တိုင္မွလုပ္မယ့္ စိတ္ဓာတ္ေတြ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္၀ယ္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေသာ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ လမ္းမွဴး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အ႐ိုးစဲြေနေသာအက်င့္တခုရိွသည္။ ထိုအက်င့္မွာ မတိုင္လို႔အေရးမယူတာပါ။ တိုင္လွ်င္ အေရးယူပါမည္ဆိုေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ထိုအယူအဆမွာ ဆင္ ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္၀ါဒဟုေခၚႏိုင္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရိွမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမရိွမႈတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေနၿပီး ႏြား၀ါဖင္ျဖဴႀကိမ္မကူ ကမူေတာင္မတက္ဘူးဟူေသာ ေတာသူေတာင္သားဆိုရိုးတခုလိုပင္ ႀကိမ္တို႔မွသြားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာသတၱ၀ါမ်ားလိုပင္ ရိွလွေခ်ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးေရာင္းေသာ ေလာင္းကစားဒိုင္သည္ရိွ၏။ ထိုေလာင္းကစားဒိုင္ရိွမွန္းကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း သိ၏။ ရဲကလည္း သိ၏။ လမ္းမွဴးလည္း သိ၏။ တရပ္ကြက္လံုးလည္း သိ၏။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈသည္ မရိွပါေခ်။ ဖမ္းဆီးလွ်င္လည္း တခဏသာ၊ ထိုသူမ်ားမွာ ေရာင္းၿမဲ ေရာင္းလ်က္၊ လိုင္းေၾကးေပးၿမဲေပးလ်က္။ သက္ဆိုင္သူေတြကလည္း ႏွာေစးေနၾကသည္။ သူတို႔ကိုသြား ေမးလွ်င္ ျပည္သူလူထုက တိုင္ၾကားလွ်င္ ဖမ္းဆီးအေရးယူပါသည္ဟူေသာ ဆင္ေျခဆင္လက္ကို ေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္စင္စစ္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈတခုျဖစ္ေပၚၿပီဆိုလွ်င္ မည္သူတိုင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတိုင္ၾကား သည္ျဖစ္ေစ law enforcement ဟုေခၚေသာ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ တာ၀န္သိ စိတ္အျပည့္ျဖင့္ အေရးယူကိုင္တြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္တိုင္ၾကားမႈဆိုသည္မွာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ရိွခ်င္ရိွမည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ တိုင္ၾကားသူ မလိုေအာင္ပင္ အခင္းျဖစ္စဥ္ ရွင္းလင္းေနတာလည္း ရိွမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီးေလာင္မႈတခုျဖစ္လာလွ်င္ မိမိမျမင္ႏိုင္ေသာေနရာ၌ ေလာင္ကြ်မ္းေသာမီးအတြက္ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားခ်က္လိုမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိမ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေနရေသာေနရာျဖစ္ပါက မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္တိုင္ၾကားခ်က္ကိုမွ ေစာင့္ေနဖို႔မလိုအပ္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ကို အခါခပ္သိမ္းေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္းသည္ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆန္ လြန္းၿပီး ထိုသို႔ ေသာသူမ်ားမွာ အလုပ္မလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား၊ တာ၀န္ကိုေရွာင္လဲြသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ တိုင္ၾကားသူရိွရိွ၊ မရိွရိွ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ လူဆိုးကိုဖမ္းရမည္၊ တိုင္ၾကားသူရိွရိွ၊ မရိွရိွ မီးသတ္သည္ မီးကိုျငိွမ္းရမည္၊ တိုင္ၾကားသူရိွရိွ၊ မရိွရိွ ဆရာ၀န္သည္ လူနာကိုကုသေပးရမည္။ ဤသည္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေသာလုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဘာလံုးသမားတေယာက္အား ယခုပဲြကိုႏိုင္ေအာင္ ကန္ေပးပါရန္ဟု မည္သူကမွ တိုင္ၾကားစာပို႔ေနစရာမလို။ မိမိကိုယ္ကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဟု ယူဆသည္ႏွင့္ ကိုယ့္တာ၀န္ကို အေကာင္းဆံုးေက်ပြန္ဖို႔သည္ အလိုလိုပါလာၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေသာအျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကို ေၾကးစားဟု တလဲြဘာသာျပန္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သည္ ေၾကးစားမဟုတ္ မာစင္နရီ (mercenary) သည္သာ ေၾကးစားျဖစ္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆိုသည္မွာ မိမိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ကို ေလး စားတန္ဖိုးထားေသာ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္။

သတင္းတပုဒ္တြင္ဖတ္ရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသမၼတပရာနက္မူကာဂီ်သည္ လြန္ခဲ့ေသာ စေနေန႔က ကုမၸဏီဖြင့္ပဲြတခုသို႔တက္ေရာက္ရန္ ဘန္ဂါလူ႐ူးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ အထူးအေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ အမွားအယြင္းမရိွေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုအထဲတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္လည္း အလြန္အေရးႀကီးသျဖင့္ အထူးဂ႐ုစိုက္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါသည္။ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖဲြ႕တြင္ ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာာင္ေနသူ နီဂ်ာလင္ဂက္ပါ (Nijalingappa) သည္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္အ၀ိုင္းပတ္တြင္ တာ၀န္ယူရၿပီး လမ္းေၾကာင္းရွင္းလင္းေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ သူသည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ သမၼတ ယာဥ္တန္းထက္ မိနစ္ပိုင္းခန္႔ေစာျပီး လူနာတင္ယာဥ္ တစီးေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ကေလးလူနာတဦးျဖစ္ေနျပီး ေသြးထြက္လြန္ဒဏ္ရာႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရိွ နီဂ်ာလင္ဂက္ပါသည္ လူနာတင္ကားျဖတ္သန္းခြင့္ကို ဦးစားေပးခဲ့ျပီး သမၼတ ယာဥ္တန္းကို တားဆီးခဲ့ပါသည္။ လူနာတင္ကား ေမာင္းႏွင္သြားျပီးမွ သမၼတယာဥ္တန္းအား ျဖတ္သန္း ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ထိုအျပဳအမူေၾကာင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရိွအား ရာထူးမွျပဳတ္မည္ဟု အမ်ားကယူဆၾကေသာ္လည္း ရာထူးမွမျပဳတ္သည့္အျပင္ Bengaluru ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏ ဆုခီ်းျမွင့္ျခင္းခံရသည့္အျပင္ ရဲမွဴးႀကီး အဘ္ဟိးဂိုရဲ ကလည္း ၎၏တြစ္တာမွတဆင့္ ခီ်းက်ဴးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Indiatimes.com ကို ကိုးကားၿပီး Myat Zaw Oo ဆိုသူက ေရးသားထားတာကို ဖတ္ရေပသည္။ ဤေနရာ၌ သမၼတယာဥ္တန္းကို ရပ္တန္႔၍ လူနာတင္ယာဥ္ကို ဦးစားေပးခဲ့ေသာ ရဲအရာရိွသည္ မည္သူ၏ တိုင္တန္းခ်က္ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုမွရ၍ မဟုတ္ဘဲ မိမိတာ၀န္ကို ရဲထိန္းရဲတေယာက္အေနျဖင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီပီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတေယာက္အေနႏွင့္ သမၼတသည္ အားလံုးထက္အေရးႀကီးသည္ မွန္ေသာ္လည္း ယာဥ္ထိန္း ရဲတေယာက္အေနႏွင့္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္က အျခားလူေကာင္းေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သူ၏တိုက္တြန္းခ်က္၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္မေနဘဲ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မိမိဘာသာတာ၀န္ယူခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာ ဒါပဲ ျဖစ္သည္။ မွန္တာကို ဆံုးျဖတ္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေနာက္က လိုက္ပါလာမည့္ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးအားလံုးကို ရင္ဆိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေခတ္စားေနသည္မွာ အေခ်ာင္သမားစိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ အရာရာတြင္မွန္သည္မွားသည္ကို ထည့္မတြက္ေတာ့ဘဲ ငါ့ကိုမထိေရး အဓိက ၀ါဒသာထြန္းကားလာ ေသာအခါ တိုင္းျပည္မွာထိခိုက္ ပ်က္စီးေလေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔လမ္းထိပ္တြင္ ဆိုင္ကယ္တစီးက လမ္းျဖတ္ကူးလာေသာ ကေလးကိုတိုက္မိမလိုျဖစ္သည္။ ကေလးက ႐ုတ္တရက္ေျပးထြက္လာျခင္းျဖစ္၍ ဆိုင္ကယ္သမားက ကေလးကို မတိုက္မိေအာင္ သူ႔ေျခေထာက္ျဖင့္ကာလိုက္သျဖင့္ ကေလးလဲက် သြားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ ဆိုင္ကယ္သမား မလြန္ဘူးဆို တာ အားလံုးကျမင္သည္။ အနားတြင္ လမ္းမွဴးဆိုသူလည္း ရိွသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ လမ္းမွဴးသည္ သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ မ်က္ျမင္လည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဤကိစၥကို မႀကီးက်ယ္ရေအာင္ ၀င္ရွင္းေပးဖို႔သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္းမေပးပါ။ ရပ္ကြက္႐ံုးသို႔ေရာက္သည္။ ကေလးဖခင္က ေလ်ာ္ေၾကးတသိန္းေတာင္းသည္။ ဆိုင္ကယ္ သမားက မေပးႏိုင္။ ဆိုင္ကယ္ကို ႐ံုးက သိမ္းသည္။ ထိုအမႈတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းျခင္းသည္ တရားမ၀င္ဆိုေသာမူကို ရပ္ကြက္႐ံုးက စဲြကိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသားလည္း ဆိုင္ကယ္စီးသည္၊ လမ္းမွဴးလည္း ဆိုင္ကယ္စီးသည္။ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းမည့္သူေတြသည္ ဥပေဒကိုလိုက္နာဖို႔လိုမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားလည္း ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ အားလံုးစီးၾကပါသည္။ ဥပေဒတရပ္ ျပ႒ာန္းလွ်င္ လိုက္နာႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ ျပ႒ာန္းေစခ်င္သည္။ ျပ႒ာန္းၿပီးလွ်င္လည္း အားလံုးတန္းတူ တေျပးညီျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ တိုင္မွ လုပ္မယ္၊ မတိုင္ရင္ မလုပ္ဘူး၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရင္ ဖမ္းမယ္၊ ငါတို႔ေတာ့ခ်ဳိးေဖာက္မယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ တေယာက္ကအစ တေထာင္တေသာင္းတသိန္း တသန္းမက ျပန္႔ပြားသြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္ဒုကၡေရာက္ပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို အဖဲြ႕၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၄ တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေကာ္မရွင္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္အားထားမႈမွာ ေအာက္ဆံုးသို႔ ထိုးက်ေနသည္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္စတင္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၁၀-၃-၂၀၁၄ မွ ယေန႔ေခတ္ ၃၁-၅-၂၀၁၇ အထိ တိုင္ၾကားစာလက္ခံရရိွမႈေပါင္းမွာ မူရင္းေရာ မိတၱဴပို႔ေပးတိုင္ၾကား သည္ေရာ စုစုေပါင္း ၃၂၉၈ ေစာင္ရိွၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမႈေပါင္းမွာ ၃၁ မႈ ျဖစ္သည္ဆို၏။ ၃ ႏွစ္အတြင္း ၃၁ မႈသာ စစ္ေဆးသျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ ၁၀ မႈသာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀မရိွျခင္း၊ တိုင္စာကို ထိုင္ေစာင့္ေနျခင္း၊ သက္ေသသကၠာယကို လိုတာထက္ေတာင္းဆိုေနျခင္း၊ တိုင္ၾကားသူကို ျပန္လည္အေရးယူႏိုင္သည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရိွထားသျဖင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားထံမွ တိုင္စာေရာက္ မလာေတာ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အကယ္စင္စစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုသည္မွာ တိုင္သူရိွရိွ၊ မရိွရိွ မသကၤာစရာ အေျခ အေနတရပ္ကိုေတြ႕သည္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ Anti Corruption Unit၊ တ႐ုတ္တိုင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အတုယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ လမ္းတလမ္းခင္းသည္။ ထိုလမ္း မခင္းခင္က သာမန္အိမ္တအိမ္အျဖစ္သာ ရိွခဲ့ေသာ အင္ဂ်င္နီယာတဦးသည္ လမ္းခင္းစီမံကိန္းၿပီးသည္နွင့္ တိုက္ႏွင့္ ကားႏွင့္ျဖစ္လာသည္ဆိုလွ်င္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အဖဲြ႕အလုပ္လုပ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဘယ္က ပိုက္ဆံလဲ၊ လမ္းခင္း သည့္ရန္ပံု ေငြထဲမွ ခိုးထားတာလား၊ အေမြရတာလား၊ ထီေပါက္တာလား စံုစမ္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကား အျပင္သို႔လိုက္၍ စံုစမ္းဖို႔ေနေနသာသာ မိမိထံေရာက္လာေသာ အမႈသံုးေထာင့္ ႏွစ္ရာကိုးဆယ့္ရွစ္ေစာင္ကိုမွ ၃၁ မႈပဲ စံုစမ္းသည့္ အဆင့္ရိွေလသည္။ အားရစရာမရိွေပ။ ယခုအခါ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ဇြန္လ ၃၀ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရ၏။ ဘာေတြမ်ား ျပင္ဆင္မလဲဟု ၾကည့္ရႈရာ ပုဒ္မ ၉(ခ) ကို ျပင္ဆင္၍ ေကာ္မရွင္အဖဲြ ့၀င္မ်ားကို အသက္ ၇၀ ထက္မႀကီးသူဆိုေသာစကား ရပ္အစား ၇၅ ႏွစ္ ထက္မႀကီးသူဆိုသည့္စကားျဖင့္ အစားထိုးျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေတာ့ ရင္ေမာရသည္။ အဓိကက်တာကိုမျပင္ဘဲ အေပၚယံေၾကာမွာ ေမ်ာေနၾကျခင္းပါလား။

NLD သည္ အေတာ္ကို အသက္ၾကီးတာၾကိဳက္ ေသာ အဖဲြ႕ပါလားဟု ေတြးမိသည္။ သူမ်ားေတြ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို ရွာေဖြခန္႔အပ္ေနရာေပးေနခိ်န္တြင္ အသက္ ၇၀ မေက်ာ္ရ ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုပင္ ၇၅ ဟု ေျပာင္းခ်င္ ေသးသည္။ NLD အစိုးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီးအဖဲြ႕တြင္လည္း သက္ႀကီးပိုင္းေတြ အလြန္မ်ားေနသည္။ တကယ္ေတာ့ အသက္က အဓိကမက်ပါ။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ လုပ္လိုကိုင္လိုစိတ္က အဓိကက်ပါသည္။ အသက္ ၁၀၀ ကိုခန္႔ထားလည္း အလုပ္မလုပ္ဘဲ ငုတ္တုတ္ထိုင္ကာ တိုင္စာကို ေစာင့္ေနလွ်င္ ဘာမွျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို အသက္ ၃၂ ႏွစ္ပင္ရိွေသာ္ျငား လုပ္ရဲကိုင္ရဲလုပ္တတ္ကိုင္တတ္ရိွလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ထပ္ထပ္ျပီး တိုးေနမည့္အစား ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခဲ်႕ထြင္ေပးေသာကိစၥ မ်ားကို ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ရမည္။ ဥပမာအဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မသကၤာသူအားလံုးကို ရွာေဖြခြင့္၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ားစစ္ေဆးခြင့္၊ ဆင့္ေခၚပိုင္ခြင့္၊ စစ္ေဆးခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စာရင္းေကာက္ပိုင္ခြင့္၊ မလိုက္နာသူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ စသည္တို႔ အပ္ႏွင္းဖို႔ လိုပါသည္။ ကုလ သမဂၢလို စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာၿပီး အလုပ္နည္း နည္းပဲ ျဖစ္တာမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အယူအဆအရေျပာရလွ်င္ လူသည္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ ေထာက္ထားညွာတာစရာေတြ မ်ားလာသည္။ ဘာကိုမွ ျပတ္ျပတ္သားသား မေဆာင္ရြက္တတ္ေတာ့။ ဘာကိုပဲ စဥ္းစား၊ စဥ္းစားႏွစ္ဖက္ ခြစဥ္းစားတာေတြ မ်ားလာသည္။ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစဲြသာဆိုတာေတြ၊ Win Win Theory ေတြ၊ သူမနာကိုယ္မနာေတြ၊ ရန္သူကိုမိတ္ေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္တာေတြ၊ သင္ပုန္းေခ်တာေတြ၊ ရင္ၾကားေစ့တာေတြ၊ ေရႊျပည္ေအးတရားေတြ စဥ္းစားတာႏွင့္ အဓိကတရားခံမွာ အၿမဲလြတ္ထြက္သြားေလ့ရိွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မ်ားကို အသက္ ၄၀ တန္း ၅၀ တန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းသင့္သည္။ တခါလာလည္း အၿငိမ္းစား သံအမတ္ၾကီးတို႔၊ တခါလာလည္း အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္ အရာရိွတို႔ ေတာ္ပါေတာ့။ မဆလေခတ္တြင္ လူႀကီးျဖစ္ခဲ့ၾကသူ အားလံုး အေရးပါေသာေနရာေတြမွာ မခန္႔ပါႏွင့္ေတာ့။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ အထက္အမိန္႔မရဘဲ ဘာမွမလုပ္ရဲသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ခန္႔အပ္မည့္အစား နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ခန္႔အပ္လိုက္တာကမွ ဘက္မလိုက္ဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဆာင္ရြက္ၾကေပဦးမည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားထဲက လူသစ္မ်ားကို သံုးၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ဥပေဒကို ျပင္လွ်င္ အေရး မပါေသာအခ်က္မ်ားကို အခိ်န္ကုန္လူပန္းခံ၍ ျပင္ေနမည့္အစား အဓိကက်ေသာ မသကၤာသူကို အၾကြင္းမဲ့စစ္ေဆး ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းဖို႔လိုသည္။ တိုင္စာရမွ ထလာျပီး ဟိုစစ္ေဆး၊ သည္ စစ္ေဆးလုပ္ေနမည့္လူမ်ားကို ျဖဳတ္ၿပီး မူအသစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔လိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက သတင္းတပုဒ္ဖတ္ရ၏။ ကသည္းသူပုန္ကိစၥျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉)မွ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး တမူးျမိဳ႕နယ္အတြင္း ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားေနေသာ ကသည္းသူပုန္မ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ၊ မရိွ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုေမးျမန္းခ်က္ကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က လက္ရိွကိုယ္စားလွယ္ၾကီးေမးခြန္းမွာ ပါတဲ့သတင္း အတိအက် ရရိွတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ဟာေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္မရတဲ့ အပိုင္းေတြကို တပ္မေတာ္က အၿမဲတမ္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေလး ဒီတခုတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မၾကာခင္က လတ္တေလာ အေရးတႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥေတြမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔တပ္ေတြ ထုတ္ႏုတ္ၿပီးသံုးစဲြရသလို လက္ရိွျပည္တြင္း မၿငိမ္းမခ်မ္းမႈျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နယ္ေျမအႏံွ႔၊ ေဒသအႏံွ႔၊ နယ္စပ္ေတြမွာ လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကလည္း သတင္းေပးပါ။ တာ၀န္ရိွတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမွာ မႏိုင္၀န္မ်ားျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္က စစ္ေဆးေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး၊ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအတြက္ကို အေရး တယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေျဖၾကားမႈကို အားရေက်နပ္မႈရိွ၊ မရိွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးၾကားမႈကို ေမးခြန္းရွင္ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ဒီေန႔၀န္ၾကီးရဲ႕ ေျဖၾကားသြားတာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ေမးခြန္းကို တိုက္႐ိုက္ေျဖမသြားဘူး။ အားမရဘူး။ ကသည္းသူပုန္ေတြရိွေနတယ္ဆို တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးအဖဲြ႕ေတြ သိထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ ဆိုတာ တပ္မေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း သိေနရက္သားနဲ႔ ျပည္သူေတြသတင္းေပးမွ လုပ္မယ္ဆိုတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို တပ္မေတာ္က၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ႕က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕က အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီကိစၥကိုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ ့အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ဌာနေတြ အားလံုးကိုဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေပ၏။

ကသည္းကိစၥ၊ တမူးျမိဳ႕အေၾကာင္းေျပာေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုတမူးျမိဳ႕သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ စာေပေဟာေျပာပဲြေရာက္ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အၾကံဳကို သတိရမိ၏။ တမူးျမိဳ႕သို႔ကားျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ရာ ျမိဳ႕သို႔မ၀င္မီ အိႏိၵယနယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္ေနေသာကားလမ္းေဘးလယ္ကြင္းမ်ားထဲတြင္ တဲမ်ားစြာကိုေတြ႕ရရာ ထိုတဲမ်ားမွာ ကသည္းလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ ကသည္းသူပုန္မ်ားသည္ အိႏၵိယအစိုးရကတိုက္ထုတ္ေသာအခါ ျမန္မာဘက္သို႔ ေျပးလာၾကေၾကာင္း။ ထို႔အတူပင္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ကူကီးသူပုန္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရကတိုက္ထုတ္ ေသာအခါ ကူကီးသူပုန္မ်ားသည္ အိႏၵိယဘက္သို႔ ေျပး၀င္ခိုလံႈၾကေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ ေဒသခံမ်ား ေျပာသလိုဆိုလွ်င္ ျမန္မာကိုေျခကုပ္ယူ၍ ကသည္းသူပုန္မ်ားက အိႏၵိယကိုပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ေနသလို၊ အိႏၵိယကိုေျခကုပ္ယူကာ ကူကီးသူပုန္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရကိုတိုက္ေနသည့္သေဘာျဖစ္ေပ၏။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ကူကီးမ်ားကို အိႏၵိယတို႔က လက္သပ္ေမြးထားၿပီး ကသည္းမ်ားကို ျမန္မာတို႔က ေထာက္ခံေနသည့္သဖြယ္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းတို႔က တခိ်န္က သူ႔ႏိုင္ငံနယ္ေျမကို ကာကြယ္ရန္ KNU တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကို သူတို႔နယ္ေျမတြင္ လက္သင့္ခံျခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္က တခိ်န္က ဗကပကို လက္သင့္ခံျခင္းႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူမည္ထင္သည္။ မိမိႏွင့္ရန္သူၾကားတြင္ ၾကားခံနယ္ေျမအျဖစ္ လူေမြးထားျခင္းေပေလာဟု ေတြးမိေပသည္။ လူေမြးတာက အေၾကာင္းမဟုတ္ ထိူသူမ်ားကားလက္နက္ကိုင္ထားသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ေဒသခံျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဒုကၡေပးလာႏိုင္ေပသည္။ ထိုအေျခအေနသည္လည္း ျပည္သူလူထုထံမွ တိုင္စာကိုေစာင့္ေနသည္ ထက္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသစြာကိုယ့္တာ၀န္ကို ကိုယ္ထမ္းေဆာင္သင့္ေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို့မီဒီမ်ား သည္လည္း ေထာင္မေၾကာက္၊ တန္းမေၾကာက္ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေက်ရန္ ေရးသားၾကျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္းစားေရးဆိုသည္မွာ တိုင္စာေတာ စာကိုေစာင့္ၾကသည္ထက္ လုပ္စရာရိွတာကို တာ၀န္သိ သိေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းကိုသာ ႏိုင္ငံခ်စ္သူဟုေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး တိုင္ၾကားလာမွ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းကား ၀တ္ေက်၀တ္ကုန္ အေပ်ာ္တမ္းသမား (Amateur) အဆင့္သို႔ မိမိကိုယ္ကိုေရာက္ရိွသြားေစနိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1305,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7378,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15773,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,141,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: တိုင္မွလုပ္မယ့္ စိတ္ဓာတ္ေတြ
တိုင္မွလုပ္မယ့္ စိတ္ဓာတ္ေတြ
https://3.bp.blogspot.com/-iRYY_EPTI6w/WWBZOseH5cI/AAAAAAAAc0Q/6ffih7D1ufgUChhDisz882nqYR68M_smgCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-iRYY_EPTI6w/WWBZOseH5cI/AAAAAAAAc0Q/6ffih7D1ufgUChhDisz882nqYR68M_smgCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_443.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_443.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy