ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၁၆ လသား ေသဆုံးမႈ စုံစမ္းေန


ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ႕မွ သတင္းေရးသားထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ Zafor Alam ၏ ေျပာၾကားခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အျဖစ္မွန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္စုံစမ္းမႈု ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၁၉

ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ႕တြင္ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပသြားသည့္ နတ္ျမစ္အတြင္း ၁၆ လသားအရြယ္ မုိဟာ မက္ရႈဟာဘတ္ ေသဆုံးေနသည့္ သတင္းႏွင့္ ၄င္း၏ဖခင္ဆုိသည့္ Zafor Alam ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ သတင္းထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္စဥ္မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္စဥ္မွန္ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ေမာင္ေတာေဒသမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးလာသည့္ ေလွအား ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ လက္လႊတ္စပယ္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ (၁၅) ဦးထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ထုိေသဆုံးသူမ်ားထဲတြင္ ၁၆ လသား အရြယ္ကေလးငယ္ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၁၆ လ သားအရြယ္ မုိဟာမက္ရႈဟာဘတ္ ေသဆုံးေနသည့္ပုံအား အျခားသူမ်ားက ဓာတ္ပုံရုိက္ယူၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံံ LADA ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူ Zafor Alam ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ႕မွ သတင္းေရးသား ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာက Zafor Alam ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုက္လံစုံစမ္းခဲ့ရာ ဦးရွင္းက်ား ေက်းရြာတြင္ Zafor Alam ဆုိသူတစ္ဦးရွိရာ ၄င္းမွာလြန္ခဲ့သည့္ (၂) လခန္႔ကတည္းက ေက်ာက္ျဖဴ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူျဖစ္ၿပီး ဓါတ္ပံုျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာ သတင္းဌာနမ်ားမွ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ Zafor Alam မဟုတ္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။သုိ႔ျဖစ္၍ သက္ဆုိင္ရာက သတင္းတြင္ ပါရွိေသာ Zafor Alam ႏွင့္ပက္သတ္၍ ဆက္လက္ စုံစမ္းရာ Zafor Alam မွာ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္သည္ကုိ သိရွိရၿပီး ၄င္းႏွင့္တစ္ရြာတည္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအား စုံစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

Zafor Alam ႏွင့္ တစ္ရြာတည္းေနထိုင္သည့္ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်းရြာမွ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ မာေမာက္ဆလင္(ဘ) နာတီဟူေဆာင္းအားေမးျမန္းရာ Zafor Alam ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်း ရြာတြင္ေနထုိင္ေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ဖခင္ ဒူဒူမီယာႏွင့္ မိခင္မရိုဆက္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္ခန္႔က မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ သားအႀကီးဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတြင္ သားႏွစ္ဦးရွိၿပီး ဆုိဖုိက္တ္ (၃) ႏွစ္ႏွင့္ ၁ ႏွစ္ ၆ လအရြယ္ မုိဟာမက္ ရႈဟာဘတ္တို႔ ရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္(၂)လခန္႔က ေနအိမ္မီးရႈိခံရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ LADA စခန္းသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ (၅) ရက္တို႔တြင္ ဦးရွင္းက်ားေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်ာင္း၀တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ခိုးထြက္သည့္ ေလာင္းေလွ တိမ္းေမွာက္ သည္ကုိ မၾကားသိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသဆုံးေၾကာင္းကုိ မၾကားသိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်းရြာ ဆယ္အိမ္မွဴး မာေမာက္ေရာ္ရွီ (ဘ) ေအာ္လီအာေမာက္ က မိမိမွာ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်းရြာ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ (၁၄) ရက္က ဆယ္အိမ္မွဴး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္း၊ Zafor Alam ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု (၁၁၂) တြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ (၂) လခန္႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ (၅) ရက္တို႔တြင္ ဦးရွင္းက်ားေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်ာင္း၀တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ခိုးထြက္သည့္ ေလာင္းေလွ တိမ္းေမွာက္သည္ကုိ မၾကားသိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသဆုံးေၾကာင္းကုိ မၾကားသိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရြြာခန္႔စာေရး ေဆာ္လီေမာ္လာ(ဘ)ဇာေဖာ့ဟူဆိန္းကလည္း မိမိမွာ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်းရြာ ဇာတိျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ (၃) ႏွစ္က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ ရြာခန္႔စာေရးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ Zafor Alam ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၁၁၂) တြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ (၂) လခန္႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ဟု သိရ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ (၅) ရက္တို႔တြင္ ဦးရွင္းက်ားေခ်ာင္းႏွင့္ေခ်ာင္း၀တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ခိုးထြက္သည့္ ေလာင္းေလွ တိမ္းေမွာက္သည္ကုိ မၾကားသိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသဆုံးေၾကာင္းကုိ မၾကားသိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရပ္မိရပ္ဖ မာမက္တာေလာင္(ဘ)ေဘာ္ေဇာ္မွ်ာလည္း မိမိမွာ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်းရြာဇာတိ ျဖစ္ၿပီး Zafor Alam ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၁၁၂) တြင္ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ (၂) လ ခန္႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ (၅) ရက္တို႔တြင္ ဦးရွင္းက်ားေခ်ာင္းႏွင့္ေခ်ာင္း၀တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ခိုးထြက္သည့္ ေလာင္းေလွ တိမ္းေမွာက္သည္ကုိ မၾကားသိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသဆုံးေၾကာင္းကုိ မၾကားသိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဦးရွင္းက်ားေက်းရြာ ေနထုိင္ၿပီး က်ပန္းအလုပ္လုပ္ကုိင္သူ မာမက္ေရာ္ဖီး (ဘ) ကာလာမ်ာ ကလည္း Zafor Alam ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး ကုန္စုံဆုိင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းထံမွ ပစၥည္း ၀ယ္ယူေလ့ရွိသည့္အတြက္ ေကာင္းစြာသိရွိ ရင္းႏွီးပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ (၅) ရက္တို႔တြင္ ဦးရွင္းက်ားေခ်ာင္းႏွင့္ေခ်ာင္း၀တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ခိုးထြက္သည့္ ေလာင္းေလွ တိမ္းေမွာက္သည္ကုိ မၾကားသိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသဆုံးေၾကာင္းကုိ မၾကားသိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Zafor Alam ၏ ညီမအရင္းျဖစ္သူ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်းရြာေန ေဆဒါခါတြန္(ခ) ေဆာ္ေရာ္ တာခါတူ(ဘ) ဒူဒူမီယာက မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပါ Zafor Alam (ခ) ဇာဖာဟူဆင္အား ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး မိမိ၏အစ္ကုိအရင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု (၁၁၂) တြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ သားႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္း၊ ဆုိဖုိက္တ္(၃) ႏွစ္ႏွင့္ ၁ ႏွစ္ ၆ လ အရြယ္ မုိဟာမက္ရႈဟာဘတ္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Zafor Alam (ခ) ဇာဖာဟူဆင္မွာ ေနအိမ္မီးေလာင္ခံရၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ (၂) လခန္႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားၿပီး LADA ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ဇနီးႏွင့္ သားႏွစ္ဦးမွာ လြန္ခဲ့သည့္ (၂) လခန္႔က ေနအိမ္မွထြက္ခြာသြားၿပီး ယေန႔အထိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာျခင္းမရွိဘဲ ေသဆုံးသြားသည္ဟု သတင္းၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ (၅) ရက္တို႔တြင္ ဦးရွင္းက်ားေခ်ာင္းႏွင့္ေခ်ာင္း၀တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ခိုးထြက္သည့္ ေလာင္းေလွ တိမ္းေမွာက္သည္ကုိ မၾကားသိေၾကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့့္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေသဆုံးေၾကာင္းကုိ မၾကားသိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ ဦးရွင္းက်ားေက်းရြာမွ Zafor Alam ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ေျမျပင္တြင္ ဦးရွင္းက်ားေက်းရြာမွ Zafor Alam ဆိုသူမွာ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီကပင္ ဘီဒီေျပးအျဖစ္ ေက်ာက္ျဖဴအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သတင္းဌာနပါ Zafor Alam ၏ ဓါတ္ပံုျဖင့္ လုိက္လံ ရွာေဖြရာ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆံု ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၅) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွတိမ္းေမွာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ သတင္းမ်ား မေတြ႕ရွိရေပ။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ျဖစ္စဥ္သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမို တိက်စြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

(ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)
https://www.facebook.com/MyanmarSCOInfoCom/
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.