ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇) က်င္းပ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ အမွာ စကားေျပာၾကားေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃

ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၇)ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ တိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေမလကုန္တြင္ ဤဗဟိုေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥသည္ မ်ားစြာသိမ္ေမြ႕ နက္နဲက်ယ္ျပန္႕ျပီး အေရးၾကီးလွသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္ကိုယခင္ကတည္းက ဖြြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပီးေနာက္ ေမာင္ေတာေဒသအေရးကိစၥ ေရွ႕တန္းေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို လတ္တေလာဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးအေရးကိစၥကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစ ျပဳလာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာအသစ္တစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္ကို သတိရွိရွိေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ရပ္တည္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံသည့္ အမွန္တရားျဖင့္ တုံ႕ျပန္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးက ယခင္အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားအား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ျပည္နယ္အတြင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္္ရြက္ေပးေနမႈ၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက လုံုၿခဳံေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ NVC ကဒ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြတို႔က ေကာ္မတီအလုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အစည္းအေ၀းကုိ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ုဳပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Myanmar State Counsellor Office

COMMENTS

Name

art,1,article,1316,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7537,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16049,news,2842,opinion,766,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,146,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇) က်င္းပ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ အမွာ စကားေျပာၾကား
ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇) က်င္းပ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ အမွာ စကားေျပာၾကား
https://4.bp.blogspot.com/-nBsYgXEJgkg/WGuqTT2j79I/AAAAAAAAal4/zryJ4jrlL0U9XgTDFLLoPFpfNUNRhxMLgCPcB/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-nBsYgXEJgkg/WGuqTT2j79I/AAAAAAAAal4/zryJ4jrlL0U9XgTDFLLoPFpfNUNRhxMLgCPcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_89.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_89.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy