ျပည္သူလူထုဘက္သို ့မ်က္နွာမူလာသင့္ျပီျဖစ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ား


သရ၀ဏ္(ျပည္)

ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္က ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့တြင္ ရွားရွားပါးပါးသတင္းထုတ္ျပန္မွုတစ္ခုလုပ္သည္။ သတင္းမီဒီယာသမားသံုးဦး ကို အေရးယူမွုျဖစ္စဥ္နွင့္ပါတ္သက္၍ ၎တို့၏သတင္းရယူခြင့္ ၊သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုတစ္နုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္ကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ တပ္မေတာ္နွင့္တစ္သားတည္းလိုျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ၾကံခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠဌေဟာင္း သမၼတ (ေဟာင္း)ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန ့တြင္ စတင္ဖြဲ့စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္ကို ေ၀ဖန္တိုက္တြန္းထားေသာေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ယခင္အခါမ်ားစြာကဆိုလ်ွင္ လူ့အခြင္အေရးေကာ္မရွင္သည္ အသက္ရွိပါရဲ့လားဟုထင္ရေအာင္ပင္ ၾကီးမားေသာကိစၥမ်ားစြာကိုလစ္လ်ွဴရွေနခဲ့တာမ်ားသည္ ။ တပ္မေတာ္ကိုေ၀ဖန္ဖို့မဆိုထားနွင့္ အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္လုပ္သမ်ွ ေရာေယာင္ ေခါင္းညိတ္ေနခဲ့ေသာေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္ ။ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ကိုပါၾကီးတပ္မေတာ္ကထိမ္းသိမ္းထားစဥ္အသတ္ခံရေသာအမွု ၊လက္ပန္းေတာင္းေတာင္မွေတာင္သူ ေဒါ ္ခင္ခင္၀င္း ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခံရ၍ေသဆံုးမွု ၊ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းအၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းခံရမွု ၊ ၾကံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီကို ညၾကီးမင္းၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ့ျဖင့္၀င္ေရာက္စီးနင္းျပီး ဥကၠဌ သူရေရြွမန္းကိုဖယ္ရွားမွု ၊ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းကိုညၾကီးအခ်ိန္မေတာ္၀င္ေရာက္စီးနင္းမွု ၊ ျပည္ျမိဳ့န၀ေဒးတံတားေအာက္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ လူသတ္မွုတြင္တရားခံကိုဖမ္းဆီးရမိျပီးမွ စစ္တပ္မွာ လာေခါ ္သြားျပီးအမွုပိတ္သိမ္းပစ္လုိက္မွု ၊ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ မိသားစုမွ အိမ္ေဖာ္ေကာင္မေလးနွစ္ဦးအား ၅ နွစ္ၾကာနွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမွု ၊ ဖားကန့္တြင္ေျမစာပံုျပိဳက်သျဖင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ားေျမစာပံုပိ၍ေသဆံုးရမွု စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ဘာတစ္ခြန္းမွ စကားေမး၍မရပဲ နွုတ္ပိတ္ဆြံ့အေနခဲ့ၾကပါသည္ ။ တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ိဳး၏ လစာရိကၡာနွင့္အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ခံစားသံုးေဆာင္ရယူေနသူမ်ား၏ တိုင္းျပန္အတြက္ျပန္လည္လုပ္ေက်ြးတုန္ ့ျပန္မွုမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္နံုျခာလြန္းပါသည္ ။ ထိုအတြက္ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမွုတြင္လည္း လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ျဖစ္ပါလ်က္ ေငြသိန္းငါးဆယ္နွင့္ အေလ်ာ္ေပးသည္ကိုလက္ခံရန္ၾကားပြဲစားလုပ္ခဲ့မွုျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ေ၀ဖန္မွု အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္သို ့ေ၇ာက္လာခဲ့ပါသည္ ။ ထိုအခါမွ ေဆးျမီးတိုကုထံုးအျဖစ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၅၆/၂၀၁၆ ျဖင့္ ဦးေဇာ္၀င္း၊ေဒါက္တာဥာဏ္ေဇာ္ ၊ ေဒါက္တာသန္းႏြယ္ ၊ ေဒါ ့္ျမျမတို ့ေလးဦးအား မိမိဆႏၵအရနွုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ပါသည္ ။အမွန္မွာေတာ့ ျပဳတ္ေတာ့မွာမို ့ကိုယ့္ဘာသာထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

။ ျမန္မာနိုင္ငံလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ အခန္း (၉) ပုဒ္မ ၆၂ တြင္ “ဤဥပေဒအရေပးအပ္ထားေသာတာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သေဘာရိုးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း ၊ သို ့မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း တို့အတြက္ေကာ္မရွင္ကိုျဖစ္ေစ ၊ေကာ္မရွင္အဖြဲ့၀င္ကိုျဖစ္ေစ ၊ေကာ္မရွင္ကတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကိုျဖစ္ေစ ျပစ္မွုေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳရ “ လို့ပါရွိေပ၏။ ထို့ေၾကာင့္ပင္ ဦးေဇာ္၀င္းတို့ လြွတ္ေတာ္တြင္လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့စဥ္က သေဘာရိုးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ ။သေဘာရိုးပါ ဆိုသည္ကိုအၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဥပေဒအရ သေဘာရိုးျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ကိစၥဆိုလ်ွင္လြတ္ေစဟုျပဌာန္းထားျခင္းေၾကာင့္ သေဘာရိုးကိုတါင္တြင္သံုးသြားၾကေပသည္ ။သို ့ေသာ္ သေဘာရိုးဟုတ္သလား မဟုတ္သလားဆိုသည္မွာ ပါးစပ္ေျပာတစ္ခုနဲ့တင္မလံုေလာက္ေခ် ။ တရားစြဲဆိုျပီးတ၇ားရံုး (သို့မဟုတ္)ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္သည္ ။ ထားေတာ့ထိုကိစၥလည္းေတာင္လိုလိုေျမာက္လိုလိုျဖင့္ျပီးစီးသြားခဲ့ျပီျဖစ္၏ ။ ဤသို ့အစဥ္အျမဲ အစိုးရနွင့္တသားတည္းလိုလို ၊ တပ္မေတာ္ ကိုေထာက္ျပေ၀ဖန္ဖို ့ သူတို့တာ၀န္မရွိသလိုလို အျမဲတမ္းဆင္ေ၀ွ့ရန္ေရွာင္လုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ယခုေတာ့ DVB သတင္းေထာက္ ၊ ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္တို့ TNLA အဖြဲ့ကက်င္းပေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖ်က္ဆီးသည့္အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့မွုအတြက္ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အမွုတြင္ ရွားရွားပါးပါး တရား၀င္ေ၀ဖန္ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ တိုးတက္မွုတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ တကယ္ေတာ့ လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို လူ ့အခြင့္အေရးဘက္ကပဲမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမဆို လူ ့အခြင့္အေရးရွုေထာင့္ကပဲ ခ်ဥ္းကပ္ရွုျမင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ စစ္တပ္ျဖစ္ေစ ၊ အစိုးရျဖစ္ေစ ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ျဖစ္ေစ မည္သည့္အာဏာပိုင္အဖြဲ့ျဖစ္ေစ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနတာရွိရင္ ျပတ္ျပတ္သားသားရဲရဲ၀ံ ့၀ံ့ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ဒီအလုပ္လုပ္ဖို ့နုိင္ငံေတာ္က လစာရိကၡာနွင့္အေဆာင္အေယာင္မ်ားေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ အနာဂါတ္တြင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ ျပည္သူလူထုကိုမ်က္နွာမူေသာ ၊ လူ့အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညြွန္းမ်ားအတိုင္းရပ္တည္ေသာ ေကာ္မ၇ွင္ျဖစ္ပါေစဟုဆုေတာင္းမိေပသည္ ။ တတ္နိုင္လ်ွင္အစိုးရသည္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ ခ်မတ္ဖြဲ့စည္းေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ့၀င္ ၁၁ ဦးပါ လူေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ ပို၍လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိမည့္ လူသစ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းသင့္ပါသည္ ။

လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုေျပာေသာ္ ေနာက္ထပ္ ေျပာရဦးမည့္ေကာ္မရွင္တစ္ခုကေပါ ္လာျပန္သည္ ။ ထိုအဖြဲ့သည္နည္း နိုင္ငံေတာ္ကေထာက္ပံ့သည့္မနည္းမေနာေသာ လစာနွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုရရွိခံစားေနၾကေသာအဖြဲ ့ျဖစ္သည္ ။ သူတို့ကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္ ။ဤေကာ္မရွင္သည္လည္း သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ တြင္ အဖြဲ့၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ဖြဲ့စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေနွးျပိဳင္သလို ျမန္မာနိုင္ငံလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နွင့္အျပိဳင္ အလုပ္မယ္မယ္ရရ လုပ္မျပနိုင္ေသာအဖြဲ ့ျဖစ္သည္ ။ စာရြက္ေပါ ္မွာသာအာဏာရွိျပီး လက္ေတြ ့တြင္ဘာမွထိထိေရာက္မလုပ္နိုင္ေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္ ။ ေကာ္မရွင္တြင္ပါ၀င္သူအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္မွအရရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေနျခင္းကလည္း အဓိကအားနည္းခ်က္ကိုျဖစ္ေပါ ္ေစသည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ အထက္ေအာက္ရာထူးအဆင့္ဆင့္ ကိုအလြန္ရိုေသေလးစားရေသာအဖြဲ့ျဖစ္သည္ ။ တပ္သားကတပ္ၾကပ္ကို ျပန္မေျပာရဲ ၊တပ္ၾကပ္က တပ္ၾကပ္ၾကီးကိုေစာဒကတက္ခြင့္မရွိ ၊ တပ္ၾကပ္ၾကီးက အရာခံဗိုလ္ကို ၊ အရာခံဗိုလ္က ဗိုလ္ကို ၊ ဗိုလ္က ဗိုလ္ၾကီးကို ၊ ဗိုလ္မွူးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ၊ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေလးစားေၾကာက္ရြံၾကရေသာ အဖြဲ့အစည္းျဖစ္သည္ ။ တပ္မေတာ္မွထြက္လာျပီးအရပ္သားေလာကသို ့ေရာက္လာေသာအခါတြင္လည္းထိုတပ္တြင္းရာထူးမ်ား၏အရွိန္အ၀ါသည္ အျပင္အထိပါလာပါသည္ ။ ထိုအခါ ရာထူးနိမ့္ခဲ့သူသည္ ရာထူးျမင့္ေနသူအားအလိုလို လက္္ေအာက္ငယ္သားသဖြယ္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္ ။ထို ့ေၾကာင့္တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားပါ၀င္လာေသာအဖြဲ့အစည္းမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ဆြမ္းေလာင္းသင္းမွသည္ ေဂါပကအဖြဲ့အဆံုး အေတြ ့အၾကံဳနွင့္က်ြမ္းက်င္မွုကေနာက္မွ တပ္တြင္းရာထူးအနိမ့္အျမင့္အရသာ အရပ္ဘက္အသင္းအဖြဲ့မ်ားတြင္လည္းရာထူးယူၾကစျမဲျဖစ္သည္ ။ တပ္ၾကပ္ၾကီးက ဥကၠဌ ၊ ဗိုလ္မွူးက အဖြဲ့၀င္အျဖစ္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ အရပ္ဘက္သာေရနာေရးအဖြဲ ့ မရွိသေလာက္ရွားေပလိမ့္မည္ ။

ဆိုလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္သားအရာရွိေဟာင္းမ်ားနွင့္ဖြဲ့စည္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ သူတို့ထက္ရာထူးၾကီးမားေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးစရာရွိလာခဲ့လ်ွင္တာ၀န္ေၾကျပြန္ေအာင္မေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့မ်ားသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစိုး၀င္းကိုယ္တုိင္ေရးခဲ့ေသာအတၳဳပၹတၱိ ထဲတြင္ အဂတိလုိက္စားမုတစ္ခုကိုလုိက္လံစံုစမ္းရာ ေနာက္ဆံုးတြင္အေလးျပဳျပီးျပန္လာခဲ့ရသည္ဟုပါရွိေပသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ျဖစ္နုိင္လ်ွင္ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ေရာ ၊ လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ေရာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုထည့္သြင္းတာ၀န္ေပးျခင္း မျပဳေစလိုပါ ။ မည္သည့္ၾသဇာသက္ေရာက္မွုမွမခံယူေသာ လြတ္လပ္၍ေနွာင္ၾကိဳးကင္းသည့္သူမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းဖြဲ့စည္းေစခ်င္သည္ ။ သေဘာမက်ေသာအခ်က္မွာ NLD အစိုးရတက္လာတာတစ္နွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ၾကံ့ခိုင္ေရး အစိုးရကထားရစ္ခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ့၀င္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနမွုျဖစ္သည္ ။ အဂတိလိုက္စားမွုေတြ တင္းၾကမ္းျပည့္ေနေသာျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ေၾကာင့္ေပါ ္လာခဲ့ေသာအမွုမ်ားမွာ အလြန္ကိုနည္းလြန္းပါသည္ ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ားက လူထုယံုၾကည္အားထားစိတ္ခ်ရသူမ်ားနွင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းျပီး လူထုဘက္သို ့မ်က္နွာမူဖို့လိုျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္
၈.၇.၂၀၁၇

COMMENTS

Name

art,1,article,1303,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7359,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15726,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,141,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျပည္သူလူထုဘက္သို ့မ်က္နွာမူလာသင့္ျပီျဖစ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ား
ျပည္သူလူထုဘက္သို ့မ်က္နွာမူလာသင့္ျပီျဖစ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ား
https://3.bp.blogspot.com/-I0BHKwDne-Y/V_jOHtpDg4I/AAAAAAAB0aY/aPkDB6l1HKsBt0otP5Vhyfos9n83qHeyACLcB/s1600/humanright-commission.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-I0BHKwDne-Y/V_jOHtpDg4I/AAAAAAAB0aY/aPkDB6l1HKsBt0otP5Vhyfos9n83qHeyACLcB/s72-c/humanright-commission.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_916.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_916.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy