ရန္ကုန္ၿမဳိ ့တြင္း စုေပါင္း စနစ္ျဖင့္ ဘတ္စ္ကား အစီးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေျပးဆြဲမည္


ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမဳိ ့တြင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ စတင္၍ စုေပါင္း စနစ္ျဖင့္ ဘတ္စကား အစီးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေျပးဆြဲ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့ရုံး၌ ယေန ့ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ဘတ္စ္ကား အစီးေရမွာ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္း အဆုိျပဳထားသည့္ ယာဥ္မ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ေရတြက္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ အားလုံး စုစုေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမ အဆင့္ စနစ္ ေျပာင္းလဲမယ္။ဒီစနစ္ကုိ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ယာဥ္လုိင္း ပုံသ႑ာန္ အဆင့္ကုိ မေရာက္ခင္ ၾကားခံ တံတား တစ္ခုကေတာ့ စုေပါင္း ေျပးဆြဲတဲ့ ပုံစံ တစ္ခုနဲ ့ဒီ ၃ လတာ ကာလအတြင္းမွာ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ၿပီး အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ား အျဖစ္နဲ ့ဖြဲ ့စည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထုိ ့အတူ ေျပာင္းလဲမည့္ စနစ္သစ္တြင္ ပါ၀င္ ေျပးဆြဲရန္ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢလိကလုိင္းကား ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပးသြင္း မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ စာရင္း ထပ္မံ ျဖည့္သြင္းရန္ လက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ယခု ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲသည့္ ယာဥ္လုိင္းမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ CNG ဘတ္စကားမ်ားအေနျဖင့္ CNG ထည့္၍ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအား CNG တပ္ဆင္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီ အလုိက္ ခြဲတမ္းမ်ား ခ်ထားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲမည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားအား ေနာက္ပုိင္းတြင္ CNG ျဖင့္ ေျပးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုေပါင္း စနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲမည့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား လူစီးမႈ အေပၚ မႈတည္ၿပီး လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုတြင္ ကားအစီးေရ ၅၅ စီးႏွင့္ အမ်ားဆုံး အစီး ၁၀၀ ေက်ာ္ လ်ာထားၿပီး လုိအပ္သလုိ ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္လုိင္း အသစ္မ်ား ေျပးဆြဲရာတြင္ ခရီးစဥ္အပိုင္းအလိုက္ က်ပ္ ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ၊ ၃ဝဝ သတ္မွတ္ ေကာက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြသားစနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယခင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ကတ္စနစ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ Mobile Application OK Dollar အသုံးျပဳ၍ လည္းေကာင္း ေပးေခ် ႏုိင္ေၾကာင္း ၊ စတင္ ေျပးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ အသိပညာေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကပ္ထားမည့္ အျပင္ ကူညီေပး မည့္သူမ်ားလည္း ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲမည့္ ၃ လတာ ကာလအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္ ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ CCTV ကင္မရာမ်ား ၊ GPS စနစ္မ်ားျဖင့္ Traffic Control Center မွ Operator Team က တုိက္ရုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ား အားလုံးကုိ ၃ လ အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္အား ယခု စတင္ ေျပးဆြဲမည့္ ၃ လအၿပီး ေနာက္ထပ္ ၃ လတြင္ စီမံကိန္းအသစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္အား စနစ္တစ္ခုထဲ ျဖစ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီ သယ္ယူ ပုိ ့ေဆာင္ေရး စနစ္တစ္ခုကုိ လုပ္ေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား လုိအပ္ခ်က္ ရွိပါက ညႇိႏႈိင္းၿပီး တုိးခ်ဲ ့၊ ျဖည့္စြက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ စတင္၍ မ.ထ.သ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရပ္အားလုံးကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္ အဖြဲ ့မွ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ရွိ ယာဥ္လုိင္းအားလုံးကို ကြပ္ကဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
China Xinhua News
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.