အင္းေတာ္ႀကီးေဒသတြင္ ဘက္ဟိုး(၃၈)စီးနွင့္ တရားမဝင္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းမိ


မိုးညႇင္း ဇူလိုင္ ၂၂

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသမမုန္ကိုင္ေက်း႐ြာ အုပ္စုတြင္ ဇူလို္င္ ၂၀ရက္ေန႔က ဘက္ဟိုး (၃၈)စီးနွင့္ တရားမဝင္ေ႐ႊတူးေဖာ္ ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာဆက္စပ္ပစၥည္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာအင္ေတာ္ႀကီးေဒသတြင္ တရားမဝင္ေ႐ႊတူး ေဖာ္လ်က္ရိွေၾကာင္းသတင္းအရ ခမရ(၅၂၁)မွ တပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးစိုးမင္းဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ လုံးတံုနယ္ေျမရဲစခန္းမွဴးရဲအုပ္ဝင္းနိုင္နွင့္အဖြဲ႕ မမုန္ကိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေငြနွင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ား ျပည္သူစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးစီုင္းမ်ိဳးသီဟနွင့္အဖြဲ႕ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဦးစိုးစိုးထြန္းနွင့္အဖြဲ႕ေတာအုပ္ဦးမ်ိဳးေက်ာ္ဇင္နွင့္အဖြဲ႕ပါဝင္ေသာပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔သည္ မိုင္းေနာင္ေက်း႐ြာ အနီးတစ္ဝိုက္အား ဇူလိုင္၂၁ရက္နံနက္၇နာရီအခ်ိန္မွ ည၇နာရီခြဲအခ်ိန္ထိဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရွာေဖြခဲ့ရာ ဦးဆန္းထြန္းပုိင္ဘက္ဟိုး HYUNDAI(၂စီး)ကိုနိုင္ ပိုင္ဘက္ဟိုး HYUNDAI(၁စီး) ဆန္းထြန္းပိုင္ HYUNDAI (၁)စီး ဦးဆယ္ဘိုပိုင္ HYUNDAI(၁)စီး ဦးဖိုးေစာပိုင္ HYUNDAI(၁)စီး ဦးခ်ြန္ထူးပိုင္ HYUNDAI(၁)စီး ဦးေမာင္နိုင္ပိုင္ HYUNDAI(၁)စီးနွင့္ VOLVO(၁)စီး ဦးစံတံုးပိုင္ HUNDAI(၁)စီး ဦးေက်ာ္သူပိုင္ VOLVO (၁)စီး ဦးမ်ိဳးမင္းပိုင္ VOLVO(၁)စီး ေဒၚလြန္းငယ္ပိုင္ VOLVO(၁)စီး ဦးသိန္းေဇာ္ပိုင္ VOLVO(၁)စီးဦးျမင့္စိန္ ပိုင္ VOLVO(၁)စီး ဦးအားတာပိုင္VOLVO(၁)စီးနွင့္ KOBELCO(၁)စီး ဦးၾကည္လင္ပိုင္ KOBELCO(၁)စီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ပိုင္ KOBELCO (၁)စီး ဦးစိုင္းရီေအာင္ ပိုင္ KOBELCO (၁)စီး ဦးဘုန္းနိုင္ပိုင္ HITACHI(၁)စီး စုစုေပါင္း(၂၁)စီးတို႔အား ေတြ႕ရိွ၍ မိုင္းေနာင္ေက်း႐ြာ အမက ေက်ာင္းေဘာ့လုံးကြင္းအတြင္း၌လည္ေကာင္း ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးရဲေဝစိုးအဖဲြ႕နွင့္ မမုန္ကိုင္ေက်း ႐ြာရာအိမ္မွဴးအဖြဲ႕တို႔မွ မမုန္ကိုင္ေက်း႐ြာအနီးတစ္ ဝိုက္အား ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ ဦးမင္းမင္းပိုင္ KOBELO(၁)စီး ဦးေမာင္ပို္ HYUNDAI(၁)စီး ဦးေက်ာ္ေဌးပိုင္ HYUNDAI(၁)စီး ဦးထြန္းရင္ပိုင္ HYUNDAI(၂)စီး ေဒၚဆန္းရင္ပိုင္HYUNDAI(၂)စီး ဦးရန္ပိုင္ ပိုင္HYUNDAI(၁)စီး ဦးထြန္းနိုင္ပိုင္ HYUNDAI (၁)စီး ဦးေအာင္မင္းနိုင္ပိုင္ HYUNDAI(၁) စီး ေဒၚေ႐ႊမပိုင္ HYUNDAI(၁)စီး ဦးစင္းေအာင္ပိုင္ HYUNDAI(၁)စီး ဦးေမာင္ေဇာ္ပိုင္HYUNDAI (၁)စီး စုစုေပါင္း(၁၃)စီးတို႔အားသိမ္းဆည္းရမိသျဖင့္ မမုန္ကိုင္ ေက်း႐ြာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရုံးေရွ႕ကြင္းျပင္တြင္လည္ေကာင္း စုစည္းထားရွိခဲ့ေၾကာင္း။

 အလားတူဇူလိုင္ ၂၀ရက္ေန႔၁၂၀၀နာရီအခ်ိန္က ခမရ(၅၂၁)မွ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးစိုးမင္းဦးေသာအဖြဲ႕ လုံးတုံနယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ဝင္းနိုင္နွင့္အဖြဲ႕မမုန္ကိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးနွင့္အဖြဲ႕တို႔ပါဝင္ေသာပူးေပါင္းအဖြဲတို႔သည္ မိုင္းေနာင္ေက်း႐ြာအနီးတစ္ဝိုက္အား ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရာဦးၾကည္လင္ ဦးေဇာ္ေဌး ဦးမိုးေဇာ္ဝင္း ဦးမ်ိဳးမင္းတို႔၏ ေနအိမ္အတြင္းမွ HYUNDAI (၂)စီး VOLVO(၁)စီးနွင့္ HITACHI(၁)စီးစုစုေပါင္း ဘက္ဟိုး (၄)စီးတို႔ အားေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မိုင္းေနာင္ေက်း႐ြာ (အမက) ေက်ာင္းေဘာ့လုံးကြင္းအတြင္း စုစည္းကာ ထားရိွေၾကာင္း။

 ဒုတပ္ရင္းမွဴးရဲေဝစိုးဦးစီးေသာအဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ရွာေဖြရာ မိုင္းေနာင္ေက်း႐ြာအေနာက္ဖက္ ေတာစပ္အနီးတဝိုက္တြင္ မႈန္စုပ္စက္(၂၅)ေကာင္(၂) လုံး (၃၀)ေကာင္(၁)လုံး ပို႔စက္(၂၅)ေကာင္(၆)လုံး (၁၈)ေကာင္(၃)လုံး ေလးလုံးထိုး(၂)လံုးတို႔ကိုေတြ႕ရၿပီး ယင္းေနရာတြင္းထိမ္းသိမ္းထားေၾကာင္း။

 တစ္ခ်န္တည္းမွာပင္ခလရ(၂၅၆)မွ ဗိုလ္ႀကီးရဲဝင္းနိုင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွလည္း မႈန္စုတ္စက္ ေလးလုံးထိုး (၃)လုံး နွစ္လုံးထိုး(၁)လုံး ပို႔စက္နွစ္လုံးထိုး(၃)လုံး ၁၂/၁၃ မီးစက္(၁)လုံး ဒီဇယ္ဂါလံ(၄၀)တို႔အားေတြ႕ရိွ ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ထိန္းသိမ္းထားရိွခဲ့ေၾကာင္း ။

အဆိုပါသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာ ဘက္ဟိုး(၃၈)စီးနွင့္ တရားမဝင္ေ႐ႊတူးေဖာ္ရာတြင္အသုံးျပဳေသာ ဆက္စပ္ ပစၥည္တို႔အား ယာယီထိမ္းသိမ္းထားကာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္ ။

Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.