ဘဏ္အေကာင့္ထဲ ေရာက္ ေငြစာရင္း(သတၱိရွိတဲ့တကၠစီဒရိုင္ဘာၾကီးအတြက္လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား)သိန္းသုံးရာ ႏွစ္ဆယ္႔သုံးသိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းပါ

ဧရာဝတီဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ သိန္း ၁၀၀ အပါအဝင္ ကိုေနဝင္း မိသားစုအတြက္ မေန႔ညက စ ၿပီး ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၂:၁၅ မိနစ္အထိ လက္ခံရရွိထားေသာ မွ်ေဝကူညီမႈ စုစုေပါင္း စာရင္း - သိန္းေပါင္း သံုးရာ ႏွစ္ဆယ့္ သံုးသိန္း ခုနစ္ေသာင္း သံုးေထာင္က်ပ္တိတိ ( ၃၂,၃၇၃ ,၀၀၀ /- )  ျဖစ္ပါတယ္ အမ်ိဳးတို႔......

ေငြလႊဲလာသူအမ်ားစုမွာ အမည္မပါေသာေၾကာင့္ ေစတနာရွင္တဦး ဟုသာ သံုးစြဲလိုက္ရပါေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာက္ေန႔ေတြမွာလည္းက်န္ရွိေသာစာရင္းမ်ားကို ထပ္ေပါင္းသြားေပးပါမည္ ဟုအသိေပးအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား.........

1.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  -30,0000က်ပ္
2.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  -200,000က်ပ္
3.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  -30,000က်ပ္
4.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -30,000က်ပ္
5.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -2,000က်ပ္
6.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -10,000က်ပ္
7.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -300,000က်ပ္
8.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -1,000က်ပ္
9.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -150,000က်ပ္
10.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -200,000က်ပ္
11. ကို႐ူပ - 500,000က်ပ္
12.MNO.  - 150,000က်ပ္
13.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -200,000က်ပ္
14.ဧရာဝတီဘဏ္မွဝန္ထမ္းတစ္ဦး-10,000က်ပ္
15.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး-50,000က်ပ္
16.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး-100,000က်ပ္
17. Heart-50,000က်ပ္
18.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး-50,000က်ပ္
19.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -200,000 က်ပ္
20.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  50,000 က်ပ္
21.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000 က်ပ္
22.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္ 23.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  30,000က်ပ္
24.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္
25.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -   50,000 က်ပ္
26.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  20,000 က်ပ္
27.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000 က်ပ္
28.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္
29. MMA.               -   100,000 က်ပ္
30.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000 က်ပ္
31.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000က်ပ္
32.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္ 33.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
34.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
35.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
36.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
37.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
38.Ko Myo Zaw Hein. - 100,000 က်ပ္
39.Ko Htein Lin.         - 100,000 က်ပ္
40.Ko Zayzar Min naing- 100,000 က်ပ္
41.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  50,000 က်ပ္
42.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 15,000 က်ပ္
43.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္
44.Ma Mee Eain.   -   100,000 က်ပ္
45.KNT.                - 150,000 က်ပ္
46. ဦးေအာင္ရဲေက်ာ္ - 100,000 က်ပ္
47. Dr.ေကခိုင္ဦး      -  30,000 က်ပ္
48.မပန္းပြင့္စံ           -  500,000 က်ပ္
49.ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး      -  100,000 က်ပ္
50.ေဒၚသိန္းသိန္းေဆြ  - 75,000 က်ပ္
51. မအိအိခိုင္            - 10,000 က်ပ္
52. YGN 15.             -  50,000 က်ပ္
53.VO.                     - 50,000 က်ပ္
54.ကိုဇြဲပိုင္မ်ိဳး              - 200,000 က်ပ္
55.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 100,000 က်ပ္
56. ကိုေက်ာ္ဇင္ထက္     - 300,000 က်ပ္
57.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 20,000 က်ပ္
58.ကိုခ်မ္းမင္းႏိုင္           - 100,000 က်ပ္
59.ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္        - 500,000 က်ပ္
60.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး      - 10,000 က်ပ္
61. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
62. Liquor Shwegonedaing 1,2 - 100,000 က်ပ္
63.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  - 15,000 က်ပ္
64. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  - 50,000 က်ပ္
65.ေဒၚသိဂီႋ                - 60,000 က်ပ္
66.စိုင္းမင္းသူႏိုင္          - 150,000 က်ပ္
67.ဦးေက်ာ္ထြန္း           - 100,000 က်ပ္
68. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး       - 20,000 က်ပ္
69.မခ်ိဳခ်ိဳေအာင္            - 50,000 က်ပ္
70.ကိုၿဖိဳးမင္းျမတ္           - 200,000 က်ပ္
71. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 300,000 က်ပ္
72. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 10,000 က်ပ္
73.ကိုေအာင္ေဇာ္မိုး        - 20,000 က်ပ္
74.ဦးတင့္လြင္               - 100,000 က်ပ္
75. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 100,000 က်ပ္
76. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး      - 100,000 က်ပ္
77. ကိုဟိန္းေနေအာင္       - 50,000 က်ပ္
78. ကိုနႏၵေက်ာ္သူေဆြ - 30,000 က်ပ္
79.ကိုစိုးေက်ာ္သူ        - 200,000 က်ပ္
80.ကိုသန္႔ဇင္ထြန္း      - 100,000 က်ပ္
81.USTA+DWK.       -  100,000 က်ပ္
82.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး   - 220,000 က်ပ္
83.Dr.မိုးႏိုင္               - 300,000 က်ပ္
84.Trust-E Commerce- 500,000 က်ပ္
85.ကိုသန္႔ဇင္ေအာင္     - 50,000 က်ပ္
86.ေရႊဂဂါၤ car co.ltd.   - 500,000 က်ပ္
87. ကိုမိုးစံ                 - 100,000 က်ပ္
88.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 5,000 က်ပ္
89.TCL(ESS)Water Supply Proj:- 300,000 က်ပ္
90.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 30,000 က်ပ္
91.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 50,000 က်ပ္
92.ဦးေကသူ                - 50,000 က်ပ္
93. ZAR ZAR VLA PYAE THU - 100,000 က်ပ္
94. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
95. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
96. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 300,000 က်ပ္
97. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
98. ကုိျမဟန္ - 50,000 က်ပ္
99. မသြန္းယုေက်ာ္ - 50,000 က်ပ္
100. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
101. မရီရီခုိင္ - 200,000 က်ပ္
102. ဦးဥာဏ္လင္း - 30,000 က်ပ္
103. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
104. ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳစိန္ေမာင္ - 300,000 က်ပ္
105. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
106. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
107. ေဒၚသက္မြန္ေအး - 100,000 က်ပ္
108. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
109. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 100,000 က်ပ္
110. မစုပုိင္ေဆြ - 10,000 က်ပ္
111. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 100,000 က်ပ္
112. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 50,000 က်ပ္
113. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 50,000 က်ပ္
114. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
115. မခင္မာေထြး - 300,000 က်ပ္
116. ေဒၚစုစုလြင္ - 50,000 က်ပ္
117. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 50,000 က်ပ္
118. ကိုသန္႔စင္ထြန္း - 10,000 က်ပ္
119. ေဒၚေသာ္ေသာ္ေအာင္ - 50,000 က်ပ္
120. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 20,000 က်ပ္
121. ဦးေဇာ္ေဇာ္ - 300,000 က်ပ္
122. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
123. ကုိဇာနည္ဟိန္း - 20,000 က်ပ္
124. ဦးေအာင္စုိး - 100,000 က်ပ္
125. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
126. ကုိေက်ာ္ၫြန္႔ + မသၪၨာလင္း - 1,000,000 က်ပ္
127. ဦးခင္ေမာင္သိန္း - 10,000 က်ပ္
128. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
129. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
130. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
131. ေဒၚေမသူေက်ာ္ - 15,000 က်ပ္
132. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
133. ကုိေအာင္မ်ိဳးခင္ -  100,000 က်ပ္
134. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
135. ကုိ၀င္း - 50,000 က်ပ္
136. မစႏၵာ၀င္း - 30,000 က်ပ္
137. မခင္ေမဇြန္ - 200,000 က်ပ္
138. ကုိေဇယ်ာစုိးတင္ - 100,000 က်ပ္
139. မေ၀သက္ခုိင္ - 100,000 က်ပ္
140. ကုိျမင့္ေနာင္ - 10,000 က်ပ္
141. ဦးတင္ထြဠ္ - 500,000 က်ပ္
142. ဦးေဇာ္ရဲေမာင္ - 200,000 က်ပ္
143. ကုိရဲလင္းျမတ္ - 50,000 က်ပ္
144. ဦး၀င္းလဲ့ေအာင္ - 100,000 က်ပ္
145. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 30,000 က်ပ္
146. ေဒၚ႐ူပါတင္ 200,000 က်ပ္
147. ေဒၚေအးေအးေအာင္ - 30,000 က်ပ္
148. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
149. မစုစုထြန္း - 50,000. က်ပ္
150. Myanmar Travel & Tour - 150,000 က်ပ္
151. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
152. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 170,000 က်ပ္
153. ကုိ ZLT - 100,000 က်ပ္
154. ကုိခင္ေမာင္စုိး - 100,000 က်ပ္
155. ႐ြိဳင္ရြယ္ကင္း - 100,000 က်ပ္
156. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
157. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
158. ကုိ၀င္းသူ - 100,000 က်ပ္
159. ကုိေအာင္မင္းသိန္း + မေနေန - 100,000 က်ပ္
160. Ri Di OHN - 100,000 က်ပ္
161. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
162. ေဒၚပပ၀င္းေအး - 50,000 က်ပ္
163. ကုိေဇာ္ခုိင္ - 100,000 က်ပ္
164. ေဒၚႏြယ္ဇင္ဦး - 20,000 က်ပ္
165. မခုိင္ယဥ္ေ၀ - 100,000 က်ပ္
166. ေဒါခ်ယ္ရီစုိး - 100,000 က်ပ္
167. ကုိေအာင္မ်ိဳးခုိင္ - 40,000 က်ပ္
168. ကုိျမင့္စုိးႏုိင္ - 20,000 က်ပ္
169. ကုိမင္းသက္၊ ကုိေ၀ၿဖိဳး - 100,000 က်ပ္
170. မရင္ရင္သူ - 100,000 က်ပ္
171. ေဒၚျဖဴျဖဴေထြး - 50,000 က်ပ္
172. ကုိေအာင္ရဲ၀င္း - 50,000 က်ပ္
173. Aye Chan May Real Estate - 100,000 က်ပ္
174. ဦး၀င္းေမာင္ - 40,000 က်ပ္
175. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 30,000 က်ပ္
176. ကုိသက္ႏုိင္ဦး - 500,000 က်ပ္
177. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
178. ကုိမ်ိဳးမင္းထြန္း - 100,000 က်ပ္
179. မသီသီလႈိင္ - 20,000 က်ပ္
180. ဦးေအာင္သူ၀င္း - 50,000 က်ပ္
181. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
182. ဦးေက်ာ္ေထြး - 50,000 က်ပ္
183. Herzfeld Rubinmeyer - 135,000 က်ပ္
184. ဦးခင္ေမာင္ - 100,000 က်ပ္
185. ကုိထြန္းရန္ေနာင္ - 10,000 က်ပ္
186. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
187. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
188. မသစ္သစ္သိန္း - 100,000 က်ပ္
189. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
190. ေဒၚအိၿဖိဳးခုိင္ -100,000 က်ပ္
191. မျမတ္ပန္း - 10,000 က်ပ္
192. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 60,000 က်ပ္
193. မ၀င္းသႏၲာ - 50,000 က်ပ္ ႏွင့္
AYA Bank ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ သိန္းတရာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္........

စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ၿပီး အလႉရွင္တဦးခ်င္းနာမည္ကို စိတ္ရွည္စြာကူးယူေပးေသာ မမ AC Lay ႏွင့္ ေငြစာရင္း မွား မွန္ ေသခ်ာစြာျပန္စစ္ေပးၾကပါကုန္ေသာ Myo Thet Naing Hein Htet Si Myat Pwint Swann Htetz တို႔ကို မြခ်ိ ၂ က်ပ္ခြဲဖိုးတင္ပါတယ္။

Credit - Mg Mg Aye

COMMENTS

Name

art,1,article,1303,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7350,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15713,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,140,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဘဏ္အေကာင့္ထဲ ေရာက္ ေငြစာရင္း(သတၱိရွိတဲ့တကၠစီဒရိုင္ဘာၾကီးအတြက္လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား)
ဘဏ္အေကာင့္ထဲ ေရာက္ ေငြစာရင္း(သတၱိရွိတဲ့တကၠစီဒရိုင္ဘာၾကီးအတြက္လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား)
https://4.bp.blogspot.com/-DQQT4VjjSD4/WI9LmN1_OTI/AAAAAAAAHr8/Fa48eRwpd2M7wyFD-r62fW1Py5NL6piIwCLcB/s1600/FB_IMG_1485785912310.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-DQQT4VjjSD4/WI9LmN1_OTI/AAAAAAAAHr8/Fa48eRwpd2M7wyFD-r62fW1Py5NL6piIwCLcB/s72-c/FB_IMG_1485785912310.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_81.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_81.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy