဘ၀ျဖစ္သျဖင္. တာ၀န္ေၾကစြာထမ္းေဆာ္ဖို.တာ၀န္ရွိေလသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ျဖစ္ေနသည္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးမွုနွင္.တရားစီရင္ေရးစနစ္အားနည္းခ်က္ေၾကာင္. လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အထက္လူၾကီးဆိုသူကိုလိုတာထက္ပိုေၾကာက္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ခိုင္းပိုင္ခြင္.မရွိေသာ္လည္း အထက္လူၾကီးဆိုသူက အမိန္.ေပးလ်ွင္ ဥပေဒရွိရွိမရွိရွိ လုိုက္လုပ္ေပးရတာပဲျဖစ္သည္ ။ထို.ေၾကာင္.ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေနြေက်ာ္းပိတ္ရက္တြင္ ဖုန္းဂ်ဴတီေစာင္.ရျခင္း ၊ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ယူရျခင္း ၊စသည္. မိမိအဓိကတာ၀န္နွင္.မဆုိင္ေသာအလုပ္မ်ားကိုပါထည္.သြင္းလုပ္ေဆာင္ရျခင္း ၊အျခား၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း

အထက္လူၾကီးကနွုတ္မိန္.ျဖင္.ခိုင္းေသာကိစၥမ်ားကို နိုင္ငံ.၀န္ထမ္းအလုပ္နွင္.ဆိုင္ဆိုင္မဆိုင္ဆိုင္ လုပ္ေနရသည္မ်ားလည္းရွိေပသည္။ ထို.ေၾကာင္.ထိုအရာမ်ားကိုလည္းေနာက္တက္မည္.အစိုးရသည္ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေရာ ၊ အထက္လူၾကီးဆိုသည္. အ၇ာရွိမ်ားကိုေရာ တိတိက်က်တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ.သလို သူမ်ားေျခတလွမ္းလွမ္းရင္ က်ဳပ္တို.က ေျခလွမ္း သံုးေလးလွမ္းေလာက္လွမ္းကာမွေတာ္ကာၾကလိမ္.မယ္ ဆိုသည္.စကားသည္မွန္လွေပ၏ ။ ယခုေသာ္ကား ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားနွင္.တကမၻာလံုးက ေျခလွမ္းသံုးေလးငါးလွမ္းလွမ္းေနၾကခ်ိန္တြင္ ကိုယ္က ေျခတလွမ္းကိုေလးတိေလးကန္သြားေနၾကသည္နွင္.တူေပ၏ ။သူမ်ားကိုလိုက္မီဖို.ေ၀းစြ တျဖည္းျဖည္းနွင္.အမ်ားကေက်ာ္တက္သြားျခင္းကိုသာခံၾကရမည္ျဖစ္သည္ ။

က်ြန္ေတာ္တို.နိုင္ငံ၏ သူမ်ားထက္ထူးျခားေနေသာကိစၥမွာ ကမၻာတြင္ တရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္ ( Public Holidays) အမ်ားဆံုးရွိေသာနိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ.စံခ်ိန္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ကမၻာေပါ ္တြင္ တနွစ္တာအတြင္းတရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္အနည္းဆံုးနိုင္ငံအျဖစ္ ယူေကနိုင္ငံက (၁၀ )ရက္သာရွိျပီးစံခ်ိန္တင္ထားသလို ၊တနွစ္တာ ရံုးပိတ္ရက္အမ်ားဆံုးအျဖစ္ အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံက ၁၈ ရက္ျဖင္.ဗိုလ္ဆြဲေနရာမွ ျမန္မာနိုင္ငံက စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွလက္ထက္တြင္ သၾကၤန္နွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ ဆယ္ရက္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖင္. တနွစ္တာတရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္ ၂၃ ရက္အထိျဖစ္သြားျပီး (အလုပ္မလုပ္သည္.ဘက္တြင္ ) ကမၻာ.စံခ်ိန္ခ်ိဳးလိုက္ပါေတာ.သည္ ။ကမၻာ.နိုင္ငံမ်ား၏တနွစ္အတြင္း တရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိုင္းျဖစ္သည္ ။

ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္းနိုင္ငံ ၁၀ ရက္
ဂ်ပန္ ၁၅ ရက္
တရုတ္ ၁၁ ရက္
စကၤာပူ ၁၄ ရက္
E.U နိုင္ငံမ်ား (ပ်မ္းမ်ွ) ၁၁ ရက္
အာဂ်င္တီးနား ၁၈ ရက္
ျမန္မာ ၂၅ ရက္

ဤဇယားကိုၾကည္.လ်ွင္ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မလိုအပ္ပဲ Public Holidays မ်ားကို လိုတာထက္ပိုျပီး သံုးထားေၾကာင္းေတြ.နိုင္ေလသည္ ။ တနိုင္ငံလံုး အလုပ္မလုပ္ပဲ ၂၅ ရက္ရပ္နားလိုက္ျခင္းမွာ တျပည္လံုး၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို က်ဆင္းေစပါသည္ ။အထူးသျဖင္. ဖြံ.ျဖိဳးျပီးနိုင္ငံမ်ားတြင္ ၃ ရက္ထက္ပို၍ပိတ္ေလ.မရွိေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆယ္ရက္ +စေန +တနဂၤေႏြ = ၁၂ ရက္တိတိပိတ္ထားလိုက္ျခင္းကား နိုင္ငံတကာတြင္လံုး၀မျဖစ္နိုင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ ေငြေပးေငြယူအားလံုး ၊လုပ္ငန္းမ်ားအာလံုး ရပ္ဆုိင္းသြားေစနိုင္ေသာ ရံုးပိတ္ရက္ရွည္ၾကီးျဖစ္သည္ ။သၾကၤရံုးပိတ္ရက္မတိုင္ခင္ ၃ ရက္ခန္.နွင္. သၾကၤန္အျပီးရံုးျပန္ဖြင္.စ သံုးရက္ေလာက္မွာလည္း စြမ္းအားျပည္.လုပ္န္းမလည္ပါတ္နိုင္ၾကပဲ ဟိုလိုလိုသည္လိုလိုလုပ္ေနၾကသျဖင္. တကယ္တမ္းဧျပီတလလံုး၏အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာရက္မွာ စေနတနဂၤေနြမ်ားကိုပါထပ္ဖယ္လိုက္လ်ွင္အလုပ္ခ်ိန္ ၁၀ ရက္ခန္.သာရွိေတာ.သျဖင္. တိုင္းျပည္အတြက္အလြန္နစ္နာလွပါသည္ ။ တရားရံုးမ်ား လည္းရပ္နားထားသျဖင္. အမွုရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခ်ဳပ္သားမ်ားမွာမလိုအပ္ပဲ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ေနရျခင္း ၊ အမွုမွာမၾကာသင္.ပဲၾကန္.ၾကာျခင္း စေသာ ဒုကၡမ်ားကိုလည္းနွစ္စဥ္ခံစားရေပသည္ ။ သၾကၤန္ကာလအတြင္းဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ( Port Authority ) ရံုးမ်ားလည္းပိတ္ထားေသာေၾကာင္. သေဘာၤကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ပို.ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရပ္ဆိုင္းသြားေပလိမ္.မည္ ။

တကယ္ေတာ.နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ခြင္.ေပးေသာပံုစံမွာ ၀န္ထမ္းတဦးခ်င္းအလိုက္ လုပ္သက္ကိုမူတည္၍ တနွစ္လ်ွင္ လစာျပည္.ခြင္. ၁၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိရၾကေပသည္ ။ တေယာက္နွင္.တေယာက္ ခြင္.ရေသာေန.မတူညီေသာေၾကာင္. (သၾကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ ၁၂ ရက္ကဲ.သို. ) တျပိဳင္နက္တည္း တနိုင္ငံလံုး၏ အစိုးရယႏၱယားကိုရပ္နားထားဖို.မလိုအပ္ေခ် ။ က်ြန္ေတာ္တို.နိုင္ငံတြင္လည္း ေဖာင္းပြေနေသာ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားကိုေလ်ွာ.ခ်ျပီး ၀န္ထမ္းတဦးခ်င္းအလိုက္ နွစ္ပါတ္လည္ခြင္.ရက္ရွည္မ်ားကိုေပးသင္.ေလသည္ ။ ၂၀၁၆ ျမန္မာအစိုးရရံုးပိတ္ရက္စာရင္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန. အာဇာနည္ေန.ရံုးပိတ္ရက္နွင္. ၀ါဆိုလျပည္. ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန.သည္ တေန.တည္းက်ေနသျဖင္. ရံုးပိတ္ရက္နွစ္ရက္တခုတည္းျဖစ္သြားသျဖင္. ပိတ္ရက္ေပါင္းမွာ ယခုနွစ္အတြက္ ၂၄ ရက္ျဖစ္သြားပါသည္ ။ ယခုအခါ၂၀၁၆ခုနွစ္အတြက္အစိုးရမွတရား၀င္သတ္မွတ္ေပးေသာရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါ သည္။

၁။ ဇန္န၀ါရီ ၄ လြတ္လပ္ေရးေန.
၂။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ျပည္ေထာင္စုေန.
၃။ မတ္လ ၂ ေတာင္သူလယ္သမားေန.
၄။ မတ္လ ၂၃ တေပါင္းလျပည္.ေန.
၅။ မတ္လ ၂၇ တပ္မေတာ္ေန.
၆။ ဧျပီ ၁၁ မွ ၂၀ သၾကၤန္နွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ (၁၀ရက္)
၇။ ေမလ ၁ အလုပ္သမားေန.
၈။ ဇူလိုင္ ၁၉ အာဇာနည္ေန. + ၀ါဆိုလျပည္.ဓမၼစၾကာေန.
၉။ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ သီတင္းက်ြတ္လျပည္.(အဘိဓမၼာေန.)
၁၀။ နို၀င္ဘာ ၁၄ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္.ေန.
၁၁။ နို၀င္ဘာ ၂၄ အမ်ိဳးသားေန.
၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ခရစ္စမတ္ေန.
၁၃။ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ကရင္နွစ္သစ္ကူးေန.
၁၄။ ဘဒၵရီးအိဒ္ေန.
၁၅။ ဒီပါ၀လီေန.

အားလံုးေပါင္းလိုက္လ်ွင္ ၂၅ ရက္ျဖစ္သည္ ။ အာဇာနည္ေန.နွင္.၀ါဆိုလျပည္.ေန.သာတေန.ထဲမက်ပါက ရံုးပိတ္ရက္ေပါင္းမွာစေနတနဂၤေႏြမပါ ၂၆ ရက္ရွိမည္ျဖစ္သည္ ။ဂ်ာမဏီနိုင္ငံမွရန္ကုန္တြင္ခရီးသြားကုမၼဏီလာဖြင္.ေသာဂ်ာမန္မၾကီးက နင္တို.နိုင္ငံမွာ ရံုးေတြခနခနပိတ္ေနတာ အလုပ္ေကာလုပ္ၾကဦးမွာလား ဟု က်ြန္ေတာ္.ကိုေမးဖူးပါသည္ ။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တိုင္းျပည္ကလဲဆင္းရဲ ၊ နိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ားကလဲအလုပ္ခ်ိန္အျပည္.မလုပ္ပဲခိုၾကကပ္ၾက ၊ တနွစ္တာတြင္ ရံုးပိတ္ရက္ကလည္း ကမၻာတြင္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနရာ ဤအတိုင္းဆက္သြားလ်ွင္ အ၀ီစိအထိ ေအာက္သို.ေဇာက္ထိုးမိုးေမ်ွာ္က်ျပီးရင္က်ဖို.သာ၇ွိေတာ.သည္ ။

ယခုအခါ သမၼတေလာင္းဦးထင္ေက်ာ္၏ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားေသာ ခုနစ္မိနစ္တာမိန္.ခြန္းတိုတြင္ အခ်ိန္ေနွာင္.ေနွးၾကန္.ၾကာမွုမျဖစ္ေစေရးဆုိေသာစကားတခြန္းပါလာသျဖင္.တိုင္းျပည္အတြက္အားတက္မိေပသည္ ။ အခ်ိဳ.၀န္ထမ္းေလာကတြင္လည္း NLD ဦးေဆာင္သည္.အစိုးရသစ္တက္လာလ်ွင္ ၂၀၁၆ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန.မွစကာ အစိုးရရံုးအလုပ္ခ်ိန္မ်ားကို မနက္၈ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိ လုပ္ၾကရမည္ဟူေသာ ေကာလဟလစကားတို.ပ်ံ.နွံ.ေနပါသည္ ။ သင္.ေတာ္ေသာအလုပ္ခ်ိန္ကို သမၼတၾကီးမွ သတ္မွတ္ေၾကျငာေပးရမည္ျဖစ္သည္ ။ မလိုအပ္ေသာ သၾကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ရွည္မ်ားကို ကန္.သတ္ေပးသင္.ေပသည္ ။ ထိုအရာမ်ားကို အစိုးရသစ္သက္တမ္းရက္ ၁၀၀ အတြင္းဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္သင္.ပါသည္ ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က “တိတိက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ “ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္မ်ားရံုးအားလံုးတြင္လူျမင္ေအာင္ကပ္ထားသည္မွတပါး ဘာမွထူးမလာေသာအျဖစ္မ်ိဳးလိုေတာ. မျဖစ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင္.ၾကည္.ဂ်ာနယ္
ေသာၾကာ ၂၅.၃.၂၀၁၆

အစိုးရအေျပာင္းအလဲနွင့္အတူ နိုင္ငံ ေရးနွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခဲြထုတ္ကာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွေတာ့သည့္ေခတ္ကို ေရာက္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရႊဂံုတိုင္ရိွ ေတာ္၀င္နွင္းဆီခန္းမတြင္ မတ္ ၂၃ ရက္က က်င္းပေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) တည္ေထာင္ျခင္း (၁၆) နွစ္ျပည့္အခမ္းအနားနွင့္ က်ဆံုးနိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ဂုဏ္ျပဳပဲြအခမ္းအနားတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုနိုင္က ေျပာသည္။

''အေျပာင္းအလဲကို အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲနဲ႔ တပါတည္းပါေစခ်င္တာက နိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေနာက္ေနာင္ကို အက်ဥ္းသားမရိွေတာ့တဲ့ဘ၀မ်ဳိးပါ။ အဲဒီေခတ္ အထိေရာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးကသက္သက္၊ အက်ဥ္းသားကသက္သက္ ခဲြထုတ္လိုက္ခ်င္ပါၿပီ။ ဒီေန့အထိေတာ့ မခဲြနိုင္ေသးပါဘူး။ အခု မၾကာခင္မွာ ဗံုးသံေတြနဲ႔ ျမဴးေနတဲ့ ေန႔ရက္ေတြကို စတင္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္သန္းေနရပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြရဲ့ ကိုယ္စီခံစားခ်က္ေတြကလည္း အုတ္ရိုးအတြင္းမွာရိွခဲ့စဥ္တုန္းက ႀကံဳခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြအားလံုး သိၾကပါတယ္။ ဒီလိုရက္မ်ဳိးမွာ အိမ္ကိုအင္မတန္ လြမ္းပါတယ္။ အျပင္က တူးပို႔တူးပို႔ သံ ၾကားရင္ အထဲကလူမ်ားဟာ တျခား သာမန္အခ်ိန္ေတြထက္ ေဆြးေဆြးျမည့္ျမည့္ခံစားရပါတယ္။ ပိတ္ေတာက္တခက္ရနံ႔ကို အလိုလိုရရင္း မိသားစုေတြကို ျပန္ဆံုၾကတဲ့အိမ္ကို သူတို႔တမ္းတေနၾကရမွာပါ''ဟု ကိုမင္းကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ က်ဆံုးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၁ ဦးအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္တြင္ က်ဆံုးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၄ ဦးအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ က်ဆံုးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂၇ ဦးကို ဂုဏ္ျပဳရန္က်န္ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းအျပင္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦးရိွေနတာ မျဖစ္သင့္ဘူးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၁၈၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ၊ ၁၇(၁)အေရး ေပၚစီမံခ်က္ ၅(ည) ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔လိုေၾကာင္းနွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၅၂၊ ပုဒ္မ ၁၅၃ တို႔ကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ေပးသင့္သည္ဟုလည္း နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) အတြင္းေရးမွဴးဦးတိတ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အခမ္းအနားသို႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂုဏ္ျပဳစကားသ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ျပီး သ၀ဏ္လႊာ၌ သမိုင္း၀င္ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ ဆင္းသက္လာၿပီး တိုက္ပဲြအဆင့္ဆင့္တြင္ က်ရာတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရင္း အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ စစ္ေၾကာ ေရးစခန္းမ်ားတြင္ အသက္စြန္႔သြားခဲ့ၾကေသာ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပဲြသို႔ ကိုယ္တိုင္မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် က်ရာတာ၀န္ကို အေကာင္းဆံုးထမ္းရြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

လင္းလင္းေအာင္
Photo-Kaung Htet
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေတာ္
သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ေနရာသံုးက
“သံုး” တယ္လို႔ေခၚ…။

မသင့္ေလွ်ာ္တဲ့ေနရာ သံုးမိက
“ျဖဳန္း”တယ္လို႔ေခၚ…။

လိုတာထက္ ပိုပိုသံုးလာက
“ဘံုး”တယ္လို႔ေခၚ…။

ဘယ္သူက ျဖဳန္းၿပီး
ဘယ္သူက ဘံုးသလဲ
မေျပာဘဲ အားလံုးကသိေနၿပီပဲ…။

ျမန္မာျပည္ ျဖဳန္းသူရန္
ဘံုးသူရန္ ဧကန္အမွန္လြဲခဲ့ရလို႔
ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ေက်းဇူးတင္လိုက္မယ္
ျမက္တစ္ပင္ပါမက်န္
အျမန္ႏွဳတ္သြားၾကပါေတာ့ဗ်ာ…။

တကၠသိုလ္ဘုန္းၾကြယ္(မတ္လ ၂၅ ၁၆)

ပရိေဘာဂပစၥည္းဖိုး ကိုယ့္စားရိတ္နဲ႔ကိုယ္ဝယ္ၿပီး
ေနာင္လူအတြက္ အကုန္ထားခဲ့ဖို႔
ဝန္ႀကီးသစ္ေတြကို လူထုေခါင္းေဆာင္မွာၾကားၿပီ

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံထားရသူ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ မယ့္ နာမည္စာရင္းကို တင္သြင္းပါတယ္။ ဦးလွသိန္း၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးစိုးရယ္၊ ဦးထြန္းခင္နဲ႔ ဦးလွတင့္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ ဦးလွသိန္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္မယ္လို႔ တင္ျပထားပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ မကိုက္ညီေၾကာင္း သက္ေသအထင္အရွားျပ၊ ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳး မရွိရင္ အတည္ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ အရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အဖြဲ႔ဝင္ ဘာေတြ ကြာျခားမလဲ၊ အရင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ၊ ဒီအဖြဲ႔ခန္႔အပ္ လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါ့မယ္။

အနီးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အရင္ စစ္အာဏာ ရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဆန္းမွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္း ေပးခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိုးကို တာ၀န္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္တဲ့ အားေလ်ာ္စြာပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တစြာ က်င္းပေပးဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

စစ္ဘုရင္မင္းဆက္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံ ေပးထားတဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အႏုိင္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးတစ္ခု ဆင္ႏႊဲခိုင္း တာမ်ိဳးနဲ႔ အလားသ႑ာန္ တူပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြ လက္ေအာက္၊ အာဏာရွင္ေတြက ခ်မွတ္ေပး တဲ့ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ အလြန္တရားမွ်တမွဳ မရွိတဲ့၊ အလြန္ ညစ္ပတ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ ဦးသိန္းစိုးရဲ႕ စစ္ဆင္ေရး ေအာင္ျမင္မွဳေၾကာင့္ပဲ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အစရွိသျဖင့္ သူခန္႔ခ်င္သူ၊ သူေနရာေပးခ်င္သူေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ ေနရာခ်ေပးသြားျပီး ႏုိင္ငံေရး ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ ဝင္ေရာက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေပၚေပါက္လာတာပါ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲကို မသမာမွဳ လုပ္ထားတဲ့ ကိစၥကို မ်က္ေျချပတ္သြားေစဖို႔ အတြက္ ဦးသိန္းစိုးကို အျခားတစ္ေနရာ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠဌ တာ၀န္ပါ။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ကိုေတာ့ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးတင္ေအးကို တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့ပါတယ္။

အရင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ေတြ ယူခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ေယာက္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ခန္႔ထားလုိက္တဲ့အခါ ေဝဖန္သံေတြ ဆူညံသြားပါတယ္။ အဲလို ခန္႔လို႔ရသလား၊ ဒီလိုခန္႔လိုက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြၾကား တရားမွ်တမွဳေတြ ျဖစ္လာေစမလား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုေရာ မွ်မွ်တတ က်င္းပေပးပါ့မလား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သမၼတဟာ ဦးတင္ေအးလို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ေယာက္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္တာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ အခန္း ေအာက္က ပုဒ္မ ၃၉၈၊ (ခ) (၃)မွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ တရားေရးဆုိင္ရာ အေတြ႔အ ႀကံဳေတြရွိသူ ျဖစ္ရင္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆံုး (ဃဃ)မွာ “ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရွိ ေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ယူဆသူ ျဖစ္ရမည္” ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ခန္႔ဖို႔ အျခား တရားေရးဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ မရွိရင္လည္း သမၼတက သူႀကိဳက္တဲ့သူကို ခန္႔ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔အညီ ဦးတင္ ေအး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာတာပါ။

ဦးတင္ေအးဟာ သူ႔လက္ထက္မွာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္တုိင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တကယ့္ ဆႏၵအမွန္ကို သိခ်င္တာ ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ ၄၀ ေက်ာ္ မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ၿပိဳင္တဲ့ေနရာတုိင္းမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အ႐ႈံးေပၚပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမတ္ ၄၀ ေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္သြားတာပါ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေတာ့ အျငင္းပြားစရာ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳပါတယ္။ မဲစာရင္းျပဳစုမွဳ မေကာင္းတာနဲ႔ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္သလိုလုပ္ၿပီး မဲေပးခြင့္ လက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပး၊ အဲဒီ လက္မွတ္ ေတြနဲ႔ မဲေပးခြင့္ျပဳတဲ့ ကိစၥက ထင္ရွားတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရ သြားတဲ့အတြက္ ဦးတင္ေအးကို ဘယ္သူမွ မေဝဖန္ေတာ့ပါဘူး။
အခု အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ေယာက္ ဦးေဆာင္တာ မဟုတ္ပဲ ဥပေဒ ပညာရွင္တစ္ေယာက္က ဦးေဆာင္တာမို႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီပါတယ္။ ၁၉၉၀ တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပေပး ခဲ့တဲ့ အရပ္သားပညာရွင္ေတြပဲ ပါဝင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကိုေတာင္ ျပန္သတိရေစပါတယ္။

တကယ့္တကယ္ တုိင္းျပည္မွာ အေရးႀကီးတာက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးေတြ ခုိင္ခုိင္မာမာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိေနဖို႔ပါ။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ တာဝန္ရွိသူေတြထဲမွာေရာ၊ ျပည္သူေတြၾကားမွာပါ ခိုင္မာ အျမစ္တြယ္ေနေစဖို႔ပါ။ ဒါမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပတဲ့အခါ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြ က်င္းပတဲ့အခါ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖရလာဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာမွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လပိုင္း စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထားတဲ့ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္ဆြဲ ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခု လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ပယ္ခ်လိုက္ႏုိင္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ထုိင္းက လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျခားနားခ်က္က အဲဒါပါပဲ။ အဓိက ကြာျခားခ်က္က စစ္အာဏာသိမ္းထားတာခ်င္း တူေပမယ့္ အဖြဲ႔အ စည္းေကာင္းေကာင္း၊ လုပ္ဟန္ေကာင္းေကာင္း စြဲၿမဲ အျမစ္တြယ္ေနတာမို႔ ခုလို မွန္ကန္တဲ့ ရလာဒ္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း လာမယ့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ လြတ္လပ္ၿပီး ခုိင္မာ အားေကာင္းလာေအာင္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ျပည္သူၾကား အျမစ္တြယ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
Mizzima - News in Burmese

ဘဂၢဒက္၊ မတ္ ၂၆ ။ ။ အီရတ္ႏိုင္ငံ အစ္ကန္ဒါရီယာၿမိဳ႕ရွိ လူစည္ကားရာ ပန္းၿခံတြင္ အေသခံတုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၂၉ ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပန္းၿခံကြင္းျပင္အတြင္း ေဘာလုံးပြဲက်င္းပၿပီးစီးခ်ိန္၌ အေသခံဗုံးခြဲသူက ဗုံးကို ေဖာက္ခြဲပစ္ျခင္းျဖစ္ကာ ထိုတုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ဒဏ္ရာရသူေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲႏွင့္ ေဆး႐ုံသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။

အစ္ကန္ဒါရီယာၿမိဳ႕သည္ ရွီးယိုက္အမ်ားစုေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္ျပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘဂၢဒက္မွ ၂၅ မိုင္အကြာတြင္ ရွိသည္။

ယခုတုိက္ခုိက္မႈအား အိုင္အက္စ္တို႔က ၎တို႔က်ဳးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆြန္နီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔သည္ အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတုိ႔က နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ထားႏုိင္သည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ရွီးယိုက္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဘာလုံးပြဲမွာ အႏိုင္ရအသင္းကို ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္အခ်ိန္၌ ဗုံးခြဲသမားကို ကိုယ္ကိုကို ေဖာက္ခြဲပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသရဲမွဴးတစ္ဦးက ေအအက္ဖ္ပီသုိ႔ ေျပာသည္။

ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ ယင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္လည္း ပါေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ကိုကိုးကားကာ ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
Mizzima - News in Burmese

ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္ ပညာသိဒၶိရပ္ကြက္ ခေရအိမ္ရာရွိ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန အရာရွိ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္သည့္ တိုက္အမွတ္ (၆၁) ရွိ ေလွကားအတက္အဆင္းအနီးရွိ မီတာပံုးေပၚတြင္ ေတာၾကီးေျမြေဟာက္အမ်ဳိးအစားဟုယူဆရေသာ ေျမြတေကာင္အား မတ္ ၂၅ ရက္ ည ၇ နာရီခန္႔အခ်ိန္က ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ေျမြ၀င္မႈကို အခန္း(၄)တြင္ ေနထိုင္ေသာ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ထြန္းမွေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အနီးအပါးအခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အလန္႔တၾကားျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသို႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ အမွတ္(၅)နယ္ေျမရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပညာသိဒၶိရပ္ကြက္ နယ္ေျမမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ မီးသတ္ယာဥ္တစီး၊ ျမိဳ႕မေစ်းတာ၀န္ခံႏွင့္ စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္း၍ ည ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္၌ ၀ိုင္း၀န္းေျခာက္လွန္႔၍ တိုက္ေဘးရွိ လွ်ဳိအတြင္းသို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေျမြသည္ ခန္႔မွန္းေျခ အရွည္ ၁၂ ေပ၊ လံုးပတ္ ၁၀ လက္မခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီဆုကုိ မဂၤလာလွည္း၊ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ ခ်စ္စံအိမ္ ၂၀၂၈၊ ကၽြန္မက ႏွင္းဆီပါေမာင္၊ ဤအရာကုိ အခ်စ္ဟုေခၚသလား၊ ေအာင္ဘာေလ၊ က်ဴးပစ္ရဲ႕ေက်းကၽြန္မ်ား၊ မဟာဆန္တဲ့ မာယာမ်က္ႏွာဖံုး၊ နကၡတ္မွားတဲ့တုိက္ပြဲ၊ ေမာင့္အိမ္သူ၊ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၊ ေရာင္နီဦး၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္အတူ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရည္းစား ဘုရားမွာေနသည္ ႐ုပ္ရွင္ကား ၁၃ ကားမွ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္ဒမီေပးပြဲကုိ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္း ရွင္ေစာပုလမ္းရွိ Myanmar Event Park ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္ဒမီေပးပြဲကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တုိ႔အတြက္ ၂ ႏွစ္စာ က်င္းပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ အကယ္ဒမီေပးပြဲတြင္ ေရႊႀကိဳမ်ားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၆၀၀ ေက်ာ္မွ အမ်ဳိးသား ၁၀ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးကုိ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ ခံရေသာ ေရႊႀကိဳ အမ်ိဳးသား ၁ဝ ဦးမွာ စိုင္းဝဏၰေအာင္၊ မင္းေဇ၊ ထူးျမတ္၊ ထူးအံ့လြင္၊ မင္းခန္႔ကို၊ မင္းခန္႔ညီ၊ မိုးသူရ၊ ထူးေအာင္၊ ထက္ကိုကိုလင္း ႏွင့္ ဆက္ႏိုင္တို႔ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေရႊႀကိဳ ၁ဝ ဦးအျဖစ္ ပိုးစႏၵာခင္၊ ေရႊသြန္းခ၊ သီရိစိုး၊ မိုးပြင့္ျဖဴ၊ ႏွင္းဦး ေဝ၊ ယမုံ၊ ငုေကသာထူး၊ ဧၿငိမ္းျဖဴ၊ မီခ်ီကိုႏွင့္ ေနဇင္ႏွင္းထက္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္ဒမီေပးပြဲသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ NLD နာယက ဦးတင္ဦးကသာ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ ဦးလူမင္း၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခ်က္အရ သိရသည္။

The Ladies News Journal

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္၊ နွစ္ေပါင္း (၁၆၀) ေက်ာ္ရွိ ဦးပိန္တံတားကို ပိုမိုခိုင္ခန္႔ေစရန္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အမီ ေရွးမူမပ်က္ ျပင္ဆင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားအား မတ္ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။

"ျမန္မာမွဳပညာရွင္ေတြ၊ သမိုင္းပညာရွင္ေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနက တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္မွာပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးေဒသက လက္သမားအဖြဲ႔နဲ႔ လုပ္ေနတယ္။ သၾကၤန္မွာ လာတဲ့သူေတြမ်ားလြန္းေတာ့ မီေအာင္ေတာ့ ၾကိဳးစားရမွာပါ။" ဟုေရွး ေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦး စီးဌာန (မႏၱေလးဌာနခြဲ) ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္း ကေျပာသည္။

ဦးပိန္တံတားကို ေဒသခံငွက္ေလွသမားမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာတို႔ကလည္း ႏွစ္စဥ္ ျပဳျပင္ခဲ့ၾကရာ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္က ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၃၄ သိန္း အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုျပင္ဆင္ရာတြင္ Myanmar Teak Wood ကုမၸဏီလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလး ေဒသမွ ၂၇ ဦးပါ၀င္သည့္ လက္သမားအဖြ႔ဲက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

“ပထမဆံုးစိုက္ထူခဲ့တဲ့ တိုင္က ၃၄ ေပရွည္ျပီး လံုးပတ္က ၃ ေပေက်ာ္တယ္။ လဲလွယ္ဖို႔လိုတဲ့ တိုင္ေတြ၊ ယက္မေတြ၊ ထုတ္ေတြကို ထပ္ျဖည့္တာ၊ အစားထိုးတာေတြ လုပ္သြားမယ္။ သစ္ေတြက ကယားျပည္နယ္ဘက္က သယ္လာတာ။ ခုေတာ့ အလံုး ၁၀၀ ေလာက္ေရာက္ေနျပီ”ဟု လက္သမားအဖြဲ႔၀င္တဦး ကေျပာသည္။

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမွဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေဆြးေျမ႕တိုင္ (၁၀၀)၊ ေအာက္ေျခေဆြးေျမ႕ေနသည့္ တိုင္(၁၇) တိုင္၊ ေဆြးေျမ႕ေနသည့္ တိုင္ေခါင္း (၄၆) ခုနွင့္ ယက္မ (၃၅) ေခ်ာင္းတို႔အား အစားထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ မူလပံုစံအတိုင္း သစ္သားလက္ရမ္းမ်ားကို ေပ၂၀၀ ခန္႔ အရွည္နွစ္ဘက္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ကြန္ကရစ္လက္ရမ္းမ်ား အေခ်ာကိုင္ျခင္း၊ ကြဲအက္ေနသည့္ တိုင္ေခါင္းမ်ားကို၂ လက္မ ဗ်က္စတီးျပားမ်ားျဖင့္ ခါးပတ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ခ်ဳပ္တန္းမ်ားထည့္သြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ခိုင္ဆက္ေ၀
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

စိုးရအဖဲြ႕စာရင္းထြက္လာေတာ့ ကမၻာေက်ာ္ရုပ္ရွင္ကားတကား၏ အမည္ကို သတိရမိသည္။ ကမၻာေက်ာ္ေကာင္းဘြိဳင္ရုပ္ရွင္ကား၏အမည္မွာ The Good, The Bad and The Ugly ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလိုျပန္ လွ်င္ေတာ့ လူေကာင္း၊ လူဆိုးနွင့္ လူယုတ္မာဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာရုပ္ရွင္သမားေတြကေတာ့ ဘာကို ဘယ္လိုဘာသာျပန္လိုက္သလဲမသိ ေမာင္ရင္ငေတမိုက္ကမ္းသည္ ျဖစ္သြားသည္။ ထားေတာ့၊ အဓိကေျပာ လိုရင္းက လူတြင္ သံုးမ်ဳိးသံုးစားခဲြ၍ ရမည္ထင္သည္။ ထိုသူမ်ားမွာ လူေကာင္းမ်ား၊ လူဆိုးမ်ားနွင့္ ကမ္းကုန္ေအာင္ဆိုးသြမ္းသူ လူယုတ္မာမ်ားဟူ၍ျဖစ္သည္။ အသင္းတခုအဖဲြ႕အစည္းတခုတြင္လည္း လူမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ သံုးမ်ဳိးသံုးစားေသာလူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနမည္မွာ ေသခ်ာေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အစိုးရဆိုသည္မွာလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္။ လူေကာင္းလူဆိုးေရာျပြမ္းေနမည္သာပင္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမွန္း သိတတ္စအရြယ္မွစကာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးေသာ ယခင္အစိုးရမ်ားတြင္ေတာ့ The Good ဆိုေသာ လူေကာင္းမေတြ႕ရသေလာက္နည္းကာ The Bad နွင့္ The Ugly မ်ားကိုသာ ေတြ႕ရတာမ်ားေလသည္။ လူသံုးမ်ဳိးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူေဟာင္းအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၂ ႏွင့္ ၃ အမ်ဳိးအစားမ်ားသာျဖစ္သည္။

ယခုအခါ NLD က တင္ေျမွာက္မည့္၀န္ႀကီးစာရင္းလည္း ထြက္လာေပၿပီ။ သမၼတနွင့္ ဒုသမၼတနွစ္ဦးစားရင္းလည္း ဂဏန္းျငိမ္သြားေလၿပီ။ ဒုသမၼတႏွစ္ဦးတြင္ တပ္ကတိုက္ရိုက္ခန္႔သူ တဦး၊ ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦး တြင္ တပ္ကတိုက္ရိုက္ခန္႔သူ ၃ ဦးရိွသျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ထဲတြင္ တပ္ခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္ခန္႔သူ တပ္မေတာ္သား ေလးဦးပါ၀င္ေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေနရာ သူရဦးေအာင္ကိုနွင့္ ဦးသိန္းေဆြတို႔ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း သူရဦးေအာင္ကို သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရာ သူ၏မိခင္ပါတီျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနွင့္ပင္ တျဖည္းျဖည္း အလွမ္းေ၀းကြာလာသူ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားတေယာက္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆရပါသည္။ ဦးသိန္းေဆြအေၾကာင္းကိုေတာ့ သိပ္မသိ။ ီွဗ သင္တန္းဆင္း၊ န၀တလက္ထက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းဟု သိရသည္။ ကစားကြက္အေဟာင္းမ်ားျဖင့္သာ အသားက်ေနသူကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရာထူးေနရာထည့္သြင္းကမ္းလွမ္းခဲ့သလဲဆိုတာ စဥ္းစား၍မရ။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းလိုသည့္အတြက္ သေဘာထားႀကီးႀကီးထားျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပံုရသည္။ ရာထူးကိုခန္႔အပ္ခံရေသာ ၀န္ႀကီးေလာင္းဦးသိန္းေဆြကိုယ္၌ကပင္ ''NLD ပါတီရဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အံ့ၾသမိပါတယ္''ဟု ဖြင့္ေျပာရသည္အထိ ျဖစ္သည္။ ရတာအကုန္ယူ၊ ငါတို႔မွတပါး အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာမရိွေစရဟူေသာ မာန၊ အတၱႏွင့္ ေလာဘနိုင္ငံေရးျဖင့္သာ က်င္လည္ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာထားႀကီးမႈဆိုတာ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ပစၥည္းတခုျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ နိုင္ငံေရးမွာ ကိုယ္ခ်ည္းပဲ အကုန္မယူရဘူး၊ သူမ်ားကိုလဲခဲြေပးရတယ္ဟူေသာ lesson ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နွင့္ NLD က သင္ျပေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ယခုျပုတ္သြားေသာအဖဲြ႔ အာဏာျပန္ရခဲ့ပါက ထိုေကာင္းမြန္ေသာအေလ့ အထတခုကို နမူနာယူၾကဖို႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ The bad မ်ားလည္း The good ျဖစ္လာနိုင္ပါေသးသည္။ ၀န္ႀကီးေလာင္းတေယာက္ျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္၀င္းကလည္း အာဏာမွမရေသး သူ႔ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းတြင္ပါရိွေသာ ေဒါက္တာဘဲြ႕သည္ တကယ္မရိွေသာ Brooklyn Park University မွ ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္၊ ေနာက္ေနာင္တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေဒါက္တာတပ္၍ ေခၚေ၀ၚေတာ့မည္မဟုတ္ပါဟု ၀န္ခံေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္းကလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တကယ္ေဒါက္တာဘဲြ႕မရပါပဲ ရသေယာင္ျပဳေနသူမွာ NLD မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေနျခင္းကလည္း မယံုႏိုင္စရာ အံ့ၾသရသည့္အျဖစ္ပင္။

ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႕စာရင္းတြင္ အရပ္သားပညာရွင္ ေျခာက္ဦးလည္း ပါ၀င္လာေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ စာေရးဆရာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာဧည့္လမ္းညႊန္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ျပန္ၾကား၀န္ႀကီးျဖစ္မည့္သူႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္မည့္သူမ်ားကိုေတာ့ အျခားဌာနမ်ားထက္ပို၍ စိတ္၀င္စားပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးတြင္ ယခင္က ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးေက်ာ္ဆန္း (ေနာင္ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးျဖစ္သြားသူ)၊ ေနာက္ေတာ့ ဦးရဲထြဋ္တို႔ျဖစ္ခဲ့ရာ အစိုးရကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား တေယာက္မွမဟုတ္ၾကေပ။ သူတို႔သည္ အစိုးရေကာင္း ေၾကာင္းမ်ားကိုသာ ဒိုင္ခံ lobby လုပ္ၾကျခင္းမွလဲြ၍ information မွ်ေ၀သည့္အပိုင္းကို မယ္မယ္ရရမလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ ဆရာေဖျမင့္သည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ဆရာ၀န္ပညာတတ္တဦး၊ စာေရးဆရာတဦး၊ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူတဦးျဖစ္သျဖင့္ စာနယ္ဇင္းေလာကသားတို႔အက်ဳိးကို ယခင္ လူမ်ားထက္ ဖိဖိစီးစီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရပ္ကြက္တိုင္းတြင္ အရက္ဆိုင္ရိွေသာ္လည္း စာၾကည့္တိုက္ ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းတၿမိဳ႕မွာ တခုပင္မရိွသည့္ကိစၥ။ လူဦးေရ ၅၁ သန္းရိွေနေသာ္လည္း စာအုပ္မ်ားရိုက္နိွပ္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ ေစာင္ေရ တေထာင္မွ်သာ ပံုနိွပ္ထုတ္ေ၀ေနရျခင္းကို အစိုးရမွ ဘာမွ၀င္ေရာက္ ကူညီျခင္းမရိွသည့္ကိစၥ။ စာအုပ္မ်ားကို စာတိုက္မွပို႔ေသာအခါ အျခားနိုင္ငံမ်ားလို ေလွ်ာ့ေဈးသတ္မွတ္မေပးဘဲ စီးပြားေရးပို႔ကုန္မ်ားနွင့္တန္းတူ အခေၾကးေငြေကာက္ခံသျဖင့္ စာအုပ္တိုက္မ်ားသည္ စာပို႔လုပ္ငန္းကို အားမကိုးနိုင္ေတာ့သျဖင့္ ေစာင္ေရမ်ား က်ဆင္းေနရျခင္းဒုကၡ၊ စာေပ ဗိမာန္စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္လို စာအုပ္ဆိုင္ႀကီးမ်ဳိး တိုင္းနွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ ေတာ္တိုင္းတြင္ တဆိုင္စီဖြင့္သင့္သည့္ကိစၥ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ကိစၥမ်ားစြာရိွေလသည္။ စာေရးဆရာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားကို အစိုးရမွမလိုလွ်င္ မလိုသလို တရားစဲြအေရးယူေထာင္ခ်ေနေသာကိစၥမ်ား စသည္ျဖင့္ စာေပေလာက ျပန္လည္ဦေမာ့လာေစမည့္ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

ဟိုတယ္ခရီး၀န္ႀကီးအသစ္ကိုကား ကြ်န္ေတာ္သိပ္မသိပါ။ Inle Princess Resort ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟုေတာ့ သိရပါသည္။ ဒု၀န္ႀကီးျဖစ္ခ်င္လြန္းသျဖင့္ ယခင္၀န္ႀကီးအိမ္သို႔ ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္သြားကာ ၀န္ႀကီး သြားေလရာ တေကာက္ေကာက္လိုက္ၿပီးဖားေနေသာ Tourism ေလာက မွ အနားျပာအခ်ဳိ႕၊ ၀န္ႀကီးရူးရူးေနသူအခ်ဳိ႕၊ အခြင့္အေရးသမားအခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးျဖစ္မလာျခင္းအတြက္ကိုမူကား အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါ ၏။ ယခု၀န္ႀကီးအသစ္ထံမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ကိုရီးယား Tour Leader မ်ားသည္ ျမန္မာပုဆိုး၀တ္၊ ျမန္မာစကားေျပာ၊ ျမန္မာ ေယာင္ေဆာင္ကာ (ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ခြင့္မရိွဘဲ) လိုင္စင္ရ ျမန္မာဧည့္လမ္းညႊန္ကိုလည္းမငွားဘဲ ျမန္မာ့ေျမတြင္ ကိုရီးယားအဖဲြ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားလာလည္ပတ္ေနၾကျခင္းကို တားျမစ္ေပးေစလိုပါသည္။ တိုးရစ္မ်ားသြားလာလည္ပတ္ေန၍ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေငြရွာေပးရာလမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ သာစည္-ေရႊေညာင္လမ္း၊ ေရႊေညာင္-ေညာင္ေရႊလမ္း၊ အင္း၀ၿမိဳ႕အတြင္း ပ်က္စီးေနေသာလမ္းမ်ား၊ မံုရြာ-ဖိုး၀င္းေတာင္လမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ Myanmar Tourism Federation အဖဲြ႕မွ ပုဂံဇုန္၀င္ေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံျပီး နိုင္ငံေတာ္မွ ၉၀ ရာခိုင္နႈန္း၊ Myanmar Tourism Federation မွ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းယူၾကၿပီး ေဒသခံ ပုဂံျမို့သူျမို့သားမ်ားနွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ ဖံြၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအတြက္ကိုေတာ့ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေပးရန္ ၾကံစည္ ေနၾကျခင္းမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျပန္လည္စည္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္ (ယခုအခါ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ၈၅ ရာခိုင္နႈန္း၊ ပုဂံေဒသအတြက္ ၅ ရာခိုင္နႈန္း၊ ျမန္မာ့ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ MTF မွ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္း ခြဲျမည္ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေနျပန္သည္)။ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပုဂံအတြက္ ျပန္သံုးမည္ဆိုျခင္းမွာလည္း နည္းေနေသးသည္။ ပုဂံမွရေသာ ေငြအမ်ားစုသည္ ပုဂံအတြက္ ျပန္သံုးသင့္ပါသည္။

ထို႔အတူပင္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုန္ထဲတြင္ ဟိုတယ္မ်ား ယခင္က ေဆာင္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ မည္သူ့တြင္တာ၀န္ရိွၿပီး ထိုဟိုတယ္မ်ားကိစၥကို အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ရွင္းမည္ဆိုသည္ကိုလဲ လူအေတာ္မ်ား မ်ားက စိတ္၀င္စားၾကပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပုဂံတြင္ေဆာက္ လုပ္ထားေသာ ဟိုတယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏မိသားစုမ်ား၊ သူတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ သူမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ကို်က္ထီး ရိုးတြင္ ဟိုတယ္ခမ်ားေဈးနႈန္းႀကီးျမင့္ေနျခင္းကို Demand and Supply သေဘာမို႔လို႔ ၊Tourism Master Plan ႀကီးဆဲြေနပါၿပီတို႔ ဆိုတာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေျဖမ်ားကိုလည္း လူထုက ေတာင့္တေနၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းေလယဥ္လက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနျခင္း၊ ခရီးစဥ္မ်ားထပ္ေနျခင္း၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သန္႔စင္ခန္းမ်ား မရိွသေလာက္နည္းပါးေနျခင္း၊ ေပးရေသာေငြနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈထိုက္တန္မႈမရိွဟု ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားက ထင္ျမင္ေနၾကျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘုရားဖူး၀န္ေဆာင္မႈ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္း တြင္ ခရီးသြားရတာ ျပည္ပသို႔ သြားရတာထက္ ေဈးႀကီးေနျခင္းတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ သည္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရပ္သားမ်ား ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္လာၾကျခင္းကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ Dirty Dozen (လူညစ္ပတ္ ဆယ့္နွစ္ေယာက္)ဟူေသာ ရုပ္ရွင္ကိုလည္း ၾကည့္ဖူးေပ၏။ ဆာမူရိုင္း ခုနစ္ေယာက္ (Seven Samurai) ဟူေသာ ရုပ္ရွင္ကိုလည္း ၾကည့္ဖူးပါသည္။ ဆာမူရိုင္းခုနစ္ေယာက္သည္ ဘုရင့္အမႈေတာ္ကို ဦးေဆြးဆန္ေျမ့ ထမ္းရြက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ေရြးထားေသာ လူ ၁၅ ဦးနွင့္ တပ္မေတာ္ကာခု်ပ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူသံုးေယာက္ စုစုေပါင္း ၁၈ ေယာက္၊ ဒုသမၼတနွစ္ေယာက္ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ လူနွစ္ဆယ္ (ရဲေဘာ္နွစ္ကိ်ပ္)ကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုရဲေဘာ္နွစ္ကိ်ပ္သည္ The good လို လူေကာင္းေတြျဖစ္မလား၊ The bad လို လူဆိုးေတြျဖစ္ မလား၊ The Ugly လို လူယုတ္မာေတြ ျဖစ္မလားဆိုတာ မၾကာခင္အေျဖေပၚမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္ (ျပည္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)[full-post]

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အသက္(၃၆)နွစ္အရြယ္ရိွ အမ်ဳိးသားတဦးမွ အသက္(၁၉)နွစ္အရြယ္ရိွ အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ဖုန္း Message ျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းေခၚေဆာင္သြားသူအား မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ဖမ္းမိရန္ စံုစမ္းရွာေဖြ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရိွရဲအရာရိွတဦးက News Watch သို႔ ေျပာသည္။

''လက္ရိွအထိ အမႈလာဖြင့္တဲ့ တရားလိုနဲ႔သက္ေသေတြကိုေတာ့ စစ္ျပီးသြားျပီ၊ ကာယကံရွင္ ေကာင္မေလးနဲ႔ ေကာင္ေလးကိုေတာ့ လက္ရိွဖမ္းမမိေသးဘူး စံုစမ္းဆဲပဲ။ သူတို႔နွစ္ဦး တရား၀င္လက္ထပ္လိုက္ေပမယ့္ အမႈေျမာက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးသြားမွာပါ''ဟု ရန္ကင္းရဲစခန္းမွတာ၀န္ရိွ ရဲအရာရိွတဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါသတင္းနွင့္ပတ္သတ္၍ ကာယကံရွင္ေကာင္မေလး၏ မိခင္မွျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕အား လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္နွာေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ အင္တာနက္စာမ်က္နွာထက္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွသည္။

''တရားလိုရဲ႕တိုင္တန္းခ်က္အရ ဖုန္းထဲက Message ရဲ႕ သက္ေသေတြရိွေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ပုဒ္မ ၃၆၆ နဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္မေလးရဲ႕ အေမက အြန္လိုင္းမွာ ေလွ်ာက္ေရးေနေတာ့ ဟိုက ဆက္သြယ္လာေပမယ့္ ျပန္ျပန္ ေပ်ာက္သြားတယ္။ သူရဲ႕လုပ္ရပ္က အမႈမွန္ေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္ ေနွာင့္ေနွးေစတယ္။ ဒီအမႈက ရဲအေရးပိုင္တဲ့ အမႈျဖစ္လို႔ ဖမ္း၀ရမ္းမလိုဘူး။ တိုက္ရိုက္ဖမ္းလို႔ရတယ္။ အခု စံုစမ္းဆဲပါပဲ''ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေဒၚသီတာလိႈင္သည္ ညေန ၄ နာရီ ခဲြအခိ်န္၌ ၎၏ကုမၸဏီ xxx သို႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ကာ အသက္ (၁၉) နွစ္အရြယ္ရိွ သမီးျဖစ္သူသည္ ေနအိမ္တြင္ မရိွေတာ့ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး လိုက္လံရွာေဖြရာ သမီးျဖစ္သူအားမေတြ႕ရိွဘဲ သမီးကိုင္ေဆာင္သည့္ Samsaung Note 4 မွာ အိမ္တြင္က်န္ရိွခဲ့သျဖင့္ ၾကည့္ရႈၾကည့္ရာ ဖုန္းအတြင္းတြင္ အသက္ (၃၆)နွစ္ရိွ သန္းေဇာ္၀င္းဆိုသူနွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႔ အျပန္အလွန္ေပးပို႔ေသာ ဖုန္း Message မ်ားအား ရွာေဖြစစ္ေဆးေတြ႕ ရိွခဲ့သျဖင့္ သန္းေဇာ္သည္ ၎တို႔၏ သမီးအား ''ဖုန္း Message ျဖင့္ ကာမေသြးေဆာင္ အက်င့္ ဖ်က္ဆီးရန္နွင့္ ကာမစပ္ယွက္ရန္ အႀကံျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း'' ရန္ကင္းရဲစခန္းသို႔ တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ အမႈနွင့္ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ အမ်ဳိးသမီး၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚသီတာလိႈင္က''အခုအေျခအေနက သမီးေလးအတြက္ စိတ္ပူေနရလို႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမေျပာခ်င္ေသးပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚသီတာလိႈင္၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာတြင္ “ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ျပား အမွတ္ ၁၂/စခန (နိုင္) xxxxxx ကိုင္ေဆာင္သူ သန္းေဇာ္ေအာင္ (ခ) Danny Young အသက္ (၃၆) နွစ္က ကြ်န္မ၏သမီးျဖစ္သူအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ဆဲြေဆာင္စည္းရံုးထားျခင္းမ်ားနွင့္အတူ ယုတ္မာပက္စက္ ေသာအၾကံျဖင့္ သမီးေလးကို ဖ်က္ဆီး၍ ေခၚေဆာင္ျပီး ပုန္းေအာင္းေနတာ ယေန႔အထိ ရွာမေတြ႕ေသးပါ''ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သန္းေဇာ္ေအာင္သည္ အိမ္ေထာင္သံုးဆက္ထက္မနည္း ျပဳခဲ့ဖူးသူျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးကြာရွင္းခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္မွာ မင္းသမီးတဦးျဖစ္ျပီး ၎က မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈျဖင့္ ေထာင္နွစ္ရွည္က်ဖူးေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚသီတာလိႈင္၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာထက္တြင္ သန္းေဇာ္ေအာင္နွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား လက္ရိွအခိ်န္တြင္ အတည္ျပဳ၍ မရေသးေၾကာင္းႏွင့္ ကာယံကံရွင္နွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ရရိွျပီးမွ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အတည္ျပဳ၍သာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ပုဒ္မ - ၃၆၆ ျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ဟု အထက္ပါ ရဲအရာရိွတဦးက News Watch သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနမင္းခ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္ဟု NLD ပါတီသည္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ အစိုးရသစ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ား ထြက္လာခိ်န္၌ NLD အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္၌ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးစာရင္းမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးသန့္စင္ေမာင္၊ သူရဦး ေအာင္ကို၊ ဦးအုန္း၀င္း၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦး၀င္းခိုင္၊ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ဦးအုန္းေမာင္၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ နိုင္သက္လြင္၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါ ၀န္ႀကီးစာရင္းအရ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုအတြက္ ခန့္အပ္ တာ၀န္ေပးမည့္ ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦးတြင္ NLD ပါတီ၀င္ ေျခာက္ဦးသာ ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ တဦး၊ ျပင္ပပညာရွင္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္သား၀န္ႀကီး သုံးဦးပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

ျပင္ပပညာရွင္ ေျခာက္ဦးအနက္ သယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ သတင္းထြက္ေသာ ဦးအုန္း၀င္းသည္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ မဟာဘဲြ႕ရရိွခဲ့သူျဖစ္သည္။

''ဆရာဦးအုန္း၀င္းကေတာ့ တကယ္ေတာ္တဲ့ ပညာရွင္ပါ။ သူအမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြက္နိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္'' ဟု သစ္ေတာပညာရွင္ ဦးစည္သူလြင္က ေျပာသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိသည္ B.E (Mechanical) ဘဲြ႕ရရိွထားသူျဖစ္ၿပီး စက္မႈ (၂) ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ (WHO) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္မွ M.B.B.S နွင္ DP & TM ဘဲြ႕မ်ားရရိွခဲ့ဲၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု John Hopkins University မွ Dr.PH (International/Health/ Epidemiology) ၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ University of Philippines, Institute of public health မွ MPH (Epidemiology) ဘဲြ႕မ်ား ရရိွခဲ့သူျဖစ္သည္။

''သူကေတာ့ ဟိုတုန္းကတည္းက ျပင္ပ ဗဟုသုတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကြယ္၀တယ္။ ႏိုင္ငံျခားကလည္း ပညာသင္ျပီး ျပန္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ ေဆးပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘာေတြအတုယူေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ ပိုျပီးေတာ့ သိလိမ့္မယ္။ ဆရာ၀န္အငယ္ေလးေတြအတြက္ေတာ့ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုရလာမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးက႑လည္း ပိုျပီးေတာ့ အဆင့္ျမင့္လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္'' ဟု ပုဇြန္ ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္ အေထြေထြ ေရာဂါကုဆရာ၀န္တဦးျဖစ္ သူ ေဒါက္တာမီက ေျပာသည္။

ပညာရွင္တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ၀င္းခိုင္သည္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနျပီး B.E (Mechanical) ဘဲြ႕ရရိွခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဦး၀င္းခိုင္သည္ လတ္တေလာ ထြက္ေပၚေနသည့္ သတင္းမ်ားအရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚေနၿပီး သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရးရိွသူျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

NLD ပါတီ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အေလးထားမႈကို ျပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား မန္း၀င္းခိုင္သန္းႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ဦးေအးသာေအာင္တို႔ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
ယခုတဖန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္း ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ရွမ္း၊ အင္း၊ မြန္ႏွင့္ ရခိုင္ လူမ်ဳိးမ်ားကို ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစခဲ့သည္။

ရွမ္းႏွင့္ အင္းတိုင္းရင္းသားျဖစ္သူ ဦးအုန္းေမာင္ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး၊ လက္ရိွ မြန္အမို်းသားပါတီ (MNP) ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူထားသူ NLD ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးရိွေသာ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႕ (UNA) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ပါ တာ၀န္ယူထားသူ ႏိုင္သက္လြင္ကို တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးျဖစ္ေသာ စာေရးဆရာ ေဒါက္တာေဖျမင့္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးထားသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားအရ NLD ပါတီ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚထားရိွသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ၾကရသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနမႈအေပၚ ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္တဦးကို ၎ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရိွေသာ ၀န္ၾကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ခိုင္းသည္ဟူသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ေဒါက္တာေအာင္သူ၏ တပည့္မ်ားက လူမႈကြန္ရက္ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

''ေဒါက္တာေအာင္သူဆိုတာ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္မွ ရိွစဥ္ကာလ ေအာ္ဂဲနစ္စပါးေတြ စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေတာင္သူတျဖစ္လဲ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး သူကိုယ္တိုင္က စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးကို အလြန္အမင္း စိတ္အားထက္သန္သူျဖစ္လို႔ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္မွာ ၤောန က ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္တို႔လို ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ျပီး စိုက္ပို်းေရးဗဟုသုတေတြ ကို ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ျပီး စိုက္ပို်းေရး ဗဟုသုတေတြကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေ၀မွ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွာ စိန္တလံုးသရက္ေတြ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့တဲ့သူျဖစ္ျပီး အဂတိတရားကင္းရွင္းတဲ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တေယာက္ပါ'' ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူ၏ တပည့္မ်ားက ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ တိုင္းရင္းသားမ်ာ၊ တတ္သိပညာမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ NLD အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ ၅ ႏွစ္တာ သက္တမ္းကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

နႏၵမ်ဳိးေဆာင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

-
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄၃ ႏွစ္တုန္းက ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (RIT) က ေက်ာင္းသားတေယာက္ဟာ ေက်ာင္း Project တခုအျဖစ္ Hovercraft
(လွ်ပ္ေျပးယာဥ္) ကိုတည္ေဆာက္ျပခဲ့သတဲ့။
-
ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေန၀င္းက အဲဒီ
Project ကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္းခဲ့သတဲ့ (ဘာျဖစ္လို႔ ညာျဖစ္လို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အတုအေယာင္နဲ႔ လာမျငင္းေၾကးေနာ္)။
-
အဲဒီေက်ာင္းသားအမည္က ေမာင္ခင္ေမာင္ခ်ိဳလို႔ေခၚပါသတဲ့။ အခုေတာ့ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳေပါ့။ အဲဒီဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကေတာ့ အခု လာမယ့္ ဧၿပီ (၁) ရက္ေန႔မွာ စတင္ဦးေဆာင္ေတာ့မယ့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ စက္မႈ၀န္ႀကီးအျဖစ္ လူမွန္ ေနရာမွန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
-
အဲဒီလို ေတာ္တဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက
အၿပိဳင္ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးပါတယ္။
-
သို႔ေပမယ့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္း
က ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တာ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔က
၅၄ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါတယ္။
-
အခု စက္မႈ၀န္ႀကီးျဖစ္မယ့္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳေခၚ ေမာင္ခင္ေမာင္ခ်ိဳလည္း အဲဒီကာလရဲ႔ သားေကာင္တဦးေပါ့။
-
ဒီေန႔ေခတ္ ညီငယ္ ႏွမငယ္ သားငယ္သမီးငယ္ေတြကို သိေစခ်င္လို႔ပါ။
=================
(မူရင္းဓာတ္ပုံတင္သူကို ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္)

ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းခဲ့စဥ္။ (FB)
ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းခဲ့စဥ္။ (FB)

လက္ပံေတာင္းအေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ကတည္းက ပုဒ္မ ၇ ခုေလာက္ နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ျမတ္ႏုခိုင္ဟာ အခု အင္းစိန္ေထာင္မွာ ရွိေနၿပီး က်န္းမာေရး အေျခအေန အေတာ္ကို ဆုိးဝါးေနပါတယ္။ အျမင္အာရုံ ခ်ဳိ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးကို လႊဲေျပာင္းကုသခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြ က ခြင့္မျပဳ ခဲ့ပါဘူး။ အျပည့္အစုံကို VOA သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျဖဴးျမိဳနယ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ခါနီးမွာပဲ ထိန္းသိမ္းခံ လိုက္ရတဲ့ လက္ပံေတာင္းအေရး တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္ ဟာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္မွာ ပံုမွန္ကုသေနက် ေဆး၀ါးေတြ မရတာေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ ေသြးတုိးေရာဂါေတြ ခံစားေနရတာ လို ့ဆိုပါတယ္။ ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ဆီးခ်ိဳေတြ တအားတက္ျပီး ေသြးေၾကာေတြေပါက္ကာ အျမင္အာရံုေတြခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ အထိျဖစ္ေနတာေႀကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္ေဆးရံုကေနတဆင့္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုုကုိလဲြေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ၂၄ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးကုိ လဲ႔ေျပာင္းကုသဖို႔ လိုအပ္ေနေပမဲ့ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ သူရဲ႕မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္က ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအးကေျပာျပပါတယ္။

" ေရာဂါအခံရွိတာက ဆီးခ်ိဳ တအားျမင့္ လာတာရယ္၊ ႏွလံုးရယ္ ေသြးတိုး ရယ္ေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိ ရာသီဥတု အပူဒဏ္ေၾကာင့္လည္းပါႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ထိုးေနက်၊ စားေနက် ဆီးခ်ိဳေဆးေတြ မရေတာ့ ဆီးခ်ိဳျမင့္လာတယ္။ အဲ့ဒီ့အေပၚမွာ မ်က္လံုးထိသြားတယ္။ မ်က္လံုးကလည္း နဂိုကတည္းကိုက ေအာ္ပေရးရွင္းလုပ္ထားတဲ့ မ်က္လံုးဆိုေတာ့ အခုက မျမင္မကမ္းနဲ႔ ဆီးခ်ိဳျမင့္လာတဲ့အေပၚမွာ မ်က္လံုးေသြးေၾကာေပါက္ တာ။ ေထာင္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေဆးနဲ႔လည္း မလံုေလာက္လို႔ေလ။ ေဆးရံုကို ပို႔တယ္။ ေဆးရံုမွာလည္း ေဆးဝါးမလံုေလာက္တာနဲ႔ အင္းစိန္ေဆး႐ံုကေတာ့ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးကို လႊဲတယ္။ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက အမိန္႔တစံုတရာ မခ်ပဲ အက်ဥ္းသားမပို႔ဘူးဆိုၿပီး ျငင္းဆန္လိုက္တယ္။

ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္ရဲ ့မိသားစု၀င္မ်ားဟာႏိုင္ငံျခားရပ္ျခားမွာရွိေနတဲ့အတြက္ မိသားစု၀င္ မဟုတ္တဲ့သူေတြ က အက်ဥ္းေထာင္ကို သြားေရာက္ေတြဆံုဖို႔လည္း မလြယ္ကူလွဘူးလို ့ဆုိပါတယ္။ သူရဲ ့က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို ့အင္းစိန္ေဆးရံုႀကီးက တာ၀န္ရွိက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္္းဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ ဆက္သြယ္လုိ့မရခဲ့ပါဘူး

ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္ဟာ အက်ဥ္းသားတေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရး အရ ေဆး၀ါး ကုသခြင့္ ရရွိိရမယ္လို႔ လူအခြင့္ေရး လႈပ္ရွားသူ ညီမ်ွျခင္းျမန္မာအဖဲြ႔က အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဆုိပါတယ္။

" က်ေနာ္တို႔ လူသားတေယာက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေဆးဝါး ကုသခြင့္ ရရွိတယ္ဆိုတာကို ေထာင္လက္စြဲမွာေရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းရဲ႕ အပိုဒ္(၆) မွာေရာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားစီရင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲ့ဒီ့လူကို လိုအပ္သလို ေဆးဝါးေတြ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ေပးရပါမယ္။ ေနာက္ လိုအပ္သလို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးရမယ္ဆိုတာ ေထာင္ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုး သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အသက္ကို မလိုအပ္ပဲနဲ႔ ေသဆံုးျခင္း မရွိေအာင္ သူ႔ရဲ႕ က်မ္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမွာ အားလံုးရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္တယ္။ အစိုးရမွာလည္း တာဝန္အျပည့္အဝရွိပါတယ္။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွာ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အခုလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ လူသားျခင္း စာနာမႈမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈလို႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။ "

ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ နာတာရွည္ေရာဂါေတြရွိမယ္ဆုိရင္ လံုေလာက္တဲ့ေဆး၀ါးေတြရရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လုိ့လည္း ဦးေအာင္မ်ိုးမင္းက ဆုိပါတယ္။

"အထူးသျဖင့္ ဒီလိုဆီးခ်ိဳေရာဂါဆိုတာ ပံုမွန္ေဆးေသာက္ရတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေဆးေတြလည္း ေသာက္ခြင့္မရွိဘူး။ ထိုးခြင့္လည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေရာဂါက မ်က္စိ ေသြးေၾကာေပါက္တဲ့အဆင့္ အထိေရာက္သြားတယ္။ အဲ့ဒီ့ေတာ့ အေရးေပၚကူညီမႈေတြ မကပဲနဲ႔ လံုေလာက္တဲ့ ေရာဂါကို နာတာရွည္ေရာဂါ ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေဆးဝါးေတြကို ေသာက္သံုးခြင့္က အက်ဥ္းသားတုိင္းရဲ႕ အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။"

ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္ဟာ ေရြေကာက္ပဲြကို ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေလ်ာက္ ထားစဥ္က ျပစ္မူကင္းရွင္းေႀကာင္း အေထာက္အထားေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြနီးခါနီး အခ်ိန္မွာေတာ့
သူကုိ တ႐ုတ္ သံရံုးေရွ ့မွာ လက္ပံေတာင္းအေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားမူေတြမွာ ပါ၀င္တယ္ဆိုကာ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ ထားေၾကာင္းေျပာ ဆိုျပိီး အာဏာပုိင္ေတြက ဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို ့သူမရဲ႕ေရွေနဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ဆိုပါတယ္။

သူမဟာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ပဲခူးတိုင္းျဖဴးျမိဳနယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖုိ႔အ တြက္ ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကာလ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနစဥ္မွာ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)အပါအ၀င္ အမူမ်ားစြာနဲ႔ အာမခံမရပဲ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

မေအးေအးမာ/VOA
http://burmese.voanews.com/content/dr-myat-nu-khaine-in-prison-/3255868.html

သူရဦးေအာင္ကိုနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု- သူရဦးေအာင္ကို FB)
သူရဦးေအာင္ကိုနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု- သူရဦးေအာင္ကို FB)

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္ လ်ာထားခံရတဲ့ သူရဦးေအာင္ကိုက မေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ကို ႀကိဳဆိုေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးကို အဓိက ေသြးခဲြလွဳံေဆာ္ၿပီး အတားအဆီးလုပ္လိုသူေတြ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္းသူကဆိုပါတယ္။ အခုလို အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡေတြျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိတယ္လို႔ သူရဦးေအာင္ကို ဘာေၾကာင့္ ယူဆသလဲ။ သာသနာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ လာမယ့္ သူ႔အေပၚ သံဃာေတာ္ေတြဘက္က ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က စုစည္းတင္ျပမွာပါ။
ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ေဒၚစုေတြ႔ဆံု
ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ေဒၚစုေတြ႔ဆံု
မေန႔ ေသာၾကာေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ အရပ္သား၀န္ႀကီး (၁၄)ဦး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုပဲြအၿပီး သာသနာေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားခံရတဲ့ သူရဦးေအာင္ကိုက သတင္းေထာက္ေတြ နဲ႔ေတြ႕ဆံုရာမွာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ သူ႔အေနနဲ႔ ကာကြယ္တားဆီး ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

" သာသနာေရးက သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ရင္ သာသနာေရးပဲ သို႔ေသာ္ သာသနာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ တခါတေလမွာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ သြားတတ္တယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ စလုပ္တဲ့အခါမွာ ေအာင္ျမင္ လိုတဲ့ ေအာင္ျမင္ေစလိုတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏုိင္ငံတကာေတြ ရွိသလိုပဲ မေအာင္ျမင္ေစခ်င္တဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ လိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မွာ တို႔ ဘာတို႔လည္း မရွိဘူးလို႔ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ရွိလာႏုိင္တယ္။ အဲ့ဒီ့အခါမွာေပါ့ေလ အစိုးရသစ္ကို စိန္ေခၚမႈေတြကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဦး မွာပဲ။

အဲ့လို စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္တဲ့အခါမွာ စိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးကို အဓိက ေသြးခြဲၿပီးေတာ့မွ လုပ္တဲ့ အတားအဆီးျပႆနာေတြကလည္း အဓိက စိန္ေခၚမႈတရပ္ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

ဒါမ်ိဳးေတြကို ဘာသာေရး သတိရွိရွိ ႏုိင္ငံေရး သတိရွိရွိနဲ႔ တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ ထိေတြ႔ပါမယ္။ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ပါမယ္။ ၿပီးရင္ က်န္တဲ့ဘာသာေတြျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ကိုးကြယ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာသာသနာ အဲ့ဒီ့အျပင္ တျခားဘာသာငယ္ေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါကိုလည္း ထိေတြ႔ပါမယ္။ ၿပီးရင္ ဘာသာႀကီးေလးရပ္ စိတ္ဝမ္းမကြဲေၾကး သူမ်ားေသြးထိုးေသြးခြဲတုိင္း မယံုၾကည္ဖို႔အတြက္ကို အစီမံေရးဆြဲဖို႔အတြက္ လုပ္ပါမယ္။ "

အခုလို သူရဦးေအာင္ကိုေျပာသြားတဲ့အေပၚမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ကေနဒါႏိုင္ငံ)ဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဦးေကာ၀ိဒ သံုးသပ္တာကေတာ့

" ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ယူဆခ်က္ကေတာ့ မဘသကို ရည္ရြယ္ၿပီးေျပာတယ္လို႔ ထင္တယ္။ မဘသကလည္း တခ်ိန္လံုး အခုတက္လာတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆန္႔က်င္ေနတာေတြ ေတြ႔ရတယ္ေလ။ အဲ့တာေတြက မလုပ္သင့္ မလုပ္ေကာင္း မလုပ္ထုိက္တဲ့ အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။"

ဒါအျပင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္အပါအ၀င္ အရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယကအဖဲြ႕ ရဲ႕နာမည္ပ်က္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း အခုလို ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားပါတယ္။

"ရာထူးကေန သက္တမ္းေစ့လို႔ ထြက္သြားရေတာ့မယ့္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယက အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နာမည္မေကာင္း ျဖစ္သြားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ပံေတာင္း သံဃာေတာ္ေတြကို မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ အပစ္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြ ေနာက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိစၥေတြ ေနာက္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး တုန္းက မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္မွာ သံဃာေတာ္ေတြ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယက အေနနဲ႔ တခြန္း တပါဒမွ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိဘူး။ မရွိေတာ့ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာမယ့္ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာ သြားတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအသံုးခ်ခံေတြျဖစ္သြားနုိင္တယ္ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း ႀကီး ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေစခ်င္တယ္ အခု အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵအတုိင္းေပါ့ေလ။"

NLD အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ ဘာသာေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Los Angeles ၿမိ္ဳ႕ မွာ သတင္းသံုးတဲ့ သံဃာေတာ္ အရွင္ဂုနိႆရက မိန္႔ၾကားပါတယ္။

" ဒီလိုျပႆနာေတြျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းဆိုတာက ဥပေဒေတြ မခိုင္မာလို႔ျဖစ္ တာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြက တရားဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ အျပင္ဥပေဒေတြက ဘယ္လိုရွိလဲ အဲ့ဒီ့စည္းကမ္းဥပေဒေတြ တိတိက်က်ထားရင္ ဒါေတြ လိုက္ေျပာေနရစရာမလိုဘူး။ အစိုးရသစ္အေျပာင္းအလဲမွာ ဦးဇင္းတို႔ သာသနာေရး ဘာသာေရးဆိုတာကေတာ့ အစိုးရေကာင္းလာလို႔ရွိရင္ ေရျမင့္ ၾကာျမင့္ဆုိသလိုပဲ အစိုးရက ခ်ီးေျမႇာက္မႈ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရင္ ေရျမင့္ရင္ ၾကာျမင့္မယ္ ေရနိမ့္ရင္ ၾကာနိမ့္မယ္ ဆိုသလိုပါပဲ သာသနာကလည္း ျမင့္မား တိုးတက္ၿပီးေတာ့ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ႏုိင္ငံျခားသာသနာျပဳေတြ ျပည္တြင္း မွာ လည္း သာသနာျပဳဖို႔ လိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြမွာေရာ ေနာက္ တျခားဘာသာေတြကိုလည္း ဘာသာေရးနဲ႔ တြဲၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ လုပ္ေပးႏုိင္သလို ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ "

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ေပါင္း(၁၀၀)အတြင္း သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔ နားလည္မႈတည္ ေဆာက္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူရဦးေအာင္ကိုက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ ၀န္ႀကီးသစ္ေတြအေနနဲ႔ စံျပအျဖစ္ၿခိဳးၿခံေနထိုင္ဖို႔၊ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အရပ္သား၀န္ႀကီး (၁၄)ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားခဲ့တယ္လို႔လည္း သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသြားပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/thura-u-aung-ko-reacts/3255852.html


ျမန္မာအစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ ဒီကေန႔ စတင္ဖြင့္လွစ္။
ျမန္မာအစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ ဒီကေန႔ စတင္ဖြင့္လွစ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ေတြကို ဒီကေန႔ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ စတင္ လည္ပတ္ လိုက္ပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမယ့္ အလား အလာ အမ်ားႀကီးရွိသလို လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္လည္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ပိုၿပီးတိုးတက္လာမယ္လို႔ ဘ႑ာေရး ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီ သတင္း အျပည့္အစံုကိုေတာ့ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ မျမင့္ျမင့္ခိုင္ က တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔မွာ စတင္လိုက္တဲ့ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ေတြကို FMI ကုမၸဏီနဲ႔ စတင္လိုက္ၿပီး စေတာ့ရွယ္ရာ တစ္စုကို ၃၁၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အစု ရွယ္ယာေစ်းကြက္ စတင္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ားႀကီးအားရသလို အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာလည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ကေတာ့ ဆက္ၿပီး လည္ပတ္ေနမွာျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ တိုးတက္ဖို႔ အလားအလာရွိတယ္လို႔ ဘ႑ာေရး ဒု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာပါတယ္။

" စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတခုရဲ႕ စီးပြားတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အမ်ားႀကီး အက်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္။ ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔ ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အလားအလာေတြ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ကလည္း တည္ၿငိမ္ေနၿပီဆိုေတာ့ အလားအလာေကာင္းေတြ တအားေကာင္းလာတယ္။ အဲ့ဒီ့လုိ တအားေကာင္းတဲ့အတြက္လည္း။ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ထားတာကလည္း တကယ့္ကို စနစ္တက် လုပ္ထားၿပီးသားပါ။"

ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃ ေသာင္း ၂ ေထာင္နဲ႔ မတည္ထားတဲ့ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ ခုျဖစ္တဲ့ FMI ကုမၸဏီက စေတာ့ရွယ္ယာေတြ ကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ စတင္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရထား တာျဖစ္ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ရွယ္ယာေရာင္းပိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ အျခားကုမၸဏီေတြ ကေတာ့ ျမန္မာသီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ဟုိးလ္ဒင္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ MTSH ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ ျမန္မာ့ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း MAPCO ႏွင့္ Great Horkham ကုမၸဏီတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

FMI ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အစု ရွယ္ယာတစ္စု ကို ၂၆၀၀၀က်ပ္နဲ႔ စတင္ေစ်းဖြင့္ခဲ့ၿပီး နံနက္ပိုင္း စေတာ့ ေစ်းကြက္ ပိတ္ခ်ိန္မွာ ေရာင္းလုိအား ရွယ္ယာ စုစုေပါင္း ၄ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ၀ယ္လုိအား ရွယ္ယာ စုစုေပါင္း ၈ ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိတာမို႔ ဝယ္လိုအားနဲ႔ ေရာင္းလိုအားေတာ့ မမွ်ခဲ့ပါဘူး။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေနနဲ႔ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီးကို ကူညီေပးႏိုင္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း FMI ရဲ႕ ဥကၠဌ က Serge Pun က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္လည္ ပတ္တဲ့ အခမ္းအနားမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

"မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ တက္လာေတာ့မယ့္ အစိုးရသစ္ကို ႀကိဳဆိုသလို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ အသစ္တစ္ခု ကို ျမင္ေတြ႕ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြားေရးျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္ လင့္သလို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေနနဲ႔လည္း ကုမၸဏီေတြအမ်ားႀကီးကို အရင္းအႏွီးေတြ ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ အကူညီေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ "

ကနဦး ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခြင့္ရ Listed ကုမၸဏီ ၆ခု စာရင္းဝင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ေတာ့ ဧၿပီလ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို စတင္ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ကုမၸဏီ ၄ခုအေနနဲ႕လည္း တဆင့္ခ်င္း စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ထဲ အေျခခ်ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ ရွိလာတာမို႔ ေငြပိုကိုင္ထားတဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ အျခား စီးပြားေရးက႑ ေတြမွာ ေစ်းကစားတာမ်ိဳးေတြ ေလ်ာ့ သြားႏိုင္တယ္ လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာပါ တယ္။

" စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရွိေနၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာသာ အခုမွ ဖြင့္ႏုိင္တာကိုး။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဖြင့္ႏုိင္ဖို႔ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္က စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မွာ တက္လာမယ့္ ကုမၸဏီရဲ႕ ခိုင္မာမႈကို အျမဲတမ္းၾကည့္ရတယ္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မွာ အႀကီးအက်ယ္ ဝင္ၿပီးေတာ့ စေတာ့ကစားတယ္။ ရွယ္ယာကစား တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပန္မေလ်ာ္ႏုိင္ရင္ ခက္မယ္ေလ။ ခက္ရင္ေတာ့ စားသြားမယ့္ သေဘာေတြရွိတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထိန္းၿပီးေတာ့ အခု ေျခာက္ခုပဲ စၿပီးေတာ့ ေရြးၿပီးေတာ့ တက္လာမယ္။ ဒီအတြက္ကလည္း လူတိုင္း လူတုိင္းက ေငြပိုရွိၾကတာမဟုတ္ဘူးေလ။ ေငြပိုေလးနဲ႔ကစားတယ္။ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း မရွိတုန္းက အျပင္မွာ ေဒၚလာဝယ္လုိက္ေရာင္းလိုက္၊ ေရႊ ဝယ္လုိက္ေရာင္းလိုက္ Amount မ်ားေတာ့လည္း ေျမဝယ္လိုက္ ေရာင္းလိုက္ေပါ့။ အဲ့လိုေတြေလ်ာက္လုပ္တဲ့အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူး။ "

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကနဦးအေနနဲ႔ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခြင့္ ကို ကုမၸဏီ ၆ခု ကို ခြင့္ျပဳထားတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တိုက်ိဳ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း က ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ ဂ်ပန္ဒိုင္ဝါသုေတသနက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ ထည့္ဝင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမင့္ျမင့္ခိုင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/launch-of-yangon-stock-exchange-operation-/3254924.html

သုတ္သင္ခံလိုက္ရတဲ့ IS အစြန္းေရာက္အဖဲြ႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး လည္းျဖစ္၊ ျပည္ပေရးရာေတြကုိလည္း တာ၀န္ယူရတဲ့ Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli ။
IS အစြန္းေရာက္အဖဲြ႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ ျပည္ပေရးရာေတြကုိလည္း တာ၀န္ယူရတဲ့ Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli ကုိ အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႔ေတြက သုတ္သင္လုိက္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Ash Carter က ေသာၾကာေန႔မွာ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

IS ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ကုိ စနစ္တက် သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနတယ္လုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးကာတာက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ Hajji Iman လုိ႔လည္း လူသိမ်ားတဲ့ ကာဒူလီ ကုိ အီရတ္မွာ သုတ္သင္ခဲ့တာလား ဆီးရီးယားမွာလား ဆုိတာကို ၀န္ႀကီးကယ္ရီက ေျပာၾကားျခင္းမရွိခဲ့သလုိ၊ IS အဖဲြ႔ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကာဒူလီဟာ စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈ မွာ ေသဆုံးတာလား၊ ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္မႈမွာ ေသဆံုးတာလား ဆုိတာကုိလည္း မေျပာပါဘူး။

ကာဒူလီ ဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ လတ္တေလာ ႀကံစည္ေနတယ္လုိ႔လည္း အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိ တဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကာဒူလီဟာ ဒီသီတင္းပတ္ထဲ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံက တုိက္ခုိက္မႈမ်ဳိးလုိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္ပက တုိက္ခုိက္ေရးသမားေတြကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနတယ္လုိ႔ အေမရိကန္စစ္တပ္က ယုံၾကည္ထားေၾကာင္းလည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအရာရွိက ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

ကာဒူလီကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာပဲ အီရတ္အက်ဥ္းေထာင္ ကေန ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ သူ႔ကုိဖမ္းမိဖုိ႔အတြက္ ဆုေငြေဒၚလာ ၇ သန္း ထုတ္ခံထားရသူ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

IS အဖြဲ႕ရဲ့ ကက္ဘိနက္ ဝန္ႀကီး ေတြ သဖြယ္ သတ္မွတ္နိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ကို အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕က စံနစ္တက် နဲ႔ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း ေနတယ္ လို႔ မစၥတာ ကာတာ က ဆိုပါတယ္။
အစၥလာမ္မစ္ နိုင္ငံ အဖြဲ႕ IS ရဲ့ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး သဖြယ္ ယူဆနိုင္တဲ့ IS ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ ကို အေမရိကန္ စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ နိုင္ခဲ့တယ္ လို႔ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး အက္ရွ္တန္ ကာတာ က ေျပာပါတယ္။

ဝန္ႀကီး ကာတာ က အဲဒီ့သူ ကို ဟာဂ်ီ အီမန္ လို႔ ေခၚေဝၚ သုံးစြဲ ခဲ့ၿပီး တကယ့္ နာမည္ အရင္းကေတာ့ Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လို ဘယ္ပုံ သုတ္သင္ ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ေတြကိုေတာ့ မထုတ္ ျပန္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ IS အဖြဲ႕ရဲ့ ကက္ဘိနက္ ဝန္ႀကီး ေတြ သဖြယ္ သတ္မွတ္နိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ကို အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕က စံနစ္တက် နဲ႔ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း ေနတယ္ လို႔ မစၥတာ ကာတာ က ဆိုပါတယ္။

အခုလ အေစာပိုင္းတုန္းကလည္း IS အဖြဲ႕ရဲ့ စစ္ေရး ဝန္ႀကီး လို႔ ေခၚနိုင္တဲ့ အိုမာ အယ္လ္-ရွီရွာနီကို သတ္ျဖတ္ င္ခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ ပဲန္တဂန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

[youtube src="DV9E488vh04"/]
မႏၱေလးစက္မႈဇုန္က အညစ္အေၾကး ေရဆိုးေတြကို ဒု႒ဝတီျမစ္ထဲ စြန္႔ပစ္ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စက္မႈဇုန္အနီးတဝိုက္မွာ ေနထိုင္သူေတြနဲ႔၊ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးစီမံကိန္း တာဝန္ရွိသူေတြ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေညာင္ပင္ေစာက္ေက်းရြာမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ RFA သတင္းေထာက္ မဇာဏီထြဏ္းက တင္ျပထားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၂၅)။ ။ NLDဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ျဖစ္လာမည့္ သူရဦးေအာင္ကိုက ၎၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာဆိုလိုက္သည္။

"တိုင္းျပည္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွာမ်ိဳးကိုလည္း မရွိဘူးလို႔ မေျပာႏုိင္ဘူး။
အစိုးရသစ္ကို အဲ့လိုမ်ိဳးစိန္ေခၚမႈေတြ ေစာင့္ႀကိဳေနတယ္။
စိန္ေခၚမႈေတြမွာ ဘာသာသာသနာနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးကို အဓိက ေသြးထိုး၊ ေသြးခြဲၿပီးေတာ့မွ အတားအဆီး၊ ျပႆနာေတြကလည္း အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္" ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက မတ္လ ၂၅ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘာသာေပါင္စံုျဖင့္ထိေတြ႔ကာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက ဆိုသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ သံဃအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔ ထိေတြ႔ပါမယ္။ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ပါမယ္။ ၿပီးရင္ တိုင္းရင္းသားေတြကိုးကြယ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ သာသနာ၊ အဲ့ဒီအျပင္ တစ္ျခားဘာသာငယ္ေတြရွိပါေသးတယ္။ ဒါကိုလည္း ထိေတြ႔ပါမယ္"

"အဓိက ဘာသာႀကီးေလးရပ္က စိတ္ဝမ္းမကြဲေၾကး၊ သူမ်ား ေသြးထိုး၊ ေသြးခြဲတုိင္းလည္း မယံုၾကည္ဖို႔အတြက္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစီအမံေရးဆြဲဖို႔လည္း လုပ္ပါမယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ေဆာ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလး၊ မိတၳီလာ၊ လား႐ႈိးစသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

NLDအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္း ၂၁ခုႏွင့္ ဝန္ႀကီး ၁၈ဦးကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သူရဦးေအာင္ကိုအား သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ဖြယ္ရွိသည္။

စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၁မွ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နုယ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္မူ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။
Mizzima - News in Burmese

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဝန္ႀကီးသစ္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု- NLD Chairperson)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဝန္ႀကီးသစ္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု- NLD Chairperson)

အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ၁၄ ေယာက္တို႔ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ လို႔ ေခၚတဲ့ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန အလိုက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥေတြကို ေရးဆြဲထားဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က မွာ လိုက္တယ္လို႔ ယဥ္ေက်းမွုနဲ႔ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာမယ့္ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာပါတယ္။

ရက္ ၁၀၀ အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို အဓိက ေရးဆြဲဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကမွာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါအျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ သူတလူ ငါတမင္း မလုပ္ဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္စုၾကည္က ေျပာလိုက္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီး တခ်ိဳ႕က ျပန္ ေျပာၿပ ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမွုနဲ႔ သာသနာေရး ဝန္ႀကီး အသစ္ ျဖစ္လာမယ့္ သူရ ဦးေအာင္ကို ကေတာ့ ဘာသာ သာသနာနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးကို အဓိက ေသြးခြဲလုပ္ေဆာင္လာ နိုင္ဖြယ္ ျပႆနာေတြ အတြက္ ဘာသာေရးသတိ၊ နိုင္ငံေရး သတိေတြနဲ႔ တားဆီးကာကြယ္နိုင္ေရး အစီအစဥ္ေတြကို သူ႔ရဲ့ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ ထည့္သြင္းမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျမန္မာ နိုင္ငံက ၆ သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ သံဃ အဖြဲ႕ အစည္း အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး နားလည္မွု တည္ေဆာက္မယ္၊ ဘာသာႀကီး ေလးရပ္ စိတ္ဝမ္းမကြဲေရး၊ ေသြးထိုးတာ ေတြကို မယုံၾကည္ေရး နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအမံေတြကို ေရးဆြဲမယ္လို႔ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာပါတယ္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕က လာမယ့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမွာ ျဖစ္ၿပီး ညေနပိုင္း သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနား ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသစ္ေတြက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က စၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန ေတြကို စတင္ တာဝန္ယူ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း ႏွုတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ စာတေစာင္ တ႐ုတ္အစိုးရ အာေဘာ္ website တခုမွာ ေပၚလာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ တ႐ုတ္မွာ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး လူ အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီး ထားပါတယ္။
သမၼတ ဟာ အာဏာေတြ ကို သူ႔ လက္ ထဲမွာ စုပုံကိုင္ထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုမွု ကို ထပ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္

မတ္လ အေစာပိုင္းေလာက္ က တ႐ုတ္ အစိုးရ အာေဘာ္ေတြ ေရးသားၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ ရဲ့ website ျဖစ္တဲ့ Wujie သတင္းစာမ်က္နာမွာ အဲဒီ စာ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ရေသာ ရဲေဘာ္ႀကီး ရွီက်င္ပင္း တို႔ ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုအလြန္သစၥာရွိၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ပါလို႔ အစခ်ီေရးသားထားတဲ့ ဒီစာမွာ သူ႔ ကို ပါတီကေတာ နိုင္ငံအစိုးရတာ ဝန္ေတြ ကေနႏွုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ စာပါ။

ဒီစာက အဲဒီ တ႐ုတ္အစိုးရ အာေဘာ္ေတြ ေရးသားေနတဲ့ Wujie website မွာ ခဏေပၚလာၿပီး ဖ်က္တာ ခံလိုက္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက သိမ္းထားၾကေသးတဲ့ စာ ကေတာ့အြန္လိုင္းမွာ ပ်ံ႕ေနဆဲပါ။

နိုင္ငံအမ်ားစုမွာေတာ့ ဒီလိုစာမ်ိဳးဟာ ဘာမွလူသိပ္စိတ္မ၀င္စား တဲ့ နိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုၾကတဲ့စာမ်ိဳးပါ။

တခုရွိတာ ကေတာ့ ဒီစာ က နိုင္ငံျခားမွာအေျခစိုက္ၿပီး တ႐ုတ္ဘာသာနဲ႔ ေရးသားတဲ့ ၀က္ဆိုဒ္တခုမွာ စေပၚတာပါ၊ ေနာက္ၿပီးမွ အခုန အစိုးရ website ဆီ ေရာက္သြားတာပါ

အခု လူ ၂၉ ေက်ာ္အစိုးရ က ဖမ္းထားၿပီးအဲဒီသူေတြထဲ နာမယ္ေက်ာ္တဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ Jia Jia တေယာက္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

အစိုးရ က အြန္လိုင္းမွာ အဲဒီ သတင္းေပၚလာေတာ့ အဲဒါဆို Wujie က သတင္းအယ္ဒီတာ ကို ဖမ္းလိုက္ေပါ့လို႔ ေျပာ႐ုံနဲ႔ အဖမ္းခံထိသြားတာ လို႔ နီးစပ္သူေတြ က ေျပာပါတယ္။

Wujie က အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဝန္ထမ္းတေယာက္ တေယာက္ ကို ဘီဘီစီ က ေမးတဲ့အခါမွာ ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၁၆ ေယာက္အဖမ္းခံထားရတယ္။

အဲဒီထဲမွာ ဝူေဂ် ကထိပ္တန္းအဆင့္မန္ေနဂ်ာေတြ အယ္ဒီတာ ေတြအပါအဝင္ ဝန္ထမ္း ၁၀ ဦး ပါတယ္လို႔ လို႔ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ မွာ ခိုလွုံေနၿပီး လူသိမ်ားတဲ့ တ႐ုတ္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ ဝန္ယြန္ေခ်ာင္ ကလည္း တ႐ုတ္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ သူ႔မိဘ ၂ပါးနဲ႔ သူနဲ႔ ညီအကို ျဖစ္သူကို ဖမ္းထားတယ္ သူ႔ ကိုဖိအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဖမ္းထားၾကတာလို႔ တကယ္က ဒီစာ ကိစၥ သူ ဘာမွ မသိပါဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခု ဒီ စာထဲမွာ သမၼတ ဟာ အာဏာေတြ ကို သူ႔ လက္ ထဲမွာ စုပုံကိုင္ထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုမွု ကို ထပ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္ လို႔ လည္း ေရးထားပါတယ္။

အရင္လတုန္း က အစိုးရပိုင္ တီဗီနဲ႔ သတင္းစာကို သမၼတရွီက်င္းပင္ သြားလည္ တုန္း က သတင္းေထာက္ေတြရဲ့အဓိက တာဝန္ ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ကို လိုက္နာဖို႔ ပဲလို႔ ေျပာခဲ့တာ လည္း ရွိေတာ့ စာထဲက အခ်က္ေတြ

ဟာ အဲဒါေတြ ကို လည္း ရည္ညႊန္းထား ပုံရ သလို သမၼတရွီက်င္းပင္ အစိုးရ ကလည္း ဒီအေရးအေပၚ အေရးတႀကီးလုပ္ေနပုံ ရ ပါတယ္။

BBC Burmese


အရင္က ထုတ္ေရာင္းထားၿပီး ရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပထမဆုံးျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ stock exchange ရဲ့ ပထမဆုံး အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ေတြကို စတင္ပါတယ္။

အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာပါတဲ့ FMI ကုမၸဏီက ရွယ္ယာေတြနဲ႔ ေဈးကြက္ကို စတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးမွ ပထမဆုံး စလုပ္တဲ့ stock ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ကို အမ်ားစုက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆူးေလဘုရားလမ္းနဲ႔ ကုန္လည္လမ္းေထာင့္မွာ ရွိတဲ့ အရင္ ျမဝတီဘဏ္႐ုံးခ်ဳပ္ေဟာင္းေနရာက ရန္ကုန္ stock exchange ႐ုံးမွာ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ FMI ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွယ္ယာေဈးႏွုန္းေတြကို LED ဘုတ္နဲ႔ ျပထားၿပီး လာေရာက္ၾကည့္ရွုသူေတြလဲ မ်ားခဲ့ပါတယ္။

ကနဦးစဖြင့္ခ်င္းမွာ FMI ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာအသစ္ေတြ ထုတ္ေရာင္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အရင္က ထုတ္ေရာင္းထားၿပီး ရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္တာပါ။

FMI ကုမၸဏီက ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းေတြလုပ္တဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၂၅ ရက္ စဖြင့္တဲ့ ေန႔မွာ ရွယ္ယာတစ္ခုကို (၂၆၀၀၀)နဲ႔ ေဈးဖြင့္ၿပီး ေဈးပိတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ (၃၁၀၀၀)အထိ ေဈးေပါက္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေပါင္း (၁)သိန္း (၁)ေသာင္း (၂)ေထာင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိန္တိုအတြင္း စေတာ့ေဈးကြက္ ေအာင္ျမင္လာမယ္လို႔ ရန္ကုန္stock exchange က အႀကီးတန္း အမွုေဆာင္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ဧၿပီလ မွာ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ကို ေနာက္ထပ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ တစ္ခုကို ထပ္ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ(၆)ခုလုံးကို တခုခ်င္းစီ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေရာင္းၾကမယ့္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုမွာ ခၽြတ္ေခ်ာ္ တာမ်ိဳးေတြ ရွိနိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္လုပ္သူေတြကို အထိအခိုက္နည္းေအာင္လုပ္ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္ stock exchange က ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာေငြေၾကးရွိသူ တခ်ိဳ႕ကပဲ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔ စိတ္ဝင္စား ေနၾကတာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုကေတာ့ stock exchange ေဈးကြက္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ၾကေသးလို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွု သိပ္ မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

BBC Burmese

မတ္ ၂၄ ရက္က ဘရပ္ဆဲၿမိဳ႕ ဒီဘေရာက္ကီေရး ဘူတာ႐ံုသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ားက ရွာေဖြေနစဥ္ (Photo : AFP)

ဘယ္ဂ်ီယံၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရပ္ဆဲတြင္ ဂ်ီဟတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ၀င္ေရာက္စီးနင္း မႈမ်ားအတြင္း လူေျခာက္ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို Schaerbeek ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားက တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း ရွာေဖြခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတိုင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သူမ်ားသည္ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း မထုတ္ျပန္ေသးေပ။

မတ္ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းမွာပင္ ျပင္သစ္ရဲမ်ားကလည္း ပါရီအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း Argenteuil တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစစ္ဆင္ေရးအတြင္း ဖမ္းမိခဲ့သည့္ စစ္ေသြးၾကြတစ္ဦးသည္ ျပင္သစ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ယင္းအစီအစဥ္မွာ အေနအထား တစ္ခုအထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဘားနဒ္ကာဇီႏ်ဴဗီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုစစ္ေသြးၾကြသည္ ပါရီတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ေရာဘရပ္ဆဲလ္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပါ မသက္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ေနတိုးတို႔၏ ႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားရွိသည့္ ဘရပ္ဆဲတြင္ မတ္ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေလဆိပ္ႏွင့္ ေျမေအာက္ဘူတာ႐ံုတို႔တြင္ IS တို႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူ ၃၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းအတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဘယ္ဂ်ီယံ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ တရားေရး ၀န္ႀကီးမ်ားက မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထိုႏုတ္ထြက္စာမ်ားကို လက္မခံခဲ့ေပ။

အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားအနက္ သံုးဦးထက္မနည္းမွာ အာဏာပိုင္တို႔ သိၿပီးသားလူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ဥေရာပ ေဒသတြင္းေရးရာ ေကာ္မရွင္နာျဖစ္သူ ဒီမီထရီအဗ္ရာမိုပိုလူကလည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ဗံုးခြဲသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အာဏာပိုင္မ်ားက မတားဆီး လိုက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေမးခြန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။

မာဘိဘူတာ႐ံုတြင္ ဗံုးခြဲသမား ခါလစ္အယ္ဘာကရာ၀ီႏွင့္ စကားေျပာေနၿပီး အထုပ္ႀကီး တစ္ထုပ္ကို သယ္ေဆာင္ထားသည့္ သံသယရွိသူ အသစ္တစ္ဦးကို ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အာဏာပိုင္မ်ားက ရွာေဖြေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဘရပ္ဆဲေလဆိပ္တြင္ ဗံုးေဖာက္ခြဲရာ၌ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ တတိယေျမာက္ တိုက္ခိုက္ေရး သမားကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ ရွာေဖြေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးသည္ ဘယ္ဂ်ီယံႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေနေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ မတ္ ၂၅ ရက္က ဘရပ္ဆဲသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ေသဆံုးထိခိုက္ခဲ့သူမ်ားကို ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက ္ဂုဏ္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အီးယူအရာရွိမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Ref : AFP
Eleven Media Group

ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈ ရဲစခန္း အမႈပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ။
ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈ ရဲစခန္း အမႈပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ။

စစ္တပ္ကေန ပစ္ခတ္လို႔ ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မိသားစုက လူသတ္မႈနဲ႔ တရားစဲြဆုိမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အမႈ ပိတ္သိမ္းလိုက္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွဴး လက္မွတ္နဲ႔ ဇနီးျဖစ္သူကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းအေျခစိုက္ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္း စစ္တပ္က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လို႔ ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ ကိုပါႀကီးန႔ဲအမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တရားလို ရဲမွဴး ေမာင္ေအးနဲ႔ တရားခံ ဒုတပ္ၾကပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္တုိ့ရဲ႕ အမႈကို ဥပေဒ႐ံုးအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ အထက္ အႀကီးအကဲ အဆင့္ဆင့္တို့ရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္ေတြ နဲ႔ အညီ အမႈပိတ္သိမ္းဖို႔ အေၾကာင္းၾကားလာတဲ့ အတြက္ ၁၉ -၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မွာ မွားယြင္းမႈနဲ႔ ပိတ္သိမ္းေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာ ရဲစခန္းမွဴး က အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့တာပါ။

ဒါဟာ တရား႐ံုးမတက္ရေသးပဲနဲ႔ ပိတ္သိမ္းလိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ ့ဇနီးျဖစ္သူ အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၱာက ေျပာပါတယ္။

"အမႈကို မွားယြင္းမႈနဲ႔ပိတ္သိမ္းလုိက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေအာက္က မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ စခန္းမွဴးလက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ က်မဆီကိုပို႔တဲ့စာေပါ့ေနာ္။ ဒီလူသတ္မႈနဲ႔တက္ထားတဲ့ တရားခြင္ကို လံုးဝ တရား႐ံုးမတက္ရေသးပဲနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာတာေပါ့ေနာ္။ ေရးထားတာကေတာ့ က်ိဳက္မေရာ စခန္းမွဴး ေရးထားတယ္။ မွားယြင္းပိတ္သိမ္းတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီထဲမွာလည္း မထည့္ထားဘူး ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔က ေသမႈေသခင္း တုန္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေသမႈေသခင္းထဲကအတုိင္းဆိုရင္ ကိုပါႀကီးက ဓမၼတာအတုိင္း ေသဆံုးတာမဟုတ္ဘူး။ တစံုတေယာက္ရဲ႕ ပေရာဂေၾကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားတာလို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တရားသူႀကီးကိုယ္တုိင္ ဒီအမႈဟာ လူသတ္မႈအျဖစ္ ထပ္ၿပီး တရားစြဲခြင့္ရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒီဟာနဲ႔ဆိုရင္ အခုထုတ္တဲ့စာနဲ႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ ဆက္စပ္မႈမရွိဘူး။ "

ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လိုက္လံစံုစမ္းေမးျမန္းဖို႔အတြက္ ေရွ႕ေနနဲ႔ ျပင္ဆင္မွာျဖစ္ျပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားမ်ွတမူရေစဖုိ႔ ဆက္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္ လို႔ ေဒၚသႏၱာက ေျပာပါတယ္။

" ကိုပါႀကီးကို က်မတို႔ေသမႈေသခင္းသြားၿပီးေတာ့ ဖြင့္တုန္းကလည္း မနက္ကိုးနာရီ ကတည္းက ည ေျခာက္နာရီအထိ က်မ ဖြင့္လို႔မရခဲ့ဘူး။ အဲ့တုန္းကလည္း က်မ အဲ့ဒီ့စကားပဲေျပာတယ္။ အထက္အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ ဖြင့္ခြင့္မေပးဘူးလို႔ ဒီစကားေျပာတယ္။ အထက္အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ နာမည္ေမးတုန္းကလည္း က်မကို အဲ့တုန္းကလည္း ျပန္ၿပီး မေျပာခဲ့ဘူး။ အခုဟာက ဒုတိယအႀကိမ္ ဒီစကားထပ္ေျပာတယ္။ စာနဲ႔ကို အလံုးလုိက္ျမင္ရတာေပါ့ေနာ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တရားမွ်တမႈရဖို႔အတြက္ က်မ ထပ္ႀကိဳးစားပါ့မယ္။"

ကိုပါႀကီးေသဆံုးတဲ့အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ရႈ႕ေဒါင့္ကေန စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို အစီရင္ခံစာ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ အမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နယ္ဘက္ တရား႐ံုးမွာ လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇၁၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၄ တို႔နဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားေသ လႊတ္မိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တုိင္းမႉး၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က အတည္ျပဳခဲ့တာကို သိရွိရတယ္လို႔ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးကုိ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနစဥ္မွာ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္း သူဟာ KKO အဖဲြရဲ ့ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္ႀကီးတဦး အျဖစ္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေျပာဆုိ ထားတာပါ။ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး (ခ) ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ ဟာ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ခဲ့သလို၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လံုုၿခံဳေရးတာ၀န္ယူေပးတဲ့ သံုးေရာင္ျခယ္အဖဲြ႔၀င္တဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ျမန္မာျပည္က ဂ်ာနယ္ ၃ ေစာင္ေလာက္မွာလည္း ေအာင္ႀကီး နာမည္နဲ႔ သတင္းမ်ားေပးပို႔ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

မေအးေအးမာ/VOA
http://burmese.voanews.com/content/police-closed-file-of-journalist-pargyi-murder-case/3254898.html


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဝန္ႀကီးသစ္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု- NLD Chairperson)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဝန္ႀကီးသစ္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု- NLD Chairperson)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လာမယ့္ အစိုးရသစ္ မွာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္မယ့္ အရပ္ဖက္၀န္ႀကီးေတြကို ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ မွာ ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ လာမယ့္ သံုးလ၊ ေျခာက္လ အတြင္း ဘာေတြ ဘယ္လို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကို ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ အဓိက မွာၾကားတာ လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အစိုးရ အဖဲြ႔သစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အရပ္သား၀န္ႀကီးေတြ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး လ်ာထားခံရသူ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း အယ္ဒီတာ ကိုသားညြန္႔ဦး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ။ ။ ႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ဖို႔ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္တခါ တက္လာတဲ့ အစိုးရကို လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးတဲ့အခါက်ေတာ့ လူထုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို အထိေရာက္ဆံုးနဲ႔ ဦးစားေပးလုပ္ဖို႔ေပါ့ဗ်ာ။ မၾကာခင္အတြင္း က်ေနာ္တို႔က သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ဌာနအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဆီက ဘာေတြ လုပ္ထားသလဲ။ အဲ့ဒီ့အေပၚမွာ ကိုယ္က ဘယ္လိုေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ပ႐ိုဂရမ္ ၃လပတ္၊ ေျခာက္လပတ္ ၊ တစ္ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ အဲ့တာကို ဆြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ေပါ့။ ဥပမာ ဆိုရင္ သဘာဝေဘးရန္က်လို႔ရွိရင္ သူတို႔ေရးဆြဲထားတယ္ ေကာင္းေအာင္ ေရးဆြဲ ထားတယ္ ဆိုရင္ ဒါေတြကို ကိုယ္က ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုထပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔ ေယဘူယ်သေဘာပဲဗ်။
ေဒၚစုနဲ႔ဝန္ႀကီးသစ္ေတြ ေတြ႔

ကိုသားညြန္႔ဦး ။ ။ သူရဦးေအာင္ကိုတို႔ ဦးသိန္းေဆြတို႔လည္း ပါတယ္လို႔ ေတြ႔ရတယ္။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ။ ။ ပါပါတယ္။ သူတို႔လည္း ပါပါတယ္။ Friendly တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ သိေအာင္ လုပ္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ဥကၠ႒က သူ လိုအပ္တဲ့ဟာေလးေတြ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတာပါပဲ။

ကိုသားညြန္႔ဦး ။ ။ အခုက ဝန္ႀကီးဌာန အလႊဲအေျပာင္းေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ တျခားသူတို႔ ဝန္ႀကီးဌာန အေဟာင္းေတြ နဲ႔ေတြ႔ဆံုဖို႔ ေလ့လာဖို႔ အဲ့ဒီ့အစီအစဥ္ေတြေရာ ရွိလား။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္။ ။ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို သြားမယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေန႔ သတ္မွတ္ထားလဲေတာ့ မသိေသးဘူး။ အေျပာင္းအလဲကိစၥမွာ သူတို႔ အေျပာင္းအလဲ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေလးကို ေျပာျပတာေပါ့။ ဝန္ႀကီးက မေတြ႔လည္း သက္ဆိုင္ရာ Senior Officers ေတြ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ ေလာေလာဆည္ ဘာေတြ လုပ္ကိုင္ထားလဲ စကိုင္ေတာ့မယ့္ Plans အစီအစဥ္ေတြကေတာ့ ရွိေတာ့ရွိတာေပါ့ေနာ္။ စီမံခ်က္ေတြေတာ့ရွိတာေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ အေရးေပၚ သံုးလ၊ ေျခာက္လ တစ္ႏွစ္စသည့္ျဖင့္ ဘယ္လိုဟာ က်ေနာ္တို႔က Crisis ေရႀကီးမိုးေခါင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ စသည္ျဖင့္ ဒါေတြကိုလည္း ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ လုပ္ထားတာေတြရွိပါတယ္။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ စီးပြားကူးသန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒါက္တာသန္းျမင့္အေနနဲ႔ တျခားကိုယ့္ရည္မွန္းထားတာ ဘာေတြမ်ား ထူးထူးျခားျခား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေရာ ရွိပါလားခင္ဗ်။ ဘယ္လိုစဥ္းစားထားလဲခင္ဗ်။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္။ ။ ကိုယ္ကိုတိုင္ အေတြ႔အၾကံဳအရ လက္ရွိလုပ္တာေတြရယ္ အိုင္ဒီယာေတြေတာ့ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေဆြးေႏြးခ်င္ေသးဘူး။ က်ေနာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ ေယဘူယ်သေဘာအားျဖင့္ေတာ့ ဒါ ေကာင္းေအာင္လုပ္ၾကမယ့္သေဘာပါပဲ ဒီေန႔ကိစၥကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ စၿပီးေတာ့ ဒီလို တခါမွ မဆံုေတြ႔ၾကရေသးဘူးေလ ဒီသေဘာတရားပါပဲ။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ သမၼတအျဖစ္ လ်ာထားခံရတဲ့ဦးထင္ေက်ာ္တို႔ေရာ တက္ပါလားခင္ဗ်။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္။ ။ မတက္ပါဘူး။ ဥကၠ႒ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) က ေတြ႔တာပါ။ က်ေနာ္တို႔က အဆိုျပဳတဲ့သူေတြက တေယာက္ကိုတေယာက္ မေတြ႔ၾကရေသးဘူးေလ။ ၿမိဳ႕ေတာ္က သူ သံုးေလးငါးေယာက္ေလာက္ေတာ့ ေတြ႔တာေပါ့။ က်န္တဲ့သူေတြက မေတြ႔ရေသးေတာ့ စုၿပီးေတာ့ ေတြ႔တဲ့သေဘာပါ။

စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး လ်ာထားခံရသူ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း အယ္ဒီတာ ကိုသားညြန္႔ဦး ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုသားညႊန္႔ဦး/VOA
http://burmese.voanews.com/content/daw-aung-san-suu-kyi-meets-with-new-ministers/3254867.html


ျမန္မာႏုိင္္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သံအမတ္ႀကီးသစ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ့္ စေကာ့တ္ မာဆီရယ္လ္ နဲ႔ ဇနီးျဖစ္သူ ႏုတ္ခြန္းဆက္စကားဆိုစဥ္။
ျမန္မာႏုိင္္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သံအမတ္ႀကီးသစ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ့္ စေကာ့တ္ မာဆီရယ္လ္ နဲ႔ ဇနီးျဖစ္သူ ႏုတ္ခြန္းဆက္စကားဆိုစဥ္။

ျမန္မာႏုိင္္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သံအမတ္ႀကီးသစ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မယ့္ စေကာ့တ္ မာဆီရယ္လ္ နဲ႔ ဇနီးျဖစ္သူတို႔ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္လာပါၿပီ။

မစၥတာမာဆီရယ္လ္ကို ျမန္မာႏုိင္္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီကေန႔မွာ ေရာက္လာတာပါ။ မစၥတာမာဆီရယ္လ္က သူ႔ရဲ႕သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေပးအပ္မွာလား၊ ေရြးခ်ယ္ခံသမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတတာ၀န္ ယူၿပီးခ်ိန္က်မွ ေပးအပ္မွာလားဆိုတာကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။
သံအမတ္ႀကီး မာဆီရယ္လ္ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာဗ်ဴ႐ိုမွာ အႀကီးတန္း လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့မတိုင္ ခင္ကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို တာ၀န္ယူူရတဲ့ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာဗ်ဴိ႐ိုရဲ႕ ဒုတိယ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ အာဆီယံေရးရာ သံအမတ္ႀကီး စသည္အားျဖင့္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ဖို႔အတြက္ သူတို႔အေနနဲ႔ အရမ္း စိတ္လႈပ္ရွားတဲ့ အေၾကာင္း၊ အရင္ခရီးစဥ္ေတြမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း၊ သူသြားခဲ့ဖူးတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ကို မွတ္မိေနတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမလာခင္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ႐ိုက္ယူ ထားတဲ့ ဗီြဒီယိုထဲမွာ သံအမတ္ႀကီးမာဆီရယ္လ္က ေျပာထားပါတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမန္္မာလူထုရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားရေအာင္ ဘယ္လို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့တယ္ ဆိုတာ တကမာၻလံုးက ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူထု ရွာေဖြေန တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စည္ပင္၀ေျပာေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေတြအတြက္ အားေပးကူညီႏိုင္ဖို႔ ဒီလိုအေရးႀကီးတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အတြင္းမွာ အစိုးရအသစ္ရယ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနတဲ့ အေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးမာဆီရယ္လ္ကေျပာပါတယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔ ဘာကိုအရင္လုပ္ၿပီး ဘာကိုအရင္ျမင္ေတြ႔ရရင္ ေကာင္းမလဲ ဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္ အသိေပးဖို႔ သံအမတ္ႀကီးက ပန္ၾကားထားပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/new-us-ambassador-arrived-myanmar/3254781.html


cso-pharkant-investigate620.jpg
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္မွာ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔စည္းေတြ သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္
Photo: Htet Arkar/RFA

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္က စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းကုမၸဏီေတြကို စစ္ေဆးေပးဖို႔ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းေပးေစလိုေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔စည္းေတြက လာမယ့္ အစိုးရသစ္ထံ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြကိုယ္စား ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးလေမာင္လေထာင္က ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ မွာ ေတာင္းဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

"က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေတာင္းဆိုတာဘာလဲဆိုရင္ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ျဖစ္ ပါတယ္၊ ကုမၸဏီေတြကို စစ္ေဆးေပးဖို႔ပါ၊ က်ေနာ္တို႔မွာ လြန္ခဲ့တဲ့လတုန္းက ကားေတြစစ္ေဆးဖို႔လာၾကပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပါဘူး၊ ေဒသခံကိုလည္း အဲ့ေကာ္မတီထဲမွာထည့္သြင္းေပးဖို႔ေလ၊ တကယ္လို႔ အဲ့ဥပေဒအတိုင္း မလိုက္နာတဲ့ကုမၸဏီေတြ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တဲ့ကု မၸဏီေတြကို လာေရာက္စစ္ေဆးေပးဖို႔ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္"

ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ သယံဇာတစီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားေတြ၊ အျမန္ဆံုးထြက္ေပၚ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔နဲ႔ အဲ့ဒီလို ေပၚလာတဲ့ အခ်ိန္အထိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လံုး၀ရပ္ဆိုင္း ထားေပးဖို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အဲဒီအဖြဲ႔ေတြ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ပါရိွပါတယ္။

ဖားကန္႔ေဒသက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈဟာ တစ္လကို ေက်ာက္စိန္းတန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ေလာက္ထြက္ၿပီး တူးေဖာ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာ တရုတ္ကုမၸဏီေတြက အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးတဲ့ လုပ္ငန္း၀င္ေငြရဲ႕ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာ ပါတယ္။

RFA

ဘယ္ေက်ာင္းဆင္းေတြလဲဗ်ာ

အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (Article 1, Section 9) မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ ကြန္ဂရက္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈမရဘဲ ႏိုင္ငံတကာကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြကို မယူရလို႔ ျပ႒ာန္းထား တယ္ဗ်။ ေျပာခ်င္တာက ဘယ္သူက လက္ေဆာင္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ (သမၼတကအစ) ဘာတစ္ခုမွ လက္ခံၿပီး ယူသြားပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ဆိုထားတာ။

၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တုန္းက အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီး ဗစ္တိုးရီးယားက အေမရိကန္သမၼတ ႐ုသာဖို႔ဒ္ ေဟးရက္စ္ကို လွပစြာထြင္းထုထားတဲ့ စားပြဲႀကီးတစ္လံုး လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ အဲဒီ စားပြဲႀကီးက ၿဗိတိသွ် သေဘၤာႀကီး H.M.S Resolute က သစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ထားတာျဖစ္လို႔ တကယ့္ကို တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ သမိုင္းဝင္ စားပြဲႀကီးလို႔လည္း ေျပာႏိုင္တယ္။ ခုထိ အေမရိကန္ သမၼတေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္ Oval Office လို႔ေခၚတဲ့ အခန္းႀကီးထဲမွာထားၿပီး ဂုဏ္ယူစြာထိုင္ကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတာ။ ဘယ္သမၼတကမွ ငါပိုင္တာဆိုၿပီးေတာ့ ယူမသြားဘူးဗ်။

သမၼတေတြကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံတကာက ေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါရဲ႕။ ႐ုစဗဲ့လ္ထက္က အီသီ႐ိုးပီးယားကေန ျခေသၤ့ တစ္ေကာင္နဲ႔ ျမင္းက်ားတစ္ေကာင္ လက္ေဆာင္ေပးဖူး တယ္။ ရစ္ခ်တ္ နစ္ဆင္လက္ထက္ကလည္း တ႐ုတ္က ပင္ဒါဝက္ဝံတစ္ေကာင္ေပး ဖူးတယ္။ ေဂ်ာ့ ဘုရွ္ လက္ထက္က ေပါင္ ၃၀၀ ေလာက္ေလးတဲ့ သိုးတစ္ေကာင္ကို အာဂ်င္တီးနားကေပးဖူးတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘာေပးေပး အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတိုက္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကို သြားထားလိုက္ၾကရတာပဲ။

သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးေတြဆီကို ေပးသမွ် လက္ေဆာင္ေတြကို Federal Register အဖြဲ႔ကေန စာရင္းေတြ ျပဳစုၿပီးေတာ့ ႏွစ္စဥ္ စာရင္းေတြ ထုတ္ျပန္ေပးရတယ္။ သမၼတေတြအထဲမွာေတာ့ အိုဘားမားက ဘာေပးေပး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အပ္လိုက္တာ စံခ်ိန္တင္တယ္။ အေသး အမႊားေလးေတြ ကအစ တစ္ခုမွ လက္မခံဘူးလို႔ သိရတယ္။

ေဆာ္ဒီဘုရင္ အဘဒူလာ ဘင္ အဘဒူလာဇစ္က အိုဘားမားနဲ႔ သူ႔မိသားစုကို သေဘာက်လြန္းလို႔ လက္ေဆာင္ ၆ မ်ိဳး ေပးဖူးတယ္။ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းေလာက္တန္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ သမၼတ အတြက္ ေရႊနာရီက ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ ေလာက္တန္တယ္။ သမီးႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဆိုၿပီး ေပးတဲ့ ေရႊေငြ လည္ဆြဲေတြကပဲ ေဒၚလာ ၈၀၀၀၀ ေလာက္တန္ေၾကးရွိတယ္။ အဲဒါေတြအားလံုး သမၼတက အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတိုက္ကို အပ္လိုက္တာပဲ။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္ကလည္း အိုဘားမားကို ကြန္ပ်ဴတာ တက္ဘလက္ႏွစ္လံုး လက္ေဆာင္ ေပးဖူးတယ္။ သမၼတကို လက္ေဆာင္ေတြေပးၾကတာ အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီး ဘာတစ္ခုမွ မယူဘူး။ အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို အပ္တယ္။ ဝိုင္တစ္ပုလင္းကအစ မယူဘူးလို႔ နာမည္ႀကီးတယ္။

ကဲ … ဒီႏိုင္ငံမွာကေတာ့ ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေလာက္ေပးလို႔၊ ဘာေတြယူသြားတယ္ ဆိုတာလည္း စာရင္းမတင္ပါဘူး။ ရွိတာအကုန္ သိမ္းႀကံဳးယူၾကတာပဲ။ စိတ္ဓာတ္ေတြခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ျပတာပါ။ ဒို႔ အစိုးရ အဖြဲ႔ေဟာင္းက စာရင္းေပ်ာက္ အကုန္သိမ္းပိုက္ၾကတာနဲ႔ သူမ်ားႏိုင္ငံက သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝင္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးမရွာႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အျပင္ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြကို သိေစခ်င္လို႔ ေျပာရတာပါ။

၂၅.၃.၂၀၁၆
ဆရာတင္ညႊန္႕
Tin Nyunt