05/28/16

တရုတ္၏ ပထမဆံုး လူလုပ္ကၽြန္းႏွင့္ အဆိုပါ ကၽြန္းအား ျပည္မႀကီး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေပးထားေသာ တံတားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ဖူက်န္႕၊ ေမ ၂၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လူလုပ္ကၽြန္း ႏွင့္ ျပည္မႀကီးကို ဆက္သြယ္ ေပးႏိုင္မည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိုင္း ဖူက်န္႔ ျပည္နယ္ ရွိ တံတားအား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားသည္ အလ်ား ၁,၀၁၀.၈ မီတာ ရွည္လ်ားၿပီး လူလုပ္ကၽြန္း ျဖစ္သည့္ Double Happiness ကၽြန္းႏွင့္ ရွမန္ ပင္လယ္ေအာ္ အလြန္ရွိ က်န္႔က်ဳိး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ကို ဆက္သြယ္ေပးထားကာ Double Happiness ကၽြန္းသည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ တြင္ အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပန္းျခံတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ကၽြန္းတည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လူလုပ္ကၽြန္း စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကၽြန္းသည္ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၁၈၂ ဟက္တာရွိၿပီး ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၁၁.၇ ကီလိုမီတာ ရိွသည္။

ေမလ ၂၇ ရက္ မတိုင္ခင္အထိ ကၽြန္းတည္ေဆာက္မႈ အတြက္ ေျမႀကီးပမာဏ သန္း ၃၀ ကုဗမီတာ ေျမဖို႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုက္ခ်ိ ပညာရပ္အရ လူလုပ္ကၽြန္းသည္ လင္းပိုင္ ႏွစ္ေကာင္ ပတ္ဝိုင္းေနပံု ႏွင့္ တူေၾကာင္း သိရသည္။

လူလုပ္ကၽြန္း၏ အေျခခံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၊ ဘီယာ ပြဲေတာ္ႏွင့္ ဟန္နီးမြန္း ပြဲေတာ္မ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အေဆာက္အအံု မ်ားကို တည္္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


 အပူလႈိင္းျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ႏွစ္ မတ္လမွစတင္ကာ ယခုႏွစ္ထိ အပူရွိန္ ျပင္းထန္ လ်က္ရွိသည္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခု၏ေမ ၂၆ရက္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း ရာဂ်စ္စတန္ပက္လိုဒီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေမလ ၁၉ရက္က အပူခ်ိန္ ၅၁ ဒီဂရီအထိ ခုန္တက္ခဲ့ကာ သမိုင္းတြင္အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ အျဖစ္စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ရာဂ်စ္စတန္၏ အပူခိ်န္လြန္ကဲမႈမွာ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယ၏ အျခားေသာေဒသမ်ား တြင္လည္း ၅၀ဒီဂရီ နီးပါးအထိျမင့္တက္ လာလ်က္ ရွိသည္။ ဧၿပီလအတြင္း အပူဆံုးရာသီဥတုကို အိႏၵိယရွိ ၃၃ျပည္နယ္မွ ခံစား ေနရၿပီး ထိုအထဲမွ ၁၉ျပည္နယ္မွာ ဆိုးရြားေသာ မိုးေခါင္ေရရွား ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုပါ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ ေမလ ဒုတိယပတ္အတြင္း အဆိုပါျပည္နယ္အတြင္း ရြာေပါင္း ၁၃၅၀၀၀ ေက်ာ္အပူဒဏ္ကို ဆိုးရြားစြာ ခံစားရလွ်က္ရွိသည္။

ယခင္ပတ္က အိႏၵိယမိုးေလ၀သဌာနမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ အပူခ်ိန္ ၄၇ ဒီဂရီထိတက္လိမ့္မည္ဟု သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဧၿပီလ၊ ေမလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ အိႏၵိယႏို္င္ငံတြင္ စိုစြတ္ေသာရာသီဥတုျဖစ္ေသာ္လည္း ပူျပင္းေသာ အပူခ်ိန္က ယင္းေဒသမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း ႏွင့္ မိုးေခါင္ျခင္း ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ မိုးေခါင္ျခင္းကိုရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနပါသည္။
ဧၿပီလအတြင္း အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက “အစိုးရအေနျဖင့္ အျမဲတမ္း မိုးေခါင္ျပႆနာအစီအမံမ်ား ကို လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ “ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ မ်ားကို ေရအရင္းအျမစ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ပါ တုိက္တြန္း ထားခဲ့သည္။

မိုဒီက ေရဆိုသည္မွာ မိုးနတ္မင္းမွ လူသားတို႔အတြက္ေပးေသာ လက္ေဆာင္ျ ဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုဂရုမစိုက္၍ မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကို ေနာင္လာမည့္လမ်ား အတြင္း ေရကို ေခၽြတာ သံုးစြဲဖို႔တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ေရျပတ္လပ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ လယ္သမားမ်ား သာလွ်င္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ZM(China.com)
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm


ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ။ (ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၆)
ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ။ (ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၆)

NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ကို လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြနဲ႔တန္းတူ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပး သင့္သလို၊ လူငယ္အဖဲြ႔အစည္းေတြကိုလည္း ပါ၀င္ေလ့လာခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာပါတယ္။ ဇူလိုင္လအတြင္း က်င္းပေတာ့မယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းေတြ ပါ၀င္မယ္ဆိုရင္ ညီလာခံ ေဖါင္းပြ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က မေန႔က စတင္က်င္းပတဲ့ ညီလာခံ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ မွာ ေျပာၾကားသြားတဲ့အေပၚ အခုလို တုန္႔ျပန္ေျပာဆို လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုကိုဆက္ၿပီးတင္ျပမွာပါ။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဦးေဆာင္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဦးေဆာင္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲ
မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ ေခၚ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ ညီလာခံမွာ ပါ၀င္မယ့္ အခန္းက႑ကို ဘာေၾကာင့္ကန္႔သတ္ထားသလဲဆိုတာ အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

" တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ထည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဟာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မ်ဥ္းၿပိဳင္အေနနဲ႔ ဖိုရမ္အေနနဲ႔ CSO ေတြက ပါဝင္ၿပီးေဆာင္ရြက္တာရွိပါတယ္။ က်မတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒုတိယနည္းလမ္းကို က်မတို႔ သြားမယ္ဆိုၿပီး ဒီလိုစဥ္းစားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ႏုိင္ငံမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ CSO ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားလာပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး ဒီCSO ေတြပါ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံထဲမွာ ထည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီညီလာခံႀကီးဟာ အင္မတန္မွ ေဖာင္းပြသြားႏုိင္ပါတယ္။ က်မတို႔ ညီလာခံရဲ႕ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ထိထိမိမိနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ဟာ CSO ဖိုရမ္တခုကို ထူေထာင္မယ္လို႔ မူအရ စဥ္းစားထားၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။"

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳ ဖဲြ႔စည္း ထားတဲ့ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕ေတြကို အခုလို အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြ ကေန သီးျခားခဲြထုတ္ၿပီး စဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ လူထုအသံကို ၿငိမ္းခ်မ္းညီလာခံကေန ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္ ကို ဦးေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္၊ ကိုယ္တိုင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီး သတၱိဆုရွင္ ရရွိထားတဲ့ မေမစပယ္ျဖဴက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

"CSO ေတြဆိုတာ အဲ့လို သီးျခားစဥ္းစားရမယ့္သူေတြကို မဟုတ္ဘူးလို႔ က်မဘက္ကေတာ့ ျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလိုပဲ CSO ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း အတူတူပဲ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူထဲက အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ခ်န္လွပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူလုိလားတဲ့အရာကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ အားနည္းေနတယ္လို႔ က်မတို႔က သံုးသပ္တယ္ေပါ့။"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသြားတဲ့အထဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕ေတြ ကို ဖိုရမ္အေနနဲ႔သပ္သပ္ထားမယ္ဆိုတဲ့ မူဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္ရွိ အရပ္အဖက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြ က ဖိုရမ္ဖဲြ႕ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေပၚမွာ နားလည္မႈ ရွဳပ္ေထြးေစေၾကာင္း ျမန္မာ လူငယ္ဖိုရမ္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ လည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ဆုရွင္လည္းျဖစ္တဲ့ မသင္ဇာရႊန္းလဲ့ရည္ကေျပာပါတယ္။

"CSO ဖိုရမ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားရေတာ့ က်မ ေဝခြဲမရျဖစ္တယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ CSOဖိုရမ္ဆုိတာ CSO ေတြ သီးျခားစုၿပီး လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာCSO ဖိုရမ္ဆုိတာ သီးသန္႔ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ Issue က ဆက္တုိက္ပါေနခဲ့တယ္။ အဲ့အထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို က်မတို႔ အထဲတဝင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကတာေတြ issue ေတြ ထုတ္ခဲ့ၾကတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဖိုရမ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ထားတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔ဆို တႏွစ္ကို သံုးေလးႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ၿပီးေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အျမဲ ထုတ္ျပန္တာေတြရွိတယ္။"

ဒါအျပင္ ႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ အခုလိုအေရးႀကီးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရညီလာခံလိုမ်ဳိးမွာ လူ႕ငယ္အဖဲြ႕အစည္းေတြဘက္က တက္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ကိုလည္း ဆံုးရွဳံးေစတယ္ လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

" ညီမတို႔ အဓိက လိုခ်င္တာက ျဖစ္စဥ္ေပါ့ Process မွာ ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ညီလာခံေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့ UPWC တို႔ NCCT တို႔နဲ႔လည္း အျမဲတမ္းေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ သူတို႔ဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အျမဲတမ္းျပန္နားေထာင္ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္တုိင္က လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပါဝင္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုပြဲေတြမွာ တက္ေရာက္ခြင့္ရဖို႔ က်မတိုု႔ အျမဲတေစ ေတာင္းဆိုခဲ့ရပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာဘက္ကို ေရာက္လာခဲ့ေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ CSO ဖိုရမ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ ပါဝင္ခြင့္ရမယ္ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ ဒီ Process ကို က်မတို႔ လူငယ္ေတြ ေလ့လာခြင့္ရမယ့္အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈးံႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာတယ္။"

NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ အပိုင္း (၂)ပိုင္းရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ ကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ျပင္္ဆင္ဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံေခၚယူမွာျဖစ္ တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏွစ္ရက္တာက်င္းပေနတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။
VOA Burmese News


ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီက သမၼတေလာင္း ကုေဋႂကြယ္သူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္ထရမ့္။
ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီက သမၼတေလာင္း ကုေဋႂကြယ္သူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္ထရမ့္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ အဓိက ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ပါတီႀကီး ၂ ခုျဖစ္တဲ့ ရီပတ္ဘလစ္ကန္နဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ၾကား ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈေတြဟာ တေျဖးေျဖးနဲ႔ အရွိန္ျမင့္လာေနပါၿပီ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီဘက္က ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္ထရမ့္၊ ဒီမိုကရက္ပါတီဘက္က ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘန္နီ စႏၵား တို႔ၾကား ဘယ္သူက ျမန္မာ့အေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲ…. လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘယ္သူက အသာစီး ရႏုိင္ေျခရွိသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာေတြရဲ႕ အျမင္ေတြကို မနႏၵာခ်မ္း က ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

အခုဆုိရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒီႏွစ္ကုန္က်င္းပမယ့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္ထရမ့္ က ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ သမၼတေလာင္း တရား၀င္ ျဖစ္သြား ခဲ့ပါၿပီ။ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာမွာ က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ က်ရင္ - ဒီမိုကရက္ပါတီဘက္က သမၼတေလာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ေနၾကတ့ဲ ယခင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတေလာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္သူႏွစ္ဦး Hillary Clinton နဲ႔ Donald Trumpသမၼတေလာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္သူႏွစ္ဦး Hillary Clinton နဲ႔ Donald Trum
ေလာေလာဆယ္အထိေတာ့ ဒီမိုကရက္ပါတီဘက္မွာ ဘယ္သူ သမၼတေလာင္း ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ မေသခ်ာေသးပါဘူး။ ဒီမိုကရက္ပါတီတြင္း မွာေတာ့ - ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႔ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘန္နီ စႏၵား တို႔ ၂ ဦး အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကလင္တန္နဲ႔ စႏၵား
ကလင္တန္နဲ႔ စႏၵား
ဒီလို အေျခအေနမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးထဲက ဘယ္သူက ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္ ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မလဲ… အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာေတြကေရာ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို အျမင္ေတြ ရွိသလဲ သိရေအာင္လို႔ ဗြီအိုေအ-ျမန္မာပုိင္းရဲ႕ အယ္ဒီတာေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းေအာင္ကို အရင္ဆံုး ေမးၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

“ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို သူတုိ႔ ၂ ဦးထဲက ယွဥ္ႏုိင္တာက ဟီလာရီ ကလင္တန္က ပိုၿပီးေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တယ္။ ဘာလု႔ိလဲဆုိေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ဆုိေတာ့ သူက ပိုၿပီးေတာ့ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတယ္။ ဘန္နီ စႏၵားက အေမရိကန္အမ်ားစု ၾကည့္တာက သူက လက္၀ဲ နည္းနည္းဆန္တယ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ဆန္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အဲ့လို ေတြ႔ၾကရတယ္။ အဲဒါတင္မဟုတ္ဘူး ဟိုဘက္ကေန ေဒၚနယ္ထရမ့္က တက္လာရင္ - အဲဒါကို သူက ဖိ ေျပာမွာ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ သြားမယ္၊ ဘာညာဆုိၿပီးေတာ့။ အေမရိကန္ေတြက လည္း ဆိုရွယ္လစ္ဆိုရင္ သိပ္ေၾကာက္တာ၊ အဲေတာ့ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ပိုၿပီး အခြင့္အလမ္းေကာင္း တယ္၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကုိ ႏုိင္ဖို႔ရာ။”

အလားတူ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွာေနထိုင္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးကို မျပတ္ ေလ့လာေနသူ ဦးမ်ိဳးေအးသိန္း ကလည္း - အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ သမၼတကေတာ္ဘ၀နဲ႔လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေနခဲ့ဖူးသူ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဟီလာရီ ကလင္တန္ လို အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္သူကဟာ - ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ယွဥ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ႀကိဳတင္ေကာက္ယူထားတဲ့ လူထုစစ္တမ္းေတြမွာေတာ့ - ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ သမၼတေလာင္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ထက္ ဒီမိုကရက္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္ က လူထုေထာက္ခံမႈမွာ အနည္းငယ္ အသာစီးရေနတယ္ဆုိေပမဲ့ - လာမယ့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ လံုး၀ အႏုိင္ရလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ အျပည့္အ၀ ေျပာႏုိင္တဲ့ အေနအထား မရွိေသးပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးမ်ိဳးေအးသိန္း က သူ႔အျမင္ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြကေတာ့ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့စတုိင္ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾကည့္လုိက္လို႔ရွိရင္ေတာ့ မရွိဘူးဆိုရင္ ေတာင္ ၅၀ - ၅၀ ကေတာ့ ရွိေနမွာပဲ။ အိုဘားမားကုိ ႀကိဳက္တဲ့သူကလည္း ၅၀% ေတာ့ ရွိမွာပဲ။ မႀကိဳက္တဲ့သူကလည္း ၅၀% ေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီႏုိင္ငံႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲေတြကို ထင္သေလာက္ မႀကိဳက္ၾကဘူးခင္ဗ်။ ဘိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲလိုေပါ့ေနာ္ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားျပန္ရင္လည္း သူတုိ႔အတြက္က မေကာင္းဘူး။ တုိင္းျပည္အ တြက္လည္း မေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာမွ သိပ္ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ၾကမယ့္သူေတြပဲ ဆက္ၿပီး အေရြးခံရလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲ့လို ယူဆတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အေစာက ေျပာသလုိပဲ အားလံုးက ၅၀ - ၅၀ ပဲ။ က်န္တဲ့ ၃% က ဘယ္သူ႔ဘက္ ပါသြားမလဲ အဲဒါကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ။”

ကုေဋႂကြယ္သူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမိန္႔ခြန္းမွာ - သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၊ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူ ေတြအေပၚ သေဘာထား၊ မူဆလင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိတယ္ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခံရတတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးေအးသိန္းကေတာ့ - ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီဘက္က ေဒၚနယ္ထရမ့္သာ သမၼတျဖစ္လာရင္ - အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးဟာ လက္ရွိ သမၼတ အိုဘားမား လက္ထက္ကလို ေႏြးေထြးမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘဲ - ဒီမိုကရက္ပါတီေလာက္ - ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရွ-ပစိဖိတ္အေရး စိတ္၀င္စားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗြီအိုေအ-ျမန္မာပုိင္းရဲ႕ အယ္ဒီတာေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းေအာင္ကလည္း - ေဒၚနယ္ထရမ့္ သမၼတျဖစ္လာရင္ ျပည္ပအေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္လို႔ မယူဆေၾကာင္း အခုလို သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာ့အေရး စိတ္၀င္စားမလား၊ ဦးစားေပးခ်က္ ရွိမလားဆုိေတာ့ အိုဘားမားတုိ႔ေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္မထင္ဘူး။ သူက ဒီျပင္ကိစၥေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္လိမ့္မယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္မွာပဲ။ အာရွဘက္တုိ႔ ဘာတို႔ဘက္ကိုေတာ့ သူက သိပ္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မွာမဟုတ္ဘူး။ သူက ျပည္တြင္းေရးရာမွာ သူက ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ လုပ္လိမ့္မယ္။”

လာမယ့္ ဂ်ဴလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ ညီလာခံမတိုင္ခင္မွာေတာ့ ေဒၚနယ္ထရမ့္ဟာ ဒီိမုိကရက္ပါတီဘက္က သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဦးနဲ႔ စကားစစ္ထုိးပြဲ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လည္း ရွိပါတယ္။
VOA Burmese News


သိသာသိေစ၊ မျမင္ေစနဲ႔ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္းပဲ လူသားေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ျပင္မွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ပန္းၿခံဟာ တခ်ဳိ႕လူေတြအတြက္ မ်က္ႏွာပူစရာ၊ ရွက္စရာေတြ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီေလာကမွာ ၀တ္လစ္စလစ္ ပန္းခ်ီကားေတြဟာ အထူးအဆန္းတခု မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္တဲ့ အစိတ္အပိုုင္းေတြကို ႐ုပ္တုထုၿပီး တစုတေ၀းတည္း ျပသထားတာမ်ဳိးကေတာ့ တခ်ဳိ႕လူေတြအတြက္ မၾကည့္၀့ံ မျမင္သာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

တမူထူးတဲ့ စိတ္ကူးကို ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းအမ်ဳိးသမီး ပန္းၿခံပုုိင္ရွင္ Katai Kamminga အတြက္ကေတာ့ ဒါက ႏူးည့့ံတဲ့ အႏုပညာ ပံုစံတခု။ လူ႔သဘာ၀နဲ႔ ခြဲျခားမရတဲ့ အလွတရား တမ်ဳိးပါ။

“က်မကိုု ဒီလုုိပန္းၿခံျဖစ္လာေအာင္ တြန္းအားေပးတဲ့ အရာကေတာ့ သဘာဝတရားပါ။ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆုုိေတာ့ သဘာဝတရားေတြက ဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္လိုု႔ က်မျမင္တယ္။ ပန္း၊ ႐ႈခင္း၊ အသီးအန႔ံ စတဲ့ သဘာဝ အလွတရားေတြဟာ က်မရဲ႕ ဘဝအစိတ္အပုုိင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီစိတ္ကူးေတြကိုု ေဖာ္ျပဖုုိ႔ အခုုလိုုပန္းၿခံကို စလုုပ္ျဖစ္တာပါ။

“ဒီပန္းကိုုၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ ပြင့္ဖတ္ကေတာ့ မလကၡဏာ ေဆာင္ၿပီး ဝတ္ဆံကေတာ့ ဖုုိလကၡဏာ ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပန္းေရာင္က လူသားေတြရဲဲ႕ အေရျပားအေရာင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီပန္းဟာ အဖုုိနဲ႔အမ ေပါင္းထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ Erotic ဆုုိတာ လူသားေတြရဲ႕ ဘဝအစိတ္အပုုိင္းတခုု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Erotic ဆုုိတဲ့ အဓိပၸာယ္အေပၚကို တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အျမင္မတူႏိုုင္ပါဘူး။”

ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ မယ္ရင္းခ႐ုိင္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ဒီပန္းၿခံဟာ အက်ယ္အဝန္း တဧကေက်ာ္ေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ဖုိက္ဘာနဲ႔ ဘိလပ္ေျမေတြနဲ႔ ထုလုုပ္ထားတဲ့ ဒီလို ႐ုပ္တုုေပါင္း ၁၅ ခု ရိွပါတယ္။

“က်မေျပာတာကိုုယုုံလား၊ ေယာက်ာ္းအားလုုံးနီးပါးဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အေနာက္ကိုၾကည့္တာနဲ႔ တင္ပါးကိုပဲ ပထမဦးဆုုံး ၾကည့္ၾကတယ္။ ပန္းသီးလုုိပံုုစံလား၊ ဘူးသီးလိုုပံုုစံလား၊ ဒါက လူေတြရဲ႕အျမင္မွာ သဘာဝတရားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္လုုိက္တဲ့ အရာတခုုဟာ ကိုုယ့္အတြက္ လွပတယ္၊ ဆြဲေဆာင္မႈရိွတာဟာ Erotic ျဖစ္တယ္။ ၾကက္သြန္နီေလးကိုျမင္လား၊ အဲလိုုပုံစံေလး ခြဲလုုိက္ရင္ ဘာပုုံထြက္လာမလဲဆုုိတာ ေတြးၾကည့္ေလ။”

ဒီကိုလာတဲ့သူတုုိင္း ဝင္ေၾကး ၃၀၀ ေပးရၿပီး ေရ၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဘက္ရည္ စတဲ့ ႏွစ္သက္ရာ ေသာက္စရာတမ်ဳိးမ်ဳိးကို သုုံးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ အမ်ားစုုကေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္လည္း စိတ္ကူးယဥ္စရာ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ပါပဲ။

“ဒီၿခံထဲကို ဝင္လာတာနဲ႔ အိပ္မက္ထဲ လမ္းေလွ်ာက္ေနရသလုုိပါပဲ။ ဒီေနရာမ်ဳိးကို တခါမွ မေတြ႔ဘူးပါဘူး။ ပန္းရနံ႔ေတြလည္းေမႊး၊ ႐ႈခင္းေတြလည္း လွတယ္၊ Lord of the Ring ႐ုပ္ရွင္ကားထဲကလိုု Hobbit အိမ္ေလးေတြလို Erotic Hobbit ေလးလုုိေပါ့ဗ်ာ။”

႐ုပ္တုေတြအားလုုံးက ပန္းၿခံပုုိင္ရွင္ရဲ႕စိတ္ကူးနဲ႔ ခ်င္းမုုိင္တကၠသိုလ္က အႏုပညာေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လက္ရာနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ထုုလုုပ္ထားတာပါ။ ထူးျခားတာတခုက ဒီပန္းၿခံထဲက ႐ုပ္တုေတြအမ်ားစုဟာ အျဖဴနဲ႔ ေရႊဝါေရာင္ေတြ ခ်ယ္ထားတာ ေတြ႔ရၿပီး ႏုပ်ဳိ္ျခင္းနဲ႔ ျဖဴစင္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လိ္ုု႔ ဆုိပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုုိင္းက ဒီဥယ်ာဥ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး လပုုိင္းအတြင္းမွာပဲ အာဏာပုုိင္ေတြရဲ႕ စစ္ေဆးတာေတြ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပန္းၿခံပိုင္ရွင္ကေတာ့ ဒီပန္းၿခံကို လာလည္ၾကသူတုုိင္း ေရွး႐ုိးစြဲအျမင္ေတြကို စြန္႔ၿပီး အေတြးအေခၚသစ္ေတြကို ခံယူတတ္ဖုုိ႔လိုုေၾကာင္း ဆုုိပါတယ္။

“ဒါကေတာ့ ႐ုိး႐ုိး ထုုိင္းစတုုိင္အိမ္တလုုံးပါ။ တုုိင္ရဲဲ႕အေပၚပုုိင္းကို ၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ဒါက က်မတုုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတခုျဖစ္တယ္။ အမွန္ဆုုိရင္ လူေတြက ေသးေသးေလးေတြပဲ လုုပ္ၾကတာ။ ဒါေပမယ့္ က်မက အႀကီးႀကီး လုုပ္လုုိက္တာပါပဲ။”

ပိုုင္ရွင္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပန္းၿခံဟာ ေတာင္အရွမွာ တခုုတည္းရွိတဲ့ ပန္းၿခံလုုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလုုိပန္းၿခံမ်ဳိးကို ငယ္ငယ္ကတည္းက စိတ္ကူးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုုေတာ့ သူ႔စိတ္ကူးေတြ ႐ုပ္လံုးေပၚလာၿပီလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ေနာက္ပုုိင္းမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ကထြက္တဲ့ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ စက်င္ေက်ာက္နဲ႔ ႐ုပ္တုေတြထုၿပီး သူ႔ရဲ႕စိတ္ကူးထဲက ဥယ်ာဥ္ကို အားျဖည့္ဖုုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ခြန္ဘသာ
DVB TV News


အေမရိကန္ ရီပက္ဘလစ္ကန္ပါတီရဲ႕ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္က ဒီမိုရက္ပါတီက ဘက္ ဘာေန ဆန္းဒါးစ္နဲ႔ စကားစစ္ထုိးဖို႔ စိန္ေခၚထားပါတယ္။
ဘီလီယံနာ သူေဌးႀကီး ထရမ့္နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒီ ဆန္းဒါးစ္တို႔ စကားစစ္ထုိးျဖစ္ခဲ့ရင္ အစဥ္အလာမဟုတ္တဲ့ စကားစစ္ထုိးပြဲတခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒီမုိကရက္ပါတီဘက္မွာ ဘာေန ဆနး္ဒါးစ္ဟာ ဟယ္လာရီ ကလင္တန္ ေနာက္ကပဲ ရွိပါတယ္။
ေဒၚနယ္ထရမ္ဟာလည္း ရီပက္ဘလစ္ကန္ပါတီရဲ႕ သမၼတေလာငး္ ျဖစ္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ရရွိထားၿပီလို႔ ေအပိသတင္း ဆုိေပမယ့္ ပါတီက သူ႔ကို အၿပီးသတ္ မေရြးခ်ယ္ရေသးပါဘူး။
ပါတီေတြက သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အတည္မျပဳေသးတဲ့ သမၼတေလာင္းေတြ စကား စစ္ထုိးဖူးတဲ့ အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဘာေန ဆန္းဒါးစ္ဘက္ကလည္း ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ မတုိင္ခင္မွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ စကားစစ္ထုိးဖို႔ စိတ္၀င္စားတယ္လို႔ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ တြစ္တာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တြဲ ေရးသားခ်က္မွာေတာ့ ထရမ့္ကလည္း သေဘာတူၿပီးျဖစ္္လို႔ ၀မ္းသာတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အႀကီးဆံုး ခန္းမႀကီးတခုမွာ စကားစစ္ထုိးပြဲကို စီစဥ္ၾကရေအာင္လို႔ ဆနး္ဒါးစ္ကဆက္ၿပီး ေရးသားထားပါတယ္။
Cassidy-Bernie-Sanders-Loud-and-Clear-690ဗာေမာင့္ ျပည္နယ္က အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဆန္းဒါစ္နဲ႔ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ စကား စစ္ထုိးျဖစ္ခဲ့ရင္ဆန္းဒါးစ္အတြက္ ဇြန္လ ၇ ၇က္ေန႔က်ရင္ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဒီမိုကရက္ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ထရမ့္ကလည္း ဆန္းဒါးစ္နဲ႔ စကား စစ္ထုိးမယ္ဆုိရင္ ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေလာက္ ရႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

DVB TV News

ေက်ာက္မ်က္အသင္းရန္ပံုေငြ ကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တာဟာ ေဒၚလာ သန္း ႐ွစ္ဆယ္ေက်ာ္ပါသတဲ့

ေသခ်ာျပန္တြက္ၾကည့္ရင္
ေဒၚလာသန္း႐ွစ္ဆယ္ဆိုေတာ့
ျမန္မာေငြ သိန္းေပါင္း ႐ွစ္သိန္းေပါ့

သိန္းငါးရာတန္ မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း

၁၆၀၀ေက်ာ္ ေဆာက္လို႔ရသလို

ျပည္နယ္တစ္ခုတိုင္းတစ္ခု မွာ

၁၁၄ ေက်ာင္းရမယ္

သိန္းတစ္ေထာင္တန္ အထက္တန္းေက်ာင္း

႐ွစ္ရာ ေက်ာ္ေဆာက္လို႔ရတယ္

ျပည္နယ္တစ္ခုတိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔

၅၇ေက်ာင္းစီေတာင္ရမွာဗ်

သိန္းငါးေထာင္တန္ေဆးရံုႀကီးေပါင္း

၁၆ ရံု ကိုျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ဆယ့္ေလးခုမွာ ေဆာက္လို႔ရတယ္
:-)
:-)

သိန္းႏွစ္ရာတန္လမ္းျပဳျပင္မႈေပါင္း
၄၀၀၀ ေက်ာ္လုပ္လို႔ရတယ္ အျမန္လမ္းဆို ႏွစ္ျပန္ေတာင္ျပန္ခင္းလို႔ရေသးတယ္ အဟက္ခ္

ေဒၚလာ ငါးသန္းေလာက္တန္တဲ့ လ်က္စစ္ဓာတ္အားခြဲရံုေပါင္း

၄၀ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္တယ္

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္တစ္ခုစီကို သံုးရံုစီေလာက္ရႏိုင္တယ္

တြက္ၾကည့္တာပါ ... ဒါ အမႈတစ္ခုမွာစားတာပဲ႐ွိေသးတယ္ေနာ္

ဒါမ်ိဳးအလြဲသံုးစားလုပ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြဘယ္ေလာက္႐ွိလိုက္မလဲ

သူတစ္ဦးေကာင္းစားဖို႔မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးသူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕

ပညာေရးႏိုမ့္က်ခဲ့ရၿပီ

အသက္ငင္ေနလို႔ ေဆးရံုးေဆးခန္းေဝးလို႔ အသက္မေသ သင့္ပဲေသခဲ့ရသူေတြ

မ်ားစြာ ႐ွိခဲ့ၿပီ

လ်ပ္စစ္မီးမ႐ွိလို႔ ႏိုင္ငံမတိုးတက္မႈေတြ မ်ားစြာ

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းလို႔
လမ္းျဖစ္သလိုခင္းခဲ့လို
အသက္ေပးခဲ့ရသူေတြမ်ားစြာ

အိ အိ မြန္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လမ္းပိုင္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားအား အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီရန္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၏ ေရတာရွည္ - ပ်ဥ္းမနား - ရမည္းသင္း လမ္းအပိုင္း၊ ပ်ဥ္းမနား ၿမဳိ႕ေရွာင္လမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး Shell ကုမၸဏီႏွင့္ National Infrastructure Holding Co.Ltd, တို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ Shell Myanmar ၏ ကတၱရာျဖင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ လမ္းစမ္းသပ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးလမ္းစမ္းသပ္ခင္းျခင္းၿပီးေျမာက္မႈအခမ္းအနားသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခုိင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ ႀကီးထြားလာမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အရည္အေသြးျမင့္ လမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ အပူဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းအား ေကာင္းမြန္ၿပီး လမ္းပံုစံ ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိေစရန္ အရည္အေသြးျမင့္ ကတၱရာကို အသံုးျပဳကာ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖန္႔ေဝၿပီး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ တာရွည္ခံလမ္းမ်ား အရည္အေသြးမီသည့္ လမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

၀ါရွင္တန္ဒီစီ အေျခစုိက္ Frethink Media မွျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈၽႏွင့္ လူမႈဘ၀ကုိ ရုိက္ကူးၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ထုတ္လႊင့္ျပသသြား
မည္ဟု ပရုိဂ်ဴဆာ မစၥ Amanda Winklev ကေျပာၾကားသည္။

“က်မကျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈကုိ သေဘာက်ႏွစ္သက္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ျမန္မာ့လူမႈဘသနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိမွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးၿပီးအေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာထုတ္လႊင့္ျပသပါမယ္။ယဥ္ေက်းမႈတကၠသုိလ္က မိန္းမပ်ိဳေလးေတြနဲ႔ အကအလွေတြကုိလူစည္ကားတဲ့လွည္းတန္းတုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တုိ႔မွာရုိက္ကူးေရးေတြလုပ္ေနပါတယ္။က်မကျမန္မာႏုိင္ငံမွာအၾကာႀကီးေနသြားၿပီးျမန္္မာေတြရဲ႕ဓေလ့ကုိေလ့လာရုိက္ကူးသြားမွာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေသာအခ်ိန္ႏွင့္ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ ဘာေတြေျပာင္းလဲလာသနည္းဆုိေသာ အသံမ်ားကုိလည္း ေမးျမန္းရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္ၿပီးေၾကာင္း သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိ မရွိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းရွိမရွိ ဆုိေသာေမးခြန္း မ်ားကုိလည္း ရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံရုိက္ကူးေရးတာ၀န္ခံ ကုိပီတာကေျပာၾကားသည္။
သဒၵါထက္အုိင္(လွည္းတန္း)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကိုု ေနျပည္ေတာ္မွာ ယမန္ေန႔က ေခၚယူေတြ႕ဆုုံၿပီး အခ်က္ ၈ ခ်က္ မွာၾကားလုုိက္ေၾကာင္း ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢဳိလ္က သတင္းထုုတ္ျပန္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ မွာၾကားေသာ အခ်က္ ၈ ခ်က္မွာ

■ ႏို္င္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

■ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမယာျပႆနာဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ တရားမွ်တျခင္းကို ကရုဏာျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
■ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊

■ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒအရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊

■ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ား ပါဝင္ လာေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊

■ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေနျခင္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အစီအမံတစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

■ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္ၾကီးသုံးရပ္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေက်ာ္လြန္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေန အထားမ်ဳိး မျဖစ္ေစေရး သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊

■ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သြားလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဓာတ္ပုုံ-ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢဳိလ္ရုုံး
ဧရာ၀တီ၊ ေမ ၂၈ ၊ ၂၀၁၆

ၾကံခိုင္ေရးပါတီဥကၠဌေဟာင္း ဦးေဌးဦးဟာ ခုခ်ိန္ထိ ရဲယာဥ္တန္းကို အသံုးျပဳဆဲပဲဆိုတာ ျဖစ္သင့္ပါသလား ၊ ဥပေဒမွာ ရွိပါသလား။

၂၇၊၅၊၂၀၁၆ ဟသၤာတၿမိဳ႕ အလက(၅)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ပြဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြက စီစဥ္ေပးခဲ႔တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြဟာ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ပြဲကို စီစဥ္ေပးခြင့္ရွိၾကပါသလား။
တကယ္ဆိုရင္ ဦးေဌးဦးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရႈံးနိမ္႔ခဲ႔သူ တစ္ေယာက္ပါ။

အမတ္လည္း မဟုတ္ဘူး ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား တစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ေတာင္ ဒီလို ရဲယာဥ္တန္းအသံုးျပဳခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ မရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒါဆို ဦးေဌးဦးက ဘာလဲ။ ဘယ္လဲ။
အရင္က အရွိန္အဝါေတြကို ခုခ်ိန္ထိအသံုးခ်
ေနဆဲပဲလား။အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြ ရွိေနဆဲပဲလား။

တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို စံုစမ္း
ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပးၾကေစလိုပါတယ္ တဲ့။

သတင္းဓါတ္ပုံေရးသားတင္ျပသူ- ေစာၿဖိဳးေလး


ဒီရက္ပိုင္း ရန္ကုန္မွာ ညေစ်းတန္းဖြင့္လွစ္ဖို႔ကိစၥကို တာဝန္ရွိသူေတြ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားေနရတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတစ္ခုရဲ႕ အဆင္တန္ဆာ မွာ ညေစ်းတန္းဟာ အဲဒီၿမိဳ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သေရနဲ႔အတူ ဧည့္သည္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ရာမွာ အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ရန္ကုန္မွာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း စီစဥ္ၾကပုံ ေပၚပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ညေစ်းတန္းတစ္ခုက လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မို႔ ပုံေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနစဥ္ သက္တမ္း ၆ဝ နီးပါးရွိၿပီး ကမၻာေက်ာ္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလး ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္းကေတာ့ အာဏာပိုင္အဆက္ဆက္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲ့ၾကလို႔ အသက္ငင္ေသဆုံး ေပ်ာက္ ကြယ္ေတာ့ပါမယ္။

မႏၲေလးေစ်းခ်ဳိေတာ္ဆိုတာ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ထင္ရွား လာတာကေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ေရာက္မွပါ။ မႏၲေလးရဲ႕ ဓာတ္ရထားလမ္းေတြကလည္း ေစ်းခ်ဳိေတာ္ကိုပဲ ဦးတည္ၾက၊ ျဖတ္သန္းၾကတယ္။ မႏၲေလးေစ်းကြက္ရဲ႕ အဓိကလိုအပ္တဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေတြကိုလည္း မတၱရာနယ္တစ္ဝိုက္က အဓိကတင္ပို႔ ေနရေလေတာ့ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ကတည္းက ေဖာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရႊတေခ်ာင္းေျမာင္းကေန ေစ်းခ်ဳိ အေနာက္ဒုတ္ဒုတ္ထိ ေလွသမၺန္ေတြနဲ႔ တင္ပို႔ႏိုင္တယ္။ ဒါတင္မက ေစ်းခ်ဳိႏွင့္ မတၱရာကိုလည္း မီးရထားလမ္း သီးသန္႔ေဖာက္ၿပီး ခရီးသည္နဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြ သယ္ပို႔ေပးခဲ့တယ္။ ေစ်းခ်ဳိဆိုတာလည္း ႏွစ္ျပ (ေပ ၁၂ဝဝ နီးပါး) ပတ္လည္ အက်ယ္အဝန္းအတြင္းမွာ အုတ္ကာ၊ သြပ္မိုး ေစ်း႐ုံႀကီး ၁၂ ႐ုံကို ပင္မထားဖြဲ႕စည္း ထားတာအျပင္ ပတ္လည္မွာလည္း သံျဖဴတန္း၊ ထိုးမုန္႔ တန္း၊ ေမြ႕ရာတန္း၊ မုန္႔စုံတန္း၊ လင္းေရာင္ျခည္ေစ်းတန္း၊ ေအာင္ေစ်းတန္း၊ ဝက္သား႐ုံ၊ ဆိတ္သား႐ုံ၊ ငါးတန္း၊ ပန္းတန္း၊ ထီးတိုင္ေစ်း၊ ကိုင္းတန္းေစ်း၊ မန္းသီရိေစ်း စတဲ့ေစ်းတန္း၊ ေစ်း႐ုံေတြကလည္း တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ဝန္းရံထားေသးတာကိုး။ ဒီေတာ့ အထက္ျမန္မာျပည္ သာမက ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးရဲ႕ အေရာင္းအဝယ္ ဆိုင္ရာ ပင္မေစ်းကြက္ အခ်က္အခ်ာေဒသႀကီးျဖစ္ခဲ့ တာေပါ့။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က လာၾကတဲ့ဧည့္သည္ေတြက ေစ်းခ်ဳိအနီးအနားက ပြဲ႐ုံႀကီးေတြမွာ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႀကီးေတြမွာ တည္းခိုၾကၿပီး ေစ်းဝယ္ၾကတယ္။ ဒီလို ဝယ္ျခမ္းၾကရတာ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ေန႔နဲ႔မၿပီးဘူး။ မစုံလင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ညပိုင္းမွာလည္း ဝယ္ခ်င္ ျခမ္း ခ်င္တာေတြရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚပရိသတ္ကလည္း အလွဴမဂၤလာပြဲလမ္းအတြက္၊ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ အတြက္ အဝတ္အထည္၊ အလွကုန္ပစၥည္းကအစ အိမ္သုံးကုန္၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းေတြကို တစ္ေနရာတည္း မွာ စုစုစည္းစည္းဝယ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီေနရာမွာပဲ အပန္းေျဖကာ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြ စားေသာက္ ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ ညေစ်းတန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ တာပါ။ ေနရာက ေစ်းခ်ဳိေတာ္႐ုံႀကီး ၁၂ ႐ုံ မ်က္ႏွာစာနဲ႔ ေစ်းခ်ဳိတိုက္တန္းႀကီးေတြၾကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း မႀကီးေပၚမွာပါ။ 'ေစ်းခ်ဳိေတာ္ညေစ်းတန္း'လို႔ သုံးႏႈန္းေခၚဆိုၾကတယ္။ ညေစ်းတန္းရဲ႕ေျမာက္ထိပ္မွာ ေစ်းခ်ဳိနာရီစင္ႀကီးက မားမားစြင့္စြင့္ ငုံ႔ၾကည့္ေနတယ္။ တစ္ေန႔လုံး ပ်ားပန္းခပ္မွ် စည္ကားလွတဲ့ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ ႀကီးနဲ႔ ျမင္းရထား၊ ဆိုက္ကား၊ စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေျခက်င္ပရိသတ္ေတြနဲ႔ စည္ကားလွတဲ့ လမ္းမႀကီးတို႔ ျမင္ကြင္းဟာ ညေနေစာင္းတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲ သြားတယ္။

ေစ်းခ်ဳိ႐ုံႀကီး ၁၂ ႐ုံနဲ႔ တိုက္တန္းႀကီး၊ တိုက္တန္းေလးေပၚက ဆိုင္ခန္းေတြ၊ ေစ်း႐ုံေစ်းတန္းက ဆိုင္ခန္းေတြ ပိတ္သိမ္းလိုက္တာနဲ႔ လမ္းမႀကီးေပၚက ယာဥ္ရထား အသြားအလာေတြ ရပ္နားသြားၿပီး လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ေစ်းဆိုင္ေစ်းတန္းေတြ ခ်က္ခ်င္းခင္း က်င္းၾကတယ္။ ေန႔အလင္းေရာင္ေပ်ာက္တာနဲ႔ ဆိုင္ ေပါက္ေစ့ ေအာက္လင္းဓာတ္မီးေတြ ထြန္းညိႇၾကတယ္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ညေစ်းတန္း ကိုစဖြင့္ေတာ့ အစားအေသာက္ဆိုင္က အိႏၵိယလူမ်ဳိးပိုင္ ၃၁ ဆိုင္၊ တ႐ုတ္ပိုင္ ၃၁ ဆိုင္၊ ေဂၚရင္ဂ်ီဆိုင္ ႏွစ္ဆိုင္၊ ျမန္မာဆိုင္ ၈၅ ဆိုင္ အပါအဝင္ အဝတ္အထည္၊ လူသုံးကုန္အလွကုန္နဲ႔ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္ေပါင္း ၅၃၄ ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ပါသတဲ့။ ဆိုင္ခန္း တစ္ခန္းခ်င္းစီရဲ႕ အက်ယ္အဝန္းက ၆ ေပ ထ ၈ ေပရွိတယ္။ ဖြင့္ပြဲမွာ ၂၆ ဘီလမ္း (အာဇာနည္လမ္း)ေပၚက ဟုတ္စြန္စတိုး(ယခု အင္းဝဘဏ္ေနရာ)ႏွင့္ တိုက္ တန္းႀကီးကို သြယ္တန္းထားတဲ့ ဖဲႀကိဳးကို မႏၲေလးျမဴနီစီပယ္ ဥကၠ႒ မင္းဘူးဦးေမာင္ေမာင္ကျဖတ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့တယ္။ ဒီညေစ်းတန္းဟာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စည္ကား ခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားအထိ 'ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္း'ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ျမင္ကြင္းနဲ႔ ေရာင္းဝယ္မႈ ပုံစံကို ထူးျခားမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ၾကတယ္။ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားရဲ႕ ျပည္တြင္းအလည္အပတ္ခရီးစဥ္ မွာ 'ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္း'ဟာ မပါမျဖစ္ေနရာ တစ္ေနရာပါ ပဲ။ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေရးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားမဂၢဇင္းတိုင္းမွာ 'ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္း'က မပါမျဖစ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ ေအာက္မွာ ညေစ်းတန္းကလည္း အျခားေစ်းမ်ားနည္းတူ 'ေမွာင္ခိုပစၥည္း'ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္မႈေအာက္ အလူးအလဲခံ ရျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမွာင္ခိုပစၥည္းမွ မေရာင္းမဝယ္ ရင္လည္း စားစရာ၊ ေနစရာ၊ ဝတ္စရာ၊ သုံးစြဲစရာမရွိေလ ေတာ့ ဒီလိုပဲ ''ဒီေကြ႕ ဒီတက္နဲ႔ေလွာ္၊ ဟိုေကြ႕ ဟိုတက္နဲ႔ ေလွာ္'' တဲ့ပုံစံနဲ႔ပဲ ညေစ်းတန္းက စည္ကားၿမဲပါပဲ။ ေန႔ခင္း မွာ ေရာင္းခ်တဲ့ပစၥည္းေတြကိုပဲ ''ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းမွန္''နဲ႔ ညေစ်းတန္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကတယ္။ လမ္းေဘးမွာပဲ မတ္တတ္ရပ္ေသာက္ရတဲ့ သုံးမတ္(၇၅ ျပား)တန္ လက္ဖက္ရည္ကေန စားပြဲႏွင့္ကုလားထိုင္ႏွင့္ေသာက္ရတဲ့ သုံးက်ပ္တန္ ဖာလူဒါအထိ ညေစ်းတန္းမွာရတယ္။ မလိုင္ကြတ္ကီးရတယ္။ မုန္႔တြန္ဇန္၊ အေၾကာ္၊ေကာက္ညႇင္း ေပါင္းရတယ္။ အလင္းထိဖြင့္တဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရွိတယ္။ ေခါက္ဆြဲ၊ ဆန္ျပားေခါက္ဆြဲရတယ္။ ဆန္ပတ္၊ ၾကာဆံဟင္း ရတယ္။ (အဲဒီကာလက ဝက္သားတုတ္ထိုးတို႔၊ အကင္စုံတို႔ ေတာ့ မရွိေသးဘူး။) သစ္သီးစုံရတယ္။ အိႏၵိယျဖစ္၊ ထုိင္းျဖစ္၊ တ႐ုတ္ျဖစ္ ပစၥည္းစုံရတယ္။ နာရီစင္ေအာက္မွာ စားေသာက္ရင္း ''အကိုင္းရီေကာ္ဒါ''ႀကီး ေတြကဖြင့္တဲ့ လား႐ႈိးသိန္းေအာင္တို႔၊ မင္းမင္းလတ္တို႔၊ ပုလဲတို႔ရဲ႕ ေခတ္ေပၚသီခ်င္းေတြ နားေထာင္ႏိုင္တယ္။ အေအးမေသာက္ခ်င္ရင္လည္း ခန္းမ ၂ ေအာက္ လမ္းေဘးဝရန္တာမွာထိုင္ရင္း နားေထာင္ႏိုင္တယ္။ (ေတာင္ျပဳန္းပြဲကာလေရာက္ရင္ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ရဲ႕ ေတာင္ျပဳန္းမင္းညီေနာင္ကို ဖြင့္တယ္။)

ကြၽန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြအဖို႔ ညေစ်းတန္းမွာ စြဲမက္ စရာတစ္ခုက ထိုးမုန္႔ဆိုင္ေတြပါပဲ။ ၂၈ လမ္းဘက္အဝင္နဲ႔ ၂၆ ဘီလမ္းေပၚ ညေစ်းတန္းအဆုံးေတြမွာ ထိုးမုန္႔ဆိုင္ ေတြရွိတယ္။ ေရာင္းခ်ၾကတာ ေစ်းခ်ဳိသူအပ်ဳိျဖန္း ေလးေတြ၊ လွလွပပယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေလးေတြ၊ ညေစ်း တန္းလာသူေတြကို ခ်ဳိသာတဲ့အၿပံဳး၊ ဖြယ္ရာတဲ့စကားလုံး ေတြနဲ႔ ''ထိုးမုန္႔ေလးမ်ား လက္ေဆာင္ဝယ္ၾကပါဦး ရွင္...၊ ထိုးမုန္႔အျမည္းေလးလည္း သုံးေဆာင္ၾကပါရွင့္ ..၊မဝယ္ေပမယ့္လည္း အျမည္းေလးမ်ား သုံးေဆာင္ ၾကပါဦးရွင္...''စတဲ့ စကားလုံးေတြ၊ အၿပံဳးေတြနဲ႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။ လူငယ္ေတြကလည္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ႏွင့္ ထိုးမုန္႔အျမည္းဝင္စားၾကတယ္။ ထိုးမုန္႔ဝယ္ၾကတယ္။

ေနာက္လူငယ္ေတြ ညေစ်းတန္းမွာ စြဲမက္တာက ေတာ့ စာအုပ္ေစ်းတန္းပါပဲ။ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေဒါင္းအိုးေဝ၊ သုံးေရာင္ျခယ္စတဲ့ စာအုပ္ဆိုင္ေတြနဲ႔ အျခားအျခား စာအုပ္ဆိုင္မ်ားပါပဲ။ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းေတြ၊ စာအုပ္ အသစ္ေတြ၊ ဂႏၳဝင္စာေဟာင္းစာေကာင္းေတြ အစုံအလင္ ပါပဲ။ စာအုပ္ဆိုင္ေတြမွာ စာအုပ္ခ်စ္သူ၊ ဝယ္သူေတြ အၿမဲလိုစည္ကားေနတတ္တယ္။ ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း (၈၄ လမ္း)တစ္ေလွ်ာက္၊ ၂၈ လမ္းက ၂၆ လမ္းအထိ ေတာင္ေျမာက္နဲ႔ အာဇာ နည္လမ္း(၂၆ ဘီလမ္း) တစ္ေလွ်ာက္၊ ၈၃ လမ္းကေန ၈၆ လမ္းအထိ အေရွ႕အေနာက္ရွိပါတယ္။

ဒီလိုစည္ကားတဲ့ ညေစ်းတန္းက ၁၉၈၁ ဆိုင္းတန္းမီး ႀကီးနဲ႔ ၁၉၈၄ ဦးက်ားႀကီးဝင္း မီးေဘးေတြအၿပီး မီးသတ္ကားအဝင္အထြက္ ရွင္းဖို႔လိုတာနဲ႔ ဖ်က္သိမ္း လိုက္တယ္။ ဘူတာႀကီး အေနာက္ဘက္ ၇၉ လမ္းေပၚ ၂၉ လမ္းက ၃၄ လမ္းအၾကား ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္တယ္။ အဲဒီကတည္းက ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္းရဲ႕ သေႏၶပ်က္သြားတာ ပါပဲ။ ၁၉၉ဝ ေက်ာ္ကာလမွာ ၇၉ လမ္းက ညေစ်းတန္းကို မူလေနရာျပန္ေရႊ႕ေပမယ့္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ေစ်းကြက္ အေျခအေနေရာ၊ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ႀကီး ဖ်က္သိမ္းလိုက္ တာေရာ လူမႈစနစ္အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ပါ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးသြားပါၿပီ။

ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ၆ဝ အတြင္း ကမၻာသိထင္ရွား ခဲ့တဲ့ ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္းက ေလာကဓံအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ က်ီးနဲ႔ဖုတ္ဖုတ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ ၃၄ လမ္း ဒုိင္းမြန္းပလာဇာ အနီးက ''တ႐ုတ္ညေစ်း''ကေတာ့ အခု ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း တစ္ဟုန္ထိုးထင္ရွားစည္ကား လာေလရဲ႕။

အဲဒီ ''တ႐ုတ္ညေစ်းတန္း''မွာ တ႐ုတ္အစား အေသာက္၊ တ႐ုတ္ႀကိဳက္ အသီးအႏွံ၊ တ႐ုတ္ႀကိဳက္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြေရာင္းခ်တာ။ ။

ဆူးငွက္
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ban Ki-moon နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ Park Geun-hye။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းရဲ့ ဒီသီတင္းပါတ္ထဲ သူ႔ေမြးရပ္ဌာေန ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္လည္မႈကေန သူဟာ ေရွ႕ႏွစ္ထဲ ကုလသမဂၢတာဝန္ေတြ ၿပီးဆံုးတဲ့ အခါ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ေရွ႕ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တရက္ေန႔မွာ ကုိရီးယားကို ျပန္မယ္လို႔ ဒီသီတင္းပါတ္ထဲ က်င္းပတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သာယာဝေျပာေရး ဆိုင္ရာ Jeju ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲက သီးျခားေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္က သတင္းေထာက္ေတြ ကို ေျပာခဲ့တာပါ။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသား တေယာက္ အေနနဲ႔ လုပ္ရမွာက အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီရာထူးအတြက္ စဥ္းစားဖုိ႔နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အျပင္၊ လိုအပ္ရင္ အႀကံဉာဏ္ေတြယူဖုိ႔ပါ လုပ္ရမွာပါ လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အေျဖက အဓိပၸါယ္ ၂ ခြထြက္ေနတာမို႔ မစၥတာဘန္ဟာ သမၼတဝင္ အေရြးခံဖို႔ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္တာက လက္ရွိ Saenuri ပါတီကေန ဝင္အေရြးခံႏုိင္တယ္လို႔ မီဒီယာေတြက တြက္ဆခဲ့ၾကတာပါ။ဒီပါတီဟာ ဧၿပီလတုန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုေနရာကို လက္လႊတ္ခဲ့ရတာမို႔ တကယ္လို႔ မစၥတာဘန္လို လူသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္အေရြးခံရင္ ပါတီရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအလားအလာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတတ္လာႏိုင္ တယ္လို႔ တြက္ပါတယ္။

မစၥတာဘန္ဟာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံရဲ့ သမၼတအျဖစ္ကို မွန္းေနတယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢအရာရွိ အမ်ားစုက တြက္ေနတာ ၾကာပါၿပီ လို႔ ဥေရာပေကာင္စီရဲ့ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္သူ Richard Gowan ကေျပာပါတယ္။

မစၥတာဘန္ဟာ သူ႔ႏိုင္ငံမွာ လူႀကိဳက္သိပ္မ်ားၿပီး သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ဝင္အေရြးခံမယ္ ဆိုရင္ ေထာက္ခံမဲ မဲေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္ပါတယ္။ Gangnam စတိုင္လ္ ကတဲ့ ဗီဒီယိုနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ YouTube ကေန ကမာၻေက်ာ္ခဲ့တဲ့ Psy မေပၚခင္အထိ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ သူက နာမည္ အႀကီးဆံုးလို႔မစၥတာဘန္က ကုလသမဂၢ သတင္းသမားေတြနဲ႔ အၿမဲလိုလို ေနာက္ေျပာင္ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/

လူမႈကြန္ယက္ Social Media
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုဟာ အခုအခါမွာ သူတို႔ရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လူမႈမီဒီယာ ကြန္ယက္ေတြကေန တဆင့္ အဓိက ရယူေနတယ္လို႔ လူထုစစ္တမ္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ေတြ႔ရပါတယ္။

Pew သုေတသနဌာနက ေကာက္ယူတဲ့ စစ္တမ္းအတြက္ တုန္႔ျပန္သူ ၆၂ % က သူတို႔ဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ရဖို႔ Facebook တို႔ Reddit တို႔ Twitter တို႔လို လူမႈကြန္ယက္ ေတြကို သံုးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္တုန္းက Pew က အလားတူ စစ္တမ္း ေကာက္ခံခဲ့တုန္းက ၄၉ % ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့တာပါ။

အမ်ားဆံုးသံုးတဲ့ လူမႈကြန္ယက္က ေဖ့စ္ဘုတ္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီမွာ ပံုမွန္သံုးသူ ၆၆ ရာႏႈန္းေလာက္ ရွိၿပီး အဲဒီထဲက သံုးပံု၂ပံုကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ တင္ထားတဲ့ သတင္းေတြပါတဲ့ ဆုိက္ေတြကို ရွာၾကည့္ၾကတာပါ။Twitter မွာေတာ့ သတင္းဝင္ၾကည့္သူ ၅၉ % ရွိၿပီး LinkedIn - YouTube နဲ႔Reddit တို႔မွာလည္း သတင္းဝင္ၾကည့္သူေတြ အေတာ္မ်ားပါတယ္။

အသံုးမ်ားတဲ့ လူမႈမီဒီယာ ၅ ခု မွာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူေတြကို ၾကည့္ရင္ ကြဲျပားေနတာ ေတြ႔ရၿပီးLinkedIn သံုးသူေတြဟာ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရေတြ ျဖစ္ေလ့မရွိပဲ ေဖ့စ္ဘုတ္ သံုးသူေတြက အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု ျဖစ္ေလ့ရွိသလို Instagram သံုးသူေတြကလည္း လူနည္းစုု တိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္ လို႔ သုေတသနပညာရွင္ေတြက ေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။

သူတို႔ဟာ လူမႈ မီဒီယာ ၉ ခုေပၚ အေျခခံ ေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီကြန္ယက္ေတြကေတာ့ Reddit, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat နဲ႔ Vine တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၉ ခုစလံုးအတြက္ သံုးစြဲသူေတြ တိုးလာတာေတြ႔ရပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

 ၿမိဳ႕ထဲမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ အရပ္သားေတြထဲက မိသားစု ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ထြက္ေျပး လာနိုင္။
အီရတ္နိုင္ငံ ဖလူဂ်ာ ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္တဲ့ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ရဲ့ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွုေတြ အတြင္း ေသဆုံးခဲ့တဲ့ အစၥလာမ္မစ္ နိုင္ငံ IS လက္နက္ကိုင္ အေယာက္ ၇၀ ထဲ ဖလူဂ်ာၿမိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ IS တပ္မွုးကိုယ္တိုင္ ပါဝင္တယ္ ဆိုၿပီး အေမရိကန္ စစ္တပ္က ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄ရက္ အတြင္း ဖလူဂ်ာ ၿမိဳ႕က IS ပစ္မွတ္ေတြကို အႀကိမ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေလေၾကာင္းကေန တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ စစ္တပ္ရဲ့ ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွုးႀကီး စတိဗ္ ဝါရင္က ဆိုပါတယ္။

ဖလူဂ်ာ ၿမိဳ႕ကို IS ေတြ လက္ထဲကေန ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ အီရတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေလေၾကာင္း ပစ္ကူေတြ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ထဲမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ အရပ္သားေတြထဲက မိသားစု ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ထြက္ေျပး လာနိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အရပ္သားဦးေရ ၅ ေသာင္းေလာက္ ဖလူဂ်ာၿမိဳ႕ထဲ ဆက္လက္ ပိတ္မိေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားၾကပါတယ္။

ဖလူဂ်ာၿမိဳ႕ တိုက္ပြဲ ဘယ္ေလာက္ ၾကာေအာင္ ဆက္ျဖစ္ေနဦးမလဲ ဆိုတာ မေသခ်ာဘူးလို႔ ဗိုလ္မွုးႀကီး ဝါရင္က ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese/

 ၅ ရက္ အတြင္း ကယ္ဆယ္ခဲ့ရသူ အေရအတြက္ ၁ ေသာင္း ၄ ေထာင္ ရွိ။
ေျမထဲပင္လယ္ျပင္ ကေန ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ႐ုပ္အေလာင္းေပါင္း ၅၅ ေလာင္းကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရတယ္ ဆိုၿပီး အီတလီ ေရတပ္က ေျပာပါတယ္။

ေရထဲ နစ္တစ္ဝက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ရာဘာ ေလွေပၚမွာ ေတြ႕ခဲ့ရတာ ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ အေယာက္ ၁၃၀ ဝန္းက်င္ကိုေတာ့ ကယ္ဆယ္ နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔က တစ္ရက္ ထဲမွာတင္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္ကူးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ကို ကယ္ခဲ့ရတယ္ ဆိုၿပီး အီတလီ ကမ္းေစာင့္တပ္က ေျပာပါတယ္။

တနလၤာေန႔ ကေန စတြက္ရင္ ၅ ရက္ အတြင္း ကယ္ဆယ္ခဲ့ရသူ အေရအတြက္ ၁ ေသာင္း ၄ ေထာင္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


မိတၴီလာ ေမ ၂၆

မိတၴီလာၿမိဳ႕ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအေရွ႕ဘက္တြင္ ေမ ၁၅ ရက္ ညေနက ေက်ာင္းျပန္လာသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးစီးလာသည့္ KENBO ယ/----- ဆိုင္ကယ္သည္ သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ ရပ္၍ စကားေျပာေနစဥ္ ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးႏွင့္ အနက္ေရာင္အက်ႌ အနက္ေရာင္ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ား ဝတ္ၿပီး ႏွာေခါင္းတြင္ အဝတ္စည္း ထားသည့္ လူေလးဦးေရာက္ရွိလာၿပီး နည္းပညာေက်ာင္းသားအား ေခါင္းငုံ႔ ခိုင္းၿပီး လက္သီးျဖင့္ထိုးကာ ေက်ာင္းသူအား ဓားျဖင့္ေထာက္၍ နည္းပညာေက်ာင္းသား စီးလာသည့္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ နည္းပညာေက်ာင္းသား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူတို႔၏ ဖုန္းႏွစ္လုံးကို လုယူထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ နည္းပညာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသူတို႔က အမွတ္ ၃ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ ၾကားရာ ရဲစခန္းက(ပ)၇ဝ/၂ဝ၁၆၊ ပုဒ္မ-၂၉၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားသည္။

နည္းပညာ ေက်ာင္းသား၏ ဆိုင္ကယ္လုယက္မႈကို မိတၴီလာ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ေစာေနလင္း ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးေမာင္ေရႊ၊ ခ႐ိုင္ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕ တာဝန္ခံရဲအုပ္ ဇင္ကိုကိုႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဆိုင္ကယ္လုယက္မႈအား လိုက္လံ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာ ေမ ၁၆ ရက္က ဆိုင္ကယ္လုယက္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ရန္မ်ဳိးေအာင္ရပ္ကြက္ အုတ္က်င္း ရပ္ကြက္ေန ပ်ံက်လုပ္သား လမင္း (ခ) ဝင္းစန္းလတ္ (၂ဝ) ႏွစ္အား လုယက္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ လက္ကိုင္ ဖုန္းတစ္လုံးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ သည္။ လမင္း(ခ) ဝင္းစန္းလတ္၏ အစစ္ခံခ်က္အရ ဆိုင္ကယ္ လုယက္ရာတြင္ ႏိုင္ထြန္း(ခ) ႏိုင္ထြန္းဝင္း၊ ငဖုန္း (ခ) ဖုန္းျမင့္ႏိုင္ ႏွင့္ မူလကီး(ခ) မိုးျမင့္ရွိန္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း အစစ္ခံခဲ့သည္။

ခ႐ိုင္မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးမွ တာဝန္ခံ ရဲအုပ္ဇင္ကိုကိုသည္ ရရွိလာသည့္ သတင္းကိုအေျခခံ၍ ေမ ၁၈ ရက္က ဆိုင္ကယ္လုယက္တရားခံ ရန္မ်ဳိး ေအာင္ရပ္ကြက္ နယ္ေျမ ၁၄ ေန က်ပန္းလုပ္သား ႏိုင္ထြန္း(ခ) ႏိုင္ထြန္း ဝင္းႏွင့္ ငဖုန္း(ခ) ဖုန္းျမင့္ႏိုင္တို႔အား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဆိုင္ကယ္ လုယက္မႈတြင္ပါဝင္သည့္ မူလကီး (ခ) မိုးျမင့္ရွိန္ အိမ္အား သြားေရာက္ ရွာေဖြရာ မူလကီးမွာ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲအုပ္ ဇင္ကိုကိုက မူလကီး၏ဇနီး မျဖဴျပာအား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းေျဖာင့္ဖ် ေျပာဆိုရာ မူလကီး၏ဇနီး မျဖဴျပာက မူလကီးလုယက္လာသည့္ ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းတစ္လုံးအား တာဝန္ သိစြာျဖင့္ အပ္ႏွံေပးအပ္လိုက္သည္။

မိတၴီလာခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ဆိုင္ကယ္လုယက္ခဲ့သည့္ အမႈအား ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ သက္ေသခံ ဆိုင္ကယ္၊ ဖုန္းႏွစ္လုံးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ လုယက္တရားခံ သုံးဦးအား ၁ဝ ရက္ အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ က်န္တရားခံတစ္ဦးကိုလည္း ဆက္လက္ ရွာေဖြသြားမည္ဟု သိရသည္။

တင္လႈိင္ (မိတၴီလာ)
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ခ်မ္းသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ေနာက္ထပ္ျပိဳက်မႈမ်ိဳးမျဖစ္ပြားေအာင္ ခုိင္မာစြာျပင္ဆင္ေပးဖို႔ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုဘိုဦးက ဒီကေန႔ ေရႏုတ္ေျမာင္းကို လာေရာက္ၾကည့္ရူစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ေအာင္ခ်မ္းသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ျပဳျပင္ထားတာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေပ ၅၀၊ ၆၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေလာက္ရွိတဲ့ ေျမထိန္းနံရံၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ထပ္မံျပီးေတာ့ ေမလ ၂၃ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီအခ်ိန္ခန္႔ က ေပ ၂၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ ထပ္မံၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
ဒီကႎစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ဦးဘိုဘိုဦးက "ေသခ်ာတာကေတာ့ဒါဟာလုံးဝႀကံ့ခုိင္မူမရွိဘူးဆုိတာကုိသက္ေသျပစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။

အ့ဲတြက္ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တုိ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြန့ဲတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲေတြကေနၿပီးေတာ့ေဆြေႏြးခ့ဲၾကပါတယ္။
အစုိးရကုိတင္ျပေတာ့ခုခ်ိန္မွာျပင္ဖုိ့္ကပ်က္စီးတာကုိပဲျပင္မယ္ဆုိရင္ေတာေပ၃၀၀ေလာက္ပဲအဆင္ေျပမယ္အ့ဲတြက္ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖု့ိညိွႏွုိင္းေဆြးမယ္လုိ့ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကအေၾကာင္းျပန္ခ့ဲေၾကာင္း ၊

၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘတ္ခ်က္မွာ က်ပ္သန္း၄၀၀သတ္မွတ္ထားတာပါ။တကယ္တန္းကုန္က်တာကေတာ့
က်ပ္သန္း၃၈၀ေက်ာ္ပဲက်တယ္ဆုိတာကုိရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာဟာေရးကထုတ္ျပန္ထားတယ္။

အခုလုိျဖစ္သြားတာဟာေတာ္ေတာ္အံၾသဖုိ့ေကာင္းပါတယ္။ဒါဟာျပည္သူေတြကုိထိခုိက္မူေတြမျဖစ္ေသးလု့ိထိခုိက္မူေတြျဖစ္မယ္ဆုိရင္ပုိၿပီးေတာဆုံးဆုံးမူေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။
ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ့ေမတၱာရပ္ခံျခင္တာကေတာ့ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအေနန့ဲဒီေျမာင္းဟာအရမ္းကုိအႏၲရာယ္မ်ားတယ္။အ့ဲဒါကုိဆက္ၿပီးအႏၲရာယ္မက်ေရာက္ဖု့ိအတြက္ႀကံခုိင္မူျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖု့ိေတာင္းဆုိျခင္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ့အေနန့ဲကေတာ့ဒါႀကီးကုိထပ္မၿပိဳၾကေအာင္အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေစျခင္ပါတယ္၊တခ်ိန္တည္းမွာပါျပည္သူေတြကုိျပည္သူေတြကုိအားေပးဖု့ိအတြက္ဆုိတာကလည္းလက္ေတြက်က်အႏၲရာယ္ေတြမျဖစ္ေအာင္အစုိးရကုိဖိအားေပးဖု့ိပဲရွိေတာ့တယ္။

ၿပီးခ့ဲသည့္အစုိးရလက္ထက္မွာျဖစ္ခ့ဲတာဆုိေတာ့တာဝန္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာလဲတုိင္အစုိးရအေနန့ဲဒီတုိင္းၾကည့္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မူေတြန့ဲေဆာင္ရြက္ဖု့ိလုိပါတယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဦးဘိုဘိုဦးဟာ ဒီကေန႔ ညေန ၆ နာရီေလာက္က အဆိုပါ ေရႏုတ္ေျမာင္းျပင္ဆင္ေနမႈကို လာေရာက္ၾကည့္ရူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ အဲ့ဒီေရႏုတ္ေျမာင္းကို တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက တာ၀န္ယူျပီးျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ေ၀ရွိဳင္းေက်ာ္
Popular News Journal

yaymasay-pharkant-620.jpeg
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမွာ္စီစာေက်းရြာအနီးက သာယာကုန္းကမ္းပါးမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေန မႈကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Kyaw Myo Min/RFA

ရာဇဠာနီ ကုမၸဏီက ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ရွိတဲ့ ယမ္းေတြကို မေန႔က ကားအစီးတစ္ရာေက်ာ္နဲ႔ ဖားကန္႔ကို သယ္ယူေနပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားတယ္လို႔ေျပာၿပီး သယ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ယမ္းေတြသယ္တဲ့ ကားေတြကိုေတ႔ြရွိခဲ့တဲ့ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဒါရွီလဆိုင္းက ေျပာပါတယ္။

"ယမ္းကားေတြက အစီး ၁၁ဝ ေလာက္ ဖားကန္႔ဘက္ကို ကားႀကီးေတြနဲ႔ေပါ့ေနာ္ သယ္ေနတဲ့အေနအထား ကို က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့တာေပါ့ေနာ္၊ ကားအစီးက ၁၁ဝ ရွိတယ္၊ ယမ္းတန္ခ်ိန္က ၂ဝဝဝ ရွိတယ္၊ ရာဇဠာနီလို႔ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီကေန ခြင့္ျပဳမိန႔္ပါတယ္လို႔ အဲ့လိုေျပာတယ္၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကေနၿပီးမွ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ေတြကိုစိစစ္ဖို႔ ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုလိုေပါ့ ဒီယမ္းကားႀကီးေတြ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးမွ အခုလိုမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ကိုသယ္ေနတယ္၊ ဒီအခ်ိန္ကာလမွာ ဒီလိုယမ္းေတြကိုေပ့ါေနာ္ သယ္ယူမႈကို မလုပ္ေစခ်င္ဘူး"

ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးယမ္းေတြကို သယ္ယူေနတဲ့ ရာဇ႒ာနီကုမၸဏီဟာ " ဝ " ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီအားလံုးနီးပါးက ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပင္းအားမ်ားတဲ့ ယမ္းေတြကိုသံုးေနၾကတဲ႔အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေနအိမ္အေဆာက္အဦးေတြ ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။

ဒါ႔အျပင္ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္တစ္ခုကုိ ယမ္းတန္ခ်ိန္ပမာဏ ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ ေပးထားတယ္ ဆိုတာကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူသိရွိ ေအာင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။

အဲ့ဒီလို ယမ္းေတြ၊ မိုင္းေတြနဲ႔ ေတာင္ၿဖိဳၿပီး ေက်ာက္တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ႔ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသဟာ မၾကာခဏေျမၿပိဳၿပီး လူေတြထိခိုက္ေသဆံုးမႈေတြျဖစ္ေနတာပါ။
RFA


dassk-mp-620.jpg
ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အစည္းအေဝးခန္းမမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ တက္ေရာက္တဲ့ အစည္းအေဝးကို ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Myanmar State Counsellor Office (facebook)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ၃ ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေပမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို ေက်ာ္လြန္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌတုိ႔နဲ႔ ေတ႔ြဆံုစဥ္ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏို္င္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ညီမွ်ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြ တင္ျပလာတဲ့ ေျမယာျပႆနာေတြကို ဂရုဏာနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးဖို႔၊ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမွ ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ က ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြကို ရပ္ဆုိင္းထားဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ စတာေတြကို လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔ အစည္းေတြတင္မကဘဲ လူငယ္လူငယ္ေတြနဲ႔ မိဘေတြပါ ပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ လူငယ္လူရြယ္ေတြ ၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈ တြင္က်ယ္ေနတာကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ အစီအမံတစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ဖို႔လည္း ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
<a href='https://www.facebook.com/RFA-Burmese-39218993127/?fref=ts' class="button small red"> RFA</a>

shwemann-620.jpg ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း ကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: RFA
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြထဲက စာရင္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ယူရိုေငြ ၈၆ သန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေပးဖို႔ တိုင္ၾကားစာတေစာင္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအသင္း ဥကၠဌ ဦးေဆာင္ၿပီး အသင္းရဲ႕အမႈေဆာင္ေတြက စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး ေပးပို႔ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းရဲ႕ တိုင္ၾကားစာကိုလက္ခံရရွိထားၿပီး၊ ဒီကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနကို လႊဲထားတယ္လို႔ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအးေမာက္က RFA ကိုေျပာပါတယ္။

"ဟုတ္ပါတယ္ တိုင္ၾကားစာေပါ့ မွန္ပါတယ္ခင္ခင္ဗ်၊ ေက်ာက္မ်က္မွာ ရန္ပံုေငြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အလြဲသံုးစားလုပ္ထားတယ္လို႔ ယူဆတဲ့သေဘာေပါ့ေလ၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒါကိုစိစစ္ေပးဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ အဲ့လိုေတာ့ စာေရာက္တယ္လို႔ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ အဓိကေတာ့ သူတို႔တကယ္ေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တာေလ၊ သူတို႔ပဲဆက္ကိုင္မွာဗ်"

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲေတြရဲ႕ ေရာင္းရေငြ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသင္းရဲ႕ရန္ပံုေငြ အျဖစ္ထားခဲ့ေပမယ့္ အဲ့ဒီရန္ပံုေငြဟာ အခုခ်ိန္မွာ ယူရိုေငြ ၇ သန္းပဲ က်န္ေတာ့တဲ့အတြက္ ကြာဟေနတဲ့ ေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာရင္းရွင္းေပးဖို႔နဲ႔ မရွင္းနိုင္ရင္ အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလး ေက်ာက္မ်က္ အသင္း ဥကၠဌ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္စာက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေပါ့ေနာ္၊ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက တကၠသိုလ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေတာ့ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီေပါ့ေနာ္ အဲ့လိုေကာက္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းက ဒီဟာကိုစီမံခန္႔ခြဲခြင့္မရဘူးေပါ့၊ ျပပြဲက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီက ေငြေၾကးေတြကိုင္တြယ္တယ္၊ သံုးစြဲတယ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ဒီကေန ဒီေန႔ဒီၾကားထဲမွာ စာရင္းရွင္းတမ္း တစ္ခါမွမရွိေသးဘူးေပါ့၊ စုစုေပါင္းကေတာ့ ၉၃ သန္းရွိတာေပါ့၊ အခုေလာေလာဆယ္ အၾကမ္းမ်ဥ္းက်န္တဲ့ေငြက ၇ သန္းေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ၾကားတယ္၊ ဒီအသင္းခြျေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြေပါ့ဗ်ာ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဒု-ဥကၠဌတို႔ဘာတို႔ စုေပါင္းၿပီး ၁ဝ ေယာက္ေလာက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ စာပို႔ထားတာေပါ့၊ သူရ ဦးေရႊမန္းဆီကို"

အခုတုိင္ၾကားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက သက္ဆုိင္ရာအရာရွိေတြနဲ႔ တိုင္ၾကားထားတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ အသင္းက ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕ ဒီေန႔ညေနက ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိပ္ မသိရေသးပါဘူး။
RFA

ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ မိတ္ေဆြတေယာက္က ဓာတ္ပံုတပံုတင္လာသည္။ သူတင္လာေသာဓာတ္ပံုက နက္လွစြာေသာ ေတာင္ေစာင္းႀကီးတေလွ်ာက္ မဆံုးႏိုင္ေသာ လူတန္းႀကီးက အေပၚမွေအာက္သို႔ နိမ့္ဆင္းသြားေသာ ဆင္ေျခေလွ်ာ တေလွ်ာက္တန္းစီၿပီး ေနရာယူထားၾကသည္မွာ ရွည္လ်ားလွေသာ လူတန္းႀကီးသံုးေလးတန္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုလူတန္းႀကီး ေစာင့္ႀကိဳေနေသာအရာကား ေတာင္တလံုးလိုျဖစ္ေနေသာေနရာအေပၚ ဆံုးမွ ဧရာမေျမသယ္ယာဥ္စက္ယႏၱရားႀကီးပံု ျဖစ္သည္။ ထိုဧရာမ ေျမသယ္ယာဥ္ႀကီးေပၚမွ သြန္ခ်မည့္ေျမႀကီးမ်ားကို လူတန္းႀကီးက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပံုျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ေျမသယ္ယာဥ္သံုးစီးခန္႔ေတြ႕ရၿပီး လူအုပ္ႀကီးမွာ လည္း ေတာင္ေစာင္းတေလွ်ာက္ အုပ္စုသံုးေလးဖဲြ႕ဖဲြ႕ကာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပံု ျဖစ္သည္။ ထိုဓာတ္ပံုမွာ ကမာၻေက်ာ္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းရတနာေျမ၏ ယေန႔ေခတ္ျမင္ကြင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဓာတ္ပံုကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ျပန္ share ထားသူက Kyaw Naing Win က ''တိုင္းတပါးသား တ႐ုတ္ေတြက အဆီအႏွစ္ေတြစားၿပီး စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ အ႐ိုးေလးထဲက အသားစေလးကို စားခြင့္ရေရးအတြက္ အသက္နဲ႔ရင္း ရွာေဖြေနၾကရတဲ့ အိမ္ရွင္သခင္မ်ဳိးေဟ့ဆိုတဲ့ ဒို႔ဗမာ . . .''ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ထိုပံုကိုျမင္ေသာအခါ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ပိုင္ရွင္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားဟုတ္သလား၊ မဟုတ္သလားေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာမသိရ၊ ေရမေဆးေက်ာက္ေခၚ သူေဌးမ်ားမလိုခ်င္သျဖင့္ လႊင့္ပစ္ေသာေျမစာပံုထဲမွ ေက်ာက္တံုးကေလးမ်ားကို အသက္စြန္႔ကာ (ရပ္ေန ေသာေျမစာပံု အခိ်န္မေရြးၿပိဳက်ကာ ေျမေအာက္သို႔ေရာက္သြားႏိုင္ေလသည္) ေကာက္ေနရရွာသူမ်ားကေတာ့ ဗမာ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရ၀မ္၊ လီဆူးစေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပဲျဖစ္တာ ေသခ်ာပါသည္။ ျမန္မာအမည္ခံ ကုမၸဏီမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္ေတြႀကီးစိုးေနၾကသည္ဟုလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာေနၾကသည္ ျဖစ္ရာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ထိုပံုကိုျမင္ေသာအခါ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာပဲေန၍ ဤကဲ့သို႔ေအာက္က် ေနာက္က်အလုပ္ကေလးမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေနရရွာေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုအတြက္ ရင္နာရေပသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ခန္႔က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္အတူ ဖားကန္႔သို႔ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ဖူးပါသည္။ ထိုစဥ္က ဖားကန္႔ႏွင့္ ယခုဖားကန္႔ျမင္ကြင္းသည္ မ်က္လွည့္ျပသလို ျခားနားခဲ့ၿပီ။ ထိုစဥ္က ဖားကန္႔သည္ ေက်ာက္တူးသည္ဆိုျငား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ကြက္ ေဖာ္ေနၾကသည္ဆိုျငား သိုသိုသိပ္သိပ္ရိွလွသည္။ စည္းကမ္းတက်ရိွလွသည္။ ယခုေခတ္လို (အမွန္မွာ ၁၈ ႏွစ္ဟူသည္ သိပ္ၾကာ လွသည္မဟုတ္ေသး) စက္ယႏၱရားေတြ၊ ယာဥ္ႀကီးယာဥ္ငယ္ေတြ ဥဒဟိုသြားလာေနတာေတြ၊ နက္႐ိႈင္းေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ၊ ေတာင္လိုျမင့္ေသာ ေျမစာပံုႀကီးေတြ ထိုစဥ္က ဘာဆိုဘာမွမရိွပါ။ ဥ႐ုေခ်ာင္းသည္ သူ႔လမ္းေၾကာင္းတြင္ အပိတ္အဆို႔မရိွ စီးဆင္းလ်က္ပါ။ ေမခမလိချမစ္ဆံု၀ယ္ ေရသည္ေအာက္ေျခမွ ေက်ာက္တံုးေလးမ်ားကို ျမင္ရသည္အထိ စီးဆင္းလ်က္ပါ။ ေရႊတူးေဖာ္သူတို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ေရမ်ား မေနာက္ကိ် မညစ္ညူးေသးပါ။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးအတြင္း သဘာ၀ပ်က္သုဥ္းသြားပံုမွာ ရင္နာစရာေကာင္းပါသည္။ ထိုသို႔ အဘက္ဘက္မွ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအက်ဳိးကို ႏိုင္ငံသားတို႔စံစားခံစားႏိုင္လွ်င္မူကား ခြင့္လႊတ္နားလည္ ေပးလို႔ရပါေသးသည္။ ယခုေသာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ တိုလီမိုလီအလုပ္ကေလးမ်ားကို အသက္ကိုရင္း၍ ေငြရွာစားရေသာဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။ အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ဟူ၍ကား ျပစရာမရိွေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့ၾကေပၿပီ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘုန္းဘုန္းတို႔သည္ ဘာသာျခားမ်ားဆိုင္မွာမ၀ယ္ၾက၊ မစားၾကအားမေပးၾကဖို႔ ေဟာေျပာလံႈ႔ေဆာ္မႈ ေတြ လုပ္တာၾကားဖူးသည္။ ထိုအယူအဆမွန္မမွန္ကို မေျပာလိုပါ။ ကိုယ့္ပိုက္ဆံကိုယ္ပိုင္သည္ျဖစ္၍ မည္သူ မဆို ၀ယ္ခ်င္သည့္ဆိုင္က ၀ယ္ၾကေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အမ်ဳိးဘာသာစသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာေနၾကခိ်န္တြင္ ဘကၠဒီးအိဒ္ေန႔ေရာက္တိုင္း ရွက္ရံြ႕ဖြယ္ ကိစၥတခုလည္း ရိွေပေသး၏။ ထိုျမင္ကြင္းကိုျမင္တိုင္း အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖေရးေသာ ''ေတြးမိတိုင္း အ႐ိုးနာ သည္၊ အမ်ဳိးပါဆဲခ်င္ေပါ့ေလး''ဟုသာ ဟစ္လိုက္ခ်င္ေတာ့သည္။ ထိုျမင္ကြင္းမွာ အျခားမဟုတ္ အိဒ္ေန႔တြင္ ဗလီေပါက္၀၌ အမဲသားမ်ားေပးေ၀မည္ကို အလုအယက္ေစာင့္ေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားကို ျမင္ရ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ေရာက္တိုင္း ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္အျခား ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာမ်ား အမဲသားအနည္းငယ္ရရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾကေသာ ျမင္ကြင္းကိုေတြ႕ၾကရသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ကိုေဇာ္ႀကီး (ခ) ရည္ေဇာ္ေမာင္က ဖားကန္႔မွ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုကိုျမင္ၿပီး ''အစ္ေန႔မွာ ဗလီေပါက္၀ကေန အမဲသားအ႐ိုးအရင္းကို ေစာင့္ေတာင္းေနတဲ့ ဗမာေတြကို ၾကည့္ေနရသလိုပါပဲ။ ရင္နာတယ္''ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ဤေဆာင္းပါး သည္ လူမို်းေရး၊ ဘာသာေရး ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါး မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ စီးပြားေရးနိမ့္က်လာေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ဟူသည္မ်ား မရိွၾကေတာ့ပံုကိုသာ ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ကဆိုလွ်င္ ျမန္မာမ်ားသည္အရာရာတြင္ အထက္တန္းက်က်ေနလာခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ကူလီ ထမ္းျခင္း၊ အညစ္အေၾကးက်ဳံးျခင္း၊ လန္ခ်ားဆဲြ ျခင္းစေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔ လူမ်ဳိးျခားတို႔က လုပ္ကိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ လုပ္အားခေဈးေပါေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ထမင္းတလုပ္အတြက္ ရရာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာမ်ားက ထိုလူမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ အခေၾကးေငြေပး၍ ခိုင္းေစခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာသည္ သခင္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေအာက္တန္းက်ေသာ အလုပ္ဟူသမွ်ကို တိုင္းတပါးသား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခိုင္းေစခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခ်စ္တီး ကုလားမ်ား၀င္ေရာက္လာၿပီး အဂၤလိပ္တို႔ဥပေဒျဖင့္ ေငြေခ်းေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစြာသည္ ေခ်းေငြမ်ား မဆပ္ႏိုင္ဘဲ အသိမ္းခံၾကရသျဖင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့ဘ၀သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေတာ့သည္။ ခ်စ္တီးမယားျဖစ္ကုန္သူ လူအသိမ္းခံၾကရသူေပါင္းမွာလည္း မေရတြက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဂ်ပန္ေခတ္သို႔ ေရာက္ျပန္ေသာအခါ ဂ်ပန္အလိုေတာ္ရိမ်ား၊ မိမိတေယာက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာေဖာက္သူမ်ားရိွလာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးဆိုသည္ထက္ မိမိရွင္သန္ေရးသာ အဓိက ဟူသည့္ေအာက္တန္းက်သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားထြန္းကားလာျပန္သည္။ ထိုစိတ္ဓာတ္ကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ေပး သည္မွာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးသည္ ဆီကိုေရခ်ဳိး၊ ေဆး႐ိုးမီးလံႈ၊ စပါးေတာင္လိုပံု ဆိုေသာ ေခတ္မွသည္ခ်ဳိးစရာေရမရိွ၊ သံုးစရာေငြမရိွ၊ ထြန္စရာလယ္မရိွ၊ လုပ္စရာအလုပ္မရိွသည့္ဘ၀မ်ားဆီ သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္၌ အလုပ္လုပ္ခ်င္လ်က္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား အလြန္ေပါမ်ားေနျခင္းကိုအျမင္သာ ဆံုးသာဓကအျဖစ္ အေ၀းေျပးကားဂိတ္မ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား လက္မွတ္၀ယ္ရန္ လိုက္ျပျခင္းမွတပါး အျခားဘာအလုပ္မွ မယ္မယ္ရရမရိွေသာ ဂိတ္ၾကမ္းပိုးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔ေပါမ်ားေနျခင္းက သက္ေသခံေနပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ကြ်န္ခံေနၾကရေသာ တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားစြာက သက္ေသခံေနပါသည္။ ယခင္က အမိႈက္သိမ္းျခင္း၊ ကုန္ထမ္းျခင္း၊ လယ္ကူလီလုပ္ျခင္း၊ ျမင္းလွည္း ေမာင္းျခင္း၊ လန္ခ်ားဆဲြျခင္း၊ ညေစာင့္ဒရ၀မ္လုပ္ျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္လုပ္ျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားကို ျမန္မာမ်ားမလုပ္ၾကပါ။ တိုင္းတပါးသား မ်ားကိုသာ ခိုင္းၾကလ်က္ စာေရး၊ စာခီ်၊ ကုန္သည္ပဲြစား၊ လယ္ပိုင္ရွင္စေသာ အလုပ္ႀကီးအကိုင္ႀကီးမ်ဳိးကိုသာ ျမန္မာမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘိုးဘြားမ်ားလက္ထက္က အလုပ္ႀကီးအကိုင္ႀကီးမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား သည္ ယခုအခါကမ္းနားတြင္ ကုန္ထမ္းေနသူမ်ားကိုသြားၾကည့္လွ်င္လည္း ျမန္မာ၊ စည္ပင္သာယာ အမိႈက္ က်ဳံးသူအားလံုးမွာ ျမန္မာ၊ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းအားလံုးမွာ ျမန္မာ၊ ဒရ၀မ္အားလံုး ျမန္မာ၊ ဆိုက္ကားဆရာအားလံုးနီးပါးမွာ ျမန္မာ၊ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားပဲြထိုးအားလံုးမွာ ျမန္မာ၊ ေကတီဗီႏွင့္ အႏိွပ္ခန္းမွ ေကာင္မေလးေတြအားလံုး ျမန္မာ၊ ကားစပယ္ယာအားလံုးမွာ ျမန္မာ၊ ကြမ္းယာေရာင္းသူအားလံုး မွာ ျမန္မာမ်ားျဖစ္ပါေပ၏။ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္ ကားစီးလာသူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တ႐ုတ္ကုလား၊ ကုန္တိုက္ မ်ားတြင္ ေဈး၀ယ္လာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တ႐ုတ္ကုလား၊ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕၏ ေနရာေကာင္းလမ္းမႀကီးေတြ၏ ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ကုလား၊ ေဈးႀကီးေတြ၏အဓိကေရာင္းခ်သူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ကုလား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ သူေဌးမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လူမ်ဳိးျခားမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေပ၏။

တ႐ုတ္လိုရွာ၊ ကုလားလိုစု၊ ဗမာလို မျဖဳန္းနဲ႔ဟူေသာ စကားပံုလိုပင္ ျမန္မာတို႔သည္ အသံုးအျဖဳန္း အေပ်ာ္အပါး တြင္လည္း ၀ါသနာၾကီးေပ၏။ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီပတ္လံုး ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမရိွေသာလဟူသည္မရိွ။ ဘာသာ သာသနာအေပၚ ေလးနက္မႈမရိွ၊ သို႔ေသာ္ ရွင္ျပဳအလွဴပဲြအတြက္မူ ကိုးႏွစ္ ဆယ္ႏွစ္စုေဆာင္းထားေသာ ေငြမ်ား တေန႔တည္းကုန္ေအာင္ သံုးပစ္တတ္ၾကသည္။ ရွင္ျပုရဟန္းခံျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေသာ သာသနာ့ ေဘာင္သို႔၀င္ျခင္း အႏွစ္သာရထက္ ဇာတ္ပဲြ၊ အၿငိမ့္ပဲြမ်ားငွားျခင္း၊ ၀င္းခင္းျခင္း၊ မ႑ပ္အေကာင္းစား ေဆာက္ျခင္း၊ ဆင္မ်ား ျမင္းမ်ားငွား၍ ရွင္ေလာင္းလွည့္ျခင္း၊ ၀က္ဘယ္ႏွေကာင္ေပၚ၍ ေကြ်းေမြးျခင္း စသည္မ်ားကို ဂုဏ္ယူတတ္ၾက၊ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။

တလံုး(ေဘာလံုး) ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးေလာင္းကစားရာတြင္လည္း တႏိုင္ငံလံုးပလိပ္ေရာဂါလို ပံ်႕ႏံွ႔ေနသည္။ လူငယ္မ်ားတြင္ အရက္ေသစာေသာက္စားတတ္သူအမ်ားစုျဖစ္ေနၾက၏။ မူးယစ္ေဆး၀ါးစဲြေနၾကသူမ်ားမွာ လည္းမရွားေပ။ ပလႊားျခင္း၊ ၾကြား၀ါျခင္း၊ ရိွတာထက္ပိုသံုးျခင္း၊ အလြယ္တကူအေၾကြးယူျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာ့စ႐ိုက္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ေခြ်တာျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ အားသြန္ခြန္စိုက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာ ႏွင့္ေ၀းကြာလာသည္။ အစိုးရဘက္ကလည္း အလုပ္အကိုင္ေနရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ားစားစား ဖန္တီးေပးျခင္း မရိွ။ အစိုးရအာဏာပိုင္သူမ်ားႏွင့္ေပါင္းကာ ဒုစ႐ိုက္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကသည္။ သာမန္ လူထုအတြက္ ေငြတြင္းမွာနက္ၿပီး ရင္းနက္လာ၏။ ထိုအခါ အမ်ဳိးေတြဘာေတြ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့၊ ဇာတိဂုဏ္ေတြ ဘာေတြမလုပ္ႏိုင္ေတာ့။ ႀကိဳက္မရွက္ ငတ္မရွက္ဆိုသလို ထမင္းငတ္လာေတာ့ ရရာအလုပ္မ်ား၊ အလကားရ သည့္အရာမ်ားကို မ်က္ေစာင္းထိုးလာၾကသည္။

တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းကေပးလွ်င္လည္း သြားယူသည္၊ ကုလားဗလီမွ ေပးလွ်င္လည္း ရွက္ရေကာင္းမွန္းမသိ၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမွ ေကြ်းသည္ကိုလည္း သြားစားသည္။ ခရစ္ယာန္တို႔ အလွဴလုပ္လွ်င္လည္း သြားယူသည္။ မည္မွ်နိမ့္က်ေသာအလုပ္ျဖစ္ေစ ေငြရလွ်င္လုပ္သည္။အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသားေကာင္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြဖို႔အတြက္ ဘာမဆိုလုပ္၀ံ့သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ေငြရလိုမႈတခုအတြက္ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားခ်င္း မိန္းကေလးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူေမွာင္ခိုတင္ပို႔ၾကသည္။ နယ္စပ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား ကို အခေၾကးေငြယူ၍ ရန္ကုန္သို႔ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ၾကသည္မွာလည္း ျမန္မာမ်ားျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔သည္ ယခင္ကပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥတြင္ နာမည္ေက်ာ္သည္။ ယခုအခါ ပိုဆိုးလာသည့္သေဘာ ရိွသည္။ အစိုးရသစ္မတက္မီ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေဒသခံမူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္သူမ်ားက မူးယစ္ ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ေနသူတဦး၏ အိမ္ကို၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီး ရွာေဖြၾကရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ စာရင္း စာအုပ္တအုပ္ကို ေတြ႕ရိွရသည္ဆို၏။ ထိုစာရင္းစာအုပ္အရ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ လာဘ္ေပးရေငြမွာ တေန႔လွ်င္ က်ပ္သိန္းသံုးရာခန္႔ရိွသည္ဆိုေသာ သတင္း ထြက္လာ၍ အေတာ္ကိုအံ့ၾသတုန္လႈပ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထူးၿပီးဆန္းေသာကိစၥေတာ့မဟုတ္။ မီးခိုးၾကြက္ ေလွ်ာက္ဆက္လက္အေရးယူျခင္းကားမရိွ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ လိုင္းေၾကးဟူေသာစကားမွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ၾကားေနက်စကားပင္ျဖစ္ေနတာ တျပည္လံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုတိုင္လည္း လိုင္းေၾကးယဥ္ေက်းမႈက ရိွေနသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ ေရးအတြက္ လိုင္းေၾကးဆိုေသာ ဓေလ့ပေပ်ာက္ေရးကို အရင္လုပ္သင့္သည္။ မူးယစ္ေဆး၏ သားေကာင္ ျဖစ္သြားေသာအခါ ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ မိသားစုကိစၥေတြအသာထားလို႔ ေန႔စဥ္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြႏိုင္ေရး ကိုပဲ စိတ္၀င္စားေတာ့သည္။

ထိုအခါ ေရမေဆးေက်ာက္ဆိုေသာ သူမ်ားလႊင့္ပစ္ေသာ ေျမစာပံုေအာက္တြင္သြားထိုင္ကာ အသက္ေဘး ကိုမငဲ့ႏိုင္ဘဲ ေငြရွာၾကေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသမားမ်ားလည္း မနည္းေပ။ သို႔ေသာ္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူ အားလံုး မူးယစ္ေဆး၀ါးသမားခ်ည္းဟု မဆိုလို။ သမုဒၵရာ၀မ္းတထြာဆိုသလို ဆင္းရဲတြင္းနက္လြန္းေသာ ေၾကာင့္ မရွက္ႏိုင္၊ မေၾကာက္ႏိုင္ေတာ့ေသာ မိသားစုမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္မွာရိွေနသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာျပည္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီသန္းလာၿပီဟုဆို၏။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရ(ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွလဲြ၍) တက္ လာၿပီဟုဆိုၾကသည္။ အိမ္သာသျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားလည္း မျပတ္ေအာင္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးစသည္ျဖင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ျမန္မာသမၼတႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို လာအို ႏိုင္ငံမွဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ၾကသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္က်င္းပေသာ ႐ုရွား-အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ သြားေရာက္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားလည္း တိုးတက္၀င္ေရာက္ေနသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္စသည္တို႔မွ ေငြထုတ္ေခ်းခ်င္သူ မ်ားလည္း မရွားေပ။ ႏိုင္ငံသည္ ေလယာဥ္တစီးလို ေကာင္းကင္သို႔တက္ဖို႔ ေျပးလမ္း၀ယ္အရိွန္ယူေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ တကယ္မတက္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အရိွန္ေကာင္းေကာင္းရလာလွ်င္ ေလထဲသို႔ တက္ေတာ့မွာ ဧကန္မလဲြျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ႀကီးပြားဖို႔ လမ္းစေပၚေနေခ်ၿပီ။ ထိုအခိ်န္တြင္ ပထမဆံုးဦး စားေပးလုပ္ေစခ်င္သည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ ရင္ထဲ၀ယ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္။ ဆံုး႐ံႈးသြားတာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးဂုဏ္သိကၡာမေစာင့္ႏိုင္ၾကမႈတို႔ကို ျပန္လည္အသက္သြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြရလိုမႈတခုအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေစလိုပါသည္။ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အသက္ရွင္ေနၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစြာကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆဲြထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကလို ဘူဒိုဇာျဖင့္ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ နည္းမ်ဳိးကိုေတာ့ အတုမခိုးသင့္ပါ။ စာရင္းေတြ အေတာမသတ္ေကာက္ၿပီး အလုပ္မျဖစ္တာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ေစ ခ်င္ပါ။ အသက္ကိုမငဲ့ဘဲ ဖားကန္႔၌ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေနသူမ်ား၊ အရွက္ကိုမငဲ့ဘဲ ဗလီေရွ႕၌ အမဲသား ေတာင္းေနသူမ်ား ပေပ်ာက္သြားေအာင္၊ ဆင္းရဲသားေတြအဆင္ေျပေအာင္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားကို ျပည္သူေတြက အားကိုးတႀကီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


ဂ်ပန္မွာ က်င္းပေနတဲ့ G-7 ထိပ္သီး အစည္းအေဝး အဆုံးသတ္ၿပီ။ (ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၆)
ဂ်ပန္မွာ က်င္းပေနတဲ့ G-7 ထိပ္သီး အစည္းအေဝး အဆုံးသတ္ၿပီ။ (ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၆)

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေရးေပၚ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုး ႏုိင္္ငံခုနစ္ႏုိင္္ငံ ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း အဆံုးသတ္ ဒီကေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

“ကမာၻ႔စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆိုးျမင္တာက ျပႆနာကို မေျပလည္ေစပါဘူး။ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေ၀းရဲ႕ သဘာပတိ အေနနဲ႔ စီးပြားေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဆိုးျမင္လာဖို႔ က်ေနာ္ဒီလုိလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုမွာ၊ ဒီမွာ၊ လက္ရွိကာလမွာရွိေနတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ အဆုိးမျမင္သင့္ဘဲ ဓမၼ ဓိ႒ာန္က်က်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈျမင္ရပါမယ္။ ရွိေနတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကို အတူတကြ ရင္မဆိုင္ဘဲ နဲ႔ေတာ့ ျပႆနာေတြကို က်ေနာ္ တို႔ ေျဖရွင္းႏုိ္င္မွာမဟုတ္ပါဘူး။” လို႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe က ေျပာသြားပါတယ္။
Japan G7 Summit
Japan G7 Summit
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး ပါ၀င္တဲ့ ေၾကညာခ်က္တရပ္ကို လည္း ၿဗိတိန္္၊ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထိပ္္သီးအစည္းအေ၀း အဆံုးသတ္ ေန႔မွာ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Japan G7 Summit
Japan G7 Summit
ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္တာ၊ ဒံုးက်ည္ ပစ္ လႊတ္တာနဲ႔ တျခားရန္စတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို မလုပ္ဖို႔ ၃၂ မ်က္ႏွာပါ ေၾကညာခ်က္ မွာ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ထဲမွာ နယ္ေျမပို္င္ဆိုင္မႈဆိုုင္ရာ အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားေနတဲ့ကိစၥ ေျပလည္ေရး ကူညီလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာကိုလည္း ဒီေနာက္ဆံုးေၾကညာခ်က္ထဲမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို အတိအက် ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတာမ်ဳိးမလုပ္ဘဲနဲ႔ ကတိျပဳထားပါတယ္။

 အေမရိကန္ စာလုံးေပါင္းၿပိဳင္ပဲြ ပူးတြဲ အႏိုင္ရတဲ့ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ Jairam (ဝဲ) Hathwar နဲ႔ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ Nihar Janga (ယာ)။
အေမရိကန္ စာလုံးေပါင္းၿပိဳင္ပဲြ ပူးတြဲ အႏိုင္ရတဲ့ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ Jairam (ဝဲ) Hathwar နဲ႔ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ Nihar Janga (ယာ)။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ Spelling Bee လို႔ေခၚတဲ့ တႏုိင္လံုးအဆင့္ စာလံုးေပါင္း သတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲမွာ မႏွစ္ကလိုပဲ ဒီႏွစ္မွာလည္း အိႏိၵယႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားေလးေတြက အမွတ္အမ်ားဆံုးနဲ႔ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။

သူေနာက္ဆံုးအဆင့္ေပါင္းျပမယ့္စာလံုးဟာ ဂ်ာမန္စာလံုးလား လို႔ Nihar Janga ကေမးတဲ့အခါ - ဒိုင္လူႀကီးက - ဟုတ္ပါတယ္ လို႔ ျပန္ေျဖၿပီးတဲ့ေနာက္ သူက အခုလို စာလံုးေပါင္းျပသြားခဲ့ပါတယ္။

Janga "gesellschaft is this from a German word.?"

Judge: “that is correct”

ဒီႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပူးတြဲ အႏိုင္ရတဲ့ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ Nihar Janga ဟာ Spelling Bee ၿပိဳင္ပြဲအႏိုင္ရ အသက္အငယ္ဆံုး ေက်ာင္းသားေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Janga နဲ႔အတူ ပူးတြဲအႏုိင္ရတဲ့ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ Jairam Hathwar ကေတာ့ အရင္တႏွစ္ေက်ာ္က Spelling Bee ၿပိဳင္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ဖူးတဲ့ ေက်ာင္းသား တေယာက္ရဲ႕ ညီပါ။

၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္အနီးက ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔က က်င္းပတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ Spelling Bee ၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အေတာ္ဆံုး ဆန္ကာတင္ေက်ာင္းသား ၁၀ ေယာက္ထဲကေနမွ အခုလို ပူးတြဲ အႏုိင္ရသြားတဲ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆုဖလားႀကီးနဲ႔အတူ ေဒၚလာေငြသား ၄၅,၀၀၀ နဲ႔ ဆုတံဆိပ္ေတြကို ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

VOA Burmese News

ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္ထရမ့္။
ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္ထရမ့္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းမွာ အႏိုင္ရႏိုင္ေျခမရွိတဲ့ အေျခအေနကေန ထိပ္ဆံုးေနရာကို တက္လွမ္းလာတဲ့ ဘီလ်ံနာသူေဌး ေဒၚနယ္ထရမ့္ဟာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ သမၼတေလာင္း တရား၀င္ ျဖစ္သြားၿပီ လို႔ ေအပီ သတင္းဌာနက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ဟာ ျပည္နယ္အဆင့္ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၃၇ဦး အႏိုင္ရထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ဴလိုင္လမွာ က်င္းပမယ့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီညီလာခံမွာ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တရား၀င္ ေရြးခ်ယ္ ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေအပီ သတင္းဌာန ေျပာလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ ထရမ့္ဟာ ဂ်ဴလိုင္လ ၇ရက္မွာ လုပ္ဖို႕ ရွိတဲ့ လက္က်န္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ရာနဲ႕ခ်ီၿပီး ထပ္အႏိုင္ရႏိုင္ေျခ ရွိေနပါတယ္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္က သူ႕အေနနဲ႕ အလြန္မွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိတဲ့အျပင္၊ သူ သမၼတ ျဖစ္တဲ့ ပထမဆံုးရက္ေတြမွာပဲ သမၼတ အိုဘားမား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ သမၼတ အမိန္႕ေတြ ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး၊ စစ္တပ္ကို ပိုအင္အားႀကီး လာေအာင္ ျပန္တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ေျမာက္ ဒါကိုတာ ျပည္နယ္မွာ လုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုသာဆို ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဘယ္သူမွ ရန္စရဲမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတ ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး ရက္၁၀၀ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ကို ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းမွာပါ လို႔ ထရမ့္က ေျပာသြား ပါတယ္။

ေဒၚနယ္ ထရမ့္ မတိုင္ခင္က အေမရိကန္ မွာ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေရာ ဒီမိုကရက္ ပါတီမွာပါ ၁၉၅၂ ေနာက္ပိုင္း လက္ရွိ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရး သမား မဟုတ္တဲ့ သူ တစ္ဦးဦးကို ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ရဲ႕ စစ္ျပန္သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း Dwight Eisenhower ကို ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ဖူးတာ ရွိပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ဟာ ဂ်ဴလိုင္လ ၇ရက္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီ ညီလာခံ မတိုင္ခင္မွာ ဒီမိုကရက္ပါတီက သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး နဲ႕ စကားစစ္ထိုးပြဲ က်င္းပဖို႕ ရွိေနပါတယ္။
VOA Burmese News

ဟီ႐ုိရွီးမား အႏုျမဴဗုံးဒဏ္သင့္သူေတြကုိ သမၼတ အုိဘားမား ဂုဏ္ျပဳ ပန္းေခြခ် ( ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၆)
ဟီ႐ုိရွီးမား အႏုျမဴဗုံးဒဏ္သင့္သူေတြကုိ သမၼတ အုိဘားမား ဂုဏ္ျပဳ ပန္းေခြခ် ( ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၆)

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဟီရိုရွီးမားၿမိဳ႕ ခံစားခဲ့ရသလိုမ်ိဳး ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးဖို႔ တကမာၻလံုးမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘရာ့ခ္အုိဘားမား က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၇၀က ဟီရိုရွီးမားၿမိဳ႕ကို အႏုျမဴဗံုးနဲ႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာမွာ ေသဆံုးသြားသူေတြကို အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳရင္းနဲ႔ သမၼတ အိုဘားမားက အဲ့လိုေျပာသြားတာပါ။

"ဒီၿမိဳ႕လည္မွာ က်ေနာ္တို႔ရပ္ၿပီး ဗံုးက်လာတဲ့အခုိက္အတန္႔ကို စိတ္ကူး အေတြးထဲ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ျမင္ရတာ ဘာမွန္း ေသခ်ာမသိပဲ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ႕ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔စိတ္ကို ခံစားၾကည့္ၾကပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္တဲ့ ငိုေၾကြးသံကို က်ေ်နာ္တို႔ နားေထာင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ဆိုးရြားတဲ့စစ္ပြဲေတြမွာ အဲ့ဒီ့မတိုင္ခင္ စစ္ပြဲေတြမွာ အဲ့ဒီ့ေနာက္ပိုင္း စစ္ပြဲေတြမွာ ေသဆံုးသြားတဲ့ အျပစ္မဲ့သူေတြကို က်ေ်နာ္တို႔ ေအာက္ေမ့သတိရၾကပါတယ္လို႔ ဟီ႐ိုရွီးမား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွတ္တရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းျခံမွာ သမၼတ အိုဘားမား က ေျပာသြားတာပါ။ အဲ့ဒီ့ပန္းျခံကို သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာဘဲတို႔ အတူျဖတ္ေလ်ာက္ၿပီးေတာ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ၾကပါတယ္။
​ဒုတိယကမာၻစစ္အဆံုးသတ္ခါနီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္စစ္ေလယာဥ္တစင္းက ကမာၻ႔ပထမဆံုး အႏုျမဴဗံုးကို ဟီရိုရွီးမားၿမိဳ႕မွာ က်ဲခ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ့တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးၿပီး ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရဒီယိုျဒပ္သတၱိ အဆိပ္သင့္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမားဟာ အေမရိကန္က ပထမဆံုး အႏုျမဴဗံုးနဲ႔ တုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံ၊ ဟီ႐ိုးရွီးမားၿမိဳ႕ကို လက္ရွိ သက္တမ္းကာလအတြင္း သြားတဲ့ ပထမဆံုး အေမရိကန္သမၼတျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဟီ႐ိုရွီးမား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွတ္တရ ဗိမာန္ မွာ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့သင့္တဲ့အေၾကာင္း သမၼတအိုဘားမားက ေျပာပါတယ္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၇၁ ႏွစ္က တိမ္တုိက္ေတြမရွိဘဲ ေတာက္ပတဲ့ မနက္ခင္းတခု မွာ ေသျခင္းတရားဟာ ေကာင္းကင္ကေနက်လာၿပီး ကမာၻႀကီး ေျပာင္းလဲ သြားပါတယ္။ အလင္းေရာင္တန္းႀကီး ေပၚလာၿပီး မီးေတာက္မီးလွ်ံႀကီးက ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ပါ တယ္။ လူသားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပလိုက္တာပါပဲ။” လို႔ သမၼတ အုိဘားမားက ေျပာပါတယ္။
ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကန္သမၼတ ဟီ႐ိုရွီးမား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွတ္တရ ဗိမာန္မွာ လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္

ကိုရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြအပါအ၀င္ အႏုျမဴဗံုးေၾကာင့္ ေသဆံုး သြားရသူေတြကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ သူ လာေရာက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္လုိ႔လည္း သမၼတ အိုဘားမားက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕ကို အႏုျမဴဗံုးနဲ႔တိုက္ခိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အေပၚမွာေတာ့ သမၼတအိုဘားမားက ေတာင္းပန္စကားမဆိုခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ အစား အခုဆိုရင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘံုတူညီတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ တာ၀န္ေတြရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ အရင္က ရန္ဖက္ ႏွစ္ႏုိင္္ငံအၾကား တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုပဲ မီးေမာင္းထိုး ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ကန္သမၼတ က အႏုျမဴဗံုးဒဏ္ကလြတ္လာခဲ့သူကို ေပြ႔ဖက္အားေပး။

ဟီ႐ိုရွားမားကို အႏုျမဴဗုံုးနဲ႔တိုက္ခုိက္ၿပီး ေနာက္သံုးရက္အၾကာမွာ နာဂါဆာကီၿမိဳ႕ကို ေနာက္ထပ္ အႏုျမဴ ဗံုးနဲ႔ ထပ္တိုက္တာေၾကာင့္ လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ၿပီး ေသဆံုးရပါတယ္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်တဲ့အေၾကာင္း ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ဘုရင္ ဟီ႐ိုဟီတိုက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
VOA Burmese News

UPDJC ျပင္ဆင္ ဖဲြ႔စည္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး ။
UPDJC ျပင္ဆင္ ဖဲြ႔စည္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး ။
၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံေခၚ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖဲြ႔စည္းဖုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ပါ၀င္ရမယ့္သူေတြကုိ အေျခခံေရြးခ်ယ္ေရး အေျခခံမူေတြမွာ ကဲြျပားမႈ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္က ေဆြးေႏြးပဲြေတြကုိ မနက္ျဖန္မွာလည္း ဆက္လက္ က်င္းပသြားဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဗီြအုိေအျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံေခၚ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို လာမယ့္ ဇူလိုင္လမွာ က်င္းပႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ UPDJC ေခၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ UPDJC ေခၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီမွာပါ၀င္တဲံ အစုအဖဲြ႔ ၃ခု အထဲက ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖဲြ႔မွာ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္မွာ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီေတြကိုသာ ညီလာခံမွာပါ၀င္ဖုိ႔ မူခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

" ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရဲ႕ ပါဝင္မႈဟာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူလူထုကို လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ က်မတို႔ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ က်မတို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ (၉၀) ေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံး မဟုတ္ပဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တခုမဟုတ္ တခုမွာ အနည္းဆံုးကိုယ္စားလွယ္တဦး ပါဝင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုသာ က်မတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထည့္ဖို႔ မူကို က်မတို႔ ကိုင္စြဲထားပါတယ္။ "

ဒီလုိ မူခ်မွတ္တာကလည္း ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံေခၚ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ထိထိမိမိနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႔ျဖစ္ တယ္လုိ႔လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
VOA Burmese News

ဒီကေန႔ UPDJC ကို ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အေျခအေန ကိုေတာ့ ပအို၀့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ PNLOရဲ့ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

" UPDJC ကို ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အစုအဖြဲ႔သံုးစုနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္က တစု၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က တစု၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တစု ဖြဲ႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ေပါ့ေလ အစိုးရဘက္က ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ၁၆ဦးရဲ႕အမည္စာရင္းကို ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တင္ျပၿပီးပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကိုယ္စားျပဳတဲ့ (၁၆)ဦးရဲ႕အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းလို႔ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့လို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဘက္ကေတာ့ အမည္စာရင္းတင္ဖို႔ကေတာ့ ဒါကေတာ့ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ရွိေနပါတယ္။"

လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္မွာ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီေတြကိုသာ ညီလာခံမွာ ပါ၀င္ေရးဆုိတဲ့ မူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြရဲ့ တင္ျပခ်က္ကို ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း က အခုလို ဆက္ေျပာပါတယ္။

" တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕သေဘာထားကေတာ့ NCA မွာ ျပ႒ာန္းထားတာက တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလို႔ ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိင္ျခင္း၊ ႐ႈးံျခင္းဆိုတာထက္ကို တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျဖစ္ရင္လည္း ဒါ ကိုယ္စားျပဳမႈမွာ လံုေလာက္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ရွိတာကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။"

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ နိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖဲြ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရး မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ တင္ျပတဲ့မူနဲ႔ မူလ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA မွာ ပါ၀င္တဲ့မူဆိုၿပီး ကဲြျပားေနပါတယ္။

ဒီလုိ အျမင္ကဲြျပားေနမႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ABSDF ရဲ့ ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက အခုလုိ သံုးသပ္ေျပာဆိုပါတယ္။

" အခုေျပာတဲ့ UPDJC မွာ အဓိက ပါဝင္တဲ့ သံုးစုထဲက ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔ရဲ႕ ပါဝင္မႈကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔ကိုယ္တုိင္က ဆံုးျဖတ္မွပဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။"

မနက္ဖန္မွာေတာ့ ကဲြျပားေနတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖဲြ႔ရဲ့ သေဘာထားနဲ႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႔ရဲ့ သေဘာထားကို ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ရိွေနပါတယ္။

UPDJC ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းၿပီးရင္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ မူေဘာင္ေတြကို ခ်မွတ္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီမူေဘာင္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီးမွသာ ညီလာခံကို က်င္းပႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

1990-anniversary-620.jpg
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၆ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ယုဒႆာန္ခန္းမမွာ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ကက်င္းပစဥ္
Photo: Htet Arkar/RFA
လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတာရဲ႕ အေျခခံျပႆနာဟာ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၆ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားမွာ ဦးခြန္ထြန္းဦး က သဘာပတိအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

"တစ္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာရေပမယ့္ တစ္ဘက္ကလည္း တိုက္ခိုက္သံေတြ၊ ပစ္ခတ္သံေတြၾကားေန ရပါတယ္၊ ဒီလိုျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းရင္းကလည္း အမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါအေျခခံဥပေဒမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႀကိဳးစားဖို႔လုပ္ခဲ့တာလည္း ၾကာပါၿပီ၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေရာက္ခဲ့တာလည္း ျမင္ခဲ့ရပါတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီဟာေတြဟာၿပီးဆံုးသြားမွာပါ၊ ေနာက္တစ္ခု က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုျပႆနာကလည္း ရွိေနေလေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ ျပႆနာေတြဟာ တက္သထက္တက္လာေနၿပီ၊ အခုလည္း က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္လည္းပဲ ေသနက္သံေတြ၊ ဗံုးသံေတြ၊ ဒီ့ထက္ဒီၾကားေနရပါတယ္၊ ဒီထက္ကိုလည္း ၾကားရဦးမွာပါ"

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္သလို တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး လိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား နုိင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာဖို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕စည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ၂၆ နွစ္ျပည့္ နွစ္ပတ္လည္ပဲြကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
RFA

[youtube src="tiGP4b6Il20"/]
Bush Institute ရဲ႕အစီအစဥ္အရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ေခတၱ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီပညာေရး၊ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ကိုလင္းထက္ႏုိင္ကုိ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကုိေနရိန္ေက်ာ္က ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားပါတယ္။
RFA

ဓါတ္ပုံ- သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္ ဟန္နားေက်း ရြာ ေမာက္ လြမ့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဆုိင္းလုိင္ရြာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ားအား SNLD - TYN နွင့္ နမ့္လန္ သ်ွမ္းစာ/ယဥ္က စားနပ္ ရိကၡာသြားေရာက္ေထာက္ပ့ံစဥ္ (Photo: Sai Lern)
ေမလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၆

ယခုအခ်ိန္သည္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကုန္ဆံုး၍ စာသင္ေက်ာင္းျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္မွ တုိင္းရင္းသားေဒသ၌ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔သင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ စိုင္း၀မ္းလႈိင္းခမ္း က ေျပာပါသည္။

“ျပည္တြင္းစစ္ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကစိန္ေခၚမႈပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရး၊ စားနပ္ ရိကၡာလံုၿခံဳမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ထိခိုက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာ ပညာေရးဟာ နိမ့္က်ေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ေဘးလည္းထပ္ေရွာင္ေနရတယ္ဆိုေတာ့ ေရနစ္တဲ့သူကို ၀ါးကူထုိးေန သလိုဘဲ။ အထူးသျဖင့္ အခုလိုစိုက္ပ်ဳိးရာသီ၊ ကေလးေက်ာင္းတက္မယ့္ ကာလမွာ ထိုးစစ္ လံုး၀ မလုပ္သင့္ဘူး။ အဓိကေတာ့ အစိုးရတပ္ေပါ့။ ထုိးစစ္ဆင္မကို ရပ္တန္႔ ေစခ်င္တယ္”… ဟု စိုင္း၀မ္းလႈိ္င္းခမ္း က ေျပာပါ သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသ၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း တခုမွ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ သည့္ေခတ္ကာလတြင္ အနာဂတ္ေ ခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား ေနာက္က် က်န္ေနမႈသည္လည္း စိန္ေခၚမႈႀကီးတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိ၏။

ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔၌ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD၊ သွ်မ္းလူငယ္ကြန္ယက္ TYN ႏွင့္ နမ့္လန္သွ်မ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အသင္း တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္ ဟန္နားေက်း ရြာ ေမာက္ လြမ့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဆုိင္းလုိင္ရြာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁၃၀ ေက်ာ္အား ဆန္၊ အားလူး၊ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ေငြသားႏွစ္သိန္းခြဲ သြားေရာက္ကူညီခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ကလည္းဒီလိုဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျပည္ သူေတြ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဒီလိုဘဲ ျဖစ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ လမ္းစ မျမင္ေသးဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးပြဲ ကို ျမန္ျမန္ျပန္စဖို႔ အစိုးရသစ္လည္း လံုးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ဘူး။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တဖက္မွာ အပစ္ရပ္ၿပီး တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေ ရး ေၾက ညာရင္ စစ္ပြဲရပ္ႏိုင္ၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု စိုင္း၀မ္းလႈိင္းခမ္း က ေျပာပါသည္။

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲေၾကာင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ နမ့္မေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာသူရြာသား ၁၅၀၀ ခန္႔ သီေပါၿမိဳ႕ႏွင့္ လားရွိဳးၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေျပးေရွာင္ေန ၾကရ သည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္/ေမြေခါ၀္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝး ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (UPDJC) ကို အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႔ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူလ်က္ ရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ UPDJC ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး (NCA) က သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္မွာ အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝး ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ယေန႔ က်င္းပေသာ  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ၂ ပိုင္းခြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမတစ္ပိုင္းသည္ ယခင္ MPC ဟုေခၚေသာ  အဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအပိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရးကို ယေန႔ အပါအဝင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (UPDJC) ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၊ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၊ ဦးသုေဝ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ အတြင္းေရးမွဴး ၊ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးသိန္းေဆြ ၊ ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး ၊ ႏိုင္သက္လြင္တို႔ အျပင္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း ၊ ေဒၚရွီလာနန္ေတာင္ (ေခၚ) ေဒၚအမ္နမ္ေတာင္ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္ဝင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ စိန္ထြန္းလွ ႏွင့္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးတို႔ တာဝန္ယူ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com