ရခုိင္ေျမာက္မွ မြတ္စလင္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးေစရန္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိေနဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ကုလအရာရွိ စာေရးသားေပးပုိ႔


ကုလသမဂၢက ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း မြတ္စလင္မ်ား ေနထုိင္သည့္ အိမ္မ်ားကုိ ရာႏွင့္ခ်ီ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးပါက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ "တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေစ" လိမ့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။ အဆိုပါသတိေပးခ်က္ စာအား ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုထံ ေပးပို႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အေဆာက္အအံုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖိဳဖ်က္ခံရျပီးေနာက္ ကုလက "နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအံု ၈၁၉ ခု ၿဖိဳခ်ရန္ အမိန္႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အစီရင္ခံစာကို လက္ခံရရွိထားသည္” ဟု အဆုိပါ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု IRIN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း စစ္ဆင္ေရး ေဒသမ်ားမွ အိမ္ေျခစာရင္း ေကာက္ယူမႈ သတင္းမ်ားအရ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆိုသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည္ရန္ အိမ္ေထာင္စု အေျခခံစစ္တမ္း (အိမ္အေရအတြက္စာရင္း) ေကာက္ယူသည့္ အေလ႔အထမွာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေျခစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားရွိမွသာ တရား၀င္အိမ္ေျခအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး လူမေနထုိင္ေတာ့သည့္ အိမ္ေျခကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္၍ ေဒသအတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ မိသားစုမ်ားမွာ အိမ္ေျခစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေတာ့သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာပါကလည္း ေနစရာ အိမ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း မစၥတာ ကာတာက IRIN သတင္းဌာနသုိ႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု အေျခခံစစ္တမ္း ေကာက္ယူျခငသည္ ၎တို႔အိမ္တြင္ ရွိေနသည့္အခါတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဇန္န၀ါရီလတုိင္း ေကာက္ခံေလ႔ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ႏို၀င္ဘာလ ကတည္းက စတင္ခ့ဲတာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ ေကာက္ခံမႈမ်ိဳးက ရခိုင္ျပည္နယ္ တျခားေဒသေတြမွာ မလုပ္ေဆာင္ပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက သုံးျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ျဖစ္တာ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

အဆိုပါစာအား ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကုလသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ အၾကံေပး ခရစ္ကာတာ(Chris Carter) က ဦးညီပုထံ လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး စာထဲတြင္ ကာတာက အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖိဳဖ်က္ျခင္း စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းသည္ ရန္ဆြေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

အိမ္မ်ား ျဖိဳဖ်က္ျခင္းကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးထူးျခားျခား မဟုတ္ေပ။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ပါက ျဖိဳခ်ျခင္းခံရမည့္ ဥပေဒရွိသည္။

ျမန္မာအာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ၾကား စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု IRIN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရတပ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးရန္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦၤးေဇာ္ေဌးက “ဒီလို ထိလြယ္ရွလြယ္တ့ဲ ကိစၥ ကုိ မျပဳလုပ္ပဲ ရပ္ဆုိင္းထားဖုိ႔ သူတို႔ (ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ား) ကို အေစာပိုင္း ကတည္းက ေျပာထားတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနနဲ႔ အစကတည္းက ၾကား၀င္ေဆြးေႏြးထားျပီး ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔႕က ထိုက့ဲသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေစရန္ အာမခံ ကတိေပးထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈမွာ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေရႊက “ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ နားလည္မႈ လြဲမွားေနတာ ျဖစ္တယ္”ဟု IRIN ကို ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကုိ ေသခ်ာစစ္ေဆး ေမးျမန္းပါတယ္” ဟု ထပ္ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း သုံးျမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လုံျခံဳေရး တိုးျမွင့္မႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည္။ လူေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔သည္ ၎တို႔အိမ္ကို စြန္႔ခြာျပီး အိမ္ေျခယာမ့ဲမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

“သူတို႔ကုိ အိမ္ေျခစာရင္းထဲမွာ မသြင္းထားဘူး ဆိုရင္ သူတို႔ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုပဲ ေျပးၾကမွာပါ။ ေရြးစရာ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို႔ကို ဒီႏိုင္ငံက ထြက္ဖို႔ ဖိအားေတြ (Force Deportation) ျဖစ္ေစတယ္” ဟု ခရစ္ကာတာက IRIN သို႔ ေျပာသည္။

SH
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.