09/01/16


၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာေတြ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က က်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနဲ႔ဖံြၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ဖယ္ဒရယ္အေပၚ သေဘာထားကလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို အေျခခံၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒုတိယေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသတင္းကိုေတာ့ တတ္ေရာက္သတင္းယူေနတဲ့ကိုသားညြန္႔ဦး ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယေန႔မွာေတာ့ ဖယ္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးစာတမ္းေတြကို တင္သြင္းၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထူးျခားတာေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ကေန ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ဖယ္ဒရယ္ အယူအဆနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက တင္သြင္းၾကတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ အယူအဆနဲ႔အေတာ္ေလးကြဲျပားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ တင္သြင္းတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ အယူအဆထဲမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့သူတို႔ ေရးဆြဲထားတဲံ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ညီညြတ္တယ္ဆိုတာကို အဓိကထားၿပီး ေတာ့ ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဟာ အထက္ပါ တင္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အထဲမွာ ဆင္းသက္ျခင္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားရဲ႕ နယ္နိမိတ္ တည္တန္႔မႈကို အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားျခင္း ၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားျခင္း စတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရး ဥပေဒျပဳေရး ဆက္လွ်င္းၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားပါေနတာကို ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ႏိုင္ေအးက ဖယ္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့တာပါ။

အခု ညီလာခံအတြင္းမွာ တတ္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ဖယ္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စကားကို တြင္တြင္ ေျပာၾကေပမယ့္၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြဖက္ကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စကားစု အထူးေရွာင္ပါတယ္။ အခု စာတမ္းမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုဟာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာေတြကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ပဲ ေျပာတာပါ။ တပ္မေတာ္ဖက္က တင္သြင္းတဲ့ အယူအဆနဲ႔ ဆင္တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ဦးေဆာင္ဖဲြ႔စည္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနဲ႔ဖံြၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ သေဘာထားပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံေကာင္းေတြ ရိွတယ္လို႔ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႉေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးျမင့္စိုးက ႀကံခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ စာတမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္ေစႏိုင္တဲ့ composition ပံုစံမ်ိဳး မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ယခင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိတ္သုန္းသံုးခဲ့ရတဲ့ စစ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေစႏိုင္တဲ့ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားေစတဲ့ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြဟာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ သတိျပဳဆင္ခ်င္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္းနဲ႔”

ဒီသေဘာထားေတြဟာ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံၿပီး ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုက်င့္သံုးဖို႔လိုလားတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ေတာ့ ကြာဟေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းေတြဖက္က တင္ျပခ်က္မွာေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုၿပီး ေတာင္းဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဖက္က ဗဟိုအလုပ္အမႉေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္က ပါတီရဲ႕သေဘာထားကို တက္ေရာက္ေျပာဆိုၿပီး အန္အယ္ဒီပါတီရဲ႕ ယခင္သေဘာထားကိုပဲ ထင္ဟပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္စား ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းက စာတမ္းတင္သြင္းရာမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕သေဘာထား ဒီႏွစ္ခုအၾကား ရိွေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္

“ဖယ္ဒရယ္ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရး လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ ခြဲထြက္ေရးေျပာလိုက္တာနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတာ ေပါင္းစည္းေရး အေျခခံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရး ၃ ရပ္ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းတဲ့စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေဒသႏၱရ အစိုးရေတြၾကားမွာ အာဏာခြဲေ၀ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ၂ ခုကို သဟဇာတ မွ်တေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆိုတာ ရွိသလို ေဒသႏၱရ အစိုးရေတြလည္းရွိတဲ့ အစိုးရ ၂ ရပ္ အသြင္‌သဏ ၭာန္ကို အႏွစ္သာရအရေကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအရပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ”

လူမ်ိဳးစုကိုအေျခခံတဲ့ဖယ္ဒရယ္ထက္ လူမ်ိဳးစုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စုဖဲြ႔မႉအေျခခံစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း အစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၾကတဲ့ စာတမ္းေတြေပၚမွာ သီးျခားစီ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာတမ္းေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး လာမယ့္ ၃ လအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ ရိွလာႏိုင္တယ္လို႔ အစည္းအေ၀းတတ္ေရာက္ေနတဲ့ အကဲခပ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒီတင္သြင္းစာတမ္းေတြကို ၾကည့္ၿပီး တဖက္နဲ႕တဖက္ ရိွေနတဲ့ သေဘာထားေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုအကဲျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ညီလာခံစီစဥ္သူတဦးက ဗီြအိုေအကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 သားၫြန္႔ဦး / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္ထားၾကေသာ လူေနအိမ္မ်ား ကို ျပည္နယ္ အစိုးရက ေျမထိုးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ယေန႔ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကေလးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔မွ ေျမထုိးစက္ (JCB) စက္ႀကီး ၄ လံုးျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း ၆ နာရီကစတင္ၿပီး လူေနအိမ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း အမွတ္ (၁၄၄) တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ၂ ႀကိမ္သတိေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးမာန္ဟင္းဒါလ္ ကေျပာသည္။

“ျပည္နယ္အစိုးရရဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ warning (သတိေပးခ်က္) ၂ ခါေပးၿပီးၿပီ၊ ၇ ရက္ေန႔ ၈ လပိုင္း ကေပး ၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၂၂ ေန႔ေနာက္ဆံုး ထပ္ေပးတာေလ၊ ကိုယ့္ဟာကိုဖ်က္သြား ရင္ျပသနာမျဖစ္ဘူးေလ၊ မဖ်က္ေတာ့ ဒီစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာပဲ’’ ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ေနအိမ္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အနီးရွိ စီးစံေက်းရြာႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း၀န္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ ခိုလံႈၾကရသည္။ တစ္ခ်ဴိ႕မွာလည္း ေဆြးမ်ဴိးအသိုင္းအ၀န္းထံသို႔ သြားေရာက္ခိုလံႈသူမ်ားလည္းရွိ သည္ဟု သိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို အစိုးရက ဒီမွာမေနဖို႔ အျမန္ဆံုးေျပာင္းေရႊ႕ၾကဖို႔ သတိေပးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔မွာ တျခားေနစရာ မွမရွိတာ ဘယ္မွာ သြားေနရမွာလည္း၊ အစိုးရကို မေလးစားလို႔ ၊ အာခံတာလည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမွာေနၾကတဲ့သူေတြဟာ တျခားမွာေနစရာ အိမ္မရွိၾကပါဘူး၊ အခု အိမ္လည္းအဖ်က္ခံရၿပီ၊ က်ေနာ္တို႔ဘယ္မွာ သြားေနမွာရလဲ၊ အစိုးရက ကိုယ့္ျပည္ သူေတြကို သက္ညွာေထာက္ ထားမယ္ လို႔ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္ ခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးနဲ႔ႀကံဳခဲ့ရတယ္’’ ဟု ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရသူတစ္ဦးကေျပာ သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လူေနအိမ္မ်ားအားလံုးဖ်က္စီးၿပီးပါက အဆိုပါေနရာတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ားကို တခါတည္းစုိက္ပ်ဴိး သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကေလးၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ စကၠန္႔ရြာအထက္နားတြင္ တည္ရွိေသာ ဘြာလ္ပီးေက်းရြာဟုေခၚဆိုၾကေသာ အဆိုပါေဒသတြင္ အိမ္ေျခ စုစုေပါင္း ၃၆၁ အိမ္ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေနထိုင္သူမွာ လူဦးေရ ၁၈၀ ခန္႔သာရွိၾကသည္။ အဆိုပါေဒသ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကေတာ့ ၎တို႔သည္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္အစစ္မ်ားမ ဟုတ္ေၾကာင္းေျပာ ဆိုေန ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားကမူ သဘာ၀ေဘး၊ လူမႈဘ၀ဒုကၡအမ်ဴိးမ်ဴိးေၾကာင့္ ယခုေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် လာၾက ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

Khonumthung Burmese
http://www.khonumthungburmese.org


၂၁ ​ရာစု ​ပင္လုံညီလာခံရဲ့ ​ဒုတိယေန႔မွာ ​ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ​အဖြဲ႔က ​မတက္ေရာက္ဖို႔ ​ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ​ကိစၥဟာ ​နားလည္မႈ ​လြဲတာ ​ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ​အစိုးရဘက္က ​ညီလာခံ ​က်င္းပေရး ​ေကာ္မတီဝင္ ​ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ​ေျပာပါတယ္။

အစိုးရကေန ​ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ​လူတိုင္းအတြက္ ​ဆိုင္ရာ ​အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ​ဖိတ္စာနဲ႔ ​လုံၿခဳံေရးကဒ္ေတြ ​ေပးပို႔ထားေပမယ့္ ​ဝ ​တပ္ဖြဲ႔မွာ ​ကဒ္ေတြ ​မပါလာခဲ့ဘူးလို႔ ​ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ​ေျပာပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ​ညီလာခံ ​ဖြင့္ပြဲေန႔မွာ ​ဝ ​တပ္ဖြဲ႔ကို ​အသင့္ရွိေနတဲ့ ​'ေလ့လာသူ' ​ကဒ္ေတြသာ ​ထုတ္ေပးလိုက္တာ ​ျဖစ္ၿပီး ​ေနာက္ရက္မွာ ​ကဒ္အမွန္ေတြ ​ထုတ္ေပးမယ္လို႔ ​ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ​မီဒီယာေတြကို ​ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ​ရွင္းျပပါတယ္။

ဝအဖြဲ႔ကို ​ေလ့လာသူ ​အျဖစ္ ​အစိုးရဘက္က ​သတ္မွတ္တာလို႔ ​ဝဖက္က ​ယူဆလို႔ ​နားလည္မႈ ​လြဲတာ ​ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ​နားလည္မႈ ​လြဲတာ ​ဟုတ္မဟုတ္ ​ေသခ်ာေအာင္ ​ဝ ​တပ္ဖြဲ႔ေတြ ​တည္းခိုတဲ့ ​ဟိုတယ္ကို ​လိုက္သြားၿပီး ​ေဆြးေႏြးမယ္လို႔လည္း ​ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ညီလာခံ ​ျဖစ္ေျမာက္ေရးလူေတြက ​လူေပါင္း ​၁၆၀၀ ​ကို ​စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့အတြက္ ​အျပည့္အဝ ​မလုပ္ေပးႏိုင္တာေတြ ​ရွိႏိုင္တယ္လို႔လည္း ​ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဝတပ္ဖြဲ႔ကေတာ့ ​ညီလာခံမွာ ​တန္းတူညီမွ်မႈ ​မရွိတာေၾကာင့္ ​မတက္ေတာ့တာ ​ျဖစ္ၿပီး ​အဲလို ​ထြက္ခြာမယ့္အေၾကာင္းကိုလည္း ​က်င္းပေရး ​ေကာ္မတီကို ​အသိေပးခဲ့တယ္လို႔ ​ေျပာဆိုခဲ့တာ ​ရွိပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၃၁

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ လုပ္ရာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ လုိင္စင္ ေၾကးသာယူၿပီး ကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ျခင္း မရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား က်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ ေဒၚ(လ္)ဖင္ စားေသာက္ဆုိင္၌ က်င္းပ ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ လုိင္စင္ရအေဆာက္အအံု ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း ဖဲြ႕စည္းေရး အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း အေနျဖင့္ လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာ သံုးမ်ဳိး သံုးစား သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္ နီယာ၊ အႀကီးတန္းမွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားသည္ မည္သည့္အေဆာက္အအံုကိုမွ် ဦးေဆာင္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ေဆာက္ လုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ လက္ေထာက္ အေနျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ အႀကီးတန္းမွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရွစ္ထပ္လူေနအေဆာက္ အအံုကိုသာ တာဝန္ယူ၍ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္း၊ ေစ်းႏွင့္ တစ္ထပ္အားကစား႐ံုမ်ားကို တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ အင္ဂ်င္ နီယာပညာရွင္အဆင့္မွသာ အေဆာက္ အအံုအားလံုးကို တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ားကုိ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမပါဘဲ ေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား မ်ားျပားလာ၍ အရည္အေသြးမွာလည္း က်ဆင္းလာ ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ေပးထားေသာ လုိင္စင္ရအင္ဂ်င္ နီယာအေရအတြက္မွာ ၁၂ဝဝ ခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ျမင့္ေမာင္စိုး၊ ဓာတ္ပံု - တင္စိုး(ျမန္မာ့အလင္း)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS


၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့ ည ၈ နာရီ အခ်ိန္ခန္ ့တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး မေကြးၿမိဳ႕၊ ေတာင္တြင္းလမ္းႏွင့္ ျမင္းကင္းလမ္းေထာင့္ ဗိႆႏိုးအေဆာင္ေရွ႕တြင္ လူတစ္စုမွ တုတ္၊ ဓား လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ လမ္းသြားလမ္းလာ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား တားဆီး၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ဦးေအာင္ဘုန္းျမင့္ၾကည္၏ ဆိုင္ကယ္ကို ရပ္တန္႕ၿပီး လူ(၇)ဦးမွ ဝိုင္းကာ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြေတာင္းေနစဥ္ ဦးေအာင္ဘုန္းျမင့္ၾကည္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေရာက္လာသျဖင့္ လူ(၇)ဦးမွာ ၂၆ယ/၉၃၇၅၄ နံပါတ္ပါ ဆိုင္ကယ္အပါအဝင္ ဆိုင္ကယ္(၃)စီးျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ဦးေအာင္ဘုန္းျမင့္ၾကည္မွ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းရာ မေကြးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း(ပ)၁၇၄၉/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၆ ျဖင့္ လက္ခံအမွဳဖြင့္အေရးယူ ခဲ႔ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကြးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ တရားခံမ်ားအား အျမန္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရန္ညြန္ၾကားမွဳျဖင့္ မေကြးခ႐ိုင္ မွဳခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွ ရဲအုပ္သက္ေအာင္စိုး၊ ဒုရဲအုပ္သိန္းနိုင္ဝင္း၊ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ ႏိုင္ဦး၊ရဲတပ္သားဝဏၰမင္းထက္တို႕သည္ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးဒုရဲမွဴးစိန္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ သတင္းမ်ားစုေဆာင္းရွာေဖြၿပီး စံုစမ္းရာ မေကြးၿမိဳ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀င္းအတြင္းေန ဦးေအာင္ႏိုင္၏သား ဥာဏ္လင္းေအာင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းအရေခၚယူစစ္ေဆးရာမွ တရားခံမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ပါသည္။


ျဖစ္စဥ္မွာ မေကြးၿမိဳ႕၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ စိုက္ပ်ိုဳးေရးဝင္းအတြင္းေန  ---
၁။ ဥာဏ္လင္းေအာင္(သ)၂၃ႏွစ္(ဖ)ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ဆီစက္လုပ္သား။
၂။ ေအာင္ေဇယ်ာ(ခ)မိုးဒီ(သ)၁၉ႏွစ္(ဖ)ဦးညြန္႔လွိဳင္၊ မွီခို။
၃။ ေဝၿဖိဳးေအာင္(သ)၁၉ႏွစ္(ဖ)ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ေလထိုးကြ်တ္ဖာ။
၄။ ခ်စ္ကို(သ)၁၇ႏွစ္(ဖ)ဦးကံေကာင္း၊ ေလထိုးကြ်တ္ဖာ။
၅။ ခိုင္သက္ေအာင္(သ)၁၈ႏွစ္(ဖ)ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး၊ ဝင္း 2 ကုန္စံုဆိုင္လုပ္သား။
၆။ ပ်ိဳဝိုင္း(သ)၂၁ႏွစ္(ဖ)ဦးျမဝင္း၊ ပြဲရံုလုပ္သား၊ ဥသ်ွစ္ကုန္း႐ြာ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ (လက္ရွိေနရပ္၊ ကုတင္၁၀၀ေဆး႐ံုဝင္း၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕။
၇။ဟိန္းထက္ေအာင္(သ)၁၈ႏွစ္(ဖ)ဦးစံေမာင္း၊ ဟိန္းစတားဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ဆိုင္၊ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ(ဂ)အုပ္စု(၃)လမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ေနသူတို႕ ျဖစ္သည္။

 အခင္းျဖစ္ညက အရက္ေသစာေသာက္စားျပီး သံတုတ္မ်ား၊ ဓားမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕သြားလာၾကၿပီး မေကြးၿမိဳ႕၊ ေတာင္တြင္းလမ္းႏွင့္ ျမင္းကင္းလမ္း ေထာင့္ ဗိႆႏုိးေဆာင္ အေမွာင္ရိပ္တြင္ ရပ္ကာ လမ္းသြားလမ္းလာ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား အရွည္ (၁၈)လက္မခန္႕ရွိ စတီးလ္ပိုက္လံုး (၂)ေခ်ာင္း၊ အရွည္(၂၀)လက္ခန္႕ရွိ ဓား(၁)ေခ်ာင္း၊ အရိုးအသြား(၈)လက္မခန္႕ရွိ စတီးလ္ေခါက္ဓားေျမာင္တို႕ကိုင္ေဆာင္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြေတာင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ပါသည္။

တရားခံ(၇)ဦးအား စစ္ေဆးခဲ႔ရာ မေကြးနယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၁၅၉၁/၂၀၁၆၊ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၂၅/၄၂၇/၁၁၄ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္စပ္၍ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ႔ပါသည္။

မေကြးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရီပါပေလကန္ ပါတီရဲ့ သမၼတေလာင္း Donald Trump (Credit: Reuters) 
ရီပါပေလကန္ ​သမၼတေလာင္း ​Donald ​Trump ​က ​မကၠဆီကို ​သမၼတနဲ႔ ​ေတြ႔ဆုံၿပီး ​လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ​ကိစၥနဲ႔ ​ကုန္သြယ္ေရး ​အေၾကာင္းေတြ ​ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

မကၠဆီကို ​ႏိုင္ငံသားေတြ ​အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲ ​တရားမဝင္ ​ဝင္လာတာမ်ဳိး ​မရွိေအာင္ ​ႏွစ္ႏိုင္ငံ ​နယ္စပ္မွာ ​တံတိုင္းေတြ ​တည္ေဆာက္မွာ ​ျဖစ္ၿပီး ​ကုန္က်စရိတ္ကို ​မကၠဆီကို ​ႏိုင္ငံကို ​ေပးခိုင္းမယ္လို႔ ​Donald ​Trump ​က ​အေစာပိုင္းမွာ ​ေျပာဆိုခဲ့တာ ​ရွိပါတယ္။

မကၠဆီကို ​သမၼတ ​Enrique ​Pena ​Nieto ​နဲ႔ ​ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါမွာလည္း ​ႏွစ္ႏိုင္ငံ ​နယ္စပ္မွာ ​အေမရိကန္က ​တံတိုင္းေတြ ​ကာရံပိုင္ခြင့္ ​ရွိတယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။

တံတိုင္းကာပိုင္ခြင့္ ​ရွိတဲ့အေၾကာင္းကိုသာ ​ေဆြးေႏြးၿပီး ​ကုန္က်စရိတ္ကို ​ဘယ္သူခံရမယ္ ​ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ​မေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ဘူးလို႔ ​Donald ​Trump ​က ​ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ​AFP ​သတင္းမွာေတာ့ ​မကၠဆီကို ​သမၼတက ​တံတိုင္းတည္ေဆာက္မယ့္ ​ကုန္က်စရိတ္ကို ​မကၠဆီကို ​ကုန္က်မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ​အတိအလင္း ​ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

Donald ​Trump ​နဲ႔ ​ေတြ႔ဆုံစမွာပဲ ​အဲဒီကိစၥကို ​ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ​မကၠဆီကို ​သမၼတက ​Donald ​Trump ​အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ​ျပန္သြားၿပီး ​မၾကာခင္မွာပဲ ​တြစ္တာမွာ ​ေရးသားခဲ့တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ​Donald ​Trump ​နဲ႔ ​ေတြ႔ဆုံၿပီး ​နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ​မကၠဆီကို ​သမၼတက ​Donald ​Trump ​ရဲ့ ​ေပၚလစီ ​တခ်ဳိ႕က ​မကၠဆီကိုအတြက္ ​စိုးရိမ္စရာ ​ျဖစ္တာေၾကာင့္ ​Donald ​Trump ​ကို ​လာလည္ဖို႔ ​ဖိတ္ေခၚခဲ့ရတာ ​ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ​ရုပ္ျမင္သံၾကား ​တစ္ခုမွာ ​ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

မကၠဆီကို ​သမၼတက ​Donald ​Trump ​ကို ​ဖိတ္ေခၚခဲ့သလို  ​ဒီမိုကရက္တစ္ ​ပါတီရဲ့ ​သမၼတေလာင္း ​ဟီလာရီ ​ကလင္တန္ကိုလည္း ​မကၠဆီကို ​ႏိုင္ငံဆီ ​လာလည္ဖို႔ ​ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmeseေရမဲေနတဲ့ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပံု - ေဇာ္ေဇာ္ေဌး တကိုယ္ေတာ္ ေအာင္လံ(facebook)
စစ္ကိုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နဲ႔ ခႏၱီီးၿမိဳ႕နားတဝိုက္မွာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရေတြ မဲေနတာေၾကာင့္ ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးၾကည့္ရာမွာ ခဲဓါတ္ေတြအမ်ားအျပားပါဝင္ေနၿပီး ေသာက္သံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရမွာ ခဲပါဝင္မႈက ေရထဲမွာေပ်ာ္ဝင္ရမယ့္ႏႈန္းထားထက္ အဆ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ပိုၿပီး ပါဝင္ေနတာကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဦးသန္းေဌး က ေျပာပါတယ္။

"သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဦးစီးဌာနရဲ႕ Report ေပါ့၊ သူကက်ေတာ့ ခဲပါ၀င္မႈက ေရထဲမွာ သာမန္ေပ်ာ္ဝင္ ရမယ့္ ႏႈန္းထားထက္ အဆ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေပါ့၊ ေျမာက္မ်ားစြာပိုပါေနတာကို ေတြ႔ရတယ္တဲ့၊ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဘယ္လိုမွ ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ပါဘူး၊ အႏၱရာယ္ရွိနိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာေပါ့၊ ဒါအင္မတန္စိုးရိမ္ ရတဲ့အေနအထားပါလို႔ ေျပာပါတယ္"

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေပးပို႔တဲ့ျမစ္ေရနမူနာကို မႏၱေလးဓါတ္ခြဲခန္းမွာ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အဲဒီလို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရတာျဖစ္ပါတယ္။

ေရမဲေတြစီးဆင္းခဲ့တဲ့ ခႏၱီးနဲ႔ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရကို ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနေတြက လိုက္လံသတိေပးထားပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရကို ေနာက္ထပ္ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲ ကို ေရမဲေတြ စတင္စီးဝင္ခဲ့တဲ့ နမ့္စလိန္ေခ်ာင္းကိုလည္း သြားေရာက္စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးသန္းေဌး က ေျပာပါတယ္။

အဲ့ဒီဘက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္တုန္းကလည္း အခုလို အမဲေရာင္ေရေတြ စီးဆင္းခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ေဒသခံေတြ က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


မံုရြာ၊ စက္တင္ဘာ ၁

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မံုရြာျမိဳ႕ ခ်မ္းျမ၀တီရပ္ကြက္၊ ရတနာလမ္းႏွင္႔ လမ္း ၃၀ ေထာင္႔ရွိ ေရအိုင္အနီးတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ မနက္ပိုင္းက အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ လည္ပင္းလွီးျဖတ္ ဓားဒဏ္ရာမ်ားျဖင္႔ ေသဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ခ်မ္းျမ၀တီရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူမွာ ခ်မ္း၀တီရပ္ကြက္ေန ကို၀င္းေဆြ အသက္(၃၈)ႏွစ္ဆိုသူျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသူသည္ အရက္စြဲေရာဂါရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အရက္ေသာက္သံုးျခင္းအား သံုးရက္တာျဖတ္ထားခဲ႔ျပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ မနက္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က မိသားစုႏွင္႔အတူ ေနအိမ္တြင္ရွိေနစဥ္ ၎တစ္ဦးတည္း ေနအိမ္အျပင္ဘက္သို႔ထြက္ခြာသြားခဲ႔သည္။

ယေန႔ မနက္ မိုးလင္းေသာအခါ ရတနာလမ္းႏွင္႔ လမ္း ၃၀ ေထာင္႔အနီး ေရအိုင္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ေနအိမ္မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဓားျဖင္႔ မိမိကိုယ္ကို လည္ပင္းလွီးျဖတ္၍ အဆံုးစီရင္သြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔သူမွ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္သည္႔အခါ အသံုးျပဳေသာ ေနမီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဓားမွာ ၎၏ ေနအိမ္မွဓားျဖစ္ျပီး ညာဘက္လက္တြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားလ်က္ေသဆံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ မံုရြာနယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ ရဲေအာင္မွ ေသဆံုးသူအား မႈခင္းေဆးပညာမ်ားအရ ဆက္လက္၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မံုရြာနယ္ေျမရဲစခန္း ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁၅/၂၀၁၆ အရ ေသဆံုးသူအား မံုရြာျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္။

ထို႔ေနာက္ မံုရြာျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးရွိ မႈခင္းဆရာ၀န္ၾကီးမွ အဆိုပါ ေသဆံုးသူအား မႈခင္းေဆးပညာမ်ားအရ ဆက္လက္၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာတြင္ ေသဆံုးသူသည္ ယေန႔မနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္၀န္းက်င္ခန္႔က ေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း၊ ေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းမွာ လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာျဖင္႔ ေမွာက္လ်က္အေနအထားေၾကာင္႔ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ကာ ေသဆံုးသြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

 ေသဆံုးသူ၏ အသည္းမွာ ပံုမွန္အေနအထားမဟုတ္ဘဲ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ အသည္းအေနအထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္းေဆးပညာမ်ားအရ ထင္ျမင္သံုးသပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္း၊ ကိုတိုးၾကီး
https://www.facebook.com/KoToeChinDweenမေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ ့ရွိ အျမႊာေမွ်ာ္စင္အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)
    ကြာလာလမ္ပူ ၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    မၾကာေသးမီက စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ ့သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ေရာဂါကုိ ပထမဆံုး ေတြ ့ရွိေၾကာင္း မေလးရွားႏုိင္ငံအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ မၾကာေသးမီ ရက္ပုိင္းမ်ားက ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့တုိးျမႇင့္ကူးစက္ခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆီလန္ေဂါရွိ ဘန္ဒါေဘာ့တနစ္မွ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္  အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ေတြ ့ရွိၿပီးေနာက္တြင္ မေလးရွားက်န္းမာေရးအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ ဗုိင္းရပ္စ္ သတိေပးတပ္လွန္ ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မေလးရွားႏုိင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ S.Subramaniam က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားသည္။

 အဆုိပါ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိ ေဆးရံုတင္ပုိ ့ထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ မွ ၂၁ ရက္အထိ ၄င္း၏ သမီး ျဖစ္သူရွိရာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ ့သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ေရာဂါကူးစက္ခံလုိက္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သံသယရွိေနၾကသည္။၄င္းသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္လကၡဏာကုိ စတင္ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္တြင္ ေဆးစစ္မႈမ်ားခံယူခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာအမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ တစ္အိမ္တည္းအတူေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ၄င္း၏ ခင္ပြန္း ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားထံတြင္မူ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရေသာ လကၡဏာမ်ား ေတြ ့ရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ သို ့ေသာ္ ၄င္း၏ ခင္ပြန္းသည္ သမီးေနထုိင္ရာ စင္ကာပူသုိ ့၄င္းႏွင့္ အတူတူသြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာအတြင္း ျခင္ေပါက္ဖြားမႈမျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသလုိ ၄င္းသြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား၌လည္း ျခင္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ေတြ ့ရွိရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္  အသက္ရႈေရာဂါျဖစ္ေပၚေစသည့္ အီဒစ္ (Aedes) ျခင္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ျခင္ေဆးပက္ဖ်န္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ပုိး ျပန္ ့ႏွံ ့ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ ေဒသခံမ်ားအား ၄င္းတုိ ့၏ ေနအိမ္အတြင္းအထိ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳပါရန္ Subramaniam က တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံမွာ သမၼတသစ္ ျဖစ္လာတဲ့ Michel Temer က ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ သူ႔ႏိုင္ငံအတြက္ ေခတ္သစ္အစိုးရတရပ္ကို ထူေထာင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ကတိေပးလိုက္ပါတယ္။

အရင္သမၼတေဟာင္း Dilma Rousseff ကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေငြ ရသံုးစာရင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားဖို႔ ဘရာဇီးလ္ အထက္လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ ၆၁ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၀ နဲ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး သမၼတျဖစ္တဲ့ Dilma Rousseff ကို တနလၤာေန႔က ၁၄ နာရီ ေက်ာ္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဂၤါေန႔ကေတာ့ သူ႔အေပၚ စြဲခ်က္တင္ထားတာကို ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ေခ်ပခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ တရားရံုးရဲ႕ အခုလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈၁ ဦးထဲက အနည္းဆံုး ၅၄ ဦးက ေထာက္ခံမဲေပးမွ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အတည္ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ရုပ္သံကေန တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္တဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းေဝးမွာ Temer က သူဟာ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကို ျပဳျပင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရေအာင္ ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ပင္စင္စနစ္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖို႔ေတြကို အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မဟာမိတ္ေတြၾကား အကြဲကြဲ အျပားျပား ျဖစ္တာကိုေတာ့ သည္းခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

Rousseff ဟာ ၂၀၁၄ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပတာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္ေတြက ေငြေတြယူၿပီး တရားမဝင္ သံုးစြဲခဲ့တယ္လို႔ အစြပ္စြဲခံခဲ့ရတာပါ။ သူကေတာ့ အမွား ဘာတခုမွ မလုပ္ခဲ့ဘဲ အတိုက္အခံေတြက သူ႔ကို ျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈတခုလို႔ ေခ်ပခဲ့ပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


မဲ ေျခာက္ေထာင္ ဝန္းက်င္ အသာစီးနဲ႔ သမၼတ ဘြန္ဂိုက အနိုင္ရခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ဟာ လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားတာ ဆိုၿပီး အတိုက္အခံ ေတြက ယူဆ ေနပါတယ္။
အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာ ကမ္းရိုးတမ္း ဘက္ျခမ္း ဗဟို အာဖရိက နိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ဂက္ဘ္ဘြန္း မွာ သမၼတ အလီ ဘြန္ဂို ကို ဆန္႔က်င္ သူေတြက အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ ကို မီးတင္ ရွို႔ ခဲ့ၾက ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔က က်င္းပ ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ လက္ရွိ သမၼတ ဘြန္ဂိုက ၿပိဳင္ဘက္ ယန္းပင္း ကို ပြတ္ကာ သီကာ နဲ႔ အနိုင္ရရွိ ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာ အၿပီးမွာ မစၥတာ ပင္းကို ေထာက္ခံ ၾကသူေတြ အုံႂကြ လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲ ေျခာက္ေထာင္ ဝန္းက်င္ အသာစီးနဲ႔ သမၼတ ဘြန္ဂိုက အနိုင္ရခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ဟာ လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားတာ ဆိုၿပီး အတိုက္အခံေတြက ယူဆ ေနပါတယ္။

ဂစ္ဘ္ဘြန္ ရဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ လီဘရာဗီးလ္ မွာ ဆႏၵၿပ အုံႂကြ ေနသူ ေတြကို ရဲေတြက မ်က္ရည္ယိုဗုံး သုံးၿပီး ၿဖိဳခြဲ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေရနံ ထြက္တဲ့ ဂစ္ဘ္ဘြန္း နိုင္ငံ မွာ ဘြန္ဂို မ်ိဳးႏြယ္ ေတြ အာဏာ ပိုင္စိုး ထားတာ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္ နီးပါး ၾကာျမင့္ ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 

၁၊စက္တင္ဘာ။ေနျပည္ေတာ္၊

၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ၀ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕(UWSA/UWSP)ဟာ ဒီကေန႕စတင္တဲ႕ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ ကေန ထြက္ခြာသြားျပီလုိ႕ သတင္းရရွိပါတယ္။ 
ညီလာခံကေန ထြက္ခြာသြားရတဲ႕အေၾကာင္းအရင္းက ၀ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ညီလာခံေလ႕လာသူမ်ားအျဖစ္ သာသတ္မွတ္ ထား ျပီးညီလာခံတတ္ေရာက္သူအျဖစ္သတ္မွတ္မထားတာေၾကာင္႕ ထြက္ခြာသြားတယ္လုိ႕ UWSA ရဲ႕ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကဖုန္းနဲ႕ေျပာပါတယ္။
ျပည္ေထာင္္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံကုိ တတ္ေရာက္ဖုိ႕ ၁၇၁ စစ္ေဒသက ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံတေယာက္ဦးစီးျပီးစုစုေပါင္း ၀ကုိယ္စားလွယ္ ၉ဦးလာေရာက္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းေတြကုိဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။
Author- ႏုိင္ငံေရးသတင္းအဖြဲ႕.                           Kumudra 

IS စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕၏ အဓိကေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Gulmurod Khalimov အားေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္)
    ဝါရွင္တန္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သည္ IS စစ္ေသြးၾကြအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕၏ အဓိကေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Gulmurod Khalimov ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေပးႏိုင္ပါက ဆုေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃သန္းအထိ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႒ာနက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ IS စစ္ေသြးၾကြအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ တပ္သားစုေဆာင္းေရးမွဴးတစ္ဦး ျဖစ္သူ Khalimov သည္ ယခင္က တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ အထူးစစ္ဆင္ေရး တပ္ဖြဲ႕ ဗိုလ္မွဴးၾကီး၊ ရဲမွဴး ႏွင့္ စစ္တပ္ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမား အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႕အျပင္ ၄င္းသည္ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန အထူးစစ္ဆင္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရဲမွဴးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႒ာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Khalimov သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၁၀မိနစ္စာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈဗီြဒီယိုဖိုင္တစ္ခု ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းဗီြဒီယိုဖိုင္၌ ၄င္းသည္ IS အဖြဲ႕အတြက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ရုရွားႏိုင္ငံ ႏွင့္ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႕ကို ဆန္႕က်င္၍ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Khalimovအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ အမည္မည္းစာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ၏ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ က တားျမစ္ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တာဂ်စ္ကစၥတန္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမႈခင္းဆိုင္ရာရဲအဖြဲ႕အစည္း (INTERPOL) တို႔ကလည္း Khalimov အား အလိုရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

သမၼတအိုဘားမား
အေမရိကန္သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမားဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ Hangzhou ၿမိဳ႕မွာက်င္းပမယ့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ ၂၀ G20 ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းနဲ႔လာအိုႏုိင္ငံ၊ ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ ASEAN နဲ႔ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ဖို႔ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ကေန ၈ ရက္ေန႔အထိ အာရွေဒသကို ခရီးထြက္ ဖို႔ရွိပါတယ္။

အခုခရီးစဥ္ဟာ သမၼတအိုဘားမားအတြက္ သူ႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ၁၁ ႀကိမ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွခရီးစဥ္ ျဖစ္မွာပါ။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ အေမရိကန္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျပန္ထိန္းညႇိေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ဒီေဒသနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြ ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ဆိုတာ မေရမရာရွိေနခ်ိန္မွာပဲ အေရးတႀကီးကိစၥရပ္မ်ဳိးစံုကုိ အခုခရီးစဥ္အတြင္း

သမၼတအိုဘားမား ရင္ဆိုင္ရဖို႔ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ျပန္ ခ်ိန္ညႇိေရးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး နဲ႔ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ အထူး အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာထားတာပါ။ အခုအာရွခရီးစဥ္အတြင္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာျဖတ္ မိတ္ဘက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး TPP ကို အတည္ျပဳဖုိ႔ သမၼတအုိဘားမားအေနနဲ႔ ထပ္ခါတလဲလဲ အခို္င္အမာေျပာမယ္လုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ပစိဖိတ္ရပ္၀န္းက ႏုိင္ငံ ၁၂ ႏုိ္င္ငံ လက္မွတ္ေရးထုိးထား တဲ့ ဒီ TPP သေဘာတူညီခ်က္ဟာ သမၼတ အိုဘားမားခ်မွတ္တဲ့ အာရွဗဟိုျပဳမူ၀ါဒရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါ တယ္။ လက္ရွိသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ရီပတ္ဘလီကန္ သမၼတေလာင္း Donald Trump နဲ႔ ဒီမုိကရက္သမၼတေလာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္တို႔က TPP ကို ကန္႔ကြက္ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


၂၁ ပင္လံု ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေကအိုင္အို ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအန္ဘန္လက တိုင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေနျခင္းမွာ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သာျဖစ္ျပီး ခြဲထြက္ခြင့္ေတာင္းဆိုေနျခင္းမဟုတ္ဟု ေျပာသည္။

‘ ဟုိတုန္းက က်ြန္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့တဲ႔ ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ စုဖြဲ႔ျပီးအားလံုးေအးအတူ ပူအမ်ွေနထိုင္သြားဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စုဟာလည္း ခြဲထြက္ေရးမပါဘူးဆုိတာ က်ြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလိုတယ္။ ‘ ဟု ေကအိုင္အို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအန္ဘန္လက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ေျပာဆိုသည္။

၄င္းအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအသံုးႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၄၇ ခုနစ္က တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔အၾကား လြတ္လပ္ေရးအရယူႏိုင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္းလည္း အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုသည္။

‘ ဟုိတုန္းက ထားရိွခဲ့တဲ႔ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ၊ ပင္လံု ကတိက၀တ္နဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတြက အားလံုးပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမ်ွရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမျဖစ္သည္ကလႊဲ၍ ကမၻာ့အလယ္တြင္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြန္းခဲ့သည္ကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

‘ ညီအစ္အကိုေမာင္ႏွမ စိတ္ဓါတ္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ေမြးၾကဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ ဗမာမဟုတ္တဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ဘာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္စြဲေတာ္လွန္ေနၾကသလဲဆိုတာ ေမးခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ ပင္လံုမွာ ရိွခဲ့တဲ႔ ကတိက၀တ္ေတြကို အေကာင္ထည္မေဖာ္ခဲ့ၾကလို႔ က်ြန္ေတ္ာတို႔လိုလားတဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး ၊တန္းတူအေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြဆံုးရွံဳးေနလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္တယ္ ‘ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအန္ဘန္လက ေျပာသည္။

၁၉၆၂ ခုနစ္ႏွစ္မွစ၍ အာဏာသိမ္းကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေတာက္ေလ်ွာက္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွာ ၆၂ အာဏာသိမ္းရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက်မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာ၀င္ယူခဲ့ရျခင္းဟု ေခတ္အဆက္ဆက္ အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

‘က်ြန္ေတာ္တို႔သြားမွာက ဖက္ဒရာယ္သြားမွာ ဖက္ဒရာယ္မွာ က်ြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းလို႔ရတဲ႔ ဖက္ဒရယ္ကိုသြားမွာ ကေနဒါလို ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ ေရေျမေတာေတာင္သဘာ၀ခ်င္း ေနာက္ခံသမိုင္းခ်င္း မတူဘူး။ ခြဲထြက္ခြင့္မပါဘူး။ ‘ ဟု တပ္မေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသူ ဦးခင္ေဇာ္ဦး ( ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အျငိမ္းစား ) က ေျပာသည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ကမူ ပင္လံု ကတိက၀တ္၊သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးသည္ဟု ဆိုသည္။

================

The Ladies News


ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၃၁

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ခန႔္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ စၾကၤာႏြယ္စဥ္ရပ္ကြက္ေန ဦးဝါဟင္း(၅၀)ႏွစ္၏ လက္ကိုင္ဖုန္းသို႔ က်ိဳးပိန္းဝွာ (၄၂)ႏွစ္ ပတ္စ္ပို႔အမွတ္ G 46234421 (ဗီဇာအမွတ္- C 498934၊ Business ဗီဇာ၊ သက္တမ္း ေအ ၀၅ မွ ဇူ ၁၄ ထိ)မွ တ႐ုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ ၎၏ေရႊကုမၸဏီလုပ္ငန္းၿပီးဆုံး၍ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ျပန္မည္ျဖစ္၍ ေရႊတုံး(၅၀)ခန႔္ ေရာင္းခ်လိုေၾကာင္းဆက္သြယ္လာခဲ့ရာ ကၽြဲဆည္ကန္ကားဝင္း ဝင္ေပါက္အနီးသို႔ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆုံခဲ့ရာတြင္ က်ိဳးပိန္းဝွာ ပါ(၃)ဦးအား ေတြ႕ဆုံမိၿပီး ၎တို႔ထံမွ ေရႊတုံး(၅၀)တုံးအား ေငြက်ပ္သိန္း(၆၀၀)ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္လ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။


 မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရႊတုံးမ်ားအား ထပ္မံစစ္ေဆးရာ ေရႊအတုမ်ားျဖစ္ေန သျဖင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၄၇၄/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ(၄၀၂)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ တိုင္ၾကားခ်က္အရ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စုံစမ္းခဲ့ရာ က်ိဳးပိန္းဝွာ ပါ(၃)ဦးသည္ Happy Hotel အခန္း(၂၉)တြင္ တည္းခိုေနေၾကာင္း သတင္းရရွိ၍ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႉး ဒုတိယရဲမႉး ေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕မွ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၎တို႔ထံမွ ျမန္မာေငြက်ပ္(၆,၁၀၆,၀၀၀)က်ပ္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၃၇)၊ တ႐ုတ္ယြမ္ (၅၂၂၅)၊ ထိုင္းဘတ္(၅၆၀)၊ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ(၈၀)၊ မေလးရွားရင္းဂစ္(၅၁)၊ ႐ုရွား႐ူဘယ္ (၁၅၀)၊ စင္ကာပူေဒၚလာ(၁၂)၊ အာေရဗီးယားဒဟားမား(၅)တို႔ႏွင့္အတူ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လုံး၊ ေရႊတုံးအတု(၄၈)တုံး၊ ေရႊျဖတ္စ(၁)စ၊ ျဖတ္လႊ(၂)ေခ်ာင္းတို႔ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဓါတ္ပုံ - (Facebook)
သတင္း - ရဲဇာနည္
https://www.facebook.com/yezarnimedia

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ က ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ (Myanmar State Counsellor Office)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ က ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ (Myanmar State Counsellor Office)

တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတာ ခြဲထြက္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ တန္းတူခြင့္ အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္လုိက္တဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဖြင့္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြက စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြအေရး ေျဖရွင္းၾကဖို႔၊ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္စဲၾကဖို႔ အေလးထား ေျပာၾကားသြားၾကတဲ႔ အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံုမွာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အသံေတြကို မသိဂၤ ီထုိက္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္တာမွာေတာ့ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြေရာ NCA ကို လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးတဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကတာပါ။ ညီလာခံ အဖြင့္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြက ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားခ်က္ေတြကို အေလးအနက္ထား ေျပာဆိုခဲ႔ၾကတာပါ။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ KIO ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက သူ႔ကို တိုင္းရင္းသားေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလို႔ ေခၚပါတယ္လို႔အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကို အခုလို စလိုက္ပါတယ္။

“အားလံုးမဂၤလာပါ။ က်ေနာ့္နာမည္ ဦးအင္ဘန္လပါ။ UNFC ရဲ႕ ဥကၠဌနဲ႔ KIO ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠဌ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကေတာ့ က်ေနာ့္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ လို႔ေခၚၾကပါတယ္။”

ဒါ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကိုင္တိုက္ေနရတာ ခြဲထြက္ဖို႔ အတြက္ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ရဲ႕ ဥကၠဌ အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူထားတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက ထပ္ေလာင္း ေျပာပါတယ္။

“ဗမာ မဟုတ္တဲ့က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္စြဲကိုင္ ၿပီး ေတာ္လွန္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ လို႔ ေမးခ်င္ၾကပါလ္ိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ပင္လံုမွာ ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ကတိ၊ ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့ၾကလို႔ က်ေနာ္တို႔လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ကို အာမခံတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံႈးေနရလို႔ပဲလို႔ဆိုတာကို ေျပာလိုပါတယ္။”

UNFC အဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက တႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးၾကေသးပါဘူး။ အရပ္သား အစိုးရကို ေထာက္ခံတဲ႔ အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို တက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း UNFC ဥကၠဌက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA မွာ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ ျမန္မာ့ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး လက္နက္ကို္င္တပ္ဖြဲ႔ ကရင့္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးကလည္း အဖြင့္စကား ေျပာပါတယ္။ NCA ဟာ လံုး၀ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အေထာက္အကူေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာပါတယ္။ ဒါ႔႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ မူနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ကို အေလးအနက္ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအျပီး စတင္ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မတူၾကတဲ့ အစြန္း ၂ ဖက္ မွာရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ပန္းတိုင္ကို က႑ႀကီး ၅ ခုကေန ဘယ္အေျခခံကို စတင္ သေဘာတူ ရယူၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုတဲ့ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။”

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္ကေတာ့ ႏွစ္ဘက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ စစ္ေျပး စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြ အေရး၊ ဒီလူေတြကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ ရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းေဒသ စစ္ပြဲေတြ ရပ္စဲေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အေရးႀကီးတဲ႔ အေၾကာင္းကိုလည္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေရွ႕ဆက္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူေတြ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။
VOA Burmese Newsဒီကေန႔ကေတာ့ သမုိင္းမွာ ၂၁ ရာစုပင္လံု ရယ္လို႔ သမိုင္း၀င္မယ့္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္လာမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အဓိက ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရသာကို အျပန္အလွန္ ျမည္းစမ္းႏိုင္ေရး စတင္တည္ခင္းတဲ့ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီေခတ္ဒီကာလႀကီးမွာ ပစၥည္းေကာင္းမွန္သမွ်ဟာ အျမည္းေပးတာတို႔၊ စမ္းသံုးခိုင္းတာတို႔ကေန တစ္ဆင့္သာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ဆီ ေရာက္ရတာခ်ည္းပဲကိုး ခင္ဗ်)။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မက္လာတဲ့ အိပ္မက္ကို ေဖာ္ေဆာင္္မယ့္ နိဒါန္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ “ကိုယ္စီ ရင္ခုန္ႀကိဳဆိုရမယ့္ လင္းလက္အ႐ုဏ္ဦး” ဆိုရင္ မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။

အ႐ုဏ္ဦးဆိုတဲ့ လင္းလက္ေရာင္ျခည္ မျမင္မီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး သံသယတို႔ မယံုၾကည္မႈတို႔ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္တို႔ စတဲ့ အေမွာင္ထုႀကီးေတြထဲ စမ္းတ၀ါး၀ါး ေနေနၾကရတာဆိုတာလည္း အားလံုးအသိပါပဲ။ (အေမွာင္ႀကီးထဲမွာ စမ္းထဲကလူကစမ္း၊ ၀ါးတဲ့လူက၀ါးေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္)။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္မသန္းမီ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡ အေမွာင္ထုထဲမွာ ဆင္းရဲဒုကၡနဲ႔ ေနခဲ့ၾကရတာဟာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီပဲ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာႀကီးက လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ပါလာတာလို႔ ေျပာၾကသလို လက္၀ဲအင္အားစုမ်ား လက္တြဲႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရး ရလာတဲ့အခါ လက္၀ဲ ထဲမွာမွ အစိုးရေနရာ ေရာက္လာတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုနဲ႔ အဓိကအတုိက္အခံ ျဖစ္လာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ သေဘာပိုကြဲရာက ေတာထဲ ထြက္သူကထြက္၊ ေထာင္ထဲဖမ္းပို႔သူကပို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ တစ္ခါ ကိုလိုနီ၀ါဒရဲ႕အေမြဆိုးလို႔ ျမင္ၾကတာ ရိွသလို ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ရာကေန တုိင္းရင္းသားေတြ နားလည္မႈပိုလြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ပိုက်ယ္ျပန္႔ သြားတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတာလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းကို သမိုင္းမွာပဲ ထားခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္ၾကဖို႔ လုပ္ၾကရမွာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ အရင္ကလည္း သမုိင္းကို သမုိင္းမွာ ထားခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖို႔ ၀ိုင္း႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သမုိင္းကေန ေရွ႕ဆက္ရင္းဆက္ရင္း “အင္းစိန္” ေရာက္ေရာက္ ကုန္တာကိုး။ အခုေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ေၾကး ဆိုတဲ့မူနဲ႔ အရင္နဲ႔မတူတဲ့ လမ္းကို ေလွ်ာက္ၾကရာမွာ “အင္းစိန္”နဲ႔ေ၀းၿပီး လႊတ္ေတာ္တို႔၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမတဲ့ ေရႊတိဂံုတို႔၊ ေမာသမွ် အပန္းေျဖႏုိင္မယ့္ ပန္းၿခံတို႔နဲ႔ နီးရာဘက္ဆီ အတူတူေလွ်ာက္လွမ္းရမယ္လို႔ ကိုယ္စီသေဘာေပါက္လာၿပီလို႔ ယူဆရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ျမန္မာ့သမိုင္း မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာက အရင္က မလုပ္ဖူးတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦး ပါလီမန္ အစိုးရေခတ္မွာ “ေငးမေနနဲ႔ရဲေဘာ္၊ ေတြးမေနနဲ႔ရဲေဘာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တူေပ်ာ္ေပ်ာ္”ဆိုတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးနဲ႔ လံႈ႕ေဆာ္ၿပီး ေတာထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကို ျပန္ေခၚေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး လုပ္ဖူးပါတယ္။ “လက္နက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီလဲမယ္”ဆိုတာက အဲဒီေခတ္က စခဲ့ တဲ့ စကားလံုးပါပဲ။ အဲဒီမွာ ေတာထဲကလာသူေတြကို ပထစအစိုးရက ေဖာ့ဦးထုပ္တစ္လံုးစီ ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ေၾကးမံုဦးေသာင္းက ေၾကးမံုသတင္းစာကေန “လက္နက္နဲ႔ေဖာ့ဦးထုပ္လဲမယ္”လို႔ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ ေရးခဲ့ဖူးပါေသးတယ္။ အဲဒီကာလကလည္း လူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးခဲ့ၿပီး သက္ရိွထင္ရွား ရိွေနေသးတဲ့ ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကဆို “ဆရာမေသခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာ ျမင္သြားခ်င္တယ္”လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးတာ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေခတ္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္မရခဲ့ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ တို႔ဘာတို႔ လုပ္တဲ့သူေတြသာ ေထာင္ထဲေရာက္တာ ရိွခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္ဦး ၁၉၆၃ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေခၚခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္းပဲ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ (ေကအာစီ) ေခါင္းေဆာင္ ေစာဟန္တာသာေမႊး ရဲ႕အဖြဲ႕ကလြဲၿပီး က်န္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ မေျပလည္ဘဲ ပ်က္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ေစာဟန္တာသာေမႊးနဲ႔ ေျပလည္တယ္ဆိုတာေတာင္ သူနဲ႔ပါလာတဲ့ တပ္မဟာ (၅)တပ္မွဴး ဗုိလ္လင္းထင္ဟာ အစိုးရကို မယံုၾကည္ေတာ့ဘဲ ေတာျပန္ခိုဖို႔ ႀကံစည္စဥ္မွာပဲ အေသပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခံရရာကေန မူလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း ပ်က္ျပယ္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုပဲ နအဖ ေခတ္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ပိုဦးစားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြက တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရး တုိးတက္မႈ အသြင္မေဆာင္ဘဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ စီးပြားေရးသမား ျဖစ္သြားတာက လြဲရင္ အေျဖမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရထက္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားကို အေျချပဳ ကမ္းလွမ္းခဲ့တာ ဟာ အေျဖ အစစ္အမွန္မရဘူးဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာကို ေနာင္လာေနာက္သားေတြအတြက္ ထားခဲ့တာကလြဲၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖ မရခဲ့ဘူးေလ။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ မလုပ္ဖူးတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ခဏခဏ လုပ္ခဲ့ဖူးတာမ်ိဳးပါပဲ။ ေဆးလိပ္စြဲေနသူက “ေဆးလိပ္ျဖတ္တာမ်ား ဘာခက္လို႔လဲ၊ ငါဆို ခဏခဏ ျဖတ္ေနတာ”ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာတယ္ဆိုတာလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တို႔ခဏခဏလုပ္ဖူးေနတာ” လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါကေတာ့ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုက ပံုအပ္ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေနၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းစဥ္ကိုက “၂၁ ရာစု ပင္လံု” ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ၂၁ ဖြဲ႕ရိွၿပီး အဲဒီအထဲက ၁၇ ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ လို႔ဆိုၾကတဲ့ ကိုးကန္႔၊ ေအေအနဲ႔ တအာင္းပေလာင္အဖြဲ႕အျပင္ နာဂအဖြဲ႕လည္း မတက္ေရာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါကလည္း မွန္ပံုရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ရိွအစိုးရ အေနနဲ႔က ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ထဲကေန ေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း တပ္မေတာ္က အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပံု ေပၚလြင္ပါတယ္။ မတက္ေရာက္တဲ့အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈမွာ ပထမေတာ့ လက္နက္စြန္႔ရမယ္ ဆိုရာကေန ေနာင္မွာ လက္နက္စြန္႔မယ္အေၾကာင္း ကတိေပးဖို႔၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မူကို စြန္႔လႊတ္မယ္ဆိုတာ ေၾကညာဖို႔အထိ အဆင့္ဆင့္ ေလွ်ာ့ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးတယ္ ဆိုတာက အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈေရာ၊ အျပန္အလွန္ သေဘာထားႀကီးမႈေရာ လိုအပ္တာပါပဲ။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမွာတုန္းကဆိုရင္ ဒီကလပ္ဟာ လက္ရိွအာဏာရိွ သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ သေဘာထားႀကီးခဲ့တာကို ျမင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ မင္ဒဲလားရဲ႕ ေအအဲန္စီပါတီဟာ မတရားသင္း ေၾကညာခံရၿပီး ေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ အေနအထားကေန အာဏာရပါတီဘ၀ကို ေရာက္သြားတဲ့အထိ ဒီကလပ္က လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့တာပါ။ ဒီကလပ္ဟာ ဒါေၾကာင့္ လူျဖဴအာဏာရေတြရဲ႕ သစၥာေဖာက္လို တံဆိပ္ကပ္ခံရေပမယ့္ သမိုင္းမွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့တဲ့ သေဘာထားျပည့္၀သူ အျဖစ္ က်န္ခဲ့တာပါ။ မင္ဒဲလားကလည္း ဒီကလပ္ကို ဒုသမၼတ ရာထူးျပန္ေပးၿပီး အျပန္အလွန္ သေဘာထား ႀကီးခဲ့တာပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပထမအေက်ာ့သာ ရိွေသးၿပီး အဆင့္ဆင့္ ခရီးဆက္ရဦးမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္မွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမယ့္ သူမ်ားဟာ ဒီလို လူမ်ိဳးေတြဆီက သေဘာထားႀကီးမႈနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈေတြကို အတုယူ ၿပီး သမုိင္းေကာင္းထားခဲ့ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကေတာ့ မလိုခ်င္သေယာင္ ေျပာဆိုတာေတြ မၾကာခဏ ၾကားရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရိွျခင္းရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ ကို အသက္နဲ႔ဘ၀နဲ႔ ရင္းၿပီး လက္ေတြ႕ခံစားေနရတဲ့ အထဲမွာ တပ္မေတာ္ အရာရိွ အရာခံ အၾကပ္တပ္သားေတြ အားလံုး ပါ၀င္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းမွာလည္း ခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ မေမ႔ႏုိင္စရာ ရင္နင့္ရမႈေတြ ရိွေနတတ္ၿပီး တခ်ိဳ႕တပ္မေတာ္အရာရိွ ေတြဆိုရင္ ကိုယ့္ဘက္က ရင္နာစရာေတြ တင္မကဘဲ ကိုယ့္တပ္က ပစ္ခတ္လို႔ က်ဆံုးသြားတဲ့ တစ္ဖက္အုပ္စုက ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား ေတြဆီမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုတို႔ စာတို႔၊ ဒိုင္ယာရီတို႔ကေန ေၾကကြဲရင္နင့္စရာေတြကို တစ္သက္လံုး မေမ႔ႏုိင္သူေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ တပ္မေတာ္အရာရိွေတြမွာ တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္တို႔ က်င္လည္ရာ ရြာေတြမွာ သြားလာလႈပ္ရွားရင္း သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ပါ သံေယာဇဥ္ျဖစ္၊ မိသားစုလို ခင္မင္တြယ္တာရင္း သူတို႔ေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတယ္ဆိုတာကို ခံစားနားလည္ သြားႏိုင္သူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သတ္ရျဖတ္ရ ရက္စက္ရ၊ ဥပေဒမဲ႔လုပ္မိၾကရနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ တစ္ဦးခ်င္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွားနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့မိသမွ်ဟာ မိမိကိုယ္စားျပဳတဲ့အုပ္စုကို အမည္းစက္ထင္ေစၿပီး ညီေနာင္ တုိင္းရင္းသားခ်င္းကို ေသြးကြဲေစတာပါပဲ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာခဲ့သလိုပဲ ၿပီးခဲ့တာေတြကို သမိုင္းကို သမိုင္းမွာပဲ ထားရစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ဖို႔ လက္တြဲ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာမွာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ေျပာရင္း တစ္ဖက္က ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုလည္း နားေထာင္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ခ်င္တာ ဆိုတာေတြကလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ေဘာင္ထဲျဖစ္ဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မက္လာတဲ့ အိပ္မက္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီပြဲကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီလို ႀကိဳဆို တဲ့ပြဲမွာ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရိွေဟာင္း တစ္ဦးနဲ႔ စကားစပ္ေျပာဆိုရင္းက တကယ္ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵျပဳတာကိုလည္း ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမွာ အမ်ားႀကီးကို ဆက္လုပ္ႏုိင္မွာလို႔ သူက ေျပာတာပါ။

ဒီေတာ့ ပထမအေက်ာ့ဆိုတဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္ထားသလို ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရိွ႐ံုမကဘဲ ေနာင္ အေက်ာ့ေတြမွာ ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္မ်ားဆီ တက္လွမ္းႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ တစ္မိုးတည္းေအာက္က ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ရဲ႕ ရသကို ျမည္းစမ္း႐ုံမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ခံစားေသာက္သံုးခြင့္ ရပါေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းၾကရမွာပါပဲ ခင္ဗ်ား။

ရီေနႏိုင္
http://www.theladiesnewsjournal.com/articles/wed-2016-08-31-1518/3186

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ညီလာခံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳတည္ခင္း ဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပြဲကို ယေန႔ ညပိုင္း တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(၂) (MICC – 2) တြင္ က်င္းပသည္။

ညစာစားပြဲမစတင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ညစာ စားပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ သည္။

ညစာစားပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း၊ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တိုင္းမွဴးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ ထိုက္သူအစုအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား သံရုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ကုလ သမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မွ အစိုးရ မဟုတ္ ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထား သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ညစာစားပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းလားေဒသ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္မ်ားက အကမ်ား၊ ေတးသံသာ မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ၾကသည္။
MOI Webportal Myanmar

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု (Aung Myo Min)
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု (Aung Myo Min)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးဟာ ကုလသမဂၢအတြက္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္တာမို႔ အစိုးရသစ္နဲ႔ေရာ၊ အရပ္ဖက္ အစည္းေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္မွာ ေျပာဆို သြားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ သတင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ မျမင့္ျမင့္ခိုင္ က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္က လူ႕အခြင့္ အေရးလႈပ္ရွားသူ ၁၃ဦးတို႔ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြကို ဘက္ေပါင္းစံုက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းအေနနဲ႔ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူ႕ အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကို ပိုနားလည္သြားသလို ျမန္မာျပည္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေရာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားတယ္လို႔ Equality Myanmar အဖြဲ႕က ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။

“အခုအခ်ိန္မွာအစိုးရသစ္က လုပ္ေဆာင္မႈေတြရွိတယ္။ လူေတြမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အရမ္းႀကီးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တက္ႏိုင္သမွ်နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို က်ေနာ္တို႔ ကုလသမဂၢကေန ပံ႔ပိုးသြားသလို အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း သေဘာေပါက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆႏၵေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းႏိုင္မယ့္နည္းကိုလည္း ကုလသမဂၢကအျမဲတမ္းေပးပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးဟာ လက္ရွိ ကုလသမဂၢရဲ႕ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၊ အေရးပါေသာ အေရးတယူလုပ္ေဆာင္မယ့္စာရင္းထဲမွာ ဆက္လက္ရွိေနတုန္းပဲလို႔ တင္ျပသြားပါတယ္။”

ကုလသမဂၢရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာ မင္းႀကီးရံုးကို ျမန္မာျပည္မွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းအေနနဲ႔ တင္ျပသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းဟာ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ၁နာရီၾကာေတြ႕ ဆံုခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ေျမယာကိစၥအပါအဝင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြအေရး၊ ကေလးသူငယ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စတာေတြ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

မစၥတာဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း AAPP က ကိုဘိုၾကည္က သူ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔တာက အားလံုးေပါင္း ၁၃ ဖြဲ႔ေပါ့ေနာ္၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြေပါ့။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားကိစၥေျပာတယ္။ ေနာက္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ ကိစၥဆိုင္ရာေတြေျပာတယ္။ ေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုတဲ့ကိစၥေတြ က်ေနာ္ကေတာ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို တင္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥေတြကေတာ့ သူေတာ္ေတာ္မ်ားကိုၾကားသိသြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၁၃ ဖြဲ႔ထဲမွာ issue ေျပာင္းစံုေပါ့ေနာ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို က်ေနာ္တို႔ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။”

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တိုက္တြန္းေပးဖို႔ အဓိက တင္ျပခဲ့တယ္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ဇခုန္နန္ေရာ္က ေျပာပါတယ္။

“၂၁ရာစု ပင္လံု ညီလာခံမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းဟာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးဟာ ပူးတြဲဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို အျမဲတမ္းမပ်က္ ဆုပ္ကိုင္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အစိုးရက Institution ၾကီးတယ္ တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔မွာက ဌာနေပါင္းစံုနဲ႔ back up ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေငြေၾကးေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနရာတကာမွာ အစိုးရႀကီးပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သြားမယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြက ေအာင့္သီးေအာင့္သက္နဲ႔ လိုက္ရတဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးဆိုရင္ ဒီဟာက ေရရွည္သြားရမယ့္ ခရီးမွာက အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာေလးပဲ လုပ္လုပ္ ပူးတြဲလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အသံတသံကို ပူးတြဲလက္ကိုင္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း encourage လုပ္ေပးပါလို႔ က်မတို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။”

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းဟာ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ၂၁ရာစု ပင္လံု ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖို႔ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။
VOA Burmese Newsတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အစိုးရၾကား အေျခအတင္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြၾကား ကေန ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပတဲ့ ၂၁ ရာစု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပင္လံုညီလာခံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေ၀ဖန္တာတခ်ိဳ႕ ရွိေပမဲ့လည္း အမ်ားစုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းတဲ့ အစပ်ိဳးေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဒီညီလာခံကေန ဘယ္လို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါလဲ။ တိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို မခင္ျဖဴေထြးက စုစည္းတင္ျပေပးပါမယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ၾကီးမွဴးက်င္းပၿပီး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈ္င္တို႔ပါ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပတဲ့ ၂၁ ရာစု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပင္လံုညီလာခံကေန တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ဖို႔ ညီလာခံ တက္ေရာက္သူအမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေနၾကတာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ညီလာခံတရပ္ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္သူတဦးျဖစ္တဲ့ ပအို႔၀္စာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔က ခြန္သန္းျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ နဲ႔လည္းျဖစ္သြားမွာပါ။ ေနာက္ျပည္သူကလည္း စိတ္၀င္စားတယ္။ ကမာၻကလည္း စိတ္၀င္စားတယ္ က်ေနာ္ျမင္တာေပါ့ေနာ္ အခုက တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္တယ္။ ကမာၻကလည္း စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုေတာ့ ဒါက ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္မလြဲမေသြေအာင္ျမင္မယ္လို႔ေတာ့ ယံုၾကည္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အသက္ေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ အဆံုးသတ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းစံုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ တက္ေရာက္ ေနၾကတာပါ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္ေရးအဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ခ်င္းခ်င္းကေတာ့

“ဟုတ္ကဲ့ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ေတာ့ ျပည္သူေတြက လံုၿခံဳမႈရွိလာမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏိုင္မယ္။ ျပီးတဲ့အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ေတာ့ စီးပြားေရးေကာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ အလိုလိုျဖစ္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဓိကအေနနဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓိက ၿပီးမွပဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကေတာ့ ေနာက္ကေနလိုက္လာမယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြအားလံုးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈဘ၀ ျမွင့္တင္မႈကိုေတာ့ အရမ္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပတဲဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းတဲ့ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကလည္း ေျပာဆိုထားတာပါ။ လာမယ့္ ၅ ရက္ အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

VOA Burmese News