10/28/16

 
#မဇၩိမ
ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၆လအတြင္း ကိုယ္ဝန္မယူၾကရန္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျခင္ၾကား အကိုက္မခံရေအာင္ သတိျပဳေနထိုင္ၾကရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းက ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ရက္၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံျခားသူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတဦးအား ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ညတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိႈးေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ိဳးသမီးသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံသူျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္ကိုမူ ကမၻာ့က်န္းမာေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ေျပာဆို၍ မရေၾကာင္း ယေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ဇီကာေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးအေလးေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမလြန္ကဲၾကရန္ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုးေလာက္လန္းႏွင့္ ျခင္ၾကားႏိွမ္ႏွင္းေရး တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းက ေျပာသည္။
(သတင္းအျပည့္အစံုကို www.mizzimaburmese.com တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္)
.............
ဇီကာေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေအာက္ပါအတိုင္း ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇီကာ ဗုိင္းရပ္စ္ သိေကာင္းစရာႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွိဳးေဆာ္ခ်က္
.............................

ျဖစ္ေပၚလာပံု
ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ေရာဂါဆိုသည္မွာ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ထားသည့္ ေအးဒိစ္ျခင္က်ားကိုက္ခံရျခင္းမွ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေရာဂါပိုးကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ယူဂႏၶာႏုိင္ငံရွိ ေမ်ာက္မ်ားတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိျပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ယူဂႏၶာႏုိင္ငံႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏုိင္ငံတုိ႕၌ လူသို႕ကူးစက္မွဳ ရွိခဲ့ပါသည္။

ေရာဂါျပန္႕ပြားပံု
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသယ္ေဆာင္လာေသာ ေအးဒိစ္ျခင္က်ားသည္ ေရၾကည္ေရသန္႕တြင္ ေပါက္ပြားသည္။ ေရေလွာင္ထားေသာ အိုး၊ ခြက္၊ တုိင္ကီ၊ ပန္းအိုး၊ ေရတင္ က်န္လ်က္ရွိေသာ စြန္႕႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကားတာယာ၊ ပလတ္စတစ္ခြက္ စသည့္တုိ႕တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေန႕အခ်ိန္တြင္ လူကို ကိုက္ျခင္း မွတဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ျခင္ကုိက္ခံရျပီး ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ပါသည္။ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦး၌ ေရာဂါ လကၡဏာ ေပၚေပါက္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္သည္။

ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား
အဓိက လကၡဏာမ်ားမွာ ဖ်ားျခင္း၊ အေရျပားေပၚတြင္ အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ၾကြက္သား/ အဆစ္မ်ား နာက်င္ျခငး္ တုိ႕ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း ၏ ေနာက္ဆဲြတဲြအျဖစ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ေသးငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားျခင္းအေပၚ ဆက္စပ္မွဳ ရွိ မရွိ သက္ေသျပႏုိင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

ေရွာင္ရန္
ဇီကာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးပါ။ ေရာဂါ သက္သာရန္အတြက္သာ ကုသေပးႏုိင္ပါသည္။ အနားယူျခင္း ၊ ေရလံုေလာက္စြာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေဆးျမီတုိမ်ားႏွင့္ အျခားအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို မေသာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လုိက္နာရန္
ပါရာစီတေမာ့ေဆးကိုသာ အညႊန္းအတိုင္းေသာက္သံုးရန္ႏွင့္ ဇီကာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာန/ ေဆးရံု/ ေဆးခန္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္ျပသ စစ္ေဆးကုသမွဳခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္

ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမွဳ မရွိေစရန္ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္နည္းမွာ ျခင္က်ားပိုးေလာက္လမ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ျခင္ကိုက္ခံရျခငး္မရွိေအာင္ ေနထုိင္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ျခင္က်ားေလာက္လမ္းမ်ား ေပါက္ပြား မရွိေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ဖံုး- ေရေလွာင္ထားေသာ အိုးခြက္မ်ားကို ျခင္မ်ား ၀င္ေရာက္ မဥႏုိင္ေအာင္ လံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ထားရန္

သြန္- အိုးခြက္ နံရံတြင္ ကပ္ေနေသာ ျခင္ဥမ်ားေသေစရန္ အိုးခြက္မ်ား၏ အတြင္းပိုင္းကို တုိက္ခၽြတ္ေဆးေၾကာရန္၊

ျခင္က်ားေလာက္လမ္းေတြ႕ရွိေသာ ေရမ်ားကို သြန္ပစ္ရန္ (သို႕) အျခားအုိးထဲသို႕ ေရစစ္ျဖင့္ ေျပာင္းထည့္ရန္

လဲ- ပန္းအိုး မ်ား၏ အတြင္းပိုင္းကို တုိက္ခၽြတ္ေဆးေၾကာကာ ေရမ်ားကို တစ္ပတ္ႏွစ္ၾကိမ္လဲလွယ္ရန္

စစ္- ျခင္က်ားေလာက္လမ္းမ်ား မပါေစရန္ ေရျဖည့္ေသာအခါ ေရစစ္ျဖင့္ စစ္ထည့္ရန္

ထုိ႕ျပင္ ျခင္ကိုက္ မခံရေစရန္ ျခင္ေဆးလိမ္းျခင္း၊ အက်ၤ ီလက္ရွည္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ား ၀တ္ဆင္ျခငး္၊ ေနအိမ္ျခင္လံုဇကာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း လုိအပ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျခင္က်ားေလာက္လမ္းမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုးေလာက္လမ္းႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမွာ လူတုိင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ အပါအ၀င္ ေသြးလြန္ တု တ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမွဳမရွိေအာင္ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။

အေမရိကန္မွာ ဘယ္သူတက္တက္ လက္တြဲ လုပ္သြားဖို႔ အသင့္ရွိ
အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ ထရမ့္ အနိုင္ရေအာင္ ႐ုရွက ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ေတြ ေဖာက္ထြင္းၿပီး ႀကံစည္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ႐ုရွ သမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္က ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ဘက္က ဒီလို ေျပာဆိုတာေတြဟာ ေသြး႐ူးေသြးတမ္း နိုင္ၿပီး ဒီမိုကရက္ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္က ကြန္ပ်ဴတာေတြကို ထိုးေဖာက္မွု ေနာက္မွာ ႐ုရွ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ စကားဟာလည္း ရယ္စရာ ေကာင္းတယ္လို႔ မစၥတာ ပူတင္က ဆိုပါတယ္။

ေနာက္လ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူတက္တက္ သူ႔အေနနဲ႔ လက္တြဲ လုပ္သြားဖို႔ အသင့္ရွိတယ္လည္း ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး လူအုပ္စု တစုက အာဏာရေနတာကို မစၥတာ ထရမ့္ က စိတ္ပ်က္ေနတာသာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႐ုရွ ေခါင္းေဆာင္က ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရွင္ေတြကို ဖမ္းဆီးထား
အိမ္အကူ မိန္းကေလး ႏွစ္ေယာက္ကို ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မွုနဲ႔ ဖမ္းဆီး တရားစြဲ ခံထားရတဲ့ အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရွင္ေတြကို အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္ တရား႐ုံးမွာ ေသာၾကာေန႔ ႐ုံးထုတ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။

သူတို႔ကို လူကုန္ကူးမွု၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ၊ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမွု၊ ကေလးငယ္ေတြကို မတရား ခ်ဳပ္ေႏွာင္မွု စတဲ့ ပုဒ္မေတြနဲ႔ တရား႐ုံးမွာ စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးမွ စြဲခ်က္ တင္သင့္ မတင္သင့္ ဆုံးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ အဆင့္ေတြ ၿပီးမွ တရားလို ဘက္ကို စစ္လို႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားခံ တခ်ိဳ႕က သူတို႔ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံထားၿပီး တခ်ိဳ႕က မသိေၾကာင္း၊ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားတယ္လို႔ ဒီ အမွုကို ကနဦး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ သတင္းသမား ကိုေဆြဝင္းရဲ့ ဥပေဒ အႀကံေပး တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

သူတို႔ကို စြဲထားတဲ့ ျပစ္မွုေတြက ႀကီးလို႔ အာမခံ ေပးဖို႔ ခက္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmeseကမၻာတစ္၀ွမ္းက သဘာ၀ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေတြ ဦးေရက ၁၉၇၀ ကတည္းက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးထိ က်ဆင္းသြားျပီး ဒီအေၾကာင္းရင္းက လူေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အျပစ္တင္ရမွာပဲ ျဖစ္တယ္လို ့ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့ေတြရဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ခုလို လတ္တေလာျဖစ္စဥ္ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကမာၻ႕တိရစၦာန္ဦးေရက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အခုရဲ့ ၃ပံု ၂ပံုေလာက္ပဲ ရွိေတာ့မွာျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းမူႏွဳဳန္း ရွိလာႏိုင္တယ္ လို ့ကမၻာ့ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပံုေငြ အဖြဲ ့World Wildlife Fund နဲ ့ လန္ဒန္ သတၱေဗဒအသင္း Zoological Society of London တို ့ရဲ ့ပူးတြဲအစီရင္ခံစာမွာ သတိေပးထားပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာက သိပံၸပညာရွင္ေတြ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေစာင့္ၾကည့္လာတဲ့ တိရစၦာန္မ်ိဳးစိတ္ျပအညႊန္းကို အေျခခံထားတာပါ။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက တိရစၦာန္မ်ိဳးစံု ဦးေရ ၁ေသာင္း ၄ေထာင္ေက်ာ္ ၊ တိရစၦာန္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၃၇၀၀ ပါ၀င္ပါတယ္။

သဘာ၀ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ေတြ ဦးေရ သိသိသာသာက်ဆင္းလာတာ လူေတြရဲ့ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြနဲ ့ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို ့ အစီရင္ခံမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၁၉၆၀ ကထက္ ကမၻာ့လူဦးေရစာ ၂ ဆေက်ာ္တိုးျပီး ၇.၄ ဘီလီယံထိရွိလာခဲ့တာဟာ တျခားတိရစၦာန္ေတြအတြက္ အစားနဲ ့ေနရာ ပိုေလ်ာ့သြားေစျပီး အေျပာင္းအလဲေတြမလုပ္ရင္ မ်ိဳးတံုးတဲ့အထိေတာင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို ျပႆ နာေတြ ပေပ်ာက္ဖုိ ့အစိုးရေတြဘက္က ကူညီျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို့ကို သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ ့ေတြက ေမ်ွာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢက လတ္တေလာထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အဓြန္ ့ရွည္ခုိင္ျမဲတဲ့ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းဟာ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲေတြ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈေတြက်ဆင္းေရးမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို့ WWF ရဲ့ အမႈေဆာင္ Lambertini က ျပင္သစ္သတင္းဌာန AFP ကို ေျပာပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္က ခ်ီတက္တဲ့ အီရတ္ အစိုးရတပ္ေတြကို IS ေတြက အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့။
အီရတ္ နိုင္ငံမွာ IS အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံအဖြဲ႕ လက္ေအာက္က မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ကို ျပန္သိမ္းဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က စတင္ခဲ့တဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတြ အတြင္းမွာ IS စစ္ေသြးႂကြ ၈၀၀ နဲ႔ ၉၀၀ အၾကားကို သုတ္သင္ ခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

IS ေတြက ၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ့မွာ အရပ္သားေတြနဲ႔ ေရာေနတဲ့အတြက္ ေသဆုံးတဲ့ IS စစ္ေသြးႂကြ အေရအတြက္ကို အတိအက် ေျပာဖို႔ ခက္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ဗဟိုကြပ္ကြဲေရးဌာန အႀကီးအကဲ Joseph Votel က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနကို ေျပာပါတယ္။

မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕သိမ္း စစ္ဆင္ေရးေတြ မစခင္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲမွာ IS စစ္ေသြးႂကြ ငါးေထာင္ ေလာက္အထိ ရွိနိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ရဲ့ ေလေၾကာင္း ပစ္ကူေတြနဲ႔အတူ အီရတ္နဲ႔ ကာ့ဒ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ ပတ္ပတ္လည္ကေန ေရွ႕တိုး ခ်ီတက္ လာနိုင္ေနၾကပါတယ္။

မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ကို အၿပီးသတ္ သိမ္းယူနိုင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ သီတင္းပတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာနိုင္တယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ ထားၾကပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmeseေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက Kia ကီယာနဲ႔ Hyundai ယ်ံေဒး ကားထုတ္လုပ္သူေတြက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ သူတုိ႔ကားေတြရဲ႕ ေလာင္စာစြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္ခဲ့မႈကုိ ဝန္ခံလုိက္ၿပီးေနာက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄၁ သန္းေက်ာ္ေပးဖုိ႔ မေန႔က သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။

အဲဒီ ကားေတြဟာ ဓါတ္ဆီတစ္ဂါလံနဲ႔ မုိင္ ၄ဝ အထိ ခရီးေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယ်ံေဒးကုမၸဏီက ေၾကညာေရာင္းခ်ခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တန္းမွာ တစ္ဂါလံကုိ ၃၄ မုိင္ေလာက္ပဲ ေမာင္းႏွင္ႏုိ္င္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တရားေရးဌာနက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။


ကားဝယ္ခဲ့သူေတြဟာ ကုမၸဏီရဲ႕အာမခံေျပာၾကားခ်က္ထက္ ပုိမုိၿပီးကုန္က်ခဲ့တဲ့ ဓါတ္ဆီဖုိးေတြအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးရၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔အေပၚယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ သုံးစြဲသူေတြ နစ္နာခဲ့ရတာကုိ တာဝန္ယူရမွာပဲလုိ႔ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Karl Racine ကားလ္ ယာဆင္း ကေျပာပါတယ္။

ဒီအပတ္အတြင္းမွာပဲ ဂ်ာမဏီကားကုမၸဏီတခုျဖစ္တဲ့ Volkswagen ေဖါက္ဗာဂင္ ကလည္း သူတုိ႔ကုမၸဏီထုတ္ကားေတြရဲ႕ ေလထုညစ္ညမ္းမႈပမာဏကုိ လိမ္လည္ၿပီးေလ်ာ့ေပါ့ေၾကညာကာ အေမရိကန္ျပည္သူေတြကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၄၇ဝဝ ေပးဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese/


ဂြမ္ဂ်ိဳး ကုန္တိုက္ထဲက ဝက္ဝံ

တ႐ုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ဂြမ္ဂ်ိဳး ၿမိဳ႕က ကုန္တိုက္ႀကီး တခု ထဲမွာ ျပသထားတဲ့ ပိုလာ ဝက္ဝံ တေကာင္ အတြက္ လူ တသန္းေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ စိတ္ဆင္းရဲစရာ အေကာင္းဆုံး ဝက္ဝံလို႔ ေခၚၾကတဲ့ ဒီဝက္ဝံကို ကုန္တိုက္ ထဲက ဖန္ေလွာင္အိမ္မွာ ထည့္ၿပီး ျပထားတာကေန ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆို ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပီဇာလို႔ ခ်စ္စနိုး ေခၚၾကတဲ့ ဒီဝက္ဝံေလး ေခါင္းယမ္းၿပီး ေလွာင္အိမ္ျပင္ဘက္ကို ေငးေမာေနတဲ့ ဗီဒီယို ကို အင္တာနက္မွာ တိရစၧာန္ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ေတြက လႊင့္တင္ ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါဟာ စိတ္အလိုမက်တဲ့ သေဘာကို ျပတယ္လို႔ တိရစၧာန္ အေၾကာင္း နားလည္သူေတြက ဆိုပါတယ္။

ကုန္တိုက္ ပိုင္ရွင္ေတြ ဘက္ကေတာ့ သူတို႔ တ႐ုတ္ နိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မွု မရွိတဲ့ အတြက္ ဝက္ဝံကို ဒီေနရာက ဖယ္မေပးနိုင္ဘူးလို႔ ျငင္းဆို ထားပါတယ္။
BBC Burmese


 ကုလသမဂၢ ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee
ကုလသမဂၢ ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee

အစိုးရသစ္ေအာက္ ျမန္မာႏို္င္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တိုးတက္လာဖို႔ စိန္ေခၚမႈေတြ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သလို၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေျခအေနဟာ မၿပီးျပတ္ေသးဘူးလို႔ ကုလသမဂၢ ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သတင္းထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ အခုအခ်ိန္မွာပဲ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေနတာပါ။ ဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းယူေနတဲ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက ဒီအေၾကာင္းေျပာျပပါမယ္။

အခု Ms Yanghee Lee ေျပာဆိုသြားတဲ့အထဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အေျခအေန ေနာက္ ဥပေဒစိုးမိုးမူနဲ႔ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ဖြဲ႔စည္းပံုျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ကိစၥေတြ ၊ ေနာက္ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနေတြကို အေလးထားၿပီးေျပာသြားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေတြ႔ခဲ့တာေတြကိုအေျခခံၿပီးေတာ့အခု တင္သြင္းတာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အခုလက္ရွိအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီလူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အကဲစမ္းခ်က္ေတြရွိေနတာကို ဒီအစီရင္ခံစာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းေထာက္ျပသြားပါတယ္။

အစိုးရသစ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးစိန္ေခၚမႈေတြ အကဲစမ္းခ်က္ေတြကို ဒီအစီရင္ခံစာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒီစိန္ေခၚခ်က္ေတြအတြက္ ေရတို ေရရွည္ ေရလတ္ အားျဖင့္ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သင့္သလဲဆိုတဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း ဒီအစီရင္ခံစာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းထားတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကုလသမဂၢ ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အစိုးရသစ္ကေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေပး တာကို အျပဳသေဘာ သူခ်ီးက်ဴးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ လက္ရွိဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရစဲျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အလုပ္သမားေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေတြ ကန္႔သတ္ခံေနရတဲ့ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြ အရင္တုန္းက ဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာဖို႔အတြက္ ပိတ္ပင္ခံေနရတဲ့ကိစၥေတြ၊ ဒါ့အျပင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ ၊ သတင္းေထာက္ေတြကို တခ်ိဳ႕ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဖိႏိွပ္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကို ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြအရ တခ်ိဳ႕ဖိႏိွပ္တဲ့ ဥပေဒေတြကုိ လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဖ်က္သိမ္းတာေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္သိမ္းဖို႔က်န္ေနေသးတဲ့ ဥပေဒေတြ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အေၾကာင္း ဒါ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔လိုေနတဲ့အေၾကာင္းလည္းေျပာသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း Ms. Yanghee Lee က အခုလို ေျပာဆိုသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတာဟာ အေတာ္ေလးကို ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္တဲ့ အေျခအေနမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သူ႔အေနနဲ႔ သတိျပဳမိတဲ့အေၾကာင္း Ms. Yanghee Lee က ေျပာဆိုသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေနၿပီးေတာ့ အျပည့္အ၀ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ မျပီးျပတ္ေသးတဲ့အေျခအေနမွာ ရွိေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာေရာ အမ်ားျပည္သူၾကားမွာပါ လိုအပ္ခ်က္ ၾကီးၾကီးမားမားရွိေနတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ Ms. Yanghee Lee က ေထာက္ျပသြားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဒီလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း စစ္တပ္သေဘာဆႏၵမပါပဲနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္လို႔မရဘူး ဆိုတာကို နားလည္းတဲ့အေၾကာင္းသူကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေသးစိတ္အေျခအေနေတြကိုလည္း ေျပာဆိုသြားတာရွိပါတယ္။

ကိုသားညြန္႔ဦး
VOA Burmese News


 NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းထိန္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျဖၾကား
NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းထိန္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျဖၾကား

ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြယ္ခဲ့တယ္ဆုိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥကၠ႒ နဲ႔ ပါတီ၀င္တခ်ိဳ႕ အေရးယူခံလိုက္ရဲ႕တဲ့အေပၚမွာ ျပန္လည္ၾကားနားစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲဲြ႕က အယူခံခုံရုံးကို ဖဲြ႔ၿပီး ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစုံကိုေတာ့ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဥကၠ႒ နဲ႔ ပါတီ၀င္တခ်ိဳ႕ကို တာ၀န္ကေန အနားေပးလုိက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၊ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီ၀င္ေတြဘက္က မေက်နပ္လို႔ ပါတီကို အယူခံ၀င္ခဲ့တာေၾကာင့္ အယူခံခုံ႐ုံးက ၂ ဘက္ၾကားနားစစ္ေဆးမႈေတြကို လုပ္ေနပါတယ္။ ၂ ဘက္ၾကားနားစစ္ေဆးေနတဲ့ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူခံခု႐ုံးအဖဲြ႔၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ NLD ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္ဟိုးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေဒၚခင္မိုးမုိးက တမႈ၊ ေဒၚမီးမီး တုိ႔သားအမိက တမႈ ၊ ဟို ၂ ဦးက အေၾကာင္းအရာတူေတာ့ ေပါင္းလိုက္တယ္ေပါ့ေလ။ အားလံုးေပါင္း ၃ မႈေပါ့။ အဲဒီ ၃ မႈမွာ က်ေနာ္တို႔ ရံုးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ေပါ့ေလ ၂ ဘက္ကို သက္ေသခံအေထာက္အထားေတြ သက္ေသေတြ တင္ခ်င္လည္းတင္ႏိုင္တယ္၊ တင္လို႔ရတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ခြင့္ျပဳတယ္။ ခြင့္ျပဳတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါကို ဦး၀င္းထိန္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ စၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သက္ေသေတြအစစ္ခံမယ္ေပါ့ေလ၊ အစစ္ခံေတာ့ ေဒၚခင္မိုးမိုးအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦး၀င္းထိန္ကေတာ့ အစစ္ခံတာ ၿပီးသြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚမီးမီး တုိ႔သားအမိ အမႈလည္း ဦး၀င္းထန္ကို စစ္တာၿပီးသြားတယ္။ အခုမနက္ျဖန္ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွာ က်ေနာ္တို႔ ဦးတင္ေမာင္တိုးရဲ႕ အယူခံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦး၀င္းထိန္ကိုစစ္မယ္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကေတာ့ အဲဒါပါပဲ။”

ဦး၀င္းထိန္းကို ၾကားနားစစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ တင္သြင္းလာမယ့္ သက္ေသေတြကို ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ဟုိးက ေျပာပါတယ္။ အယူခံခုံ႐ုံးကို NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီရဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ဒီအယူခံခုံ႐ုံးမွာ အဖဲြ႔၀င္ ၃ ဦးပါ၀င္ၿပီး၊ အဖဲြ႔၀င္ေတြကေတာ့ မႏၱေလးတုိင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက ဦးတင္ထြဋ္ဦး ၊ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔က ေဒၚလဲ့လဲ့ နဲ႔ ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ဟုိး တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အယူခံခုံ႐ုံးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမူနဲ႔ ဆုံးျဖတ္သြားမလဲဆုိတဲ့အေပၚ ဦးေက်ာ္ဟိုးက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ NLD ပါတီမွာက ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိတယ္ေလ။ ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းက်ေနာ္တို႔ စစ္မွာပါ။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးတယ္၊ သက္ေသစစ္တယ္၊ အေထာက္အထား ယူတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ အယူခံအဖြဲ႔ကပဲ ဆံုးျဖတ္မွာပါ။ စစ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ EC ကေနၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္တိုးတာ ေလ်ာ့တာတို႔ ေနာက္လႊတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးတာတို႔က EC ကလုပ္ခြင့္ရွိတယ္ေလ။ စစ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပရမွာေပါ့။”

ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္အေပၚ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ႏုိင္ေပမယ့္၊ အယူခံခုံ႐ုံးအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ဟိုးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ဆုိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚခင္မိုးမုိး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚယူမီေဇာ္ နဲ႔ အဖဲြ႔၀င္ ေဒၚမီးမီး တုိ႔ကို သူတုိ႔ရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္အသီးသီးကေန ရပ္စဲလိုက္တယ္လို႔ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက သူ႔ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္ႀကီးခရုိင္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္တုိးကိုေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို အခုလို တာ၀န္ေတြကေန ရပ္စဲလိုက္တာကို လူမႈကြန္ရက္ နဲ႔ အစည္းအေ၀းေတြမွာ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ဦး၀င္းထိန္က ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ ထုတ္ပယ္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စဲြထားတဲ့အေပၚ မွာေတာ့ ေဒၚခင္မိုးမုိးဘက္က ျငင္းဆုိထားပါတယ္။


NLD ပါတီဗဟိုကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ပါတီ၀င္ေတြ အေရးယူခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတာ မရွိေသးပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ NLD ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၁ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၃ ေနရာ၊ နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ၁၂ ေနရာ အႏုိင္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

VOA Burmese News


ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို တစ္ဦးတည္းျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ တ႐ုတ္ရြက္လႊင့္သူ ကူေ၀ါခ်ဴအန္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာအတြင္း၌ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္မီဒီယာ ဆင္ဟြာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကူေ၀ါသည္ ဟာ၀ိုင္ယီ အေနာက္ဘက္ ေရမိုင္ ၉၀၀ တြင္ ရွိေနစဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ၌ ေနာက္ဆံုး အဆက္အသြယ္ရခဲ့ေၾကာင္း သူ၏အဖြဲ႕ကို ကိုးကားၿပီး ဆင္ဟြာသတင္း ေအဂ်င္စီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကူေ၀ါကို ဆက္သြယ္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အဆက္အသြယ္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟိုႏိုလူလူမွ ရွာေဖြေရး ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ ကူေ၀ါ၏ ရြက္ေလွကို က်ဳိးပ်က္ေနေသာ ရြက္တိုင္ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္ ကူေ၀ါသည္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ရွန္ဟိုင္းအထိကို ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအား မရပ္မနားျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စံခ်ိန္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ရြက္လႊင့္ခဲ့သည္။

ကူေ၀ါသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ကမၻာကို ေရလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ကိုယ္ေတာ္ မရပ္မနား ပတ္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ရြက္လႊင့္သူျဖစ္ခဲ့သည္။ ကူေ၀ါ၏ ၉၇ ေပရွည္ေသာ ရြက္ေလွကို ဟာ၀ိုင္ယီ အေနာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ရာႏွင့္ခ်ီေ၀းေသာ ေနရာ၌ လႈိင္းမ်ားၾကား ေမ်ာေနသည္ကို အေမရိကန္ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ရြက္ေလွ၏ အလိုေလ်ာက္ အခ်က္ျပ စနစ္သည္ အလုပ္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရြက္ေလွေပၚတြင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ မေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ေရတပ္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္ ဟာက်ဴလီေလယာဥ္ တစ္စင္းတို႔သည္ ရြက္ေလွေပၚတြင္ ပ်ံ၀ဲခဲ့ၿပီး ကူေ၀ါကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္မွ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သေဘၤာ USS Makin Island မွ ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ကူေ၀ါ၏ ရြက္ေလွသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရြက္ေလွေပၚတြင္ ကူေ၀ါကို မေတြ႕ခဲ့ရဘဲ သူ၏အသက္ကယ္ အက်ႌကိုသာ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း အေမရိကန္ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့သည္။

ကူေ၀ါ၏ အဖြဲ႕သည္ ရြက္ေလွအား ဆယ္ယူရန္ စီစဥ္ေနၿပီး သူ၏ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔၏တရား၀င္ Weibo စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကူေ၀ါသည္ အသံသြင္းထားေသာ သားႏွစ္ဦး၏ ရယ္သံကို ကြန္ပ်ဴတာ၌ နားေထာင္ခဲ့ၿပီး "ကမၻာတြင္ အလွပဆံုး သီခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသီခ်င္းေၾကာင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ အရွိဆံုး ျဖစ္ရေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္တြင္ သူ၏အဖြဲ႕က ေရးသားခဲ့သည္။

ေရထဲသို႔က်မည္ကို အေၾကာက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကူေ၀ါက ေျပာခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကူေ၀ါသည္ မည္ကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

Ref : AFP
Eleven Media Group


အီရတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေအာက္တို ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မိုဆူးၿမိဳ႕သို႔ ပိုမိုနီးကပ္လာေနစဥ္ ၿမိဳ႕ထဲရွိ IS ဂ်ီဟတ္မ်ားသည္ မုတ္ဆိတ္မ်ားရိတ္၍ ပံုဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ပုန္းေနသည့္ေနရာ မ်ားကိုလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မုိဆူးအား ျပန္လည္သိမ္းယူေရး ထိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ၁၀ ရက္ ေျမာက္ရွိလာၿပီး ဂ်ီဟတ္မ်ားအား ဖိအားမ်ားေပးမႈႏွင့္အတူ အေနာက္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ပစ္မွတ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားရွိ IS တို႔၏ ေျခကုပ္ျဖစ္သည့္ ရာကာၿမိဳ႕အား ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အီရတ္အထူးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက မိုဆူးမွ ငါးကီလိုမီတာ (သံုးမိုင္) အကြာ အတြင္းသို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ီဟတ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ တိုက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။ "Daseh အဖဲြ႕၀င္ အခ်ဳိ႕က ပံုစံခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းသြားတယ္။ မုတ္ဆိတ္ေတြ ရိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အ၀တ္အစားေတြ ေျပာင္း၀တ္ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြ ထိတ္လန္႔ေနမယ္။ ၿမိဳ႕ထဲကေန ထြက္ေျပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကလိမ့္မယ္" ဟု မုိဆူးအေရွ႕ပိုင္းမွ ေဒသခံ အဘူဆာအိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ IS တုိက္ခုိက္ေရးသမား အမ်ားအျပားသည္ မုိဆူးၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္မွေန၍ ဆီးရီးယားသို႔ ထြက္ေျပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နီးကပ္ေသာ တိဂရစ္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိခဲ့သည္။

မုိဆူးေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားမွ တုိက္ခိုက္မႈ အသံမ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲမွပင္ ၾကားေနရၿပီး အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းမွ ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပံုမွန္ထက္ႏွိမ့္၍ ပ်ံသန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ မိုဆူးၿမိဳ႕သိမ္း စစ္ဆင္ေရး၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ အီရတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ေတာင္၊ အေရွ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္မွေန၍ မိုဆူးကို ခ်ဥ္းကပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းထိုးစစ္ဆင္မႈအား ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းက ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကာ့ဒ္ပက္ရွ္မာဂါ တုိက္ခုိက္ေရးသမား မ်ားႏွင့္အတူ အီရတ္အစိုးရ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားအား သတိထား၍ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ယင္းခ်ီတက္မႈအတြင္း ဂ်ီဟတ္မ်ား၏ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ၊ စႏိုက္ပါျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ အေသခံ ကားဗံုးခဲြမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အီရတ္ဒုတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ မုိဆူးထဲတြင္ ဂ်ီဟတ္တိုက္ခုိက္ေရးသမား ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိႏုိင္သည္ဟု ယူဆရၿပီး အရပ္သား တစ္သန္းေက်ာ္သည္ ပိတ္မိေနသည္ဟု သိရသည္။ မိုဆူးၿမိဳ႕အား သိမ္းယူႏုိင္ပါက ရာကာၿမိဳ႕သည္ အီရတ္ သို႔မဟုတ္ ဆီးရီးယားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္လယ္၌ နယ္ေျမအမ်ားအျပား သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့ေသာ IS အဖဲြ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ တစ္ခုတည္းက်န္ေသာ အဓိကၿမိဳ႕ ႀကီးျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ မိုဆူးၿမိဳ႕ထဲမွ အရပ္သား ၃၃၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၿပီး ထုိးစစ္စတင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ရက္တည္းအတြင္း လူအမ်ားဆံုး ထြက္ေျပးခိုလံႈမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း အီရတ္၏ အိုးအိမ္မဲ့ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဂ်က္ဆင္မုိဟာ မက္အယ္ဂ်က္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုးစစ္စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူ အေရအတြက္သည္ ၁၀၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကလည္း ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref : AFP
Eleven Media Group


အေမရိကန္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ၂ ႏိုင္ငံၾကား စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ တရားဝင္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားတာမ်ိဳး မရွိေသးဘူးလို႔ အေမရိကန္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ရက္အေတာ္ၾကာလာခ်ိန္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈေတြ ျဖတ္ေတာက္မယ္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ Rodrigo Duterte ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈ ထြက္လာတဲ့ေန႔မွာပဲ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္က အခုလို တုန္႔ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ၃ ရက္ၾကာ တရားဝင္ခရီး သြားေရာက္ေနတဲ့ သမၼတ Duterte က သူ႔ရဲ့ ခရီးစဥ္ ဒုတိယေျမာက္ေန႔မွာ တိိုက်ိဳၿမိဳ႕က စီးပြါးေရးေဆြးေႏြးပြဲ တခု အတြင္း အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ တကယ္လို႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ျပန္ေျပာင္းဖို႔ သူလုပ္ရမယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ လာမယ့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားစစ္တပ္ေတြ မရွိတဲ့ အေနထားမ်ိဳး သူက ျဖစ္ေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံေပါက္ အစၥလာမ္လက္နက္ကိုင္ေတြကို ေခ်မႈန္းတဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အကူအညီေပးဖုိ႔အတြက္ Mindanao ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္တပ္သား အနည္းငယ္ေလာက္ကို ခ်ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

============

VOA Burmese

http://burmese.voanews.com/a/philippines/3568009.html


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး က႑ တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံတကာ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕လာရသည္။ သူမ ပါတီ အစုးိရေနရာကုိ ရယူၿပီး ေနာက္ပုိင္း ၇ လအၾကာ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း ကုိ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူ၀ါဒ” ဟု ေခၚဆုိမည့္အစား သူ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုဟု ေခၚဆုိျခင္းက ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ အဓိက အင္အားႀကီး တံတားထုိးေပးသူ အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပံုစံျဖစ္သည္ဟု ေလ႔လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ တည္ေနရာ က ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွၾကား လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံ ၂ ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးထား လ်က္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေပါင္း အရြယ္အစား ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ကာလတြင္ အာရွေဒသ တစ္ခုလံုး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈလိႈင္း ႀကဳံေတြ႕ခ်ိန္၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရခဲ့သည့္ NLD အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ အလားအလာမ်ား ေျပာင္းလဲလာ ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ ရန္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက တုိး၀င္လ်က္ ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တက္ၾကြသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကဲ့သုိ႔ အင္အားႀကီး ၿပဳိင္ဘက္မ်ားၾကား တြင္ ေစ့စပ္သူ အျဖစ္ပါ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အထိခုိက္မခံႏုိင္သည့္ အေျခအေနက လႊမ္းမုိးရန္ ႀကဳိးစားေနသည့္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဘက္မွ်စြာ ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ ဖိအားျဖစ္လ်က္ရိွသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ဆက္လက္ အသံုးျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ဦးစားေပး ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၾသဂုတ္လတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ စစ္အစုိးရအား ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း သယံဇာတႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အားႀကဳိးမန္တက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ပံုရိပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကီးမားစြာ က်န္ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အၿပီး ရက္သတၱပတ္ ေလးပတ္အၾကာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမၼတအုိဘားမား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထုိခရီးအၿပီးတြင္ သမၼတအုိဘားမားက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္သည့္ သမၼတအမိန္႔အား ေအာက္တုိဘာ ၇ တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အိႏိၵယသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆံုး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ဂ်ပန္သုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ တြင္ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ ဧကၠရာဇ္ႏွင့္ မိဖုရားတုိ႔ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္ အိမ္ေရွ႕စံမင္းသားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္စဥ္ကတည္းက ရင္းႏွီးသည့္ မိသားစုမိတ္ေဆြ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏိၵယသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အထီးက်န္အေျခအေနမွ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာမွ ပါ၀င္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၁၉၄၈ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ အဓိက ကူညီသူျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ကတည္းက ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အကူအညီမ်ား ပုိမုိေပးအပ္ျခင္း၊ အေၾကြးမ်ား ေလ်ာ္ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး အစိုးရ သည္ ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ပုိမုိေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ေပးရန္ရွိသည့္ အေၾကြးမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေလ်ာ္ေပးခဲ့ သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ တုိ႔မွ ေငြေခ်းယူခြင့္ရရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းအတြက္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ေရး ဗဟုိခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေရေပးေ၀ေရး စနစ္၊ ေရဆုိးထုတ္ စနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေရးက႑ကဲ့သုိ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရးက႑မ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ အပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑မ်ား တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘး၏ မဲေခါင္ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား တ႐ုတ္အေပၚ မွီခုိမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ေစလ်က္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ငါးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒတုိ႔အေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ကုိ ႏွစ္သိမ့္ရန္ အခြင့္အေရးရေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သံတမန္ေရးက႑တြင္ အဓိကစမ္းသပ္မႈမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ က်က် ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ ေနရာယူထားကာ ႀကီးမားသည့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းေျချဖစ္သည့္ ဥေရာပမွ တ႐ုတ္သုိ႔ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ အသံုးျပဳကာ ပုိမုိတုိေတာင္းၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္ ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေရးတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားထံ လက္နက္စီး၀င္မႈ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ယင္း၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ အသံုးခ်၍ ကူညီျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေရးပါသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ ေလ်ာ့က် သြားႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တ႐ုတ္က ေစ့စပ္ ညိွႏိႈင္းေပးသူအျဖစ္ ကူညီလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵ အမွန္တကယ္ ရွိ မရွိ မေသခ်ာေပ။

စက္တင္ဘာလဆန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ သိသာ ထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ မရရွိခဲ့ပဲ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိသည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ဖိအားေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ဦးပါ ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံငယ္ေလးမ်ားအေပၚ ကုိလုိနီ လက္သစ္ ၀ါဒ က်င့္သံုးမႈ သေကၤတအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပးမႈျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ မ်က္ႏွာမပ်က္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀ါဒသည္ အယူအဆ အားျဖင့္ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံတစ္ခုခု၏ ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစဘဲ ႏုိင္ငံႀကီးအားလံုးႏွင့္ ဘက္မွ်စြာ ဆက္ဆံကာ ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား ျမွင့္တင္ရန္ ဂ႐ုတစုိက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိမည့္ အလားအလာေကာင္း ရွိေစမည္ဟု ေလ႔လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံစံုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေရး ျပသ၁နာမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ အေပၚ မွီခုိေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လက္ေတြ႕တြင္ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀ါဒကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားရန္မွာ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးပါလွသည္။

မွ်တသည့္ သံတမန္ေရးမူ၀ါဒကုိ က်င့္သံုးေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ၿပိဳင္ဆုိင္ သည့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး ကစားပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ရန္ ႀကဳိးစားျခင္းကဲ့သုိ႔ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

KHTun

The Ladies Newsဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးခ်ိန္မွာ ျပႆနာမ်ဳိးစံုကို ႀကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္သလို ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီနာယက ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ပါတီတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းကိစၥနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆိုတင္သြင္းတဲ့ နည္းနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔က မေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ေခၚယူေတြ႔ဆံုပဲြအတြင္း ဦးတင္ဦးက အဲဒီလို ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။

အာဏာရ NLD ပါတီအေနနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနေပမဲ့ လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူ႔ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမရွိတဲ့အတြက္ NLD ပဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုကို တင္ဆက္မွာပါ။

NLD အမတ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ လူမႈေရးကိစၥ အ႐ႈတ္အရွင္းျပႆနာ၊ အမတ္အခ်င္းခ်င္းၾကား လိမ္လည္မႈျပႆနာ စတာေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အာဏာရပါတီအေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈ အမ်ားအျပား ထြက္လာခ်ိန္မွာ ပါတီ၀င္ မည္သူမဆို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ အေရးယူသြားမွာျဖစ္သလို ပါတီအေနနဲ႔လည္း ျပႆနာမ်ဳိးစံုကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာမွာ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ပါတီနာယက ဦးတင္ဦးက ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။

“နည္းနည္းေလး အစေထာင္ ထုိးၿပီးေတာ့ ေရးတာေလးေတြ၊ ေျပာတာေလးေတြ၊ ေတာက္တာေလးေတြ၊ တြတ္တာေလးေတြ၊ နည္းနည္းေလး စနက္တံ႐ိႈ႕တာေလးေတြ က်ေနာ္တို႔ ၾကားေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ ကိစၥရွိစရာ မလုိပါဘူး။ ေအာက္ေျခမွာကိုယ္တုိင္က ဒီလိုဟာေတြကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္ စည္းစည္းလံုးလုံးန႔ဲ လုပ္ကိုင္သြားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခုေနအခ်ိန္အခါမွာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို အခုမွစၿပီး လုပ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေတာ့ ျပႆနာေတြ စံုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာလည္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္စရာရွိတာနဲ႔ ပတ္သက္တာ အားလံုးကို စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ပဲ က်ေနာ္ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။”

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းထိန္က သူတဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပါတီ အမာခံတခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ပယ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္အေပၚမွာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပါတီတြင္း ၾကားနားစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အာဏာရပါတီႀကီးအေနနဲ႔ ပါတီတြင္း ဦးေဆာင္မႈအပိုင္း အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတယ္လို႔ ေထာက္ျပေနသူေတြရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ့အေရးသံုးသပ္ေနသူ သတင္းစာဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့

“ဒီထုတ္ပယ္မႈက ပါတီရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ လုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွ အေထြအထူး ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ကိုက္ညီ မညီ စိစစ္လိုက္တယ္ဆုိရင္ ၿပီးသြားတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုက်ေတာ့ အဲဒီပံုစံမ်ိဳး မေတြ႔ရတဲ့အခါက်ေတာ့ အျပင္တရား႐ံုးမွာ ျဖစ္သလိုပဲ တရားလိုနဲ႔ တရားၿပိဳင္နဲ႔ စစ္တဲ့ပံုစံေလးေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒါက ဘာကိုျပသလဲဆုိရင္ NLD ပါတီထဲမွာ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားနည္းေနတာကို ျပတာေပါ့။ ဒီဟာကိုေတာ့ ျပဳျပင္ရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။”

မေန႔က NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပဲြမွာ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိေရး ပါတီဥကၠဌလည္းျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးတင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေျပာခဲေစ၊ ဆိုခဲေစ၊ ဒါေပမဲ့ ေျပာရင္ဆုိရင္ တကယ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အခု ေျပာျပန္ၿပီ။ အကုန္လံုးရေအာင္ လုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာထားတာပဲ။ ဒီေတာ့ အကုန္ရေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုလာတယ္။ အကုန္လံုးရေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ဆုိခဲ့လို႔ရွိရင္လည္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျပႏုိင္မွ ျပည္သူလူထုဟာ ယံုၾကည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာလည္း NLD ပါတီကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မေပၚေပါက္ေသးတာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD ပဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က သံုးသပ္ပါတယ္။

“NLD အေနနဲ႔က ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုေတြၾကားထဲမွာကေတာ့ အားမလုိအားမရျဖစ္တာေတြ၊ မဲေပးခဲ့မိတာ၊ ငါတုိ႔မ်ား မွားသလား ဘာညာ ေျပာဆုိတာေတြ ရွိေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အၿပိဳင္ အျခားပါတီတခုကေတာ့ အဲ့လိုမ်ိဳး မေတြ႔ေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ NLD ေနရာကို အစား၀င္ၿပီးေတာ့မွ အႏုိင္ရသြားမယ္ဆုိတဲ့ ပါတီမ်ိဳးကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မေတြ႔ေသးပါဘူး။”

ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၉ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၃ ေနရာ၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ၆ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၈ ေနရာနဲ႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊမဲဆႏၵနယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး ေသဆံုးခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔ေနရာအတြက္ပါ အစားထိုးေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ရွင္။

အင္ၾကင္းႏိုင္
VOA Burmese News


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇီကာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသူ တစ္ဦး ေတြ႕ရိွသျဖင့္ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏွိမ္ႏွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အထူးအေလးထား ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဇီကာေရာဂါ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇီကာေရာဂါျဖစ္ပြားေန သည့္ ႏိုင္ငံျခားသူတစ္ဦးကို ဓါတ္ခြဲစမ္း သပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အတည္ ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဇီကာေရာဂါလကၡဏာသံသယရွိသူ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ ႏိုင္ငံျခားသူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ယေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ လိုအပ္ေသာဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇီကာေရာဂါ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဇီကာေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏွိမ္ႏွင္း ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အထူးအေလး ထား ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကနဦးသတင္းရရွိသည္။

(သတင္းစဥ္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmarHKI Europe Paris ဥကၠဌ Dr. Howard Cohn က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူဆုု ေပးအပ္စဥ္။ Photo: Win Naung Toe/RFA
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ Helen Keller International Humanitarian Award ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူဆုကုို HKI Europe Paris ဥကၠဌ Dr. Howard Cohn က ဒီကေန႔ ေန႔လည္က ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရုံးမွာ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဆုကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဟီလာရီကလင္တန္၊ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္မွာ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ တြမ္အာႏုိး တုိ႔ရယူခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ ေပးအပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

Helen Keller ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ပထမဆုံးဝိဇၨာဘြဲ႔ရရွိခဲ့တဲ့ မ်က္မျမင္၊ နားမၾကား၊ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Helen Keller International ကုိ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Humanitarian Award ကုိ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေပးအပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတစ္လႊား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ႔တဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအလုုိက္ေပးအပ္တဲ႔ ဆုအမ်ိဳးအစားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရရွိခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၆

သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူစယ္ခရိုင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သၽွမ္းစာေပသင္ၾကားေရး ဆရာ ဆရာမ မ်ားအား သုခုမ (ေထာက္ပ့ံေၾကး) အျပည့္အဝ မေပးဟုဆိုကာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွူးအား နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု အသင္းႏွင့္ လူထုမွ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွူး ေဒၚနီနီေအာင္က တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာ/မေတြကို အစိုးရက ေထာက္ ပံ့လာတဲ့ ေငြေၾကး အျပည့္အဝ မေပးဘူး။ တခ်ိဳ႕ရွမ္းဆရာ/မေတြက ႏွစ္ေသာင္းရတယ္၊ တခ်ိဳ႕ က သုံးေသာင္း ရတယ္။ ဒီလို အျပည့္အဝ မရတာ၊ တန္းတူမရတာကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လမွ က်ေနာ္တို႔ သိရတာ။ ေထာက္ပံ့ေငြ တန္းတူညီတူရရွိဖို႔၊ အျပည့္အဝ ရရွိဖို႔အတြက္ ဆႏၵျပရတာပါ” ဟု နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ သၽွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုအသင္း ဒုဥကၠ႒ စိုင္းထြန္းေအးက ေျပာပါသည္။

နမ့္ခမ္းလူထုသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန႔္တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု႐ုံးမွ လမ္းမေတာ္သို႔ ထြက္လာကာ ၿမိဳ႕တြင္း၌ တနာရီခန႔္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

“သၽွမ္းစာယဥ္ကေန စ-ထြက္တုန္းကေတာ့ လူအင္အား ၅၀၀ ေလာက္ ဘဲရွိတယ္။ လမ္းတေလၽွာက္ ျပည္သလူထု ထပ္ဝင္ လာေတာ့ ၃၀၀၀ ေလာက္ ရွိသြားတယ္” ဟု စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပသူ စိုင္းပီးက ေျပာပါသည္။

အစိုးရက တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား တစ္ဦးလၽွင္ တစ္လ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရေက်ာင္း၌ သၽွမ္း၊ တအာင္း၊ ကခ်င္ႏွင့္လီစူးတိုင္းရင္းသားစာေပမ်ား သင္ၾကားေပး လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရပညာေရးေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္ သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ/ ဆရာမအားလုံးကို ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း၊ သွ်မ္းဆရာ/ဆရာမ အေယာက္ ၁၇၀ ခန႔္ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“တျခားတိုင္းရင္းသားေတြေတာ့ အျပည့္အဝ ရ/မရဆိုတာ က်ေနာ္တို႔လည္း မသိရဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အစိုးရက ေပးသေလာက္ သၽွမ္းဆရာ/ဆရာမေတြ အျပည့္အေဝ ရေစခ်င္တယ္။ သၽွမ္းဆရာ/ဆရာမေတြ ခံစားထိုက္တဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြေတြ ကို ပညာေရးမွူးကေန ထိန္းခ်ဳပ္မထားဘဲ သၽွမ္းစာယဥ္အသင္းကို လာလႊဲေပး ေစခ်င္တယ္။ သၽွမ္းစာ၊ယဥ္အသင္းက သၽွမ္းဆရာ/ဆရာမေတြကို ျပန္ေဝေပးမယ္” ဟု စိုင္းထြန္းေအးက ေျပာပါသည္။

သၽွမ္းစာေပသင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး အျပည့္အဝ မရသည့္ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရထံ စာတင္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ / ေမြေခါ၀္
Panglong(Burmese)
https://www.facebook.com/Panglong.burmese/(MDCF ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေက်ာ္ ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တုိင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ ႐ုံးထုတ္လာစဥ္) Photo:Aung Thain Kha/RFA
တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (က)နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားသူမ်ား အင္အားစု MDCF ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေက်ာ္ ကို ဒီကေန႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုထင္ေက်ာ္ ရံုးထုတ္မွာ MDCF အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ကိုထင္ေက်ာ္ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တရား႐ုံးေရွ႕မွာ ငွက္လႊတ္ၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသလို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ အစုိးရအေပၚ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႀကီးစုိးမႈ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ မွ်တတဲ့တရားစီရင္ေရးျဖစ္ဖုိ႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ဥကၠလာပ တရား႐ုံးေရွ႕မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ်ိန္ တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ေဇာ္က တရားလုိျပဳ တရားစြဲတာျဖစ္တယ္လို႔ တရားခြင္မွာ တရားသူႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က နန္းထုိက္ေတာ္ဝင္ စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ဦးအုိက္လင္းကို ကိုထင္ေက်ာ္က တရားစြဲဆုိထားတဲ့ အမႈကို ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက အမႈပိတ္သိမ္းခုိင္းတဲ့အတြက္ ကိုထင္ေက်ာ္က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုထင္ေက်ာ္ကို ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္မွာ ထပ္မံရံုးထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အ႐ိုးကုန္းရပ္ကြက္ ဗညားဒလလမ္း အိမ္အမွတ္ (၂၆၁) အေပၚဆံုးထပ္သို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ ဘဂၤါလီငါးဦးကို ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူပဲြ စားႏွစ္ဦးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ မူဆလင္ေက်းရြာ ႏွစ္ရြာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆိုပါႏွစ္ဦးမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခါင္းတုတ္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဆာလီအာမက္ (၂၂)နွစ္ (ဘ)ဦးမာမြတ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေပါက္၀ အလယ္ရြာေန မာစီးတီး (ခ)ေမာင္လွသိန္း (က်ဘမ္း) (၂၈)နွစ္ (ဘ)ဦးယူနာလီတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ မူဆလင္လူမ်ဳိး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က အထက္ပါ ရပ္ကြက္ လမ္းႏွင့္ အိမ္အမွတ္တို႔တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီငါးဦးကို တာေမြၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ေနာက္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ ဘဂၤါလီငါးဦးကို လူပဲြစားအျဖစ္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသူ မ်ားမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေရာက္ရိွေၾကာင္း သိရိွရသျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕မရဲစခန္းနွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီငါးဦးမွာ ေမာင္လွ(ခ)ကိုရီမိုဒီ၊ ေရႊေမာင္(ခ)ဆူရီႏိုရီ၊ လာလူး၊ ဆူနီရာဒမ္ဘာ၊ နာစီး ဆိုသူတို႔ ၎တို႔ကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သတင္းရရိွသည္။

AT
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/


ျပင္ဦးလြင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဒုတိယဦးစီးမွဴးႏွင့္ အႀကီးတန္းစာေရးတစ္ဦးတို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈနွင့္ ပတ္သတ္၍ အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ေန႔က သိရသည္ ။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ဦးတင္ႏိုင္စိုး၊ ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ အႀကီးတန္းစာေရး ဦးေအာင္စိုးမိုးတို႔သည္ ေက်း႐ြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးအပါအဝင္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ရယူထားသည္ဟုဆိုကာ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္ စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေကာင္းေဇာ္သန္႔ က အမႈဖြင့္ေပးရန္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ သိရသည္။

"ဒီေန႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နဲ႔ ဒုတိယဦးစီးမွဴး နွစ္ေယာက္ကို ယမန္ယူလိုက္တယ္ ။ အႀကီးတန္းစာေရး ကိုေတာ့ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ တရားစြဲတင္လိုက္ၿပီ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နဲ႔ ဒုတိယဦးစီးမွဴး နွစ္ေယာက္က စစ္ေဆးမႈေလးေတြရွိေသးလို႔ပါ"ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေအာင္က ေျပာသည္ ။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္စိုးႏိုင္သည္ မန္က်ည္းအင္းေက်း႐ြာသစ္ ျပည္ထဲေရးအမည္ေပါက္ ႐ြာေျမတိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေပးရန္ ကိစၥႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ယင္းေက်း႐ြာေန ေဒသခံမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္ယူျခင္း ႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔၌လည္းေကာင္း ပုဆိုး ႏွင့္ အက်ႌအပါအဝင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔၌ လည္းေကာင္း ၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ကိုလည္းေကာင္း အလီလီ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္သည္လည္း ယင္းေက်းရြာကိစၥနွင့္ပက္သက္၍ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလအတြင္း က ကမၻာေအာင္ေျမကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ထံ မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀ တစ္ႀကိမ္ ၊ သိန္း ၄၀ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၃၅ သိန္း တစ္ႀကိမ္ လက္ခံရယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန မွ အႀကီးတန္းစာေရး ဦးေအာင္စိုးမိုးသည္လည္း မန္က်ည္းအင္းေက်း႐ြာ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ထံမွ ၎၏သမီးကို အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းေတာင္းယူျခင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေျမစာရင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ေပးရန္ဟုဆိုကာ ၃၅ သိန္း ေတာင္းယူျခင္း ၊ ၂၀၁၆ ဧၿပီလအတြင္းက ေျမပံုေရးဆြဲသည့္အဖြဲ႔ကို ဧည့္ခံရန္အတြက္ဟုဆိုကာ (၃) သိန္းေတာင္းယူျခင္း စသည္တို႔ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ တလြဲအသံုးျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားျခင္းနွင့္ ပတ္သတ္၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္စိုးအား (ပ)၂၂၀/၂၀၁၆၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆၊ (ပ)၂၁၉/၂၀၁၆၊ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္အား (ပ)၂၂၂/၂၀၁၆၊ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္စိုးမိုးအား (ပ)၂၂၄/၂၀၁၆၊ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၇၊ (ပ)၂၂၃/၂၀၁၆၊ ပုဒ္မ ၅၇ ျဖင့္လည္းေကာင္းအမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး
Central News Myanmar
https://www.facebook.com/CNMyanmarျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေရး ညွိႏႈိင္း အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ (Consultation Workshop for Implementing Regulation of the Myanmar Investment Law) က်င္းပေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအတြက္ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ ေန ့တြင္ စတင္ က်င့္သုံးႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ လ်ာထားခ်က္အရေတာ့ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ လကုန္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အားလုံး ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ အဲဒါေတြ ျပီးရင္ လိုအပ္တဲ့ အမိန္ ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ထပ္ျပီး ထုတ္ျပန္ဖို ့ရွိပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒီ ထုတ္ျပန္မႈေတြ အားလုံးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမကုန္မီ အျပီး ေဆာင္ရြက္ပါမယ္၊၂၀၁၇ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန ့က စျပီးေတာ့ ဥပေဒ အသစ္ေတြ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း အသစ္ေတြနဲ ့စတင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ Hilton Hotel တြင္ ယေန ့နံနက္ ၉ း ၃၀ နာရီ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေရး ညွိႏႈိင္း အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ (Consultation Workshop for Implementing Regulation of the Myanmar Investment Law) တြင္ ၎က မီဒီယာသို ့ ေျပာခဲ့သည္။
“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ရမယ္၊ သို ့ေသာ္လည္းပဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ဥပေဒေတြကို လိုက္နာမႈ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ လိုက္နာမႈ၊ ဒီအပိုင္းေတြမွာ ပိုမိုျမွင့္တင္လိုတဲ့ အတြက္ ဒီနည္းဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။

အခန္း ၂၃ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀၁ ခုပါ၀င္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ စတုတၳပတ္တြင္ စတင္ ျပင္ဆင္ျပီး ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပထမ မူၾကမ္းကို အျပီးသတ္ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္တြင္ ထို ပထမ မူၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယ ပတ္တြင္ နည္းဥပေဒ ဒုတိယ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပီး ထို ဒုတိယ မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ သေဘာထားကို ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္တြင္ ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ စတုတၳပတ္တြင္ နည္းဥပေဒမ်ား မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ရုံးသို ့ေပးပို ့ကာ ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ ရုံး ၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ပထမ မူၾကမ္းဆြဲျပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ website မွာ တင္မယ္၊ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ ျပည္သူကို ခ်ျပမယ္၊ လိုအပ္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြ အားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ကို ေပးလို ့ရမယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအရ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္၊ ျပီးရင္ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာေတြေရာ တျခား အဖြဲ ့အစည္းေတြရဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ ညွီႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မယ္၊ ျပီးရင္ ကက္ဘိနက္ကို တင္မယ္၊ ျပီးရင္ လႊတ္ေတာ္က သက္ဆိုင္တဲ့ေကာ္မတီ အသီးသီးနဲ ့ညွိႏႈိင္းျပီး ဒါကို ထုတ္ျပန္ပါမယ္” ဟုလည္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို ့ World Bank Group မွ ပညာရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ားမွ အရာရွိၾကီးမ်ား ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ World Bank Group မွ Mr. Charles Schneider တို ့က အဖြင့္ အမွာ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ကာ Work Bank Group မွ Consultant မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Mr. Sufian Jusoh ႏွင့္ Mr. Chris Hughes တို ့က ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

(Xinhua)
China Xinhua Newsေအာက္တိုဘာလကုန္ရက္ခန္႔အထိ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသအနီး အေရွ႕ေလေပြလိႈင္းတစ္ခုကို ခန္႔မွန္းထားပံု။ Photo: Tun Lwin (facebook)
ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔အတြင္းက အေရွ႕ေလေပြလိႈင္းတစ္ခုဟာ မေန႔ညက ရန္ကုန္ကို ျဖတ္သန္းသြားၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္ကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနတယ္လို႔ မိုးေလဝသပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္ က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေလေပြလိႈင္းဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ အိႏၵိယအစပ္ကို သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားရာတေလွ်ာက္မွာ မိုးရြာမွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ ရခိုင္မွာ မိုးမ်ားႏိုင္တယ္လို႔ မိုးေလဝသပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္ က ေျပာပါတယ္။

"ညကေတာ့ ရန္ကုန္ျဖတ္သြားၿပီေလ၊ သူက ရခိုင္ကိုေရာက္ေအာင္သြားမွာ၊ ခုေတာ့ ဧရာဝတီ တိုင္း ေလာက္ေတာ့ ေရာက္ေနၿပီေပါ့၊ သူကသြားမွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ အိႏၵိယအစပ္ကို သြားမွာပဲ၊ အဲေတာ့ အဲနားမွာရွိတဲ့ ရခိုင္မွာ မိုးပါပဲ၊ မုန္တိုင္းဝင္ဖို႔ေတာ့ မရွိပါဘူး၊ မေန႔ညက ရြာတာမ်ိဳးေတြေပါ့၊ သူျဖတ္သြားတဲ့ တေလွ်ာက္လံုး မိုးရြာမွာပဲေလ"

မေန႔ညပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ရုတ္တရက္မိုးရြာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေလေပြလိႈင္းဟာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဦးထြန္းလြင္ က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာနိုင္တယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


မံုရြာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇။

အေ၀းသင္စာေမးပြဲေျဖေနေသာ မုံရြာတကၠသိုလ္တြင္ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက စာခုိးခ်သျဖင္႔ အခန္းေစာင္႔ဆရာမက ဖမ္းရာ ေက်ာင္းသားမွ ဓားယူေဆာင္လာ၍ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္ ပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

မုံရြာ တကၠသိုလ္ အေဆာင္ဘီ အခန္း L-6 တြင္ ခုံအမွတ္ ၃/ပ-၃၆၃ ပထီ၀ီေမဂ်ာမွ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ သမင္ျခံရြာေန ေက်ာင္းသားသည္ စားခုိးေနသျဖင့္ ကတိကဆရာမမွ ခုိးစာရြက္အား သိမ္းဆည္းခဲ႔သည္။

ထုိ႕ေနာက္ ၄င္းေက်ာင္းသားသည္ စားေမးပြဲ ဆက္မေျဖေတာ့ပဲထြက္သြားျပီး အရက္မူးၿပီး ျပန္လာကာ ဆရာမကုိ ဓားမကိုင္ဆာင္၍ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ႔ေၾကာင္း မုံရြာတကၠသိုလ္ အေ၀းသင္ဌာနမွ ဆရာမ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခု ေျဖဆုိေနသည့္ အေ၀းသင္စာေမးပြဲအခန္းမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လုံျခဳံေရးေပးထားၿပီး မုူးယစ္ရမ္းကားေသာ ေက်ာင္းသားအား တကၠသိုလ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိန္းလင္းသန္႔
Central News Myanmar
https://www.facebook.com/CNMyanmar


ျပည္ႀကီးတံခြန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ခ်မ္းျမသာယာရပ္ကြက္ ရဲေဘာ္စိုက္ကြင္း(အေရွ႕)၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ က မဂၤလာေဆာင္ ဒံေပါက္စားရာမွ လူ(၅၅)ဦး အစာအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါရပ္ကြက္၌ မဂၤလာေမာင္ႏွံအိမ္၌ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ထိ မဂၤလာပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ဒံေပါက္၊ ငရုတ္သီးေၾကာ္၊ ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္၊ သရက္သီး ကုလားတည္ႏွင့္ ၾကာစံဟင္းခါး၊ ပူစီနံ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ လက္ဖက္သုပ္ႏွင့္ ပုလင္းေဖ်ာ္ရည္တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ရာ စားသုံးမိသူမ်ား အေနျဖင့္ေအာအန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းမ်ား ျဖင့္ အစာအဆိပ္သင့္ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူ(၅၅) ဦး အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ က်ား (၁၂)ဦး၊မ(၃၀) ဦး အား အဆိုပါရပ္ကြက္ မိုးေကာင္းဓမၼာရုံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္း ကုသလ်က္ရွိၿပီး က်ား(၅) ဦး ၊မ(၈) ဦး တို႔အား ကုတင္(၃၀၀) အထူးကုေဆးရုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေဆးကုသမႈခံယူ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

သန္းေဇာ္မင္း(ျပန္/ဆက္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမွု စြမ္းရည္ ျမင္႔မားလာေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴရို (FBI) က သင္တန္းေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

FBI ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံရံုးက ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ အခ်ိန္ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ ျမင္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္မွ ရဲမွဴးၾကီး ေဇာ္၀င္းေအာင္ကမူ “ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဌာနတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ေမးျမန္းထားသေလာက္ကေတာ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိေတာ႔ အဲဒီ အစီအစဥ္ မရွိေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

Written by ေရႊျပည္ဟိန္း
Hinthar Media Corporation
https://www.facebook.com/hintharmediacorporation/ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အႀကီးအကဲ ရဲမႈးခ်ဳပ္သူရစန္းလြင္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ေတြက စစ္ဆင္လွ်က္ရိွရာမွာ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔တုန္းက ေက်းရြာတရြာက ေက်းရြားသားေတြကို စစ္တပ္က အတင္းေမာင္းထုတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္ရြာသားေတြ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ေနရတယ္လို႔ ရိုက္တာသတင္းက ေရးသားပါတယ္။

 ၿပီးခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြေန႔တုန္းက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕ အရာရိွေတြက က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာကို ေရာက္ရိွလာၿပီး၊ ေက်းရြာသား ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ကို အေျခခံစားသံုးကုန္အခ်ိဳ႕ေပးၿပီး ရြာကေန ႏွင္ထုတ္လိုက္တယ္လို႔ ရိုက္တာသတင္းက ရိုဟင္ဂ်ာသတင္းရင္းျမစ္ကို ကိုးကားၿပီးေရးသားထားတာပါ။

 ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အႀကီးအကဲ ရဲမႈးခ်ဳပ္သူရစန္းလြင္ကေတာ့ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလို ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဖက္က တာ၀န္ရိွသူေတြကို အေရးယူမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“အဲဒီလိုလုပ္ရင္ ကိုယ့္လူကို အရင္ဆံုး အေရးယူၿပီးသြားၿပီေပါ့၊ က်ေနာ္တုိ႔က ခြင့္ျပဳလို႔လည္းမရဘူး အဲလိုလည္း ျဖစ္နိုင္စရာလည္း မရွိဘူး။ ေနာက္ဆံုးက်ေနာ္တို႔က အျဖစ္မွန္ကို အားလံုးကို ထုတ္ျပန္ေနတာ ။ ဒီတခါေလာက္ က်ေနာ္တို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသတင္းထုတ္ျပန္တာ တခါမွ မရွိဖူးဘူး။”

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔တုန္းက ေမာင္ေတာေဒသမွာရိွတဲ့ လံုၿခံဳေရးစခန္းသံုးခုကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ၀င္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ေဒသတခုလံုးမွာ လံုၿခံဳေရးေတြ တိုးျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ လုယူသြားတဲ့ လက္နက္ေတြကို ရွာေဖြေနသလို၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူေတြကိုလည္း ေတာနင္း ရွာေဖြတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။

 ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ေဒသခံ ေက်းရြာသားေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရိွေနတယ္လို႔ စြတ္စဲြခ်က္ေတြ ေပၚထြက္ေနတာေၾကာင့္၊ ဒီအေျခအေနေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ဆိုၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရိွေနပါတယ္။

 ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ကအျဖစ္အပ်က္ေတြအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရိွမရိွဆိုတာေတြကိုပါ အျဖစ္အပ်က္မွန္ေတြကို စံုစမ္းဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကေန အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ေလ့လာသံုးသပ္ေကာ္မတီတရပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပုိင္း)
ၿမိဳ႕နယ္၌ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည့္အမႈတုိ႔မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၇

၁၉.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၀၃၀၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကား
ေက်းရြာ၊ (၂၆)ရပ္ကြက္ေန အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမွာ ေလွာ္ကား
ဘူတာအနီး ရထားသံလမ္းေဘးတြင္ ရင္ညြန္႔၌ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ၊ နဖူး
ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာတုိ႔ျဖင့္ လဲက်ေနသည္ကုိေတြ႕ရွိရ၍ ေလွာ္ကားနယ္ေျမ
ရဲစခန္း(ပ)၁၆၂/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၂၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး
စံုစမ္းလ်က္ရွိစဥ္ ၎အမ်ဳိးသမီးမွာ အင္းစိန္ေဆးရံု၌ ေဆးကုသမႈခံယူ
ေနရာမွ ေသဆံုးသြားခဲ့၍ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၀၂ သုိ႔ေျပာင္းလဲစစ္ေဆး
ကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအားေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ေလွာ္ကား
နယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခိုး၊ ဆုိး၊ လု၊ ႏႈိက္
ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသူ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ေန ခင္ညြန္႔(ခ)မ်ဳိးထက္အား
မသကၤာဖြယ္စံုစမ္းသိရွိရကာ ၎အား သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္
စက္ဘီးခိုးမႈျဖင့္ဖမ္းဆီးရမိၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း
သိရွိရသျဖင့္ အဆုိပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎သည္ ေသဆံုးသူအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ သိကၽြမ္းရင္းႏီွးသူ
ျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔ ၀၀၃၀ အခ်ိန္ခန္႔က အခင္းျဖစ္ေနရာ၌ ၎အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
ေတြ႕ဆံုစဥ္ နားကပ္အား အသံုးလုိ၍ေတာင္းရာ မရသျဖင့္ျဖဳတ္ယူရာမွ
စကားမ်ားကာ ဓားျဖင့္ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းအမႈအျပင္ ၎သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္
(ေျမာက္ပုိင္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုရားပြဲေစ်းတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္
မိန္းကေလးငယ္အား သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ခဲ့သျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္
(ေျမာက္ပုိင္း)ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၆၂/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၇၆/၃၆၃/
၅၁၂ ျဖင့္ ခရုိင္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆုိအေရးယူခံထားရသည့္အမႈမွ
တိမ္းေရွာင္ေနသူ တရားခံေျပးတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယင္းသုိ႔ေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအရ သက္ေသခံပစၥည္းသိမ္းဆည္းကာ
အမႈမ်ားျဖင့္ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အျခားခိုးမႈ၊
လုယက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ထားျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း
ရရွိပါသည္။

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice( ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္က အေလးခ်ိန္ တန္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ရိွတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္းတံုးႀကီးကို ေတြ႔ရစဥ္ ) Photo: Shan Gyi (facebook)
ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ရတနာေတာင္တန္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီတုိ႔ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဖားကန္႔ မက္လင္ေခ်ာင္ အက်ိဴးတူ (၂) လုပ္ကြက္ကရတဲ့ တန္ခ်ိန္ ၂၁၀ေလာက္ရွိတဲ့ လံုးစြပ္ေက်ာက္စိမ္း အရိုင္းတံုးႀကီးကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ၿပီး ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲမွာ ျပသေရာင္းခ်ပါမယ္။

ဒီေက်ာက္စိမ္းတံုး တူးေဖာ္ခ်ိန္မွာ လွ်ိဳနာေတြပဲ့ထြက္လို႔ ၁၇၄ တန္ေလာက္ရွိတဲ့ အပိုင္းအပါအ၀င္ အစိတ္အပိုင္း ၆ ပိုင္း လည္း ကြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအရိုင္းတုံုးဟာ ျမန္မာ့လံုးစြပ္ ေက်ာက္စိမ္းသမိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္းေလာက္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၇၀၀၀ ေလာက္တန္မယ္လို႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက ဥကၠဌအျဖစ္ပါ၀င္တဲ့ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ရတနာခြန္ ေငြက်ပ္ သန္းတေထာင္ေက်ာ္ရရွိမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အခြန္အခေတြ ေပးသြင္းၿပီးရင္ အက်ဳိးတူစာခ်ဳပ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ကုမၸဏီက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲမွာ ျပသေရာင္းခ်ျပီးတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္က အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပပြဲ၀န္ေဆာင္ခ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ရရွိပါမယ္။

ရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏီဟာ သဘာ၀သယံဇာနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အက်ိဳးတူေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနတာလို႕ ဧရာ၀တီသတင္းမွာ ပါရွိပါတယ္။
ဒီေက်ာက္စိမ္းတံုးကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ သန္းတန္မယ္လို႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက ခန္႔မွန္းေပမဲ့ နိုင္ငံတကာ အကဲခတ္ေတြက ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀ ထိတန္နို္င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese


ရန္ကုန္ ေအာက္တုိဘာ ၂၇

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၃ဝဝနီးပါးထိ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရ သည္။

ယမန္ေန႔ကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေန႕လယ္ခင္းေပါက္ေစ်းမွာ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၉၃ ျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၂၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာတစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၂၉ဝ စံခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ''ေဒၚလာေစ်းတက္ရင္ ပုိ႔ကုန္ သမားေတြအတြက္ေတာ့ ကိုက္တာ ေပါ့။ သြင္းကုန္သမားေတြက်ေတာ့ သြားၿပီ။ ဒီအခ်ိန္က ပုိ႔ကုန္မ်ားမ်ား ပုိ႔ရမယ့္အခ်ိန္ပဲ။ အစိုးရရဲ႕ထိန္း ေက်ာင္းမႈလုိ တယ္။ ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔လိုတယ္။ အဲ့ဒါ ဆိုရင္ ေဒၚလာေစ်းတက္တာရပ္ သြားမွာေပါ့''ဟု ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးေအာင္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္ မႈေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္ရေငြ (နေမညငညါ) ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ယခုလ ၂၄ ရက္က ပုိ႔ ကုန္ရေငြ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃ဝ၂ က်ပ္ခန္႔ရွိေနရာမွ ယခုအခါ ၁၃ဝ၅ က်ပ္မွ ၁၃ဝ၆ ႏႈန္းအထိ ေလး က်ပ္ဝန္းက်င္ျမင့္တက္လာသည္။ ျပင္ပေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိ ဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲ ႏႈန္းသည္လည္း ယခုလ ၂၄ ရက္ ကတစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂၇၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ယခု လ ၂၅ ရက္တြင္က်ပ္ ၁၂၈ဝ ျဖစ္ လာခဲ့ရာ ယမန္ေန႕သတ္မွတ္ေစ်း ႏႈန္းမွာ ၁၂၈၂ က်ပ္သို႔ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေငြ ေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ အတက္ၾကမ္းၿပီး အက်ေႏွးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ မွ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားအသြင္း၊ အထုတ္ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာမႈအတြက္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခ်က္ျဖစ္ေန ကာ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ား အတက္ အက်မညီမွ်မႈမွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အခက္ေတြ႕ေစေၾကာင္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္ ၾကသည္။

 ထိုသို႔ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာလည္း လိုက္ပါျမင့္တက္ေနခဲ့ၿပီး တစ္က်ပ္ သားလွ်င္ ယမန္ေန႔ကအေခါက္ေရႊ ေစ်းမွာ က်ပ္ ၈၇၉၅ဝဝ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ယခုလ ၂၅ ရက္က တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၂၆၇ ေဒၚလာဝန္းက်င္မွ ၁၂၇၅ေဒၚလာ သို႔ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။

ေမလြင္
The Union Daily
https://www.facebook.com/uniondaily.netဓါတ္ပုံ - Kophoe San Tharrawaddy
သာယာ၀တီ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာ၀တီခရိုင္၊ သာယာ၀တီၿမိဳ႕ ၊ ေရေဝရပ္ကြက္၊ ဘုရားႀကီးလမ္း တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔နံနက္ ၄နာရီေက်ာ္ခန္႕က ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ ကေလး( မိန္းကေလး) ကုိလာေရာက္စြန္႕ပစ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တြင္ေရေဝရပ္ကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးတင္ေအာင္က ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ တြင္ AHN သုိ႔ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႕က သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ေရေဝရပ္ကြက္ ဘုရားႀကီးလမ္းသြယ္ေဘး႐ွိ ေရစိုေနေသာေျမေပၚတြင္ခ်က္ႀကိဳးတန္လန္းျဖင့္ အႏွီးမပါေသာ ေလးငယ္( မိန္းကေလး)တစ္ဦးကို စြန္႔ပစ္ထားေၾကာင္းရာအိမ္မွဴးဦးဝင္ျမင့္ဦးတို႔အဖဲြ႕က မိမိထံလာေရာက္သတင္းပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္အတူ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေမြးၿပီးၿပီးျခင္းစြန္႔ပစ္ထားေသာ ကေလးငယ္ကိုေတြ႕႐ွိရေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္ကုိ ရပ္ကြက္႐ုံးသို႔ေခၚေဆာင္ကာ က်န္းမာေရးဆရာမက ခ်က္ႀကိဳးအားျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းေနာက္ အႏွီးအဝတ္မ်ားျဖင့္ ေႏြးေထြးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး သာယာဝတီေဆး႐ုံႀကီးသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ သာယာဝတီၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔တိုင္ၾကားခဲ့ရာ (ပ)၅၉၄/၂၀၁၆ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ(၃၁၇)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ စြန္႔ပစ္သူအား႐ွာေဖြစုံစမ္းရာ ကေလးငယ္ကိုစတင္ေတြ႔႐ွိေသာေနရာ၏အနီးတြင္႐ွိေသာ အိမ္အားမသကၤာ၍ တာဝန္႐ွိသူတို႔မွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႕စစ္ေဆးရာ မ…………….(၁၉)ႏွစ္ အား ေတြ႔႐ွိၿပီး ေမးျမန္းရာ မ………… ( ၁၉) ႏွစ္က ၄င္းစြန္႔ပစ္ခဲ့သည္ဟု ငိုယိုကာ ဝန္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ မ…..( ၁၉ )ႏွစ္ မွာ ကေလးေမြးၿပီးအခ်င္းမွာဝမ္းထဲတြင္ က်န္ခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးဝါးကုသခံယူေနရေၾကာင္း ဦးတင္ေအာင္ကေျပာသည္။

ဟန္ထူးေဇာ္
The Asia Heart News


(ပထမအၾကိမ္ ျဖစ္စဥ္က ေတြ႕ရေသာ မိုင္းတစ္လံုး)
နိရဥၥရာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) လူပ္ရွားေနေသာ ျမန္မာ- ဘဂၤလာေဒ့ရွ္- အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ရိကၡာမ်ား သိုေလွာင္ထားရာ နယ္ေျမတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕ နံနံက္ ၉ နာရီေက်ာ္က တိုက္မိုင္းတစ္လံုး ထပ္မံ ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း ေအေအမွ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ဟန္မွ နိရဥၥရာ သတင္းဌာနသို႕ ေျပာသည္။

“ ဟုိတစ္ေန႕က ေပါက္ကြဲတာက နင္းမိုင္းႏွစ္လံုးပါ။ မေန႕က ေပါက္ကြဲတာက တိုက္မိုင္းပါ။ အခု ျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ရဲေဘာ္တစ္ဦး အနည္းငယ္ ဒဏ္ရာရတာကလြဲျပီး ဘာမွ ျဖစ္တာ မရွိပါ” ဟု ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ဟန္က ေျပာသည္။

ယခု မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ALP က ေထာင္ထားေသာ မိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ ႏွင္းမိုင္းမ်ားမွာလည္း ALP မွ ေထာင္ထားေသာမိုင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္မိုင္းႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲျခင္းႏွ္္င့္ ပတ္သက္၍ ALP က အေၾကာင္းျပန္ၾကားသည္မွာ ယခင္ ဘဂၤလာစစ္တပ္ႏွင့္ ALP အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျပီးကတည္းက ယင္းေဒသတြင္ မိုင္းအခ်ိဳ႕ ေထာင္ထား၍ ရွိေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပန္ထားသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ဟန္က ေျပာသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ယခုမိုင္းမ်ားမွာ ALP မွ ေျပာသလို မိုင္းအေဟာင္းမ်ား ဟုတ္/ မဟုတ္ကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား မိုင္းေပါက္ကြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjaraရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အတြင္းသို႔ ခိုးဝင္ရန္ႀကိဳးပမ္းသူကို အေရးယူ
ရန္ကုန္ ေအာက္တုိဘာ ၂၆

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ အတြင္းသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ခိုးဝင္ရန္ ႀကိဳးစားသူကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေန႔ညေန ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ဆိုက္ေရာက္/ ထြက္ခြာေဆာင္ အသစ္(Terminal-3) ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအုံသစ္အနီး၌ မသကၤာ ဖြယ္လူတစ္ေယာက္ကို အေစာင့္ဝန္ထမ္း ကေတြ႕ရွိ၍ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလဆိပ္လုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူထားေသာ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းကို စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကည့္ေသာ အခါ Mr.Mohammad Hanifuz Zaman (၃၃ ႏွစ္) ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ (AD- 1308810)ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ကာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ေန႔လယ္ ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒါကာက ရန္ကုန္ကို လာတဲ့ ႏိုဗိုအဲဆိုတဲ့ ေလယာဥ္နဲ႔ ပါလာ တယ္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့Real Link မိုတယ္မွာ အခန္းေတြ ဘာေတြ ငွားတယ္။ သူက အဲဒီကေန ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ကို ျပန္လာတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ေဆာက္လုပ္ဆဲ Terminal 3 နားက ႏိုင္ငံျခားကပို႔တဲ့ ပစၥည္းေတြေရြးတဲ့ေနရာ မွာ ဝင္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွာ Custom Ware- house ထဲကို မဝင္ဘဲနဲ႔ ေဘးကေနထြက္ၿပီး ေလဆိပ္ထဲမွာ ပစၥည္းေတြပို႔တဲ့ အဝင္အထြက္လမ္းထဲ သူကဝင္လာၿပီး အေပါက္ဝေလးကို ေက်ာ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေလယာဥ္ေပၚက ခ်တဲ့ပစၥည္းေတြကလည္း ပုံေနတယ္။ အဲဒီလို ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့အေနအထားမွာ မေယာင္မလည္နဲ႔ ဝင္လာတာပါ။ အေစာင့္ကေမးေတာ့ သူက ျမန္မာစကား မေျပာတတ္ဘူး။ သူ႕ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီမွာပဲ ေခၚယူစစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ပါတယ္'' ဟု ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးအုန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္လုံၿခဳံေရးကို တိုးျမႇင့္ လိုက္ၿပီး ၄င္းဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာ တစ္ဝိုက္ မိုင္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ထူးျခားမႈတစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။ လမ္းမီးမ်ားကိုလည္း မာက်ဴရီ မီးမ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား ကို စိစစ္ေရးကတ္ခ်ိတ္ဆြဲရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္သြားလာရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အတြင္းသို႔ ခိုးဝင္ခဲ့သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မဂၤလာဒုံ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

သတင္း- ထင္ေပၚဝင္း
သန္းထိုက္
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/


ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက နယ္ျခားေစာင့္ ကင္းစခန္း ၃ ခုကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ Aqa Mul Mujahideen အဖြဲ႔ဟာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအတြင္းက အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သလုိ ထိထိမိမိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ေဒါက္တာ တင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

Aqa Mul Mujahideen အဖြဲ႔ဟာ ပါကစၥတန္အေျခစုိက္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းမီဒီယာေတြမွာလည္း အေထာက္အထားေတြနဲ႔တကြ ေရးသား ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပထားပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက နယ္ျခားေစာင့္ကင္းစခန္းေတြကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔က တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ လူသိနည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု Aqa Mul Mujahideen အဖြဲ႔ဟာ Hafiz Saeed ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါကစၥတန္ အေျခစုိက္ Lashkar-e-Taiba အဖြဲ႔နဲ႔ သာမက Jammu နဲ႔ Kashmir နယ္က (JeM) လုိ႔ေခၚတဲ့ Jaish-e-Mohammed အဖြဲ႔နဲ႔ ဆက္စပ္တယ္ဆုိတာကုိ - ႐ုိဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ Jammu နဲ႔ Kashmir က ပါကစၥတန္လုိလားတဲ့ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိ - ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံထုတ္ The Economic Times သတင္းစာမွာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Aqa Mul Mujahideen အဖြဲ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပါကစၥတန္မွာ သင္တန္းတက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရခုိင္ဘက္က ႐ုိဟင္ဂ်ာလူငယ္ေတြကုိ ေခၚယူ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အရင္က လူသိမမ်ားတဲ့ ဒီ Aqa Mul Mujahideen အဖြဲ႔က အခုလုိ ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ ကင္းစခန္းေတြကုိ တုိက္ခုိက္တာဟာ အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ေဒါက္တာ တင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ အိႏၵိယမွာ ေနခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ အိႏၵိယလံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီလို႔ေခၚတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးနဲ႔ က်ေနာ္ အဆက္စပ္ရွိေတာ့ကာ သူတို႔လည္း သတင္းကို ေတာ္ေတာ္ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ႀကီးကို သိတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဆုံး က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးခ်င္တာက ဒီသတင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး အားကိုးရတဲ့ သတင္းတခုျဖစ္တယ္လု႔ိ ေျပာလိုပါတယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုလို႔ေခၚတဲ့ Aqa Mul Mujahideen ကို အိႏၵိယကေတာင္ သိပ္မသိေသးတဲ့ အေနအထား၊ အခုမွ သူတုိ႔ သိလာရတယ္ေပါ့။ ပါကစၥတန္ကို အမီွျပဳတဲ့ အားကိုးျပဳတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြေပါ့ေနာ္ (JeM) တို႔၊ (LeT) တို႔ ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ေတြေပါ့။ ဒီအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အသစ္ျဖစ္လာတဲ့ Aqa Mul Mujahideen ရခိုင္ေဒသက ႐ိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔က အဆက္စပ္ရွိတဲ့အျပင္ အဲဒီအဖြဲ႔ထဲက ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ဆုိရင္ (LeT) အဖြဲ႔က ေခါင္းေဆာင္တေယာက္နဲ႔ စင္ေပၚေတာင္ အတူ စကားေျပာတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြလည္း ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ကာ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာရရင္ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈဟာ မေသးဘူး အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္၊ ထိထိမိမိနဲ႔ က်က်နန ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

ေမာင္ေတာတုိက္ခုိက္မႈကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူဟာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္း သိရွိရတယ္လုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အိႏၵိယ သတင္းမီဒီယာေတြက ေမးျမန္းတာမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ဟာ ပါကစၥတန္အေျခစုိက္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တျခား ႏုိင္ငံေတြက အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြထံက ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေတြ ရရွိေနတယ္လုိ႔ သတင္းရထားေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်က္ကုိ အတည္ျပဳလုိ႔ မရႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒသတြင္းက အိႏၵိယနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အပါအ၀င္၊ ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွား စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအတြင္းမွာ မူဆလင္ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေပမဲ့့ ေအာက္တုိဘာလက ၉ ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက နယ္ျခားေစာင့္ ကင္းစခန္းေတြကုိ တုိက္ခုိက္မႈဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ပြားတဲ့ တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ အိႏၵိယလုိ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြမွာ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီးသား ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဒီကိစၥကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လုိ႔ ေဒါက္္တာ တင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

“အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အေထာက္အကူယူဖုိ႔ကေတာ့ ဒီကေန႔ အသင့္ဆံုးဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံလို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ ဒုတိယေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ ပါကစၥတန္ကေန ျမန္မာျပည္ကိုလာရင္ အိႏၵိယကို ျဖတ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ က်ေနာ္ ရွိစဥ္ကတည္းက ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာနာမည္နဲ႔၀င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိတယ္။ အဲေတာ့ ဗုဒၶဂါယာမွာ ဗံုးခြဲမႈေနာက္ပိုင္းမွာ အိႏၵိယက ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကုိ အာ႐ံုစိုက္လာၾကတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီဒုကၡသည္ UNHCR ကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းႀကီးဆီက လက္မွတ္ရတဲ့လူေတြကိုယ္၌က က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားစုေနတဲ့ ေဒလီမွာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းက Hydra Bard လိုမ်ိဳး မူဆလင္လူဦးေရ အမ်ားစုေနတဲ့ ေဒသမွာ သြားေနၾကတယ္၊ ခိုေအာင္းၾကတယ္ဆုိတဲ့ အဆက္စပ္ေတြပါ အိႏၵိယက အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔လာတယ္။”

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုေတြကုိ တပ္မေတာ္က လုိက္လံ ရွာေဖြတဲ့ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း အဲဒီ ေျပာဆုိမႈေတြအတြက္ ခုိင္မာတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားရဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီက ဗီြအုိေအ ျမန္မာပုိင္းကုိ မေန႔ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တယ္လုိ႔ သံသယရွိသူတခ်ဳိ႕ကုိ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ဖမ္းဆီးရမိထားၿပီး ျဖစ္ေပမဲ့ သူတုိ႔ထံက စစ္ေဆး သိရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္တာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

 ကိုုေဇာ္၀င္းလႈိင္ / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com