အိႏၵိယသမၼတအျဖစ္ ဇာတ္နိမ့္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကုိ လက္ရွိအာဏာရ ဘရာတီယာဂ်ေနတာပါတီက အဆုိျပဳထား


ေဒလီ ၂၀-၆-၂၀၁၇

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီျဖစ္သည့္ ဘရာတီယာဂ်ေန တာပါတီ (ဘီေဂ်ပီ)က ဇာတ္နိမ့္လူတန္းစားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကုိ အိႏၵိယသမၼတသစ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ အဆုိျပဳထားေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ယေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘီဟာျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရမ္းနက္ကုိဗင္းကုိ အိႏၵိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ရန္ ဘီေဂ်ပီပါတီက ေထာက္ခံထားေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ လက္ရွိအိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ၏အႀကံေပးျဖစ္သူ အဖစ္ရွားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟိႏၵဴ အမ်ဴိးဇာတ္စနစ္၏ ေအာက္ဆံုးအလႊာ လူတန္းစား (ဒါးလစ္)ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ဘီဟာျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရမ္းနက္ကိုဗင္းကို အိႏိၵယသမတၼ အျဖစ္အဆုိျပဳထားျခင္းျဖင့္ ဘီေဂ်ပီပါတီသည္ ဆင္းရဲသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား ေထာက္ခံမႈအခုိင္အမာ ရယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ သက္တမ္းႏွစ္ဆက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေနအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့ေသာ ရမ္းနက္ကုိဗင္းသည္ ဇာတ္နိမ့္လူတန္းစားဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ခက္ခဲၾကာရွည္စြာ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအရအဆင့္ဆင့္ တက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘီေဂ်ပီပါတီဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယသမၼတသစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ မဲခြဲပြဲကုိ လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁၇ရက္တြင္ က်င္းပႏုိင္ေၾကာင္း အိႏၵိယေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဆုိအရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အရ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၏ မဲအေရအတြက္ ၄၈ဒသမ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ဘီေဂ်ပီပါတီႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီးလက္ရွိ သမၼတ၏ သက္တမ္းသည္လာမည့္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ တြင္ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.