ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ


ရခုိင္ေဂဇက္၊ ေမလ ၉ ရက္

ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖဲြ႔ႏွင့္ အစုိးရ အဖဲြ႔ရုံး တြင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၏ ယခုခရီးစဥ္ တြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ မစၥတာကုိဖီအာနန္ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္ (၆)ဦးျဖင့္ ယေန႔ တြင္ စစ္ေတြသုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစုိးရအဖဲြ႔ဌာနဆုိင္ရမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ထားရွိမႈအေပၚ အစုိးရအဖဲြ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mr Ghassan Salame က ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက "ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ ေနတာေတြရွိပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔က ကေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ရဲ႕ သေဘာထားအတုိင္းပါ။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အခ်က္ ေတြကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔တုိက္ရုိက္လုပ္လုိ႔မရႏုိင္တာမ်ဳိး ဥပမာ ဆုိပါစို႔ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့အခ်က္ကုိ က်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ေကာ္မရွင္နဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။


ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၏ အဖဲြ႔ဝင္ေဒၚေစာခင္တင့္ကလည္း ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ၿပီးလက္ရွိ တြင္ ေဒသတြင္း လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခန္းက႑ႏွင့္လူငယ္မ်ားမူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစဲြမႈမ်ား ကုိ အစုိးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္အခ်က္ သုံးခ်က္ကုိ ကုိလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက
"က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္တဲ့အထဲမွာ နံပါတ္(၁) အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ လူသားစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးႏုိင္မႈ ဆုိၿပီးေတာ့ ဒီဟာကုိ လည္းဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ထဲေရးကာကြယ္ေရး နယ္စပ္ေရးရာ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးေနာက္က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္နယ္အစုိးရနဲ႔ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ လူသားခ်င္စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာလုိပါတယ္"ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔သည္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၾသဂုတ္လ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ကုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး အၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား (၆)ဦးႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔ဝင္(၃) ဦးစုစုေပါင္း(၉)ဦးျဖင့္ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

Photo - Rakhine Gazette
Rakhine Gazette
https://www.facebook.com/RakhineGazetteJournal/
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.