ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ေခတ္ တြင္ နက္ရႈိင္း လာရန္ ရွိေသာ တရုတ္-ျမန္မာ ထိေတြ႔မႈ


တရုတ္ အစုိးရ အာေဘာ္ အမ်ဴိ းသားေရး ၀ါဒ အသားေပး Global Times က ေရးသား ခ်က္ ကုိ ျပန္လည္ တင္ျပပါသည္။

ကမၻာ ထိပ္သီး ႏူိင္ငံမ်ား အေပၚ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ မွ အေမရိကန္ မူ၀ါဒ မ်ား ကုိ ဘယ္ပုံ ဘယ္နည္း ထိမ္းညွိ ဆက္ဆံ သြားမလဲ ဆုိတာ နဲ့ ပါတ္သက္ျပီး အခု ေနာက္ပုိင္း ကမၻာတ၀ွမ္းရွိ သတင္းစာ မ်ားက အထူး အသားေပး ေဖၚျပလ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အတြက္ အခ်ဴိ႕ ေလ့လာသူမ်ားအဖုိ႔ ့ ဘယ္လုိ မဟာဗ်ဴ ဟာ ေတြ က်င့္သုံး မလဲ ဆုိတာ ခန္႔ မွန္းဖုိ႔ မေရရာ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနၾကဆဲ ရွိျပီး အနည္းငယ္ေသာ အေနာက္တုိင္း ပညာရွင္မ်ားကမူ အုိဘာမား ရဲ့ ျမန္မာ ေပၚလီစီ ကုိ သာ ဆက္လက္ က်င့္သုံးဖုိ႔ တုိက္တြန္း လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ထရန္႔ အစုိးရ မွ ျမန္မာ နဲ့ ပါတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိ မူ၀ါဒ ေတြ ခ်မွတ္သြားမလဲ ဆုိတာရယ္ နဲ့ ၀ါရွင္တန္-ေနျပည္ေတာ္ ဆက္ဆံေရး အနာဂါတ္မွာ ဘယ္လုိ ပုံေဖၚ လာမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ လွပါတယ္။

"အေမရိကန္ သည္သာ ပထမ" လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ ထရန့္ အဖုိ႔ ျပည္တြင္းေရးကုိသာ ထိပ္တန္း ဦးစားေပး အျဖစ္ သေဘာထားျပီး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။


အေမရိကန္ မဟာမိတ္ မ်ားကုိလည္း လုံျခဳံ ေရး အတြက္ မိမိဖါသာ တာ၀န္ယူၾကဘုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ျပီးး ျဖ္စတဲ့ အျပင္ တုိင္းျပည္တြင္းသုိ႔ ေရႊ႔ ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကုိလည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကန္႔ သတ္ သြားဖုိ႔ လည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ျပီး သုံးသပ္ရမယ္ ဆုိက ျမန္မာ ျပည္ သည္ သူ႔ အဖုိ႔ ေ၀းလြန္းေနပါတယ္။

စီးပြားေရး ပုိင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ အျပင္ေရာက္သြား မွာ စုိးတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေပးမယ့္ အကူအညီေတြ ေလ်ာ့ခ် သြားေကာင္း သြားႏူိင္ပါတယ္။ အမ်ဴိ းသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕
ခ်ဴပ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း မျမင္ဟန္ မၾကားဟန္ ေတာင္ ေဆာင္ေနႏူိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏူိင္ငံ နဲ့ အေမရိကန္ ပါတ္သက္မႈကုိ အုိဘာမား လုိ႔ အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ သေဘာထားဖုိ႔ မရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွလုိ မဟာဗ်ဴ ဟာအရ အေရးပါတဲ့ ေဒသမွာ ထြက္ခြာ သြားတဲ့ အထိ ျဖစ္ဖုိ႔ မရွိေပမယ့္ ေဒသတြင္း ၀ါရွင္တန္ရဲ့ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ကုိ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေကာင္း လုပ္ႏူိင္ပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ အေနနဲ့ အေမရိကန္-,ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အေျပာင္းအလဲသည္ ေဒသတြင္း အေနအထား သာမက ၎တုိ ၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ၾကီးမားေသာ အရွိန္အဟုန္နဲ့ ရုိက္ခတ္လာေကာင္း လာႏူိုင္တယ္ ဆုိတာ သေဘာေပါက္ လာဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတနဲ့ ၎ရဲ့ သံတမန္ေရး နဲ့ လုံျခဳံေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕မ်ားက ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ကုိ အဓိက ေနရာမွ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ သံခင္း တမန္ခင္း ပုံေပၚလာေအာင္ အနည္းဆုံး ေျခာက္ လ မွ တႏွစ္ အခ်ိန္ယူရဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ထရန္႔ ရဲ့ ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ အေပၚ သိနားလည္မႈ ကင္းေနျခင္းသည္ ၀န္ထုတ္ ၀န္ပုိး ျဖစ္ႏူိင္သလု တဘက္က ၾကည့္ရင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး မွာ ဘယ္လုိ အေနအထား ျဖစ္ျဖစ္ ေရလုိက္ငါးလုိက္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ႏူိင္မယ့္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းတရပ္လည္း ျဖစ္လာႏူိင္ပါတယ္။ လုိက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴရႈတတ္သူ အျဖစ္ အမ်ားက သိထားၾကတဲ့ အတြက္ သူရဲ့ ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ တြင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖုိ႔ က ထင္ထင္ရွားရွား ၾကီး ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ထုိ႔ အတြက္ ျမန္မာ မူ၀ါဒ အေပၚ အိမ္ျဖဴ ေတာ္က ဘယ္လုိ ထိမ္းညွိ သြားမလဲ ဆုိတာ ခန္႔ မွန္းရ ခက္ေနပါတယ္။

ထရန္႔ အစုိးရ အေနနဲ့ လက္ရွိ ျမန္မာ နဲ့ ႏူိင္ငံေရး နဲ့ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈေတြကုိ နဂုိအတုိင္း ဆက္ထိမ္းထားေကာင္း ထားႏူိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ သုံးသပ္ရရင္ ၀ါရွင္တန္ရဲ့ ျမန္မာ ေပၚလီစီသည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲဖုိ မရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမုိကရက္ နဲ့ ရီပါတ္ဘလီကင္ ႏွစ္ပါတီ စလုံးကလည္း အလားတူ သေဘာထားေတြ ရွိေနပါတယ္။

အေရွ႔ေတာင္ အာရွ တြင္ စီးပြားေရး အင္အားသည္ အဓိက က်တဲ့ သံတမန္ေရး ေမာင္းတံၾကီး အျဖစ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာအေနနဲ့ အေမရိကန္ရဲ့ ေထာက္ခံမႈ ပုိျပီး ရလာေအာင္ မလုပ္ႏူိင္ခဲ့ရင္ ေဒသတြင္း စီးပြားေတာင့္တင္းတဲ့ တရုတ္ နဲ့ အက်ဴိ းတူ ပူးေပါင္းမႈ ခ်ဲ့ထြင္ လာရဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွသည္ တရုတ္၏ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး တြင္ ထိပ္ဆုံးက ရွိေနပါတယ္။ တရုတ္ရဲ့ "One belt, One road" အစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်စ္ၾကည္မႈ, ရုိးသားမႈ, အျပန္အလွန္ အက်ဴိ းရွိမႈ နဲ့ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာမႈ" အစရွိတဲ့ မူ ေတြ အေပၚ အေျခခံျပီး ေနျပည္ေတာ္နဲ့ ဆက္လက္ တုိးျမွင့္ သြားရဖုိ႔ ရွိေနျပီး ပဋိပကၡမ်ားကုိလည္း ႏွစ္ဖက္ အက်ဴိ းရွိေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားနဲ့ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း လက္၀ါၾကီး အုပ္ ဗုိလ္က် စုိးမုိးေရး ကုိ တရုတ္က ၾကဳိ းစား မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခား ႏူိင္ငံ တႏူိင္ငံက အလားတူ.ျပဳ လုပ္လာရင္လည္း ကန္႔ ကြက္ သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ့ တည္ျငိမ္မႈ သည္ ေရွာင္လႊဲလုိ႔ မရေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ.ေရာက္ရွိေနျပီး ယင္းသည္ သက္ဆုိင္သူ မ်ား အားလုံး ေက်နပ္မႈ ရေစမည့္ တူညီေသာ ဘုံ ကိန္း တခု ျဖစ္မယ္လုိ႕ တရုတ္ျပည္မွ အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။

တရုတ္ျပည္နဲ့ ပါတ္သက္ျပီး ထရန္႔ ရဲ့ ရန္လုိတဲ့ စကားေတြကုိ ဘယ္လုိ တုန္႔ ျပန္မလဲ။ ေရြးခ်ယ္စရာေတြထဲက နည္းလမ္းတခုကေတာ့ ျမန္မာ အပါအ၀င္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ ႏူိင္ငံမ်ားနဲ့ ဆက္ဆံေရး နက္ရႈိင္းေအာင္ ျပဳ လုပ္သြားေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိျပီး တိတိက်က် ႏႈိင္းယွဥ္ရမည္ ဆုိက ေနျပည္ေတာ္အား စစ္တုရင္ ကစားပဲြမွ နယ္ရုပ္ကေလးလုိ သေဘာထားမယ့္အစား ဘီဂ်င္း ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္တုိ့ အျပိဳိင္ အဆုိင္ လုယူရမယ့္ မုန္႔တခု လုိ ယူဆသင့္ ပါတယ္။ အခုလုိ ထရန္႔ အဖဲြ႕က ျပည္တြင္းေရးကုိသာ ဦးစားေပးျပီး ကုိယ္က်ဴိ းစီးပြား ကာကြယ္ဖုိ႔ တာစူ လာေနခ်ိန္မွာ တရုတ္အေနနဲ့ ျမန္မာရဲ့ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူဖုိ႔ ပုိျပီး ၾကဳိ းစားသင့္ပါတယ္။

Globalization ေခတ္ၾကီးမွာ ဘက္ေပါင္းစုံက တုိးတက္မႈ ေတြ ရရွိဖုိ႔ တံခါးဖြင့္ ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ လုိအပ္တယ္လုိ႔ တရုတ္ ျပည္က ယုံၾကည္ပါတယ္။ ယခုအခါ ျမန္မာရဲ့ ႏူိင္ငံေရး တြင္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကနဦး ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ရရွိေနျပီး တုိုးတက္ဖြံ႔ ျဖဳိ းမႈသည္သာ ၎တုိ႔ အစုိးရ တည္ျငိမ္ေရး အတြက္ မ်ားျပားလွစြာေသာ အက်ဴ် ိ းေက်းဇူးမ်ား ေဖၚေဆာင္ႏူိင္လိမ့္မယ္ဆုိတာ အစုိးရ အသစ္ အေနနဲ့ ေကာင္းစြာ သိျမင္ သေဘာေပါက္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ ျဖဳိ း တုိးတက္လာေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တရုတ္ ျပည္ရဲ့ ေလွၾကဳံ စီး လုိက္ျခင္းသည္သာ ျမန္မာအဖုိ႔ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ျဖိဳ းလာေစဖုိ႔ ျဖတ္လမ္းတခု သာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ဘီဂ်င္းရဲ့ ပါတ္၀န္းက်ငိ ႏူိင္ငံမ်ား အေပၚ ထားရွိတဲ့ ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဘက္စုံ တုိုးတက္ေရး အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားျပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ နဲ့ တရုတ္ ႏွစ္ႏူိင္ငံ အက်ဴိ းစီးပြား နဲ့ ကုိက္ညီလွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုိမုိ တရားမ်တျပီး ပုိမုိ ျပီး က်ဴိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္တဲ့ ႏူိင္ငံတကာ စနစ္အေပၚ အမ်ားရဲ့ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ နဲ့ တထပ္တည္း က်တဲ့ အျပင္ သမုိင္း ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ား နဲ့ ကုိက္ညီေစပါတယ္။

ရည္ညြန္း။ ။ "China-Myanmar engagement may deepen in Trump era" from Global Times (China)

HSW

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ေခတ္ တြင္ နက္ရႈိင္း လာရန္ ရွိေသာ တရုတ္-ျမန္မာ ထိေတြ႔မႈ
ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ေခတ္ တြင္ နက္ရႈိင္း လာရန္ ရွိေသာ တရုတ္-ျမန္မာ ထိေတြ႔မႈ
https://2.bp.blogspot.com/-op84gMGO6ss/WI1daa8J4WI/AAAAAAAAa3s/j6FqH-5IVR0DgpMWs5cGNJw4ShoEG731QCLcB/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-op84gMGO6ss/WI1daa8J4WI/AAAAAAAAa3s/j6FqH-5IVR0DgpMWs5cGNJw4ShoEG731QCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_732.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_732.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy