၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိေအာင္ ပိုမိုအေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း JMC-U ဥကၠ႒ေျပာၾကားJMC-U ဥကၠ႒ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည္႔ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    မၾကာခင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိေအာင္ ပိုမိုအေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း JMC-U (ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရး ေကာ္မတီ) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည္႔က JMC-U ၏ နဝမအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည္႔က “JMC-U   အေနနဲ႔ အဓိက တာဝန္က်တာကေတာ႔ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈေတြကို မျဖစ္ပြားဖို႔အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းသြားဖို႔လိုအပ္သလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တာဝန္ယူရတဲ႔ နယ္ေျမေဒသအတြင္းမွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင္႔ေတာ႔ နယ္ေျမေဒသေတြမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔အတြက္ အဲ႔ဒီ႔ေနရာေတြမွာ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႔ အေနအထားမ်ဳိး ရွိေကာင္းရွိနုိင္တယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ႔ မွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြ တူးေဖာ္တာ၊ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။’’ ဟုေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC-U) ၏ န၀မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန(NRPC) ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
JMC-U နဝမအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက်င္းပသည္႔ျမင္ကြင္းအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
JMC-U အစည္းအေ၀းအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၃ ရက္တာ က်င္းပမည္႔ ထို အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ JMC ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအားတင္ျပျခင္း၊ JMC ၏ ေလးလပတ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အားတင္ျပျခင္း၊ JMC-U ၏ အဌမအႀကိမ္ ႏွင္႔ နဝမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးၾကားကာလ အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈကိစၥအားေဆြးေႏြးျခင္း၊ မုိင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥအားေဆြးေႏြးျခင္း တို႔အား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက “နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတရားယူဆမႈ အရေသာ္လည္းေကာင္း ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေလးေတြ ရွိေနတာ အေပၚမွာ သေဘာထားႀကီးႀကီး စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ညႇိႏႈိင္းပူးတြဲၿပီးေတာ႔ အေျဖရွာ သြားဖို႔ လုိအပ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ JMC-U   တာဝန္အတုိင္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းသြားရမွာျဖစ္သလို ျဖစ္လာတဲ႔ပဋိပကၡေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလက္နက္ကိုင္  မေျဖရွင္းဘဲ ပူးတြဲၿပီး ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေျဖရွင္းသြားဖို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ လိုပါတယ္’’ ဟုေျပာၾကားခဲ႔သည္။

တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းသာ ရွိေသးသည္႔ JMC-U  အေနျဖင္႔  လိုအပ္သည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ နိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း အဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုသည္႔ ထိေတြ႔ ရင္းႏွီးမႈအား တည္ေဆာက္နုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊  ယခုထက္ပိုမို၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စနစ္တက် ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးေမာင္ေမာင္ၿငိမ္းကဆိုသည္။

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.