ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပးေတြ႕ရမယ့္ ေမြးစားခံရျခင္းေဘး .. သီဟေသြး


အခုတေလာ တိုင္းျပည္မွာ စိတ္ဓါတ္က်စရာ ၊ေမွ်ာ္လင္ခ်က္မဲ့သလို ခံစားရစရာ အေၾကာင္း ကိစၥေတြ အမ်ားအျပားအၾကားမွာ စိတ္အားတက္စရာ ၂ ခု ၾကံဳခဲ့ရ ၾကားခဲ့ၾကရပါတယ္ ။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ မၾကာေသးမွီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အာဏာရပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ ညီလာခံ မွာ ေျပာၾကားတဲ့ သဘာပတိ ဦေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ ရဲဲ႕ တပ္လွန္႔သတိေပးေျပာၾကားခ်က္ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ယခု ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ နိုင္င့ံ၀န္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ အခမ္းအနားမွာေျပာၾကားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

 ဒီ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္စလံုး ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေထြေထြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ မွာ လက္ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္ေနရတဲ့ အဆင္မေျပမႈေတြ ၊ လြဲေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းမႈေတြ ၊ မေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈေတြကို အမွန္တကယ္ ထင္ဟပ္ေနၿပီး ဒီမိန္႔ခြန္း ၂ ခုမွာ ခ်ိတ္ဆက္မိေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာအႀကီးမားဆံုးလွိဳက္စားေနေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရား၂ ခု ပါရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အာဏာ ရ " အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ နဲ႔ပါတီ မွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ေမြးစားခံရျခင္းေဘး အႏၲရာယ္ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ " ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်င့္စ႐ိုက္ ေဟာင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးပါေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ၿပီး ဒီ သေဘာတရားေတြ နဲ႕ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အားယူေနတဲ့ အဂတိတရားရဲ႕ ေျခရာေဖ်ာက္လႈပ္ရွားမႈ အေျခအေနေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန နလံထူၿပီးတိုးတက္မႈရွိလာဖို႔၊ သန္႕ရွင္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္လာဖို႔ အတြက္ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ့ အတိုင္းပဲ ဘယ္လို ေကာင္းမြန္ထက္ျမက္တဲ့ မူဝါဒ ေတြ အယူအဆေတြ စီမံကိန္းေတြ ၊ တြက္ခ်က္မႈေတြ ရွိေနပါေစ အဲဒါေတြကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲယားဟာ ေကာင္းမြန္ သန္စြမ္းေနဖို႔ ၊ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ မရွိေစဖို႔ ဟာ အလြန္ပဲ အဓိကက်ပါတယ္ ။ အခု ဒီကေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ဒီ အိုေဟာင္း ခ်ိနဲ႕ေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲယားႀကီးကို အစိုးရသစ္ရဲ႕ ေပၚလစီ မူဝါဒ အသစ္ေတြ နဲ႕ အပ္က်မတ္က် အျပည့္ အဝ အေကာင္ထည္ေဖၚထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အရည္အေသြးေတြ ၊ အာမခံခ်က္ေတြ ရွိလာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မြန္းမံတည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ ၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာပဲေျပာေျပာ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲ႕နိမ့္က် ရျခင္းရဲ႕ အဓိကတရားခံေတြအထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယား ကို ပယ္ပယ္ နယ္နယ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ ဖို႔ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ခုလို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လိုက္တာဟာ တိုင္းျပည္ရဲဲ႕ လက္ေတြ႕ျပႆနာထဲကို ခုမွ အမွန္တကယ္ ဆင္းသက္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ဒါဟာ အလြန္မာယာမ်ားတဲ့ ေတာနက္ႀကီးထဲကို ဆင္းလိုက္တာလည္းပဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရင္မမွားဘူးလို႔ဆိုရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယား ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေလာက ဟာ ဒုစ႐ိုက္ အရာမွာ အလြန္ဝါႀကီးခဲ့ပါတယ္ ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစလို႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ဟာ ဝန္ထမ္းေတြ ပဲျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခါစ အေျခခံေကာင္းေတြ အေျခအေနေကာင္းေတြရွိေနခဲ့တဲတိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားစြာနဲ႕ မြဲျပာက်သြားအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတာလည္း ဝန္ထမ္းေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ တိုင္းျပည္မွာ စိတ္ႀကိဳက္ ထင္တိုင္းမင္းမူ ခဲ့ၾကတဲ့ ဝန္ထမ္း ႏိုင္ငံေရးေလာက နဲ႕သူတို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတဲ့ သစၥာေတာ္ခံ ယႏၲယား အေဆာက္အဦးႀကီးဟာ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး ၊ အထက္ေအာက္အျပန္အလွန္ေနရာေပး ရွာေကၽြး ၊ ( quota )ကိုဒါ ေဝေပး ၊ အလွည့္က် ေနရာေပး စတဲ့ အဂတိတရား နဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးရွာ စနစ္မ်ားကို ဖန္တီး သြတ္သြင္းခဲ့သည္ အထိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကို စနစ္တက် အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္အဓိက အားျဖင့္ ဒီကေန႕ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲယား ဝန္ထမ္းေလာကႀကီးရဲ႕ အဂတိေတာအုပ္ ထဲမွာ လႊမ္းျခံဳ စိုးမိုးေနတဲ့ တရားကေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အခု လိုေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံ နဲ႕ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဝန္ထမ္းေလာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကို ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ အခါမွာ တစ္ ဖက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက ဘယ္လို ခုခံရင္ဆိုင္မလဲဆိုတာဟာ အေရးပါလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလက္ေတြ႕ မွာေတြ႕ျမင္ေနရသေလာက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဘက္က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခုခံရင္ဆိုင္ေရး နည္းလမ္းကေတာ့ ေမြးစားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ေမြးစားျခင္း ဆိုတဲ့ ေဘး တနည္း အားျဖင့္ အဂတိသမား မေတာ္ေလာဘ ကိုယ္က်ိဳးသမားေတြ ဆြဲကိုင္လာၾကတဲ့ ေမြးစားျခင္းနည္းလမ္းဟာ အခ်ိန္အခါ တိုင္းျပည္မွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အခ်ိန္အခါေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အရင္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းေလာကႀကီး ဟာ သူ အထာက်ၿပီးသား ကိုယ္ပိုင္ ဂြင္"ယဥ္ေက်းအေမြအႏွစ္ေတြနဲ႕ အတူ ဂိုဏ္းစဥ္ဂိုဏ္းဆက္ တက္ဆင္းမင္းမူရင္း လုပ္ကြက္ဖန္တီး ေပးကမ္းေဝငွ ခြဲယူျခင္း ၊ ပံုမွန္ လိုင္းေၾကး အလွည့္က်ရယူျခင္းအပါအဝင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေစ်းကြက္ေတြနဲ႕ထြန္းကားစည္ပင္ၿပီး ဂါရဝ တရားေတြ နဲ႕ အလြန္သာယာေနခဲ့တာပါျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းမွာ အ်ားစြာေသာ သယံဇာတတြင္းထြက္ ရတနာေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ဘက္စံုခၽြတ္ျခံဳက်ခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲဆိုသူေတြ ၊ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲဆိုသူေတြ ဟာ ေက်ာက္ျမတ္တြင္းပိုင္ရွင္သူေဌးႀကီးေတြလို ၊ ဘဏ္ပိုင္ရွင္ႀကီးေတြလို ေရနံတြင္းပိုင္ရွင္သူေဌးႀကီးေတြလို ကမ႓ာ့အဆင့္မွီ သူႂကြယ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလို သာယာေနၾက တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သား အစိုးရတက္လာတဲ့ အတြက္ ဗ်႐ိုကေရစီ ယႏၲယားတစ္ခုလံုး တိ္တ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး မွင္သတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းေလာက ရဲ႕ ဂိုဏ္းစတားေတြကေတာ့ ငယ္ေမြးျခံေပါက္ အိမ္ရွင္မ်ားျပီၿပီ အေျခအေနကို ေလ့လာအကဲခက္ရင္း အစိုးရသစ္က ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲယားကို ဘယ္လို ဘယ္ပံု ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ ကိုင္တြယ္မလဲ ၊ ငါတို႔ ရွိရင္းစြဲ လက္ငုတ္လက္ရင္းေလးေတြကို ဘယ္လို လက္စသိမ္းထားမလဲ ဆိုတဲ့ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အေနအထားမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္ ။

တကယ္တန္း ဗ်႐ိုကေရစီ ယႏၲယားရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ လမ္းေၾကာင္းေတြ နည္းနာ နိသယေတြ ၊ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈေတြ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြဟာ အလြန္ရႈပ္ေထြးနက္နဲလွပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲယား ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္သေဘာတရားအလိုက္ ျပင္ပစီးပြားေရး ကမ႓ာက မေတာ္ေလာဘ သမား ၊ တိုင္းျပည္မွာျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဝန္ထမ္း ႀကီးငယ္ အဆင့္ဆင္ကို ေငြနဲ႕ေပါက္ ဖ်က္ဆီး သိမ္းသြင္းၿပီး တိုင္းျပည္ ဘ႑ာ နဲ႕ သယံဇာတ ကိုမွ ပစ္မွတ္ထား လုပ္စားေနတဲ ဝိသမေလာဘသား ခ႐ိုနီ ခ႐ိုနက္ ၊ နာမည္ေက်ာ္၊ နာမည္ မထြက္ မ်ားသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အရပ္သား အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရွ႕ဆက္ စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ျဖဴးေရးဟာလည္းသူတို႔ အတြက္ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ရွိသြားပါတယ္ ။ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယား အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းအေနအထား ၊ နယ္ ပယ္ အမ်ိဳးရွိရွိၾကေပမယ့္ တိုင္းျပည္အေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြ ကို ျခံဳငံုၾကည့္မယ္ဆို အေျဖက ၂ မ်ိဳးပဲရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တိုင္းျပည္ ရဲ႕ ဘ႑ာ ကို မတရား သျဖင့္ ေပးဆပ္ လိုက္ရျခင္း နဲ႕ တိုင္းျပည္ မွာရသင့္တဲ့ ဘ႑ာ ကို တရားသျဖင့္ မရရွိလိုက္ျခင္းဆိုတဲ့ ဆုတ္႐ုတ္မႈ ဆိုးက်ိဳးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာ မွာ ဗ်႐ိုကေရစီ ယႏၲယားရဲ႕ အက်င္ပ်က္ျခစားမႈ ဟာ အဲဒီ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ ဆံုးရွံဳးမႈကို စနစ္တက် ဖန္တီးၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ေျပာင္းလဲပစ္ေနတဲ့ ကပ္ဆိုးႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီကေန႔တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆိုတာ ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တရားဝင္ စီမံကိန္းေတြ ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈေတြ ၊ သယံဇာတ ထုတ္ယူ သံုးစြဲမႈေတြ မွာ တရားဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို အသံုးခ်ၿပီး အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းေလာက နဲ႕ တကိုယ္ေကာင္းသမား စီးပြားေရး သမားေတြ ရဲ႕ တရားဝင္ေနာက္မီးလင္းမႈႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနာက္မီးလင္းမႈ ႀကီးရဲ႕ အိမ္ေထာင္သက္တမ္းဟာ အေတာ္ေလးရင့္မာလာတာနဲ႕ အမွ် သူတို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားမွာ အိမ္ရွင္လိုျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရဟာ ဧည့္သည္လိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူမႈ အစကာလမွာ လည္း ဒုသမၼတ ကိုယ္ေရး အရာရွိတစ္ေယာက္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုက ေငြသား လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့မႈကို ကိုယ္ေရးအရာရွိကိုယ္တိုင္ ဖြင္ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲယားအက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းေလာက နဲ႕ စီးပြားေရး ဂိုဏ္ဂနေတြၾကားက ေနာက္မီးလင္း အိမ္ေထာင္ေရးေလာကမွာ အေတာ္ေလး ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့ပါေသးတယ္ ။သိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဂယႏၲာယား အိမ္ရွင္လိုျဖစ္ေနတဲ့အက်င္ပ်က္ျခစားမႈဟာ လြယ္လြယ္နဲ႕ လက္ေလွ်ာ့မသြားပဲ ေကာင္းႏိုးရာရာ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြလာခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ေမြးစားျခင္နည္းလမ္းေတြ ကိုၾကံဆ အသံုးျပဳလာၾကတာေတြ ၾကားသိေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲ လာတဲ့ ေခတ္စနစ္အေနအထား အရ တတိယ လူ Third party ရဲ႕ အခန္းက႑ ဟာ ေပၚထြက္လာပါတယ္ ။ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က တိုင္းျပည္ နဲ႕ အစဥ္အၿမဲ တည္ရွိေနမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယား အၾကားမွာ တတိယ လူလိုျဖစ္လာပါတယ္ ။ ေနာက္တခါ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး ကုန္က်မႈ ပမာဏ ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပစၥည္း တင္သြင္းခြင့္ေတြ ခ်ေပးတဲ့အခါမွာလည္း အရည္အေသြး အကဲျဖတ္ဖို႔၊ ကုန္က်စားရိတ္ စာရင္းဇယားေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ အခန္းက႑ ဟာ အေရးပါလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားကေန ဘက္မလိုက္ပဲ အရည္အေသြး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေပးမယ့္ တတိယ ၾကားေန ကၽြမ္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္း ကုမၸဏီေတြ ရဲ႕ အခန္းက႑ေပၚထြက္လာပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယားနဲ႕ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီမံကိန္း အေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ၊ အစိုးရ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေရးဆိုင္ရာဝယ္ယူတင္သြင္းမႈေတြ ၊ စတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ အလြန္တရာ ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ မွာ တတိယလူ အခန္းက႑ဟာ ေပၚထြက္လာပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းေလာက နဲ႕ ဝိသမေလာဘ စီးပြားေရးသမားေတြဟာ သူတို႔ ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ေရွ႕ဆက္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဗ်ဴဟာအသစ္တစ္ရပ္အေနနဲ႕ လုပ္ငန္း အက်ိဳး အျမတ္ခြဲေဝမႈကို ခါတိုင္း ၂ ပံု ပံုထားရာကေန ဒီကေန႕ ၃ ပံု ပံုလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တတိယတစ္ပံုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အေပၚမွာေျပာခဲ့တတိယ လူေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ တတိယ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အရည္အေသြးစစ္ေဆး အကဲျဖတ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕ေတြ ကို ေမြးစားဖို႔လုပ္ေနၾကၿပီဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္ ၊ တခ်ိဳ႕လည္း ကိုယ္တိုင္ ကမကထလုပ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးကၽြမ္းက်င္ ကုမၸဏီေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီဆိုတာၾကားသိရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ တတိယလူေတြျဖစ္တဲ့အဏာရပါတီက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြဆီ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကိုလည္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေမြးစားဖို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကၿပီဆိုတာကိုလည္းၾကားေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုေျပာခ်င္တာက အဂတိေလာက ဟာ ၿငိမ္သက္ေနေပမယ့္ အားေကာင္းပါတယ္၊ ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းေလာက နဲ႕ ျပင္ပကမ႓ာဟာဆင္းရဲပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အဂတိ ကိုတိုက္ဖ်က္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတဲ့အခါမွာ အလြန္ သေဘာမေနာေကာင္းၿပီး အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္ အလိုက္သိ ပါးနပ္လွတဲ့ အဂတိရဲ႕ ေမြးစားျခင္းဗ်ဴဟာ ကိုေတာ့ အထူး သတိထားရပါလိမ့္မယ္ ။ အာဏာရပါတီႀကီးအေနနဲ႕ လည္း ကိုယ့္ ပါတီဝင္ေတြ အေနနဲ႕ ျပင္ပစီးပြားေရးသမားေတြ နဲ႕ ဆက္ဆံတဲ့အခါ မွာ အလြန္သတိထားဖို႔ ပါတီရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ထိန္းဖို႔ အထူးက်ပ္မတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ လက္ေဆာင္ပဏာ လက္ခံမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စည္းကမ္းေတြ ရွိေပမယ့္ ပါတီမွာရွိတယ္လို႔ မၾကားမိေသးပါဘူး ။ ဒီကေန သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဟာေနာက္တစ္ျကိမ္ တိုင္းျပည္ကို ဝါးၿမိဳဖို႔ အားယူ ထႂကြလာျပန္ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒီတခါေတာ့ တတိယ လူကို ေမြးစားဝါးၿမိဳ႕ဖို႔ နည္းလမ္းနဲ႔ စတင္လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆို ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခ်ိန္ကိုက္ ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သူမအေနနဲ႕ လည္း ဒီ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယား မွာ သပြတ္အူလိုက္ေနတဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဟာ လြယ္လြယ္နဲ႕ တိုက္ဖ်က္လို႔မရနိင္ဘူးဆိုတာသိေနပါတယ္ ။ သို႔ေသာလည္းသူမ အေနနဲ႕ ဒီအတြက္ အရာရာကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီး ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပံုရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အဂတိဘက္ ေမြးစားျခင္းဗ်ဴဟာနဲ႕ အခု အတိုင္ပင္ခံ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဗ်ဴဟာ ဘယ္သူကသာမလဲ ဆိုတာ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ .. ျမန္မာျပည္ႀကီး ကံေကာင္းပါေစ .. လို႔သာ ...။

သီဟေသြး

The Speaker သတင္းဂ်ာနယ္
အတြဲ(၁)၊ အမွတ္ (၃၂)
ဇူလုိင္ ၁၃

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပးေတြ႕ရမယ့္ ေမြးစားခံရျခင္းေဘး .. သီဟေသြး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပးေတြ႕ရမယ့္ ေမြးစားခံရျခင္းေဘး .. သီဟေသြး
https://4.bp.blogspot.com/-y7rTi9ntj_4/WWs-4yp3uDI/AAAAAAAAc4s/Gw2R-sab4dE3moQoeVrjurWAEBcPcJeQgCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-y7rTi9ntj_4/WWs-4yp3uDI/AAAAAAAAc4s/Gw2R-sab4dE3moQoeVrjurWAEBcPcJeQgCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_332.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_332.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy