ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ- ၃၆၄ ကို လႊတ္ေတာ္မ်ား က အသက္သြင္းေပးဖို႔လို


လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးျပႆနာဆိုတာ အလြန္ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့အေၾကာင္းတစ္ခုပါ။ ဒါကို အဖ်က္သမားေတြက တစိုက္မတ္မတ္ အသံုးခ်ေနတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတာဟာ လည္း ယုတ္ညံ့တဲ့အႀကံအစည္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီလို ႀကံစည္မႈေတြကို ထိေရာက္စြာဟန္႔တားအေရးယူႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒတစ္ခု လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၆၄ မွာ ' ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာ သာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ထို႔ျပင္လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစ္ဂိုဏ္းမုန္းတီး ျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေပၚေပါက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ဳိးအတြက္ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ ' ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးမတူတဲ့သူေတြ စုေပါင္းေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္လိုအပ္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာ သာသနာကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥအတြက္ အလြဲသံုးစား မျပဳရ။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိတဲ့ အျပဳအမူမ်ဳိးဟာဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တယ္လို႔လည္း အတိအလင္းျပ႒ာန္း ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ထို႔ျပင္ ဤကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ဳိးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ ရန္ သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ လို႔လည္း ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့တာ ကိုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ေသာ္လည္း သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသး ပါဘူး။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပႆနာအခ်ဳိ႕ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြနဲ႔သာ အေရးယူႏိုင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၉ ရက္ က မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ဆိုရင္ လူမ်ဳိးဘာသာမတူသူေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေအာင္ တမင္စီစဥ္လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ဆင္ျခင္ညဏ္ျမင့္မားမႈနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ေတြေၾကာင့္သာ ျပႆနာႀကီးမျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ျပႆနာဖန္တီးမႈမွာ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူေတြကို သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးက ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးမႈျပဳခဲ့ပါတယ္။ေလာေလာဆယ္ ေလးဦးကိုဖမ္းဆီးရမိၿပီး သံဃာႏွစ္ပါး နဲ႔လူတစ္ဦး စုစုေပါင္းသံုးဦးကိုမူ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ဖမ္းဆီးရမိသူေလးဦး ကို ရာဇသတ္ႀကီး (ျပစ္မႈဥပေဒ) ပုဒ္မ- ၅၀၅ (ဂ)၊ ပုဒ္မ- ၃၄ တို႔ နဲ႔ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားပါတယ္။

ျပစ္မႈဥပေဒပုဒ္မ- ၅၀၅ (ဂ)ရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ က ' လူအမ်ဳိးအစားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အႀကံရွိလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ အဆိုပါ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတန္ရာသည့္အေၾကာင္းရွိလွ်င္ ' ဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီျပစ္မႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးေပးႏိုင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္က ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒမွာေတာ့ ' ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ ေစခ်မွတ္ရမည္ ' လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ပုဒ္မ- ၃၄ကေတာ့'အႀကံတူတစ္ခုကို အထေျမာက္ေစ ျခင္းငွာ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ သူမ်ားကျပဳျခင္း၊ တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားသည္မိမိတို႔၏အႀကံတူတစ္ခု ကို အထေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပစ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ လွ်င္ ထိုျပဳလုပ္မႈကို တစ္ဦးတည္းျပဳဘိသကဲ့သို႔ ထိုသူအသီးသီး၌ တာ၀န္ရွိသည္ ' လို႔ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀င္သူအားလံုး တာ၀န္ရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ အတူတူက်ခံရမယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္သူေတြ အေနနဲ႔ က်ခံရမယ့္ျပစ္ဒဏ္က အျမင့္ဆံုး ႏွစ္ႏွစ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ႀကံစည္က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈ ကေတာ့ အလြန္ယုတ္မာဆိုးသြမ္းတဲ့ျပစ္မႈပါ။ သူတို႔ႀကံစည္သလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ၾကရၿပီး ဥစၥာပစၥည္းမ်ားစြာလည္း ဆံုး႐ႈံးၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းတားဆီးႏိုင္ခဲ့ၾကလို႔သာ ေသြးေခ်ာင္း
စီး မျဖစ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုရမွာပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ ရင္လည္း ထိန္းသိမ္းဖို႔ ခက္ခဲၿပီး ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္က်ဴးလြန္သူ ေတြကို ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ဖို႔၊ သီးျခား ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔လိုပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒကလည္း ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)နဲ႔အညီအစိုးရဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ငါးႏွစ္သက္တမ္း အစိုးရတစ္ဖြဲ႕ တာ၀န္ၿပီးဆံုးလို႔ ေနာက္အစိုးရတစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ သက္တမ္း ေတာင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းေတြ ၿပီးဆံုးလို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းလည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ- ၃၆၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုေတာ့ အေကာင္ အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရးျပႆနာဆိုတာအလြန္ထိလြယ္ရွ လြယ္တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုပါ။ ဒါကိုအဖ်က္သမားေတြက တစိုက္မတ္မတ္အသံုးခ်ေနတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးျပႆနာျဖစ္ ေအာင္ ဖန္တီးတာဟာလည္း ယုတ္ညံ့တဲ့အႀကံအစည္ လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီလိုႀကံစည္မႈေတြကို ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားအေရးယူႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒတစ္ခုလိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးသူေတြ ကိုေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြထံ စာေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းကို ဖုန္းဆက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြရွိေနလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လံုၿခံဳေရး ေပးထားရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (၁၅-၅-၂၀၁၇ ဒီမိုကေရစီေန႔စဥ္ သတင္းစာ)ဥပေဒဘက္ေတာ္ သားကို ဥပေဒမဲ့ ျပဳသူေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပါ။ မလုပ္ႀကံဘူးလို႔လည္း ေျပာလို႔မရပါဘူး။ လူမိုက္ ဆိုတာ ခ်ဳိမပါေတာ့ အသိရခက္ပါတယ္။

အခုလည္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးၿမိဳ႕နယ္႐ံုးခန္းလက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ မ်က္ႏွာစိမ္းေတြလာေရာက္ ထိုင္ေနတာေတြ႕ရတဲ့ အတြက္ သတိထားေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အားကိုးအားထားရာက ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးႀကီးသလို ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမ ၁၈ ရက္ကစၿပီး က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း ၊ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ၊ ႀကံစည္ေသာ၊ ျပဳလုပ္ေသာ အျပဳအမူတို႔ကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္တားဆီး အေရးယူႏိုင္ရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါေၾကာင္း။ ။

ဖိုးရာဇာ(မအူပင္)
http://www.mmstd.com/news/view/9057/?lang=my

==============

Standard Time

​ေမ ၂၁

COMMENTS

Name

art,1,article,1316,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7558,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16088,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,146,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ- ၃၆၄ ကို လႊတ္ေတာ္မ်ား က အသက္သြင္းေပးဖို႔လို
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ- ၃၆၄ ကို လႊတ္ေတာ္မ်ား က အသက္သြင္းေပးဖို႔လို
https://2.bp.blogspot.com/-heKZ0FwRiTE/WSE7DxUkaaI/AAAAAAAAcN4/1W56SdO2OBgdM9Kiym1eD-vm8avZAvRPgCLcB/s1600/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-heKZ0FwRiTE/WSE7DxUkaaI/AAAAAAAAcN4/1W56SdO2OBgdM9Kiym1eD-vm8avZAvRPgCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/05/blog-post_855.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/05/blog-post_855.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy