ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ဦးေဆာင္ထုတ္ျပန္သည့္ ၁၅ ပါတီပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ အမည္တု၊ လက္မွတ္တုပါရွိေန

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ဦးေဆာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ တေအာင္(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ-TNP ၏ နာမည္အတု၊ လက္မွတ္အတု ပါရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီက ျပင္းထန္စြာကန္႕ကြက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ-TNPက ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ၁၅ ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္အေပၚကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၁၅ ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကိုပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားစာရင္း၌ အမွတ္စဥ္ ၁၁ တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးထြန္းၾကိဳင္အမည္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ပါတီအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူ၍လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တြင္ ဦးထြန္းၾကိဳင္အမည္မရွိဘဲ အမည္တု၊ လက္မွတ္တုေရးထိုးကာ ပါတီအမည္ကိုအလြဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္စြာကန္႕ကြက္ေၾကာင္း၊ ၁၅ ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီအမည္အား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ၁၅ ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိေသာ အခ်က္ ၆ ခ်က္လံုးမွာ တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ-TNP၏ သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပါတီဥကၠဌက သြားတက္ခိုင္းလို႔ အဲဒီပြဲကို သြားတက္တယ္။ သူတို႔ေဆြးေႏြးေနတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးတာ၊ မွတ္ခ်က္ေပးတာ ဘာမွမရွိဘူး။ အစည္းအေ၀းျပီးေတာ့ ျပန္တာပဲ။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္တဲ့အခါက်မွ နာမည္အတု၊ လက္မွတ္အတုနဲ႔ ပါလာတာပါ”ဟု ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရံုးတြင္က်င္းပေသာအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ ဦးထြန္းျမိဳင္က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ဦးေဆာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ညႈိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရွိသည့္ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ခန္႕အပ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ခန္႔အပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာျခိမ္းေျခာက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကသာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံမည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္းအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန(သို႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တိက်ရွင္းလင္းေသာသေဘာထားထုတ္ျပန္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းတို႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၅ ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္ပါ ပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညီြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ၊ ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီႏွင့္ အင္းအမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အခ်ိဳ႕ထံသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရရွိခဲ့ပါ။

ကိုရဲ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.