11/16/16ကံေတာ္ကုန္ဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအား ေတာ္ဝင္စ်ာပနာၿပီးစီးပါက the Great (မဟာမင္းျမတ္)ဘြဲ႔ အပ္ႏွင္းဂုဏ္ျပဳသြားရန္အတြက္ အစိုးရက စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဘုရင္ဘူမိေဘာအား မဟာတပ္ေခၚ ဂုဏ္ျပဳမႈကို ကက္ဘိနက္တြင္ အရင္ အတည္ျပဳခ်က္ယူၿပီးေနာက္ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ဗ်ဴ႐ုိသို႔ တင္သြင္းကာ ေထာက္ခံခ်က္ ယူရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကံေတာ္ကုန္ဘုရင္မင္းျမတ္အား မဟာမင္းျမတ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳရန္ ေရရွည္စဥ္းစားလာခဲ့ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရာယြတ္က ေျပာသည္။

ရာမမင္း-၆ တစ္ျဖစ္လဲ ဘုရင္မင္းျမတ္ဘူမိေဘာ၏ အထိမ္းအမွတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ ေမ ၅ ရက္ ဘုရင္နန္းတက္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ ဘုရင့္ေမြးေန႔ ျပကၡဒိန္ပါ ရက္ျမတ္အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္း အိမ္ေရွ႕စံမင္းသား နန္းတက္သည့္အခါ ျပင္ဆင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျပကၡဒိန္အား ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ဗ်ဴ႐ုိသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတာင္းခံသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဘုရင္ဘူမိေဘာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေန႔ျမတ္မ်ား ျပကၡဒိန္တြင္ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း မိမိ၏ စိတ္တြင္ အၿမဲအမွတ္ရေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္က ေျပာခဲ့သည္။

စစ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ဘုရင္မင္းျမတ္အတြက္ အမႈထမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ နန္းစံႏွစ္ ၇၀ တြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္အား ေလးစားၾကည္ညိဳရင္းစြဲရွိပါေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

============

Mizzima - News in Burmese

http://www.mizzimaburmese.com/article/20310၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ထုတ္ Bangkok Post သတင္းစာပါ ေမာင္ေတာနယ္ေျမ အတြင္း လူေနအေဆာက္အဦမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂။ ၎သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်စြာထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဝါးပိတ္ေက်း႐ြာ ၊ ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်း႐ြာ၊ဒါးႀကီးဇားေက်း႐ြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္နယ္ေျမမ်ားအား လွည့္လည္၍ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ မ်က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းတို႔အား ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ ညေနပိုင္း၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ဝါးပိတ္ ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၁၀၅ လုံးခန္႔ ၊ ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၃၀ လုံးခန္႔၊ ဒါးႀကီးဇား ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၃၀လုံးခန္႔ ၊ ေျပာင္ပိုက္ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၂၀လုံးခန္႔ မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။

၃။ ဝါးပိတ္႐ြာ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူ ၁၀ ဦးခန္႔ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ရွင္းလင္းရာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာႏွင့္ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Bangkok Post သတင္းစာ၌ HRW- Human Rights Watch က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၿဂိဳလ္တုသတင္းဓာတ္ပုံမ်ား အား အေျခခံ၍ သတင္းေရးသားထားသျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ မတိုင္မီကတည္းကပင္ ဝါးပိတ္ ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၁၀၀ ခန္႔ မီး႐ႈိ႕ခံရေၾကာင္း စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

၎ ေက်း႐ြာ၌ HRW ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မတိုင္မီ မီးေလာင္ပ်က္စီး အေဆာက္အဦ ၂၅ လုံးသာရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာႏွင့္ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔၌လည္း သတင္း ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဝါးပိတ္ေက်း႐ြာတြင္ မူလရွိရင္း အေဆာက္ အဦ ၂၆၁ လုံး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈအေဆာက္အဦ ၁၀၅ လုံး ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

Bangkok Post ၌ ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်း႐ြာတြင္ အေဆာက္အဦ ၂၄၅ လုံးမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ၎ေက်း႐ြာ၌ မူလရွိရင္းအေဆာက္အဦ ၃၆၂ လုံးရွိၿပီး ၃၀ လုံးခန္႔သာ မီးေလာင္ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အလားတူ ၇၀၀ လုံး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း စြပ္စြဲေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဒါးႀကီးဇားေက်း႐ြာ၌ မူလရွိရင္းအေဆာက္အဦ ၃၃၀ လုံးသာရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ အေဆာက္အဦ ၃၀ လုံးခန္႔သာ မီးေလာင္ပ်က္စီးေၾကာင္း ေျမျပင္၌ေတြ႕ရသည္။

HRW ၌ ေျပာင္ပိုက္ေက်း႐ြာတြင္ အေဆာက္အဦ ၈၅ လုံး မီးေလာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ၂၀ လုံးသာ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ၎မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈမွာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ႐ႈိ႕မီးေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။

၄။ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ေဝဟင္မွ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာတြင္ ညေန ၃ နာရီခန္႔ ၌ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အေဆာက္အဦတခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကား၍ ဝိုင္းဝန္းမီးၿငႇိမ္းသတ္ေစခဲ့ရာ အေဆာက္အဦ ၁၇ လုံး မီးေလာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၅။ ေမာင္ေတာနယ္ေျမအတြင္း အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားေနေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွား ေစေရး၊ ေက်း႐ြာမ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက အခ်ိဳ႕သတင္း မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လိမ္လည္သတင္းျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေမာင္ေတာနယ္ေျမအတြင္း နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

Ref; Myanmar State Counsellor Office
The Ladies News

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အထူးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတြ႔ရစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အထူးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Win Ko Ko Latt/ RFA

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အထူးသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းလိုက္တဲ့အေၾကာင္း အခုလိုေျပာပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ဒုဥကၠဌက ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း) ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦး၊ အဖဲြ႔၀င္ေတြ အျဖစ္ သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးေက်ာ္စိုး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးစိုး ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရဲမွဴးႀကီး မ်ဳိးသူစိုး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာနက ဦးေဇာ္၀င္းေအာင္နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေ႒းတို႔ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက ေက်းရြာ ၃ရြာမွာ အေဆာက္အဦး ၄၃၀ ေလာက္ ဖ်က္ဆီးခံထားရတာကို လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔ HRW က ၿဂိဳလ္တုကေန ရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက ရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ကြာဟေန ေၾကာင္းနဲ႔ အစိုးရကရရွိထားတဲ့စာရင္းေတြအရ ၀ပိတ္ေက်းရြာ မွာ ေနအိမ္ ၁၀၅ လံုး၊ ေျပာင္ပိုက္ ေက်းရြာမွာ ေနအိမ္ အလံုး ၂၀ အပါအ၀င္ ရြာေလးရြာမွာ စုစုေပါင္း ေနအိမ္ ၁၈၅ လံုး မီးေလာင္ ပ်က္စီးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာပါတယ္။
RFA


ေဝဟင္ကက်တဲ့ စက္ပစၥည္း ျမစ္ႀကီးနားကို သယ္ယူ(MOI)
ေဝဟင္ကက်တဲ့ စက္ပစၥည္း ျမစ္ႀကီးနားကို သယ္ယူ(MOI)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသမွာ မၾကာေသးခင္တုန္းကပဲ ေ၀ဟင္ကေန က်လာတဲ႔ စက္ပစၥည္း အပုိင္းအစႀကီးကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းမွာပဲ ျမစ္ၾကီးနားသို႔ ေျပာင္းေရြ႔သယ္ယူသြားပါၿပီ။ အမ်ဳိးအစားမခဲြျခားႏုိင္ေသးတဲ့ ဧရာမစက္ပစၥည္းႀကီးဟာ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံက လႊတ္တင္လိုက္တဲ႔ ျဂိဳလ္တုအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကေပမဲ့ တရား၀င္ အတည္ျပဳေျပာဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ႔ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ ကိုထက္ေအာင္က တင္ျပေပးမွာပါ။

ဖားကန္႔ျမိဳ႔နယ္တြင္းက ေမွာ္စီစာေက်းရြာ အနီးတစ္၀ိုက္မွာ နို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေကာင္းကင္ေပၚက ရုတ္တရက္ က်လာခဲ့တဲ့ ခန္႔မွန္းေျခ အလ်ား ၁၂ ေပ အခ်င္း ၆ ေပ လံုးပတ္ ေပ ၃၀ ခန္႔ရွိတဲ႔ စက္ပစၥည္း အပုိင္းအစနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခုအခ်ိန္အထိ တိတိက်က် ခဲြျခားေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းက်လာတဲ့ မူလေနရာမွာပဲ သတင္းပတ္ တစ္ပတ္ နီးပါး ထားရွိခဲ႔ျပီး အခုေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ကို သယ္ေဆာင္သြားျပီလို႔ဖားကန္႔ျမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္စြာေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“မေန႔တုန္းက ျဖစ္တဲ့ေနရာကေန တပ္စခန္းကုန္းကိုသယ္တယ္။ ဒီေန႔ တပ္စခန္းကုန္းကေန ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ကိုသယ္တယ္။ ၈ နာရီခြဲေလာက္ကေတာ့ ဒီကေနထြက္သြားတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ဟိုဘက္ပိုင္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ သိပ္မဆိုင္လို႔ေလ၊ အဓိကေတာ့ တပ္ကပဲ ဦးေဆာင္ၿပီးသယ္သြားတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဟိုဘက္အေျခအေနမသိရေသးဘူး။”

ျပီးခဲ႔တဲ႔ နို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာေတာ့ စစ္တပ္ဖက္က စံုစမ္းေရးအဖဲြ႔ လာေရာက္ခဲ႔ျပီး ဒီပစၥည္းနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စတင္စစ္ေဆးခဲ႔ေပမယ့္ တစ္စံုတစ္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔ျခင္းေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔လို႔ ဒီပစၥည္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ေက်းရြာတစ္ခ်ိဳ႔မွာ ေနာက္ဆက္တဲြ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာစရာမရွိဘူးလို႔ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႔က ေျပာဆိုခဲ႔တယ္လို႔ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္က ဆိုပါတယ္။ ခန္႔မွန္းအေလးခ်ိန္ ၅ တန္ခန္႔ရွိျပီး တစ္ဖက္ပိတ္ တစ္ဖက္ပြင့္ အေနထားရွိတဲ႔ ဒီသထၳဳထည္ၾကီးမွာ တရုတ္ ဒါမွမဟုတ္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားလို႔ ယူဆရတဲ႔ စာလံုးေတြ ပါရွိျပီး အဂၤလိပ္လို႔ danger အႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆိုတဲ႔ စာလံုးေတြ ပါရွိတဲ့အတြက္၊ ျပည္ပႏုိင္ငံတခုခုက ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ဖားကန္႔ေဒသခံ သတင္းသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္မိုးထက္က ေျပာပါတယ္။

“ဆိုေတာ့ အဲဒီေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း သူတို႔ ၿဂိဳလ္တုေတြ လႊတ္တင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဆင္ဟြာသတင္းတရပ္က ေဖာ္ျပတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီသတင္း ဟိုဟာမွာ ေဖာ္ျပထားတာ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ငံက လႊတ္တင္တဲ့ အခ်ိန္နာရီပိုင္း နည္းနည္းပဲ ျခားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီး ဒါႀကီးက က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲကို လာျပဳတ္က်တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တရုတ္ၿဂိဳလ္တုတခုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းလို႔ ေျပာတာပါခင္ဗ်။”

ဒီသတၳဳထည္ၾကီးဟာ အလြန္ၾကီးမားျပီး ေကာင္းကင္ကေန မီးေတာက္တစ္ခ်ဳိ႔နဲ႔ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ႔အတြက္ လူေနထူထပ္တဲ႔ ေက်းရြာ ဒါမွမဟုတ္ ျမိဳ႔ေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အႏၱာရယ္ ၾကီးႏိုင္တယ္လို႔ ကိုေဇာ္မိုးထက္က ဆိုပါတယ္။ ေျမျပင္မွာ ရွိတဲ့သူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥတခုျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၀န္ခံေျပာဆုိသင့္တယ္လုိ႔လည္း ကိုေဇာ္မိုးထက္ ကေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒါတရား၀င္ ထုတ္ျပန္ရမယ့္ကိစၥကို မထုတ္ျပန္တာကလည္း တရုတ္ရဲ႕ ပစၥည္းတခု ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္မို႔လားဆိုတာကို အဲလိုမထုတ္ျပန္တာလို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ ယူဆတယ္ခင္ဗ်ာ ။ သူတို႔ခ်င္းသူတို႔ခ်င္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ လက္သိပ္ထိုးၾကမယ့္ကိစၥလို႔ျမင္တယ္။ အခုသယ္သြားတာလည္း ဘာမွ မသိလိုက္ရဘူး။ တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း တရုတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔သိသေလာက္ဆိုရင္ ဘာမွ သိပ္ၿပီးေတာ့ complain မတက္ရဲတဲ႔ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ၊ complain တက္တာေတြမရွိတဲ့အတြက္ ဒါကေတာ့ တရုတ္ပစၥည္းျဖစ္လို႔ အခ်င္းခ်င္းပဲ ခုနေျပာသလိုေပါ့ေနာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းပဲ သူတို႔ေျဖရွင္း သြားလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။”

ဒီပစၥည္းက်ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ေမွာ္စီေက်းရြာနဲ႔ ၉ မိုင္အကြာက ေအာင္ဘာေလ ေက်းရြာရဲ႔ ေဒသခံတစ္ဦးရဲ႔ ေနအိမ္မွာလည္းတရုတ္စာသား တစ္ခ်ဳိ႔ပါတဲ႔ လံုးပတ္ ၂ လက္မ အရွည္ ၄ လက္မ ခဲြေလာက္ရွိတဲ႔ ဆလင္ဒါပံု စက္ကိရိယာတစ္ခု က်ေရာက္ခဲ႔ေပမယ့္လို႔ လူအထိအခိုက္ေတာ့ မရွိဘူးလို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
VOA Burmese News


ကမာၻတ၀န္္း ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားဟာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကေန ႐ုန္းထြက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႐ုန္းကန္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာကို ဒီကေန႔ ဂရိႏုိင္ငံ၊ ေအသင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့ထဲ ျမန္မာႏုိင္္ငံကိုလည္း ဥပမာတခုအေနနဲ႔ သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမားက ထည့္ေျပာသြားပါတယ္။

“ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီကေန႔ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပန္းတိုင္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ ယူကရိန္းလူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ က်ေနာ္တို႔ အားေပး ေထာက္ခံေနတာပါ၊ ဒီမုိကေရစီကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကတဲ့ ျမန္မာ၊ တူနီးရွားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။” လို႔ သမၼတအိုဘားမားက ေျပာသြားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးရဲ႕ အေရးႀကီးပံုကုိလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂရိလူထုကုိ ေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းထဲမွာ သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမားက အေလးအနက္ ေျပာသြားပါေသးတယ္။

မဲဆြယ္ပြဲေတြမွာ အျပင္းအထန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါ ဒီမိုကေရစီဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးေပၚ တည္မီွေနေၾကာင္း ၊ ေနာက္တက္မယ့္ သမၼတနဲ႔ သူ႔ၾကားမွာ သေဘာထားကြဲျပားတာေတြ အမ်ားအျပား ရွိေပမဲ့ အေမရိကန္ ဒီမုိကေရစီဟာ လူတဦးတေယာက္ထက္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ေအသင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ သမၼတအိုဘားမား က ေျပာသြားပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္နဲ႔ ဒီေဒသရဲ႕လံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္က ဆက္ၿပီး ကူညီပံ့ပိုးသြားမယ္ဆုိတာကိုလည္း သမၼတအိုဘားမား က ေျပာသြား ပါတယ္။ Donald Trump အစိုးရလက္ထက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာ သီးျခားရပ္တည္တဲ့ ေခတ္သစ္တခု ျဖစ္လာမလားဆိုတဲ့ စုိးရိမ္ခ်က္ေတြ ရွိေနခ်ိန္မွာ သမၼတအိုဘားမားက အဲဒီလုိေျပာတာပါ။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com ေမာင္ေတာ-ဇင္ပိုင္ညာ-ငါးခူရေျမသားကားလမ္းေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္သူမ်ား ေထာင္ထားသည့္ ေဒသႏၱရလက္လုပ္မိုင္းတစ္လံုး ေတြ႔ရွိ
ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ - ၁၆

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႔သည္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ကံျပင္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မီတာ ၅၀၀ ခန္႔ အကြာရွိ ေမာင္ေတာ-ဇင္ပိုင္ညာ-ငါးခူရေျမသားကားလမ္းေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္သူမ်ားေထာင္ထားသည့္ အခ်င္း ၄ လက္မ၊ အျမင့္ ၈ လက္မခန္႔ရွိ ကားအင္ဂ်င္စလစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဒသႏၱရလက္လုပ္မိုင္းတစ္လံုးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေနရာတစ္ဝိုက္အား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/


ႏိုဝင္ဘာ ၁၆/DMG

အမ်ိဳးသမီးသက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းႏိုင္ေရး ယေန႔(ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕)၊ေန႔လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူအင္အား ၅၀၀ ခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွာလည္း မၾကာေသးခင္က ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅ ႏွစ္ အမ်ိဳးငယ္တစ္ေယာက္အား အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္မရွိေသးသည့္အတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ဓာတ္ပံု-ဖဒူထြန္းေအာင္/DMG
Development Media Group
https://www.facebook.com/DevelopmentNJ/


ႏို၀င္ဘာ(၁၆)၊၂၀၁၆

ေစ်းမ်ား၌ ခ်ဳိသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ငရုတ္သီးမႈန္႔အခ်ိဳ႕တြင္ ခ်ည္ထည္ သုိးေမႊးထည္မ်ားကုိ ဆုိးေသာ ဓာတုဆုိးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခုိင္က ေျပာသည္။

''တကယ့္ငရုတ္သီးအစစ္က ငါးက်ပ္သားတင္ ေလးငါးေျခာက္ရာ ရွိတယ္။ ဒါကုိ တစ္ရာနွစ္ရာနဲ႔ ေစ်းေပါေပါ ေရာင္းခ်ေနတာက ငရုတ္သီး ႀကိတ္ခြဲဖုိးေတာင္ မရွိဘူး။ ငရုတ္သီး မစစ္ဘူး။''ဟု ဦးဗအုပ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ရိုဒမင္း ဘီ (Rhodamine B) စသည့္ ဆုိးေဆးမ်ားကုိ ငရုတ္သီးအဖ်င္း ကုန္ၾကမ္းမ်ားတြင္ ငရုတ္သီးအေရာင္ေပါက္ေစရန္ ေရာေႏွာသံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။ အနီေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ရွိေသာ ရိုဒမင္း ဘီ ဆိုးေဆးမွာ ခ်ည္၊ သိုးေမြး၊ ပိုးထည္၊ စကၠဴ၊ သားေရမ်ားကို အေရာင္ဆိုးရာတြင္ အသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။

''ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိးေဆးရဲ႕ သေဘာက ခ်က္ခ်င္းႀကီး ရုတ္တရက္ လူကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ နွစ္ရွည္လမ်ား ဆုိးေဆး စားလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသည္းကုိ ထိခုိက္မယ္။ အသည္း ေရာင္မယ္။ အသည္းၾကြပ္မယ္လုိ႔ ေဆးပညာမွာ ဆုိထားတယ္။''ဟု အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦးက ဆုိသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ငရုတ္သီးမႈန္႔မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို FDAက နမူနာေကာက္ယူကာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ရာ ထက္၀က္ခန္႔တြင္ မႈိအဆိပ္ဓာတ္ႏွင့္ ခြင့္မျပဳ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီီးဌာန (FDA)ထံမွ သိရသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ငရုတ္သီးမႈန္႔မ်ားအား တစ္ပတ္အတြင္း ေစ်းကြက္မွ ျပန္သိမ္းျခင္း (market Recall) ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း FDAက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

MTH

ဓာတ္ပံု--AFP
SKY Land News & Entertainment Media
https://www.facebook.com/skyland.news


ႏိုဝင္ဘာ ၁၆/DMG

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕သည္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာခရီးစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘဂၤလီေက်းရြာမ်ားကို သြားေရာက္ေရာက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က စစ္ေတြသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။

“ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ေတြက ေမာင္ေတာဘက္ကို သြားမလို႔ စာရင္းေပးထားတာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအရပဲ သူတို႔မသြားေတာ့ဘူးဆိုၿပီး သူ႔ဟာသူ အစီစဥ္ျဖဳတ္လိုက္တာပါ”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးမင္းေအာင္ကေျပာသည္။


ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔)တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဲေခ်ာင္း၊အုန္းေတာႀကီး၊ ေဇာပူဂ်ာ၊ အုန္းေရေဇာ္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး စားဝတ္ေနေရး၊ လူေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္လာေရာက္သည့္ ရခိုင္ခရီးစဥ္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွ ၁၆ ရက္ေန႕ထိ ၂ ရက္တာခရီးျဖစ္ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ထံမွသိရသည္။

Development Media Group
https://www.facebook.com/DevelopmentNJ/( စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေနစဥ္ ) Photo: Win Naung Toe/ RFA
ကုန္ေစ်းႏႈန္း တရိပ္ရိပ္တက္ေနမႈကို အစိုးရက တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ မသင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အရပ္ရပ္ကုန္ေဈးႏႈန္း တရိပ္ရိပ္တက္ေနမႈကို အစိုးရရဲ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအရ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ဒီေန႔ ေမးျမန္းခဲ့ရာ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အေျခအေနေတြ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြနဲ႔ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္မားလာတဲ့ ႏႈန္းထားေတြကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပေနတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က နိဂံုးခ်ဳပ္ဖို႔ ဝန္ႀကီးကို သတိေပးခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖဖို႔လည္း တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ဝန္ႀကီးရဲ့ ေျဖၾကားမႈဟာ ျပည့္စံုမႈမရွိဘူးဆုိၿပီး ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းဆက္လက္ေမးျမန္းခဲ့ေပမယ့္ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိၿပီး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ က ေျဖဆုိဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့အတြက္ လာမယ့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျပန္လည္ေျဖဆုိေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က ၀န္ႀကီးကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese


ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ခေလးငယ္ (၇၅၀၀၀)ေလာက္ဟာ အစာေရစာငတ္ျပတ္ျပီး ေသဆံုးရမယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္လို့ ကုုလသမၼဂလက္ေအာက္ခံ လူသားခ်င္းစာနာ အကူအညီ ေပးေရးအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

ကုလသမၼဂရဲ့ေျပာဆိုခ်က္အရ အဲဒီ ခေလးငယ္ေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့လေတြကတည္းက အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ျပီးဒုကၡေတြ႕ေနရတယ္ဆိုုပါတယ္။ ကုလသမၼဂလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈအဖဲြ႕ ညိႈႏိႈင္းေရးမႈး ပီတာလန္းဘာ့ဂ္ကေတာ့ ဘိုုဂိုုဟာရမ္ စစ္ေသြးၾကြေတြနဲ႔ ၆ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ပြဲ ေတြျဖစ္ေနရတဲ႔ အက်ိဴးဆက္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။

 စစ္ပြဲေတြရဲ ႔အက်ူိဴးဆက္အေနနဲ႔ ခေလးလူၾကီး စုုစုုေပါင္း လူ ၇-သန္းေက်ာ္အတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေတြလိုုေနတယ္ဆိုုပါတယ္။ အဲဒီ အထဲကမွ ခေလး ၈-ေသာင္းနီးပါးဟာ လပိုုင္းအတြင္း အကူညီေတြမရရင္ ေသဆံုုးရမဲ႔ အေျခအေန ရွိေနတယ္လိုု႔လည္း သတိေပး ေျပာဆိုုထားပါတယ္။ ခေလးအမ်ားစုုဟာ အစာအဟာရျပတ္ျပီး အရိုုးေပၚအေရတင္တဲ႔အဆင္႔ေရာက္ေနျပီဆိုုပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔ အေရးေပၚအကူအညီေတြေပးဖိုု႔ လံုုေလာက္တဲ႔ ရံပံုုေငြမရွိေသးဘူးလိုု႔ ကုလသမၼဂ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖဲြ႕ ညိႈႏိႈင္းေရးမႈး ပီတာလန္းဘာ့ဂ္ပီတာက ေျပာဆိုုထားေၾကာင္း ႏုုိင္ငံတကာသတင္းေတြမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

5 Plus News
https://www.facebook.com/5plusnews/ကဘူးလ္တြင္ အေသခံ ဗံုးခြဲခံရသည့္ ဘတ္စ္ကား တစ္စီးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- အင္တာနက္)
    ကဘူးလ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကဘူးလ္၌ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေသခံ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄ ဦးအထိ ရွိလာၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၁ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီဝန္းက်င္က အေသခံ ဗံုးေဖာက္ခြဲသူ တစ္ဦးသည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာနအနီး Pul-e-Mahmoud Khan နယ္ေျမရွိ ယာဥ္ တစ္စင္း နံေဘး၌ ဗံုးေဖာက္ခြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး႒ာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Sediq Sediqi က ေျပာသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၎က ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေပ။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး႒ာနမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာ၌ ရွိေနသည့္ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိ တစ္ဦးကမူ ႏိုင္ငံ၏ သူလွ်ိဳ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး ဦးစီး႒ာန (NDS) ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုက္ပါလာသည့္ မီနီဘတ္စ္ကား တစ္စီးအား ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အဖြဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေသးေပ။ အခင္း ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ပိတ္ထားသလို သတင္းေထာက္မ်ားကိုလည္း သတင္း ဝင္ေရာက္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


ဘာလင္ ၊ ၁၆-၁၁-၂၀၁၆

ဂ်ာမနီ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၁ဝ ခုအတြင္းရွိ ဗလီေက်ာင္းမ်ား၊ အေဆာက္အအုံ မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းၿပီး ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ကုိလည္း အစိုးရက တားျမစ္ပိတ္ပင္ လိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ာမနီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ေျပာသည္။

အစိုးရက တားျမစ္ပိတ္ပင္ လိုက္သည့္ DWR "True Religion" အဖဲြ႕သည္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕အတြက္ လူသစ္ စုေဆာင္းေပး ေနသည္ဟု ယူဆရသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ာမနီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္ရန္ စီစဥ္ ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ကိုမွ် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ အျပင္ မုန္းတီးေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈ မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ေသာမက္စ္ ဒီေမးဇီးယား က ယူဆေၾကာင္း အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီး က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.comေမာ္စကုိ ၊ ၁၆-၁၁-၂၀၁၆

ေျမထဲပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႐ုရွား ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ ဆီးရီးယား စစ္ပြဲတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီ႐ြိဳင္ဂူ က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေပၚမွ တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားသည္ အိုင္ဒလစ္ဘ္ႏွင့္ ဟြမ္းစ္ျပည္နယ္ တို႔ရွိ ISIS ႏွင့္ အယ္လ္ႏ်ဴဆရာ တပ္ဦးအဖြဲ႕တို႔ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ေနရာမ်ားအား ေလေၾကာင္းမွ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲႏွင့္ ၁၁ နာရီတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ြိဳင္ဂူ က ေျပာသည္ဟု TASS သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ Admiral Kuznetsov သည္ ႐ုရွားေရတပ္ သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုက္ပြဲဝင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဆီးရီးယား အစိုးရ၏ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားသည္ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အလက္ပိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းရွိ လူေနအိမ္မ်ားကို ထိမွန္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕က ေျပာသည္။

႐ုရွား သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ Sputnik ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ႐ုရွားႏုိင္ငံထုတ္ MIG-29K တိုက္ေလယာဥ္သည္ အဆိုပါ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေပၚမွ အဆင္းအတက္ ပ်ံသန္းမႈ ေလ့က်င့္စဥ္ ပ်က္က်သြားေၾကာင္း ႏွင့္ေလ ယာဥ္မွဴးမွာ ေလယာဥ္အတြင္းမွ ခုန္ထြက္ ႏုိင္သည့္အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈသည္ နည္းပညာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္း ပ်က္က်မႈၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com
    ဟူစတန္၊ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    အေမရိကန္ႏုိင္ငံေအာ့ကလန္ဟုိးမားျပည္နယ္ၿမိဳ ့ေတာ္ ေအာ့ကလန္ဟုိးမားၿမိဳ ့Will Rogers ေလဆိပ္စၾကၤန္အနီး၌ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူတစ္ဦးေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပစ္ခတ္မႈသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္ ့တြင္ ေလဆိပ္စၾကၤန္အျပင္ဖက္ရွိ ကားရပ္နားရန္ေနရာ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Southwest ေလေၾကာင္းလုိင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ  အသက္ ၅၂ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး က်ည္ဆံထိမွန္ခဲ့သည္။ ၄င္းအမ်ိဳးသားကုိ ေဆးရံုသုိ ့တင္ပုိ ့လုိက္ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာမွာျပင္းထန္သျဖင့္ အသက္ေသဆံုးသြားခဲ့ရေၾကာင္း ေအာ့ကလန္ဟုိးမားၿမိဳ ့တြင္ထုတ္ေဝသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာသတင္းစာတစ္ေစာင္က ေရးသားထားသည္။ 

ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ ပစ္ခတ္မႈကုိက်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ရန္ ေလဆိပ္အနီးတစ္ဝုိက္ရွိ လမ္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ ့ရွာေဖြေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေလဆိပ္သုိ ့သြားျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားသည္ အခင္းျဖစ္စဥ္ကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ Will Rogers ေလဆိပ္သုိ ့အတက္အဆင္းျပဳလုပ္မည့္ ေလယာဥ္အားလံုး ဆုိင္းငံ့ထားရေၾကာင္း ေလဆိပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားကဆုိသည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအဆုိအရ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းသည္ ေလဆိပ္ေပၚတြင္ ပ်ံဝဲလ်က္ရွိၿပီး မီးသတ္ကားမ်ားလည္း ေလဆိပ္သုိ ့ အလ်င္အျမန္ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္းသြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့က သီးျခားမေတာ္တဆျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ၊  သံသယရွိသူသည္ ေသနတ္ကုိ သြက္သြက္လက္လက္ပစ္ခတ္ႏုိင္သူတစ္ဦးမဟုတ္ေသာ္လည္း ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ သတင္းတစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


( ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္ ) Photo: Min Thein Aung/RFA
ဘဂၤလားေဒ့ေရွ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔က ရခုိင္ျပည္နယ္က ထြက္ေျပးလာတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၈ဝ ခန္႔ကုိ သူတုိ႔ႏုိင္ငံအဝင္မခံဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္ ျပန္ျပီးႏွင္ထုတ္လုိ္က္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးရ AFP သတင္းမွာေဖၚျပထားပါတယ္။ ေဒသခံမြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ျပန္ၿပီးႏွင္ထုတ္ခံရသူဦးေရဟာ ၂ဝဝ ခန္႔ရွိတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အဲဒီေဒသကုိ ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြက သြားလာခြင့္ ပိတ္ထားတဲ့အတြက္ ပကတိအေျခအေနကုိ သိဖုိ႔နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္က လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြကုိ အတည္ျပဳဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

ဒီအေတာအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆူပူမွဳေတြကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင္း မေန႔က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေဒသတြင္း မတည္မျငိမ္မႈနဲ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူေတြ ပုိမုိမ်ားျပားလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံအသုိင္းအဝန္းမွာ ရွိသူအားလုံးက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔လုိေၾကာင္းနဲ႔ အစုိးရလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔လည္း တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္း ကိုဖီ အာနန္ကေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmeseေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံထားရသူ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မဲဆြယ္ကတိစကားျဖစ္ေသာ တရားမဝင္ ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ၄င္းရာထူးဆက္ခံမည့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမည္ဆုိသည့္ ကိစၥအေပၚ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားက အကူအညီေပးသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလုိက္သည္။

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရဲတပ္ဖြဲ ့(LAPD) အေနျဖင့္ ကာလရွည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ မရွိေၾကာင္း ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရဲခ်ဳပ္ Charlie Beck ၏ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ Los Angeles Times သတင္းစာက ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရဲတပ္ဖြဲ ့( LAPD) သည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ အထူးအမိန္ ့တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ၄င္းအမိန္ ့တြင္ တရားမဝင္ေရႊ ့ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

China Xinhua News
ကုန္ေဈးႏွုန္း ေတြ ျမင့္တက္ လာတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔အစိုးရအေနနဲ႔ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ကို ေမးမယ္
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသား လႊတ္ ေတာ္ တတိယ ပုံမွန္အစည္း အေဝးေတြကို ျပန္လည္စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

Nld ပါတီကဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းဟာ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကလဲ တစ္ႏွစ္နီးပါရွိလာပါၿပီျဖစ္တ အတြက္လႊတ္ေတာ္ ရဲ့အဓိက တာဝန္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္း ထုတ္လာပါၿပီ။

ဒီတစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး မွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အေတြ႕ အၾကဳံမ်ားလာ တာရယ္၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ ဆီကို ကြင္းဆင္း ထိေတြ႕ ထားတာ ေတြေၾကာင့္ အစိုးရကို ေမးျမန္းစရာ ေမးခြန္းေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပန္းေတာင္ ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ ပိုမ်ားလာ နိုင္တယ္လို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက ေျပာပါတယ္။

လြတ္ေတာ္ စတင္မဲ့ေန႔မွာေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ၾကည့္တဲ့ အခါမွာလဲ ကုန္ေဈးႏွုန္း ေတြ ျမင့္တက္ လာတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔အစိုးရအေနနဲ႔ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ကို ေမးမယ္လို႔ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ က ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ အစည္းအေဝးႏွစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ အစိုးရ ကို အခက္အခဲ ျဖစ္ေစမဲ့ေမးခြန္းေတြ အဆိုေတြ မေမးဖို႔ nld ပါတီက အႀကီးအကဲေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တားျမစ္ထားတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာတုန္း ကေတာ့ ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ ထိထိ ေရာက္ ေရာက္ေမးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီတစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ အစိုးရကို အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးျဖစ္လာေစခ်င္တယ္လို႔ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ဦးေဖသန္းက ေျပာပါတယ္။

တတိယ အႀကိမ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး ေတြမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ ျဖည့္စြက္ ဘ႑ာေငြ ကိစၥကို အဓိက ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါတယ္။

ရပ္ေက်း ဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒၾကမ္း ၇ ခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္း ေကာ္မတီ ကို တင္ၿပ ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese ရခိုင္ျပည္နယ္ က လုံျခဳံေရး တပ္သားသစ္ေတြ
လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းက အၾကမ္းဖက္မွုေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္မကင္းေၾကာင္းနဲ႔ လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူေတြ တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ကိုဖီ အာနန္က တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေတြၾကား ေပါင္းစည္း ညီညြတ္မွု ျဖစ္ေစမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အၾကမ္းဖက္မွုေတြကေန ဖန္တီးလို႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

တခါ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အာဆီယံ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အဖြဲ႕ APHR ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိ အေၿခ အေနေတြကို စိုးရိမ္ မကင္းေၾကာင္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွုေတြ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ ေတြကို ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္း စစ္ေဆးမွုေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျမန္မာ အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ေသြးထြက္ သံယိုမွုေတြကို ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ တားဆီးနိုင္စြမ္း မရွိရင္၊ ဒါမွ မဟုတ္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္း မရွိရင္ ေဒသတြင္းနဲ႔ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာဝန္ရွိလာၿပီ လို႔လည္း APHR က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရ ဘက္က ေတာ့ ဒီလို စြပ္စြဲမွုေတြ ကို ျပန္လည္ စိစစ္ ေနတယ္လို႔ သမၼတ႐ုံး ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ ဘက္အားလုံးက အၾကမ္းဖက္မွုေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ကိုဖီအာနန္ရဲ့ တိုက္တြန္းခ်က္ကို ေထာက္ခံတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ တာဝန္ဟာ အႀကံေပးဖို႔သာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးသြားဖို႔ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

လူမ်ိဳးေတြၾကား ေပါင္းစည္း ညီညြတ္မွု ျဖစ္ေစမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္လိုအပ္
ေကာ္မရွင္ စစ္ေတြ ေရာက္

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ နယ္သာလန္ သံအမတ္ေဟာင္း အမ်ိဳးသမီး မစၥ တစ္ရွာဗင္ ဒင္အာဆမ္နဲ႔ အတူ အဂၤါ ေန႔ေန႔လယ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေတြ႕ဆုံပြဲက တနာရီခန႔္ၾကာျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အႀကံေပးေကာ္မရွင္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ အေပၚ တဘက္ အသိုင္းအဝိုင္းကေန ႏွင္ထုတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ လၽွပ္စစ္၊ စက္မွု၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ က ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ရခိုင္နဲ႔ မူဆလင္ IDP စခန္းေတြကို သြားေရာက္ ေလ့လာမွာ ျဖစ္သလို ေျမပုံဘက္ကို သြားမယ့္ အစီအစဥ္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ခရီးစဥ္ အတြင္း ေမာင္ေတာဘက္ကို သြားမလား၊ မသြားဘူးလား ဆိုတာကေတာ့ တိတိက်က် မသိရွိရေသးဘူးလို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္ ။

 ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နား ပ်ံသန္းေနတဲ့ တပ္ ရဟတ္ယာဥ္ တစင္း
ေသဆုံးသူ ၆၉ ေယာက္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းေတြ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး နယ္ေၿမ ရွင္းလင္းေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ရာမွာ ေန နိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ အထိ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူေတြ ဖက္က စုစုေပါင္း ေသဆုံးသူ ၆၉ ေယာက္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ဘက္က သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

တုတ္၊ ဓား လက္နက္ ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနသူေတြ နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္း တက္ေရာက္ထားသူ ေတြ အပါအဝင္ ဖမ္းဆီး မိသူ ၂၃၄ ေယာက္ ရွိတယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဘက္ ကေတာ့ စစ္ေၾကာင္းမွူး အပါအဝင္ အရာရွိနဲ႔ စစ္သည္ ၇ ေယာက္ က်ဆုံး ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း ၁၀ ေယာက္ ေသဆုံး ခဲ့တယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ထား ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


စည္သူေအာင္ျမင့္

ျပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ MJA, MJN,MJU ၊ မီဒီယာ သမားေတြကို ေရွ႔ေနလိုက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ MMLN နဲ႔ BNI အားလံုး (၅) ဖြဲ႕ေပါင္းျပီး ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တယ္။ ေခါင္းစဥ္က အလဲဗင္း မီဒီယာ စီအီးအိုႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တုိ႔အေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အေရးယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္။ အခ်က္(၇) ခ်က္ပါတယ္။

အမ်ားၾကီး မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး နံပတ္ (၇) တစ္ခ်က္တည္း ကိုပဲ ေ၀ဖန္ၾကည့္ပါမယ္။ ေနာက္ဆံုး စာပိုဒ္မွာ ခုလို ေရးထားပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျပီး သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျဖရွာရန္ တုိက္တြန္းပါသည္ တဲ့။

ေကာင္းပါျပီ။ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရ ၆၆(ဃ) သံုးတာဟာ “သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္” တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။

ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ (Eleven Media Group) ဟာ အေစာၾကီးကတည္းက ၆၆(ဃ) နဲ႔ ၁၀ မွဳေက်ာ္ေလာက္ တရားစြဲခဲ့တယ္။ ေနာက္ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြကို ပုဒ္မ ၅၀၀၊ ၃၄(ဃ) နဲ႔ စြဲတာေတြလည္း အမ်ားၾကီး။ အခုလက္ရွိ တရားရံုး ေရာက္ေနတဲ့ အမွဳကလည္း အမ်ားၾကီး။ အဲဒါေတြဟာ “သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္” တာ မဟုတ္ဘူးလား။ အဲလို အမွဳေပါင္းမ်ားစြာ တရားစြဲစဥ္တုန္းက အခု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေရငံုႏွဳတ္ပိတ္ ေနခဲ့တယ္။

ေကာင္းပါျပီ။ ျပသနာ မရွိပါဘူး။ အခု အစိုးရက စြဲေတာ့မွ “သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္” တယ္ဆိုျပီးေျပာတယ္။ အလဲဗင္းကိုေတာ့ “သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္” ဆိုျပီး ဒီကေန႔အထိ မေျပာဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒါဟာ တရားမွ်တတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ မဟုတ္ႏုိင္ဘူး။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ အဲဒီ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္တဲ့သူေတြကိုယ္တုိင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တကယ္လိုလား ျမတ္ႏုိးတဲ့ သူေတြ ဟုတ္ရဲ႕လား ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ။ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ထက္ အေၾကာက္တရားက ခုခ်ိန္ထိ ပိုျပီး ဖံုးလႊမ္းေနတာမ်ားလား။

အစိုးရကို “ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျပီး သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျဖရွာရန္” တိုက္တြန္းတယ္။ ေကာင္းပါျပီ။

အလဲဗင္း မီဒီယာဟာ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ျပသနာျဖစ္တဲ့ ပံုႏွိပ္စက္၀ယ္တဲ့ အေၾကာင္း သတင္းေရးတဲ့ကိစၥ အရင္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကို လံုး၀ ဂရုမစိုက္လို႔ ေနာက္ဆံုး တရားရံုး ေရာက္ရတယ္။ ျပန္ၾကားေရးက လံုး၀ မတတ္သာေတာ့ တရားစြဲရတာပါ။ အခု အဲဒီ အမွဳ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတုန္း။ ေနာက္ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီသစ္ ေပၚလာတယ္။ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ေပၚလာတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေရာ အလဲဗင္းက သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ နဲ႔ ပူးေပါင္းသလား။

သူတုိ႔ေဖာ္ျပတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီကို လံုး၀ အေၾကာင္းမၾကားပဲ ပုဒ္မ ၅၀၀၊ ပုဒ္မ ၃၄(ဃ) ေတြနဲ႔ တန္းတရားစြဲတာ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မဇၥ်ိမ ဦးစိုးျမင့္နဲ႔ ကိုမ်ိဳးသန္႔တို႔ တရားစြဲခံရေတာ့ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ခဲ့ၾကေသးတယ္။ အခု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တဲ့ သူေတြ ဘယ္သြား အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကပါသလဲ။ ေျပာရရင္ မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ မီဒီယာ ေကာင္စီကို အစိုးရနဲ႔ အျခား အဖြဲ႕အစည္းေတြ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ လုပ္ဖို႔ ခဏအသာထား၊

အလဲဗင္းလို ကိုယ့္မီဒီယာ ကုမၸဏီက အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ အရင္ၾကိဳးစားသင့္ေနပါတယ္။ မီဒီယာ ဥပေဒကို အသံုးျပဳဖို႔ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္ လွည့္ျပီး မေျပာပါနဲ႔ဦး။ အလဲဗင္းလို ကိုယ့္မီဒီယာ ကုမၸဏီက အသံုးျပဳလာေအာင္ အရင္ၾကိဳးစားပါဦးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ေၾကာက္ေန ရင္ေတာ့လည္း မတတ္ႏုိင္ဘူးေပါ့။

မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အဓိက လုပ္ရမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သံုးခုေလာက္ ရွိမယ္ထင္တယ္။

(က) သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုျပီး ရွိလာေအာင္ လုပ္ဖို႔။ (သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို လာဖိႏွိပ္တယ္လို႔ဆုိျပီး ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေ၀ဖန္တာအျပင္ ကိုယ့္အတြင္းမွာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိပ္သုဥ္းေအာင္ လုပ္ေနတာေတြကိုလည္း ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဖို႔ လိုတယ္။)

(ခ) သတင္းမီဒီယာေလာက က်င့္၀တ္နဲ႔အညီ ေရးသားေဖာ္ျပလာေအာင္၊ ထုတ္လႊင့္လာေအာင္၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေလာေအာင္ လုပ္ဖို႔။ (ဒါလုပ္ဖို႔ ေ၀ဖန္ေရး ထြန္းကားလာဖို႔ လိုတယ္။ သတင္းမီဒီယာေလာကအတြင္း ေ၀ဖန္ေရး ဆိပ္သုဥ္းေနလို႔ ဒါကိုလည္း မလုပ္ႏုိင္။)

(ဂ) သတင္းမီဒီယာ ေလာကသားေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔။ (အျပင္က အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ က တရားစြဲမွ ကာကြယ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း မေတာ္မတရား လုပ္တာလည္း ကာကြယ္ေပးရမယ္၊ ကိုယ့္ေလာကသား အခ်င္းခ်င္း ဖိႏွိပ္တာလည္း ကာကြယ္ေပးရမယ္။)

ကဲ အခု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဲဒီတာ၀န္ ဘယ္ေလာက္ ေက်သလဲ။ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အျမင္မွာ တကယ့္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို အရွက္ရစရာ ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အျမင္မွာ မီဒီယာေလာကကို အထင္အျမင္ ေသးစရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ မွန္ကန္မွဳ တရားမွ်တမွဳနဲ႔ ျပသနာေတြကို ရွဳျမင္ပါ။ အေၾကာက္တရား ကင္းကင္းနဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

ရွက္သင့္ ရွက္ထုိက္တာ ရွက္တတ္ၾကပါ။

စည္သူေအာင္ျမင့္
The Ladies Newsေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူေတြ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီးခဲ့တဲ့ ေက်းရြာေတြကို တပ္မေတာ္က ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ဒီကေန႔ညေနမွာ လွည့္လည္ၾကည့္ခဲ့ရာမွာ ေရခပ္ေခ်ာင္း ဂြဆံုေက်းရြာကို ညေန ၃နာရီအခ်ိန္မွာ အေဆာက္အအံုတစ္ခ်ဳိ႕ မီးေလာင္ေနတာျမင္ခဲ့ရလို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တဝိုက္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းေတြကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး မီးၿငွိမ္းသတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူေတြရဲ႕ မီးတင္႐ိႈ႕မငေတြေၾကာင့္ အိမ္ ၁၇လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္ေတာနယ္ေျမထဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ဖ်က္စီးမႈေတြလုပ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစဖို႔ ေက်းရြာေတြကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီးၿပီး သတင္းမီဒီယာတစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ကာ လိမ္လည္သတင္းျဖန္႔ခ်ိ၊ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ေတြရေအာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
Kamayut Media မစၥတာ အလ်ဴ ကာယက္ဗ္ ဟာ သမၼတ ပူတင္ လက္ထက္မွာ ပထမဆုံး ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာ။
႐ုရွား နိုင္ငံမွာ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးမွုဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး Alexei Ulyukayev ကို လာဘ္စားမွုနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

မစၥတာ အလ်ဴ ကာယက္ဗ္ ဟာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က မေအာင္ျမင္တဲ့ အာဏာသိမ္းမွု ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။

သူဟာ အစိုးရပိုင္ ေရနံကုမၸဏီ Bashneft ရဲ့ ရွယ္ယာ ၅၀ ရာႏွုန္းကို ေနာက္ထပ္ အစိုးရပိုင္ ေရနံကုမၸဏီ Rosneft ကုမၸဏီက ဝယ္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သန္း ေငြေတာင္းခဲ့တယ္ ဆိုၿပီး စြပ္စြဲ ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ အလ်ဴ ကာယက္ဗ္ကေတာ့ သူ႔မွာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

သူ႔ကို လအေတာ္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အခုလို ဖမ္းဆီးခဲ့တာလို႔ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

သူ႔ကို ဖမ္းဆီးတဲ့ သတင္းက ႐ုရွား မီဒီယာေတြမွာ အထူးသတင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmeseရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လမ္းမ ေပၚမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ေစ်းဆိုင္မ်ား
ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ပါဝင္မယ့္ ညေဈးတန္း တစ္ခုကို လာမယ့္ သီတင္းပတ္ ထဲမွာ ဖြင့္ဖို႔ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ေန ပါတယ္။

အဲဒီ ေစ်းဖက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ့္ ေစ်းသည္ေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ အဓိက လမ္းမႀကီး ေလးခုျဖစ္တဲ့ ကုန္သည္လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းနဲ႔ အေနာ္ရထာ လမ္းမ ေတြေပၚမွာ ေရာင္းခ် ေနတဲ့ လမ္းေဘး ေဈးသည္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ညေစ်းသစ္မွာ ေစ်းသည္ေတြက ညေန ၃ နာရီ ကေန ည ၁၁ နာရီအထိ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းမႀကီးေတြရဲ့ ပလက္ေဖာင္း ေပၚမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေစ်းသည္ ေတြေၾကာင့္ လူေတြ သြားလာရ ခက္ခဲမွုနဲ႔ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မွုေတြ သက္သာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။

လမ္းၾကားေတြမွာ ေရာင္းေနတဲ့ ေစ်းသည္ေတြ အားလုံး ကိုေတာ့ မေျပာင္းနိုင္ေသးဘဲ ေလာေလာဆယ္ လမ္းမပိတ္ေစဖို႔ စနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္သာ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ညေဈးတန္း ေနရာမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာင္းခ် ၾကမယ့္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က လမ္းေဘး ေဈးသည္ေတြ အေနနဲ႔ ဆိုင္ခန္းခနဲ႔ ေစ်းေကာက္ ေပးစရာ မလိုဘဲ သူတို႔ သုံးတဲ့ ေရဖိုးနဲ႔ မီတာခ ၊ အမွိုက္ခြန္ အတြက္ ကိုသာ ေပးၾကရ မယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ လမ္းမႀကီး ေလးခုမွာ ေရာင္းေနတဲ့ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ေတြကိုသာ ေနရာ ေရႊ႕တာ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးမွာ ရွိတဲ့ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေဒသခံေတြအျပင္ ၿမိဳ႕ၿပ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုေနေသးတယ္လို႔ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ဗန္းေမာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၅.၁၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔က မိုင္းတစ္လုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ဝန္းအတြင္း အရာရွိ အိမ္ယာမ်ားအနီး ကားလမ္းမေဘး ကုကၠိဳပင္ႀကီးေအာက္တြင္ လက္လုပ္မိုင္းဟု ထင္ရေသာ အသံမိုင္းတစ္လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

၄င္းေပါက္ကြဲအားသည္ မီတာ ၅၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အေဆာက္အဦမ်ားကို တုန္ခါသြားေစခဲ့ေသာ္လည္း လူႏွင့္ တိရိစၧာန္ တစ္စုံတစ္ဦးမွ ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း မည္သူက ေထာင္ခဲ့သည့္မိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၀က္ျပင္ေက်းရြာသို႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၂၁ မိနစ္ခန္႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေရာက္ရွိနယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ မသကၤာဖြယ္ဘဂၤါလီ ႏူရ္ေေဘာ္ဘီ(ဘ)ႏူရ္ဟူေဆာင္း အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီ ၄ ဦးကုိအားလည္းေကာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာေက်းရြာသို႔ ည ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ၀င္ေရာက္လာေသာ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာေန မသကၤာဖြယ္ဘဂၤါလီ မာမြတ္ကာစီ(ဘ) အာမြတ္ဒူေဆာင္းအားလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။


အလားတူ ယေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေရတြင္းကြၽန္းေက်းရြာအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ၀င္မ်ားက ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းစဥ္ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာသည့္ ေခြလာ(ဘ)ရွလာဟာ ဒူလာအပါအ၀င္ ၃၀ ဦးအားထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။


အဆုိပါ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး
https://www.facebook.com/Cincds

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သည္ ေဒသလုံၿခဳံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေမာင္ေတာကုိ သြားေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔သာ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ကုိ ၂ ရက္တာထိသာ ေလ်ာ့ခ်လုိက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွ ျမန္မာအဖြဲ႔ဝင္ (၆) ဦးႏွင့္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (၃) ဦးအ ပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၉) ဦး ျဖင့္ ႏုိဝင္ ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ စစ္ေတြၿမဳိ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕ နယ္သုိ႔ (၃) ရက္ၾကာ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စစ္ေတြၿမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔က ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္တြင္ “ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း” တင္ျပခဲ့သည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚေစာခင္တင့္က ေျပာ သည္။

“ က်မတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးတာကာ ႏုိင္ငံတကာက ထင္ေနၾကတဲ့ ဘဂၤလီေတြဟာ သူတုိ႔ အိမ္သူတုိ႔ မီး႐ႈိ႕တယ္ဆုိတာ လက္ မခံႏုိင္ဘူးေပါ့၊ ဒီကိစၥကုိ ရွင္းျပၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသမွာေနတဲ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ လက္နက္နဲ႔ တုိက္ခုိက္ ခံ ရျခင္း ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အာျငင္းပြားမႈေတြရွိတယ္။ သတင္းစာေတြမွာလည္း သူတုိ႔က အာဏာပုိင္ေတြကုိပဲ တုိက္ခုိက္တယ္။ ရြာသားေတြကုိ တုိက္ခုိက္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပိး အထူးျပဳၾကတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရဘက္ကတင္ ျပတာကေတာ့ မ်ားစြာေသာ ဘဂၤလီ ရြာသားေတြဟာ ေသနပ္ေဖာက္သံေတြနဲ႔ ၿပိဳင္တူ ေအာ္ေနၾကတယ္။ ညာသံ ေပးၾက တယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ရြာေတြ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကတယ္။ ဒါဟာ လက္နက္နဲ႔ တုိက္ခုိက္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က တင္ျပပါတယ္။” ဟု ေဒၚေစာခင္တင့္က ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ေမးျမန္းရာတြင္ “အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔ကို ပစ္မွတ္ထားသည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ သက္ေသျပခ်က္ရွိသလဲ” ဟု ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးမင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

“ အဲဒီလုိေမးရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေျပာျပတာက ျပည္သူကုိ တုိက္႐ုိက္အေနနဲ႔ မေတြ႔ရေပမယ့္ ျမင္းလႊတ္ေက်းရြာမွာ ဆုိ လုိ႔ရွိရင္ ဆရာမေနတဲ့ အေဆာင္ေတြကုိ မီး႐ႈိ႕တာတုိ႔၊ ဒါဆုိရင္ ဆရာမေတြကုိ မေနေစခ်င္တဲ့ သေဘာသက္ေရာက္တာေပါ့ေနာ္၊ အဲလုိပဲ တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာ ကေလးေတြ ေပ်ာက္တာရွိတယ္။ ျပန္မေရာက္လာဘူး။ အဲလုိပဲ နစ္ဦးသုံးဦးရွိ တယ္။ ေပ်ာက္ေနတဲ့ အေနထားမွာလည္း ဒီေဒသက လူေတြလည္း စုိးရိမ္ၾကတာေပါ့”ဟု ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခုိင္နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဌာနခ်ဴပ္ စခန္း မ်ား စီးနင္းတုိက္ခုိက္ ခံခဲ့ရၿပီး ယေန႔ခ်ိန္ထိ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရကာ ထိေတြ႔တုိက္ ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ေဒသလုံၿခဳံေရးမွာ ယခုခ်ိန္ထိ စိုးရိမ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္စပ္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္ ၇ ဦး က်ဆုံးကာ ၅ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၁၀ ဦး က်ဆုံးကာ ၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သလုိ၊ စီးနင္း တုိက္ခုိက္သူမ်ား ဘက္မွ ၆၉ ဦးကုိ အေသဖမ္းမိၿပီး ၂၃၄ ဦးကုိ အရွင္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအနက္ ၂၉ ဦးကုိ ဥေပဒႏွင့္ အညီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၃ ဦးကုိ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ၍ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

============

Mizzima - News in Burmese

http://www.mizzimaburmese.com/article/20260