ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္၊ လူပစၥည္း၊ ယႏၲရားအင္အားမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္သုံးစြဲ၍ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ေနေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ - ၁၀

ပ်က္က်ေလယာဥ္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မိမိတို႔ထုတ္ႏုတ္ႏိုင္ သည့္ ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္၊ လူပစၥည္း၊ ယႏၲရားအင္အားမ်ား ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ သုံးစြဲ၍ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ လုံး၀မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံး မ်ားစြာခံစားရပါေၾကာင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ေအာင္ၿငိမ္းေအးခန္းမ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ပ်က္ က်ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ Y-8 တြင္ပါရွိ သြားသည့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ က်န္ရစ္သူမ်ား အတြက္ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားက အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္း ပြဲတြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌
ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၫိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိ ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔မွ တုိင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ Y-8 ပ်က္က်ခဲ့မႈျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္ ၇ ရက္မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔တြင္ စတင္သတင္းရရွိမႈ၊ ယင္းေလယာဥ္တြင္ ပါရွိသည့္ဆီျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိ သတင္းေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ၊ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎ေလယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္သို႔ ေနာက္ဆုံးေရာက္ရိွခဲ့မႈ၊ ခရီးသည္ႏွင့္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ မ်ားစြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္၍ ၿပီးခဲ့သည့္သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးခရီးစဥ္မ်ား ေခါက္ေရမ်ားစြာပ်ံသန္းအသုံးျပဳခဲ့မႈ၊ တပ္မေတာ္(ေလ) တြင္ Safety ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးမႈအပိုင္းတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္မူ၊ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ေသာ္လည္း သေဘာသဘာ၀အရ ရာႏႈန္းျပည့္မရႏုိင္မႈ၊ ေလယာဥ္မွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ ပ်ံသန္းမႈအေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာရွိသည့္ အျပင္ အင္ဂ်င္နီယာအရာရွိတစ္ဦးပါ ၎ေလယာဥ္တြင္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈ၊ အဆိုပါ ေလယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရဒါမ်ားမွ ေနာက္ဆုံး ဖမ္းယူရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားဆက္စပ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို စဥ္းစားသုံးသပ္ခဲ့မႈ၊ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ထိုအခ်ိန္က ျဖစ္စဥ္ေနရာ တစ္၀ိုက္တြင္ လြန္စြာႀကီးမားသည့္တိမ္တိုက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္မႈ၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႐ုပ္အေလာင္း ၃၃ ေလာင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိထားၿပီး ဆိုးရြားသည့္ရာသီဥတုအတြင္း ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မိမိႏိုင္ငံပိုင္နက္အတြင္း ပ်က္က်ျခင္း၊ အေထာက္ အထားတစ္ခ်ဳိ႕ ရရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မၾကာမီပ်က္က် ေလယာဥ္အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကား၍ သတင္းဌာနတစ္ခ်ဳိ႕မွ အတည္မျပဳႏုိင္သည့္ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့မႈ၊ လူမႈကြန္ယက္တစ္ခ်ဳိ႕၌ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ပါရွိသြားသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား မလုပ္သင့္ေၾကာင္းတို႔အား ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်ရာ၌ ပါရွိသြား သည့္အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ က်န္ရွိေသာမိသားစု၀င္မ်ားအား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံအားေပးမႈ၊ နာေရးကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ကူညီေထာက္ပံ့ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ကယ္ဆယ္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါကူညီလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ေစတနာသဒၶါ ထက္သန္စြာျဖင့္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည့္ ေစတနာရွင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ေပးပို႔ခဲ့မႈမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး(ၿငိမ္း)ႏွင့္ဇနီး ဗိုလ္မွဴး ေဒၚျမျမစန္း(ၿငိမ္း)မိသားစုမွေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားမိသားစုမွ ေငြက်ပ္ ၄၃၁ သိန္း၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွေငြက်ပ္ ၁၅၈ သိန္း၊ တိုင္း၊တပ္မမ်ားမွ အရာရွိ၊စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၂၉၉၇ သိန္းအား အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ခံရယူ သည္။ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ မိသားစုမွ ေငြက်ပ္ ၁၂၂ သိန္းအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)က လက္ခံရယူသည္။

၎ေနာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)အရာရွိ၊ စစ္သည္၊မိသားစုမ်ားမွေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀၊ တပ္မေတာ္(ေလ)အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားမွေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀၊ တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံးမိသားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္သင္တန္း သားအရာရွိႀကီးမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)က လက္ခံရယူ သည္။

ဆက္လက္ၿပီးေနာင္တုံ ကုမၸဏီလီမိတက္မွေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀၊ Golden Land Real Estate Development Co.,Ltd(Golden City Project)မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀၊ Royal Sky Co.,Ltd(Dagon Golf City Project)မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၊ ဧဒင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀၊ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ Myanmar Golf Association မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ ေရႊေရကန္ကုမၸဏီမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ တို႔အား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လည္းေကာင္း၊ စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၈)ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ (၃၅)ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ ဧရာ၀တီပညာက်န္းမာဘက္စုံဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္အျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအား ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)က လည္းေကာင္း အသီးသီးလက္ခံရယူသည္။

ထုိ႔ေနာက္ International Gate Way Group Co.Ltd မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀၊ ျမန္မာအႀကံေပး ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ၊ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀၊ Asia World Co.Ltd မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ Amazing Co.Ltd မွေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀ တို႔အား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ကလည္းေကာင္း၊ ၾကယ္နီလာကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ေအာင္ျမင္သူကုမၸဏီလိမိတက္မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ Sky One & Lucky Man Co.,Ltd မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ Authentic Co., Ltd မွေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ မုတၱမေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀ တို႔အား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)က လည္းေကာင္း၊ PT Power+ BOC Group မွေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၊ စစ္တကၠသုိလ္ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၄)ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအား စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ကလည္းေကာင္း အသီးသီးလက္ခံရယူၾကသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလုိက္လံႏႈတ္ဆက္သည္။ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ပ်က္က်ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ Y-8 တြင္ပါရွိသြားသည့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားက အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ လွဴဒါန္းမႈ စုစုေပါင္းမွာေငြက်ပ္ ၉၉၀၈ သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကကျပည္
Popular News Journal
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.