အတိတ္၏ သားေကာင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မ႐ုန္းကန္ႏုိင္၍ အထစ္အေငါ့မ်ားစြာျဖစ္ေစဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား


ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အတိတ္၏ သား ေကာင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ မ႐ုန္းကန္ႏုိင္၍ အထစ္ အေငါ့မ်ားစြာ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၁ မွ ၁၃ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာျပဳ လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြး ေႏြးပဲြတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈကို ေလွ်ာက္တဲ့လမ္းမွာဆုိ လို႔ရွိရင္ အတိတ္ကုိ မေမ့ႏုိင္လို႔ အတိတ္ရဲ႕ သားေကာင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မ႐ုန္းကန္ ႏုိင္လုိ႔ ဒီလိုကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လြတ္လပ္ေအာင္ အတိတ္ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥေတြေၾကာင့္ အထစ္အေငါ့ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ဆုိတာဟာ သင္ခန္းစာယူဖို႔ပါပဲ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုး သပ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လက္ေတြ႕ က်သည့္ အေျဖမ်ားရွာေဖြရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကတိုက္တြန္းသည္။

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားက အဓိကတာ၀န္ရွိၿပီး ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ေတြကို ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကိုယ္နဲ႔သက္ ဆုိင္တဲ့ တာ၀န္ေတြကို ေက်ပြန္ရဲဲ႕ လား။ ကိုယ့္တာ၀န္ေတြကို ေက် ပြန္တဲ့ေနရာမွာ အျမင္က်ယ္က်ယ္ နဲ႔ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္း ေဆာင္ေနရဲ႕လား။ ငါ့ဌာနက ေအာင္ျမင္ရင္ ၿပီးေရာ၊ ငါ့အလုပ္လုပ္လို႔ရရင္ ၿပီးေရာ က်န္တဲ့လူေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္လုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ အျမင္က်ယ္ဖို႔ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

အစုိးရအဖဲြ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တာ၀န္မေက်လွ်င္၊ အျမင္မက်ယ္လွ်င္ ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း တာ၀န္ေက်မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အျမင္မက်ယ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကား သည္။

သို႔ရာတြင္ အားလံုးက တစ္ ပံုစံတည္းစဥ္းစားၿပီး တစ္ပံုစံ တည္းေတြးေခၚေနပါက ဒီမိုကေရ စီအႏွစ္သာရႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန႔္ဆုိသည္ မွာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီမွာဆိုရင္ အသံ ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပမယ့္လည္း ေအာက္ေျခအားျဖင့္ တစ္ေသြး တည္း၊ တစ္သားတည္း ညီၫြတ္မႈ လိုပါတယ္။ ဒီတစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္းညီၫြတ္မႈကေန ထြက္လာတဲ့အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ညိႇႏိုင္ျခင္းဟာဒီမိုကေရစီရဲ႕ စြမ္းရည္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြပထမေန႔တြင္ မူ ေဘာင္ခ်မွတ္ေရးဆဲြျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပ ျခင္း၊ စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္အစိုး ရသို႔ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကူးေျပာင္း ျခင္း စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရးဆဲြျခင္း အေပၚ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ၏ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေဆြး ေႏြးျခင္း စကား၀ိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံ ေရးဌာန ပါေမာကၡေဒၚေခ်ာေခ်ာ စိန္၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ အိႏိၵယ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ VikrramMisri၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးသိမ္းေ၀တုိ႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဒီမိုကေရစီအ သြင္ကူးေျပာင္းမႈအေျခအေနမ်ား ကို အဓိကထားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ပတ္ သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္အနည္းငယ္ ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္း မႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္သုိ႔ ကူး ေျပာင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးၿပံဳးခ်ိဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ဌာနမွဴးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ျမင့္ဦး၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ Myanmar Institute of Peace of Security Studies မွ Executive Director ေဒၚခင္မမမ်ိဳးတို႔က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

‘‘အားေကာင္းတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ဆုိတာ မိမိရဲ႕ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာကို ေကာင္းေကာင္းေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ျမင့္ဦးက အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ လက္ ေအာက္၌ တပ္မေတာ္ကုိ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရမည္ဆုိသည့္ အယူအဆ သည္ မွန္သည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ျခင္းကို ခံရသည္ကမ်ားေၾကာင္း သီအုိရီပိုင္းဆိုင္ရာျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ျမင့္ဦးက ယင္းေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ ပါ၀င္ေနျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿပံဳးခ်ိဳက ေဆြးေႏြးသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပဲြကာလ၊ အာ ဏာလႊဲေျပာင္းကာလမွာ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ အေနအထားသည္ ဒီ ဘက္ကို ျပန္ၾကည့္လုိက္မယ္ဆို ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုု ထဲထဲ၀င္၀င္ပါေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥေတြေရာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက ျပႆနာတစ္ခုတည္း ၾကားထဲမွာရွိေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးၾကားထဲကို ကၽြန္ေတာ္က ဘယ္လိုျမင္ေစခ်င္လဲဆုိေတာ့ အကူးအေျပာင္းဟာ သြားေနတယ္၊ ေရာက္ေနတယ္’’ဟု ဦးၿပံဳးခ်ိဳက ေျပာသည္။

အထက္ပါ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသံုးသပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္းသံုးရာခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

=============

7Day News Journal

http://www.7daydaily.com/story/104359

COMMENTS

Name

art,1,article,1327,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,34,history,2,international,7904,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16559,news,2842,opinion,770,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,179,statement,59,technic,58,translate,34,video,1070,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အတိတ္၏ သားေကာင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မ႐ုန္းကန္ႏုိင္၍ အထစ္အေငါ့မ်ားစြာျဖစ္ေစဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
အတိတ္၏ သားေကာင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မ႐ုန္းကန္ႏုိင္၍ အထစ္အေငါ့မ်ားစြာျဖစ္ေစဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
https://1.bp.blogspot.com/-_aJ-xcopLXY/WY6JrFPobbI/AAAAAAAAdJg/4zQkSBCt3_8fOG2QrDHnBMyb8KpSwCdZQCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_aJ-xcopLXY/WY6JrFPobbI/AAAAAAAAdJg/4zQkSBCt3_8fOG2QrDHnBMyb8KpSwCdZQCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/08/blog-post_147.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/08/blog-post_147.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy