10/14/16


 
 
ဗစ္ရွႏူးရဲ့ သံျပား ၀ုိင္းၾကီး ၾကား ရွီဗား ရဲ့ သုံးေျမွာင့္သြား လံွ ျဖတ္ထြက္သြားတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္တဲ့ ခ်တ္ကရီ နန္းဆက္ (ပုံပါ) ကုိ ဆက္ခံခဲ့ျပီး ကမၻာ မွာ သက္တမ္း အရွည္ဆုံး မင္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၈၈ ႏွစ္ရွိ ထုိင္းဘုရငိ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၂၇ မွာ အေမရိကန္မွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ဘူူမိေဘသည္ာ ထီးနန္းကုိ တရား၀င္ ဆက္ခံတဲ့ အခိိိ်ိန္မွာ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ထီးနန္းဆက္ခံဖုိ႔ဆြစ္ဇာလန္မွ  ေက်ာင္းျပီးလုိ႔ ျပန္လာေတာ့မယ္ အခ်ိန္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ေႏြဦးမွာ မၾကဳံစဖူးေလာက္ေအာင္ အတိတ္နမိတ္ေတြ ေပၚထြန္းခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဆင္ျဖဴေတာ္တေကာင္ ေတာထဲက ထြက္လာတဲ့အျပင္ ဘန္ေကာက္ျမဳိ႔ ေတာ္ အေပၚ မၾကဳံစဖူး ေအာင္ မုိးသီးေတြ ရြာသြန္းခဲ့ပါတယ္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘူမိေဘာ ျပည္ေတာ္ ျပန္ခရီးကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကတဲ့ ထုိင္းျပည္သူေတြကုိ ပန္းမ်ားနဲ့ ဆန္ပမ္း ေပါက္ေပါက္ ေတြ ေလယာဥ္ေပၚကေန ၾကဲခ်ေပးျပီး ဂုဏ္ျပဳ ခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၅၀ ေမလ ၅ ရက္ေန႔  န၀မ ေျမာက္ ရာမ ဘုရင္ အျဖစ္ တရား၀င္ ဘိဘိိတ္ခံပဲြမွာ အေမႊးနံ႔သာ မ်ား နဲ့ ကုိယ္လက္သန္႔ စင္ျပီး ထီးျဖဴ   ၉ လက္ အုပ္မုိးထားတဲ့ ရွစ္ေထာင့္ပုံ ပလႅင္ ေတာ္ ေပၚ ကုိ ေရႊဖိနပ္စီး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထီးနန္း အရုိက္အရာ တရား၀င္ လႊဲေပးမယ့္သူ မရွိတဲ့ အတြက္ ကုိယ္တုိင္ပဲ သရဖူ မဏၠိဳင္ ၾကီးကုိ ေဆာင္းခဲ့ရပါတယ္။ (ပုံတြင္ရႈ)

သူနန္းဆက္ခံခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ထုိင္းဘုရင္ေတြရဲ့ ဘုန္းတန္ခုိး အာဏာက်ဆင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ျပီး သူအရင္အဆက္ဆက္က က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္ ေနရာမွာ ၁၉၃၂ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဆ္း ခဲ့ျပီး းး ဆြစ္ဇာလနမွာ ္ မွ ဥပေဒ နဲ့ ႏူိင္ငံေရး သိပၸံ ပညာကုိ ဆက္လက္ ဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။ာ။ အဂၤလိပ္ နဲ့ ျပင္သစ္ လုိ ေကာင္းစြာ ေျပာႏူိင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အရပ္ျမင့္ျမင့္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ဥပဓိရုပ္ ခန္႔ ခန္႔ ညားညား ျဖစ္ျပီး ဘုရင္တပါး မွာ ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့ ၾကန္ေရ လကၡဏ ေတြ ျပည့္စုံခဲ့ေပမယ့္ ဘုရင္ အျဖစ္ ျပဳစု ပ်ဴိ းေထာင္မႈကုိ မခံခဲ့ရပါဘူး။

အကုိ ျဖစ္သူ အာနႏၵာ ဘုရင္ အိပ္ယာထဲမွာ ေခါင္းကုိ က်ည္ဆံ မွန္ျပီး ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ အတြက္ သူ႔ အဖုိ႔ ထီးနန္းဆက္ခံဖုိ႔ ျဖစ္လာရပါတယ္။ အကုိ ကုိ လုပ္ၾကံမႈ အတြက္ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ အေစခံ ႏွစ္ဦး နဲ့ နန္းေတာ္ အတြင္း၀န္ကုိ ကြပ္မ်က္ ခဲ့ေပမယ့္ ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိ ေသခ်ာ စုံစမ္း စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဘူမိေဘာ ကုိယ္တုိင္ကလည္း အဲ့ဒီလုိ ျပဳ လုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵ မရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္ ပစၥတုိ တလက္နဲ့ ကစားၾကရင္း မေတာ္တဆ က်ည္ဆံမွန္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ေကာလဟာသ ေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။

ဘူမိေဘာသည္ အကုိ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၁၉၄၆  မွာ ထီးနန္းကုိ ဆက္ခံခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းမျပီးေသးလုိ႔ ဆြစ္ဇာလန္ ျပန္သြားျပီး ပညာဆက္လက္ ဆည္းပူးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ မွာ ဆြစ္ဇာလန္မွာ ကားခ်င္းတုိက္လုိ႔ ညာဘက္မ်က္လုံး ကြယ္သြားခဲ့ရျပီး ျပင္သစ္ႏူိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းသံအမတ္ရဲ့ သမီးျဖစ္သူ သီရိေခတ္နဲ့ ေမတၱာမ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘူမိေဘာ ဘုရင္သည္ အႏုပညာ ၀ါသနာ ပါျပီး သူကုိယ္တုိင္ သီခ်င္းေရးစပ္ကာ နန္းအတြင္းမွ ေရဒီယုိ နဲ့ တျပည္လုံးကုိ ေဖ်ာ္ေျဖေလ့ ရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။ တေန႔ကုိ နာရီေပါင္း မ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိျပီး တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားရဲ့ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ေတြကုိပါ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ျပီး ဘဲြ႕ လက္မွတ္ေတြကုိ ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ေမာင္းရုိး ျပဳတ္ထြက္မတတ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ အဆုိရွိပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္း မွာ တႏွစ္ကုိ နန္းေတာ္တြင္ ၆ လ က်န္ ၆ လကုိ ေက်းလက္ေဒသ နဲ့ ေတာေတာင္ အႏွံကုိ ကင္မရာ တလုံး လြယ္ျပီး ေလ်ာက္သြားေလ့ရွိကာ လယ္သမားၾကီးမ်ားနဲ့ လက္ရည္တျပင္တည္း ေနထုိင္ေလ့့ရွိလာတတ္ပါတယ္။

၎တုိ႔ အတြက္ စံျပ  စမ္းသပ္ စုိက္ခင္းမ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့ယုံမက သမ၀ါယမ စနစ္ကုိပါ အေကာင္အထည္ ေဖၚလာခဲ့ပါတယ္။

ဘုရင္ၾကီး အခုလုိ ပရဟိတ ၀ါသနာေတြ ပါလာတာေၾကာင့္ ထုိင္းနန္းတြင္းရွိ  ေဆြေတာ္မ်ဴိ းေတာ္မ်ားက ဘုရင္ၾကီးအတြက္   Crown Property Bureau ဆုိတဲ့ ကုမၸဏီ ၾကီး.ထူေထာင္ျပီး စီးပြားေရးမွာ ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေတြ ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအတြက္  ဘုရင္ၾကီး အေနနဲ့  ႏူိင္ငံအႏွံ ေပးးးကမ္း စြန္႔ၾကဲမႈေတြ စိတ္္ၾကဳိက္ ျပဳ လုပ္လာႏူိင္ခဲ့ျပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္ မွာ အဆုိပါ ကုမၸဏီ ရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈ က အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ဘီလီယံ နီးပါး ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ဘုရင္မိသားစု မ်ားကလည္း ထီးနန္း အရွိန္အ၀ါ ၾကီးသထက္ၾကီးေအာင္ ႏူိင္ငံသားေတြကုုိ ေပးကမ္းတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ ႏူိင္ငံေရးသမား ၊ ဘယ္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ  ပ္မွ ဘုရင္ၾကီးကုိ ယွဥ္လုိ႔ မရေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏူိင္ငံေရး မွာ ဘက္လုိက္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ ကတိေပးခဲ့ေပမယ့္ ဘုရင္ၾကီး မ်က္ႏွာညဳိ က စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ႏႈတ္ထြက္ေပးခဲ့ရတဲ့ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အာဏာသိမ္းပဲြ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေနာက္ကြယ္က ေထာက္ခံမႈ ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတြက္ သူ႔ ရဲ့ နန္းသက္တေလ်ာက္မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ေပါင္း ၂၆ ဦး၊ ဖဲြ႔ စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေပါင္း ၁၉ ခု၊ အာဏာသိိမ္းပဲြေပါင္း ၁၅ ခုနဲ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ၉ ခု ရွိပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိင္းစီးပြားေရးသည္ သူ႔ နန္းသက္ အတြင္း အဆ ၄၀ တုိးပြားလာခဲ့ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ကုိးကား။ ။ "Thailand's Tears" from The Economist October 13, 2016

HSW.                                                   BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း


နိရဥၥရာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃

သံဃာေတာ္တစ္ပါး၊ ဆရာ/ဆရာမ ၁၁၄ ဦး၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း ၅၀ ဦး၊ ေဒသခံ ျပည္သူ၁၆ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၈၁ ဦးအား ေတာင္ျပိဳမွ ဘူးသီးေတာင္သို႕ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု ကကျပည္မွ ေပးပို႕ေသာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ ၆ ေခါက္ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။


ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီးျဖင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း ၂၇ ဦးကို ဘူးသီးေတာင္မွ စစ္ေတြသို႕ ဆက္လက္ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယေန႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ျပိဳ၀ဲ ေက်းရြာအနီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(ဓာတ္ပံု- ကကျပည္)
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjaraကုအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အသစ္ ေပၚတူဂီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ANTONIO GUTERRES
ေပၚတူဂီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Antonio Guterres ကို ေနာက္တက္လာမယ့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ဒီကေန႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကပဲ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ မစၥတာ Guterres ကို အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သစ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံပါ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးကလည္း ဒါကို တခဲနက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ သဘာပတိ Peter Thompson က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုပါတယ္။

မစၥတာ Guterres ကို ဒီကေန႔ တရား၀င္ အတည္ျပဳရင္ေတာ့ သူဟာ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္မွာ တာ၀န္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမယ့္ လက္ရွိ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းေနရာကို ဆက္ခံရမွာပါ။ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ေတြကို ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၆၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ မစၥတာ Guterres ဟာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ ေပၚတူဂီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သလို၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ တာ၀န္ယူခဲ့တာပါ။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ အေျခအေန တရပ္ ဖန္တီးလိုတာေၾကာင့္ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လိုတာျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာ Guterres က ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ခ်ိန္အတြင္း ဗြီအိုေအနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်ိန္မွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ားစုကလည္း မစၥတာ Guterres ကို ေထာက္ခံၾကသလို ဒါဟာ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီးကလည္း ေျပာဆိုထားပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.comထိုင္းဘုရင္ႀကီး Bhumibol Adulyadej 
ကမၻာမွာ နန္းသက္အရွည္ဆံုး ထိုင္းဘုရင္ Bhumibol Adulyadej ဟာ ဒီကေန႔ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။ အသက္ ၈၈ ႏွစ္ရွိၿပီး နန္းသက္အႏွစ္ ၇၀ ၾကာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဘုရင္မင္းျမတ္တပါးအျဖစ္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ခ်စ္ခင္၊ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေစျခင္းနဲ႔ ရိုးရာအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းသူဘုရင္တပါးအျဖစ္ စံျပ ျဖစ္ေအာင္ရပ္တည္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ စစ္တပ္က အတိုက္အခံေတြကိုႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ၾသဇာကို အသံုးခ်တာေတြလည္းရွိပါတယ္။ အာရွႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ၾသဇာအရွိဆံုးေခါင္းေဆာင္ေတြထဲကတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ထိုင္းဘုရင္ရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းကို VOA သတင္းေထာက္ Daniel Shearf က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ ကိုရန္ႏိုင္ကေျပာျပေပးမွာပါ။

ထုိင္းႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားဟာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီးကို ၾကည္ညိဳေလးစားၾကၿပီး၊ ဘုရားလိုကိုးကြယ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႕ အလွဴဒါနရက္ေရာၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္းႏွိမ္ခ်ေျပာဆုိေလ့ရွိတဲ့ ပုံရိပ္က သူရဲ႕အားထားလို႔ရတဲ့ ဘုရင္တဦးဆုိတာကို ျပသေနပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံက သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၊ အရပ္သားဒီမုိကေရစီအစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလေတြတေလွ်ာက္ ထုိင္းဘုရင္မင္းႀကီးဟာ ႏုိင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံကို တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့သူအျဖစ္ ေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ထုိင္းစစ္တပ္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြၾကား ၄ ရက္ၾကာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီးခဲ့တဲ့ ၊ ထုိင္းဘုရင္ႀကီးက ၂ ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေခၚယူၿပီး၊ ရပ္တန္႔ၾကဖို႔ ထုိင္းအစိုးရရုပ္သံကေန ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ၊ ထုိင္းစစ္တပ္က သက္ဆင္ရွင္န၀ပ္အစိုးရကို အဂတိလိုက္စားမႈစဲြခ်က္ေတြနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၊ သူက ထုိင္းႏုိင္ငံသားေတြကို ညီညြတ္ၾကဖုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးမွာ ဘုရင္စနစ္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ထုိင္းစစ္တပ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ေနအခြင့္ထူးခံလူတန္းစားေတြ နဲ႔ အရင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကို ေထာက္ခံတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြၾကားမွာ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရင္စနစ္ကိုေစာ္ကားတဲ့သူေတြကို အေရးယူတဲ့ အျငင္းပြားစရာ Lese Majeste ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီဥပေဒကို သုံးၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံေတြ နဲ႔ ေ၀ဖန္သူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဘုရင္စနစ္အေပၚမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသားအမ်ားစုက ေထာက္ခံေနတုန္းပဲျဖစ္ၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ျပည့္ေမြ႔ေန႔မွာလည္း ဘုရင္ႀကီးအေပၚမွာ ေထာက္ခံတယ္ဆုိတာကို ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။

"က်ေနာ္တုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ႏွလုံးသားထဲမွာ အခုလုိ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ကိုင္ဆဲြသြားမယ္ဆုိရင္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ နဲ႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး၊ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွာျဖစ္သလို၊ အတားအဆီးအခက္အခဲေတြကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။"

ထုိင္းဘုရင္ႀကီးကို ေထာက္ခံသူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းဘုရင္စနစ္ကိုေထာက္ခံတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံသား Krittika Phiwkliang ကလည္း အခုလို ေျပာပါတယ္။

"အရင္တုန္းကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုအခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်မတုိ႔မွာ ျပႆနာေတြရွိေကာင္းရွိႏုိင္ၿပီး အေရာင္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနေပမယ့္လည္း ၊ သူကေတာ့ ထုိင္းနုုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ ႏွလုံးသားေတြကို ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေစတဲ့ တဦးတည္းေသာသူျဖစ္ပါတယ္။"

ထုိင္းႏုိင္ငံသားအားလုံးကို ေပါင္းစည္းေစႏုိင္ၿပီး၊ ထုိင္းျပည္သူေတြအားလုံးရဲ႕ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ ထုိင္းဘုရင္ႀကီးဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းလာေနၿပီး၊ ပင္ပမ္းႏြမ္းနယ္တဲ့ဒဏ္၊ အဆုတ္ေ၀ဒနာ၊ ဦးေႏွာက္မွာ အေသးစားေသြးယုိစိမ့္တာ စတဲ့ေရာဂါေတြေၾကာင့္ သူဟာ ေဆးရုံတက္ကုသေနရတဲ့အခ်ိန္က ပိုမ်ားလာခဲ့ပါတယ္။

 ကုိရန္ႏုိင္  / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က ခန႔္ခဲ့တဲ့ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ေတြ၊ ညြန္ခ်ဳပ္ ေတြဟာ လက္ရွိ အစိုးရ ဝန္ႀကီး ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု အားနည္း ေနတယ္လို႔ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။

အဲဒီလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ေတြမရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္ ေနၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ လက္ထက္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ဝန္ႀကီး ဌာန ေတြမွာ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ေတြကို စတင္ခန႔္ထားခဲ့တာပါ။

အတြင္းဝန္ ေတြ၊ ညြန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ေတြ ထဲက အခ်ိဳ႕ဟာ NLD ကခန႔္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီး ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု အားနည္းတာေတြ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွန္အကန္ မေပးတာေတြရွိတယ္လို႔ေဝဖန္ သံေတြ က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန႔္ ထြက္လာ ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္ႀကိဳးစားလို႔ အတြင္းဝန္ ျဖစ္လာသူေတြလည္း ရွိၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လာဘ္ေပး ၿပီး အတြင္းဝန္ ျဖစ္လာ သူေတြလို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူ လယ္သမား နဲ႔ အလုပ္သမား ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္း က ေျပာပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ အတြင္းဝန္ေတြက အစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြကို ပညာ ျပတာေတြ ရွိၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ အတြင္းဝန္ ေတြကေတာ့ ရိုးရိုးသားသား လုပ္ေနေပမယ့္ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သူက ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ စီမံခန႔္ခြဲမွု မလုပ္ နိုင္တာ မ်ိဳးလည္း ရွိတယ္လို႔ ဦးစိန္ဝင္းက ပဲ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု မရွိတဲ့ အတြက္ အစိုးရသစ္ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ဟာ ေအာင္ျမင္သင့္ သေလာက္မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ေျပာဆို ေနၾကပါတယ္။

ဝန္ထမ္း ဆိုတာ အစိုးရရဲ့ သစၥာ ကို ခံရတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ နိုင္ငံ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အတြက္ ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းဝန္ေဟာင္း ဦးတင့္ေဆြ က ေျပာပါတယ္။

ဝန္ႀကီး ေတြနဲ႔ အတြင္းဝန္ေတြ ရဲ့ ၾကားမွာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီး၊ အတြင္းဝန္ေတြ၊ ညြန္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ဦးေဆာင္ညြန္ ၾကားေရးမွူး ေတြ ကလည္း အထက္ အရာရွိကို တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔လည္း ဦးတင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အခ်ိဳ႕ အတြင္းဝန္ေတြဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု မရွိတဲ့အတြက္ NLD ပါတီက ေခၚယူသတိေပးမွုေတြ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

အနာဂတ္ မွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု မရွိတဲ့ အတြင္းဝန္ ေတြ၊ ညြန္ၾကားေရး မွူးခ်ဳပ္ေတြ နဲ႔ အမွုထမ္း ေတြကို အေရးယူမွု ေတြ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ ေနတယ္လို႔ စုံစမ္း သိရွိ ရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ေအာက္တိုဘာ ၁၄၊ DMG

ေမာင္ေတာၿမိဳနယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ တျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လံုျခံဳးေရးကို ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ လံုျခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွေျပာသည္။

ေမာင္ေတာႏွင့္ရေသ့ေတာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ လံုျခံဳေရးရဲကင္စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ နားခ်ိန္မ႐ွီဘဲ ၂၄ နာရီ ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အင္တာနက္ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျပသာနာကိုႀကီးထြားေစရန္ ေကာလဟာလ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ားျမႇင့္တက္မႈမ်ား ႐ွိၾကေၾကာင္း စစ္ေတြေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

"၂၀၁၂ တုန္းကလည္း လံုျခံဳေရးမထိန္းႏိုင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ေတြ ေသခဲ့ရၿပီးၿပီ၊ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီ၊ အစိုးရ အေနနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုျခံဳေရးကို အျပည့္အဝ တာဝန္ယူေပးေစခ်င္တယ္"ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေမာလိပ္ရပ္ကြပ္မွ ကိုေမာင္ေမာင္စိုးမွေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳနယ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးအင္အား ျပည့္ဝစြာ ခ်ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚၾကရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမင့္ျမတ္ျဖဴ
ဓါတ္ပံု ဖိုးသီဟ
Development Media Group
https://www.facebook.com/DevelopmentNJ/


တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စဥ္ အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူတစ္ဦး၊ ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၃

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေဒသလုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ ည ၇ နာရီ ၂၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးပိတ္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ဘက္ မီတာ ၂၀၀ ခန္႔အကြာရွိ ေတာင္ကုန္း၌ က်ီးကန္းျပင္အုပ္စု၊ ၀ါးပိတ္ေက်းရြာေန အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္သူ ေဖာ္ေဆာ္လာေမာက္(ဘ) ေဖြဘာေမာက္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။


ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူမ်ား ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္တြင္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့သည့္ ၀ါးပိတ္ေက်းရြာအတြင္းအေသး စိတ္ထပ္မံရွင္းလင္းရာ မီးေလာင္ထားသည့္ MA-11 အမ်ိဳးအစားေသနတ္တစ္လက္၊ က်ည္အိမ္မ်ိဳးစုံ ၁၁ ခု၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ ၁၅၁၀ ေတာင့္၊ ေျပာက္က်ားယူနီေဖာင္းတစ္စုံ၊ RSO အလံ ၂၄ ခုႏွင့္ RSO တံဆိပ္ပါ လည္စီး ၄၀ ခုႏွင့္ ဓားရွည္တစ္ေခ်ာင္းတုိ႔အား ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/


နတ္ရြာစံထိုင္းဘုရင္ အတြက္ ထိုင္းျပည္သူမ်ား ဝမ္းနည္း
နတ္ရြာစံထိုင္းဘုရင္ အတြက္ ထိုင္းျပည္သူမ်ား ဝမ္းနည္း
က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ ထိုင္းဘုရင္ႀကီးနတ္ရြာစံသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ဒီအတြက္ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ ၀မ္းနည္းမူေတြ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မေအးေအးမာကသတင္းေပးပုိ့ထားပါတယ္ ။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔ မွာထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ နတ္ရြာစံတဲ့အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံတ၀ွမ္းမွာ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမူေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြနည္းတူ ထုိင္းႏုိ္င္ငံထဲမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြလည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာစံသြားတဲ့ အတြက္ ၀မ္းနည္းမိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕ ေရြေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ဒုကၡသည္ေတြကို ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးခိုလွံုခြင့္ေပးခဲ့ရံု သာမက ေရြ႕ေျပာင္းကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေ၇း၊ က်န္းမာေ၇းကို ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတဦးက ေျပာျပပါတယ္။

“က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔က ဒီထိုင္းဘုရင္ႀကီးေကာင္းလို႔သာ က်မတို႔ ေနလို႔ရတာေပါ့။ တကယ္လို႔ ထိုင္းဘုရင္ႀကီးက မေကာင္းခဲ့ဘူးဆို၇င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ေတာ္ေတာ္အေနက်ပ္မယ္ေလ။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာလည္း အေနက်ပ္၊ သူမ်ားတိုင္းျပည္လာရင္လည္း အေနက်ပ္ အဲလိုျဖစ္မယ္ေပါ့။ ထိုင္းဘုရင္ႀကီးရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြသာမက သူတို႔ေပါက္ဖြားလာတဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ပါ အနာဂတ္ ေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပညာသင္ခြင့္ရတယ္၊ သူတို႔ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔အတူတူ တန္းတူအခြင့္အေရးမရေပမယ့္လည္း ကေလးေတြက ပညာသင္ခြင့္ရတာေတြေရာ ၊ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာသြားခြင့္ရတာေတြေရာ၊ အစစအရာရာေပါ့ ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္က သူတို႔ တိုင္းသူျပည္သားေတြေလာက္ အခြင့္အေရးမရေပမယ့္ ဒီမွာက အေနေခ်ာင္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳး ဆံုးသြားတယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းလည္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတာေပါ့ေနာ္။ ထိုင္းဘုရင္ၾကီးဆံုးသြားတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္မိကိုယ့္ဖ ဆံုးတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ထိုင္းဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာစံသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် ၊ က်မတို႔က ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြျဖစ္ေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတေယာက္လိုပဲ ယူက်ံဳးမရ ၀မ္းနည္း၊ ပူေဆြးရတယ္ေပါ့ေနာ္ ေျပာရမယ္ဆို၇င္ ကိုယ့္ေရႊေတာင္ၾကီးၿပဳိသြားသလိုမ်ိဳးေပါ့ ၊ အမိအဖဆံုးပါးသြားသလိုမ်ိဳး ခံစားရတယ္။”

ထုိင္းႏိုင္ငံထဲမွာဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ ခ်ီေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတဦး ကေတာ့ ထုိင္းဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမူနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲမွာ သူတို႔ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ ေရကာတာေတြတည္ေဆာက္တာ၊လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေကာင္းလုပ္ေပးခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဘုရင္ႀကီးကိုေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘုရင္ႀကီးဟာ နယ္စပ္ေန တိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀ေတြကိုဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။

“ျမန္မာျပည္သားျဖစ္တဲ့အေနနဲ႔ ၀မ္းနည္းမိတယ္ေပါ့ေနာ္။ သူရွိစဥ္ကာလတုန္းကဆို၇င္ ထိုင္းဘုရင္ႀကီးက ျမန္မာျပည္သားေတြ တင္မက အျခားလူမ်ိဳးေတြကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာကေတြကို ေတြးျပီးေက်းဇူးတင္တာေပါ့။ အခုလို ရုတ္တရက္ဆံုးသြားတဲ့အတြက္ အထူး၀မ္းနည္းမိတယ္။ ေရ၊ မီး၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးကအစ အကုန္လံုး လိုေလေသးမရွိခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ သူ႔တိုင္းျပည္ကို သူဦးေဆာင္တာ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။ လူေတြေကာင္းက်ိဳးအတြက္ သူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္ေပါ့။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေျပာက္ေရးကအစ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္တဲ့ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ အကုန္သူစီစဥ္ေပးခဲ့တယ္ေပါ့။”

ထိုင္းႏုိ္င္ငံတြင္းမွာ ထုိင္းဘုရင္ႀကီး ျပည္သူတရပ္လံုးက ေလးစားခ်စ္ခင္ႀကျပီး အားကိုး ယံုၾကည္ၾကတာပါ ။ ဒီထဲမွာ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ထုိင္းဘုရင္နဲ႔ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ ေမြးေန႔ေတြဆို၇င္ ျပစ္ဒဏ္က်တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို လည္း ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေလ်ာ့ေပါ့ျပီးျပန္လြတ္ေပးေလ့ရွိတာပါ ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမူကလဲြရင္ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ျပိီး ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လြတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာျပစ္ဒဏ္က်ေနႀကတဲ့ ျမန္မာေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အက်ဥ္းသားေတြကလည္းေပ်ာ္ရြင္၀မ္းေျမာက္ၾကတာပါ။ အခုလို ထုိင္းဘုရင္ႀကီးနတ္ရြာစံကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ ျမန္မာေတြလည္းထိုင္းျပည္သူေတြနဲ့အတူ ထပ္တူ ၀မ္းနည္းမိတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိလည္းေျပာျပၾကပါတယ္။
VOA Burmese News

ကမၻာ့နန္းသက္အရွည္ဆံုးဘုရင္တပါးျဖစ္ေသာ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၅၂ မိနစ္က ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ သက္ေတာ္ ၈၉ ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္သည္။

ဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္ ေအာင္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဘုရင့္နန္းေတာ္ဗ်ဳ႐ုိမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ည ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘုရင္ၾကီး၏ေသြးခုန္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေသြးထဲတြင္ အက္ဆစ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈ ပံုမွန္ထက္ပိုမ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေသြးစစ္ခ်က္အရ အသည္းေရာင္ရမ္းေနသျဖင့္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားေပးထားေၾကာင္း၊ ေသြးထဲမွအက္ဆစ္ဓါတ္ကိုထိန္းညွိရန္ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေသြးခုန္ႏႈန္း ထိန္းညွိရန္လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ သီရိရာဇာေဆး႐ုံ၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနရာ ျပည္သူမ်ားကလည္း ေဆး႐ုံေရွ႕၌စုေ၀း၍ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ က်န္းမာပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။

အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ အဂၤလိပ္ဘာသာဆရာမ ဒိုနဖာကလက္ဘူဖက“အြန္လိုင္းနဲ႔ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ ဖတ္ရတဲ့သတင္းေတြအရ ကြ်န္မ စိုးရိမ္မိတယ္။ ႐ုံးဆင္းတာနဲ႔ တကၠစီေခၚျပီး ဒီကိုလာတာ ယာဥ္ေၾကာက အရမ္းက်ပ္တဲ့အတြက္ လမ္းတ၀က္မွာဆင္းျပီး ဆိုင္ကယ္တကၠစီနဲ႔ ဒီကိုေရာက္လာတာ။ လမ္းမွာ ဘုရင့္က်န္းမာေရးအေၾကာင္း တကၠစီဆရာေတြနဲ႔ေျပာျပီး ငိုခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ေတြလည္း ငိုၾကတာေပါ့။ ဘုရင္ဘူမိေဘာဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အသည္းႏွလံုးပါ။ သူမရွိေတာ့ရင္ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံ ဘယ္လိုခရီးဆက္ရမလဲ မေတြးတတ္ဖူး”ဟု ေျပာသည္။

ဘူမိေဘာ၏ဓါတ္ပံုကို ကုိင္ေျမွာက္၍ ဘုရင္ၾကီး အသက္ရွည္ပါေစဟု ဟစ္ေၾကြးေနသူမ်ားအတက္အနက္မွ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ ကန္နမ္သီယာ၀မ္ဆိုသူ အဘြားအိုကလည္း“ဘုရင္ၾကီးအတြက္ဆို ကြ်န္မအသက္ကို ေပးရဲတယ္။ သူ ေနျပန္ေကာင္းလာမွ ကြ်န္မ ဆုေတာင္းတာကို ရပ္မယ္”ဟု ေျပာသည္။

သီရီရာဇာေဆး႐ုံးေရွ႕၌ ယင္းသို႔ ဆုေတာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ထိုင္း အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္လည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးသည့္ စာလႊာမ်ားႏွင့္ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ၏ သက္တမ္းတေလ်ာက္ ႐ုိက္ကူးခဲ့သည့္ဓါတ္ပံုမ်ား ေနရာယူထားသည္။

ထီးနန္းအ႐ုိက္အရာကို ဆက္ခံမည့္သူမွာ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ သားေတာ္ မဟာ၀ိဇယေလာက္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎သည္ ဘုရင္ၾကီးဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္က ႏသေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္သူမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘုရင္ ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ကို အလြန္မင္း ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေသာ ထိုင္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္သည္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာေန႔တေန႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

Ref;Bangkok Post
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

အေမရိကန္သံရံုး logo (FB-US embassy Rangoon)
အေမရိကန္သံရံုး logo (FB-US embassy Rangoon)

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံေသဆုံးမႈမ်ားၾကားသိရသည့္အတြက္ အေမရိကန္သံရုံးက မ်ားစြာစုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း အေမရိကန္သံရံုးကေျပာပါသည္။

ဒါ့အျပင္က်ရႈံး ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲပါေၾကာင္းလည္း အေမရိကန္သံရုံးက ေျပာၾကားလုိပါသည္။ တုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေသခ်ာစြာအေရးယူႏုိင္မည့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သံရံုး Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ ရရွိေသာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာစိစစ္ေရး၊ အျပစ္မဲ့သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးတုိ႔အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးကုိ သံရံုးကေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရ၏ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အားေပးကူညီသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သံရံုး Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
VOA Burmese News

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္က သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့တဲ့ The Voice သတင္းေထာက္ ဦးတင္ေဇာ္ဦး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေၾကာင္း မႏၱေလးမီဒီယာစင္တာမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းစဥ္
သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္က သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့တဲ့ The Voice သတင္းေထာက္ ဦးတင္ေဇာ္ဦး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေၾကာင္း မႏၱေလးမီဒီယာစင္တာမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းစဥ္
Photo: Hset Paing Toe/RFA

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္က သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့တဲ့ The Voice သတင္းေထာက္ ဦးတင္ေဇာ္ဦးကို သစ္ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

သတင္းေရးသားအၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က သစ္ေမွာင္ခိုေတြကို ဖမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ အခုလို ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေဇာ္ဦးက ဒီီကေန႔ မႏၱေလးမီဒီယာစင္တာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

"ဒါေလးေတြ ေဒသခံက တင္ျပလာတယ္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ တင္ျပလာတဲ့အေပၚမွာ ဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္ ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဒါေလးေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ကယံုၾကည္ပါတယ္၊ အဲ့လိုမဟုတ္ဘဲ ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္တာလည္းမရွိဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံကတင္ျပတဲ့အေပၚမွာ ေဒသခံကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ရန္မူတယ္၊ ရန္တိုက္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ဳိးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လံုးဝအားနည္းသြားႏိုင္တယ္၊ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလည္း ပိုၿပီးေတာ့မ်ားလာႏိုင္တယ္"

ဦးတင္ေဇာ္ဦးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔က The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာ ဝက္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ "သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၌ တရားမဝင္ သစ္စက္မ်ားတည္ေထာင္ကာ သစ္ေမွာင္ခို ထုတ္လုပ္" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သတင္းေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီသတင္းေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ရက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ သစ္ေမွာင္ခိုေတြကို ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ညေနမွာ ဦးတင္ေဇာ္ဦး ေနထိုင္တဲ့ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ေနအိမ္ကို သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းရွင္ တခ်ိဳ႕နဲ႔ လူမိုက္ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ အထိ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အေၾကာင္းၾကားေပမယ့္ အကာအကြယ္ေပးတာမရွိခဲ့ဘဲ ၿခိမ္းေျခာက္သူေတြ ျပန္သြား ခ်ိန္မွာမွ စစ္ခ်က္လာယူသြားေၾကာင္းနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြ အႏၱရာယ္ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ဒီီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမႈဖြင့္မထားဘူးလို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။

သတင္းေထာက္ ဦးတင္ေဇာ္ဦး အပါအဝင္ မိသားစုဝင္ ၆ ဦးစလံုးဟာ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ေနအိမ္မွာ မေနေတာ့ဘဲ ယာယီတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါတယ္။

အခုလိုၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၊ မႏၱေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းကို အကူအညီေတာင္းခံထားပါတယ္။
RFA


ေမာင္ေတာေဒသခံေတြ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ခိုလံႈ (ေမာင္ေတာ အလို ေတာ္ျပည့္ ေက်ာင္းတိုက္)
ေမာင္ေတာေဒသခံေတြ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ခိုလံႈ (ေမာင္ေတာ အလို ေတာ္ျပည့္ ေက်ာင္းတိုက္)
ျမန္မာ-ဘဂၤလားနယ္စပ္ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္းမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္စခန္းေတြကို အၾကမ္းဖက္ ၀င္ေ၇ာက္စီးနင္းခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္းက ေနထုိင္ၾကသူေတြအတြက္ စိုး၇ိမ္စရာေတြျဖစ္လာခဲ့ျပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မူေတြရွိလာပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကေန တပ္အင္အားေတြ သံုးျပိီး မူဆလင္ေတြေနထုိင္ရာ ေနရာေတြကို ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းေနစဥ္မွာပဲ တုိက္ပဲြေတြ လည္း ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီအတြက္ ေမာင္ေတာခရိုင္ထဲကေဒသခံရြာသား ၁၀၀ ေက်ာ္ဟာ ေအာက္တိုဘာလ၁၃ရက္ေန့မွာ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုန္းႀကီိးေက်ာင္းကို လာေရာက္ခိုလွံုလာခဲ့တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ မေအးေအးမာသတင္းေပးပို့ထားပါတယ္။
(ေမာင္ေတာ အလို ေတာ္ျပည့္ ေက်ာင္းတိုက္)
(ေမာင္ေတာ အလို ေတာ္ျပည့္ ေက်ာင္းတိုက္)

ျမန္မာ-ဘဂၤလားနယ္စပ္ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္းမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန့က နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းေတြကို လူအင္အားေတြနဲ႔ အႀကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္စီးနင္းမူေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ခရိုင္တြင္းမွာ ည မထြက္ရအမိန္႔ ကိုထုတ္ျပန္ထားသလို နယ္ေျမရွင္းလင္းမူေတြ လုပ္ေနတာပါ။

နယ္ေျမရွင္းလင္းမူေတြအတြင္း တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေဘးလြတ္ရာကိုေျပးေနႀကတဲ့ ေက်းရြာသား ၁၀၀ေက်ာ္ဟာ ေမာင္ေတာျမိဳက အလိုေတာ္ျပည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ခိုလွံုဖို့ေရာက္လာႀကတယ္လို့ အလုိေတာ္ျပည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းက အရွင္ကုမာရက ေျပာပါတယ္။

“ဦးပဥၥင္းတို႔ေက်ာင္းကိုလည္း ဒုကၡသည္ရခိုင္ေတြေပါ့ေလ။ ဦးပဥၥင္းတို႔ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိတာေပါ့ေနာ္ ရခိုင္ေတြအကုန္လံုး။”

လက္၇ွိမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က လံုျခံုေရးအင္အားေတြန႔ဲ နယ္ေျမရွင္းလင္းတယ္ ဆုိေပမယ့္ လံုျခံုေရးအင္အားေတြ မေရာက္မေပါက္ေသးနိုင္ေသးတဲ့ ေက်းရြာေတြက လူထုေတြကေတာ့စိုးရိမ္မူေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို့ဆုိပါတယ္။ ဒါကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွာပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့အင္အားစု ၂စုဟာအင္အားမမ်ွတာေႀကာင့္ျဖစ္တယ္လို့လည္း ဆုိပါတယ္။

“နယ္ေတြ၊ ရြာေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ လံုၿခံဳမႈအားနည္းတာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဟိုမွာက ကုလားလူဦးေရက ၈ သိန္းေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္ ေမာင္ေတာမွာက။ ရခိုင္လူဦးေရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ေပါင္းမွ လူဦးေရက ၄-၅ ေသာင္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဘယ္လိုမွအင္အားမမွ်ဘူးေလ အဲဒါေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာက လက္လွမ္းမမွီႏိုင္တဲ့ေနရာေတြေတာ့ရွိတာေပါ့။”

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေ၇းကိုအေျခခံတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ျပိး ၅ႏွစ္အႀကာမွာအခုလို ့တင္းမာမူေတြထပ္ျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ့ ျမန္မာအစိုးရဘက္က တာ၀န္ရွိသူေတြက သြားေရာက္ႀကည့္ရူျပီး အေျခအေနကို သတင္းထုတ္ျပန္ေနပါတယ္ ျပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ကစျပိး ပဋိပကၡေတြေႀကာင့္၂လတႀကိမ္ ညမထြက္အမိန္ကိုသက္တမ္းတိုးေနရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွာ အခုအခါမွာေတာ့လံုျခံဳေရးေတြပုိမုိတင္းႀကပ္မူေတြ မတည္ျငိမ္မူေတြ စိုးရိမ္ပူပန္မူေတြ ကို ႏွစ္ဘက္ အင္အားစု ၂ခုလံုးမွာႀကံုေနႀကရတာပါ။ ရြာေတြမွာ မီးရွိုတာေတြ သတ္ျဖတ္တာေတြ ပစ္ခတ္တာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ခိုင္မာတိက်တဲ့သတင္းေတြရဖို့ေတာ့ခက္ခဲေနဆဲပါပဲ ။

 လက္ရွိမွာေတာ့ တျခားျပည္နယ္ေတြမွာျဖစ္ေနတဲ့ပဋိပကၡေတြနဲစာရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာကိစၥကို အစိုးရကေတာ့ အလ်င္ျမန္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနတာပါ။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့အစိုးရဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အၾကမ္းဖက္ ၀င္ေ၇ာက္စီးနင္းခဲ့သူေတြဟာ ဘယ္သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့အတိအက်ထုတ္ေဖာ္တာမ်ိဳးမရိွေသးပါဘူး။
VOA Burmese Newsထိုင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာကို ထိုင္းနိုင္ငံသား အားလုံးက ေလးစား ခ်စ္ခင္ၾက။
ကမၻာေပၚမွာ နန္းသက္အရွည္ဆုံး ျဖစ္တဲ့ ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဟာ အႏွစ္ ၇၀ ၾကာ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့ၿပီးေနာက္ အခု သက္ေတာ္ ၈၉ ႏွစ္ အရြယ္မွာ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္သြားၿပီလို႔ ထိုင္း နန္းေတာ္က ေၾကညာပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံသားေတြက သူ႔ကို နတ္တစ္ပါးလို ေလးစား ခ်စ္ခင္ၾကတာပါ။

အလွုပ္အယိမ္းမ်ားတဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံေရးကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းေပးနိုင္သူ အျဖစ္လည္း သူ႔ကို အမ်ားက ရွုျမင္ၾကပါတယ္။

၂၀၁၄ မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲမွာပဲ အခု သူ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔က စၿပီး ဘုရင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးလာလို႔ အသက္ရွူစက္ တပ္ထားရတယ္လို႔ ထိုင္းနန္းေတာ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစၿပီး ထိုင္းဘုရင္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေဆး႐ုံ အျပင္ဘက္မွာ ဘုရင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကသူေတြနဲ႔ ျပည့္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဘုရင္ တက္ေရာက္ရာ ေဆး႐ုံေရွ႕မွာ ဆုေတာင္း ခဲ့ၾကသူေတြ။
ျပည္သူလူထုရဲ့ ၾကည္ညိဳေလးစားမွု ခံရတဲ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ သူ႔နန္းသက္အတြင္း တိုင္းျပည္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းပြဲေတြ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အေျခခံဥပေဒေပါင္း ၁၇ ခုေလာက္ နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို တည္ၿငိမ္မွုမရွိလွတဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံေရးေလာကမွာ ဘုရင္ႀကီးဟာ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္တဲ့ တန္ခိုးဩဇာရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေရးမွာ မပါဘဲ က႐ုဏာ ႀကီးမားတဲ့ တိုင္းျပည္ဖခင္ အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ ဘုရင္ဘူမိေဘာလ္ဟာ သိပ္တင္းမာတဲ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာေတြမွာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းနဲ႔ အေျဖရွာဖို႔ ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းရတဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဘုရင္ ဘူမိေဘာလ္ဟာ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ျဖစ္လို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အကန္႔အသတ္ ရွိေပမယ့္ ထိုင္းေတြကေတာ့ သူ႔ကို နတ္ဘုရားသဖြယ္ ၾကည္ညိဳၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရင္ ဘူမိေဘာလ္ရဲ့ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံမယ့္ သူကေတာ့ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မဟာ ဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmeseထိုင္းဘုရင္ႀကီး Bhumibol Adulyadej
ကမာၻေပၚမွာ နန္းသက္အရွည္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ထိုင္းဘုရင္ႀကီး Bhumibol Adulyadej ဟာ သက္ေတာ္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္မွာ ဒီကေန႔ညပိုင္းက ကြယ္လြန္သြား ပါၿပီ။ ဘုရင္ႀကီး နာမက်န္းျဖစ္ေနတာ အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေတြကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္္က ေဆး႐ံုတခုမွာပဲေနထိုင္ရင္း ကုန္လြန္ သြားခဲ့တာပါ။

တနဂၤေႏြညမွာ ဘုရင့္နန္းေတာ္ကေန သတင္းစဥ္တခု ထုတ္ျပန္ၿပီးတဲဲ့ေနာက္ပိုင္း ဘုရင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီး စိုးရိမ္လာခဲ့ၾက တာပါ။ သက္ေတာ္ ၈၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ ဟာ ေသြးေပါင္က်ေနၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္ နဲ႔ အသည္းဟာလည္း ပံုမွန္ အလုပ္ မလုပ္ ႏုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္ အသက္ရွဴ ေထာက္ကူစက္နဲ႔ သံုးေနရတဲ့အေၾကာင္း ထိုင္းေတာ္၀င္ မိသားစုက ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

ထိုင္းဘုရင္ႀကီးကို ထိုင္းႏုိင္ငံသားအမ်ားစုက တေလးတျမတ္ထားၾကတာေၾကာင့္ အခု သူ ကြယ္လြန္သြားတဲ့သတင္းဟာ ထိုင္းလူထု ၆၇ သန္းအတြက္ ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးပါပဲ။


Rama 9 လို႔လည္းသိၾကတဲ့ ဘူမိေဘာလ္ဘုရင္ႀကီးဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္က နန္းတက္ခဲ့တာပါ။ သူ႔ရဲ႕အကိုေတာ္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ Ananda Mahidol ဘုရင္ ထူးထူးဆန္းဆန္းပဲ ေသနတ္္ပစ္ခံရလို႔ ေသဆံုးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရင္ ဘူမိေဘာလ္ နန္းတက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာလ္ေနရာမွာ ဆက္ခံရမယ့္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား Vajiralongkorn ကေတာ့ သူ႔ခမည္းေတာ္ ဘုရင္ႀကီးလို လူအမ်ား ေလးစားခံရ တဲ့သူတေယာက္ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ထီးနန္းဆက္ခံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းျပည္သူေတြၾကားမွာ စိုးရိမ္မႈေတြ ႀကီးမားေနပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေပက်င္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာန (MEP) က ေရာင္ျခည္သင့္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေလဆိပ္ႏွင့္ ဘူတာရံုမ်ား၌ လူ႔တစ္ကိုယ္လံုး X-ray ျဖင့္စစ္ေဆးသည့္ စက္မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာန (MEP) က စီခၽြမ္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ႒ာန (DEPSP) သုိ႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က အေရးႀကီးစာတမ္းတစ္ေစာင္ အားေပးပို႕ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါ စာတမ္း၌ MEP က DEPSPအား ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး အားေကာင္းလာေစရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ေထာက္ခံခ်က္မပါရွိဘဲ ကုိယ္လံုးျပည့္ X-ray စက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

DEPSP သည္ ေလဆိပ္မွ ကုိယ္လံုးျပည့္ X-rayစက္အား ဖယ္ရွားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕တြင္လည္း အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

China Xinhua News


ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ ေက်း႐ြာသားမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူမ်ားျပားလာသျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္း ဖြင့္လွစ္ထား႐ွိ၍ ေနရာခ်ထားေပးလ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေအာင္ေဇယ်၊ ေအာင္မဂၤလာ၊ ေအာင္သာယာ၊ သုခၿမိဳင္၊ ေမာရဝတီ၊ ေ႐ႊရင္ေအး၊ ဖက္ဝပ္ေခ်ာင္း၊ ကိုင္းႀကီး စသည့္ေက်း႐ြာမ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚ၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၾကသူမ်ား႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းက ဆုိသည္။

ဦးခင္ေမာင္သန္းက “ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နဲ႔ လက္လွမ္းမွီတဲ့႐ြာေတြက အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚကိုတက္လာ ၾကတာေတြ႕ရတယ္။ မေန႔ကေရာ၊ ဒီေန႔ေရာလာၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လိုက္လာတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္လာၾကတယ္။ ေလာေလာစဥ္ေတာ့ သူတို႔ကို အလိုေတာ္ျပည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာထားထားတယ္။ သူတို႔စားေရးေသာက္ေရးကိုေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။


ထိုကဲ့သို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေက်း႐ြာမ်ားမွာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာၾကသူမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ေရာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေမာရဝတီ၊ ေအာင္ဗလ၊ ေအာင္ေဇယ်၊ ေအာင္မဂၤလာ၊ ေအာင္သာယာ၊ ဖားဝပ္ေခ်ာင္း စသည့္ေက်း႐ြာမ်ားမွ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာၾကသူ ၂၀၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းကေျပာသည္။

ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက “ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာေတြက ဘူးသီးေတာင္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာတာ လူဦးေရ ၂၀၈ ေယာက္႐ွိတယ္။ အခုေတာ့ ဘူးသီးေတာင္ ဓမၼာ႐ံုမွာထားထားတယ္။ ေလာေလာစဥ္ သူတို႔ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ အကုန္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးေနၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ ေမာင္ေတာေက်း႐ြာမ်ားမွ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၾကသူမ်ားအတြက္ စားဝတေ္နေရး အခက္အခဲမ်ားစြာ႐ွိေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ဓာတ္ပံု - Khine Zaw
By - ေနဝင္းစံ
Rakhine Gazette
https://www.facebook.com/RakhineGazetteJournal


သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္စဥ္(ဓာတ္ပုံ-MOI)
    ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ပထမ အႀကိမ္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၃၁ သိန္းေက်ာ္အား ယေန ့ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေထာက္ပ့့ံ ကူညီေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အမွတ္(၁)နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈနယ္ေျမအတြင္း က်ီးကန္းျပင္၊ ကိုးတန္ေကာက္၊ ငါးခူရနယ္ေျမစခန္းမ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၁နာရီခြဲခန္႔က အၾကမ္းဖက္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉ဦးက်ဆုံး၊ ၄ဦးဒဏ္ရာရရွိ၍ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၅၁လက္ႏွင့္ က်ည္မ်ဳိးစုံ အေတာင့္ ၁ဝ၁၄ဝ၊ လွံစြပ္ တစ္ခု၊ က်ည္အိမ္ ၂၇ ခု ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။ရခိုင္ျဖစ္စဥ္အတြင္း က်ဆုံးသြားသည့္သူမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.comေမာင္ေတာက အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ပို႔ (Ko Gyi) facebook
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ တုိက္ခုိက္မႈေတြအၾကား ပိတ္မိေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၂၀၀ ေလာက္ကို တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ျပန္လည္ေခၚယူၿပီး ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးေနပါတယ္။ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုမွာပဲ အသင့္ အေနအထားနဲ႔ ဆက္လက္ေနထိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ အစိုးရတပ္မေတာ္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူေတြအၾကားမွာ တိုက္ခုိက္တာေတြ ရိွေနေၾကာင္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနသလို ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က တုိင္းရင္းသားေတြကေတာ့ လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕တာေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအုိေအျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တာ ၅ ရက္ၾကာျမင့္လာခ်ိန္အထိ အေျခအေနဟာ ၿငိမ္သက္မသြားေသးဘဲ တုိက္ခုိက္ေနတယ္ဆုိတဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔မွာေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေနတဲ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာေတြမွာပိတ္မိေနတဲ့ ပညာေရး၀န္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကို တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ေခၚေဆာင္တာေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး ဦးခင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔ တနာရီကစၿပီးေတာ့ ေတာင္ၿပိဳအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ဟိုက္စကီး ႏွစ္စီးနဲ႔ စၿပီးေတာ့ သယ္ေနပါၿပီ။ အခုအခ်ိန္အထိကေတာ့ ႏွစ္စီးေလာက္ သယ္လို႔ၿပီးပါၿပီ။ ဆရာ ၇၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဘူးသီးေတာင္ကေနၿပီးေတာ့ စစ္ေတြကို အျမန္ဆံုး သယ္ေပးေနပါတယ္။”

ဘူးသီးေတာင္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ဆရာမတဦးကေတာ့ လက္ရိွအေျခအေနကို အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“မင္းတိုက္ မွာ။ အဲဒီေနရာမွာ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး နည္းနည္းခက္ခဲလို႔ အဲဒါေၾကာင့္ ပိတ္မိသြားတာ။ က်မနဲ႔ေပါင္းေတာ့ ခုနစ္ေယာက္ေလာက္ေပါ့ေနာ္။ စစ္တပ္အစီအစဥ္နဲ႔ ေလယာဥ္နဲ႔လာၿပီးေတာ့ ႀကိဳပါတယ္။ အကုန္လံုးေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး၊ တရာေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္ၾကၿပီ။ ”

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းေတြကို ရက္အကန္႔အသတ္မရိွပိတ္ထားရပါတယ္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ေက်းလက္ေတြမွာတာ၀န္က်တဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြရဲ့အေျခအေနကိုေတာ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕က်န္းမာေရးဌာနတာ၀န္ရိွသူတဦးက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ က်န္းမာေရးဌာနေတြမွာ အဲဒီ ျဖစ္တဲ့ေန႔မွာ တီဘီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေဝးရွိတယ္။ အစည္းအေဝးရွိေတာ့ စုၿပီးသားျဖစ္ေနတာေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွာ - သူတို႔ မျပန္ျဖစ္ဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွာပဲ Stand-by ထားတာ။ အေရးေပၚလူနာေတြကို သူတို႔ပဲ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတာ။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ဒီကို ျပန္လာလုိ႔မရဘူး။ စစ္ေတြမွာဆိုလည္း စစ္ေတြကို ေခၚလို႔မရဘူး။ ဟိုမွာပဲ အေရးေပၚအေနနဲ႔ သူတို႔ကိုပဲ ထားရတယ္။ ေမာင္ေတာမွာေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းဆိုရင္ အလႊာအသီးသီးဆိုရင္ ဆရာမရယ္၊ နယ္မွာေနတဲ့ က်န္းမာေရးမႉး ေတြက ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိမယ္။”

ဒီေန႔ထုတ္အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြမွာေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္ပိုင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္႐ိုးျပင္ရြာမွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္တာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကရွင္းလင္းရာမွာ စီးနင္းသူ ၁၀ ေယာက္ရဲ႕အေလာင္းနဲ႔ တစ္လံုးထုိးေသနတ္တလက္ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း၊ က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာ အမွတ္ ၁ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ကို လူ ၅ ေယာက္ေလာက္က လက္နက္ငယ္နဲ႔ လာေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီး ၀ါးပိတ္ရြာကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္ ၂၅ လံုးေလာက္ ပ်က္ဆီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈမရိွတာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္က တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ဘူးသီးေတာင္ကိုတိမ္းေရွာင္ေနသလို ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ကရြာသူရြာသားေတြကလည္း ၿမိဳ႕ေပၚကို တိမ္းေရွာင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ANP ေခၚ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠ႒ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

“ဘူးသီးေတာင္မွာ အေျခအေနကေတာ့ လံုၿခံဳေရးေတြ အားနည္းေနတယ္။ ဒါနဲ႔ နယ္ခံေဒသေတြကေနၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚကို တက္ဖို႔ေတာင္ အေျခအေနရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ကေလးေတြနဲ႔ မိန္းမေတြကို ပို႔ထားၾကၿပီ။ လူႀကီးေတြက ကိုယ့္ေနရာမွာကိုယ္ေတာ့ ရွိေနတာေပါ့။ ေမာင္ေတာဘက္ကေနၿပီး ဘူးသီးေတာင္ဘက္ကို ေရာက္တယ္။ ဘူးသီးေတာင္ကေနၿပီးေတာ့ စစ္ေတြကို အျမန္ယာဥ္ေလးစင္းနဲ႔ သူတို႔ ဆင္းသြားၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘူးသီးေတာင္မွာ ကယ္ဆယ္ေရး စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ဖြင့္ထားတယ္ခင္ဗ်။ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွာေတာင္မွ အခု လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္၊ ၁၅၀ ေလာက္ေတာင္မွ ေရာက္ေနၿပီ။”

စစ္ေရွာင္စခန္းကို သုဓမၼာရံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနရာခ်ထားၿပီး ANP ပါတီနဲ႔ ရပ္ရြာလူမႈေရးအသင္းေတြက ၀ိုင္း၀န္းကူညီေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔မွာလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ဖက္ ေဒသေတြမွာ ပစ္ခတ္သံေတြၾကားေနရေၾကာင္း ေျပာဆုိတာေတြရိွပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔က တာ၀န္ရိွသူေတြကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ဖုန္းေခၚဆုိလုိ႔ မရခဲ့ပါဘူး။

 ကိုမိုးေဇာ္ / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးငယ္(၂)ဦးကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မိသားစုအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားလိုကို ေအာက္တိုဘာ (၁၃) ရက္က ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွာ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

မသီရီလတ္အပါအဝင္ မိသားစုဝင္(၆)ဦးစလံုးကို တတိယအၾကိမ္ရံုးထုတ္ခဲ့စဥ္က တရားခံ ေရွ႕ေနေတြ မစံုလင္ခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ႔ဘဲ စတုတၳအႀကိမ္ျဖစ္တဲ႔ ေအာက္တိုဘာ(၁၃)ရက္ရံုးခ်ိန္းမွာေတာ႔ ေရွ႕ေနေတြစံုလင္ခဲ့တဲ႔အတြက္ အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမွဳ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖဲြ႔စု(ရန္ကုန္)မွ တရားလို ရဲမွဴး မ်ိဳးသိန္းကို စတင္စစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္အကူမိန္းကေလးငယ္(၂)ဦးအေပၚ လုပ္ခလစာအျပည့္အ၀မေပးမႈ၊ ေက်းကၽြန္ကဲ့သို႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕လုပ္ခလစာအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြေၾကာင့္ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ မိသားစုေတြကို ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ (ပ)၁၉၃/၂၀၁၆၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၉/၂၄/၃၂)၊ (ပ)၂၀၁/၂၀၁၆ နဲ႔ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ရဲမွဴးမ်ိဳးသိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီအမႈကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားသူၾကီး ေဒၚေဆြေဆြက ကိုင္တြယ္ၾကားနာေန တာျဖစ္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ-၆၆(ဃ)နဲ႔ တရားစဲြဆိုထားတဲ့အမႈအတြက္ တရားခံအျဖစ္တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ေဒၚတင္သူဇာ၊ မစုမြန္လတ္နဲ႔ ဦးတင္မင္းလတ္တို႔ (၃)ဦးကေတာ့ ေအာက္တိုဘာ (၁၄)ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ ဆက္လက္တရားရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

 တရားလိုကို ေအာက္တုိဘာ(၁၃)ရက္မွာ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာမယ့္ေအာက္တုိဘာ (၂၀)ရက္ရံုးခ်ိန္းမွာ တရားလိုဘက္က လိုျပသက္ေသ(၁၀)ဦးကို ဆက္လက္ စစ္ေဆး သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚသီရိလတ္ရဲ႕ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚႏွင္းစုေအာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းကို Central News Bureau က ေက်ာ္ႏုိင္ထြန္း ေပးပို႔တာျဖစ္ပါတယ္။

Central News Bureau
https://www.facebook.com/skynetcnb


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ တရုတ္ေဆးကုခန္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ တို႔က စစ္ေဆးအေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 ေအာက္တိုဘာ (၁၃) ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔) မွာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္ဦး ေမးျမန္းတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ တရုတ္ေဆးခန္းေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လိုင္စင္ရထားၿပီးမွဖြင့္လွစ္ျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္၊ တရုတ္ေဆးဆရာေတြဟာ တရား၀င္ေဆးကုခြင့္ လိုင္စင္ ဆ/မ လက္မွတ္ ရွိ-မရွိ သိရွိလိုတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကို လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျဖၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ တရုတ္ေဆးခန္းေတြနဲ႔ တရုတ္ေဆးဆရာ ေတြဟာ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိသလို လိုင္စင္ခ်ထား ေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း မရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းကိုယ္တိုင္ အဲဒီလိုေဆးခန္းႏွစ္ခုကို စိစစ္ ထားၿပီးျဖစ္ရာ တစ္ေျပးညီ ညီမွ်စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စံုစမ္းဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ျဖည့္စြက္ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆးခန္းေတြက လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အိမ္ေထာင္ေရးသုခဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြ ကုသေပးႏိုင္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေၾကာ္ျငာၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ ေဆးခန္းေတြမွာ ေဆးကုသစရိတ္နဲ႔ ေဆးဖိုး က်ပ္သိန္းနဲ႔ခ်ီေတာင္းခံတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ လမ္းမေတာ္ အစရွိတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕နာမည္နဲ႔ ႐ုိး႐ုိးေဆးခန္း လိုင္စင္ရယူဖြင့္လွစ္ၿပီး တ႐ုတ္ေဆးဆရာေတြက ဝင္ေရာက္ကုသကာ အႀကီးအက်ယ္ ေၾကာ္ညာရင္း ေဆးကုသစရိတ္နဲ႔ ေဆးဖိုး အဆမတန္ေတာင္းခံလုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။ အဲဒီလိုကုန္က် ေပမယ့္ ေရာဂါမေပ်ာက္တဲ့အျပင္ ဒီအေပၚမွာတာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈမ႐ွိသလုိ ကုသတဲ့ တ႐ုတ္ေဆးဆရာ ေတြဟာ အေနာက္တုိင္းေဆးကုခြင့္လုိင္စင္လည္းမ႐ွိ၊ တုိင္းရင္းေဆးကုခြင့္လုိင္စင္လည္း မ႐ွိသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုသမိတဲ့ျပည္သူေတြအဖို႔ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဒီကိစၥအတြက္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ေျဖၾကားမႈအေပၚ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္ဦးက ေက်နပ္မႈရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ အခန္း (၁၅) အပိုဒ္ (၃၂၂) မွာ မည္သူမဆို ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး လုပ္ ငန္းကို လိုင္စင္မရွိဘဲလုပ္ကိုင္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရပါက လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူ ကို အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ (၆) လမွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သလို ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ပါရိွပါတယ္။ ဒီသတင္းကို Central News Bureau က အာကာဒိုဒို ေပးပို႔တာျဖစ္ပါတယ္။

Central News Bureau
https://www.facebook.com/skynetcnb( ယေန႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာရြာျမင္ကြင္း/ ဓာတ္ပံု- စံေမာင္သန္း/ နိရဥၥရာ)
နိရဥၥရာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး စိုးရိမ္ရသည္ဟု ဆိုကာ ရြာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ထြက္ေျပးမႈမွာ ျမင့္မား လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္ေျခ ၁၁၀ ခန္႕ရွိေသာ ေအာင္မဂၤလာေက်းရြာ၏ အေျခအေနကို ယေန႕ ေမးၾကည့္ရာ ေက်းရြာ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းလႊင္က “ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ ကေလးငယ္ေတြေတာ့ ရြာမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ နီးစပ္ရာကို ထြက္ေျပးသြားၾကျပီ။ ေမာင္ေတာကို သြားသူသြား၊ ေက်ာက္ေတာ္နဲ႕ ေျမာက္ဦးဘက္ကို သြားသူသြားနဲ႕ ရြာမွာ လူမက်န္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာဆိုသည္။

( ယေန႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာရြာျမင္ကြင္း/ ဓာတ္ပံု- စံေမာင္သန္း/ နိရဥၥရာ)
ရြာထဲတြင္ လက္ရွိ ေယာကၤ်ား ၁၀၀ နီးပါးက်န္ေနျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ အိမ္မ်ားတြင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားမွာလည္း ကားျဖင့္ေမာင္ေတာသို႕ သြားရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ တုတ္၊ ဓါးဒီေလာက္ဘဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လံုျခံဳေရး တိုးခ်ေပးဖို႕ ေတာ့ လိုလားပါတယ္။ ဒီရြာမွာရွိတဲ့ ေယာကၤ်ားေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္က ျဖစ္ျဖစ္၊ အထက္အာဏာပိုင္ေတြ ျဖစ္ျဖစ္ ရြာကို စြန္႕ခြာေတာ့လို႕ မေျပာမခ်င္းရြာမွာဘဲ ေနမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘယ္ကိုမွ ေျပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ရြာမွာေနသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

( ယေန႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာရြာျမင္ကြင္း/ ဓာတ္ပံု- စံေမာင္သန္း/ နိရဥၥရာ)
ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သေရကုန္ေဘာင္၊ ကိုင္းၾကီး၊ ကင္းေခ်ာင္း၊ ေဗာဓိကုန္း၊ ခေရျမိဳင္ရြာမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္လွ်က္ရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ငခူရ၊ ျပဴးမ၊ ျခံျပင္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ၊ ထြက္ေျပးမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ အထက္က လူၾကီးေတြက ဒါကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္မယ္။ အားေပး အားေျမာက္ျပဳမယ္ဆုိရင္ ရြာကို စြန္႕ခြာထြက္ေျပးသူ နည္းသြားမယ္။ အခု လူေတြက လံုျခံဳအားနည္းေတာ့ စိုးရိမ္ျပီး လူေတြက ထြက္ေျပးၾကတာ မ်ားပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာ ေဒသခံ ဦးညႊန္႕ေမာင္က ေျပာသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနျပီး ယေန႕တြင္လည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဌာနခ်ဳပ္ အနီးရွိ ၀ါဘိတ္ေက်းရြာဘက္တြင္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara(ဘူးသီးေတာင္သို႕ ေရာက္ရွိ ခိုလံုေနသူ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ား-ဓာတ္ပံု နိရဥၥရာ)
နိရဥၨရာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ လံုျခံဳေရး စိုးရိမ္ရရာမွ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္က ေနရပ္ စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးလာသူ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ယေန႕ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။

လက္ရွိေရာက္ရွိလာၾကသည့္ စစ္ေျပးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ သုဓမၼာရံု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ေနရခ်ထားေပးေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းမွ နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။

“ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ေနရာခ်ထားေပးေပမယ့္ စားေရးေသာက္ေရး အခက္အခဲရွိနိုင္ေကာင္း ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ ေစတနာရွင္ အကူအညီေတြနဲ႕ ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ထားပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

(ဘူးသီးေတာင္သို႕ ေရာက္ရွိ ခိုလံုေနသူ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ား-ဓာတ္ပံု နိရဥၥရာ)
ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ဦးေမာင္၀င္းနိုင္ကလည္း လူဦးေရမ်ားလာပါက ေနရာထိုင္းခင္းအဆင္မေျပျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ အထက(၁) ခြဲ သို႕ေျပာင္းေရြ႕ဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း နိရဥၥရာသို႕ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေဇယ်ေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးလာသူ ဦးစံထြန္းက အေျခအေန အလြန္ ဆိုး၀ါးေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးအားနည္းျခင္းႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရတာျဖစ္ေၾကာင္း နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာဆိုရင္ လူလတ္ပိုင္းေယာက်ၤားေတြသာ က်န္ခဲ့တယ္။ က်န္ေတြအကုန္လံုး ထြက္ေျပး လာၾကပါတယ္။ ျပႆနာျဖစ္ေတာ့ က်ည္ဆံေတြေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကိုေရာက္ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာေအာ္ၿပီးေတာ့ သြားေနၾကတာကို ျမင္ေနရပါတယ္။ အခု လက္ရွိ ထြက္ေျပးလာေနတဲ့ သူေတြကိုေတာင္ ဘဂၤလီေတြက သစ္ပင္ေတြခုတ္လဲ လမ္းပိတ္ထားတယ္လို႔ ဖုန္းနဲ႔လွမ္းေျပာပါတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိဘူးသီးေတာင္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေအာင္ေဇယ်၊ ေအာင္မဂၤလာ၊ ေအာင္သာယာ၊ ဖား၀တ္ေခ်ာင္းတို႕မွ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊရေအာင္(ေတာင္ကုတ္)
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjaraဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားခံမ်ား Photo-Bamaw News (faceboook)
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နယ္ေျမ မိုင္ဂ်ာယန္မွာ သင္တန္းသြားတက္ခဲ့တဲ့ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ က ေဒသခံ ၄၉ ဦးကို တပ္မေတာ္က မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ /၁ နဲ႔ အမႈဖြင့္အေရးယူထားၿပီး ဗန္းေမာ္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာသင္တန္းေတြ သြားေရာက္တက္တဲ့လူငယ္ေတြကို စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္တယ္ ဆိုၿပီး ဖမ္းဆီးသြားတာျဖစ္တယ္လို႔ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္တာဆမ္ဆြန္က ေျပာပါတယ္။

"စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ ဥပေဒေရးရာတို႔ အျမင္ဖြင့္ေပါ့၊ သူတို႔အဲမွာ တစ္လသြားၿပီး တက္ၿပီး ျပန္လာတာ၊ ဟိုမွာေတာ့ သူတို႔က စစ္သင္တန္းေပးတာေတြ ဘာေတြေျပာတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ မနက္ပိုင္း က်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈေလာက္ပဲေနမွာပါ၊ ေဒသခံေတြနဲ႔သြားၿပီးေတာ့ အျပန္လာမွာ သူတို႔ကို ၁၇ /၁ နဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္ဆိုၿပီးမွ သူတို႔ကို ဖမ္းလိုက္တာ"

အဲဒီလူငယ္ေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေတြ တက္ေရာက္လိုတာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု အဖြဲ႔ေတြ နဲ႔ ေဒသခံတခ်ိဳ႕က ေကအိုင္ေအထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မိုင္ဂ်ာယန္မွာ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာဆမ္ဆြန္က ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတြဟာ မိုင္ဂ်ာယန္မွာ တစ္လၾကာ သင္တန္းသြားေရာက္တက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးအျပန္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ကဖမ္းဆီးခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံရသူေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသား  ၄၃ ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦး ပါဝင္တယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးက အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔က မိုးကုတ္ကို လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ကုန္သည္မ်ားအသင္းဟာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၊ ထာပြဲေက်ာက္ကုန္သည္မ်ားအသင္းနဲ႔ တျခားအဖြဲ႔အစည္းအ သီးသီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္ ။

 အနာဂတ္မွာ မိုးကုတ္က ထြက္တဲ့ ေက်ာက္ေတြကို ၀ယ္ယူသြားမယ့္ အေရးအျပင္ ၊ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ အပုိင္းေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္ ။

 ေက်ာက္တြင္းတူးတဲ့ကုမၸဏီေတြ ၊ ေက်ာက္တြင္းတူးတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို ေက်ာက္ေစ်းကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ လည္း ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္ ။


 အေမရိကန္ေက်ာက္ကုန္သည္အသင္းရဲ႕ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု ကမ္းလွမ္းခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ေက်ာက္အေရာင္း အ၀ယ္ေစ်းကြက္ ရပ္ေနတာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ခံေတြ အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

 အရင္က မိုးကုတ္ကထြက္ရွိတဲ့ ေက်ာက္ေတြကို ထိုင္း ဘက္ကမ္းမွာ အေမရိကန္၀ယ္လက္ကို ေအာက္ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရေပမယ့္ တိုက္ရိုက္အခုလိုလာေရာက္ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အတြက္ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ ျပန္လည္အသက္၀င္လာဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

သတင္းေထာက္ …………. မိုးေဇာ္ ( မိုးကုတ္သတင္းေထာက္)
5 Plus News
https://www.facebook.com/5plusnews/


မုံရြာ၊ ေအာက္တုိဘာ-၁၃

မုံရြာျမိဳ႕ ေအးသာယာရပ္ကြက္ ေရဆုိးထုတ္ စက္အမွတ္ (၁)အနီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ ဆိပ္ကမ္း ေရစပ္တြင္ ေခါင္းျပတ္၊လက္ျပတ္၊ ေျခတစ္ဖက္ျပတ္ေနေသာ ေမြးကင္းစ ကေလးအေလာင္း ကုိ ယေန႔ ၁၂ နာရီက ေတြ႕ခဲ႔ေၾကာင္း ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ကေလးအေလာင္းအနီးတြင္ ေခြးဆြဲထားေသာ အနွီးထည္႔ အိတ္တစ္အိတ္ကိုလည္း ေသြးစမ်ားႏွင္႔ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

" မိန္းကေလး အေလာင္းပါ၊ကေလးအေလာငး္ ကပုပ္ေနတာလညး္ မဟုတ္ဘူး၊ေသြးေတြ မေျခာက္ေသးဘူး၊ ဒီတုိင္းအေသ လာပစ္လုိ႔ ေခြးေတြဆြဲစားထားလုိ႕မ်ားလား၊ ဘယ္လိုမွန္းေတာ႕မသိဘူး "ဟု ေအးသာယာရပ္ကြက္ေနသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ကေလးအေလာင္းအား လာေရာက္စြန္႔ပစ္သြားသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ၊နယ္ထိန္းရဲနွင္႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အပူတျပင္း ရွာေဖြ ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဓာတ္ပုံ-fb
Monywa Gazette
https://www.facebook.com/chindwingazet/ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ သုဓမၼာရံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ခိုလံႈေနတဲ့ ရြာသားေတြကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပံု - ဆရာေတာ္ အရွင္သာဂရ
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကင္းေတြ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ စဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္ရတာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာ၊ ေအာင္ေဇယ် စတဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြက လူေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ကို ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာၾကပါတယ္။

သူတို႔ကို ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ သုဓမၼာရံုေက်ာင္းတိုက္မွာ ယာယီေနရာခ်ထားေပးတယ္လို႔ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္သာဂရ ကမိန္႔ပါတယ္။

အဲဒီေက်းရြာေတြက ေဒသခံ ၅၀ ေလာက္ မေန႔က ည ၇ နာရီေလာက္ကေန ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ သုဓမၼာရံုေက်ာင္း တိုက္ကို ခိုလံႈဖို႔ေရာက္ရိွလာၾကတာျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ လူေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေရာက္ရိွလာတာျဖစ္ တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြအတြက္ လံုၿခံဳေရးအားနည္းေနတာေၾကာင့္ အခုလို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾက တာျဖစ္ၿပီး ဒီအထဲမွာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပါဝင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာေတြအတြက္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚမွာရိွတဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက အကူအညီေတြေပးဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြက ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြကို အစိုးရက တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ေခၚေဆာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ လံုၿခံဳေရးစခန္းမွာ ခိုလံႈေနရၿပီး တပ္မေတာ္က ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ေခၚေဆာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေပမယ့္ မိုးသည္း ထန္ေနတာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြရိွေနတယ္လို႔ ဆရာမတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖမ္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ကားလမ္းေတြကို သစ္ပင္ေတြ ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြရိွတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်ီးကန္းျပင္ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္အိမ္ေထာင္သည္လိုင္းခန္းကို မေန႔မနက္ပိုင္းက အၾကမ္းသမား ၅ ဦးေလာက္က ေတာင္ကုန္းကေနလက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ရပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ေပမယ့္ ၀ါးပိတ္ေက်းရြာမွာရိွတဲ့ေနအိမ္ေတြကို မီးရိႈ႕သြားခဲ့ တာေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၂၅ လံုးခန္႔ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင့္လည္း အစိုးရပိုင္သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmeseထင္းရူးေသတၱာအေဟာင္းအတြင္း ၉ မမ က်ည္အမ်ိဳးစား ၂၄၂ နွစ္ေထာင့္အားေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု- Thein Zaw)
    ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမိႈက္ပံုအတြင္း က်ည္ ၂၄၂ ေတာင့္အား လာေရာက္ စြန္႔ပစ္ေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို လက္နက္ဥပေဒ ပုဒ္မႏွင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း လမ္းမေတာ္ရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ က်ည္ေတာင့္မ်ားအား လာေရာက္ပစ္ေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို (ပ)၁၄၅/ ၁၆ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ႏွင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ အေနာ္ရထာလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန အနီးအနားရွိ အမိႈက္ပံုတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က သစ္သားေသတၱာတစ္လံုးကို စည္ပင္၀န္ထမ္းမွ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းထင္းရူးေသတၱာအေဟာင္းအတြင္း ၉ မမ က်ည္အမ်ိဳးစား ၂၄၂ နွစ္ေထာင့္၊ ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္နွစ္ခု ၊ လ်ွပ္စစ္ ေၾကြမီးပူ တစ္ခုႏွင့္ ဓါတ္မီးတစ္ခုအား ေတြ႔ရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.comေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳမွာ စုစည္းထားခ့ဲတဲ့့ ႀကိမ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္႐ြာေတြက ဆရာ/ဆရာမေတြကို ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီး နဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေခၚယူလာခဲ့စဥ္။ Photo: Than Tun
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ထားရၿပီး ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးတဲ့ ဆရာ/ဆရာမ ၁၇ဝ ေက်ာ္ကို ဒီေန႔ တပ္မေတာ္က ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ စတင္ ေခၚေဆာင္ေပးေနပါတယ္။

ဆရာ/ဆရာမေတြကို တပ္မေတာ္က ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးနဲ႔ စစ္ေတြနဲ႔ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ကို ေခၚေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီကတစ္ဆင့္ သူတို႔ေနရပ္ေတြကို ျပန္ၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

''ခုခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္ၿပိဳစုရပ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘူးသီးေတာင္တို႔ စစ္ေတြတို႔ကို ဟိုက္စကီးေတြနဲ႔ တင္ေနပါၿပီ၊ ဒီေန႔ခုခ်ိန္ေလာက္ထိ ႏွစ္စီးေလာက္ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ေပါ့''

အဲဒီဆရာ/ဆရာမေတြဟာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေမာက္ဆိပ္၊ ငါးခူရ၊ ကက္သေပါင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ စတဲ့ ေက်းရြာေတြ မွာ စုရပ္အျဖစ္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာနဲ႔ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က ရဲကင္းစခန္း ၃ ခု တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရလို႔ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္တဲ့အတြက္ ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္ထားလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၁၈၃ ေက်ာင္းရွိၿပီး ဆရာ/ဆရာမေပါင္း ၁၄ဝဝ ေက်ာ္ နဲ႔ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၉ ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး ဟူစိန္
အေမရိကန္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ ထရမ့္ရဲ့ နိုင္ငံေရး အျမင္ေတြဟာ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အႏၲရာယ္ ႀကီးတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး Zeid Raad al-Hussein က ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

ညႇဥ္းပန္းစစ္ေဆးမွုေတြ လုပ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ နိမ့္ပါးတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြအေပၚ ထရမ့္ရဲ့ ေျပာစကားေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး မဟာမင္းႀကီးက မွတ္ခ်က္ခ် ခဲ့တာပါ။

မဲဆြယ္ပြဲေတြ အတြင္း ထရမ့္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြက ဝက္ဝက္ကြဲ ေျပာစရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ခုလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူေျပာတဲ့ စကားေတြက ေတာ္ေတာ္ကို ဆိုးရြားပါတယ္။

အကယ္၍ ထရမ့္သာ သူေျပာတဲ့ စကားေတြအတိုင္း မေျပာင္းမလဲ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရမယ္ ဆိုရင္ နိုင္ငံတကာ အျမင္နဲ႔ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ မစၥတာ ဟူစိန္က ဆိုပါတယ္။

သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္နိုင္ငံရဲ့ နိုင္ငံေရး မဲဆြယ္မွုကိုမွ ဝင္စြက္ဖက္လိုစိတ္ မရွိေပမယ့္လည္း ဒီလို ေရြးေကာက္ပြဲ တခုေၾကာင့္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မွုေတြ အသုံးျပဳတာ တိုးပြားလာရင္၊ ေနာက္ၿပီး နိမ့္က်တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက လူေတြရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ ခံလာရမယ္ ဆိုရင္ ေျပာစရာ လိုလာၿပီလို႔ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး ဟူစိန္က ဆိုပါတယ္။

လိုအပ္ရင္ မ်က္ႏွာ အဝတ္အုပ္ၿပီး ေရေလာင္းစစ္တာထက္ ဆိုးတာေတြ ျပန္သုံးမယ္လို႔ မစၥတာ ထရမ့္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္တဲ့ စစ္ေဆးနည္းေတြကို အၾကမ္းဖက္လို႔ မသကၤာသူေတြကို အေမရိကန္ တပ္ေတြက စစ္ေဆးရာမွာ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ဒါကို အိုဘားမား လက္ထက္မွာ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး မကၠဆီကို လူမ်ိဳးေတြလို အေမရိကန္ထဲ ဝင္လာသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူေျပာတဲ့ စကားေတြက လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ေတြ အတြက္ စိတ္ဆိုး ေဒါသ ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

မကၠဆီကိုနယ္စပ္မွာ တံတိုင္းေဆာက္မယ္တို႔၊ ဒီလို ဝင္လာသူ ေတြဟာ လူသတ္သမားေတြ မုဒိမ္း သမားေတြ ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးေတြကို ထရမ့္က ေျပာခဲ့တာပါ။

ကုလသမဂၢကိုလည္း အေမရိကန္ရဲ့ မိတ္ေဆြ မဟုတ္ဘူး ဒီအတြက္ သုံးတဲ့ ေငြေတြ အလကားျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာ ထရမ့္က ရစရာ မရွိေအာင္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese