ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု ေအာင္ျမင္ရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေနဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (Peace Process Steering Team-PPST ) မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားေတြ႔ဆံုစဥ္(ဓာတ္ပံု- တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (Peace Process Steering Team-PPST ) မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ မႈအေျခအေနမ်ား၊ တိုးတက္မႈအတြက္ ညီၫြတ္မႈျဖင့္ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္သည့္အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ ၇၀ ခန္႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို လံုး၀အထိအပြန္းမခံႏိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၿပီးမွ NCA ကို လက္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ NCA ၏ မူ၀ါဒမ်ားကိုသိရွိၿပီး အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းၾကရန္ လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 PPST အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေဆးဖိုးက ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ မည္သည့္ျပႆနာကိုမွ် မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရသာ ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရမည္ဟု ခံယူေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ NCA ကို အေျခခံၿပီးႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနအခက္အခဲမ်ား၊ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားရမည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို အၿမဲဖြင့္ထားသည့္အေျခအေနမ်ား၊ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ျပႆနာအေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ယႏၲရား လွ်င္ျမန္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း၊ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (Peace Process Steering Team-PPST) ဥကၠ႒ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေဆးဖုိးႏွင့္ အတူ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO) နာယက ခြန္ဥကၠာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ(ALP)ဒုတိယဥကၠ႒ ခိုင္စုိးႏုိင္ေအာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF) ဥကၠ႒ ဦးသံခဲႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)မွ ခြန္စိုင္းတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7339,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15684,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု ေအာင္ျမင္ရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေနဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု ေအာင္ျမင္ရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေနဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိ
https://4.bp.blogspot.com/-aHsmtv6I-Xc/WIbgUz0sIyI/AAAAAAAA-ak/RipAlUVXPRMdywJO0oKUS7fkfqRkkf5RQCLcB/s400/4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aHsmtv6I-Xc/WIbgUz0sIyI/AAAAAAAA-ak/RipAlUVXPRMdywJO0oKUS7fkfqRkkf5RQCLcB/s72-c/4.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_894.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_894.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy