12/27/16
တိုင္းမွဴးဦး၀င္းႏိုင္၏သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကို အလဲြသံုးစားျပဳၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ ေဖာ္ျပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

၂၃.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အလယ္) ဘေလာက္တြင္ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို စည္းကမ္းမဲ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရပ္တန္႔ထားၿပီး တာ၀န္ရွိသူ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မွ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္သည္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီေျဖရွင္းျခင္း မရွိဘဲ ဌာန ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ၏ အမည္ကို အလဲြသံုးစားျပဳသူအား စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွာ အမွတ္(၁၃၄/၁၃၅)၊ မိေက်ာင္းကန္အပိုင္း (၁)ရပ္ကြက္၊ ရိပ္သာ(၃)လမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေဒၚတင္တင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ၎၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးျမင့္သန္း၀င္း(ခ)ဦးမင္းေမာင္မွ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ လာေရာက္ ေျဖရွင္းရန္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၁၇၀၀ အခ်ိန္တြင္ ဦးျမင့္သန္း၀င္း(ခ)ဦးမင္းေမာင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္ထြန္းတို႔မွာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုးသို႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။


အဆိုပါ ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းႏိုင္ႏွင့္ သိရွိျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း စိစစ္သိရွိရၿပီး ဦးျမင့္သန္း၀င္း(ခ)ဦးမင္းေမာင္မွ တာ၀န္ရွိသူယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္က ၎အား လုိင္စင္ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူတစ္ဦး၏အမည္ကုိ ေျပာဆုိပါက ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မွမစစ္ေဆးရဲေအာင္ အကာအကြယ္ယူသည့္သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ တုိင္းမွဴးဦး၀င္းႏုိင္
၏သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကုိအလြဲသံုးစားျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့ပါသည္။

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးမွ ၎တို႔ ၂ ဦးအေပၚ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၇၀ကို ေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရလည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၃(ဌ)ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရလည္းေကာင္း အေရးယူသြားရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ၂ ဦး၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားကိုလည္း ၆ လအထိ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ မရွိေစရန္ ပိတ္သိမ္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
သုိ႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို တာ၀န္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက တာ၀န္ ၀တၱရားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလုပ္ကုိင္ရဲေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၏အမည္ကို အကာကြယ္ရယူ၍ အလဲြသံုးစားျပဳခဲ့မိေၾကာင္း ၎ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ၀န္ခံေတာင္းပန္ခဲ့သျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ ၎၏အမည္ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေနာက္ေနာင္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈကို အကာကြယ္ရယူရန္အတြက္ မည္သည့္အစိုးရအဖဲြ႕ အႀကီးအကဲမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကိုျဖစ္ေစ အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ဥပေဒအရအေရးယူခံရမည္ကုိသိရွိပါေၾကာင္း သက္ေသမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၀န္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေစခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅မွာ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ တစ္မႈလ်င္ ဒဏ္ေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ထက္မပိုေသာေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ၆ လပိတ္သိမ္းစဥ္ကာလအတြင္း မည္သည့္ယာဥ္ကိုမွ် ေမာင္းႏွင္ခြင့္မရွိသည့္ျပင္ ေမာင္းႏွင္ပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ထပ္မံအေရးယူ ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice/ပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေတြ႕အၾကံဳ မနုပါဘူး။
သာမန္ အရပ္သားခ်င္း စြဲတဲ့ ၆၆ ဃ ပုဒ္မေတြကိုသာ အာမခံ ေပးခဲ့ဖူးေပမယ့္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ကာခ်ဳပ္ စတဲ့ ၾကီး ၃ ၾကီး ကိုထိရင္ အာမခံေပးခြင့္ မရခဲ့ဘူး။

ေရွ႕မွာ ခ်စ္သမီး၊ ေမာင္ေဆာင္းခ၊ ဦးခြန္ဂ်ာလီ၊ ၾကက္ဖၾကီး၊ ေဒါက္မ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း စတဲ့ ကာခ်ဳပ္ဘက္က တရားစြဲတဲ့သူ မည္သူမွ အာမခံရတဲ့ ထံုးစံမရိွသလို
သမၼတကို ေစာ္ကားမႈနဲ႔ ျမဝတီက ဖြတ္စည္းမႈကို ေထာင္ ၉ လ အမိန္႔ခ်လိုက္တယ္။

သမၼတနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ေလာ္စပီကာတပ္ျပီး ဆဲဆိုထားတဲ့ video ဖြင့္မႈနဲ႔ ျပည္က ၾကံ့ဖြတ္စည္းမႈး ေမာင္မ်ဳိးခ်စ္ ဆိုသူကို သက္ေသခံ video ဖိုင္ေဖ်ာက္ျပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့ေပမယ့္ ၊ ခရိုင္အထိ ထပ္တိုင္တာေၾကာင့္
ျပန္ဖမ္းစစ္ျပီး ခုခ်ိန္ထိ အာမခံေပးလို႔ မရေတာ့ဘူး။

ေနမ်ဳိးေဝဆိုလည္း CID က သက္ေသမခိုင္လံုေၾကာင္း
အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ေၾကာင့္သာ အမႈကလြတ္လာခဲ့ေပမယ့္
အဲဒီ့ေန႔အထိ အာမခံ မရခဲ့ဘူး။

အလားတူပဲ ငဖာ၊ ေနလင္းေအာင္ စတဲ့ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ေစာ္ကားသူေတြကိုလဲ
ယေန႔အခ်ိန္အထိ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အစစ္ခံေနရဆဲ
ဘယ္သူမွ အာမခံ မရခဲ့ဘူး။

ေနာက္ဆံုးကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္
ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကို အသရည္ဖ်က္မႈနဲ႔ ၁ ပူးက CEO ေတာင္
အာမခံ ေလ်ွာက္လို႔ မရခဲ့ဘူး။

ဒီလို အေျခအေနေတြ ျမင္ေတြ႕ေန ၾကားသိေနခဲ့ပါရဲ႕နဲ႔
နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ေစာ္ကားမႈနဲ႔ အေရးယူခံေနရတဲ့
ပဲခူးသူအမႈကို အာမခံေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ၾကီးသံုးၾကီး
၆၆ ဃ ရာဇဝင္မွာ ပထမဆံုး အာမခံေပးလိုက္ရတဲ့ အမႈျဖစ္သလို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကို ၾကီးသံုးၾကီး အဆင့္ကေန ျဖဳတ္လိုက္တဲ့
ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ တရားသူၾကီးရဲ႕ တရားစီရင္ေရးကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်ိန္ တန္ပါျပီ။

ဒီအမႈကို စစြဲကတည္းက ရဲက ဖမ္းဖို႔ လက္ေရွာင္ေနခဲ့သလို
အက်ဥ္းေထာင္ကလည္း ထိန္းသိမ္းဖို႔ ခက္ေနျပန္တယ္။
တရားသူၾကီးကလည္း အမိန္႔ခ်ဖို႔ မလြယ္တာေၾကာင့္ အာမခံေပးလိုက္ရျပန္တယ္။
အျပင္မွာ ေထာက္ပံေၾကးေပးဖို႔ ေငြထုပ္ကိုင္ျပီး ေစာင့္ေနတဲ့ သူေတြကအဆင္သင့္ ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားသလို ဆက္စပ္ေနတာကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။

ထားပါေတာ့ သူတို႕စြမ္းလို႔ သူတို႔ရေအာင္ ထုတ္နိုင္တဲ့အတြက္ ဘာမ်ွ မေျပာလိုေတာ့ေပမယ့္ ၊ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီလို႕ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့
အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရး အရင္ လူေဟာင္းတသိုက္ရဲ႕ ခါးပိုက္ေဆာင္ထဲက ထြက္မလာေသးတာ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရတာကိုပဲ
ေၾကကြဲဝမ္းနဲ ေနမိပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ လက္သန္းေတြကို
ပဲခူးအမႈက လိမ္ခ်ဳိးသြားခဲ့တာပဲ။ ဒီအမႈအတြက္ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ မ်က္နွာလိုက္ျခင္းကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို လိုလားတဲ့
ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လံုးဝဆန္႔က်င္ ရံႈ႕ခ်လိုက္သလို ၊
တာဝန္ရိွသူေတြ အျမန္ဆံုး ဒီအျဖစ္ကို တရားဥပေဒအတ္ိုင္းျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးအေရးယူေပးပါရန္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါသည္။

#တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကူညီတည္ေဆာက္ၾကသူမ်ား ကြန္ယက္
.
Credit : တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကူညီတည္ေဆာက္ၾကသူမ်ား ကြန္ယက္


ေမာင္ေတာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ (MOI)
ေမာင္ေတာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ (MOI)
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္ခံရမႈ ေနာက္ပိုင္း လနဲ႔ခ်ီ ပိတ္ထားခဲ႔ရတဲ႔ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါၿပီ။ လံုျခံဳေရး စိုးရိမ္ခ်က္နဲ႔ ကုန္စည္စိစစ္မႈ အထူးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေနရတဲ႔ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးက ပံုမွန္ေတာ့ ျပန္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒသတြင္း အေျခခံ လူထု အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ား အသင္းအႀကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။ မသိဂၤ ီထုိက္ တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတခု ျဖစ္တဲ႔ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြေၾကာင့္ ၂ လၾကာ ပိတ္ထားခဲ႔ရတဲ႔ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းကို ျပန္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားေပမယ့္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ထားတယ္လို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

“စေန နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ ၂ ရက္ ဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ ထြက္ခ်င္သလိုထြက္ ၀င္ခ်င္သလို၀င္လို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ စည္းကမ္း ကန္႔သက္ခ်က္ေလးေတြေတာ့ရွိတယ္။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္တာေလးေတြေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ ကုန္စီစစ္တာကို ၄ နာရီတို႔ဘာတို႔ ၊ အဲလိုမ်ိဳးေလးေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ၊ တင္းက်ပ္တဲ့သေဘာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး အမွားမျဖစ္ေအာင္လို႔ပါ။ အခုက ျဖစ္စဥ္ေတြကလည္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေတြ အရေပါ့ေနာ္ အဲဒီသေဘာေလးပါ။”

ဖြင့္လွစ္လိုက္တာ ရက္ပိုင္းဘဲ ရွိေသးတဲ႔ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွာ ပို႔ကုန္ေတြကို အထူးႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အမွားအယြင္း မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔လည္း ေမာင္ေတာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠဌက ေျပာပါတယ္။

“ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဆိုၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္အပါအ၀င္ေပါ့ေနာ္ အဲဒီ ကုန္သည္ႀကီးအသင္းအပါအ၀င္ ကိုယ့္ဌာနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဖြင့္ထားတာေပါ့ေနာ္။ ကုန္သည္အသင္းပါမယ္၊ ေနာက္ အေကာက္ခြန္ ၊ န၀က ၊ ေနာက္ ေအာက္ဘက္က ကုန္သြယ္ေရးစခန္းက ကိုယ္စားလွယ္ ၊ ေနာက္ အဲလို ၉ ေယာက္က က်ေနာ္တို႔ တေနရာထဲမွာ စိစစ္ၿပီးအျပင္ကို တစံုတခု အမွားျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ၉ ေယာက္စလံုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ခင္ဗ်။စိစစ္တဲ့ ၉ ေယာက္စလံုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ အဲလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ဒီကာလအတြင္းမွာေတာ့ အဲလို စီစစ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ တေျဖးေျဖးလံုၿခံဳေရး ေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် ေျဖေလွ်ာ့သြားပါမယ္။ယခင္ နဂိုအေျခအေနေရာက္ေအာင္လို႔ ေျဖေလွ်ာ့သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။”

သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း၊ စားေသာက္ကုန္တို႔ကို အဓိကထားၿပီး ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံဘက္ကို တင္ပို႔ေနတဲ႔ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတခု ျပန္ၿပီး ဖြင့္လွစ္လိုက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ျပန္ေကာင္းလာေစတယ္လို႔လည္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

“ဥပမာ -၀ါးလံုးခုတ္တဲ့လူေတြဆိုရင္ အေျခခံ လူတန္းစားေတြေပါ့။ ၀ါးလံုးေတြခုတ္မွ ထမင္းစားရတယ္၊ ေန႔စားအလုပ္သမားေတြ ဆိုေတာ့ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္သြားၿပီဆိုရင္ ၀ါးလံုးက မထြက္ရဘူးဆိုတာနဲ႔ ဥပမာ ေက်ာက္ေတာ္မွာ ၀ါးသြားခုတ္တဲ့လူေတြေရာ၊ ဘူးသီးေတာင္မွာ ၀ါးခုတ္တဲ့လူေတြေရာက အကုန္ေတာက္ေလွ်ာက္က ဒုကၡေရာက္တဲ့သေဘာ ေပါ့ေနာ္ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဒသထြက္ ၀ါးျခံပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ အနစ္နာဆံုးေပါ့ေနာ္။ မထြက္ရဘူးဆိုေတာ့ တိုက္ရိုက္သူတို႔က အမ်ားဆံုးခံစားရတာေပါ့ေနာ္။”

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းေတြထဲက အေရးပါတဲ႔ စခန္းတခုျဖစ္တဲ႔ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈက ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္လို႔လည္း အစိုးရရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး စာရင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
VOA Burmese News


အခုလို ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မုံးကိုးေဒသ အစိုးရ စစ္တပ္ရဲ့ တပ္ရင္းမွူးက သူတို႔လဲ မသိေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့

ရွမ္းျပည္နယ္ မုံးကိုးေဒသက သင္းေထာက္ဆရာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႔ ဓမၼဆရာ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္း တို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ ညကတည္းက ေပ်ာက္ဆုံးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၂ဦးဟာ မုံးကိုးေဒသက အစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးသြားသူတဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ကိစၥအေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ ထြက္သြားၾက ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ေပ်ာက္သြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ မုံးကိုးၿမိဳ႕က ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာတဦးက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအဖမ္းခံရသူဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ မုန္းကိုးေဒသ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အစိုးရစစ္တပ္ ဖမ္းဆီးတာ ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လြတ္လာတဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း အဲဒီဓမၼဆရာက ေျပာပါတယ္။

မုံးကိုးေဒသမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေတြမွာ အစိုးရစစ္တပ္ရဲ့ တိုက္ခိုက္မွုေတြေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ပ်က္စီးဆုံရွုံးမွုရွိတဲ့ ေနရာေတြကို ေပ်ာက္သြားတဲ့သူ ႏွစ္ေယာက္က လိုက္ၿပ ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။

အဲဒီလို လိုက္ျပေပးခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ အဖမ္းခံခဲ့ရလို႔ အခု ေပ်ာက္ဆုံးသြားတာဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမွုေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

အခုလို ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မုံးကိုးေဒသ အစိုးရ စစ္တပ္ရဲ့ တပ္ရင္းမွူးက သူတို႔လဲ မသိေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မုန္းကိုးေဒသမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ နိုဝင္ဘာလကစၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမွုေတြ ရွိခဲ့ၿပီး ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးခဲ့ရေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မုန္းကိုးၿမိဳ႕ခံအမ်ားစု ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
BBC Burmese

 အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုသုေတသနဌာန ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း ကို လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ရံုးထုတ္ခဲ့စဥ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုသုေတသနဌာန ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း ကို လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ရံုးထုတ္ခဲ့စဥ္
Photo: Htet Arkar/RFA
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ NLD ပါတီ ဗဟိုသုေတသန လမ္းညြန္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းရဲ့ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကို ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးက ဒီေန႔ ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

အာမခံေပးလို႔မရတဲ့အမႈျဖစ္တဲ့အျပင္ အာမခံေတာင္းခံသူမွာ ထူးျခားတဲ့အေျခအေန မရွိတဲ့အတြက္ အာမခံမေပးဖို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္တယ္လို႔ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းရဲ့ အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုး က ေျပာပါတယ္။

"ဒီအမႈကတဲ့ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားအရ အာမခံေပးလို႔ မရတဲ့အမႈျဖစ္ေနတယ္ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အာမခံေတာင္းတဲ့သူက ထူးျခားတဲ့အေျခအေန ရွိတဲ့အေၾကာင္း မတင္ျပႏိုင္ဘူးေပါ့၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မေပးဘူးေပါ့"

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေ၀ဖန္ေရးသားတယ္ဆိုၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ရံုးတင္စစ္ေဆးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒအရ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကို တိုင္းအဆင့္ထိတက္ႏိုင္ေပမယ့္ အမႈၾကန္႔ၾကာေနမွာ စိုးတဲ့အတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကို ရပ္တန္႔ၿပီး အမႈဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ဟိုး ကေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ပုတ္ခတ္ေရးသားတယ္ဆိုၿပီး ပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ မစႏၵီျမင့္ေအာင္ရဲ့ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကို ပဲခူးတိုင္း တရားရံုးက ဒီေန႔ လက္ခံၿပီး အာမခံနဲ႔ လႊတ္ေပး လိုက္ပါတယ္။
RFA


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို ေတြ႕ရစဥ္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: Aung Thain Kha/RFA
လက္ရွိ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ခ်ထားေပးဖို႔ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္ထံ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြကို မနက္ျဖန္က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အတည္ျပဳေပးရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို ဌာန ၁၉ ခုက ေတာင္းခံတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစားရိတ္ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ သာမာန္အသံုးစားရိတ္ က်ပ္သန္း ၂ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ေထာင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားတယ္လို႔ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရတက္လာခ်ိန္မွာ အလ်င္အျမန္ အတည္ျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ ေသခ်ာမစိစစ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြရွိခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ အစိုးရ အကူးေျပာင္းအရ လႊတ္ေတာ္အသံုးစားရိတ္ေတြဟာ အရင္ကထက္ပိုမ်ားလာတာေတြရွိတာေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြမွာ လႊတ္ေတာ္အသံုးစားရိတ္ေတြကိုလည္း ထပ္မံထည့္သြင္းေတာင္းခံရတာေတြရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စရိတ္ေတြ ပိုမိုျမင့္တက္လာ တာေတြရွိၿပီး အရင္အစိုးရလက္ထက္နဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပတဲ့ ရက္ေတြလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ အသံုးစရိတ္ ေပးေခ်ရတာေတြဟာလည္း အရင္သတ္မွတ္ထားတာထက္ ပိုမိုကုန္က်မႈေတြရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ့ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို လာမယ့္ မတ္လမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
RFA


World Giving Index ရဲ႕စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔ သေဘာထားအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ (၃)ႏွစ္ဆက္တုိက္ ရပ္တည္ေနခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တစိမ္းေတြအေပၚအကူအညီေပးမႈ၊ အလွဴအတန္းရက္ ေရာမွဳ နဲ႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တက္ၾကြစြာပါ၀င္မႈေတြကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ရမွတ္အားလံုးရဲ႕ (၇၀%) အထိရယူႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စစ္တမ္းအရ အေမရိကန္နဲ႔အတူ ထိပ္ဆံုးမွာ ပူးတြဲရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကမၻာ့သေဘာထား အႀကီးဆံုးႏုိင္ငံေနရာမွာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ တာေၾကာင့္ အခုလုိ ရပ္တည္ႏုိင္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သံုးသပ္ ထားပါတယ္။

 ကမၻာ့သေဘာထားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ဒုတိယေနရာမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ရမွတ္(၆၁%)နဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီး ထိပ္ဆံုး(၁၀)ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ သီရိလကၤာ ၊ ကေနဒါ ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ၿဗိတိန္၊ အုိက္စလန္နဲ႔ ယူေအအီးႏုိင္ငံတုိ႔ အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ေနတယ္လုိ႔ The Blaze သတင္းမွာေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု - asiancorrespondent
5 Plus News
https://www.facebook.com/5plusnews/


ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ အေရွ႔ပိုင္း ကာတန္ဒူအန္းျပည္နယ္မွာ မေန႔ညေနက တစ္နာရီ မိုင္ ၁၄၀ ေက်ာ္ ေလတိုက္ႏႈံးနဲ႔ Nock-Ten ေခၚ နီနာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္သြားလို႔ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ အခမ္းအနားေတြ ပ်က္ျပီး လူေတြ တစ္သိန္းနီးပါး ေဘးလြတ္ရာကို ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရပါတယ္။

အဲဒီမုန္တိုင္းၾကီးေၾကာင့္ လူဦးေရ ၅ သန္းေလာက္ရွွိတဲ့ အဲဒီအရပ္မွာ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ဟာ မေန႔ညက လွ်ပ္စစ္မီး လံုးဝမရွိဘဲ ေနခဲ့ၾကရျပီး လူအေသအေပ်ာက္နဲ႔ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ ပမာဏကို မသိရေသးဘူးလို႔ အာဏာပိုင္ေတြ က ေျပာ ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ က မုန္တိုင္းၾကီး မေရာက္မီကထဲက ေလျပင္းေတြေၾကာင့္ အျမင့္ ၈ ေပေလာက္ရွိတဲ့ လိႈင္းလံုးႀကီးေတြ ေပၚထြက္လာနိုင္တယ္ဆိုျပီး လူတစ္သိန္းေလာက္ကို ေဘးကင္းရာ ေရႊ႔ေျပာင္းထားခဲ့ ပါတယ္။

မုန္တိုင္းဟာ လူေနထူေျပာတဲ့ မနီလာျမိဳ႔ေတာ္ ေတာင္ပိုင္းကုိ ဦးတည္ေရြ႔လ်ားေနျပီး တနလၤာေန႔ မြန္းလဲြပိုင္းေလာက္မွာ အားနဲနဲေပ်ာ့သြားနိုင္တယ္လို႔ မိုေလဝသပညာရွင္ေတြက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese/နာမည္ အရင္း က ရိုေရာ့စ္ ကီရီအက္ေကာ့စ္ ပနိုေရာ့စ္တူ (Georgios Kyriacos Panayiotou) ျဖစ္
Last Christmas သီခ်င္းရဲ့ မူရင္း အဆိုေတာ္ George Michael ဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ခရစၥမတ္ ေန႔က အသက္ ၅၃ ႏွစ္ အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုေတာ္ရဲ့ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သူက အတည္ျပဳ ေျပာၾကား ပါတယ္။

George Michael ဟာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေတြ မွာတုန္း က Wham UK လို႔ ေခၚတဲ့ ႏွစ္ေယာက္တြဲ သီခ်င္း ေတြနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ခဲ့တာပါ။

ၿဗိတိန္ အဆိုေတာ္ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခဲ့တာ ဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာ မေသခ်ာ ေပမယ့္ အခုခ်ိန္ အထိေတာ့ မသကၤာစရာ အေျခအေန မရွိဘူးလို႔ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ တာဝန္ ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

George Michael ရဲ့ နာမည္ အရင္း က ရိုေရာ့စ္ ကီရီအက္ေကာ့စ္ ပနိုေရာ့စ္တူ (Georgios Kyriacos Panayiotou) ျဖစ္ၿပီး လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ေဒသ မွာ ေမြးဖြား ခဲ့တာပါ။

တစ္ကိုယ္ေတာ္ သီခ်င္းေခြ မထြက္ခင္မွာ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္း အန္ဒ႐ူး ရစ္ဂ်္ေလး နဲ႔ အတူ ႏွစ္ေယာက္တြဲ သီခ်င္းေတြ သီဆိုၿပီး ၁၉၈၀ တစ္ဝိုက္မွာ Wham UK အဖြဲ႕ဆိုၿပီး နာမည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ား ခဲ့ပါတယ္။

သူရဲ့ Careless Whisper သီခ်င္းဟာ ကမၻာ့ ပရိသတ္ ေတြသာမက ျမန္မာ ပရိသတ္ေတြ ၾကားမွာပါ လူသိမ်ား ေရပန္းစား ခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


မိုးညွင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၆

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းျမိ့ဳ နယ္ ဘီလူးေက်းရြာ အေနာက္ဖက္ အင္ၾကင္းေတာင္ေပၚတြင္ ဆင္ကို
ေလးခြနွင့္ ပစ္ေသာ ဆင္ေနာက္ထိန္း(ပဲ့ခ်ိတ္)အား ဆင္မွႏွာေမာင္းနွင့္ တြန္းပက္လိုက္သျဖင့္ ဒဏ္ရာရေသဆုံးခဲ့ ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စုံစမ္းသိရွိရသည္မွာ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန ့နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိုးညွင္းျမိ့ဳ နယ္ ဘီလူးေက်းရြာအေနာက္ဖက္ အင္ၾကင္းေတာင္ ေပၚတြင္ ဆင္ထိန္းေဇာ္ဂြန္း(ခ)ေဇာ္လိွဳ င္သည္ ဝင္းစိုး lနိဳ င္ဝင္းl ဆင္ေနာက္ထိန္း(ပဲ့ခ်ိတ္) သန္ ့ဇင္တို ့နွင့္အတူ ဆင္အားထိန္းေက်ာင္း ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္၎တို ့ထိန္းေက်ာင္းေနေသာ ဆင္မွာသစ္ပင္ကို ေအာင္းေနသျဖင့္ ဆင္ေနာက္ထိန္း(ပဲ့ခ်ိတ္)ျဖစ္သူသန့္ဇင္မွ ေလးခြႏွင့္ပစ္သျဖင့္ ဆင္မွေနာက္ျပန္လွည့္ကာ သန္ ့ဇင္အား နွာေမာင္းျဖင့္တြန္းပက္လိုက္ရာ သန္ ့စင္မွာလြင့္ စင္ျပီး ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြါးရာသို ့မိုးညွင္းျမိ့ဳ မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴ းဒုတိယရဲမွဴ းေက်ာ္ဆန္းနွင့္တပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား ဘီလူးေက်းရြာအုပ္ခ် ဳ ပ္ေရးမွဴ းဦးေအာင္သူ ရာအိမ္မွဴ းဦးစံျမင့္တို ့နွင့္အတူအခင္းျဖစ္အရပ္ သို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ ရာဆင္ေနာက္ထိန္း (ပဲ့ခ်ိတ္)သန္ ့ဇင္(၃၈)နွစ္(ဘ)ဦးၾကည္ေမာင္l ပင္းဟဲေက်းရြာေနထိုင္သူသည္ဝဲဘက္နွဳ တ္ခမ္း လက္မဝက္ခန္ ့ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာတခ်က္ ဝဲဘက္နံရိုးက် ဳိ းဒဏ္ရာlယာဘက္ခါးပြန္းျခစ္ဒဏ္ရာl နွာေခါင္းေသြးထြက္ ဒဏ္ရာ လည္ပင္းယာဘက္ေဘး ပြန္းျခစ္ဒဏ္ရာမ်ား႐ရွိကာ ေသဆုံးေနသည္ကိုေတြ ့ရွိရေၾကာင္း ထို ့ေနာက္ေသဆုံးေနေသာ သန့္ဇင္၏အေလာင္းအား ရဲေဆးစာျဖင့္ မိုးညွင္းခရိုင္ေဆးရံုႀကီးသို ့ေဆာင္ကာမိုးညွင္း ျမိ့ဳ မ ရဲစခန္းမွေသမွဳ ေသခင္း အမွတ္စဥ္၂၃/၂၀၁၆ျဖင့္ေရးဖြင့္ ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/


ဇီးကုန္း ဒီဇင္ဘာ ၂၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္း ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ လိပ္ျပာကဲ့သို႔ ေ႐ႊဝါေရာင္ ပိုးေကာင္ငယ္မ်ား အခန္းနံရံမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္ မ်ား၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပိုးေကာင္မ်ား စတင္ ေပါက္ဖြားလာေသာ ေနရာကို မသိရေသာ္ လည္း ယင္းတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေသာေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ယားယံမႈမ်ား ဆက္တိုက္ခံစားရေၾကာင္း၊ ယားယံမႈ အတြက္ ေဆးဆိုင္မ်ား၌ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ လိမ္းေဆး၊ စားေဆး မ်ားရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ပိုးေကာင္ငယ္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာပါက စာသင္ၾကားရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လိပ္ျပာႏွင့္တူေသာ ေ႐ႊဝါေရာင္ ပိုးေကာင္ငယ္မ်ားမွာ ပိုးဟပ္ အ႐ြယ္ခန္႔ရွိ၍ ဦးေခါင္းႏွင့္ ေျခလက္မ်ားတြင္ အျဖဴေရာင္ အေမြးအမွင္မ်ား ထူထပ္စြာေပါက္ေနၿပီး ယင္းအေမြးအမွင္မ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕သူ (သို႔) အဝတ္အစားမ်ားတြင္ ကပ္ၿငိေနပါကလည္း ယားယံမႈမ်ားကို သုံးရက္၊ ေလးရက္အထိ ခံစားရေၾကာင္း၊ ယင္းပိုးေကာင္မ်ားကို ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားရာတြင္လည္း လက္အိတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္မ်ား အသုံးျပဳ ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကိုသက္(ဇီးကုန္း)၊ ဓာတ္ပုံ-တင္ျမင့္
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/  အထက(၁)ၿမိတ္ဆရာ/မမ်ား နားေနေဆာင္အတြင္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား
ၿမိတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အထက(၁)ေက်ာင္း ကုမုျဒာေက်ာင္းေဆာင္ ဆရာမမ်ား နားေနေဆာင္အတြင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ နံနက္(၃)နာရီ (၄၀) မိနစ္ခန္႔တြင္ မီးေလာင္မႈစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈအား ျပည္သူတစ္ဦးမွ (၄)နာရီ (၄၀) မိနစ္ခန္႔က မီးသတ္စခန္းသို႔ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လာေရာက္သတင္းေပးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းႏွင့္ အရန္မီးသတ္စခန္းမ်ားမွ မီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ ေရသယ္ယာဥ္ စုစုေပါင္း(၆)စီးျဖင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေဇာ္၀င္း ဦးေဆာင္၍ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားက ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၄)နာရီ (၄၇) မိနစ္က မီးၿငိွမ္းခဲ့ေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။


မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆရာမမ်ား နားေနေဆာင္အတြင္းရိွ သစ္သားဘီဒိုအေဟာင္းတစ္လံုး၊ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ဒီဇင္ဘာလ လပတ္စာေမးပဲြအေျဖလႊာစကၠဴ(၁၅)ထုတ္ မီးေလာင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈအေၾကာင္းအရင္းအား တာ၀န္ရိွသူမ်ားက စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ မီးပ်က္ေနျခင္း၊ ဘီဒိုမွာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ၀ါယာေရွာ့ႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္သည့္ အခန္းျပတင္း ေပါက္ပြင့္ေနၿပီး ေလ၀င္ေပါက္သို႔တက္သည့္ ေျခရာလက္ရာမ်ား ေတြ႔ရိွရသျဖင့္ မီးေလာင္မႈအား ႐ိႈ႕မီးအျဖစ္ သံုးသပ္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။


မီးေလာင္မႈ စစ္ေဆးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေက်ာင္းေစာင့္ဦးသန္းေဇာ္ဦးကို မသကၤာသျဖင့္ ၄င္းအား ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ရာ ထိုေန႔(၂)နာရီခန္႔က ၄င္းတစ္ဦးတည္း ဆရာ/မမ်ား နားေနေဆာင္အခန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းထည့္ထားသည့္ ဗီဒိုအေဟာင္းအား ၀င္ေရာက္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းေစာင့္ ဦးသန္းေဇာ္ဦးအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕မရဲတပ္ဖဲြ႔စခန္းမ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ (ျပန္/ဆက္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmarမကၠဆီကိုႏိုင္ငံ Jiquilpan ၿမိဳ႕တစ္ေနရာအားေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္)
    မကၠဆီကို စီးတီး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ရွိ ၿမိဳ႕ငယ္တစ္ခု တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ ခရစ္စမတ္ေန႕က လမ္းမေပၚတြင္ စြန္႕ပစ္ထားသည့္ ဦးေခါင္းျပတ္ ၆လံုးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဦးေခါင္းျပတ္မ်ား အနီးရွိ ကတ္ျပားတစ္ခုေပၚ၌ ေရးျခစ္ထားသည့္ စာတိုတစ္ေစာင္အား ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းအား ေရးသားထားျခင္းကိုမူ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း Daily Excelsior က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဦးေခါင္းျပတ္ ၆လံုးသည္ လူငယ္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဦးေခါင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး မီခ်ဳိအာကန္ျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရ ၅၀,၀၀၀ ထက္မေက်ာ္သည့္ Jiquilpan ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကနဦး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္သည္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ားၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ဘက္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္း၏ တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္၏ လံုျခံဳေရးအား တုိးျမွင့္ထားခဲ့ၿပီး ကင္းလွည့္မႈ ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား တြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.comျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ စစ္ေထာက္ခံေရးဆႏၵျပေနစဥ္
လြန္ခဲ့တဲ ့သီတင္းႏွစ္ပတ္ေလာက္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ စစ္ေထာက္ခံေရးဆႏၵျပတရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုေတြနဲ႔ပါ ၀တ္ဆင္ဆႏၵျပၾကတဲ့အေပၚ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းရင္းသားလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ဆႏၵျပမႈမဟုတ္ဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္တဲ့အဖဲြ႔အစည္းေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ ကိုေကာင္းစံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ရခိုင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ တိုက္ပြဲေတြအေပၚ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္ စစ္ဆင္ေရးကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရး နဲ႔ အဲဒီစစ္ပဲြေတြကို ေထာက္ခံၾကိုဆိုတဲ႔ ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဒီဇင္ဘာ၁၈ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာက်င္းပရာမွာ ဆႏၵျပသူအခ်ိဳ႕က တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုေတြကို ၀တ္ဆင္ျပီး ဆႏၵျပခဲ႔ၾကတာပါ။

ေထာက္ခံဆႏၵျပတဲ႔ေန႔မွာဘဲ ကခ်င္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ KYO(KACHIN YOUTH ORGANIZATIO)က ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ဘာကေတာ႔ ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲကို ကန္႔ကြက္တဲ႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ည သန္းေခါင္ေလာက္မွာ တခါတည္းအစည္းအေ၀းေခၚၿပီးေတာ့ တခါတညး္ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာပဲ၊ ထားပါေတာ့ ရွမ္းတို႔ ရခိုင္တို႔ မြန္တို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ေနာ္၊ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာေရာ သေဘာထားအျမင္ေတြ ကြဲလြဲသြားေစႏိုင္တဲ့ အျမင္မ်ိဳးပံုေဆာင္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုေတြ၀တ္ၿပီး အဲဒီေထာက္ခံပြဲထဲမွာ ပါ၀င္တာ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ လံုး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒါက တဖက္က ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို လံုး၀ ေစာ္ကားလိုက္တာပဲ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္တယ္။”

အလားတူဘဲ မြန္တိုင္းရင္သားအဖြဲ႕အစည္း ၁၈ဖြဲ႔က ဆႏၵျပရာမွာ မြန္တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုေတြနဲ႔ ဆႏၵျပမႈအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဒီဇင္ဘာ၂၅ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ႔ ဆႏၵျပပြဲမွာ မြန္တိုင္းရင္းသ ား အပါအ၀င္ အျခားတိုင္းရင္းသားရိုးရာ၀တ္စံုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအမည္လက္ကိုင္ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ကိုင္ဆိုင္ျပီး ေထာက္ခ့ဆႏၵျပတာဟာ မြန္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရွိသူမ်ား မဟုတ္သလို မြန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကေစလႊတ္ထားသူမ်ားလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္က ကိုမင္းေအာင္ထူးကေတာ႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုအခုလိုေျပာပါတယ္။

“တိုင္းရင္းသားေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေနတာမ်ိဳးေတြက အဆင္မေျပဘူးေလ အဲဒါတခ်က္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထိုးစစ္ေတြ တိုင္းျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြက က်ေနာ္တို႔က လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကာလမွာ ဘယ္သူမွန္တယ္၊ ဘယ္သူမွားတယ္၊ ဘယ္သူ႔ကို ေထာက္ခံတယ္ဆိုတာမ်ိဳးက က်ေန္ာတို႔ တဘက္ကိုေျပာတဲ့အခါမွာ ဒီအခ်ိန္မွာ Fair မျဖစ္ေနဘူးဆိုတာကိုျမင္တယ္ေပါ့ေနာ္၊ အဓိကက အဲဒါေၾကာင့္ပါ။”

ဒီိဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာ႔ ျပဳလုပ္တဲ႔ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္နဲ႔ တရားေသာစစ္ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးတင္႔လြင္ကေတာ႔ ဘယ္လိုဘဲ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက ဆႏၵျပေထာက္ခံမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေနေပမယ့္ ဂရုစိုက္သြားမွာမဟုတ္ဖူးလို႔ တံု႔ျပန္သြားပါတယ္။

“တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုဆိုတာက ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီတိုင္းရင္းသားေတြက ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ မြန္ဆိုၿပီးေတာ့ ရွိေနၾကတာပဲ၊ ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ မြန္မွာလည္း ျမန္မာ ၀တ္စံု၀တ္ေနၾကတာပဲ။ ရွမ္းမွာလည္း ျမန္မာ၀တ္စံု၀တ္ေနတာပဲ၊ ျမန္မာစကားေျပာေနတာပဲ၊ ျမန္မာဘာသာသံုးေနတာပဲ။ ဒါကို ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြဆိုၿပီးေတာ့ အားလံုးက တညီတညြတ္ထဲနဲ႔ ေနဖို႔ပဲလိုတယ္။ အခုသူတို႔က ေျပာေနၾကတယ္ဆိုတာကေတာ့ အန္ကယ္အေနနဲ႔ ျမင္တာကေတာ့ အဖ်က္သေဘာနဲ႔ ၀င္ၿပီးေျပာေနတယ္လို႔ပဲျမင္တယ္။ တကယ့္ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ေတြက ေျပာတယ္လို႔ အန္ကယ္မျမင္ဘူး ဒါအမွန္အတိုင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ေလ။ ေနာက္တခုက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ အန္ကယ္တို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔ စႏုိးစေႏွာင့္ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေျပာေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အန္ကယ္တို႔က ထည့္ေတာင္မစဥ္းစားေတာ့ဘူး ဒီကိစၥေတြက။”

ဒီဇင္ဘာ၁၈ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာျပုလုပ္တဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲမွာေတာ႔ သံဃာေတာ္မ်ား၊စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြ၊အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူေတြပါ၀င္ခဲ႔ပီး အလားတူ ေထာက္ခံပြဲေတြကိုေတာ႔ အျခားျမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ စစ္ပဲြေထာက္ခံတဲ့ ဒီဆႏၵျပပဲြကို အျပင္းအထန္ေ၀ဖန္တုန္႔ျပန္မႈေတြ ရိွေနၿပီး၊ ဒါဟာ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္ၾကတာပါ။ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံၿပီး၊ တပ္မေတာ္က ဆင္ႏဲြေနတဲ့ စစ္ပဲြေတြကို ေထာက္ခဲ့တဲ့ အဲဒီဆႏၵျပမႈဟာ ျမန္မာ့ႏို္ငငံေရးမွာေတာ့ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ NLD အစိုးရလက္ထက္ ပထမဆံုး စစ္ေထာက္ခံမႈ ဆႏၵျပမႈပဲြ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေကာင္းစံ  / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.comေရွ႕တန္းစစ္စခန္းေရာက္ TNLA တပ္သားမ်ား- သတင္းဓာတ္ပံု-TNLA News & Information Department
ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ RCSS ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း တပ္ေတြနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႔၀င္ TNLA တေအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ေျပာက္က်ားတပ္ေတြ ၾကား ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း တိုက္ပဲြေတြ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ အခုလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အခ်င္းခ်င္း ဘာေၾကာင့္ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနရသလဲ၊ NLD အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕ေတြ ျပန္ၿပီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မယ့္အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္ၿပီး ေျပာျပမွာပါ။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာRCSS ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္နဲ႔ TNLA တေအာင္းတပ္ေတြ ၾကား နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး တိုက္ပဲြေတြ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနတာေၾကာင့္ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ နမၼဆမ္ ဘက္ေတြမွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အေရအတြက္ တိုးလာေနတာပါ။

ဒီလို အေျခအေနဆိုးလားေနတဲ့အတြက္ RCSS နဲ႔ ညွဳိေပမဲ့ အစိုးရတပ္နဲ႔ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ေရးထိုးထားတဲ့ RCSS က လက္မခံႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ဒါဟာ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ ဘက္က RCSS တပ္ေတြ ကိုၾကားခံထားဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာ အရ အသံုးခ်တာျဖစ္ႏိုင္ တယ္လို႔ TNLA ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာဘုန္းေက်ာ္ က ေျပာပါတယ္။

"ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတာ ေလး၊ ငါးႏွစ္ရွိၿပီ။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တို႔ ေဒသထဲ ဒီႏွစ္အတြင္းထဲမွာ အင္အားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လာျဖည့္တင္းတယ္။ ဆံုးရံႈးမႈလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေပ်ာက္ၾကား စစ္ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က RCSS ကို ၾကားခံလုပ္ၿပီး က်ေ်နာ္တို႔ရဲ႕ေနရာေတြကို လာၿပီး ၾကားခံနယ္ေျမအျဖစ္ လာတည္ေဆာက္ တယ္လို႔ျမင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းေတြကို တုိင္းရင္းသား RCSS ေတြ လာၿပီးေတာ့မွ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ေပ်ာက္ၾကားေတြကို အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ လာၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဒါဟာ ဗ်ဴဟာက်က် လာၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ပထမညိႇႏိႈင္းတယ္။ ညိႇႏိႈင္းလို႔အဆင္မေျပလို႔ ဒီလို ႏွစ္ဘက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရတဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။"

အခုလို TNLA နဲ႔ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့ RCSS ဘက္ကေန ျမန္မာတပ္မေတာ္က ကူၿပီး တုိက္ေပးေနတဲ့အတြက္ အေျခအေန ပိုၿပီးရွဳပ္ေထြးလာသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္လည္း အလွမ္းေ၀းသြားတယ္လို႔ ျမန္မာ့အေရးသံုးသပ္သူ ဦးႏိုင္ေအာင္ က ေျပာပါတယ္။

" ရွမ္းျပည္ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲျပသနာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွည္ရွည္ၾကာၾကာ ရွိခဲ့ၿပီေပါ့ေနာ္။ ဗဟိုအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္တုိက္ေနတဲ့ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြက မေျပမလည္ျဖစ္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ အခုလိုမ်ိဳး အစိုးရက တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပသနာက ဒီ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ ပိုၾကီးသြားမယ္ ပိုၿပီးေတာ့မွ ျပသနာက ရွင္းလို႔မရေအာင္ ရႈပ္ေထြးသြားမယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္က ဖက္ဒရယ္ျပသနာကို လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ဖက္ဒရယ္ Issue ကိုက အမ်ားၾကီး က်ေနာ္တို႔ ရွင္းၾကရဦးမွာေလ။ ဝ လည္းရွိတယ္။ ရွမ္းလည္းရွိတယ္။ ပေလာင္ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း စစ္တပ္ကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့ ဥစၥာမ်ိဳးကို ကိုယ္က ဗဟိုစစ္တပ္ အေနနဲ႔ေျပာမယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္က ထိန္းထိန္းညိႇညိႇ လုပ္ရမယ့္အေနအထားမ်ိဳးမွာ ပိုၿပီးေတာ့ မွ ေသြးေျမက် လာေအာင္ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ မုန္းတီးမႈေတြ မမ်ား လာေအာင္ လို႔ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။"

ဒီအေတာအတြင္း KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA စတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ေလးဖဲြ႔နဲ႕ NLD အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ တို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကေပမဲ့ အခုထိ မေအာင္ျမင္ေသးတဲ့အတြက္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွာ ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္တဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း UWSA ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖဲြ႔ကို သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႔ရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ကို အခုခ်ိန္ထိ အစိုးရဘက္က သေဘာထား မတုန္႔ျပန္ေသးဘူးလို႔ TNLA ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာဘုန္းေက်ာ္ ကေျပာပါတယ္။

" က်ေနာ္တို႔ ကမ္းလွမ္းထားတာေတြက က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းဖို႔ က်န္တာရွိမယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခု မဟာမိတ္(၄) ဖြဲ႔အပါအဝင္ေပါ့ ဝအဖြဲ႔ကိုေရာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ ပါဝင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အဆိုျပဳထားတာရွိပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း ေတြ႔ဖို႔ဆႏၵရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အစိုးရဆီကေတာ့ တုန္႔ျပန္မႈေတာ့ မရေသးပါဘူးခင္ဗ်။ "

မအင္ၾကင္းႏုိင္ ။ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရဘက္ကေျပာတဲ့ တဖဲြ႔ခ်င္းစီနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုတဲ့ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚမွာေရာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႔က ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ထားလဲရွင့္။

" အခုတိုက္ပြဲေတြ တရစပ္ ဆက္တုိက္ျဖဖစ္ေနတာက အခုေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ေဒသေတြမွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ျဖစ္ေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တကယ္ လုပ္ၾကမယ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြ တကယ္လုပ္ၾကမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြ တကယ္လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ အခုတုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြ အကုန္လံုး တစုတစည္းတည္း ထိုင္ၿပီးေတာ့မွ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြ နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္အခ်ိန္လည္း အကုန္သက္သာမယ္။ အေျဖမွန္နဲ႔လည္း အနီးစပ္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လို႔ က််ေနာ္တို႔ တကယ္ ယံုၾကည္တယ္။ တဖြဲ႔ခ်င္းဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိ္န္ေတြ ၾကာသြားလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။"

အခုလို ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုဖို႔ စီစဥ္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္က ထိုးစစ္ေတြဆက္ၿပီးရွိေနတာဟာ ႏွစ္ဘက္ယံုၾကည္မႈ အျပန္အလွန္ရဖို႔ ပ်က္ျပားေစေၾကာင္း တာဘုန္းေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔မွာပဲ ရွမ္းအေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို KIA နဲ႔ TNLA အဖဲြ႔၀င္ (၆၀)ေလာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေပမဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြ ဆုတ္ခြာသြားတယ္လို႔ အစိုးရျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 အင္ၾကင္းႏိုင္  / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆

ေမာင္ေတာျမဳိ  ့နယ္ ေရတြင္းကၽြန္းေက်းရြာေန ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး စာေရး ေရာ္ဖီ ၂၈ ႏွစ္ (ဘ) ဒီလာဟူဆိန္း သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အိမ္မွ ဗလီတက္ရန္သြားခဲ့စဥ္ ၀မ္းဗိုက္ထိုးသြင္း၊ လည္ပင္း လွီးျဖတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေရတြင္းကၽြန္းေက်းရြာေန ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး စာေရး ေရာ္ဖီ ၂၈ ႏွစ္ (ဘ) ဒီလာဟူဆိန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အိမ္မွ ဗလီတက္ရန္သြားခဲ့စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ ဦးရွည္က် ေခ်ာင္းအနီး ပုဇြန္ကန္ေဘး၌ ၀မ္းဗိုက္ ဓားထိုးဒဏ္ရာ၊ လည္ပင္းဓားထိုးဒဏ္ရာႏွင့္ လွီးျဖတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ၄င္း၏ အစ္ကိုတစ္၀မ္းကြဲျဖစ္သူ ေဆာ္ဒီမူလာမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးခ်က္အရ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အေလာင္းအား မေတြ႕ရွိရဘဲ ေနအိမ္သို႔သယ္ေဆာင္သြားသည္ဟု သိရွိရသည္။

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေသဆံုးသူေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေသဆံုးသူမွာ ေရတြင္းကၽြန္း ေက်းရြာေန ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး စာေရးတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရကာ အေလာင္းအား ေမာင္ေတာျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တရားခံဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ဆက္လက္စံုစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေသဆုံးသူသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး စာေရးတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

(ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)
https://www.facebook.com/MyanmarSCOInfoCom( ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရး ဗဟုိဌာန ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ယာဥ္လုိင္း တည္ေထာင္ထားသူေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေနစဥ္ )Photo: Aung Thain Kha/ RFA
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လုိင္းကားေတြေပၚမွာ ခရီးသည္ေတြကို ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္းေျပာတာေတြနဲ႔ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္တဲ့ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္မယ့္သူေတြ အေနနဲ႔ မထသ (ဗဟုိ) နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဥပေဒနဲ႔ အညီေျဖရွင္းဖုိ႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ဗဟုိဌာနမွာ မထသရဲ႕ ခ႐ုိင္အသီးသီးက တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ယာဥ္လုိင္း တည္ေထာင္ထားသူေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရး ဗဟုိဌာန ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္ က ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ဘတ္စ္ကားကို ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္လုပ္သားေတြရဲ႕ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္တာေတြကို ျပန္လည္အေရးယူရာမွာ က်ဴးလြန္ တာနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

လုိင္းကားေတြေပၚမွာ ယာဥ္ေနာက္လုိက္၊ ယာဥ္ေမာင္းေတြက ခရီးသည္ေတြကို ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ေျပာတာေတြနဲ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္တာေတြကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္မယ့္သူေတြ စုၿပီး မ.ထ.န လို႔ေခၚတဲ့ "မုိက္ရိုင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွိမ္ႏွင္းေရး" အဖဲြ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္းေနပါတယ္။

လိုင္းကားယာဥ္ေမာင္း နဲ႔ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဳးလြန္မႈ ေတြကို အေရးယူတာေတြ အားနည္းတဲ႔အတြက္ ခရီးသြားျပည္သူအခ်ိဳ႕စုၿပီး ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီအဖဲြ႔မွာ ပါ၀င္တဲ့ ကိုေက်ာ္ဥာဏ္ဟိန္း က ေျပာပါတယ္။

"ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘတ္စ္ကားတခ်ိဳ႕ေပါ့ေနာ္။ ခရီးသြားျပည္သူေတြကို ရိုင္းျပတဲ႔ဆက္ဆံမႈေတြ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဳးလြန္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔အခါမွာ သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိေတြက အေရးယူတာ အားနည္းတယ္ ခင္ဗ်၊ အားနည္းတဲ႔အခါမွာ က်ဳးလြန္မႈေတြ မ်ားလာတဲ႔အခါ ခရီးသြားျပည္သူေတြက ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္တဲ႔အတြက္ Campaign တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ က်ဳးလြန္လိုက္တဲ႔ ဘတ္စ္ကား ဒါမွမဟုတ္အဲ႔ဒါမ်ိဳးကို အဖြဲ႔လိုက္သြားမယ္။ သြားၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္စဥ္ေတြကို ေနာက္မလုပ္ဖို႔ ေျပာဆုိမယ္ေပ့ါေနာ္။ သူတုိ႔ေတြက လက္မခံႏုိင္ဘူး ၊ လက္မခံဘဲ တံု႔ျပန္လာမယ္ဆိုရင္ တံု႔ျပန္လာတဲ႔အတုိင္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ တံု႔ျပန္မယ္လို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။"

လိုင္းကားေတြေပၚမွာ ခရီးသည္ေတြကို ရိုင္းရိုင္းစုိင္းစိုင္းေျပာဆိုတာေတြနဲ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိုးႀကိတ္တာေတြ ေစာ္ကားတာေတြရွိလာခဲ့ရင္ ဗြီဒီယို ဒါမွမဟုတ္ ဓာတ္ပံု ရိုက္ယူၿပီး အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ တင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္းကားေတြ တစ္စီးနဲ႔ တစ္စီးၿပိဳင္ေမာင္းတာ၊ ခရီးသည္ေတြကို အတင္အခ် လုပ္တဲ့အခါ အတင္းဆြဲခ်တာေတြ တြန္းခ်တာေတြ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ယာဥ္စီးခထက္ ပိုေတာင္းတာေတြေၾကာင့္ ခရီးသည္ေတြနဲ႔ စကားမ်ားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တခ်ိဳ႕က ခရီးသည္ေတြအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဳးလြန္တာေတြ ရွိေနတဲဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ယာဥ္လိုင္းေတြ၊ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြကို အေရးယူမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmeseတူးနစ္-ကာ့ေတ့ခ်္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အားေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္)
   တူးနစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    တူနီးရွား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန က ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္တြင္ ဗံုးလန္႕မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စပိန္ႏိုင္ငံ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္မည့္ တူနီးရွား ေလယာဥ္တစ္စီး ထြက္ခြာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တူးနစ္-ကာ့ေတ့ခ်္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာမည္ဟု ယူဆရသည့္ တူနီးရွားအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ေလယာဥ္တစ္စီးေပၚမွ ခရီးသည္အားလံုး အား ကယ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္အား ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သံသယရွိဖြယ္ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး႒ာန၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

    ထုိ႔ေနာက္ ေလယာဥ္သည္ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာသြားကာ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္ ေဘးကင္းစြာ ဆင္းသက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

    သို႔ေသာ္ သံသယရွိဖြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီး႒ာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.comေသနတ္အား ကိုင္တြယ္ေနသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)
    ဝါရွင္တန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးသည္ ၎ ဖခင္၏ ေသနတ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မေတာ္တဆ ပစ္ခတ္မိၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ မီဒီယာက ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္၌ ေရးသားထားသည္။

ယင္း ကေလးငယ္အား ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းက Cleveland ရွိ အိုဟိုင္အိုး စီးတီးရွိ ေနအိမ္မွ ေဆးရံုသို႔  ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္နီးခ်င္း တစ္ဦးက ေဒသခံ မီဒီယာသို႔ ေျပာျပခ်က္အရ ေသနတ္သံၾကားရၿပီးေနာက္ ကေလးငယ္၏ အစ္ကို အိမ္အျပင္သို႔ ေျပးထြက္လာေၾကာင္းႏွင့္ ၎က ၉၁၁ သို႔ ဖုန္းေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသနတ္ ထိမွန္သည့္ ကေလးငယ္မွာ ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ လဲေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသဆံုုးသူ ကေလးငယ္၏ ဖခင္သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ရဲအရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း Cleveland ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယင္း အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ဖမ္းဆီးထားျခင္း မရွိေပ။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


 ဒီဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံဟာ အာရွမွာ တရားဝင္ လိင္တူ ထိန္းျမားခြင့္ ပထမဆုံးေပးတဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္လာမယ္
ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံ တိုင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တရားဝင္ လိင္တူ ထိန္းျမားခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္မယ့္ အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္သူေတြက ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ ပါလီမန္ေရွ႕မွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆႏၵျပသူေတြဟာ ပါလီမန္ထဲကိုလည္း ဝင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ရဲေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီ ဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံဟာ အာရွမွာ တရားဝင္ လိင္တူ ထိန္းျမားခြင့္ ပထမဆုံးေပးတဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆုံး ထိုင္ဝမ္လူထုအတြင္း သေဘာထား ေကာက္ခံမွုေတြမွာေတာ့ ၆၀ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္က ဒီဥပေဒကို သေဘာမတူၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmeseဒီစမ္းသပ္မွုဟာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ စမ္းသပ္မွုလည္း ျဖစ္
အိႏၵိယနိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ တ႐ုတ္အပါအဝင္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအထိ ေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္နိုင္မယ့္ အဂနိ ဖိုက္ ထိပ္ဖူးတပ္ ဒုံးပ်ံကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စမ္းသပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီစမ္းသပ္မွုဟာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ စမ္းသပ္မွုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စမ္းသပ္မွု ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ ဒီ ဒုံးပ်ံဟာ ကီလိုမီတာ ၅၀ဝ၀ အကြာအေဝးအထိ ပစ္ခတ္နိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ ရွိပါတယ္။

ဒီဒုံးပ်ံကို လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္က စၿပီး စမ္းသပ္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး န်ဴးကလီးယား ထိပ္ဖူးလည္း တပ္လို႔ ရတဲ့ ဒုံးပ်ံျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နရန္ ဒရာ မိုဒီ ဦးေဆာင္တဲ့ အိႏၵိယနိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အင္အားႀကီး တနိုင္ငံ ျဖစ္လာဖို႔နဲ႔ နိုင္ငံရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ ကာကြယ္ေရးနည္းပညာေတြမွာ အလုံးအရင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနတာလို႔ ေလ့လာ သုံးသပ္သူေတြက ယူဆေနၾကပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မုံးကိုးၿမိဳ႕ အနီးဝန္းက်င္ကို တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္စဥ္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲခန္႔က မုံးကိုးၿမိဳ႕ ေဖာင္းဆိုင္းေက်း႐ြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိ ႀကံေတာအတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ သည့္ ေရွ႕ထြက္မိုင္း တစ္လုံး၊ နင္းမိုင္းတစ္လုံး၊ အမ္ ၂၂ က်ည္အိမ္ႏွစ္ခု၊ က်ည္ ၁၃၁ ေတာင့္၊ အီနာဂါဗုံးသီးတစ္လုံး၊ KIA ဦးထုပ္ သုံးလုံးႏွင့္ MNDAA ယူနီေဖာင္း ႏွစ္စုံတို႔ကို ရွာေဖြသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းကလည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက လမ္းလုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္စဥ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေတာင္းေက်း႐ြာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁၅၀၀ ခန္႔အနီး ေခ်ာင္း ေခ်ာက္အတြင္းမွ ပီနံအိတ္ႏွစ္လုံး ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ အိတ္မ်ား အတြင္းမွ ေဒသၱရ လက္လုပ္မိုင္း ၁၀ လုံးကို ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

အဆိုပါ မိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္တစ္ဝိုက္ကို တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက စနစ္တက်နယ္ေျမ ရွင္းလင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(သတင္းစဥ္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/ ႐ုရွားေလယာဥ္ပ်က္ ရွာေဖြေနစဥ္
႐ုရွားေလယာဥ္ဟာ ဆိုခ်ီၿမိဳ႕ကေန ဆီးရီးယားနိုင္ငံကို လာတီကာၿမိဳ႕ကို ထြက္ခြာဖို႔ တက္သြားၿပီး ၂မိနစ္ေလာက္မွာ ေရဒါ ကေပ်ာက္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

TU 154စစ္ေလယာဥ္ ပ်က္က်တဲ့ေနရာကို ဆိုခ်ီကေန ပင္လယ္နက္ ကမ္းေျခမွ တမိုင္ေလာက္ေပ၂၃၀အနက္မွာေတြ႕တယ္လို႔ ႐ုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Igor Konashenkov ကေျပာပါတယ္။

႐ုရွားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးကေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်တယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္နိုင္ေခ်အကုန္လုံး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွုပါမက်န္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ စုံစမ္းေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေစာေစာပိုင္းကေတာ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွု အလားအလာ အေပၚျဖစ္နိုင္ေခ် နည္းတဲ့သေဘာ ႐ုရွား အရာရွိတေယာက္ ကေျပာပါတယ္။

႐ုရွားမီဒီယာေတြမွာ ေပၚထြက္ေနတဲ့ အသံသြင္းမွတ္တမ္းအရ ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းတဲ့စခန္းနဲ႔ ေနာက္ဆုံးေျပာဆိုမွုေတြမွာ ေလယာဥ္မွူးေတြအေနနဲ႔ တစုံတရာ အခက္အခဲမေတြ႕ရဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ေလယာဥ္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားမီအထိ အသံတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိေနၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေပၚမွာ ႐ုရွာ အလက္ဇံဒေရာ့စစ္တီးဝိုင္းမွ ၆၄ေယက္အျပင္ သတင္းေထာက္၉ေယာက္ စစ္သား၈ေယာက္ အစိုးရအမွုထမ္း၂ေယာက္နဲ႔ ေလယာဥ္အမွုထမ္း၈ေယာက္ပါဝင္ပါတယ္။

အခုတီးဝိုင္းဟာ ႏွစ္သစ္ကူးအျဖစ္ ဆီးရီးယားနိုင္ငံ လာတီကာၿမိဳ႕အရွိ ႐ုရွား ေလတပ္စခန္းမွာ ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

႐ုရွားနိုင္ငံဟာ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွာအယ္ အာဆတ္ကိုဆန္႔က်င္ေနတဲ့သူပုန္ေတြကို ေလေၾကာင္းက ေနကူညီတိုက္ခိုက္ ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese