ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံ ခံရျခင္း သို႔ မဟုတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္တက် လုပ္ၾကံခံရျခင္း- သီဟေသြး


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ဥပေဒ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ၊ ၅၉ (စ) ကို ဆိုင္းငံ့ ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အသံနဲ႕ ေရွ႕ထြက္ အေယာင္ျပလမ္းလႊဲၿပီး အတိုင္ပင္ခံ ဥပေဒ ကို ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ ပန္းတိုင္ေရာက္တဲ့ အထိ ခ်ီတက္ႏိုင္ေစခဲ့သူ ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရဲ႕ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ ဝင္ ဦးက္ိုနီ ဟာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ရဲ႕ ဝင္ေပါက္ လူျမင္ကြင္းမွာ ဦးေခါင္းကို အနီးကပ္ ေသနက္နဲ႕ေတ့ပစ္ၿပီး လုပ္ၾကံ ခံလိုက္ရပါတယ္ .. ဒီ သတင္းကို ၾကားလွ်င္ၾကားခ်င္း ဘယ္သူမွ မယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ပါပဲ ။ လူတစ္ေယာက္လုပ္ၾကံ ခံရတာဟာ သိပ္ၿပီး မထူးဆန္းေပမယ့္ ( ၁) လုပ္ၾကံ ခံရသူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ေရာ အာဏာရ ပါတီ NLD နဲ႕ေရာ ပတ္သက္ေနတာ (၂) ေလဆိပ္လို လူျမင္ကြင္းမွာ ေသနက္ နဲ႕ ပစ္ခက္လုပ္ၾကံ ခံရတာ (၃) ဒီလို အတင့္ရဲၿပီး လူျမင္ကြင္းမွာ ေသနက္ အသံုးၿပီး လုပ္ၾကံမႈမ်ိဳး ဒီတိုင္းျပည္မွာ တခါမွ မၾကားဖူး မၾကံဳဖူးတာ .. စတဲ့ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဓါတ္ပံုေတြ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚကို တက္လာ ခဲ့လို႔ လုပ္ၾကံခံရတဲ့ သတင္းဟာ ခိုင္လံုလာတာ နဲ႕အမွ် အံၾသစိတ္ေတြ ကေန စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ဆီကို ကူးေျပာင္းလာၾကပါတယ္ ။ ဒါဟာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ၾကံသတ္ ျဖတ္မႈ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ျပႆနာက ျပည္သူေတြ အၾကားမွာ လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာက္ို က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သံုးစြဲ ေနၾကတာျဖစ္လို႔ သတင္းအျပင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေကာက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ လည္း တမဟုတ္ခ်င္း ကူးစပ္ျပန္႔ႏွံ႕ သြားပါတယ္ ။ ထံုးစံ အတိုင္း လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရး အရ ရန္သူမိတ္ေဆြ ပိုင္းျခားေနထိုင္ေျပာဆိုသူေတြအၾကားမွာပါ ရန္မီးပြားတဲ့ အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဦးကိုနီ ဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ရဲ႕ ဥပေဒ ပညာရွင္ျဖစ္ရံုမက မြတ္စလင္ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တက္ႂကြလွံဳ႕ေဆာ္သူတစ္အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားလို႔ပါပဲ ။ အဓိက အားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလေတြမွာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ အေရး နဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေနပ်ံ႕ႏွံ႕လာတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အထိက႐ုဏ္းေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြအၾကားမွာ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ NLD ပါတီ ကို ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အရ ပံုဖ်က္ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္တဲ့ ေနရာမွာ ဦးကိုနီ ဟာ အဓိက အားထားရာပစ္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၄၃၆ ဖ်က္သိမ္းေရး လွဳပ္ရွားမႈ မွာ ေရွ႕ထြက္ၿပီး လွဳပ္ရွားေနတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အေဟာ အေျပာေကာင္းတဲ့ ဦးကိုနီ ကို NLD အေနနဲ႕ ျပန္ၿပီး ေနာက္ပို႔ ထားခဲ့ရပါတယ္ ။

အဲဒီေနာက္မွာလည္း ဦးကိုနီ နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ပါတီရဲ႕ လုပ္ၾကံသတင္းေတြ ဆက္တိုက္ဆို သလိုျဖန္႕ျဖဴးၿပီး NLD ကို ေရြးေကာက္ပြဲ အမွီ ပံုဖ်က္တိုက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီအက်ိဳးဆက္ေတြ အေနနဲ႕ NLD ပါတီ ရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ နဲ႕ ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ က္ိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြမွာ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မပါဝင္တဲ့ အထိ ဆင္ျခင္ခဲ့ၾကရပါတယ္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးသြားလို႔ NLD က ေသာင္ၿပိဳကမ္းျပိဳ အႏိုင္ရၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း ဦးကိုနီ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာေရးမွာ အတားအဆီး ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဌန္းခ်က္ ၅၉(စ) ကို ဆိုင္းငံထားၿပီး ေဒၚေအင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သမၼတ ခန္႕ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကို လူသိရွင္ၾကား လမ္းေၾကာင္း ေပးေနခဲ့တဲ့ အတြက္ NLD လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ အဖြင့္မွာ ပြဲဆူေစခဲ့ျပန္ပါတယ္ ။ ဦးကိုနီ ဟာ ဥပေဒ ပညာရွင္ျဖစ္တဲ့အျပင္ အေဟာအေျပာေကာင္းၿပီး သတင္း မီဒီယာေတြ နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားဖို႔ အၿမဲ လိုလားတက္ႂကြ ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို လက္တေလာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ၊ ဥပေဒ ေရးရာ ျပႆနာေတြ အေပၚမွာလည္း ရွင္လင္းျပတ္သားၿပီး ပညာရွင္ဆန္ တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္အျမင္ေတြကို ေျပာၾကားႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ၊အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေတြ ဆိုင္ ရာ ျပင္းထန္တဲ့ ေဝဖန္ခ်က္ေတြ နဲ႕ သူ႔ရဲ႕ နာမည္ဟာ အၿမဲလို ဒြန္တြဲျပီး မီဒီယာေတြေပၚမွာ ထင္ရွားေနတတ္ပါတယ္ ။ ဦးကိုနီဟာ သူယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေလးေလးနက္နက္ရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ NLD ကို ဘာသာေရး အရပံုဖ်က္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အတြက္ ဦးကိုနီဟာ စိတ္ႀကိဳက္ ပစ္မွတ္ တစ္ခုျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို လုပ္ၾကံခံရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အမ်ားစု ဟာ ဒီ အခ်က္ေတြေပၚမွာပဲအေျချပဳခန္႕မွန္း စြပ္စြဲ ေျပာဆိုၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။

လုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္ပြားေနာက္မွာ NLD အစိုးရအေနနဲ႕ အေျခအေနေတြ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိေစဖို႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သေဘာကိုေတြ႕ရၿပီး NLD ပါတီအေနနဲ႕လည္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ ပါတီဝင္ေတြ နဲ႕ ျပည္သူကို ပန္ၾကားလိုက္ပါတယ္ ။ အခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ဘာသာေရး အထိက႐ုဏ္းေတြျဖစ္ လာမလားရယ္လို႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီလို ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းရင္းခံ မရွိလို႔ လံုးဝ ျဖစ္ပြားလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္ ။ သို႔ေပမယ့္လည္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တႏွစ္ဆိုတဲ့ ကာလ အတြင္း မွာ ႏိုင္ငံေရး အရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္တဲ့ လံုျခံဳေရး ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္လို႔ ဒီျပႆနာကို သာမန္ လူသတ္မႈ တစ္ခုလိုေတာ့သေဘာထားလိုက္လို႔မရပါဘူး ။ဒါေၾကာင့္ မ်က္ျမင္ ရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဒီလုပ္ၾကံမႈရဲ႕အက်ိဳးအျပစ္ေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း သံုးသပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ ။ အရင္ဆံုး ဦးကိုနီ ရဲ႕ လုပ္ၾကံခံရမႈျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လိုျခင္းရဲ႕ တဖက္မွာ

(၁) ေသနတ္ လက္နက္ ကို အသံုးျပဳျခင္း (၂) ျပည္တြင္းျပည္ပ ခ႐ီးသြားမ်ား နဲ႕ စည္ကားရာ ေလဆိပ္ ေနရာ အား လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ဖို႔ ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ ၂ ခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္မွာ လံုျခံဳေရး အစီအမံေတြ အလြန္အားနည္းမႈရွိေနတယ္ ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝ လံုျခံဳမႈမရွိဘူး ၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ ၊ ယူဆခ်က္ ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ ။ ဒီေနရာ မွာ conspiracy theory အရ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနတက္တဲ့ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြ ၊ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းတရားေတြ နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေတြးဆခ်က္ေတြ အေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရး သို႔မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရး ကိစၥအခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး ၊ လံုျခံဳေရး လွ်ိဳ႕ဝွတ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကို ရရွိဖို႔ ဒီလို လုပ္ၾကံမႈေတြ ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြ ၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ ကို သြယ္ဝိုက္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ နဲ႕ လွိ်ဳ႕ဝွက္အဖြဲအစည္းေတြ၊ ေငြေၾကးအရ ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၊ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ လက္တံရွည္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြက စီမံေဆာင္ရြက္တက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ သာဓက ေတြ ကမ႓ာ မွာ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေအးကာလ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ( ႐ုရွား) ရဲ႕ ေကဂ်ီဘီ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ နဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ စီအိုင္ေအ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ အၾကားမွာ ဒီလို ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားဖူးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုထည့္ေျပာေနရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈမွာ လူကို ေသေစလိုတဲ့ သာမန္ လူမႈေရး စီးပြားေရး ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ ေဖၚထုတ္မရရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဒီ လုပ္ၾကံမႈဟာ ဦးကိုနီကို ေသေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ရည္မွန္းျပီး ၾကံစည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲ လိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

အခုလို ပဲ အျဖစ္အပ်က္က အဓိက မက်ပဲ အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္ ကေန ေပါက္ဖြားလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြ ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ကို ရည္မွန္းၿပီး ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာတဲ့ Conspiracy Theory သေဘာပါတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိမွီသေလာက္ အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ဂၽြန္ဝီလီယန္ယက္ေတာ အင္းယားကန္ျဖတ္ကူးၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ကို ၂ ႀကိမ္ ေဖါက္ဝင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွာ ခရီးသြား မြတ္စလင္ဘာသာေရးဆ႐ာေတြကို ကားေပၚကဆြဲခ်ၿပီး သတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ ၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမ ေလး ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ နဲ႕ မၾကာေသးမီက ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ျဖစ္ စဥ္ေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ေတြ မရွိ၊ လက္သည္လည္း မေပၚတာေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြ မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိခဲ့တာကိုေတာ့ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။အခု လို ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံ ခံရျခင္း ေၾကာင့္ လက္တေလာ ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ သံသယ အျမင္ေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြအေပၚ မယံုၾကည္ျခင္း သံသယ ရွိျခင္း ဆိုတဲ့အျမင္ေတြအေပၚမွာလည္း အေျခခံပါတယ္ ။ တိုင္းျပည္ ဟာ မတည္ၿငိမ္ေတာ့ဘူး ၊ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ တပ္မေတာ္ ကို အာဏာသိမ္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းတာေတြလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ကေတာ့ ဒါဟာ စနစ္တက် လုပ္ၾကံမႈလို႔ျမင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးကိုနီကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး NLD နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ဘာသာေရး အရထိုး ႏွက္ေနသူေတြဟာ ဦးကိုနီ ကို ေသေစခ်င္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဦးကိုနီေပ်ာက္ဆံုးသြား တာ ဟာ သူတို႔ အေနနဲ႕ NLD ကို လက္ညွိဳးထိုးစရာတစ္ခုေပ်ာက္ဆံုးသြားတာပါပဲ ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈဟာ အျခား လူမႈေရး ၊စီးပြားေရး ေနာက္ခံ အေၾကာင္းေတြ မရွိခဲ့ရင္ ဒီထက္ က်ယ္ျပန္႕တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း နဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒါဟာ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ နဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ၊ တည္ၿငိမ္ေရး ၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႀကိဳးပမ္းမွဳေတြကို ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ ဦးကိုနီ ကို လူပုဂၢိဳလ္ အရ ေသေစခ်င္ရံုသက္သက္မဟုတ္ဖူးဆိုတာထင္ရွားပါတယ္ ။ အခုကိုပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြ နဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေနပါၿပီ ။ ဒီ အတြက္ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိေသာ္လည္းပဲ အစိုးရ နဲ႕ အာဏာရပါတီဟာ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးႀကီး နဲ႕ တည္တညိၿငိမ္ၿငိမ္ရွိၾကေရး ကို ေမတၱာရပ္ခံေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူကို အရွင္မိထားေသာ္လည္းပဲ မွန္ကန္တဲ့ ထြက္ခ်က္မေပးႏိုင္ခင္မွာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တရားခံ ေသဆံုးသြားတာမ်ိဳး ၊ ထပ္ဆင့္ လုပ္ၾကံခံရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာကို ျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေန နဲ႕ တာဝန္ရွိသည့္ အေလွ်ာက္ ဒီ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းမွန္ ကို ႀကိဳးစားေဖၚထုတ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါဟာ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဆိုတဲ့ သာမန္ ရည္မွန္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈ ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း အျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရး ဟာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ၊ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး သံသယ ေတြ ေလ်ာ့ပါးေစေရး၊ ႏိုင္ငံသားခ်င္း သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ၊ စတဲ့ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေရး နဲ႕သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ ခိုင္မာတဲ့ အမႈ ျဖစ္စဥ္ တည္ေဆာက္မႈ ေတြ ရရွိမလာဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံ ခံရမႈဟာ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ အေျဖမထြက္တဲ့ ပုစၧာေတြရဲ႕ စာရင္းထဲမွာ ပုစၧာ အသစ္ တစ္ပုဒ္ အျဖစ္ စာ႐င္းဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ျဖစ္ရပ္ကခ်န္ထားရစ္ခဲ့တဲ့ သံသယေတြ ၊ ထင္ရာျမင္ရာ ယူဆခ်က္ေတြ ၊ တီးတိုးစြပ္စြဲမႈေတြ ကေန ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာဃာတ အသစ္ အညွိဳးအေတး အသစ္ေတြ နဲ႕ အမုန္းတရားေတြ ၾကားမွာ တိုင္းျပည္ဟာ နစ္မြန္းေနရအံုးမွာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ....။

The Speaker Vol.1 No.11

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ ။ " ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမ ေလး ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ " အစား "ကခ်င္ ေက်ာင္းဆရာမ ေလး ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ " ဟုျပင္ဆင္ဖတ္ရႈ ေပးပါရန္ ။

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံ ခံရျခင္း သို႔ မဟုတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္တက် လုပ္ၾကံခံရျခင္း- သီဟေသြး
ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံ ခံရျခင္း သို႔ မဟုတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္တက် လုပ္ၾကံခံရျခင္း- သီဟေသြး
https://3.bp.blogspot.com/-7Vj1PKOLAbU/WJNhhhJxNII/AAAAAAAA_jw/YCkVRB9ZqX4Pk5HbAuLFMfGX8VxH6YGoQCLcB/s320/2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7Vj1PKOLAbU/WJNhhhJxNII/AAAAAAAA_jw/YCkVRB9ZqX4Pk5HbAuLFMfGX8VxH6YGoQCLcB/s72-c/2.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_40.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_40.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy