ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနရသလဲ


နွစ္ရွည္လမ်ား စစ္ပဲြဆင္ႏႊဲေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရပ္ရွာေဖြရန္ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ စမ္းတ၀ါး၀ါး၊ အထစ္ထစ္အေငါ့ေငါ့ ျဖစ္ေနသည္။
တိုင္းျပည္၏ ေျမာက္ဘက္နွင့္အေရွ႕ဘက္တြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ပထမအႀကိမ္၊ ေမလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ရင္ၾကားေစ့ေအာင္ အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းနိုင္ျခင္း မရိွေပ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အားလံုး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္(NCA) အား လက္ခံလာေအာင္လုပ္ေရးဆိုသည္မွာ အစိုးရအဖို႔အေတာ့္ကို မလြယ္ကူ သည့္အေျခအေနတရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

ပို၍ဆိုးသည္မွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႕၊ (TNLA) ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕ (MNDAA) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ခုနစ္ဖဲြ႕တို႔က ယူ နိုက္တက္ '၀'ျပည္နယ္တပ္ဖဲြ႕ (UWSA) ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ UWSA သည္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕တဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ေနၿပီး တဖဲြ႕ခ်င္း ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအား ဆန္႔က်င္လ်က္ အစိုးရအေနနွင့္ ၎တိုအား တခုတည္းေသာအဖဲြ႕အျဖစ္ ဆက္ဆံရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္။
တ႐ုတ္ျပည္၏ အခန္းက႑ကလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေနာက္ထပ္႐ႈပ္ေထြးေစေသာ အေၾကာင္း အခ်က္တရပ္ျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ လက္နက္အႀကီးအက်ယ္တပ္ဆင္ထားသည့္ UWSA ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထားရိွသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံသည္ဟုသာ လူသိရွင္ၾကား ေျပာသည္။ အမွန္တကယ္မူ တ႐ုတ္ျပည္၏ အခန္းက႑သည္ ေျပာစကားထက္ လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ားႀကီးပို၍ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၎လိုလားသည့္ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ျမန္မာအစိုးရကိုေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကိုပါ ဖိအားေပးေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ UWSA နွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားအား လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡႀကီးထြားေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
''ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ နွစ္ရွည္လမ်ား ျပည္တြင္းစစ္လတ္တေလာ အဆံုးသတ္ေရးဟာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားမဟုတ္ဘူး။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္အခန္းက႑တရပ္မွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေပၚထြက္လာပါတယ္''ဟု ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဘာေတးလစ္တနာက Asia Times ၌ မၾကာမီက ေရးသားခဲ့သည္။

''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရွည္ၾကာမႈက တ႐ုတ္ရဲ႕ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရး အခန္းက႑ကို အခိုင္အမာေျပာဆိုဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္အား အခြင့္အေရးတရပ္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပါက္ရေရး တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕လိုအင္ဆႏၵအပါအ၀င္ အေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွတဆင့္ အျပန္အလွန္လုပ္ဖို႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို ဖိအားေပးလာနိုင္ပါတယ္''ဟု ဘာေတးလစ္တနာက ေျပာၾကားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္နွင့္ KIA တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တို႔အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူ အေရအတြက္တိုးပြားလ်က္ရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရမြန္ဆမ္လြတ္ဂန္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပဲြေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနပိုမိုဆိုးရြားလာေနေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ေနေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''တိုက္ပဲြေတြ ျပန္ျဖစ္လာတာနဲ႔အတူ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ သူတို႔ရဲ႕ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပဲြေရွာင္ေတြရဲ႕အေျခအေနပိုဆိုးလာပံုရတယ္။ တိုက္ပဲြ ေရွာင္ေတြ သူတို႔ရဲ႕ေနအိမ္မ်ားသို႔ မျပန္နိုင္တဲ့အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းထံမွ အကူအညီလို အပ္ေနပါတယ္။ တိုက္ပဲြေတြ ႀကိဳးၾကားဆက္ျဖစ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အလွမ္းေ၀းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရမြန္ဆမ္လြတ္ဂန္က ေျပာသည္။
တိုင္းျပည္၏ နယ္ေျမကို မရမက ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား မည္မွ်ပင္ ေပးဆပ္ရသည္ျဖစ္ေစ ႏွိမ္နင္းမႈမျပဳဘဲ ေရရွည္ ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီ ခ်က္တရပ္ ရရိွရန္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္စိတ္၀င္စားေနသည္ဟု ျမန္မာ့အေရးအေပၚ နွစ္ရွည္လမ်ားေလ့ လာအကဲခတ္သူအခ်ဳိ႕က ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

SM
Ref; (http://the diplomat. com, why Is Myanmar's Peace Process Still Failing by Luke Hunt?
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7737,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16381,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနရသလဲ
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနရသလဲ
https://4.bp.blogspot.com/-Tga-k22LZIQ/WVfAQskQVnI/AAAAAAAAcxU/9KEoU40jVOsGxpZyPElOrpisdw_vzpMjACLcBGAs/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Tga-k22LZIQ/WVfAQskQVnI/AAAAAAAAcxU/9KEoU40jVOsGxpZyPElOrpisdw_vzpMjACLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_43.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_43.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy