ရခုိင္ေျမာက္မွ မြတ္စလင္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးေစရန္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိေနဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ကုလအရာရွိ စာေရးသားေပးပုိ႔


ကုလသမဂၢက ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း မြတ္စလင္မ်ား ေနထုိင္သည့္ အိမ္မ်ားကုိ ရာႏွင့္ခ်ီ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးပါက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ "တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေစ" လိမ့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။ အဆိုပါသတိေပးခ်က္ စာအား ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုထံ ေပးပို႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အေဆာက္အအံုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖိဳဖ်က္ခံရျပီးေနာက္ ကုလက "နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအံု ၈၁၉ ခု ၿဖိဳခ်ရန္ အမိန္႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အစီရင္ခံစာကို လက္ခံရရွိထားသည္” ဟု အဆုိပါ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု IRIN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း စစ္ဆင္ေရး ေဒသမ်ားမွ အိမ္ေျခစာရင္း ေကာက္ယူမႈ သတင္းမ်ားအရ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆိုသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည္ရန္ အိမ္ေထာင္စု အေျခခံစစ္တမ္း (အိမ္အေရအတြက္စာရင္း) ေကာက္ယူသည့္ အေလ႔အထမွာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေျခစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားရွိမွသာ တရား၀င္အိမ္ေျခအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး လူမေနထုိင္ေတာ့သည့္ အိမ္ေျခကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္၍ ေဒသအတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ မိသားစုမ်ားမွာ အိမ္ေျခစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေတာ့သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာပါကလည္း ေနစရာ အိမ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း မစၥတာ ကာတာက IRIN သတင္းဌာနသုိ႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု အေျခခံစစ္တမ္း ေကာက္ယူျခငသည္ ၎တို႔အိမ္တြင္ ရွိေနသည့္အခါတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဇန္န၀ါရီလတုိင္း ေကာက္ခံေလ႔ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ႏို၀င္ဘာလ ကတည္းက စတင္ခ့ဲတာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ ေကာက္ခံမႈမ်ိဳးက ရခိုင္ျပည္နယ္ တျခားေဒသေတြမွာ မလုပ္ေဆာင္ပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက သုံးျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ျဖစ္တာ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

အဆိုပါစာအား ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကုလသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ အၾကံေပး ခရစ္ကာတာ(Chris Carter) က ဦးညီပုထံ လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး စာထဲတြင္ ကာတာက အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖိဳဖ်က္ျခင္း စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းသည္ ရန္ဆြေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

အိမ္မ်ား ျဖိဳဖ်က္ျခင္းကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးထူးျခားျခား မဟုတ္ေပ။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ပါက ျဖိဳခ်ျခင္းခံရမည့္ ဥပေဒရွိသည္။

ျမန္မာအာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ၾကား စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု IRIN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရတပ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးရန္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦၤးေဇာ္ေဌးက “ဒီလို ထိလြယ္ရွလြယ္တ့ဲ ကိစၥ ကုိ မျပဳလုပ္ပဲ ရပ္ဆုိင္းထားဖုိ႔ သူတို႔ (ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ား) ကို အေစာပိုင္း ကတည္းက ေျပာထားတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနနဲ႔ အစကတည္းက ၾကား၀င္ေဆြးေႏြးထားျပီး ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔႕က ထိုက့ဲသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေစရန္ အာမခံ ကတိေပးထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈမွာ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေရႊက “ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ နားလည္မႈ လြဲမွားေနတာ ျဖစ္တယ္”ဟု IRIN ကို ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကုိ ေသခ်ာစစ္ေဆး ေမးျမန္းပါတယ္” ဟု ထပ္ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း သုံးျမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လုံျခံဳေရး တိုးျမွင့္မႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည္။ လူေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔သည္ ၎တို႔အိမ္ကို စြန္႔ခြာျပီး အိမ္ေျခယာမ့ဲမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

“သူတို႔ကုိ အိမ္ေျခစာရင္းထဲမွာ မသြင္းထားဘူး ဆိုရင္ သူတို႔ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုပဲ ေျပးၾကမွာပါ။ ေရြးစရာ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို႔ကို ဒီႏိုင္ငံက ထြက္ဖို႔ ဖိအားေတြ (Force Deportation) ျဖစ္ေစတယ္” ဟု ခရစ္ကာတာက IRIN သို႔ ေျပာသည္။

SH
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7752,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16399,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,159,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ရခုိင္ေျမာက္မွ မြတ္စလင္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးေစရန္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိေနဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ကုလအရာရွိ စာေရးသားေပးပုိ႔
ရခုိင္ေျမာက္မွ မြတ္စလင္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးေစရန္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိေနဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ကုလအရာရွိ စာေရးသားေပးပုိ႔
https://4.bp.blogspot.com/-1f-sRdBACEI/WGu-iKEmP4I/AAAAAAAAanU/YKqEGDfflBcdKdpkqH-K0Idhtny_05DawCLcB/s640/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-1f-sRdBACEI/WGu-iKEmP4I/AAAAAAAAanU/YKqEGDfflBcdKdpkqH-K0Idhtny_05DawCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_99.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_99.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy