11/04/16

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းကိုနွိုင္းယွဥ္စဥ္းစားမိေသာအခါ အဓိကကြာျခားခ်က္ရပ္ကိုသတိထားမိသည္ ။ ထိုအခ်က္မွာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ရွိမွုမရွိမွုျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အားသာခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်င္လည္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားဘ၀ ၊ နိုင္ငံေရးသမားဘ၀တို ့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အတူ လူေတာ္မ်ားစြာတျပိဳင္နက္ေပါ ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတေယာက္တည္း ထူးခ်ြန္၍ေတာ္ေနျပီး က်န္ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွာ နလပိန္းတံုးမ်ားျဖစ္နၾကလ်ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလဲ ဂ်ပန္သို ့ေရာက္မွာမဟုတ္ပါ ။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဆိုတာလဲျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ ။ BIA , BDA ဆိုတာေတြလဲျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ ။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလဲရလာမည္မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၀၀ ဖိုး ေတာ္ခဲ့သည္ဆိုလ်ွင္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး ၈၀ ရာခိုင္နွန္း အရည္အခ်င္းရွိၾကသူမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအားသာခ်က္ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္အလုပ္ေတြအမ်ားၾကီးလုပ္နိုင္ခဲ့၏ ။ ေအာင္ျမင္မွုေတြအမ်ားၾကီးရခဲ့၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္တြင္ သခင္နု ၊ ဦးသန္ ့ ၊ သခင္သိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္) ၊ သခင္သန္းထြန္း၊သခင္စိုး ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ၊ ဦးရာရွစ္ ၊စေသာ သက္တမ္းမတိမ္းမယိမ္းလူေတာ္မ်ားေပါ ္ထြက္ခဲ့သလို ၊ သခင္ျမ ၊ ဦးရာဇာတ္ ၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား ၊ ေဒါ ္တာဘေမာ္ ၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ ၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း စေသာ သက္ၾကီး၀ါရင့္နိုင္ငံေရးသမားလူေတာ္မ်ားစြာေပါ ္ထြက္ခဲ့သည္ ။ ေျပာရလ်ွင္ လူေတာ္မ်ား အံုနွင့္က်င္းနွင့္ထြက္ေပါ ္လာေသာ ေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုအၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေပးနုိင္သူမ်ား ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျပန္လည္ေ၀ဖန္ရဲသူမ်ား ၀န္းရံေနခဲ့သျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္ ၊အေကာင္းဆံုးအစီအမံမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်မွတ္နိုင္ခဲ့သည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဖဆပလအစိုးရ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့သည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့ထက္အျပတ္အသတ္သာပါသည္ ။ 

      လူထုေထာက္ခံမွုကိုရရွိရာတြင္ ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္မညံ့ေခ် ။ နိုင္ငံတကာကေထာက္ခံသည့္ပရိသတ္အေနအထားတြင္ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္သာပါေသးသည္ ။ သို ့ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာေခတ္ၾကီးတြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူေတာ္ရွားပါးေသာေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္ကလို လူေတာ္မ်ား အံုနွင့္က်င္းနွင့္တျပိဳင္နက္ေပါ ္ထြက္လာေသာေခတ္မဟုတ္ေတာ့ ။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ နွင့္ အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္နိမ့္က်ကာ လူေတာ္မ်ားရွားပါးသြားေသာေခတ္ျဖစ္သည္ ။ ထြက္ေပါ ္လာေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးလို ေသဒဏ္ေပးခံရသူခံရ ၊ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံရသူခံရျဖစ္ကုန္ၾကသည္ ။ ထက္ျမက္ေသာမ်ိဳးဆက္ျပတ္ေတာက္သြားသည္ ။ ထိုအထဲတြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္သာ ခ်ြန္ထြက္ေနသည္ ။ တိုတိုေျပာရလ်ွင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်က္နွာေၾကာင့္္  NLD ပါတီ နိုင္သည္ ။အစိုးရဖြဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္လူေတာ္ရွားပါးမွုျပသနာ ကိုရင္ဆိုင္ရသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အနားတြင္၀န္းရံေနသူမ်ားထဲမွအေကာင္းဆံုး Line Up ကိုထုတ္သံုးသည့္တိုင္ အေကာင္းဆံုးအစိုးရအဖြဲ့ေတာ့ျဖစ္မလာခဲ့ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား ခန့္အပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္အေတာ္ဆံုးဆိုသူေတြ ဟုေသခ်ာေပါက္မေျပာနိုင္သူမ်ား၀န္ၾကီးအဖြဲ့ထဲမွာမ်ားေနသည္ ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆိုသူေတြမွာလည္း အေတာ္ဆံုးဆိုသူေတြထက္ သစၥာအရွိဆံုးသူေတြကိုသာေနရာေပးတာေတြ ့နိုင္သည္ ။ နိုင္ငံျခားသားစာေရးဆရာတေယာက္ကပင္ ထိုစဥ္ကအစိုးရအဖြဲ ့စာရင္းကိုၾကည့္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏နိုင္ငံေရးမွာသစၥာခံနိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ဟုေ၀ဖန္ၾကသည္ ။ သစၥာရွိသူ ၊သစၥာခံသူရာထူးရမည္ ျဖစ္သည္ ။ပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ ျပင္ပပညာရွင္အခ်ိဳ ့လည္း အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ပါလာ၏။သို ့ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ အၾကံဥာဏ္ေပးနိုင္ေသာ ၊ေ၀ဖန္ေထာက္ျပနိုင္ေသာသူအလြန္ရွားပါးဟန္ရွိသည္ ။ အမ်ားျပည္သူအျမင္တြင္ အေတာ္ဆံုးမဟုတ္သူမ်ား ၀န္ၾကီးေတြျဖစ္လာၾကသည္ ။သစ္ေလာကမွလူတေယာက္ကေျပာသည္ မွာ သစ္ေတာ၀န္ၾကီး (ယခုသယံဇာတနွင့္ပါတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန) သည္ လူေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သစ္လုပ္ငန္းတြင္အလြန္က်ြမ္းက်င္သူတေယာက္မဟုတ္ပါဟုေျပာသည္ ။ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာလည္း ၀န္ၾကီးေတြကအလုပ္မက်ြမ္းက်င္သျဖင့္ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္ေနၾကရာ ညြွန္ခ်ဳပ္ေတြ ၊အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ေတြက သူတို ့လိုခ်င္ေသာလမ္းေၾကာင္းသို ့ေရာက္ေအာင္နွပ္ေၾကာင္းေပးကာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္ ။ နဂိုရပိုင္ခြင့္မ်ား ၊လာဘ္လာဘခြင္မ်ား ရမည့္ဘက္သို ့သာ သာသာထိုးထိုးအၾကံေပးၾကေပလိမ့္မည္ ။       သူမ်ား၀န္ၾကီးဌာနေတြေတာ့မသိ ၂၁ နွစ္ခန့္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးေလာကမွာေတာ့ ေျပာသံဆိုသံေတြညံေနပါသည္ ။ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဟူ၍ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္တက္လာၾကသူမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုတကယ္နားလည္က်ြမ္းက်င္သူနည္းျပီး လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခါ ္ဆိုသလို တပ္မွလာ(သို မဟုတ္ လူၾကီးနွင့္နီးစပ္သူ)မ်ားသာမ်ားပါသည္ ။ လုပ္ငန္းနားမလည္သျဖင့္ ကေမာက္ကမအမိန့္ေတြေလ်ွာက္ထုတ္ရင္း သက္တမ္းငါးနွစ္ကုန္ၾကရသည္ ။ 

၀န္ၾကီးတဦးလက္ထက္တြင္အျခားအေရးၾကီးေသာကိစၥမ်ားကိုအာရံုမစိုက္ပဲ က်ြန္ေတာ္တို ့ဧည့္လမ္းညြွန္မ်ား ဆင္တူယူနီေဖာင္း ၀တ္ေရးကိုပဲ အလုပ္ၾကီးအကိုင္ၾကီးလုပ္ကာညြွန္ၾကားပါသည္ ။ သူတို ့၀တ္ဆင္ခိုင္းေသာ ဧည့္လမ္းညြွန္ယူနီေဖာင္းမွာလည္း ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားမ်ား ၊စည္ပင္သာယာအမွိုက္က်ံဳးသမားမ်ား ၀တ္ဆင္ေသာ အက်ၤ ီနွင့္ပံုစံဆင္ေသာ ေ၀.စကုတ္လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ပါသည္ ။ဘယ္လိုမွျမန္မာမဆန္ပါ။ ထိုစဥ္က စတင္ဖြဲ့စည္းကာစ ျမန္မာနိုင္ငံဧည့္လမ္းညြွန္မ်ားအသင္း ( MTGA ) တြင္ က်ြန္ေတာ္တို့ပါ၀င္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္၊ေခ်ာခ်ာေၾကးမံု ၊ခင္သီတာေအး ၊ ကိုေနလင္းထိုက္ ၊ ဖရန္ကီညီညီ ၊ကိုထြန္းျမတ္ ၊ကိုကိုလတ္ ၊၊ဇင္ျငိမ္းေအး ၊ကိုတင္ေမာင္ေမာင္ စသည့္ ဂိုဒ္အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျခားအလုပ္မ်ားကိုမလုပ္နိုင္ပဲ  ဂိုဒ္မ်ားယူနီေဖာင္းမ၀တ္ရေရးကိုပဲ ေနျပည္ေတာ္ေျပးလိုက္ ၊ရန္ကုန္ျပန္လာလိုက္နွင့္ဖတ္ဖတ္ေမာခဲ့ၾကပါသည္ ။ ဂိုဒ္မ်ားသည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ျမန္မာ၀တ္စုံမ်ားကိုျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္ဆင္ၾကသျဖင့္ ေဘာင္းဘီစကပ္မ်ားနွင့္ ယူနီေဖာင္းထပ္မံမလိုအပ္ေတာ့ပါေၾကာင္းအာေပါက္မတတ္ ၀န္ၾကီးလက္ခံေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္ ။ထိုအခါ ထဘီနွင့္ပုဆိုးအျပာေရာင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ခိုင္းေသးသည္။ ေနာက္ေတာ့ဂိုဒ္မ်ားကမ၀တ္ပဲ ဆန့္က်င္ၾကသျဖင့္ ေတာင္လိုလိုေျမာက္လိုလိုနွင့္ျပီးသြားပါသည္ ။ အဓိပါယ္မရိွေသာညြွန္ၾကားခ်က္တခုအတြက္အသင္းမွလူမ်ား ေျခာက္လခန့္ဖတ္ဖတ္ေမာခဲ့ရပါသည္ ။ထို၀န္ၾကီးလည္းေနာက္ေတာ့ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနသို ့ေျပာင္းသြားပါသည္ ။  ထို ့ေၾကာင့္၀န္ၾကီးလုပ္မည့္သူသည္ လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္သူ ၊ လုပ္ငန္းလုပ္သက္ အေတြ ့အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္သင့္ပါသည္ ။ လူၾကီးနွင့္ခင္သျဖင့္ ၊ စိတ္ခ်ရေသာလူယံုေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ ခန့္လိုက္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ပါ ။ ဘယ္၀န္ၾကီးျဖစ္ျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပါယ္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ အေတာ္ဆံုး (၁၀ )ေယာက္စာရင္းတြင္ပါ၀င္သူျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္ ။ထိုသို ့မဟုတ္ပါက ကေမာက္ကမေတြသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။  

 နိုင္ငံတကာတြင္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းျမင့္တင္ရန္ ရံပံုေငြဟူ၍လြွတ္ေတာ္ကဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးပါသည္ ။ထိုဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ကိုယ့္နိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာေအာင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနက)လုပ္ၾကပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ CNNတြင္ မေလးရွားနိုင္ငံသို ့လာလည္ၾကဖို ့ Truly Asia အမည္ျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေၾကျငာပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့မေၾကျငာနိုင္ပါ ။ ဘတ္၈်က္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ဘာ့ေၾကာင့္ဘတ္ဂ်က္မရွိသလဲ ။ထိုသို ့လုပ္ဖို့ လိုသည္ဟု မသိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ သူမ်ားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ့္နိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေစ်းကြက္ျမင့္တင္ဖို ့အစိုးရက နုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျပပြဲမ်ားသို ့သြားနိုင္ရန္ခရီးသြားကုမၼဏီမ်ားကိုေငြေရးေၾကးေရးကအစကူညီပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ဆီတြင္ ကုမၼဏီမ်ားကိုယ့္စားရိတ္နွင့္ကိုယ္ သြားၾကရသျဖင့္ တြင္က်ယ္မွုမရွိပါ ။ ခရိုနီကုမၼဏီမ်ားသာ အျမဲသြားနိုင္ၾကပါသည္ ။ယခုအခါ ထိုသို ့အေရးပါေသာေျခလွမ္းမ်ား ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကိုမၾကားရပါကေမာက္ကမမ်ားျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ ။တိုးရစ္မ်ားထံမွ၀င္ေၾကးေဒါ္လာေငြမ်ား ေကာက္ခံၾကေသာ္လည္း သန့္စင္ခန္းမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါသည္ ။ အင္း၀စေသာေနရာမ်ားတြင္ ျမင္းလွည္းေမာင္း၍မရေလာက္ေအာင္လမ္းမ်ားဆိုးလွပါသည္ ။ အခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားတြင္အမွိုက္မ်ားရွုပ္ပြေနပါသည္ ။ နယ္စပ္ေဒသ၀င္ေပါက္အခ်ိဳ  ့တြင္ ထို၀င္ေပါက္မွ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္လာလ်ွင္ ထို၀င္ေပါက္မွပင္ျပန္ထြက္ရမည္ဆိုေသာ ကေမာက္ကမအမိန့္ အခ်ိဳ ့ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ။

ယခုအခါ နိုင္ငံျခားသားမ်ားစီးနင့္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တမ်ိဳးတိုးကာ စည္းကမ္းလုပ္လာျပန္သည္ ။ Tour Car ဟု ေခါ ္ေသာ ကားမ်ားခရီးသြားေလာကမွာရွိပါသည္ ။ နံပါတ္အနက္ေတြလည္းရွိသည္ ။ အခ်ိဳ ့ကားမ်ားရွာပါး၍ေစ်းၾကီးစဥ္က နံပါတ္အနီ (တကၠစီ )မ်ားကိုပင္ မႏၱေလး၊ပုဂံ စေသာေနရာမ်ားတြင္ အေပါ ္မွတကၠစီဆိုင္းဘုတ္ကိုျဖဳတ္၍ နိုင္ငံျခားသားမ်ားစီးရန္၀န္ေဆာင္မွုေပးခဲ့ၾကပါသည္ ။ ယခုအခါ နိုင္ငံျခားသားတင္ေဆာင္ေျပးဆြဲေသာ ကားအားလံုးကို လိုင္စင္နံပါတ္အျပာေရာင္ေျပာင္းလဲၾကရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအမိန္ ့မွာ ယခင္ထဲကရွိေသာ္လည္း ယခုမွတင္းၾကပ္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။ထိုအျဖစ္မွာလက္ေတြ ့တြင္မလြယ္ပါ ။ အနက္ေရာင္လိုင္စင္မွ အျပာေရာင္လိုင္စင္ကိုေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္ ။ပထမအခ်က္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ လိုင္စင္တြင္ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုင္ရွင္နာမည္မတူေသာကားမ်ားအျပာေရာင္လိုင္စင္ေျပာင္း၍မရပါ ။အမညေပါက္ေျပာင္းလ်ွင္လည္း အခြန္ေဆာင္ခိုင္းသျဖင့္ ကားပိင္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေျပာင္းခ်င္ၾကပါ ။ ကားတစီးတည္းကိုပဲ တေယာက္အမည္ေျပာင္းတိုင္းအခြန္တခါေဆာင္ခိုင္ေးနတာလည္းသိပ္အဓိပါယ္မရွိပါ ။  ထို ့ေနာက္နံပါတ္ျပာသြားလ်ွင္အခြန္အခမ်ားေဒါ ္လာျဖင့္ေဆာင္ရမည့္ျပသနာလည္းရိွိေသးသည္ ။ အခ်ိဳ ့ကားမ်ားသည္ အိမ္စီးကားမ်ားျဖစ္သည္ ။ တိုးရစ္လာလ်ွင္ ကားကုမၼဏီနွင့္ဆက္သြယ္၍ တိုးဆြဲမည္ ၊ အျခားအခ်ိန္တြင္အိမ္စီးသည့္ကားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းထဲတြင္အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္ ။ တိုးရစ္ေလာကသည္ မေကာင္းေျခာက္လေကာင္းေျခာက္လျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ပါးေသာ (အလုပ္မရွိေသာ ) ေနြရာသီနွင့္ မိုးရာသီေျခာက္လတြင္ နံပါတ္အျပာၾကီးနွင့္ ငုတ္တုတ္ဘယ္သူမွထိုင္မေနခ်င္ပါ ။ တကယ္ေတာ့နံပါတ္နီျခင္း။နက္ျခင္း၊ျပာျခင္းကျပသနာမဟုတ္ ။ ယာဥ္လိုင္စစ္ ၊လူလိုင္စင္ရိွဖို ့ ၊ တာ၀န္ယူမွု တာ၀န္ခံမွုရွိဖို ့ကအဓိကျဖစ္သည္ ။ အခ်ိဳ  ့ခရီးသြားရာသီမ်ားတြင္ ပုဂံစေသာ ေနရာမ်ား၌္နိုင္ငံျခားသားကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ရုတ္တရက္အမ်ားၾကီးစုျပံဳက်လာေသာအခါ နံပါတ္အနီအနက္မေရြးနိုင္ေတာ့ပဲ ေညာင္ဦး ၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း စေသာ ျမိဳ့မ်ားမွ ရရာကားမ်ား ငွား၍ အဆင္ေျပေအာင္ထည့္ေပးရသည္မ်ားလည္းရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။ နံပါတ္အျပာခ်ည္းပဲ အသံုးျပဳရမည္ဆိုလ်ွင္ အေရးေပါ ္အေျခအေနမွာပင္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား (ကားရွိပါလ်က္နံပါတ္မျပာေသာေၾကာင့္) ၀န္ေဆာင္မွုမေပးနိုင္ပဲ ငုတ္တုတ္ထိုင္ၾကည့္ရေပလိမ့္မည္ ။ တဖန္ နိုင္ငံျခားသားဆိုရာ၌ မိမိအသိအက်ြမ္း မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းလဲ ရွိနိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူျမန္မာျပည္လာခိုက္ မိမိပုိင္ေသာ နံပါတ္အနက္အိမ္စီးကားျဖင့္ လိုက္ပို ့ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလားဟုေမးရမလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထို ့အျပင္ ဂိုဒ္မပါေသာ ေက်ာပိုးအိပ္လြယ္ FIT ခရီးသည္မ်ားသည္ တကၠစီစသည္ျဖင့္ငွားစီးေသာအခါ တကၠစီသည္ နံပါတ္အျပာမဟုတ္သျဖင့္ ကားေပါ ္မွဆြဲခ်ၾကရမည္လား ေမးစရာျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုသို ့ဆိုလ်ွင္ နံပါတ္အျပာတပ္ထားေသာကားမစီးပဲ အနီ ၊အနက္စီးသူကိုဘယ္သူကဖမ္းမွာလဲ ။ယာဥ္ထိမ္းရဲကလည္းသူနွင့္ဆိုင္မည္မထင္ ၊ Tourist Police ကဖမ္းမွာလား ။ေ၀းေသးသည္ ။ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ထမ္းေတြကို တိုးရစ္ေတြသြားလာေသာေနရာအားလံုးမွာ ကင္းပုန္း၀ပ္ခိုင္းကာေစာင့္ၾကည့္မည္ေလာ ။မေယာင္ရာဆီလူးေနသလိုရွိပါသည္။ မျဖစ္နိုင္တာေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလ်ွင္ ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းေသာ္လည္းလက္ေတြ ့မက်ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ဤကေမာက္ကမ အမိန့္ကို ဆိုင္းငံ့သင့္ပါသည္ ။

         ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုဆိုင္းငံ့လိုလ်ွင္ခ်က္ျခင္း ဆိုင္းငံ့နိုင္ေၾကာင္းကို က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္ရွိရိုးရိုးေလးဟိုတယ္က သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္သည္ ဟိုတယ္ခရီးခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲတရားမ၀င္အခန္းေပါင္း ၁၆၀ ေဆာက္လုပ္မွုနွင့္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားအား ပိတ္သိမ္းရန္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနက အျပစ္ေပးအေရးယူခဲ့ပါသည္ ။ ထိုစဥ္ကပင္ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ပိုင္ရွင္သည္ လက္တံရွည္ေသာ ၊အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေပါက္ေရာက္ေၾကာင္းသတိထားမိပါသည္ ။ ကရင္တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ၾကီးတဖြဲ ့ကပင္ တရား၀င္စာေရးျပီး ျပစ္ဒဏ္ကိုေလ်ွာ့ေပါ့ေပးဖို ့၀င္ေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္ ။ ေျပာရလ်ွင္ ဥပေဒကို ေက်ာ္ခြ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အားကိုးျဖင့္ သူတို ့၏အင္အားကိုျပျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္မခံပယ္ခ်ျပီး တရားမ၀င္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ ့ အခန္းေတြကိုဖ်က္သိမ္းရန္ ။မဖ်က္သိမ္းပါက ဟိုတယ္လိုင္စင္ကိုပါယ္ခ်က္ရန္အမိန္ ့ခ်လိုက္ပါသည္ ။ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ခဲ့၍ ျပည္သူမ်ားသေဘာက်ပါသည္ ။သို ့ေသာ္ယခင္ကလည္း ခ်ျပီးေသာအမိန္ ့မ်ား ျပန္ဖ်က္တတ္ေသာ သာဓကမ်ားရွိထားသျဖင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏အမိန့္ကိုမယံုမရဲေတာ့ရွိခဲ့ပါသည္ (ဥပမာရန္ကုန္မွာအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြကို မေဆာက္ဖို ့၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကတားျမစ္ခဲ့ျပီး ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့တာမ်ိဳး) ။ထင္သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္တြင္ရွိေသာရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ကို ဖ်က္သိမ္းရန္မလိုပဲ ေနာက္ထပ္ (၆)လဖြင့္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနက အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ ။၆လျပည့္လ်ွင္ေနာက္တမ်ိဳးလွည့္လာနိုင္ပါသည္ ။  ျမန္မာဇာတ္ကားေတြလို ဇာတ္စသည္နွင့္ဘယ္လိုဆံုးမည္ဆိုတာခန္ ့မွန္း၍ရေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သူမ်ွမအံ့ၾသေတာ့ပါ ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ကိစၥတြင္ အဂတိလိုက္စားမွုမ်ားရွိေၾကာင္း လူမွုကြန္ယက္ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္နွာတြင္ေ၀ဖန္သံမ်ား ညံလာပါေတာ့သည္ ။ထိုေ၀ဖန္မွုမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသူရဦးေအာင္ကို၏သမီး နွင္းစပယ္ေအာင္ကို ကလည္း 
“ အိမ္ကိုတခါမွအ၀င္မခံသလို ရံုးလည္းတခါမွအ၀င္မခံပါ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ဟိုတယ္ေတြျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပးတာ ဟိုတယ္ခရီး ၀က ဌာနဆိုတာကို သတိေလးခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္ “ဟုသူ၏ေဖ.ဘုတ္ကြန္မန္ ့တြင္ ့ေရးထားသည့္အတြက္ ဤကိစၥသည္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားေပ၏ ။

             ေရြွတံခါးမွူးခ်စ္သူမီဒီယာ ေဖ.ဘြတ္တြင္ေရးသားထားေသာ ေပးစာတေစာင္တြင္ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေရးတြင္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေနထက္သိန္းနိုင္ နွင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနကိုၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူ နွစ္ဦးအျဖစ္ ကို၀ဏၠဆိုသူနွင့္ မလွဥမၼာေထြး ဆိုသူနွစ္ေယာက္ကို ေဖာ္ျပထားေပ၏ ။ ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီး၀န္ၾကီးဌာန ညြွန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ မွတဆင့္ ၀န္ၾကီးသို ့က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ လာဘ္ေပးခဲ ့သျဖင့္ ဟိုတယ္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေရးသားထားပါသည္ ။ ေရးသားမွုတြင္အလြန္အေသးစိတ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သျဖင့္ အတြင္းသိသူတေယာက္က ေဖာ္ေကာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ တဖက္နားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍မရပါ ။ အဓိကအခ်က္မွာ တိုင္ၾကားသူ၏နာမည္နွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (ေဖ့ဘြတ္ေပါ ္တြင္) မပါရွိသျဖင့္ တိုင္စာထက္ ပစ္စာသေဘာလည္းျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္ ။ သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္သို ့တိုင္စာတြင္ အမည္ ၊မွတ္ပံုတင္အမွတ္ပါရွိျပီး ေဖ.စ္ြတ္ေပါ ္တြင္ အမည္မေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါက တိုင္စာမွာ ဥပေဒသေဘာေဘာင္၀င္ပါသည္ ။ သို ့မဟုတ္ပဲအမည္မေဖာ္ပါက အသေရဖ်က္ျခင္းဟုလည္းယူဆရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုကိစၥသည္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ဂုဏ္သိကၡာ ၊ အမည္ပါ၀င္ေနသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ နွင့္သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနမွတရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပြင့္လင္းျမင္သာစြာထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သလို ။ ၾကားခံအဖြဲ ့အစည္းတခုခု (ဥပမာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန ၊ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ ့ ၊ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန ) လည္း ခ်က္ျခင္းစစ္ေဆးသင့္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္ ။ မဟုတ္လ်ွင္ စြပ္စြဲသူကို ၊ ဟုတ္လ်ွင္ က်ဴးလြန္သူကို ဥပေဒအတိုင္းအေရးယူအျပစ္ေပးေစခ်င္ပါသည္ ။ NLD အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ ျပည္သူလူထုက အယံုၾကည္ဆံုးအခ်က္မွာ အဂတိ မလိုက္စားဘူးဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်က္ကိုထိပါးေစေသာ သတင္းမ်ားသည္ ခုတေလာတြင္ ဟိုမွသည္မွတစြန္းတစ ထြက္ေပါ ္လာေနသည္ျဖစ္ရာ ထိေရာက္စြာစံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္ ။ 

              ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ကို (၆)လ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပးျခင္းေနာက္တြင္မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရိွိသလဲဆိုတာျပည္သူလူထုကသိခ်င္ေနၾကပါသည္ ။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းသေဘာတရားအရ လာမည့္ခရီးသြားရာသီအတြက္ၾကိုတင္လက္ခံထားေသာ booking မ်ားဖ်က္သိမ္းလ်ွင္ခရီးသြားမ်ားနစ္နာနိုင္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လဖြင့္ခြင့္ေပးသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္တရပ္ပါ၀င္ပါသည္ ။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဟုတ္ခ်င္လဲဟုတ္ပါမည္ ။ သို ့ေသာ္ ဥပေဒအထက္တြင္မည္သူမ်ွခ်ြင္းခ်က္မရွိသင့္ပါ ။ အစိုးရသည္ ဗူးဆိုလွ်င္ဖရံုမသီးသင့္ပါ ။ ခရီးသြားေလာကတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဧည့္လမ္းညြွန္လုပ္လာသူတစ္ေယာက္အေနနွင့္ေျပာရလ်ွင္ Tour ေလာကတြင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္၌ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္သည္ နိုင္ငံျခားသားတည္းခိုေလ့ရွိေသာဟိုတယ္မဟုတ္ပါ ။ က်ြန္ေတာ့္လုပ္သက္တစ္ေလ်ွာက္ က်ိဳက္ထီးရိုးသို ့နိုင္ငံျခားသားနွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း တစ္ခါမွရိုးရိုးေလးဟိုတယ္တြင္ နိုင္ငံျခားသားတည္းတာမေတြ ့ရဖူးပါ (ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြတည္းလ်ွင္ေတာ့မေျပာတတ္ပါ၊ဥေရာပတိုက္သားနွင့္အေမရိကန္ေတြေတာ့တခါမွတည္းတာမေတြ ့ပါ)။ က်ိဳက္ထီးရိုးတြင္ က်ိဳက္ထိုဟိုတယ္ ၊ Mountain Top ဟိုတယ္ ၊ Golden Rock ဟိုတယ္မ်ားတြင္သာ နိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုတည္းပါသည္ ။ထို ့အျပင္ေတာင္ေျခတြင္လည္း Golden Sun Rise ဟုိတယ္၊ Bawga Theiddhi ဟိုတယ္ Lotus Da Dar ဟိုတယ္၊ Eternity Resort အပါအ၀င္အျခားဟိုတယ္မ်ား၊က်ိဳက္ထိုတြင္ စိမ္းလဲ့တင္ဟိုတယ္ စသည္ျဖင့္ အလံုအေလာက္ရွိျပီးျဖစ္ရာ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ဥပေဒနွင့္မညီ၍ပိတ္သိမ္းခံရလည္း ခရီးသြားေလာကအတြက္ထိခိုက္စရာမရွိပါ ။ ပိုင္ရွင္အတြက္ေတာ့ထိခိုက္ခ်င္ထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ ဟိုတယ္ (၆)လဆက္ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသိပ္ျပီးဆီေလ်ာ္မွုမရွိပဲ အစိုးရသည္ ကိုယ္ေထြးျပီးသားတံေတြးကိုကိုယ္ျပန္မ်ိဳသလိုရွိေနပါသည္ ။ 

ခရီးသြားေလာက၌ စည္းကမ္းနွင့္မညီဘူးဆိုကာ ဘာမဟုတ္ေသာကိစၥနွင့္ ဂိုဒ္လိုင္စင္အသိမ္းခံရေသာ ဧည့္လမ္းညြွန္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။ဧည့္လမ္းညြွန္တေယာက္ဆိုလ်ွင္သူ ့ဧည့္သည္နိုင္ငံျခားသားက ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုက္ေ၀သည္ဆိုသျဖင့္ ဧည့္လမ္းညြွန္ကို မဆီမဆိုင္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းေသာအျဖစ္မ်ားလဲ ျမန္မာ့ခရီးသြားေလာက၌ အတိတ္တခ်ိန္ကျဖစ္ခဲ့ဖူး ၊ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။သို ့ေသာ္ ထိုသို ့မဆီမဆိုင္ခံရလ်ွင္ေသာ္မွ ဧည့္လမ္းညြွန္ကေလး ဤခရီးသြားရာသီတြင္ အလုပ္မပ်က္ေစရန္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္ဆိုေသာ စီရင္ထံုးမ်ိဳး မရွိခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း ရိုးရိုးကေလးနွင့္ ဆန္းေနေသာ ကိစၥတခုအတြက္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ ဟူေသာရထားေခါင္းတြဲၾကီးေနာက္မွ ရထားတြဲမ်ားအားလံုး သန့္ရွင္းေခ်ာေမြ ့ စြာေမာင္းနွင္နိုင္ၾကပါေစ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္) 

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္ 
၄.၁၁.၂၀၁၆ NLD ပါတီရဲ႕ သုေတသနဌာနအတြင္းေရးမွဴး ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း (Facebook-Myo Yan Naung Thein page )
NLD ပါတီရဲ႕ သုေတသနဌာနအတြင္းေရးမွဴး ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း (Facebook-Myo Yan Naung Thein page )
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီရဲ႕ သုေတသနဌာနအတြင္းေရးမွဴး ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းကို အာဏာပိုင္ေတြက ဖမ္းဆီးသြားတယ္လို႔ NLD ပါတီက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္မွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)နဲ႔ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း အာဏာပိုင္ေတြဖမ္းဆီးစဥ္မွာ အတူရွိေနသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒီအေျခအေန အျပည့္အစုံကိုေတာ့ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရ NLD ပါတီရဲ႕ သုေတသနဌာနအတြင္းေရးမွဴး ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းကို ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းမွာ အာဏာပိုင္ ေတြဘက္က ဖမ္းဆီးသြားခဲ့တာပါ။ ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒပုဒ္မ နဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ေတာ့ အတိအက်မသိဘူး။ ဒီေန႔ေန႔ခင္းမွာဖမ္းသြားတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ တိုင္ထားတယ္လို႔ အဲဒီလိုသတင္းရပါတယ္။”

ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းကို အခုအခါမွာ အာဏာပိုင္ေတြက လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွာ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနၿပီး၊ သူ႔ကို ဖမ္းသြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနပတ္သက္ၿပီး၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူနဲ႔ အတူရွိေနတဲ့ NLD ပါတီသုေတသနဌာနအဖဲြ႔၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေနမိုးေအာင္ကအခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ယုဇန ဟိုတယ္မွာေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္ရယ္ ၊ မိတ္ေဆြတေယာက္ရယ္၊ သူရယ္စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာလာၿပီး ဖမ္းသြားတာပါ။ အဓိကေတာ့ သူက Facebook မွာေရးတဲ့အေၾကာင္းအရာတခုေၾကာင့္ေပါ့ေနာ္၊သူ႔ Facebook မွာေရးတဲ့အေၾကာင္းအရာတခုေၾကာင့္ က်ေနာ္သိထားတာကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေပါ့ေနာ္ အတိအက်ေတာ့ မသိဘူး။ ဖမ္းတုန္းကေတာ့ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွာပဲေပါ့ေနာ္ အခုေတာ့ စစ္တပ္ကတရားစြဲတယ္ လို႔ေတာ့ေျပာတာပဲ။ ရဲက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရတာေပါ့ေနာ္ တရားစြဲလာတဲ့လူ ရွိတဲ့အတြက္ အဲလိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေယဘုယ်သိထားတယ္ခင္ဗ်။ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့မွ ဒီလိုအမႈစြဲထားတဲ့အတြက္ လာဖမ္းတာပါဆိုၿပီးေတာ့မွ အဲဒီသေဘာမ်ိဳးေျပာတာေပါ့ေလေနာ္။ အဲလိုမ်ိဳးဖမ္းၿပီးေတာ့ ေျပာတာပါ အရပ္၀တ္ေတြလည္းပါတယ္၊ ေနာက္ ရဲ ယူနီေဖာင္းလည္းပါတယ္ ၄-၅ ေယာက္လာဖမ္းတယ္ခင္ဗ်။”

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတခုျဖစ္တဲ့ Facebook ကေန တဆင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေပၚမွာ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိေရးသားခဲ့တာေၾကာင့္ ၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတဦးက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တရားစဲြခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ကိုေနမိုးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိ သလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာတာကေတာ့

“က်ေနာ္တို႔က ဒီလိုကိစၥက ဒီတဆင့္ၿပီးရင္ တရားရံုးတင္ရမွာကုိ တရားရံုးတင္တဲ့အခါက်ရင္ သူတို႔တင္ခဲ့ရင္ေပါ့ေနာ္ တရားရံုးတင္ရင္ က်ေနာ္တို႔က ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းအတြက္က်ေနာ္တို႔ defense လုပ္ေပးရမွာေပါ့။ ဒါအတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။”

လြန္ခဲ့တဲ့လေတြအတြင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ နဲ႔ တပ္မေတာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို သေရာ္တဲ့ဓါတ္ပုံေတြ ျဖန္႔ေ၀မႈ၊ တပ္မေတာ္ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈစတဲ့ အမႈေတြနဲ႔ တရားစဲြ အေရးယူတာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။

က်ိဳတုိ ႏိုဝင္ဘာ ၃

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အား က်ိဳတိုတကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ အပ္နွင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄း၁၀ နာရီတြင္ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္ Yamauchi Hall တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘဲြ႔ အပ္နွင္းပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ နွင့္ ယင္းတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေန သည့္ ျမန္မာနို္င္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား (၈) ဦးနွင့္ ဒီမိုကေရစီ ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ နွင့္လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈ အခမ္းအနား အား ဆက္လက္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႕ေနာက္ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္အပါအ၀င္ က်ိဳတိုၿမိဳ႕ရွိ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္ ၀န္ထမ္းမ်ား နွင့္ ေတြ႔ဆံုနွဳတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တိုကိ်ဳျမိဳ႕မွ က်ိဳတိုျမိဳ႕သို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃း၁၇ နာရီတြင္ Shinkansen ရထားျဖင့္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ က်ိဳတိုျမိဳ႔ တြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း က်ိဳတိုျမိဳ႕ေတာ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားနွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တည္ခင္းသည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာ စားပြဲသို႕ တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Myanmar State Counsellor Office


"မုဒိတာပြားမွ တိုးတက္မည္"

ဂ်ပန္ဝါဆာတာတကၠသိုလ္က လူႀကီးမင္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း အခုလိုေတြ႔ဖို႔စီစဥ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ စီစဥ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္မတို႔ အားလံုးေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ ဆန္႔သေလာက္ပဲ ေတြ႔ခြင့္ရတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဗမာေတြက မိမိေပါ့ ငါမလာရဘူးလား ငါမလာရဘူးလား ဆိုၿပီး ျငင္းၾကခံုၾကတယ္လို႔ ကၽြန္မ ၾကားပါတယ္။ အဲ့ဒီက စၿပီး ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္ကိုယ္ကို ျပဳျပင္ဖို႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆိုတာ စဥ္းစားေစ ခ်င္ပါတယ္။
ဒါဟာ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခု ပြင့္လင္းလာတဲ့ေခတ္သစ္မွာ ဒီလို စိတ္ထားေတြထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ငါမပါရဘူးလား ဆိုတဲ့ စဥ္းစားမႈထက္ ပါဝင္သင့္တဲ့သူေတြပါသြားရင္ ေက်နပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ မပါရလုိ႔ ရိွရင္ လည္း ေစာင့္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရိွဖို႔ လုိပါတယ္။ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ မလုိပါဘူး။ ပါမွျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေဘးကေနပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေဘးကေနအားေပးျခင္း၊ မုဒိတာပြားျခင္းဆိုတာလည္း ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ားႀကီးအေရးႀကီးပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ မွာ ဒီကေန႔ မုဒိတာနည္းေနတယ္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီဟာကို အဓိကအေလးထားေစခ်င္ပါတယ္။ မုဒိတာပြားတယ္ဆိုတာ ပြားႏိုင္မွ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံတုိးတက္မွာပါ။

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရိွမဲ့ မည္သူ႔ကိုမဆို ကၽြန္မတို႔ မုဒိတာပြားႏုိင္ရ မယ္။ ငါမလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ကိစၥ သူလုပ္ေပးႏုိင္ပါလား.. ဒါေၾကာင့္မို႔ ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ပံ့ပိုးေပးမယ္၊ ကူညီေပးမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ ထားရမယ္။
ငါက သူတို႔ထက္ပိုလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြမထားပါနဲ႔။ တကယ္လုပ္ၾကည့္မွ တကယ္လုပ္ႏုိင္မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာေတြ႔ရမွာပါ။
အဲ့ေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ရတဲ့ကိုယ္က်ရာေနရာမွာ တာဝန္ယူ ပီပီျပင္ျပင္ထမ္းေဆာင္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံ တုိးတက္ဖို႔အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။

ဂ်ပန္မွာေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြက -

ပထမဆံုးအားျဖင့္ ဒီႏုိင္ငံမွာေရာက္ေနတယ္ဆိုလုိ႔ရိွ႕ရင္ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါလည္း ကၽြန္မတို႔သင္ယူရမဲ့ကိစၥပါ။ ဒါကိုသတိျပဳမိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္သင္ယူရမယ့္ ကိစၥကို သင္ယူရမွန္းသိဖို႔လုိပါတယ္။ မဟုတ္တဲ့ မာနနဲ႔ တခါတည္း ငါဘာမွသင္ယူဖို႔မလိုဘူး တတ္ၿပီးသား သိၿပီးသားဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ တိုးတက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ႀကိဳးစားရမယ္၊ စည္းကမ္းရိွရမယ္။ ဒါမွ ကၽြန္မတို႔တိုးတက္ႏုိင္မွာပါ။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးလိုတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာက ကိုယ့္တစ္ေယာက္ တည္းေၾကာင့္ လုပ္မွာလား အမ်ားအတြက္လုပ္တာလားဆိုတာ အဲ့တာကို စဥ္းစားဖို႔လုိပါတယ္။

ကၽြန္မ ဝါဆာဘာ တကၠသိုလ္က ဆရာေတြနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ဒီမွာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁၆ေယာက္ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္မ နားလည္ ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီ၁၆ေယာက္ဟာ ပညာသင္ၿပီးတဲ့ အခါက်လို႔ ရိွရင္ ႏုိင္ငံ့ အတြက္ ဘယ္ဘက္ကေနပံ့ပိုးမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီ ၁၆ေယာက္တင္မကဘူး တျခားဒီႏုိင္ငံမွာ လာၿပီးေတာ့ ပညာသင္ဖို႔ အခြင့္အေရး ရေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီးပြားေရးအရ ေလ့လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွာကိုယ္ ဘယ္လို အက်ဳိးျပဳမလဲ ဆိုတာ ျပန္ၿပီး စဥ္းစာေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အဲ့လိုေျပာလို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ အေျခခ်ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ စိတ္အားငယ္စရာ မလိုပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ဘယ္အေျခအေနမ်ဳိးမဆို တကယ္ေစတနာနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ရိွရင္ ပံ့ပိုးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလန္းေတြကေပၚလာမွာပါ။ ဒီေတာ့ အဲ့ဒီဟာေတြၾကည့္ၿပီး လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ကေန ကူညီႏုိင္မလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၾကပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကူညီတဲ့ေနရာကလည္း လိုတဲ့ေနရာက ကူညီဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာမွ လုပ္ေပးမယ္ဆိုတာက တကယ့္ကူညီတဲ့စိတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ ကူညီတဲ့စိတ္တာ တစ္ခါတစ္ေလ တကယ့္ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာမဟုတ္ေပမယ့္ လုပ္သင့္တဲ့ေနရာကိုလုပ္ရပါမယ္။ လုပ္သင့္တ့ဲေနရာ လုပ္ခ်င္တဲ့ေနရာဆိုတာ အမတန္မွ ကြာျခားပါတယ္။

"အဆမ်ားစြာ တိုး၍ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေန"

အခု ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာဆို အဖက္ဖက္ကတုိးတက္ဖို႔လုိေနပါတယ္။ အခု စီးပြားေရးကို ကၽြန္မတို႔ ဝင္တုိးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး က ေႏွးေကြးေနတယ္၊ ထုိင္းမိႈင္းေနတယ္လုိ႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္္။ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ ေနာက္က်ေနတဲ့စီးပြားေရးကို တိုးေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ဒီအေျခအေနမွာ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ဆ သံုးဆ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ပိုလုိပါလိမ့္မယ္။

၁၉၄၅-၄၆-၄၇ စစ္ၿပီးကေပါ့ေနာ္.. လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကာလ တုန္းက ဆိုရင္ ေဖေဖတို႔ေျပာခဲ့တဲ့စကားရိွပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သူမ်ားေတြလမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပးႏုိင္မွ အမွီလိုက္ႏုိင္မွာတဲ့။ ဘာလို႔ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံက စစ္ရဲ႕ဒဏ္ကိုခါးခါးသီးသီး ခံခဲ့ရလို႔ ျပန္ၿပီး လမး္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ တျခားသူေတြထက္စာရင္ ပိုၿပီးဝါယမစိုက္ထုတ္ႏုိင္ ပိုၿပီးႀကိဳးစားႏုိင္မွ ပိုၿပီးအပင္ပန္းခံနုိင္မွ တျခားလူေတြနဲ႔တန္းတူျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ ေျပာခဲ့တဲ့ စကား အခုေခတ္မွာလည္း ဒီစကားက တည္ဆဲပါပဲ။ ဒီအေျခအေနမွာ တျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီးႀကိဳးစားႏုိင္ မွ၊ တျခားသူေတြထက္ပိုၿပီး သေဘာထားႀကီးႏုိင္မွ၊ တျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီး အပင္ပန္းခံႏုိင္မွ၊ တျခားလူေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔တန္းတူျဖစ္ႏုိင္မွာပါ။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက ကၽြန္မတို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အရင္ အတုိင္း ေရွ႕မွာ ေျပးေန တဲ့ ႏုိင္ငံျပန္ျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာ ကၽြန္မတုိ႔အားလံုး ဝိုင္းဝန္းၿပီး ႀကိဳးစားေစလုိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးအတြက္ပါ။

"ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ကိုယ္တေယာက္တည္း ခ်မ္းသာတာဟာ ဘာမွဂုဏ္ယူစရာ မဟုတ္"

ကၽြန္မ ခဏခဏေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံဟာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ကိုယ္တေယာက္တည္း ခ်မ္းသာတာဟာ ဘာမွဂုဏ္ယူစရာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္ရဲ႕ခ်မ္းသားမႈကို အမ်ားအတြက္ သံုးပါ၊ ကိုယ့္အတြက္လည္း သံုးပါ၊ အားလံုးကို အမ်ားအတြက္လည္း သံုးရမယ္လို႔ မဆိုလုိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ အတၱဟိတ ပရဟိတ ႏွစ္ခုလံုး ရိွပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ လည္းလုပ္ဖုိ႔လည္း တာဝန္ရိွတယ္၊ အမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ဖို႔တာဝန္ရိွတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို မွ်မွ်တတသံုးလုိက္မယ ္ဆိုလုိ႔ရိွရင္ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံဟာ အမတန္မွ တိုးတက္မွာပါ။

ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းရိွမွပဲ သူမ်ားအတြက္ လုပ္ႏုိင္စြမး္ရိွမွာပါ။ ဥပမာဆိုလို႔ရိွရင္ အမ်ားအတြက္ ပညာေရးေလာကမွာကူညီျခင္း၊ ပထမဆံုး ကိုယ္က ပညာသင္ယူရမယ္။ ကိုယ္ကပညာ မတတ္ဘဲနဲ႔ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေန တဲ့ အခ်ိန္ ကိုယ္တေယာက္တည္း ခ်မ္းသာတာဟာ ဘာမွဂုဏ္ယူစရာ မဟုတ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ကၽြန္မတို႔ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္ကပညာေပးခ်င္ပါတယ္ ဆိုတာ ဒါဟာ လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။ အဲ့ေတာ့ အတၱဟိတ ကိုယ့္အတြက္ ပညာရွာယူရမယ္။ ပရဟိတ ဒီပညာကိုျပန္႔ပြားေအာင္မွ်ေဝရမယ္။

"ဆရာစား ခ်န္ျခင္း မရွိသင့္"

ဆရာစား ခ်န္တယ္ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို မႀကိဳက္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္မ ခဏခဏေျပာဘူး ပါတယ္။ တျခားဘာသာစကားမွာလည္း ဒီလိုစကားမ်ဳိးမၾကားဘူးပါဘူး။ ဂ်ပန္ စကားမွာရိွလားေတာ့ မသိပါဘူး။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာေတာ့ ဆရာစား ခ်န္တယ္ဆိုတာေတာ့မရိွပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ဘာသာစကားမွာ ဘာလို႔ရိွလဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေရွ႕က ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ လုပ္ခဲ့ဘူးလို႔လား၊ လုပ္တ့ဲအက်င့္ ရိွခဲ့လုိ႔လားဆိုတာ ကၽြန္မတို႔စဥ္းစားစရာပါ။

ဆရာစားးခ်န္တယ္ဆိုတာ မရိွသင့္ဘူးဆိုတာ ဆရာတေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ေတြ ဘယ္ေလာက္တိုးတက္သလဲဆိုတာပါပဲ။ သူတေယာက္တိုးတက္တယ္ဆိုတာ သူ႔ရဲ႕ဂုဏ္ပဲျဖစ္တယ္။ ဆရာရဲ႕ဂုဏ္မဟုတ္ဘူး အဲ့ဒါကို နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

အဲ့တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးသမားတေယာက္ရဲ႕ဂုဏ္ဟာ သူတေယာက္တည္း ခ်မ္းသာတဲ့ဂုဏ္မဟုတ္ပါဘူး၊ သူရဲ႕ခ်မး္သာမႈကို အမ်ားအတြက္သူဘယ္လို အသံုးျပဳႏုိင္သလဲဆိုတာ သူရဲ႕ဂုဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတေယာက္တည္း ခ်မ္းသာတာ သူ႔ရဲ႕လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္လို႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဂုဏ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ခ်မ္းသာမႈနဲ႔ ဂုဏ္က မတူပါဘူး။ ခ်မ္းသာမႈဆိုတာ ကၽြန္မ ေျပာတာက ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာခ်မ္းသာမႈကို ေျပာတာပါ။ အဲ့ေတာ့ ရာထူးရာခံႀကီးမားလို႔ ပိုက္ဆံမ်ားလို႔ ဒါဟာဂုဏ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ရဲ႕ ရာထူး ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အင္အားေတြကို ဘယ္သူ႔အတြက္ ဘယ္လုိသံုးသလဲဆိုတာသာ ကိုယ့္ဟာ ဘယ္ေလာက္ဂုဏ္ရိွလဲ၊ မရိွဘူးဆိုတာသာ ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အခု ကၽြန္မတို႔အစိုးရသစ္ဖြဲ႔တဲ့အခါမွာလည္း ပါဝင္ခ်င္တဲ့သူေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းလူတုိင္း ပါဝင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ သေဘာ မေပါက္ဘူး။ တခ်ဳိ႕လူေတြက သူတို႔ ရာထူးရိွမွ ေနရာရိွမွ ပါဝင္ႏုိင္မယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ ရာထူးရိွမွေနရာရိွမွ သူတို႔လုပ္ရတာ ဂုဏ္ရိွတယ္လုိ႔ သူတို႔ထင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ မၾကာခဏေျပာဘူးပါတယ္။ ဘယ္အေျခအေနမွာမဆို တကယ္ ေလးစားစရာအေကာင္းဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အမည္မသိ ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔။ အမည္မသိ မဟုတ္ဘူး၊ အမည္ခံခ်င္တဲ့စိတ္ကို မရိွတာ။ ဂုဏ္ရဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ဂုဏ္သတင္းၾကြယ္ဝဖို႔မဟုတ္ဘူး။ တျခားသူေတြက အထင္ႀကီးဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ငါရရာေနရာက လုပ္မယ္၊ ငါ ရရာေနရာက ပံ့ပိုးမယ္ဆိုတဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အမည္မသိ ရဲေဘာ္ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီခရီးက ဒီအေျခအေန အထိ ေရာက္လာတာ။

"ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမ်ား ေလးစားေအာင္ လုပ္ပါ"

ကၽြန္မတို႔ဒီမိုကေရစီခရီးက ဒီအေျခအေနေရာက္လို႔ ၿပီးမလား ဆိုေတာ့ မၿပီးေသး ပါဘူး။ ဆက္ၿပီး သြားစရာ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ စနစ္တစ္ခု ကို အျမစ္တြယ္ဖို႔ဆိုတာ အမတန္မွၾကာပါတယ္။ အခု ကၽြန္မတို႔စနစ္က အခုမွ အစပ်ဳိးတာဆိုေတာ့ အျမစ္တြယ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔အမ်ားႀကီးဝိုင္းၿပီး ႀကိဳးစားရမွာပါ။ ဒီလိုအျမစ္တြယ္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုတာ အမ်ားအတြက္ အျမစ္တြယ္ေအာင္လုပ္တာဆိုတာ အားလံုးသေဘာေပါက္ဖို႔လုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္မွာ တာဝန္ကို အၿမဲေရွ႕တန္းတင္ပါလုိ႔ ကၽြန္မကေန တိုက္တြန္းတာပါ။ အခြင့္အေရးဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္ အခြင့္အေရးဆိုတာ ကာကြယ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တဲ့ အခါမွာ ကိုယ့္တေယာက္တည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သေဘာထားအရ မူအရ ကာကြယ္ရမယ္။ ဥပမာ- သတၱိရိွရိွနဲ႔ ႏုိငိ္ငံသားတစ္ေယာက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ကိုယ္ကိုယ္ကို ကာကြယ္တာျဖစ္တယ္။ ကိုယ္တေယာက္တည္းအတြက္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုယ္ ကာကြယ္ လား၊ ဘယ္ဟာကိုၾကည့္ၿပီးလုပ္သလဲဆိုတာ ကိုယ္ဟာကိုယ္ အသိဆံုးပါ။ ျပင္ပက လူေတြေတာ့သိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္သူကမွ ကၽြန္ေတာ့္အခြင့္အေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တယ္ လုိ႔ေတာ့ ေျပာေလ့ မရိွပါဘူး။

ဟိုလူ႔အခြင့္အေရးအတြက္၊ ဒီအခြင့္အေရးအတြက္၊ ဒီလုိပဲေျပာၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ပဲ ကိုယ့္အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္တာလား၊ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တယ္ဆိုတာ အမ်ားရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ၿပီး လုပ္တာလားဆိုတာ ကိုယ္အသိဆံုးပါ။
ဒါေပမယ့္ ကိုယ္အသိဆံုးဆိုေပမယ့္ ေဘးပတ္ဝန္က်င္က မသိဘူးလို႔ေတာ့ မထင္နဲ႔။ တျဖည္ျဖည္းေတာ့ သိလာတာပဲ။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ သိခ်င္မွ သိမွာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ေပၚလာတာပဲ။ အဲ့တာေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြက ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကိုယ့္အတြက္လည္းလုပ္ပါ၊
သူမ်ားအတြက္လည္းလုပ္ပါ။ ဒီစိတ္ဓာတ္ကိုေမြးျမဴပါ။ ဒီစိတ္ဓာတ္ေမြးႏုိင္မွ ကၽြန္မတို႔တိုးတက္ႏုိင္မွာပါ။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံတုိးတက္ဖို႔ဆိုတာ အမ်ား တာဝန္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံတိုးတက္ရင္ အမ်ားကလည္း ဒီတုိးတက္မႈရဲ႕ အက်ဳိးကို ခံစားရမွာပါ။

တစ္ကမာၻလံုးကေလးစားတဲ့ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရတာနဲ႔ အမ်ား မေလးစားတဲ့ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားျဖစ္ရတာ မတူဘူး ဆိုတာ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ယံုၾကည္မယ္လို႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံကို သူမ်ားေလးစားေအာင္ ဆိုတာ အထင္ႀကီးခံခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး၊ ေလးစားအပ္တဲ့ လကၡဏာေတ၊ြ ေလးစားအပ္တဲ့ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ၊ ကၽြန္မတို႔ ပိုင္ဆုိင္ဖို႔ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ အမ်ားေလးစားမႈကို ခံသင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဘာမွ ကိုယ့္ဘာသာ မလုပ္ထားဘဲနဲ႔ ဘာမွကိုယ့္မွာအရည္အခ်င္းမရိွဘဲနဲ႔ အေလးစားခံရတယ္ဆိုတာ တနည္းအားျဖင့္ လူေတြက အထင္မွားၿပီးေလးစား တာျဖစ္မယ္။ကိုယ္လုပ္ဘူးတယ္ ကိုယ့္မွာဂုဏ္ရိွတယ္ ထင္တယ္္။ အမွန္ေတာ့ ကိုယ့္မွာ ဂုဏ္မရိွဘဲ အေလးစားခံရတယ္ဆိုတာ အမွန္ေတာ့ ဘာမွတန္ဖိုး မရိွပါဘူး။

ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံကိုေလးစားေအာင္ လုပ္ပါ။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံကို အမ်ားေလးစားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔တဦးခ်င္း တဦးရဲ႕ ဂုဏ္ကိုတက္ေအာင္ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အခုဆိုလို႔ရိွရင္ လုပ္စရာေတြကအမ်ားႀကီးပါပဲ။
ႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရး...
ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ခုနက ပထမဆံုး ေျပာသြားတာက ႏုိင္ငံေရးပဲ။

ကၽြန္မက ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အၿမဲတမ္းေျပာပါတယ္။ ဒီလုိေျပာရျခင္းက အေၾကာင္းရိွပါတယ္။ တစ္ေၾကာင္းကေတာ့ အျဖစ္ကို အျဖစ္တုိင္းေျပာတာပါ။ ကၽြန္မက ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔လႈပ္ရွားခဲ့ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး သမားလို႔ ကၽြန္မ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ အသံုးအႏႈန္းကို နားလည္မႈလြဲတာလည္းရိွပါတယ္။ အထင္ေသးတာလည္း ရိွပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုအထင္ေသးရျခင္း အေၾကာင္းကလည္း ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေၾကာင့္ အထင္ေသးရျခင္းျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ရပ္တည္မႈေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ ဘာမွန္း နားမလည္မႈေၾကာင့္ အထင္ေသးရျခင္ျဖစ္တယ္။

အဲ့ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူေတြက အမ်ားကေလးစားေအာင္ လုပ္ဖို႔ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕ တာဝန္ပဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကို အေၾကာင္းမဲ့ အထင္မေသးဖို႔ ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ တာဝန္ပဲ။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ လူမိုက္ေတြမွလုပ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ မွန္ပါတယ္။ မိုက္တယ္တိုတာ စြန္႔စားတတ္တဲ့ဆိုတဲ့ အျမင္ကျမင္ရင္ မွန္ပါတယ္။

အရင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတယ္ဆိုတဲ့ေခတ္တုန္းက တိုဗမာ အစည္းအရံုးအဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ခ်ိန္ကဆိုရင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးအဖြဲ႔အဝင္ စုေဆာင္းေတာ့ သတင္းစာထဲမွာေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ လူမုိက္အလို ရိွသည္ ဆိုၿပီးေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲ့တုန္းက ေျပာခဲ့တာရိွတယ္။ သခင္ေပါက္စ ေထာင္ေျခာက္လ။ အခု ကၽြန္မတို႔ေခတ္က်ေတာ့ ၆လေလာက္ဆိုတာ ေထာင္က်တယ္လို႔ေတာင္ မသတ္မွတ္ဘူး။

အဲ့ေတာ့ NLD အေနနဲ႔ ၾကမ္းခင္းေစ်း ၅ႏွစ္။ ၅ႏွစ္ဆိုရင္ ေထာင္က်တယ္လို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ အဲ့ဒီဟာေတြၾကည့္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး လုပ္တဲ့သူေတြက လူမိုက္ေတြ၊ ဘာမွအက်ဳိးမရိွတဲ့အလုပ္ လုပ္ေနတယ္၊ သူတို႔ကိုယ္သူတုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုိ႔၊ သူတို႔မိသားစုေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တယ္လို႔ သူတို႔ထင္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔လုပ္တာ ဒုကၡေရာက္ခ်င္လို႔လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ ဒုကၡမေရာက္ခ်င္ပါဘူး။ ဘယ္သူမဆို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေအးေအးေဆးေဆး ေနခ်င္ၾကတာပဲ။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေအးေအးေဆးေဆး မေနခ်င္ၾကတဲ့သူေတြ က ေခါင္းမေကာင္းဘူး လို႔ပဲ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒါ့ထက္ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရိွတယ္။ ကိုယ္တဦးတည္းခ်မး္သာလို႔၊ ကိုယ္တဦးတည္းေအးေဆးလို႔၊ ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုတစ္ခုတည္း ခ်မ္းသာဖို႔ ေအးေဆးဖို႔ ဒါထက္ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြရိွတယ္ဆိုတာကို လက္ခံဖို႔ ႏွလံုးသြင္းထားဖို႔ လုပ္ထားပါတယ္။
တခ်ဳိ႕က ေနာင္တမဲ့ အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လုပ္တဲ့သူ မပါဘူးမဟုတ္ဘူး အတိုင္း အတာတခုထိ ပါပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပါမွာပဲေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ ဘယ္ အေျခအေနမ်ဳိးမဆို အခြင့္အေရးၾကည့္ၿပီးဝိုင္းရံတဲ့သူဆိုတာ ပါမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ ရုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ကိစၥေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ နဲ႔ ႏိုင္ငံ့အတြက္ ပန္းတိုင္တစ္ခုကို ေရာက္ရိွခ်င္လို႔ ဒီလိုရုန္းကန္လာခဲ့ရတာပါ။
ဒါက ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေရးကိစၥကိုေျပာတာပါ။

"လူမႈေရး"

အခု ကၽြန္မတို႔ လူမႈေရး။

လူမႈေရးဟာ ႏုိင္ငံေရးဟာ ခြဲျခားလို႔မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ လူမႈေရးရဲ႕တစ္ပိုင္းတစ္စ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လူမႈေရး တိုးတက္မႈကို ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္
နံပါတ္(၁) စိတ္ဓာတ္ေပါ့။ ေစာေစာကေျပာတဲ့ထဲမွာပါသြားပါတယ္။ သည္းခံမႈနဲ႔ မုဒိတာပြားဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေရးဆိုတာ အမ်ားအတြက္လုပ္တယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႔အတြက္ ေနာက္တစ္ခုက လူမႈေရးနဲ႔ အရမ္း အေရးႀကီးတာ ကေတာ့ ပညာေရး။

ပညာေရးကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ပညာတတ္ေတြအမ်ားႀကီး လိုေနပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြဆိုတာ အခုေခတ္ ပညာတတ္ေတြ ကၽြန္မတို႔လုိပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္ၿပီးအက်ဳိးျပဳမယ္ဆိုလို႔ ရိွရင္ ကိုယ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သေဘာေပါက္ဖို႔လုိပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ပညာသင္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုဘက္ကျပန္ၿပီး ပံ့ပိုးေပးမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္လာတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြလည္းရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြေတာ့ မေျပာပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က တျခားႏိုင္ငံသား ခံယူထားတာေတြလည္းရိွပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္လည္း စိတ္ညစ္စရာမလိုပါဘူး။ အားငယ္စရာလည္းမလိုပါဘူး။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသား ခံယူထားၿပီးရင္ အဲ့ဒီႏိုင္ငံအေပၚသစၥာရိွရမယ္။ ေက်းဇူးတရား ရိွရမယ္။ ကိုယ့္ကိုကာကြယ္ေပးတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ္အေျခခ်ခြင့္ေပးတဲ့ႏိုင္ငံ။
ေနာက္တစ္ခုကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕အမိႏိုင္ငံအေပၚမွာလည္း သံေယာဇဥ္ မျပတ္ရဘူး၊ အမိႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်းဇူးကိုလည္း ဆက္ၿပီးေက်းဇူးသိရမယ္။ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ ကိုယ့္ကိုေမြးထုတ္ေပးထားတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ရဲ႕အမိႏိုင္ငံအေပၚမွာလည္း ဆက္ၿပီး ေမတၱာထားေပးရမယ္။

အဲ့ဒီေမတၱာနဲ႔ ေက်းဇူးတရာအရ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးႏုိင္တယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ဒါဟာ တာဝန္ေက်တယ္လို႔ ကၽြန္မ သတ္မွတ္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ပညာေတြကို အဖက္ဖက္ကၾကည့္ၿပီးေတာ့ အမ်ား အတြက္ အသံုးတာဟာ လူမႈေရးမွာ အမတန္မွ တိုးတက္ေစမယ့္ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္က်န္းမာေရးလည္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ပညာေတြဘယ္ေလာက္ တတ္ထား တတ္ထား ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကို အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးႏိုင္တဲ့ဘက္က ပံ့ပိုးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ ပါတယ္။ ဒီလိုပံ့ပိုးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းနဲ႔ ပါဝင္ႏိုင္တယ္။

ဥပမာ ဆရာဝန္ႀကီးေတြ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန တစ္ႏွစ္လံုးလည္း မဆိုလိုပါဘူး။ အခ်ိန္ပိုေလးေတြကို သံုးၿပီး ပံ့ပိုးႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ့္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ တျခားပုဂၢိဳလ္ေတြကို အားေပးတာမ်ဳိး၊ ဥပမာ-ကိုယ့္ဆရာဝန္ အခ်င္းခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုေနရာ ဘယ္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ပါဝင္ႏုိင္မလဲဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔လည္း အားေပးႏိုင္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ အမ်ားစုက ဆရာဝန္ေတြက ခ်မ္းသာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးလည္းရပါတယ္လို႔။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)

ကၽြန္မတို႔အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကို ေထာက္ပံ့မယ္ဆိုလုိ႔ရိွရင္ ဒီေငြေတြ အလဟႆမျဖစ္ေစရပါဘူး။ အားလံုး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ နဲ႔ ဘယ္လိုသံုးတယ္ ဆိုတာကို သိေစရပါမယ္။ ကၽြန္မ အာမခံေပးပါတယ္။ အကယ္၍ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မသိရဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေငြေတြဘာျဖစ္သြားလဲ? ဒီေငြေတြဘယ္လိုသံုးတာလဲ ဆိုတာ ေမးပိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္သြားၿပီး လုပ္အား မေပးႏိုင္လို႔ရိွရင္ လည္း ေငြအားေတာ့ ေပးပါလို႔ ကၽြန္မတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)

"စီးပြားေရး"

ေနာက္တစ္ခုကေတ့ာ စီးပြားေရး။

စီးပြားေရးမွာေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြအမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ စီးပြားေရးသမားလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်မး္က်င္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ ဆိုတာ လက္ရိွအေျခအေနေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးစြဲၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈအတြက္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးႏုိင္မွာကို ဆိုလိုတာပါ။

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက အခု အေနာက္ကေနလိုက္ေနရတယ္ဆိုေတာ့ အေတြးသစ္ အေခၚသစ္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ကိုေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားရပါမယ္။ အခု ကၽြန္မတို႔ ၂၁ ရာစု ကို ေရာက္တာဆိုရင္ အႏွစ္၂၀ေလာက္ရိွေတာ့မယ္ေနာ္။ အခု၂၀၁၆ ၊၂၀၂၀ ဆိုရင္ အႏွစ္ ၂၀ရိွသြားၿပီ။ ဘာကိုဆိုခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ အခုထိ အခ်ဳိ႕က ၂၀ရာစုအေတြးေတြေတြးေနတယ္။

၂၀ရာစုတုန္းက ဖြံ႔ၿဖ္ိဳးတိုးတက္ခဲ့တဲ့ပံုစံနဲ႔ အခုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ပံုစံနဲ႔မတူႏုိင္ဘူး။ အရင္၂၀ရာစု အေတြးေတြနဲ႔ သြားေနမယ္ဆိုရင္ ၂၀ရာစုတုန္းက စီးပြားေရးေရွ႕ေရာက္သြားတဲ့သူေတြကို လုိက္မွီဖို႔ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၁ရာစုအေတြးေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ေရွ႕ေရာက္ေအာင္ျပန္တုိးရပါလိမ့္မယ္။
အရင္တုန္းက တုိးတက္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမ်ားဟာ အခုေခတ္နဲ႔ ညီေအာင္လို႔ တခ်ဳိ႕စနစ္ေတြကို ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာ ခက္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေရာက္ေနေတာ့ ကၽြန္မဘာကိုသြားသတိရလဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံကို ရုပ္ျမင္သံၾကားစနစ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္မ ၾကားဖူးပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ရုပ္ျမင္သံၾကားစနစ္ေနာက္က်မွ ထူေထာင္တာ အဲ့ဒီ စနစ္ကေကာင္းတယ္။ ဘာလို႔ဆုိရင္ အဲ့ဒီတုန္းက ေနာက္ဆံုးနည္းပညာနဲ႔ ထူေထာင္လုိိက္တယ္ဆိုေတာ့ အရင္ ၁၉၅၀ တုန္းက ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စနစ္ထက္စာရင္ ပိုၿပီးေကာင္းတယ္။

ဟိုအရင္ႏုိင္ငံေတြက စနစ္ေတြကို ျပန္ၿပီးေျပာင္းရလို႔ အင္မတန္ အကုန္အက် မ်ားတယ္။ အခ်ိန္လည္းယူရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေနာက္မွာေရာက္ေနေတာ့ ခက္ခဲတာေတြရိွသလုိ ကၽြန္မမတို႔မွာ အခြင့္အေရးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ေနာက္မွရလာတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို သံုးၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ဝိုင္းဝန္း ၾကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ (၁) တီထြင္မႈေပါ့။ အေတြးသစ္၊အေခၚသစ္ေတြလိုတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ဝီရိယလိုတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆုိတာ ဝီရိယဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအၿမဲတမ္းအေျပာခံရတယ္။ ေကာက္ရိုးမီးလိုပဲ ဝါးကနဲေတာက္ၿပီး ၿငိမ္သြားတာပဲဆိုတာ၊ အဲ့ဒါက ဝီရိယ မရိွတာပဲ။ ဝီရိယ မခုိင္မာတာပဲ၊ ဝီရိယနဲ႔ဆက္ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ အပင္ပန္းခံႏိုင္ရမယ္။ ဝိရိယ ဆိုတာ အားစိုက္ထုတ္ၿပီး လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဒုတိယက ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတုိင္း လုပ္တာ။ တတိယက ပင္ပန္းလို႔ရိွရင္ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္၊ ဆက္ၿပီးလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ခိုင္မာတဲ့စိတ္။ ေနာက္ဆံုးကေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ အရံႈးနဲ႔ရင္ဆုိင္ရရင္ေတာင္ အားမေလ်ာ့ဘဲနဲ႔ ဆက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္တဲ့ အျမင့္ဆံုး ဝီရိယ။

ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဝိရီယနဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္လုပ္သြားမယ္ဆိုလို႔ ရိွရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္။ စီးပြားေရး ဘက္မွာလည္းေအာင္ျမင္မယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အေသးမ်ား အလတ္မ်ား ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ အမ်ားႀကီး ေမြးထုတ္ ခ်င္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအႀကီးႀကီးေတြလညး္ ကၽြန္မတို႔ေမြးထုတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြတုိးတက္ဖို႔ဆိုတာ အားလံုးလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အလတ္စား အေသးစားေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေတာ့ အထူးအားေပးဖို႔လုိပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္စိတ္ျဖစ္ေအာင္လုိ႔လည္း ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း တာဝန္အထူးရိွပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုတာ ငါတို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္သင့္တဲ့ ႏုိင္ငံပါဆိုတာ အတိုင္းအတာတခု သူတို႔ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ငါတို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသြားလုပ္ရင္ ငါ့တို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြပါဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမဲ့သူေတြက စဥ္းစားမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းမွာ တာဝန္ရိွပါတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

"ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍"

ျမန္မာႏိုင္ငံက အေဝးေရာက္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ေတြ႔လို႔ ရိွရင္ ေမးခြန္းေမးတဲ့ အစီအစဥ္ေလး အၿမဲလုပ္တယ္ဆိုတာ အမ်ားသိၾကမွာပါ။ ဒီလိုေမးခြန္းေမးတဲ့အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ေၾကာင္းပါ။ ကၽြန္မတို႔လုပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြပိုၿပီး နားလည္ေအာင္လုိ႔ တစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တခုက ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီး နားလည္ေအာင္လုပ္တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္ေၾကာင္းေပါင္းလုိက္လို႔ရိွရင္ ကၽြန္မတို႔အခ်င္းခ်င္း ပိုၿပီးနားလည္မႈရိွေအာင္လုိ႔ ကၽြန္မတို႔အခ်င္းခ်င္း ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ တာဝန္ကို ပိုၿပီးထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ဒီႏွစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကၽြန္မက ေမးခြန္းအေမး အေျဖေတြ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အခု အခ်ိန္အကန္႔အသတ္အရဆိုရင္ အားလံုးေမးခြန္းေမးဖို႔ဆိုတာ +++++
+++++

တစ္ခါတစ္ေလ ေမးခြန္းေမးတဲ့ေနရာမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တိုက္ခိုက္တဲ့ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးတာ ကၽြန္မ ေတြ႔ခဲ့ဘူးတယ္။ တစ္ျခားသူကိုေမးခြန္းေမးရင္း တစ္ျခားသူကိုေဆာ္တဲ့ ေမးခြန္းေမးေတာ့ တာပဲ။ (ရယ္သံမ်ား) အဲ့ေတာ့ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္ေတြလည္း နည္းနည္းေတာ့ ဆင္ျခင္ၾကပါ လို႔ ေမးခြန္းထက္ တိုင္ခ်က္ေတြ.... တိုင္ခ်က္ဆို ကၽြန္မ မေျဖဘူးေနာ္(ရယ္သံမ်ား)

အခုထဲက ေျပာထားတာ.. ကၽြန္မတို႔ဒီကိုလာတဲ့ အခါ ငါမလာရလား သူက်ေတာ့ လာရလား. သူက်ေတာ့ လာ ငါက်ေတာ့ မလာရလား ဆိုၿပီး ျပသနာေတြ တက္တဲ့အခါ အဲ့တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အမွန္က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ရမယ္.။ အရင္တုန္းက ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖစ္တဲ့ ဗမာေတြ ဒီလိုအခမ္းအနားမ်ဳိးဆို ရန္ျဖစ္ၾကတာပဲ။(ရယ္သံမ်ား)

အဲ့တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ရမယ္။ ဒီလုိအခမ္းအနားမ်ဳိးဆို
မင္းသြားလုိက္ပါ. ငါကရပါတယ္.ပိုၿပီးညီညြတ္ရမယ္။ ဒီလုိသေဘာထားႀကီးဖို႔ . တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္ကေနၿပီးေတာ့ ငါရႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႔ ငါေနာက္ဆုတ္ေပးတာ မရလို႔ေနာက္ဆုတ္ေပးတာနဲ႔ မတူဘူး။

အဲ့ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားခ်င္စိတ္ ရိွလို႔ရိွရင္ လုပ္သင့္တဲ့ေနရာမွာ လုပ္ရဲရမယ္။ မလုပ္သင့္တဲ့ေနရာမွာ မလုပ္တဲ့ သေဘာထားရိွရမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ့္အေၾကာင္းလည္း သိရမယ္။ ကိုယ့္အေၾကာင္းလည္း သိတဲ့အျပင္ ကိုယ့္ထက္ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လည္း ေလးစားရမယ္။ အခ်ဳိ႕က ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္မသိေတာ့ ငါမွ တတ္တယ္ပဲထင္တာ။ အားလံုးတတ္တယ္လို႔ ထင္တဲ့သူေတြက တုိးတက္စရာအေၾကာင္းမ႐ွိဘူး။ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုအားလံုးတတ္တယ္လို႔ မထင္ပါနဲ႔၊ အားလံုးတတ္တယ္ထင္ရင္ ကိုယ့္မွာ တိုးတက္ရာ လမ္းေၾကာင္း မရိွဘူးဆိုတာ မ႐ွိေတာ့ပါဘူး။ သေဘာေပါက္ပါ. ဘယ္သူမဆို တိုးတက္ဖို႔ အေျခအေနကရိွေသးတာပဲ။ ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္အသက္ႀကီးႀကီး၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေနေကာင္းေနေကာင္း ဘဝရဲ႕ေနာက္ဆံုးပိုင္းေရာက္ျပီ ဆိုရင္ေတာင္မွ ဘဝရဲ႕ ေလာကုတၱရာအရ အမ်ားႀကီးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြရိွေသးတယ္။ အဲ့လို သံုးလို႔ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မတို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။ ဒီတုိးတက္မႈေတြကို ကိုယ့္အတြက္လည္း သံုးပါ။ အမ်ားအတြက္လည္းသံုးပါ။ ဒီလုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္လည္းအက်ဴိးရိွမယ္. စိတ္လည္းေက်နပ္မႈရိွပါတယ္။
လူတုိင္းလူတုိင္း ဘဝရဲ႕ေနာက္ဆံုးပိုင္းမွာ ကိုယ့္ဘဝကို ဆင္ျခင္လုိက္တဲ့အခါ ငါလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥမွန္သမွ် ငါလုပ္ခဲ့ၿပီဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ ဘဝကူးေကာင္ေျပာင္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္က အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။
အခုဒီထဲမွာ လူငယ္လူရြယ္ေလးေတြပါေတာ့ ဘဝကူးေျပာင္းဖို႔ မစဥ္းစားၾကေသးပါဘူး။ (ရယ္သံမ်ား)

++++++++
ေျပာင္းလဲေနတဲ့ကမာၻႀကီးမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တန္ဖိုးရိွေအာင္ႀကိဳးစားသြား ၾကပါ လို႔ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ေဆာ္ၾသခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မွတ္သားဖြယ္စကားမ်ား မွ)
Myanmar State Counsellor Office

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.