ယခုႏွစ္မိုးရာသီကာလအတြင္း မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၇၄ ဦးရွိၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၁၉ ဦးရွိ


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၈

မီးေလာင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း စသည့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားအျပင္ မိုးႀကိဳးေဘးေၾကာင့္လည္း ေသဆုံးမႈ မ်ားရွိရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္အထိ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရ၍ ေသဆုံး သူ ၇၄ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၁၉ ဦး ရွိေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ မ်ားတြင္ လယ္ကြင္းမ်ား၊ အင္း၊ အိုင္၊ ေခ်ာင္း၊ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေက်းလက္ ေန ျပည္သူမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဆိုလာဘက္ထရီအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ဖုန္း အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးစက္ကြင္း မိကာ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာေန ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရသူဦးေရမွာ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ငပုေတာ၊ လပြတၱာ၊ ကန္ႀကီးေထာင့္၊ ျမန္ေအာင္၊ ဖ်ာပုံ၊ ပန္းတေနာ္၊ ဝါးခယ္မ၊ ဓႏုျဖဴ၊ အိမ္မဲ၊ ဘိုကေလးႏွင့္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မိုးႀကိဳးပစ္ခတ္ခံရမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ အမ်ဳိးသား ၁၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းမိ၍ ဒဏ္ရာရရွိသူ အမ်ဳိးသား ေျခာက္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္း ခုနစ္ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံ ရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူဦးေရ မွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရသူဦးေရမွာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွာ ႏြားမ်ား သိမ္းေနစဥ္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရ၍ ေသဆုံး ခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊကူႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး ေသဆုံး ခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ မွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးကာ၊ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး မွာ မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းမိ၍ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕႕နယ္ ႏွင့္သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕႕နယ္မွ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံး ခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕႕နယ္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ၿမိတ္ႏွင့္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသား ေလးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသုံးဦးစုစုေပါင္း ခုနစ္ဦးေသဆုံးကာ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသုံးဦး စုစုေပါင္းငါးဦးမွာ မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၌ မိုးႀကိဳးပစ္ခံ ရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူဦးေရ မွာ ေက်ာက္တံခါး၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ အုတ္တြင္း၊ မင္းလွ၊ ပဲခူး၊ ကဝ၊ ေဝါ၊ ဒိုက္ဦးႏွင့္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕႕နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိး သား ၁ဝဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးစုစုေပါင္း ၁၁ ဦးေသဆုံးကာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ မၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ပုသိမ္ႀကီး၊ သာစည္၊ ဝမ္းတြင္း၊ ရမည္းသင္းႏွင့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕႕နယ္ မ်ားမွ အမ်ဳိးသားေလးဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းေျခာက္ဦး ေသဆုံးခဲ့ သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးႀကိဳး ပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူ ဦးေရမွာ ေဆာ၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေပါက္ႏွင့္ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသား ငါးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ခုနစ္ဦးေသဆုံးကာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မုဒုံ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ေလးဦးေသဆုံးကာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးႀကိဳး ပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ဒလ၊ သုံးခြ၊ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ထန္းတပင္ၿမိဳ႕႕နယ္မ်ား မွ အမ်ဳိးသားငါးဦး၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္း ေျခာက္ဦးေသဆုံးကာ အမ်ဳိး သားတစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ ေနာင္ခ်ဳိ၊ ေအာင္ပန္း၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕႕နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသားေလးဦး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းေျခာက္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။
မိုးႀကိဳးပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေသဆုံးသူတစ္ဦး လွ်င္ေငြ$က်ပ္သုံးသိန္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြ$က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတို႔မွ မိုးႀကိဳးစက္ကြင္း ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၇၄ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၁၉ ဦးတို႔အား စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၃၁၅ဝဝဝဝ အား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း-ဇင္ဦး(ျမန္မာ့အလင္း)
ဓာတ္ပုံ-သီဟစည္သူ
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.