ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ ျမန္မာက တုိးတက္ႏႈန္း ၈၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနၿပီး ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္အထိ ႐ုံးခြဲ ဖြင့္ထားေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ၁၀၅ ခုရွိလာ


ဂ်ပန္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသည့္ ႏုိင္ငံ ၂၀ တြင္ ျမန္မာက တုိးတက္မႈႏႈန္း ၈၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနၿပီး ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္အထိ ႐ုံးခဲြဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ၁၀၅ ခု အထိရွိလာေၾကာင္း သတင္း၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Toyo Keizai ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္း ၁၁ ခုသာ ရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၅ ခုအထိ ရွိလာၿပီး ၉၄ ခု တုိးခဲ့ကာ တုိးတက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမွာ ကေမၻာဒီးယားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ကုမၸဏီ႐ုံးခဲြ ၂၃ ခုရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၇၃ ခု (တုိးတက္မႈႏႈန္း ၂၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) အထိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္အထိ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ႐ုံးခဲြအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၄၁၂ ခု (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇၇၇ ခု- တုိးတက္မႈႏႈန္း ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၁၂၁၈ ခု (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅၅ ခု-တုိးတက္မႈႏႈန္း ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ၉၇၂ ခု (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅၂၈ ခု-တုိးတက္မႈႏႈန္း ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႐ုံးခဲြအေရအတြက္ပမာဏ ကြာျခားေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအရ အေရးႀကီးသည့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အထူးစိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) က ေျပာၾကားထားသည္။

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမ်ားလာေနပါတယ္။ ဂ်ပန္က ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ပိုၿပီးေပးလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အလားတူပဲ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ဖို႔ စိတ္၀င္စားတာ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အေရးႀကီးတဲ့ စီးပြားေရးအရ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ၉၂ ခုက ေဒၚလာ ၆၉၁ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ သန္း ၅၀ ပုိမုိ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ပမာဏမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ တုိက္႐ိုက္လာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ၿပီး တတိယႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေသာ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထည္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ေဒၚလာသန္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း MIC တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
Writer:
စည္သူေအာင္

Eleven Media Group
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.