ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္မႈ နဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္မႈ နဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပဲခူးတုိင္းမွာ လယ္သမား (၃) သိန္းေက်ာ္ကို လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ပါတယ...ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္မႈ နဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပဲခူးတုိင္းမွာ လယ္သမား (၃) သိန္းေက်ာ္ကို လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေမလမွာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ျပန္ဆပ္ႏိုင္တဲ့ လယ္သမားဟာ တစ္သိန္းေက်ာ္သာရွိေသးေၾကာင္း ေမလ (၁၉) ရက္ထုတ္ ျမန္မာေတာင္သူႀကီးမ်ားဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပန္မဆပ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းထဲမွာ သီးႏံွေဈးႏႈန္း မတည္ၿငိမ္တာနဲ႔ ျပန္ဆပ္ဖို႔ အေလးမထားတာ ပါဝင္တယ္လို႔ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာက ဆိုပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားျမွင့္တင္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ မွာ ျပဌာန္းၿပီး နည္းဥပေဒကို (၂၀၁၅) မွာ ထုတ္တာမို႔ ေလးငါးႏွစ္ ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လယ္သမားအေျခအေနေတြကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

ျမန္မာ့ဆန္အမ်ားစုကို ပံုေသေဈးႏႈန္းနဲ႔ အာဖရိကကို တင္ပို႔ၿပီး နယ္စပ္ကေန တရုတ္ျပည္ကို တင္ပို႔ေနတာဟာလည္း ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္ရတဲ့အေၾကာင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္တင္ပို႔တာကို ျမန္မာဘက္က တရားဝင္လို႔ သတ္မွတ္ေပမယ့္ တရုတ္က တရားမဝင္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္တာဟာ ျပႆနာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ တရုတ္ဘက္က အဖမ္းအဆီးလုပ္တိုိင္း ျမန္မာ့ဆန္ေဈး ထိုးက်သြားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္ေဈးကြက္ကို မတိုးႏိုင္လို႔ ျပည္တြင္းဆန္ေဈးႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ရတာလို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ဆိုပါတယ္။

ဆန္ေဈးႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဆက္စပ္ေနပံုကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက (၂၀၁၄) မွာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ေရးလုပ္ဖို႔ အႀကံျပဳေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆန္ေဈးမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနတာကိုၾကည့္ရင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ ႔ အႀကံျပဳခ်က္ ရုပ္လံုးမေပၚေသးဘူးလုိ႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆန္စပါးစိုက္တာမုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ တန္းဖုိးရဲ ႔ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆန္စပါးက ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ တုိးပြားလာရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာလည္း ဆန္ေဈးႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ဟာ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္တာဟာ လယ္သမားရဲ ႔ ေရာင္းလိုအားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွဖို႔အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရပါတယ္။ စားသံုးသူေတြကိုလည္း ျပႆနာ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ ဧရာဝတီတုိင္းအထိ တရုတ္ေတြဆင္းၿပီး ဆန္ဝယ္ေနတာရယ္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ရႈပ္ေထြးေနတာရယ္ေၾကာင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆန္ေဈးကြက္ကို ခန္႔မွန္းရခက္ခဲပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေတာ့ တျပည္လံုး ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ (၉) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔တာမုိ႔ ကမာၻ႔ဆန္ေဈး မတည္ၿငိမ္တာ ျမန္မာနဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆန္ေဈး မတည္ၿငိမ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာသာ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆန္ေဈး မတည္ၿငိမ္မႈဟာ ကေမာၻဒီးယား၊ ထိုင္း နဲ႔ ဗိယက္နမ္ထက္ ဆိုးဝါးပါတယ္။ ေဈးကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလို႔ မတည္ၿငိမ္မႈ ပမာဏ က်ဆင္းသြားတာေတာင္ သူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥပမာ (၂၀၀၃) နဲ႔ (၂၀၁၃) ၾကား ဆယ္ႏွစ္ကာလမွာ အဓိက စားသံုးတဲ့ ေပၚဆန္း နဲ႔ မေနာသုခ အမ်ဳိးအစားရဲ ႔ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းဟာ (၃၅) ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ရာသီအလိုက္လုပ္တဲ့ ဓေလ့ေၾကာင့္ ဆန္စပါးေဈး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ နဲ႔ ဒီဇင္ဘာမွာ မိုးစပါးကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ရိတ္သိမ္းတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားၿပီး ဒီဇင္ဘာနဲ႔ ဇန္နဝါရီလမွာ ဆန္စပါးေဈး သိသိသာသာ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေဈးကြက္ကိုလိုက္ၿပီး ေမလက ေအာက္တိုဘာလအထိ ဆန္ေဈးျပန္တက္လာပါတယ္။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ စပါးအမ်ဳိးအစားမရွိမႈနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဆည္ေရသံုးစြဲမႈ မရွိိတာမို႔ ေႏြစပါး အနည္းငယ္သာ ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ ဆန္ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းၿပီး ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆန္စပါး ေဈးကြက္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြကို ေက်ာ္လြားႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။

ေဈးကြက္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ကင္းမဲ့ေနတာဟာလည္း ေဈးႏႈန္းမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္လုပ္မႈ၊ စားသံုးမႈ၊ တင္ပို႔မႈ၊ သိုေလွာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သတင္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ မတိမက် ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းအနည္းငယ္ေျပာင္းတိုင္း လယ္သမား၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္၊ တင္ပို႔သူနဲ႔ အစိုးရဟာ အလြန္အကၽြံ တံု႔ျပန္ၾကတဲ့အတြက္ ေဈးႏႈန္းမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အတက္အက်ကို ထိန္းေပးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ပုဂၢလိက ေလွာင္ဆန္ မမ်ားျပားတာဟာလည္း အားနည္းခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္မႈ နည္းပါးသြားေစဖို႔အတြက္ လိုက္နာရမယ့္ အဓိကအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက တင္ျပထားပါတယ္။ ဆန္စပါး အထြက္ႏႈန္း တိုးျမွင့္နိုင္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး နဲ႔ ရိတ္သိမ္းေရးကို တႏွစ္ပတ္လံုး ျဖန္႔ၾကက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လယ္ယာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေျပာင္းလဲေရး၊ ရိတ္သိမ္းၿပီး ကိုင္တြယ္ပံုနဲ႔ သိုေလွာင္မႈ ေကာင္းမြန္ေရး၊ ျပည္တြင္းေဈးကြက္မွာ ျမင္သာမႈ နဲ႔ ေပါင္းစပ္မႈရွိေရး၊ ပို႔ကုန္အားေပးမႈဝါဒ ခ်မွတ္ေရး စတာေတြကို လုပ္ကိုင္ဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ ဆန္ေဈးႏႈန္းမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

 ဦးေအာင္ခင္ / ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္   / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
https://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1279,cartoon variety,21,crime,50,culture,1,documentary,7,Entertainment,4,health,27,history,1,international,6406,interview,206,Live,8,LocalNews,14067,news,2842,opinion,749,photos,202,poem,114,satires,38,song,12,speech,11,sports,127,statement,58,technic,42,translate,32,video,1057,voice,74,
ltr
item
dawnmanhon: ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္မႈ နဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္မႈ နဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
https://2.bp.blogspot.com/-TX0FtP9XNzc/WXCwuWId_UI/AAAAAAABQ6A/vCw6odtrE9siof4Wiby8909Mw2cO-DRvACLcBGAs/s400/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-TX0FtP9XNzc/WXCwuWId_UI/AAAAAAABQ6A/vCw6odtrE9siof4Wiby8909Mw2cO-DRvACLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_369.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_369.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy