06/25/16

ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈလည္း သက္သာ က်န္းမာေရးဆိုးက်ဳိးလည္း မခံစားရေလေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကြမ္းစားသံုးမႈ က်ဆင္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ မွားသည္ဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာအမွားပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

မွန္ပါသည္ ကြမ္းစားျခင္းဓေလ့သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂံေခတ္ မွစတင္၍ ဘုရင္မွအစကြမ္းစားသံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေရွးအခါကပင္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိ ဧည့္သည္လာလွ်င္ ကြမ္းအစ္ခ်၍ ဧည့္ခံသည့္ဓေလ့ရိွသည္။ ထိုေခတ္ ထိုကာလ မ်ား၌ ဓေလ့အရ ကြမ္းျဖင့္ ဧည့္ခံကြမ္းစားၾကျခင္းမွာ မွန္ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က စားသံုးမႈလူ ဦးေရနည္းပါး ေသးသည္။

စားသံုးသူမ်ားကလည္း ကြမ္းတံေထြးကို စည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္ ေထြးခံထဲသို႔ ေထြးေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမႈ မရိွခဲ့ၾကပါ။ ထိုအခ်ိန္က ကြမ္းစားသံုးသူမ်ားမွာ သဘာ၀အေလ်ာက္ထြက္ရိွ လာေသာ ကြမ္းရြက္၊ ကြမ္းသီး၊ ထံုး၊ ရွားေစး၊ ေဆးရြက္ႀကီးမ်ားကိုသာ သံုးစဲြသျဖင့္ မည္သည့္ေရာဂါမွ ၾကံဳေတြ႕ မႈမရိွခဲ့သလို မည္သည့္ေရာဂါမွလည္း မရခဲ့ၾကပါ။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ဘတ္စ္ကား စပယ္ယာ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား၊ တကၠစီ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား လမ္းမေပၚကြမ္းတံေတြး ေထြးၾကျခင္းမွာ အလြန္ဆိုးရြားပါသည္။ ကြမ္းစားသံုးလူဦးေရမွာ နွစ္စဥ္တိုးပြားလာၿပီး ကြမ္းယာေရာင္းသူမ်ားမွာလည္း ေျမလြတ္သည့္ေနရာတိုင္း ဆိုင္ခံုခင္းေရာင္းခ် ေနၾကသလို လမ္းစည္းကမ္းလည္း မလိုက္နာ၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္လည္းမေၾကာက္ ကားလမ္းမႏွင့္ မီးပိြဳင့္မ်ား တြင္ပါ အတင့္ရဲစြာေရာင္းခ်ေနၾကၿပီး စားသံုးသူမ်ားကလည္း ၾကံဳသလို၀ယ္စား ၾကံဳသလိုေထြးခ်ေနမႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့၏။

ယခင္ ေရွးလူႀကီးမ်ား ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ ယခုကြမ္းစားသံုးသူမ်ား ကြမ္းစားျခင္းမွာ မတူပါ။ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိး ရေနၾကျခင္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ခိုးသြင္းေနေသာ ကြမ္းစားေဆးမ်ဳိးစံုႏွင့္ အလားတူပံုစံတူ ေဆးတုမ်ဳိးစံု စားသံုးေနၾကျခင္းႏွင့္အတူ ဓာတုေဆးမ်ဳိးစံုသံုးထားေသာ ကြမ္းသီး၊ ထံုး၊ ေဆးရြက္ႀကီးေပါင္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားစြာသံုးထားေသာ ကြမ္းရြက္မ်ားေၾကာင့္ ကြမ္းစားသံုးသူအမ်ားစုမွာ လွ်ာႏွင့္ ပါးေစာင္တို႔တြင္ ပြန္းပဲ့ေပါက္ျပဳဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း ထိုမွတဆင့္ လွ်ာကင္ဆာ၊ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ အစာေရမ်ဳိကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ၊ သြားဖံုးေရာင္ေရာဂါအစရွိသည့္ ေရာဂါမ်ဳိးစံုကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရေတာ့၏။

ထိုေဆး၀ါးမ်ားအနက္ ကြမ္းစားသံုးသူမ်ား မပါမျဖစ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္စြာသံုးစဲြေနေသာ (92) ေဆးနွင့္ SIGNAL (530) ဘူးခံြမ်ားအတြင္း ေဆး၀ါးအတုျပဳလုပ္သူမ်ားက ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားတြင္ ဘူးခံြမ်ားကို ရသေလာက္ ျပန္၀ယ္ခိုင္းၿပီး ထိုဘူးခံြမ်ားတြင္ အတုျပန္ထည့္ၾကသည္။ တဆင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားက (92) ေဆးဘူးခံြအား ၅ က်ပ္ႏွင့္၀ယ္၍ ေဆးအတုလုပ္ေသာ ဒိုင္တြင္ ျပန္သြင္းပါက ၅၀ က်ပ္ရေၾကာင္း SIGNAL (530) ဘူးခံြကို ၅ က်ပ္ႏွင့္ လိုက္၀ယ္၍ ျပန္သြင္းပါက ၂၀ က်ပ္ရေၾကာင္း သံုးၿပီးဘူးခံြမ်ား၌ ေဆးတုထည့္ကာ ေဖာက္ထားေသာ အေပါက္ကို နဂိုမူလဘူးအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္ပိတ္ၿပီး ညစ္ေပေနေသာ အစြန္းအထင္းမ်ားကို အုန္းဆီႏွင့္ ေျပာင္ေအာင္ ျပန္တိုက္ရေၾကာင္း၊ ဒိုင္မွလက္ခံရယူၿပီး ဒိုင္မ်ားက ထိုဘူးမ်ားထဲသို႔ ေဆးတုမ်ားထည့္ကာ ပါကင္ျပန္ပိတ္ၿပီး အိႏၵိယမွ ၀င္လာသည့္ ေဆးဘူးပံုစံမ်ဳိး ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း ဘူးခံြ၀ယ္သူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။ ထိုဘူးထဲမွ ေဆးတုမ်ားကို စားသံုးေနေသာေၾကာင့္လည္း ေရာဂါမ်ဳိးစံုရရိွေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္သူူမ်ား ကြမ္းစားသံုးမႈအေရး ထက္၊ ကြမ္းစားသံုးသူမ်ား ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ ဘူးခံြေဟာင္းမ်ားတြင္ ေဆးတုထည့္၍ စီးပြားရွာေနသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူသင့္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေရႊကသစ္(စမ္းေခ်ာင္း)


ဖားကန္႔ ဇြန္ ၂၄

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု နမ့္ေမွာ္ေက်းရြာ အနီးရွိ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္း ဇြန္ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေက်ာက္ေၾကာ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားရာ ၁ဝ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး ႏွစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု နမ့္ေမွာ္ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ ေျမာက္ ဘက္ သံုးဖာလံုခန္႔အကြာ လုပ္ငန္းရပ္နား ထား သည့္ ေက်ာက္စိမ္းသစ္ရြက္ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္တြင္ အျမင့္ေပ ၂ဝဝ ၊ အလ်ားေပ ၃ဝ ရွိ ေက်ာက္ေၾကာကမ္းပါးယံ ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

အဆိုပါၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြေနေသာ ဦးတူးေအာင္ (၃၆ ႏွစ္) ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးေဇာ္တူး (၄၆ ႏွစ္) ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ (၂) ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ နယ္၊ ေနာ္ဆန္း (၁၈ ႏွစ္) ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ (၂) ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္မ်ဳိးေအာင္ (၁၆ ႏွစ္) ေမာ္ကလင္ေက်းရြာ ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးေအာင္မ်ဳိးဝင္း (၃၆ ႏွစ္) ေမာ္လကင္ေက်းရြာ ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနလင္းေဌး(၂၂ ႏွစ္) ေမာ္လကင္ေက်းရြာ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးေစာေမာင္ (၃၇ ႏွစ္) ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ၊ ေဇာ္ဝင္းေမာင္ (၂၅ ႏွစ္) ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ၊ လဒြဲ (၃ဝ ႏွစ္) နမ့္ေမွာ္ေက်းရြာ၊ ဦးထြန္းေအး (၃၅ ႏွစ္) ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႔မွာ ဒဏ္ရာမ်ား (မစိုးရိမ္ရ)ရရွိၾကၿပီး ဝင္းႏိုင္(ခ)ေဌးဝင္း (၂၃ ႏွစ္) ရပ္ကြက္(၅) ဆိုင္းေအာင္ ေက်းရြာ ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကိုမင္းမင္း(၂၆ ႏွစ္) ရပ္ကြက္(၁) ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ ဆိပ္မူအုပ္စု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ႏွစ္ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

''ေျမၿပိဳက်တဲ့ေနရာမွာ ဆက္လက္ၿပိဳက်ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိတဲ့အတြက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့သူႏွစ္ဦးကို ဆက္ၿပီး မရွာေဖြႏိုင္ေသးပါဘူး'' ဟု ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သက္က ေျပာသည္။
ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ၊ နမ့္ေမွာ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕၊ နယ္ေျမခံတပ္ဖြဲ႕မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေခ်ာက္ အတြင္းမွ ဝိုင္းဝန္းကယ္ဆယ္ၿပီး ဖားကန္႔ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသုိ႔ လူနာတင္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းက ဆိပ္မူေက်းရြာ အုပ္စု အတြင္း ေက်ာက္ေၾကာကမ္းပါးယံၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူ ၁၃ ဦး၊ ေဝွခါေမွာ္ သစ္ကုန္းေက်းရြာ အနီးရွိ လုပ္ကြက္တစ္ခု၌ ၁၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ေမာင္လြင္(ျမန္မာ့အလင္း)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲအား တားျမစ္ခဲ့သည့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ုံးႀကီးရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုုံး၌ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါပြဲကို ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ က်င္းပသည္ဟုဆိုကာ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္သူၿဖိဳးက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အား ေခၚယူခိုင္းခဲ့သျဖင့္ ပြဲပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ သိရက္နဲ႔လုပ္တာဆိုေတာ့ အေရးယူဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။ သူ႔ကို ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း နဲ႔အညီဌာနတြင္း အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး စစ္မယ္။ အျပစ္ အတိမ္အနက္ကိုၾကည့္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း အေရးယူသြားမယ္”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌးက ေျပာသည္။

ထိုကိစၥအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ ဟသၤာတခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ကိုလည္း ေခၚယူသတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

“သူကဒီလိုေျပာေတာ့ စားေသာက္ေနသူေတြက လန္႔ဖ်ပ္ၿပီးျပန္ေျပးတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာဆိုေတာ့ တစ္ဆင့္ စကား တစ္ဆင့္နားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ပြဲမွာ လူမရွိဘဲနဲ႔ ဟင္းေတြထမင္းေတြ ပိုေနပါတယ္” ဟု ႐ုံးႀကီးရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္၀င္းလိႈင္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဖ်ာပံု၊ မအူပင္အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴျခင္းမ်ား၊ သစ္ပင္စိုက္ျခင္းမ်ား၊ စတုဒီသာေကြ်းပြဲမ်ား ၊ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ တားဆီးမႈတစ္စံု
တစ္ရာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

MMK
The Ladies News Journal

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လာေရာက္ျပီး ေနာက္ရက္တြင္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က စမြတ္စခြန္ (မဟာခ်ိဳင္ )ခရိုင္မွဴး ၊ ဥပေဒအရာရွိ ၊ ရဲခ်ဳပ္အပါအဝင္ စုစုေပါင္း
၂၃ ဦးကိုရာထူးမွေခတၲဖယ္ရွားလိုက္သည္ဟုသိရသည္ ။

ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္
ဖြဲ႕စစ္ေဆးျခင္းကို အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး
တာဝန္လစ္ဟင္းျခင္း ၊အဂတိ္လိုက္စားျခင္းစသည့္
ျပစ္ခ်က္မ်ားထင္ရွားပါက ထပ္မံအေရးယူသြားမည္ဟု အမိန္႕စာထုတ္ျပန္ထားေႀကာင္းမဟာခ်ိဳင္အေျခစိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ယက္မွ
(MWRN ) မွသိရသည္။

"အထူးပုဒ္မ ၄၄ ကိုအသံုးျပဳၿပီး အေရးယူတဲ့သေဘာပါ "ဟု MWRN ဥကၠဌ ဦးစိန္ေဌးကေျပာသည္ ။

မဟာခ်ိဳင္၌ျပဳလုပ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္လည္းမဟာခ်ိဳင္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ား စီစဥ္မွဳည့ံဖ်င္းေႀကာင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရးလူပ္ရွားသူမ်ား ၊ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကေဝဖန္ခဲ႕ႀကသည္ ။

၄င္းတို႕ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရျခင္းမွာ ထိုအခ်က္ေႀကာင့္္လည္းျဖစ္နိုင္ေႀကာင္း MWRN ဥကၠဌ ဦးစိန္ေဌးကသုံးသပ္သည္ ။

ပုံမွာ ရာထူးမွေခတၱဖယ္ရွားလိုက္ေႀကာင္း
အမိန္႕စာျဖစ္ပါသည္ ။
ဓာတ္ပုံ -MWRN
Popular News Journal

အီးယူမွ ၿဗိတိန္ထြက္ေပမဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ မိတ္မပ်က္

ၿဗိတိန္နိုင္ငံ က အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢ ကႏွုတ္ထြက္ တဲ့ ဘက္က ျပည္သူ႔ဆႏၵ မဲ အသာရ ၿပီး ကတည္းက ကမၻာ့နိုင္ငံႀကီး ေတြ မွာ ပဲတင္သံ ေတြ ညံခဲ့ ပါတယ္။ ဒီနိုင္ငံ ေတြ က ေတာ့ အီးယူ ထဲမွာပဲ ၿဗိတိန္ က ဦးေဆာင္ နိုင္စြမ္း ရွိ တဲ့ ေရွ႕တန္း နိုင္ငံ တခု အျဖစ္ ရပ္တည္ ေစလိုတာပါ။

အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား က ဆိုရင္ ခြဲထြက္ေရး မဲရလဒ္ အနိုင္ရသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ မွာ ဂ်ာမန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂလာ မာကဲလ္ ကို တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ယင္း ၿဗိတိန္ ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေပၚမွာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေပမဲ့ ၿဗိတိန္နိုင္ငံသားေတြ ရဲ့ ဆႏၵ ကို ေလးစားတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾက ပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးစလုံး က စက္မွုအင္အားႀကီး ၇ နိုင္ငံ ဂ်ီ ဆဲဗင္း အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံ အေန အဖြဲ႕ႀကီးရဲ့ ေငြေၾကးခိုင္မာမွု နဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု အပိုင္း မွာ အာ႐ုံစိုက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

သမၼတ အိုဘားမား ဟာ ၿဗိတိသၽွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္ ကို လည္း ဆက္သြယ္ယင္း ႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ကို ခြဲထြက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မထိခိုက္နိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေန႔က မဲလဒ္ ဟာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု နဲ႔ အေျခတည္ေနတဲ့ ကေန႔ေခတ္ ကမၻာႀကီး မွာေတာ့ ေျပာင္းလဲမွု ေတြ နဲ႔ အတူ စိန္ေခၚမွု ေတြ ရင္ဆိုင္ ရေတာ့ မွာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ အီးယူနဲ႔ ၿဗိတိန္ ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲေပ မဲ့ အေမရိကန္ နဲ႔ ၿဗိတိန္ ရဲ့ ဆက္ဆံေရး ဟာ မေျပာင္းလဲပါဘူး လို႔ သမၼတ အိုဘားမား က ေျပာတာပါ။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းရဲ့ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဖာရန္ ဟက္ ကလည္း ယူေက ဟာ အီးယူထဲက ႏွုတ္ထြက္ခဲ့ေပမဲ့ နိုင္ငံတကာ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု က႑မွာေတာ့ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အပိုင္းမွာ ဆက္လက္ ပါဝင္မယ္ လို႔ ေမၽွာ္လင့္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ကုလ သမဂၢ အေနနဲ႔ေတာ့ ယူေက နဲ႔ေရာ အီးယူနဲ႔ပါ အေရးႀကီး တဲ့ မိတ္ဘက္ ေတြ အျဖစ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္စရာ ေတြ ကို ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ သြားမဲ့ အေၾကာင္း ၊ အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ကလည္း အီးယူ ကို ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီတဲ့ လုပ္ငန္းရပ္ေတြမွာ ရယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ လုံျခဳံေရး ၊ ခိုလွုံသူေတြ ကိစၥ ရပ္မွာပါ ခိုင္မာတဲ့ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္မယ္ လို႔ ေမၽွာ္လင့္တဲ့ အေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ မာတင္ရွုဇ့္ကေတာ့ အီးယူဟာ ၿဗိတိသၽွ အာဏာရ ကြန္ဆာေဗးတစ္ တိုရီ ပါတီ ဝင္ေတြ ရဲ့ ပါတီတြင္း တိုက္ပြဲ မွာ ျပန္ေပးဆြဲခံရတဲ့ ဓါးစာခံ ျဖစ္သြား ရတာပါ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မရြန္ က လည္း လာမဲ့ ေအာက္တိုဘာလ မွ ရာထူး က ဆင္းမယ္ လို႔ ေျပာတဲ့ အတြက္ ခြဲထြက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္ကိုင္စရာေတြ ကို ရပ္ထားၿပီး ေနာင္တက္မဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္ထက္မွ ဆက္လုပ္မယ္ ဆိုတာ ကို လည္း ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ က မေက်နပ္ပါဘူး လို႔ ေဝဖန္လိုက္ပါတယ္။

BBC Burmese

knu-parade-620.jpg
KNU တပ္ဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Karen Information Centre
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ထီးခီးနယ္စပ္ဂိတ္နားမွာရွိတဲ့ KNU ဂိတ္စခန္း တစ္ခုကို တိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးက ၃ ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားခိုင္းထားတယ္လို႔ KNU တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

စစ္တပ္ဘက္က KNU ဂိတ္စခန္းဖယ္ရွားေပးဖို႔ စာပို႔ထားၿပီးျဖစ္ကာ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက KNU တာဝန္ရွိ သူေတြ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔ KNU ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္ ဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံ ဗဒိုေစာဝင္းခိုင္ က ေျပာပါတယ္။

"ေရႊ႕ခိုင္းတာကေတာ့ ေရႊ႕ခိုင္းတာပါပဲ၊ မနက္တုန္းကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတာ့ ေတြ႔ၿပီးၿပီး အကုန္လံုးေအးေအးေဆးေဆးပဲ၊ ဘိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲအဆင့္နဲ႔ေနၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥေတြက အေပၚကို အကုန္လံုးေရာက္သြားၿပီဆိုေတာ့ အေပၚကညႊန္ၾကားခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ျပန္ေစာင့္မယ္ေလ၊ အဲ့ဒီဟာေရာက္မွပဲ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္လိုညွိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လိုသြားမယ္ဆိုတာ အဲ့လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ သြားရမယ္"

ထီးခီးနယ္စပ္ဂိတ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ ထားဝယ္ကေန ကားနဲ႔ ၄ နာရီခန္႔ ကားနဲ႔သြားရင္ ေရာက္ရွိႏိုင္တဲ့လမ္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကေန ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္အထိ သြားႏိုင္ဖို႔ ေဖာက္လုပ္ထားတဲ့ ကားလမ္းလည္းျဖစ္ ၿပီး ထားဝယ္ကေန ေန႔စဥ္သြားလာေနတဲ့ ခရီးသည္ယာဥ္ေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။
knu-parade-620.jpg
KNU တပ္ဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Karen Information Centre

 yaymasay-pharkant-620.jpeg ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမွာ္စီစာေက်းရြာအနီးက သာယာကုန္းကမ္းပါးမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေန မႈကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Kyaw Myo Min/RFA

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု နမ့္ေမွာ္ရြာက ရတနာစန္းရႊင္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္မွာ ဒီကေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီက ေက်ာက္ေၾကာကမ္းပါးၿပိဳက်လို႔ ေက်ာက္တူးေနသူ ၂ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနကာ ၇ ဦး ဒဏ္ရေတြရလို႔ ဖားကန္႔ေဆးရံုမွာ ကုသခံယူေနရပါတယ္။

ေပ်ာက္ဆံုးဒဏ္ရာရသူေတြဟာ ေသာင္းေကာ့ရြာနဲ႔ ဆိုင္းေအာင္ရြာမွာ ေနထိုင္တဲ႔သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေသာင္းေကာင့္ရြာခံ ဦးဝီလ်ံက ေျပာပါတယ္။

"ေျမၿပိဳက်တဲ့ဟာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ကြက္ကေတာ့ ရတနာစန္းရႊင္အပိုင္ေပါ့ေနာ္၊ ၇ ဦးကေတာ့ ဒဏ္ရာရတယ္၊ ၂ ေယာက္ကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးေပါ့၊ ေဆးရံုမွာ ပို႔ထားလိုက္တယ္၊ ဒဏ္ရာရတာေတြ ေပါင္ က်ိဳးတာေတြလို႔ သိရတယ္ခင္ဗ်၊ မ်က္ခံုးေတြဘာေတြ ၿပဲတာတို႔၊ ေခါင္းၿပဲတာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့၊ အဲ့ဒါေတြေတာ့ အကုန္လံုးျဖစ္တာေပါ့၊ အျမင့္ေပကေတာ့ ေပ ၂ဝဝ ခန္႔ေလာက္ေတာ့ရွိတယ္၊ ၿပိဳက်တာ ၁ဝ ေပေလာက္ၿပိဳက်တာ ထိခိုက္မိၿပီးေတာ့ အက္ၿပီးေတာ့ၿပိဳက်သြားတာ၊ ေက်ာက္ေၾကာေပၚကေန တူးတဲ့ဟာကေနၿပီးေတာ့ ၿပိဳက်တာပါ၊ အဲ့ဒီနံရံကေန ၿပိဳက်တာပါ"

ဒဏ္ရာရသူေတြကို တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ အပါအဝင္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြ က ကူညီကယ္ဆယ္ၿပီး ဖားကန္႔ေဆးရံုကို ပို႔ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႔ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးက အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလအတြင္း ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စုမွာ ဘဇံေခ်ာက္ေမွာ္ရြာအနီး ေက်ာက္ကမ္းပါးၿပိဳက်လို႔ လူ ၁၃ ေယာက္ေသဆံုးခဲ႔သလို ေဝွခါ-ေမွာ္သစ္ကုန္းရြာအနီးမွာလည္း ေက်ာက္ေၾကာၿပိဳက်လို႔ လူ ၁၅ ေယာက္ရဲ႕ အေလာင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ကြက္ေတြမွာ အခုခ်ိန္ဟာ ကုမၸဏီေတြကရပ္နားထားၿပီး အဲ့ဒီလုပ္ကြက္ေတြထဲမွာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္တူးသမားေတြက ေက်ာက္တူးေဖာ္လို႔ ေက်ာက္ေၾကာ ကမ္းပါးၿပိဳက်ၿပီး ထိခိုက္ေသဆံုး မႈေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနတာပါ။

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ ၿပီးခဲ႔တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ကန္ခမ္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်လို႔ လူ ၁၁၄ ေယာက္ေသဆံုးခဲ႔ရမႈဟာ လူအမ်ားဆံုးေသဆံုးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
RFA


ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚစု ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚစု ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ျမန္မာဘက္က အဆင့္သင့္ မျဖစ္မျခင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ပို႔မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Prayut Chan-O-Cha က
မေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပူးတဲြသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကို (၃)ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ အျဖစ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေသာၾကာေန႔က ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုရာမွာ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ နဲ႔ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ အေရးပါတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရခဲ့ၾကပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုကိုတင္ျပမွာပါ။

မေန႔ ေသာၾကာေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး ပူးတဲြသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။
ထိုင္းနယ္စပ္ တက္ခ္ခရိုင္မွာ ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္း က ျမန္မာ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ပူးတဲြ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္မွ ဒုကၡသည္ေတြျပန္ပို႔ဖို႔ အစီအစဥ္စတင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Prayut Chan-o-cha ကသတင္းေထာက္ေတြကိုေျပာပါတယ္။
ဒါအျပင္ ျမန္မာအစိုးရႀကိဳးစားေနတဲ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ထိုင္းအေနနဲ႔ သေဘာတူေၾကာင္း အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက ပဋိပကၡတိုက္ပဲြေတြေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပး လာသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ သေဘာတူညီၾကပါတယ္။"

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ တသိန္းေက်ာ္ ခိုလွဳံေနထိုင္ေနဆဲပါ။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြေတြေၾကာင့္ လူေတြ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သူတို႔ရဲ႕အိုးအိမ္ေတြကိုစြန္႕ခြာၿပီး နယ္စပ္ကို ထြက္ေျပး လာခဲ့ၾကတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ အားလံုး ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

" က်မတို႔ႏိုင္ငံကေန အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြအားလံုး ကို ေနရပ္ရင္းျပန္လာႏုိင္ၾကဖို႔ က်မတို႔က လိုလားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ သူတို႔ အခုလိုျပန္လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးဖို႔ စဥ္းစားၾကမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိမွ သူတို႔ျပန္လာသင့္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အတြက္ က်မတို႔ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အားလံုးျပန္လာၾကပါလို႔ ေျပာရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ သူတို႔ျပန္လာၾကရင္ ေနထိုင္ဖို႔အိမ္ေတြ ရွိရမယ္။ သူတို႔ သားသမီးေတြ ပညာသင္ဖို႔ ေက်ာင္းေတြ ရွိရမယ္။ သူတို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဖို႔ ေဆးရံုေတြ ရွိရပါမယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးဟာ က်မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ "

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Prayut Chan-o-cha နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရးဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အပါအဝင္ အလုုပ္သမား အလုုပ္ခန္႔ထားေရးဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ နဲ႔ အလုုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေတြမွာ ႏွစ္ႏုုိင္ငံအလုုပ္သမားေရးရာဝန္ၾကီးေတြက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီကေန႔ စေနေန႔မွာေတာ့ရတ္ခ်္ဘူရခရိုင္ ထမ့္ဟင္ ဒုကၡသည္စခန္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳမယ့္ အစီအစဥ္ကို ရာသီဥတု ဆိုးရြားဖို႔ရွိတာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ မွာ ေတြ႕ဆံုဖို႔ရွိေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ သတင္းေတြ မွာေဖၚျပထားပါတယ္။
VOA Burmese News

 လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္က ခြဲထြက္ေရးေထာက္ခံသူေတြ။ (ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၆)
လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္က ခြဲထြက္ေရးေထာက္ခံသူေတြ။ (ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၆)
EU ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ကေန ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏႈတ္ထြက္ေတာ့မယ့္ ကိစၥအေပၚ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာေတြၾကားမွာလည္း သေဘာထားအျမင္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ EU အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ကေန ၿဗိတိန္ ခြဲထြက္ သင့္ - မသင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္လူထုဆႏၵခံရယူပြဲမွာ ခြဲထြက္သင့္တဲ့ဘက္က အႏုိင္ရရွိခဲ့တာပါ။ အခုလို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ EU အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္က ခြဲထြက္သြားခဲ့ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္မလဲ - မနႏၵာခ်မ္း က ဆက္ေျပာျပပါမယ္။

အဖြဲ႔၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံရွိတဲ့ EU ထဲကေန ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ခြဲထြက္ေရး - မထြက္ေရး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး - မဲရလဒ္ေတြအရ ခြဲထြက္ေရးေထာက္ခံသူေတြဘက္က ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအသာနဲ႔ အႏုိင္ရသြားခဲ့ပါတယ္။ မဲရလဒ္ေတြေၾကညာအၿပီးမွာပဲ ခြဲထြက္ေရး မဲေပးခဲ့ၾကသူေတြ ေအာင္ပြဲ ခံခဲ့ၾကသလို၊ ႏုိ္င္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ ကမာၻ႔ အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္နဲ႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ေတြမွာလည္း အမ်ားႀကီးကို ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိခဲ့တာပါ။
အခုလို တကမၻာလံုးအေပၚ အနည္းနဲ႔အမ်ား ႐ိုက္ခတ္မႈရွိေစတဲ့ ၿဗိတိန္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာေတြၾကားမွာလည္း အျမင္သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခဲ့ၾကပါတယ္။
ၿဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာႏြယ္ဖြားတဦးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အေရး သံုးသပ္သူ ဦးေအာင္ခင္ကေတာ့ ခြဲထြက္ေရးဘက္ကို ကိုယ္တုိင္ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့သူပါ။

“လင္မယားကြဲသလိုေပါ့ဗ်ာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ ေပါင္းသင္းလာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုကေန ထြက္တယ္ဆုိေတာ့ ထြက္ခါစမွာေတာ့ အခက္အခဲေလး ေတြ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီဟာေတြက မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲေတြ မဟုတ္ဘူး။ ကသိကေအာက္ရွိမယ္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာေလး ေတြ ရွိမယ္။ ဒါေတြက ေရတုိျပႆနာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္က်ေတာ့ ေကာင္းသြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တုိ႔က ထြက္တာေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆၿပီး ထြက္တဲ့ဘက္က မဲေပးၾကတာေပါ့။ ထြက္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္တယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ EU ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြကို လုိက္လုပ္ေနရတာမ်ိဳး မ်ားတာေပါ့။ အခု ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္ေတာ့ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ ပတ္လည္၀ိုင္း ေနတဲ့ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဒီႏိုင္ငံက ၂ ႀကိမ္တိတိ EU ထဲမွာ မပါဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲေပးတယ္။ မပါေပမဲ့လည္း ဥေရာပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေဘးႏုိင္ငံေတြနဲ႔ေပါ့ေလ တႏုိင္ငံခ်င္းေပါ့ဗ်ာ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ကုန္သြယ္ေရး ဘာညာလုပ္ရင္ အကုန္ရတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပထဲမွာေရာ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ေတာင့္တင္းတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ေနတယ္။”

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္တဲ့ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာမ်ားဖိုရမ္ကို တည္ေထာင္သူ ဦးႏြယ္ေအာင္ ကေတာ့ - ၿဗိတိန္ရဲ႕ခြဲထြက္မႈကို မလိုလားေပမဲ့ ၿဗိတိန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို တန္ဖိုးထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ အင္မတန္၀မ္းနည္းတယ္။ UK လို ႏုိင္ငံႀကီး တႏုိင္ငံအေနနဲ႔ EU ထဲကေနၿပီးေတာ့ ထြက္သြားတယ္ဆုိတာကေတာ့ ဒီဥစၥာက ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္။ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္းပဲ ဒါက UK မွာ ေနေနတဲ့ သူတုိ႔ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ ဒါကိုလည္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ေလးစားရမွာပါ။ အခုဆုိရင္ ခ်က္ျခင္းပဲ သိသာၿပီ။ အဂၤလိပ္ရဲ႕စီးပြားေရး ဥပမာ သူတို႔ရဲ႕ စတာလင္ေပါင္ဟာ ျဗဳန္းကနဲဆို တခါတည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေတာင္ က်သြားတယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေရွ႕ေရးမွာ စီးပြားေရးအရ ေတာ္ေတာ္ျပႆနာရွိမယ္ဆုိတာ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ျမင္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ၿဗိတိန္ရဲ႕ EU အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ႏႈတ္ထြက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဘယ္လို႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိႏုိင္မလဲ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရင္အစိုးရေတြ လက္ထက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြေၾကာင့္ EU က ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြ ခ်မွတ္ထားတာပါ။ ဒီအေရးယူမႈေတြကို ႏွစ္စဥ္ ပထမ ၆ လပတ္အတြင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို EU က ခ်မွတ္ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ EU အဖြဲ႔၀င္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ရွိမေနျခင္းက ျမန္မာ့အေရးမွာ သိသိသာသာ အားေလ်ာ့သြားလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး မယူဆဘူးလို႔ ဦးေအာင္ခင္က ေျပာပါတယ္။
“EU က လူေတြက ဗမာျပည္စစ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီးလုပ္တာ ျပင္သစ္တုိ႔၊ ဂ်ာမနီတို႔ လုပ္တာေပါ့ေလ အဂၤလိပ္က အဆက္အဆံနည္းတယ္။ အခု EU က ထြက္တယ္ဆုိေပမဲ့လည္း လဇ္ဘြန္းစာခ်ဳပ္အရဆုိရင္ ထြက္တဲ့ကိစၥကို အစီအစဥ္လုပ္ဖို႔က ႏွစ္ႏွစ္ၾကာတယ္။ အဲေတာ့ ဒီႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၿဗိတိန္က EU အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ရွိေနဦးမွာပဲ။ ဒီႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ထြက္တဲ့ကိစၥေတြ အားလံုးၿပီးသြားေတာ့ ဒီၾကားထဲမွာ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးရပါတယ္။ ဗမာနဲ႔ပတ္သက္ လို႔လည္း သူတုိ႔ ညိႇႏိုင္တာေပါ့ေလ။ သိပ္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ဗမာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေလဘာပါတီေရာ၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီေရာရဲ႕ သေဘာထားေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ ကြာလွတာမဟုတ္ေတာ့ ဗမာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားကေတာ့ သူတို႔ ေျပာင္းလဲမယ္ မထင္ပါဘူး။”

အလားတူ ဦးႏြယ္ေအာင္ကလည္း - ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနန႔ဲ EU အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ျခင္း - မထြက္ျခင္း က ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ EU ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ခဲ့တာပါ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး EU အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ EU အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာတ၀ွမ္း အစုရွယ္ယာေစ်းေတြနဲ႔ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈေတြ က်ဆင္းကုန္ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔က ဥေရာပအစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ ဖြင့္ခ်ိန္မွာ သိသိသာသာ ေစ်းက်ခဲ့သလို၊ အေမရိကန္နဲ႔ အာရွတလႊားမွာလည္း အစုရွယ္ယာေတြ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ကို ၁၀ မိနစ္ေလာက္အထိ ရပ္ပစ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ေငြ စတာလင္ေပါင္ ေစ်းလည္း ၃၁ ႏွစ္ အတြင္း အနိမ့္ဆံုးအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျပင္ - ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း ကလည္း ၃ လအတြင္း သူ ႏႈတ္ထြက္မယ္လုိ႔ ေသာၾကာေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
VOA Burmese News ၿဗိတိန္ အေနနဲ႔ ေရနံနဲ႔ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း ေတြမွာ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမွုေတြ ရွိ
ယူေက နိုင္ငံ အေနနဲ႔ ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႕ အီးယူထဲကေန ႏွုတ္ထြက္မယ္ ဆိုၿပီး ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာခဲ့တဲ့ေနာက္ စတာလင္ ေပါင္ တန္ဖိုး က်ဆင္း ခဲ့သလို ၊ ယူရိုေငြေၾကးလည္း ေစ်းကြက္ထဲ လွုပ္ခတ္ ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံ အေနနဲ႔လည္း အေမရိကန္ရဲ့ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္ တာေတြကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ခံခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ကုန္သြယ္ေရး က႑မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အသုံးျပဳဖို႔ ခက္ခဲ ခဲ့တဲ့ အတြက္၊ ကုန္သြယ္ဖက္ နိုင္ငံေတြနဲ႔ ေငြေပးေငြယူ လုပ္တဲ့ အခါယူရို ေငြေၾကး ကို အစားထိုး သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။

EU ထဲ ကေန ၿဗိတိန္ ထြက္မယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာ သြားတဲ့ အခါ၊ စေတာ့ရွယ္ယာေတြ၊ နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ က ေငြလဲလွယ္ႏွုန္းေတြ လည္း ေစ်းႏွုန္း အတက္အက် ေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ ေတြ ျဖစ္ၿပီး သိသိသာသာကို တုံ႔ျပန္ လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီလို ေငြေၾကး မတည္ မၿငိမ္ ျဖစ္တာဟာ၊ ၿဗိတိန္ နဲ႔ အီးယူ မွာတင္ မကပဲ၊ နိုင္ငံတကာ အႏွံ့ ခ်ိတ္ဆက္ တည္ရွိေနတဲ့ ၊ ေစ်းကြက္ ေတြ အေပၚ မွာလည္း လာၿပီး သက္ေရာက္ပါတယ္။

ေပါင္ေငြ တန္ဖိုး က်ဆင္းတဲ့ အတြက္၊ ေပါင္ေငြနဲ႔ ဖလွယ္တဲ့ အခါ တျခား ေငြေၾကး ေတြ အသာစီး ရတယ္လို႔လည္း တထစ္ခ် မေျပာနိုင္ပါဘူး။

အာရွ ကုန္သြယ္ေရး ဘက္ကို ၾကည့္ရင္၊ ဂ်ပန္ အေနနဲ႔ ယန္းေငြ တန္ဖိုး ျမင့္ လာမယ္ လို႔ ေမၽွာ္လင့္ ထားေပမယ့္၊ ယန္းေငြ လည္း ထိခိုက္ ခဲ့ရသလို၊ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲ ေစ်းကြက္ ေတြ က ေငြေၾကး တန္ဖိုး ေတြလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္း ခဲ့ပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံသူေတြဟာ၊ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ စြန္႔စားဖို႔ ဝန္ေလးၿပီး၊ အႏၲရာယ္ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔ ယူဆတဲ့ ေနရာေတြက ေန သူတို႔ရဲ့ အရင္းအႏွီးေတြ ကို ဆြဲ ထုတ္ သြားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ပိတ္ဆို႔မွုေတြ ရွိခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ခဲ့တုန္း ကေတာ့ ယူရိုေငြေၾကးကို အစားထိုး သုံးစြဲ ခဲ့ရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ မွာလည္း ၿဗိတိန္ ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ႏွုတ္ထြက္ဖို႔ မဲ ရလဒ္ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အေပၚမွာ အင္မတန္မွ သတိထား ေနရပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ၿဗိတိန္ အေနနဲ႔ ေရနံနဲ႔ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း ေတြမွာ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမွုေတြ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ပိုင္းမွာေတာ့ မရွိသေလာက္ နည္းပါးပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အေမရိကန္ရဲ့ ပိတ္ဆို႔မွုေတြ ေျဖေလၽွာ့ခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ ေငြေပး ေငြေခ် လုပ္ရာမွာ၊ ယူရို ေငြေၾကး အေပၚ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မွီခို ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး လို႔ ဗဟိုဘဏ္ ရဲ့ ဒုတိယ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ဖူးသူ ဉီးသန္းလြင္ က ေျပာပါတယ္။

တစ္ဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာျပည္မွာ၊ မေန႔ကပဲ စတင္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းပြဲ မွာ၊ နိုင္ငံျခားသား ဝယ္လက္ ေတြ ဆီက စေပၚ ေငြ ကို ယူရို ေငြနဲ႔ ေတာင္းတာ ေတြ႕ရလို႔ ျပည္တြင္းက လာတဲ့ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။

ဒီ အခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ ယူရို ေငြေၾကးနဲ႔ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဟာ ပတ္သက္ ေနဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ ေနရသလို၊ နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္ တာရဲ့ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ ျပည္ထဲမွာ ေဒၚလာ ေစ်းလည္း က် သြားတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ဥေရာပသမဂၢ EU အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ကေန ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏႈတ္ထြက္ဖု႔ိအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ကမာၻ႔အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ေတြ သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သလို၊ ေရနံေစ်းေတြလည္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး၊ ၿဗိတိန္ရဲ႕ စတာလင္ေပါင္ေငြတန္ဖိုးဟာလည္း ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကလည္း သူတုိ႔စုေဆာင္းထားတဲ့ေငြေတြ စိတ္ခ်ရေစဖို႔ ေရႊေတြ၊ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အစိုးရ ေငြစုစာခ်ဳပ္ေတြကုိ အလုအယက္ ၀ယ္ယူေနၾကတာပါ။

ေသာၾကာေန႔ေစ်းကြက္မွာေတာ့ အေမရိကန္က အဓိက အစုရွယ္ယာ အညႊန္းကိန္းေတြဟာ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အထက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ လန္ဒန္က အဓိက အစုရွယ္ယာေစ်းေတြ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သလုိ၊ ျပင္သစ္မွာလည္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဥေရာပအစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ေတြမွာ က်ဆင္းမႈေတြ ႀကံဳခဲ့ရတာပါ။

ေသာၾကာေန႔က ကုန္သြယ္မႈအတြင္း အာရွအစုရွယ္ယာေစ်းေတြဟာ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇၀၀ ေလာက္အထိ ဆံုး႐ံႈးခဲ့တယ္လို႔ Bloomberg ဘ႑ာေရး သတင္းဌာနက ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မွာလည္း အႀကီးအက်ယ္ ေစ်းေတြ ထုိးက်ခဲ့တာမို႔၊ အေျခအေနေတြ တည္ၿငိမ္ေအာင္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ေခတၱရပ္နားထားခဲ့ရပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈေတြကုိ အကဲျဖတ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကေတာ့ EU ကေန ထြက္သြားတဲ့အတြက္ ၿဗိတိန္ရဲ႕ စီးပြားေရးကို အထိနာေစလိမ့္မယ္လို႔လည္း သတိေပးေနၾကပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


 နိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရး အဓိကထားေဆြးေႏြး

ဘန္ေကာက္ ဇြန္ ၂၄

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထုိင္းႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္တန္းတူ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပး ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ခ်န္ အိုခ်ာ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။


ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇြန္ ၂၄ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရအိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထိုသို႔ေျပာၾကား လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပညာေရးအတြက္ ဘတ္သန္း ၅၀၀၊ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ဘတ္သန္း ၅၀၀ အစိုးရက ခ်မွတ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သည္လည္း ထုိင္း အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထုိင္းႏုိင္ငံ တြင္ေရာက္ရွိေန သည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစ လိုပါေၾကာင္း၊ ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ား တြင္ ေရာက္ေန သည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း မရွိေစရန္လည္း နယ္ေျမခံတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ နိမိတ္ တုိင္းတာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ေဆာလ်င္ စြာ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္နိမိတ္ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံကို ခြဲျခားထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူတကြ Share လုပ္သည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ သြားမည္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရမ်ား က ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းရာ တြင္လည္း ညိႇႏႈိင္းေစ့စပ္ ေျဖရွင္း ရန္ လုိေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။


ထုိ႔ေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရက အကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ သမား မ်ား ဒုကၡ ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္၍ရမည့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေပးသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဖုန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Application မ်ားျပဳလုပ္၍ ဒုကၡေရာက္ ခ်ိန္တြင္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ ရန္ ျမန္မာစကားနားလည္သည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ေနရပ္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခ အေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး သည့္အခ်ိန္ တြင္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ အတြက္ အစိုးရခ်င္းသာမက အေျခခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။


ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ထုိင္း ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑ မ်ားတြင္လည္း တန္းတူေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိႏုိင္ေရး၊ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ေခၚ ႏိုင္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသာမက ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း မ်ားနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ အာဆီယံ မူေဘာင္ အတုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္သြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးအတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တုိ႔ သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စီရီ႐ႈိင္းဒစ္စကူ တုိ႔က ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၊ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခန္႔ ထားေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ဒြန္ပရာမြတ္၀ီႏိုင္း တို႔က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကိုလည္း ေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကိစၥကို ႏွစ္ႏိုင္ငံနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘ၀လုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝအာမခံခ်က္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္၌ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ ကာလႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ကို ေနရပ္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား အား ဥပေဒအရအကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ရရွိခံစားႏုိင္ေရး၊ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ လက္ခံ သည့္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္း ၀င္ေရာက္လာ သည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာ၊ က်ား/မ ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ တန္းတူညီမွ်အေပၚ အေျခခံ၍ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုး အၿပီး တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ပူးတြဲသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ညပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တည္ခင္း ဧည့္ခံ သည့္ ညစာစားပြဲသို႔တက္ေရာက္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ခ်န္အိုခ်ာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ယူၿပီး ေနာက္ ၎၏ ပထမဆံုးခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ၂ ရက္ၾကာ လာေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္ တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ပထမဆံုး ျပည္ပ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ မ်ား၏အေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၂ ေနရာ တြင္ ရွိၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇၀၇ ဒသမ ၆၅ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၁၁ ဒသမ ၃၃ သန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ရဲေတြက လုံျခဳံေရး ေပးေန
ပဲခူးတိုင္း ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သြားလာရ ခက္ခဲတဲ့ သူရဲသူမိန္ ေက်းရြာမွာ ဗလီတစ္ခု ကို အမ်ိဳးသားတစ္စုက ဖ်က္ဆီးမွု ျဖစ္ခဲ့ၿပီေနာက္ အေျခအေနေတြ တည္ၿငိမ္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။

ပဋိပကၡနဲ႔ ဖ်က္ဆီးမွု အေျခအေနေတြကို ထိန္းထား နိုင္ၿပီလို႔ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွူးက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ဖက္ အသိုင္းအဝိုင္းက ရြာသားေတြက စိုးရိမ္ ထိတ္လန႔္ ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗလီ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္နဲ႔ ရြာသားေတြၾကား စကားမ်ားၾကရာက အခုလို ျပႆနာ ျဖစ္လာခဲ့ရတာလို႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေက်းရြာ အာဏာပိုင္ ေတြက ေျပာပါတယ္။

သူရဲသမိန္ေက်းရြာက ဗလီ အေဆာက္အဦ တစ္ခု နဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးပိုင္တဲ့ ေနအိမ္နဲ႔ ဆိုင္ခန္းကို ရြာသား ၂၀၀ ေလာက္က ဇြန္လ ၂၃ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္း ေလာက္က ဝင္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ကိုရာရွစ္ဆိုသူက ေက်းရြာသားေတြကို ဆဲဆို ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါကို မေက်နပ္တဲ့ ရြာသားေတြနဲ႔ အခ်င္းမ်ားၿပီး အေဆာက္အဦးေတြ ဖ်က္ဆီးတဲ့ အထိ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ကိုရာရွစ္နဲ႔ ရြာသား တစ္ေယာက္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။

ရြာသားေတြကေတာ့ ဒါဟာ ဘာသာေရး ျပႆနာ မဟုတ္ပဲ ေက်းရြာေန ကိုရာရွစ္ ဆိုသူနဲ႔ပဲ အခ်င္းမ်ားတာပါလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ထိတ္လန္႔မွုေတြ ကေတာ့ ရွိေနေသးတယ္လို႔ သူရဲသမိန္ေက်းရြာက NLD အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠဌ မေကသီေအးက ေျပာပါတယ္။

သူရဲသမိန္ ေက်းရြာမွာ အိမ္ေၿခ တစ္ေထာင္ေလာက္ရွိၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြရဲ့ အိမ္ေျခကေတာ့ ၅၀ ဝန္းက်င္ေလာက္သာ ရွိပါတယ္။

ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အဲဒီေက်းရြာကို ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ နယ္စပ္လုံျခဳံေရး ဝန္ႀကီးနဲ႔ ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွူးေတြ သြားေရာက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ဘာသာေရး အသိုင္းအဝိုင္းကို ညႇိႏွိုင္းေပး ခဲ့ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာလဲ မြတ္စလင္အိမ္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတြေနအိမ္ၾကား ေနရာေတြ လမ္းေတြေပၚမွာ ရဲေတြက လုံျခဳံေရးေပးထားတယ္လို႔ ေဝါၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွူးက ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ဒီမုိကရက္တစ္ကိုယ္စားျပဳသမၼတေလာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတဲ့ Hillary Clinton နဲ႔ Bernie Sanders
လာမယ့္ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပမယ့္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဟီလာရီ ကလင္တန္အတြက္ သူ မဲေပးမယ္လို႔ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကိုယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္းျဖစ္ဖို႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္တဲ့ Bernie Sanders က MSNBC ႐ုပ္သံ သတင္းဌာနက ဒီကေန႔ထုတ္လြႊင့္တဲ့ Morning Joe အစီအစဥ္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။

Donald Trump သမၼတမျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔က သူ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုျဖစ္တယ္လုိ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Sanders က ေျပာပါတယ္။ Donald Trump ကို အႏုိင္ရဖို႔ က်ေနာ္တတ္ႏုိင္တာမွန္သမွ် လုပ္သြားမွာပါ၊ Trump သာ သမၼတျဖစ္လာရင္ေတာ့ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုနဲ႔ အက်ပ္အတည္းေတြ႔မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ဆိုၿပီး မစၥတာဆန္းဒါးစ္က ေျပာပါတယ္။

ဟီလာရီ ကလင္တန္အေနနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကိုယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္းျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ပါတီညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မဲ အေရအတြက္ အလံုအေလာက္ကို ဇြန္လအေစာပိုင္းကတည္းက ရထားၿပီးျဖစ္ေပမဲ့လည္း မစၥတာဆန္းဒါးစ္က ႏုိင္္ငံ တ၀န္းမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာတာေတြ ဆက္လုပ္ေနဆဲပါ။ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီညီလာခံ မတိုင္ခင္မွာ ေရြးခ်ယ္ပြဲကေန သူႏႈတ္ထြက္ သင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကတာေတြကိုလည္း သူက ပယ္ခ်ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔တတ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆံုးရပ္တည္ခ်က္ကိုရဖို႔ က်ေနာ္ လုပ္ခ်င္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ တတ္ႏုိင္ တာကို မလုပ္ခ်င္ရမွာလဲလို႔ မစၥတာဆန္းဒါးစ္က ရပ္ခံေျပာပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ သူဆက္ရွိေနတာ ဟာ ႏုိင္္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေမရိကန္လူထုပါ၀င္လာဖို႔ ရည္ရြယ္တာလို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com ေဝွးေစ့ မွားျဖတ္တာ လူနာ အသိမေပးခဲ့
ၿဗိတိန္မွာ အမ်ိဳးသား လူနာတေယာက္ရဲ့ ေဝွးေစ့ကို မွားယြင္း ျဖတ္ေတာက္မိတဲ့ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္ တေယာက္ကို အလုပ္က ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဘက္ကင္ဟမ္ ရွိုင္းယားနယ္က ခ်ီလ္တန္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမွာ ဒီကိစၥ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

တရားခံ ေဒါက္တာ မာဝမ္ ဖာရြတ္ဟာ အက်ိတ္ တခု ဖယ္ရွားရမွာကို မွားယြင္းၿပီး ေဝွးေစ့ကို ျဖတ္ခဲ့တယ္၊ ဒါကို လူနာကို အသိမေပးခဲ့ဘူးလို႔ ဆရာဝန္ ခုံ႐ုံး က ၾကားနာ ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

လူနာရဲ့ အူက် ေရာဂါ ခြဲစိတ္မွုမွာ ေဝွးစိတ္ အညႇာေပၚက အရည္တည္ေနတဲ့ အက်ိတ္ကို ဖယ္ရင္း ကပ္ေနတဲ့ ညာဘက္ ေဝွးေစ့ တခုလုံးကို ျဖတ္ထုတ္ခဲ့တာပါ။

ေနာက္ပိုင္း ဒီမွားျဖတ္မိတဲ့ ေဝွးေစ့ကို အမွိုက္ပုံးထဲ လႊတ္ပစ္တယ္လို႔ စစ္ေဆး ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။

သတိရလာတဲ့ လူနာကိုလည္း သူ႔ညာဘက္ ေဝွးေစ့က ေသးေနေပမယ့္ အႏၲရာယ္ မရွိပါဘူး လို႔ပဲ ဆရာဝန္က ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာ ဖာရြတ္ကေတာ့ ေဝွးေစ့ကို ျဖတ္ၿပီး အသားစ စစ္ေဆးဖို႔ ဓာတ္ခြဲခန္း ပို႔ခဲ့သလား ေသခ်ာ မစစ္ေဆးခဲ့မိဘူးလို႔ပဲ ထြက္ဆိုပါတယ္။

ပို႔ရမယ့္ အသားစ ကို မမွတ္မိလို႔ ဘယ္အသားစ ျဖတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ဆရာဝန္ မွတ္တမ္း ေရးမထားခဲ့ဘူး ဆိုတာကို ခုံ႐ုံးက မယုံၾကည္ပါဘူး။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ဇြန္ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယခုဇြန္လအတြင္း မိမိ ကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ၃ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စခန္းအတြင္း မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈ အေရအတြက္ျမႇင့္တက္လာေၾကာင္း ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ KRC တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

KRC မွ ေျပာခြင့္ရသူ ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္က “အခုက မယ္လစခန္းထက္စာရင္ အျခားစခန္းေတြမွာ မျဖစ္သေလာက္ပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာလည္း အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို ရွာမရဘူး။ ၿခံဳေျပာရရင္ မယ္လစခန္းမွာ မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈႏႈန္းက ေတာ္ေတာ္ေလး ျမႇင့္တက္လာတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုရွိသည့္ အနက္ အႀကီးဆံုးႏွင့္ လူဦးေရးအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မွာ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ယခုဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႔အထိ မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ၁၉မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ၆ဦးေသဆံုးသြားေၾကာင္း KRC ၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း လူမႈေရး တာဝန္ခံေစာဖေထာက “စခန္းမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရတာက အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သြားၾကတာမ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြလည္း ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့ စာရင္းက ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသလို႔ ေသသြားတဲ့သူေတြ စာရင္းပဲ ရွိတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အျခားေသာအကူအညီမ်ားေလ်ာ့က်လာမႈမ်ားရွိသလို ဒုကၡသည္မ်ားသြားလာလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္မႈမ်ားမွ စခန္းတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္းလည္း စခန္းေနသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယခုကိစၥကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ KRC မွ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ခုေခၚယူကာ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မယ္လစခန္းတြင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ စခန္းတြင္းရွိ ကရင္ေက်ာင္း သားကြန္ရက္(KSNG)မွ ထုတ္လႊင့္ေသာ ေရဒီယို FM တြင္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ထည့္သြင္း ထုတ္လႊင့္သြားရန္ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း ၇ခုတြင္ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ၂၇ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ၁၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈႏွင့္ ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 စဖန္းေရွာင္း
ေကအုိင္စီ - KIC
http://kicnews.org/

 dr-myoaung-meeting-620.jpeg ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္(ပင္နီအက်ၤီ)နဲ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး မွာ ေတြ႔ဆုံၾကစဥ္
Photo: Win Naung Toe/RFA
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအသစ္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ႔တဲ့ အစုိးရလက္ထက္က မွားယြင္းခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူဖုိ႔ မရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြ၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဒါဟာၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရက ေနျပည္ေတာ္သစ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ရတာဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕သက္မွတ္တဲ့အခ်ိန္အတိုင္းအတာျဖင့္ သူကတြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္ခဲ့တဲ့အခါမွာ အမွားအယြင္းေတြ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မယ္"

ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေဒသခံတစ္ဦးက ၿပီးခဲ႔တဲ့ အစုိးရလက္ထက္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိေတြက လုပ္ပုိင္ခြင္႔ကုိအသုံးခ်ၿပီး ေနရာေကာင္းတဲ႔ေျမကြက္ေတြကုိ ရယူထားတဲ႔အတြက္ အေရးယူေပးဖုိ႔ဆိုၿပီး တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ႔ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က ေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း သိမ္းဆည္းခံရတဲ႔ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း စိတ္ရွည္သည္းခံစြာန႔ဲ ေစာင္႔ေပးဖုိ႔လုိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ ေဒသခံေတာင္သူေတြ ရဲ႕သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမကိစၥ ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပး ဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကပါတယ္။
RFA


အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၅ က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစခုန္တိန္ယိန္းကို ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားအျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဒုတိယမဲအမ်ားဆံုးရရိွထားသူကုိ လႊတ္ေတ္ာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစားထုိးခန္႔အပ္ဖုိ႔ရိွေနၿပီး ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းဖက္က အယူခံ၀င္မ၀င္ဆုိတာ မသိရေသးပါဘူး။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီအုိေအျမန္မာပုိင္းရဲ့သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပန္၀ါေဒသဖက္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္၅မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၆ေယာက္ရိွခဲ့တဲ့အနက္ အဲဒီေဒသက ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ကခ်င္အထူးေဒသ(၁)ရဲ့ ဥကၠ႒ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းက မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးမွာ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ဦးစခုန္တိန္ယိန္းကို ဒုတိယမဲ အမ်ားဆံုးရရိွသူ ဦးေယာနာ နဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ က ဦးစံေ၀ေခါင္လြန္း တုိ႔က ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကို တုိင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာမွာ ဦးစခုန္တိန္ယိန္းကို ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒပုဒ္မနဲ႔ ၿငိစြန္းတာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ဦးေယာနာက ေျပာပါတယ္။

" ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္တယ္ဗ်။ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ေတာ့ ဦးစခုန္တိန္ယိန္းကို ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒပုဒ္မနဲ႔ ၿငိစြန္းသြားလို႔ သူ႔ကို ျဖဳတ္လုိက္တာေပါ့။ သူ႔ကိုယ္စား က်ေနာ္က်ေတာ့ ဒုတိယအမ်ားဆံုးရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးစခုန္တိန္ယိန္း ေနရာမွာ ဆက္လက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားရမယ္ အဲ့လိုျဖစ္သြားပါၿပီ။"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဦးစခုန္တိန္ယိန္းက မဲ၄ေထာင္ေက်ာ္ရရိွၿပီး တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဦးေယာနာက မဲအေရအတြက္ ၂ေထာင္ေက်ာ္ ရရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းအေနနဲ႔ ခရီးလြန္ေနတာျဖစ္ တာေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံ တက္မယ္ မတက္ဘူးဆုိတာ မသိရေသးေၾကာင္း သူ႔ရဲ့ ကိုယ္ေရးအရာရိွက ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြကာလက ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းဟာ ပန္၀ါေဒသ အတြင္း ကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ျဖိဳးေရးပါတီကလဲြလုိ႔ အျခားပါတီအဖဲြ႔အစညး္၊ လူပုဂိၢဳလ္ေတြ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း စာထုတ္ျပန္ခဲ့သလို NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာမွာလည္း ဟန္႔တားတာေတြ ရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္၅မဲဆႏၵနယ္က ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကေတာ့ လက္ရိွ အစားထိုးေရြးခ်ယ္မယ့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ဦးေယာနာအေနနဲ႔ သူ႔တာ၀န္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ပါတယ္။

" အဲ့ေဒသကို သူသြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ့မွာ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ရွိေနတဲ့ေနရာေလ တရားဥပေဒမစိုးမိုးႏုိင္ဘူး။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္မွ ဦးစခုန္တိန္ယိန္း အဖြဲ႔နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ အဲ့လိုပံုစံမ်ိဳး ရွိေနတဲ့ကာလမွာ သူအလုပ္လုပ္ဖို႔က ေတာ္ေတာ္ ခက္ခဲမွာပါ။ အႏၱရာယ္မ်ားမွာပါ။ လံုျခံဳေရးကို ဘယ္ေလာက္ေပးႏုိင္မလဲ။ သူ႔အတြက္ လံုျခံဳေရး သူသြားၿပီး လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ကို သူ႔မွာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သြားလို႔ရပါ့မလား။ အမ်ားႀကီးေနာ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ျမင္တာကေတာ့ သူ႔မွာ အႏၱရာယ္အရမ္းမ်ားတယ္။"

ဦးစခုန္တိန္ယိန္းဟာ ၁၉၈၉ခုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေန ခဲြထြက္ၿပီး ပန္၀ါေဒသမွာ ကခ်င္ဒီမုိကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ NDAK အမည္နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာေတာ့ NDAK တပ္ဖဲြ႔ေတြဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဦးစခုန္တိန္ယိန္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလအတြင္းကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္၁ မဲဆႏၵနယ္က အႏိုင္ရသူအျဖစ္ မူလေၾကညာခံရသူ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက မဲမသမာမႈနဲ႔႔ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး အေထာက္အထားခုိင္လံုတာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ပယ္ဖ်က္တာရိွခဲ့ပါတယ္။

ကိုမုိးေဇာ္
VOA Burmese News


ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္တြင္း- ယမ္ဟီးလီနဲ႔ UN ေျပာခြင့္ရ ဦးေအးဝင္း။ (ဇြန္-၂၀၁၆)
ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္တြင္း- ယမ္ဟီးလီနဲ႔ UN ေျပာခြင့္ရ ဦးေအးဝင္း။ (ဇြန္-၂၀၁၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms Yanghee Lee ဟာ ဒီေန႔မွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအပါအဝင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ႔႔ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ႔ VOA သတင္းေထာက္ မသိဂၤ ီလင္းက ေျပာျပေပးပါမယ္။

ဒီေန႔ မနက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားကုိ သြားေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအးဝင္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

" ဒီေန႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ျမစ္ႀကီးနားေရာက္ေနပါၿပီ။ မနက္ကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ေတြ႔ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႔နဲ႔ေတြ႔တယ္။ အခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒုကၡသည္စခန္းမွာပါ။ ဒီ့မတုိင္ခင္ကေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္ကိုေရာက္တယ္။ အခုကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းတခုေရာက္ေနပါတယ္။"

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ႔အခါမွာ Ms Yanghee Lee အေနနဲ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ရက္ပိုင္းက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ေသဆံုးခဲ႔ရတဲ႔ ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္ရဲ႕ ကိစၥကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

အဲ႔ဒီေနာက္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ ဇီးလြန္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္း ကို သြားေရာက္ခဲ႔တာပါ။ စခန္းကို လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳျပီး ဒုကၡသည္ ၁၀ ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔တယ္လို႔ စခန္းေကာ္မတီဝင္ ေဒၚလုဆန္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

" ေအာ္ လာၿပီးမွ ကမ့္ေတြ လုိက္ပတ္ၾကည့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးမွ ကမ့္က လူႀကီးပိုင္းေပါ့ေနာ္ လူႀကီးပိုင္းေတြကို ေယာက္်ားငါးေယာက္၊ မိန္းမငါးေယာက္ ဆယ္ေယာက္ကို အခုအဆင္ေျပလား။ ဘယ္လိုေနေနၾကလဲ။ ဒါမ်ိဳးပဲ ေမးတယ္တဲ့။"

Ms Yanghee Lee ဟာ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မဒီရာဟိုတယ္မွာ ၁ နာရီခန္႔ေတြ႔ဆံုျပီး ဖားကန္႔ေဒသမွာ သယံဇာတေတြ အလြန္အကၽြံတူးေဖာ္ေနတဲ႔အေရး အပါအဝင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအေရး ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။

ပါဝင္ေတြ႔ဆံုခဲ႔တဲ႔ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္က ေဒၚနန္ပူကေတာ့ တိုက္ပြဲေတြၾကားက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္ တင္ျပခဲ႔တယ္လို႔ အခုလို ေျပာပါတယ္။

"က်မကေတာ့ IDP နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေပါ့ေနာ္။ ၂၀၁၁ ကေန ဒီေန႔အထိ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိစၥေတြရွိတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈရွိတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးမႈေတြရွိတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းရယ္ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေက့စ္သံုးခုေလးခုကို က်မေျပာျပတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ေပါ့ေနာ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အရာေတြကိုေျပာျပတယ္။ ဒီဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ recommendation လည္း ေတာင္းလိုက္တယ္။ recommendation ကေတာ့ ဒီစစ္ကို ရပ္ဖို႔အတြက္ ၿပီးေတာ့ ရြာေဘးမွာ ရွိတဲ့ စစ္စခန္းေတြကို ဆုတ္ေပးဖို႔အတြက္ကို ေျပာေပးပါေပါ့ေနာ္။ ဒီကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ လုပ္ေပးပါဆိုတာကို က်မေျပာတယ္။"

မနက္ျဖန္မွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရွိဳးျမိဳ႕ကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ျပီး အဲ႔ဒီေနာက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာပဲ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိပါတယ္။ Ms Yanghee Lee ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အားလံုးအျပီးမွာေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပသြားဖို႔လည္းရွိပါတယ္။

VOA Burmese Newsထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ၃ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ထုိင္းအစုိးရ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရး၊ ဒုကၡသည္ေတြ အေရး အပါအ၀င္ ၂ ႏုိင္ငံၾကား ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေတြ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယေန႔ ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနကုိေတာ့ ကုိရန္ႏုိင္ ကေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္ရဲ႕ ဒုတိယေန႔မွာေတာ့ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ခ်န္အိုခ်ာ နဲ႔ ဒီကေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။
ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ က ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္သူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကိုလည္း အဓိကထားေျပာၾကားသြားၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံက ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ ၁ သိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အမ်ားႀကီးလုပ္သြားဖို႔ လိုတယ္ လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“က်မတုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ တုိင္းျပည္ကုိ စြန္႔ခြာသြားရတဲ့သူေတြ က်မတုိ႔ဆီ ျပန္လာေစခ်င္တာပါ။ ေနာင္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ထြက္မသြားခ်င္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ျပန္ေရာက္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ က်မတုိ႔ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ျပန္လာၾကပါလုိ႔ ေျပာ႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ျပန္လာစရာ အိမ္ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ သူတုိ႔သားသမီးေတြအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြ လုိပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး႐ုံေတြလုိပါတယ္။ အမ်ားစုအတြက္ အလုပ္အကုိင္ေတြ လုိပါလိမ့္မယ္။ က်မတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရးဟာ အေရးႀကီးဆုံးကိစၥတခုပါ။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ္အတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးကိစၥ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္ အလုပ္သမားေတြအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးသေဘာတူညီခ်က္ စတဲ့ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ၃ ခုကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ မေတြ႔ဆုံခင္ကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒြန္ပရာမြတ္၀ီႏုိင္ ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီမွာ သီးျခား ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ အုပ္စုေတြၾကား ေအာင္ျမင္တဲ့ ပန္းတိုင္တခု ကို ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡေတြကို ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ နားလည္မႈေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာလုိက္ပါတယ္။

“၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္လာခ်ိန္ကတည္းက က်မတို႔ႏုိ္င္ငံတ၀န္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိထားတယ္လို႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ပဋိပကၡေတြက အျမဲလိုရွိေနခဲ့တာပါပဲ။ အခုေတာ့ အဲဒီပဋိပကၡေတြကို ဖယ္ရွားႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေနပါၿပီ။ ပဋိပကၡကို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအျဖစ္၊ ပဋိပကၡကို အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ နားလည္မႈ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လုပ္ေနပါၿပီ။ မတူကြဲျပားတဲ့ အုပ္စုုေတြအၾကား၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအၾကား၊ ႏုိင္ငံေတြအၾကားမွာ ဘယ္လို ေအာင္ျမင္တဲ့ ပန္းတိုင္မ်ဳိးမဆို ရဖို႔ ယံုၾကည္မႈက အေျခခံ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈကို လူငယ္ေတြက အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြဟာ အစြဲအလန္းနဲ႔ ဘက္လိုက္တာေတြကေန ကင္းေ၀းလို႔ျဖစ္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ကာလေတြအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ေတြနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္၊ျမန္မာႏုိင္ငံကေန မိမိတုိ႔ရဲ႕အိုးအိမ္ေတြကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္အျခမ္းက ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္နဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနထုိင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD ပါတီအႏုိင္ရၿပီး၊ အစိုးရအျဖစ္ အာဏာရလာၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လာႏုိင္မယ္ဆုိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္းျဖစ္လာေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံကို ၃ ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မေန႔က ပထမေန႔ခရီးစဥ္အတြင္း မဟာခ်ိဳင္ေဒသက ျမန္မာႏုိင္ငံက အလုပ္သမားေတြ ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ္အတြင္း လုံၿခဳံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ အလုပ္သမားေတြရ င္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာအခက္အခဲတခ်ိဳ႕ကို သိခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္၊ အလုပ္သမား အမ်ားစုကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြ ကို ေျပာဖို႔အခြင့္အေရးမရခဲ့ၾကပါဘူး။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအေရအတြက္ဟာ ၄ သန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက ျမန္မာအလုပ္သမားအဖဲြ႔ေတြက ေျပာပါတယ္။
VOA Burmese News

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ အျငင္း ပြားဖြယ္ရာ ထိုင္းရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တြင္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွရန္ သင့္မသင့္ ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္၀င္စားလ်က္ရိွသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္တခုခန္႔ရိွေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာနွစ္ဘက္စလံုးတြင္ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျပီး အေကာင္ အထည္မေဖာ္နိုင္ ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစီမံခ်က္ ၂၀၁၅ အရ လာမည့္ နွစ္ ၂၀ အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားပမာဏမဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀၀၀ ၀ယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္း အနက္မွ မဂၢါ၀ပ္အမ်ားစုကို သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားမွ ထုတ္ယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္းၾကီးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈပတ္ ၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရိွျပီး ယင္းေၾကာင့္ စီးမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကိုပင္ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။

သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ဆည္ငါးခုနွင့္ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတြင္ ဆည္တခု စုစုေပါင္းဆည္ ေျခာက္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ထိုင္း-ျမန္မာနွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူထားသည္။ လက္ရိွတြင္ ထိုင္းလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးအာဏာပိုင္ အဖဲြ႕ (EGAT) သည္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၆၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ထပ္ၾကီး ဆည္နွင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၇၁၀၀ ထုတ္လုပ္နိုင္မည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မိုင္းတံုဆည္ (တာဆန္း) စီမံကိန္းနွစ္ခုကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းသံလြင္ျမစ္နွင့္ ပန္းျမစ္အၾကားတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ မိုင္းတံုဆည္ၾကီးသည္ ဧရိယာအားျဖင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အ၀န္းခန္႔ရိွျပီး ယင္းေဒသမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၈ အတြင္းလူဦး ေရ ၃ သိန္းခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ အမ်ားစု မွာ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ရသည္။ မိုင္းတံုဆည္ၾကီး တည္ေဆာက္ျဖစ္ပါက ေျမဧရိယာဧက ေပါင္းမ်ားစြာ ေရလႊမ္းမိုး သြားမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ လံုး၀ေနရပ္ျပန္နိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ ေခ်။

ထို႔အတူ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းနွင့္ စီမံကိန္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ၊ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈ၊ အရန္ကန္တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံ ၂၂၀၀၀ မွ ၄၃၀၀၀ ခန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအဖဲြ႔(Dawei Development Association) ႏွင့္ ထိုင္း အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔၏ ပူးေပါင္းသုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရသည္။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးဌာနက မူ၀ါဒဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref;Bangkok Post

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

 dassk-thai-pm-press-620.jpg ထိုင္းအစုိးရရံုးမွာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ နွစ္နုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးအၿပီးမွာ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္
Photo: Kyaw Zaw Win/RFA

ထိုင္းနုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို အစိုးရက ပစ္ထားမွာမဟုတ္ဘဲ တာဝန္ယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔အားလံုးဟာ ထိုင္းဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ရရိွရမွာျဖစ္ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ညေနက ထိုင္းအစုိးရရံုးမွာ က်င္းပတဲ့ နွစ္နုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးအၿပီးမွာ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယု နဲ႔ပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာနုိင္ငံသား ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာနုိင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ပညာေရး ေနာက္ဆံုး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရိွဖို႔က အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ လူငယ္ေတြဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးတာေၾကာင့္ ဘာအလိုအပ္ဆံုးလည္းလို႔ေမးရင္ အလုပ္အကိုင္လို႔သာ ေျဖၾကေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုက ျမန္မာနုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို ထိုင္းနုိင္ငံသားေတြလို ဆက္ဆံရမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအတြက္ Hot Line (အေရးေပၚ ေခၚဆိုနုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္) 1694 ကို သတ္မွတ္ေပးထားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစကားေျပာတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ခန္႔အပ္ထားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ One Stop Service လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ေနရာတည္းကေန ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးေပးနုိင္ဖို႔ မဲေဆာက္မွာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နွစ္နုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ ျမဝတီ မဲေဆာက္ဖက္မွာ တံတားတစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၃ ႏွစ္ စီမံကိန္းအျဖစ္ ထိုင္းဘတ္ေငြ သန္း ၁၅ဝ ကုန္က်မယ့္ နယ္စပ္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFAdr-myoaung-meeting-620.jpeg
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္(ပင္နီအက်ၤီ)နဲ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး မွာ ေတြ႔ဆုံၾကစဥ္
Photo: Win Naung Toe/RFA

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအသစ္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ႔တဲ့ အစုိးရလက္ထက္က မွားယြင္းခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူဖုိ႔ မရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြ၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဒါဟာၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရက ေနျပည္ေတာ္သစ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ရတာဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕သက္မွတ္တဲ့အခ်ိန္အတိုင္းအတာျဖင့္ သူကတြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္ခဲ့တဲ့အခါမွာ အမွားအယြင္းေတြ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မယ္"

ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေဒသခံတစ္ဦးက ၿပီးခဲ႔တဲ့ အစုိးရလက္ထက္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိေတြက လုပ္ပုိင္ခြင္႔ကုိအသုံးခ်ၿပီး ေနရာေကာင္းတဲ႔ေျမကြက္ေတြကုိ ရယူထားတဲ႔အတြက္ အေရးယူေပးဖုိ႔ဆိုၿပီး တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ႔ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က ေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း သိမ္းဆည္းခံရတဲ႔ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း စိတ္ရွည္သည္းခံစြာန႔ဲ ေစာင္႔ေပးဖုိ႔လုိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ ေဒသခံေတာင္သူေတြ ရဲ႕သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမကိစၥ ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပး ဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကပါတယ္။
RFAတရုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း က်န္းစုျပည္နယ္ရွိ ဒဏ္ရာရရွိသူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားက ကူညီေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    နန္က်င္း၊ ဇြန္ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    တရုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း က်န္းစုျပည္နယ္တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းႏွင့္ မိုးသီးမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၉၈ ဦး အထိရွိလာၿပီး လူ ၈၀၀ ခန္႔လည္း ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး ရံုးခ်ဳပ္က ဇြန္လ ၂၄ ရက္က ေျပာသည္။

ရုတ္တရက္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ မိုးသီးမုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း အဆက္မျပတ္ တိုက္ခတ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းအနီး ရန္ခ်န္းၿမိဳ႕ကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ႔ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ား ပ်က္စီးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အပ်က္အစီးမ်ားၾကားမွ လူမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကမူ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းစု ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ က်ိဳးရွန္းက ဇြန္လ ၂၄ ရက္က ေျပာသည္။

တရုတ္ႏို္င္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ကလည္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ အသက္ကယ္ ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဒသခံမ်ားအား ကူညီရန္ ရဲ အရာရွိ ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ေႏြရာသီတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႔ ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါ တိုက္ခတ္ ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုလို ရန္ခ်န္းၿမိဳ႕တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ပမာဏမွာ ႀကံဳေတြ႕ရခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အလားတူ သဘာဝေဘးမ်ိဳး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ယင္းၿမိဳ႕၌ပင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.comထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ ခ်န္အိုခ်ာ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ အုပ္စုေတြၾကား ေအာင္ျမင္တဲ့ ပန္းတိုင္တခု ကို ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡေတြကို ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ နားလည္မႈေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာလုိက္ပါတယ္။

“၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္လာခ်ိန္ကတည္းက က်မတို႔ႏုိ္င္ငံတ၀န္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိထားတယ္လို႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ပဋိပကၡေတြက အျမဲလိုရွိေနခဲ့တာပါပဲ။ အခုေတာ့ အဲဒီပဋိပကၡေတြကို ဖယ္ရွားႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေနပါၿပီ။ ပဋိပကၡကို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအျဖစ္၊ ပဋိပကၡကို အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ နားလည္မႈ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လုပ္ေနပါၿပီ။ မတူကြဲျပားတဲ့ အုပ္စုုေတြအၾကား၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအၾကား၊ ႏုိင္ငံေတြအၾကားမွာ ဘယ္လို ေအာင္ျမင္တဲ့ ပန္းတိုင္မ်ဳိးမဆို ရဖို႔ ယံုၾကည္မႈက အေျခခံ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈကို လူငယ္ေတြက အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြဟာ အစြဲအလန္းနဲ႔ ဘက္လိုက္တာေတြကေန ကင္းေ၀းလို႔ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ခရီးစဥ္ ဒုတိယေန႔ျဖစ္တဲ့ ဒီကေန႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရးဌာန မွာ သီးျခား ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းထဲ အဲဒီလိုေျပာသြားတာပါ။ ဒီကေန႔ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ ခ်န္အိုခ်ာနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com(ပဲခူးတုိင္း ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ သူရဲသမိန္ေက်းရြာမွာ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကျဖစ္ခဲ႔တဲ့ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ ေနအိမ္တစ္လံုးကို ေတြ႕ရစဥ္) Photo: MOI
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ သူရဲသမိန္ေက်းရြာမွာျဖစ္ခဲ႔တဲ့ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ တစ္ခုနဲ႔ ေနအိမ္တစ္လံုး ဖ်က္ဆီးခံခဲ႔ရတယ္လို႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

မေန႔က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆဲဆိုမႈကေန ရြာသားေတြအခ်င္းခ်င္း ျပႆနာႀကီးထြားခဲ႔တာျဖစ္ ၿပီး အခုခ်ိန္မွာ ရဲေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္စြာခ်ထားတယ္လို႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။

သူရဲသမိန္ေက်းရြာမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာဟာ အင္တာနက္ ေဖ့ဘုတ္မွာ အမုန္းတရားပ်ံ႕ပြားေအာင္ ေရးသားမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ပါ၀င္ပတ္သက္သူေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို မွာၾကားထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

သူရဲသမိန္ေက်းရြာဟာ ေ၀ါၿမိဳ႕နဲ႔ အလွမ္းကြာေ၀းလြန္းတဲ႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ ၊ လမ္းေကာင္းေအာင္ စတဲ႔ ေဒသဖြင့္ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေနႏုိင္ေအာင္ ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmeseဓါတ္ပုံ - U Bo Bo Oo - ဘိုဘိုဦး (facebook)
ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ (ယေန႔) နံနက္ ၂ နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနအိမ္ေဖာက္ထြင္းကာ ေနအိမ္ရွိ အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေဒၚခင္သန္းႏြဲ႔ကို ဓားျဖင့္ သံုးခ်က္ထိုးခဲ့ျခင္း ပတ္သက္၍ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၅၉ ႏွင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း စမ္းရဲခန္းမွ တာ၀န္က် ရဲအရာရိွတစ္ဦးမွ The Ladies News သို႔ ေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ အမွတ္ (၈)၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ (၆) လမ္း ေနအိမ္တြင္ ေဖာက္ထြင္းမႈျဖစ္ပြားရာမွ ေနအိမ္ရွိ အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေဒၚခင္သန္းႏြဲ႔ကို ဓားျဖင့္ သံုးခ်က္ထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓားျဖင့္ အထိုးခံရသူ ေဒၚခင္သန္းႏြဲ႔သည္ ကုတ္ပိုး၊ ပုခံုးသားနဲ႔ လက္ျပင္တို႔ကို ထိုးမိခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးတြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ျပီး အေျခအေန မစိုးရိမ္ရေတာ့ေၾကာင္း ၄င္း၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ေနအိမ္ျပတင္းေပါက္ ေဖာက္ၿပီး လူတစ္ဦး အိမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာရာကေန ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ေယာကၡမျဖစ္သူ ေဒၚခင္သန္းႏြဲ႕က က်ဳးဝင္လာသူကို ျမင္ေတြ႕ရာမွ က်ဴးလာသူက အသက္ ၇၃ နွစ္အရြယ္ အေမအိုကို ဓားျဖင့္သံုးခ်က္ ထိုးခဲ့တာပါ ။ ဂုတ္ပိုး၊ ပခံုးသားနဲ႔ လက္ျပင္ တို႔ကို ထိုးမိခဲ့ပါတယ္။ ခ်က္ေကာင္းမထိလို႔ စိုးရိမ္စရာမရွိေပမယ့္ ခြဲစိပ္ကုသမႈ ခံရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရန္ကုန္ကို ျပန္လာေနပါတယ္” ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘုိဘုိဦး၏ လူမႈကြန္ရက္ (Facebook ) စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

၀သန္
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီ ျပသ၁နာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစုိးရ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဘဲ အလြန္ သိမ္ေမြ႕႕စြာ ကုိင္တြယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အရာရွိတစ္ဦးက ဒါကာထရီဗႊန္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသည္ဆုိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားစာရင္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက မၾကာမီက ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီျပသ၁နာအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ တရား၀င္ ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စုိက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ား ၀ယ္ယူ၍ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ကူညီရန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမွင့္ရန္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ ႀကဳိးစားဖူးေသာ္လည္း ယခင္ျမန္မာအစုိးရက စိတ္၀င္စားျခင္း မရွိဟုဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ “ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသူမ်ား” ဆုိေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အသံုးမျပဳသင့္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက ယခင္က အႀကံျပဳခဲ့ဖူးသည္ဟု အဆုိပါ သံအရာရွိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးသစ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး ယခုလကုန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အထူးကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံျခား အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုိကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

KHTun

The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies


၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံက ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ၈၀၀ က ကုန္သည္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္ေပါင္း ၃၄၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ဖုိ႔ စာရင္းေပးသြင္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၼဴသီရိၿမိဳ႕နယ္က မဏိရတနာေက်ာက္မ်က္ျပတုိက္မွာ စတင္က်င္းပခဲဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုျပပြဲမွာ ေက်ာက္မ်က္ အေခ်ာထည္ေတြ ပိုမ်ားတယ္လို႔ သံယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

အရင္က ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲေလလံဆြဲတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ ယူရုိ တစ္ေသာင္းေလာက္ပဲ စေပၚေငြ တင္ရေပမယ့္ အမွန္တကယ္မ၀ယ္ယူဘဲ ေလလံဆြဲသူေတြရွိလို႔ စေပၚေငြယူရုိ ငါးေသာင္းတင္ရမယ္လို႔ ဦးဝင္းထိန္ က ေျပာပါတယ္။

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲေတြကုိ အရင္က ရန္ကုန္မွာသာက်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔စတင္က်င္းပတဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၆ ရက္အထိ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတင္ဒါအတြဲေပါင္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္၊ ေက်ာက္စိမ္း ေစ်းၿပိဳင္ အတြဲေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္၊ ပုလဲတင္ဒါအတြဲေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္၊ ပုလဲေစ်းၿပိဳင္အတြဲ ေပါင္း ၁၆၀ နီးပါး တင္ျပေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။

Photo: Win Ko Ko Latt/RFA
(ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာ ေက်ာက္႐ိုင္းတံုး အကဲျဖတ္ေနသူေတြကို ျမင္ရစဥ္)

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmeseၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- အင္တာနက္)
    လန္ဒန္၊ ဇြန္ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ဥေရာပသမဂၢ အတြင္းမွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ထြက္ခြာမည့္ဘက္မွ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းက ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၄ ရက္က ေၾကညာလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္ ေရွ႕ဆက္သြားမဲ႔ခရီးရဲ႕ ပဲ့ကိုင္သူျဖစ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ေတာ့ပါဘူး” ဟု လန္ဒန္က ေဒါင္းနင္းလမ္းရွိ ၎၏ ေနအိမ္ အျပင္ဘက္၌ မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
မည္သည့္အခ်ိန္ ႏႈတ္ထြက္မည္ဆိုသည့္ အခ်ိန္ကိုမူ အေသးစိတ္ ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အသစ္တစ္ဦး ရရွိမည့္အခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ရွိေနဦးမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဥေရာပသမဂၢ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္မရြန္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

သမိုင္းဝင္ ဆႏၵခံယူပြဲၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢအတြင္းမွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ထြက္ခြာမည့္ဘက္မွ မဲဆႏၵ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၂၈ ႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၄၃ ႏွစ္ၾကာ ဆက္ဆံေရးမွ ခြဲထြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ ခြဲထြက္ရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com ေဒါင္းနင္းလမ္း အိမ္ေရွ႕က ၿဗိတိသၽွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း
ၿဗိတိသၽွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက ၃ လ အတြင္း ရာထူးက ဆင္းေပးမယ္လို႔ ေၾကညာ လိုက္ပါၿပီ။

အီးယူနဲ႔ ေပါင္းစည္းေရး ေတာက္ေလၽွာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ကင္မရြန္းက ၿဗိတိသၽွ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္မွုကို ေလးစားရမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က အီးယူက ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရး ကိစၥေတြ ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး လူသစ္ မေရြးနိုင္ခင္ နိုင္ငံ တည္ၿငိမ္မွု ရေအာင္ ကင္မရြန္းက တာဝန္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔အေနနဲ႔ နိုင္ငံကို ေနာက္တလွမ္း တက္ေအာင္ ဦးေဆာင္နိုင္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း မစၥတာ ကင္မရြန္းက ေျပာပါတယ္။

အီးယူက ၿဗိတိန္ ခြဲထြက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေန႔ မနက္ မွာပဲ ေပါင္ စတာလင္ ေဈးေတြ အႏွစ္ ၃ဝ အတြင္း အနိမ့္ဆုံး ထိုးက် သြားသလို ကမၻာတလႊားက စေတာ့ေဈးကြက္ေတြ က်ဆင္း ကုန္ပါတယ္။ တိုက်ိဳမွာ မနက္ေဈးအဖြင့္မွာ ရွယ္ယာေဈး ၈ ရာခိုင္ႏွုန္း က်ဆင္းသြားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


23JUNE 2016

ထိိုင္းနိုင္ငံ ကံခ်နဘူရီ ေမာင္းခရိုင္အတြင္း ပါပက္ ေက်းရြာ အနီး မေန ့ည(၉) နာရီအခ်ိန္ က ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအျပည့္ တင္ေဆာင္ေမာင္းနွင္ လာတဲ့ Nissan pickup truck နီဆန္း ပစ္ကပ္ ကားတစီးဟာ နယ္ျခား စစ္ တပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ မွာရပ္မေပး ဘဲ ေမာင္းနွင္ထြက္ေျပးသြား တာေၾကာင့္ စစ္တပ္ ရိမ္းဂ်ားကား ကေနာက္ကေန လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ရာကေန ခုလိုကားႏွစ္စီးလံုး တိမ္းေမွာက္ခဲ့တာပါ။


ကားႏွစ္စီး အျပင္းေမာင္းေနစဥ္မွာ ရာသီဥတုဆိုးရြားျပီး မိုးအဆက္မျပတ္ရြာ ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္၊ ကားနွစ္စီးက အနီးကပ္ ေမာင္းေနတာျဖစ္လို ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ တင္လာတဲ့ကားက ဦးဆံုးတိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာက ေနာက္ကအမွီလိုက္လာတဲ့ ရိမ္းဂ်ားစစ္ကားပါထပ္ျပီး (၉)ေပေလာက္ျမင့္တဲ့ လမ္းေဘး စမ္းေခ်ာင္း က ေဂ်ာက္ထဲက်သြားခဲ့ပါတယ္။


ျမန္မာနိုင္ငံသား (၂၀)ေက်ာ္(ခေလးငယ္တဦးပါ၀င္) နဲ ့ ထိုင္းစစ္သားေတြပါ (အေရအတြက္မေျပာ)ဒဏ္ရာအသီးသီးရခဲ့ျပီးကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့နဲ ့ ေဆးရံုကား အစီး(၃၀)နဲ ့ ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြကို ေမာင္းခရိုင္အတြင္းက အမွတ္ (၁၉) စံုေဒ့ ဖရစံခရေဆးရံုကို ပို ့ေဆာင္ကုသေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကားေမာင္းသူ အသက္(၃၇)ႏွစ္ ထိုင္းနိုင္ငံသား ခ်န္ရံု ခ်ိဳ ့ကက္က်စ္ Chamroonchotkabjit ကေတာ့ ဒဏ္ရာျပင္းတယ္လို ့သိရပါတယ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ၾကမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြကို ထိုင္း ျမန္မာ
နယ္စပ္ စိုင္ရုတ္ခရိုင္ ဘန္ ့ပံုေက်းရြာကေန ေခၚယူလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Social Action for Women - SAW
Photo ThaiPBS


ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာသည္ ယေန႔ (ဇြန္ ၂၄ ရက္) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ား၌ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခိုလံႈေနၾကေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္ပို႔ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု The Nation သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

 ထိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕ ဒုတိယေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀ီရာခြ်န္ဆူကြန္ဒါပါတီပက္က ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေရးကို အၿမဲတမ္းစိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ လြန္ႏွစ္မ်ား ႏွစ္လယ္မွစၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ပဲြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေရးစိတ္ကူးသည္ ထိုင္းလံုျခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကာလရွည္ၾကာတည္ရိွေနခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုက္ပဲြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ အနည္းငယ္မွ် သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ ယခင္အစိုးရက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚယူမည္ဆိုေသာ မူ၀ါဒတရပ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (၈)ဖဲြ႕ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားစြာတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အျပင္ဘက္၌ ေရာက္ရိွေနၿပီး လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ဧၿပီလတြင္ အာဏာရလာ သည့္ အစိုးရသစ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံရိွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒတရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀ီရာခြ်န္က မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို စိစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား အတည္ျပဳေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရးႀကဳိးပမ္းမႈ၌ အဓိကအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေန ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုက္ပဲြြ၀င္မႈအတြက္ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာေၾကာင့္ သူမသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ ဤျပႆနာကို ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မဲေဟာင္ဆြန္ျပည္နယ္မွ ရက္ခ်ာဘူရီျပည္နယ္အထိ နယ္စပ္ျပည္နယ္ေလးခုရိွ စခန္းေလးခုတြင္ ဒုကၡသည္ ၁၀၅,၂၆၁ ဦးကို လက္ခံထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးလည္းျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ သံုးရက္ၾကာ အလည္အပတ္ခရီး ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္ေသာ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ရက္ခ်ာဘူရီ ျပည္နယ္ရိွ ဘန္သစ္ဟင္းဒုကၡသည္စခန္းသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

SM
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournalအီးယူနဲ႔ ေပါင္းစည္းေရး လိုလားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မရြန္း
ၿဗိတိသၽွ နိုင္ငံသား အမ်ားစု ဆႏၵနဲ႔ ဥေရာပ သမဂၢမွာ ၿဗိတိန္ရဲ့ ၄၃ ႏွစ္ၾကာ ပါဝင္ခဲ့မွု ဆုံးခန္းတိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

ၿဗိတိသၽွ လူဦးေရရဲ့ ၅၂ ရာခိုင္ႏွုန္း ေလာက္က ခြဲထြက္ဖို႔ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

လန္ဒန္နဲ႔ စေကာ့တလန္ နယ္ေျမေတြမွာ မခြဲထြက္ေရး ဘက္က အမ်ားစု အနိုင္ရၿပီး က်န္တဲ့ ၿဗိတိန္ တဝွမ္းမွာ ခြဲထြက္ေရးက အသာစီး ရခဲ့တာပါ။

ၿဗိတိသၽွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း ရာထူးမွာ ဆက္ရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသၽွ ျပည္သူေတြရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ၿဗိတိသၽွ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဖိလစ္ ဟမ္မြန္က ဆိုပါတယ္။

အီးယူက ခြဲထြက္ေရး ေတာက္ေလၽွာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ယူေက လြတ္လပ္ေရး ပါတီ (UKIP) ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ Nigel Farage က မစၥတာ ကင္မရြန္း ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။

မၾကာခင္ ကင္မရြန္း နိုင္ငံကို မိန္႔ခြန္း ေျပာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


တရုတ္ႏုိင္ငံက Rolls-Royce ျပပြဲ။
အာရွတုိက္မွာရွိတဲ့ သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြဟာ ေျမာက္အေမရိကားတုိက္နဲ႔ ဥေရာပအပါအ၀င္ က်န္ကမာၻ႔ႏိုင္ငံက သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြထက္ ပိုၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၾကတယ္လို႔ ကပ္ခ်္မီနီ စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီရဲ႕ အစီရင္ခံစာတခုက ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အာရွသန္းႂကြယ္သူေဌးတို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈဟာ သန္းေပါင္း ၁၇.၄ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၂ ဆ တုိးလာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေျမာက္ အေမရိက သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြကေတာ့ - သန္းေပါင္း ၁၁ သန္းကေန သန္းေပါင္း ၁၆ သန္းခြဲအထိသာ တိုးတက္ခဲ့တယ္လု႔ိ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာရွတုိက္ရဲ႕ သန္းႂကြယ္သူေဌးအေရအတြက္ဟာ တႏွစ္အတြင္း ၉.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားလာၿပီး အမ်ားစုဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔က ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒီအာရွသူေဌးမ်ားရဲ႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈကလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးတုိးလာၿပီး၊ အေမရိကန္နဲ႔ ကေနဒါ သူေဌးေတြကေတာ့ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ တိုးတက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အာရွသန္းႂကြယ္ သူေဌးတို႔ရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com