တ႐ုတ္ျပည္မွ အ၀ယ္လိုက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ေနသည့္ ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္း၊ ေကာ့ေသာင္းေဒသမွ ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း


အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္မွ လူခ်မ္းသာမ်ားသာမက လူလတ္တန္းစားမ်ားကပါ ယခုအခါ ငွက္သိုက္ ကို ပိုမိုစားသံုးလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွ ၀ယ္လိုအားမ်ားသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္းပိုင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားရိွ ငွက္သိုက္ကုန္သည္မ်ား ၀င္ေငြေကာင္းေနၾကသည္။ ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းေဒသမ်ားအတြက္ ထုတ္ယူ သံုးစဲြ၍မကုန္ေသာ ေရႊတြင္းတတြင္းနွင့္ တူေနသည္။

မည္းေမွာင္ေနေသာ အခန္းတ၀ိုက္ပံ်လႊားနွင့္တူေသာ ငွက္ကေလးမ်ား၏ ဆူဆူညံညံေအာ္ျမည္သံမ်ား ပဲ့တင္ထပ္ေနသည္။ မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားက ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕တ၀ိုက္တြင္ ေသးငယ္သည့္ငွက္မ်ားအတြက္ ရည္စူးေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္အအံုဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ အစီအရီေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မီးခိုေရာင္ ကြန္ကရစ္အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ရိွလူေနအေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သစ္သားအိမ္မ်ားႏွင့္ အုတ္ခံအိမ္မ်ားအေပၚ အုပ္မိုးေနသည္။

နံနက္တိုင္းနွင့္ ညေနတိုင္းတြင္ အဆိုပါအေဆာက္အဦမ်ားေပၚရိွ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားမွ ငွက္ကေလးမ်ား၏ တီတီတာတာေအာ္ျမည္သံမ်ားကို ၾကားေနရသည္။ ဤအသံမ်ားက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပံ် လႊားနွင့္တူသည့္ ငွက္ကေလးမ်ား အိပ္တန္းတက္ရန္ ဆဲြေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕တြင္ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တခု ျဖစ္လာသည္။ ယင္းၿမိဳ႕သည္ ကြမ္းသီး၊ ေရာ္ဘာနွင့္ ဆီအုန္းထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အစဥ္အလာအရ လူသိမ်ားသည္။ ကုန္သည္မ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ ငွက္သိုက္မ်ားအတြက္ တပိႆာ (၁ ဒသမ ၆၃) ကီ လိုဂရမ္ကို ေဒၚလာ ၂၀၀၀ (က်ပ္ ၂၇ သိန္းခန္႔)ျဖင့္ ေရာင္းခ်နိုင္သည္။ ယင္းေငြပမာဏသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပွ်မ္းမွ်လူတဦး၏ တနွစ္၀င္ေငြထက္ ပိုမ်ားသည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ နွစ္ခန္႔က လူလုပ္ငွက္သိုက္အိမ္မ်ားကို စလုပ္ခဲ့ၾကတယ္'' ဟု ငွက္သိုက္အိမ္တလံုးပိုင္ရွင္ ဦးပိုင္ဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။ ငွက္သိုက္အိမ္မ်ား၏ ထုပ္တန္းမ်ားတြင္ ရာ ေပါင္းမ်ားစြာေသာငွက္ကေလးမ်ား အိပ္စက္နားေနနိုင္သည္။

''ကနဦးတုန္းက ဘုတ္ျပင္းမွာ ငွက္ေတြ သူ႔အလိုလိုေရာက္လာတဲ့ အိမ္တလံုးရိွခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ လူေတြက လူလုပ္ငွက္အိမ္ေတြ စတင္တည္ေဆာက္လာၾကတယ္''ဟု ဦးပိုင္ဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ပ်စ္ခဲေနသည့္ ငွက္အန္ဖတ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ ေသးငယ္သည့္ အျဖဴေရာင္ငွက္သိုက္အမ်ားစုကို အိမ္ နီးခ်င္းတ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာင္းခ်သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ငွက္သိုက္သည္ လူ႔မလိုင္လူခ်မ္းသာမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူလတ္တန္းစားမ်ားကပါ ငွက္သိုက္ကို ပိုမိုစား သံုးလာေနၾကသည္။

ငွက္သိုက္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ အမ်ားဆံုးထြက္ရိွသည္။ ယေန႔ကမာၻ႔ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလံယံခန္႔ တန္ဖိုးရိွသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ငွက္သိုက္တင္ ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွ စၿပီး ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

''ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္ေရးဟာ ဘုတ္ျပင္းမွာ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသထြက္ ငွက္သိုက္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္မွ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူပါတယ္'' ဟု ေဒသခံ ဦးလင္းေအာင္က ေျပာသည္။

၎သည္ လြန္ခဲ့ေသာငါးနွစ္က ပထမဆံုးငွက္အိမ္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ယခုတတိယေျမာက္ ငွက္အိမ္ကို ေဆာက္လုပ္ေနသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ တဖက္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ငွက္သိုက္ကို ကမာၻေပၚတြင္ ေစ်းအႀကီးဆံုး အစားအစာမ်ားအနက္တခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေနသည္။ ငွက္သိုက္ကို ေရတြင္ထည့္ကာျပဳတ္ၿပီး အရည္ေပ်ာ္ေစကာ ေက်ာက္ေက်ာကဲ့သို႔ပ်စ္ခဲခဲအရာျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။ ယင္းေနာက္အခ်ဳိပဲြမ်ား သို႔မဟုတ္ အားေဆးရည္တမ်ဳိးအျဖစ္ ဖန္တီးသည္။ ငွက္သိုက္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားသည္ အသက္ရွည္ ေစသည္။ ခြန္အားကို တိုးပြားေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ထြက္ရိွသည့္ ငွက္သိုက္ကို အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ ထြက္ရိွေသာ ငါးႀကီးတမ်ဳိးမွ ငါးဥဆားနယ္နွင့္ တင္စားခိုင္းနႈန္းၾကသည္။ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ 'အေရွ႕တိုင္း ငါးဥဆားနယ္' ဟု လူသိမ်ားျပီး တဇလံုလွ်င္ ေဒၚလာရာခ်ီၿပီး ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ငွက္သိုက္သည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမ်ားသည္။ အသားအေရကို ေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး အရြယ္တင္နုပို်ေစသည္။ ကိုယ္၀န္ရိွစဥ္ ငွက္သိုက္ မီွ၀ဲပါက မိခင္နွင့္ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ရွန္ဟိုင္း ရိွ အထက္တန္းအလွျပင္ဆိုင္တဆိုင္သည္ မိခင္ ေလာင္းမ်ားအတြက္ ၅၆၆ ေဒၚလာ (ယြမ္ ၃၉၀၀) တန္ ငွက္သိုက္အစား အစာလက္ေဆာင္အိတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။

''တ႐ုတ္ျပည္မွာ ငွက္သိုက္ဟာ တကယ့္ကို နာမည္ႀကီးပါတယ္။ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက ငွက္သိုက္ကို အစဥ္အလာအားတိုးေဆးရည္အျဖစ္ အသံုးျပဳလာတာပါ။ ငွက္သိုက္ဟာ အနံ႔အရသာမျပင္းဘူး။ မဆိုစေလာက္ေလးခ်ဳိတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အမို်းသားေတြအ တြက္ေကာင္းတယ္''ဟု ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရိွ Nest Cha စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ က်န္းယီက AFP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ငွက္သိုက္အမ်ားစုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ကၽြန္းစုရိွကၽြန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွသည္။ ေရွးယခင္က သဘာ၀ငွက္သိုက္မ်ားရရိွရန္ ျမင့္မားမတ္ေစာက္သည့္ေတာင္မ်ားအေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ ပစၥည္းကိရိယာမပါဘဲ တက္ေရာက္ၾကရသည္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္က လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားသည္။

သို႔ရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေဒသအမ်ားစုမွာကဲ့သို႔ ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရိွလာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္နွစ္ခန္႔က ငွက္မ်ားကို ဆဲြေဆာင္ရန္ ငွက္အိမ္မ်ား စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ ဘုတ္ျပင္းနွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ပံ်႕နံွ႔သြားသည္။ ယခုအခါ ယင္းေဒသတ၀ိုက္တြင္ ငွက္အိမ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕တြင္ ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ေျမ၀ယ္ မႈေၾကာင့္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕၏ ေျမေဈးႏႈန္းသည္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္နွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည္။ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္ရိွ ေျမတကြက္သည္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရိွသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ငွက္သိုက္မ်ားကို တနွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ေလးႀကိမ္ဆြတ္ယူရသည္။ သို႔ရာတြင္ ကုန္သည္မ်ားအေနနွင့္ အေရးတႀကီးေငြလိုပါက တလတႀကိမ္ဆြတ္ယူနိုင္သည္။

ျမိတ္ျမမွ ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္သူ ဦးေအာင္ ေက်ာ္မိုးက ဇီ၀ဇိုးငွက္ကေလးမ်ားအေရအတြက္ မ်ား လာျခင္း၊ ငွက္မ်ားသည္ ငွက္အိမ္မ်ားနွင့္ ေနသားက်လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္နွစ္မ်ားတြင္ ငွက္သိုက္ လုပ္ငန္းပိုမိုစည္ပင္လာမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

''သူတို႔(ငွက္ေလးေတြ)ဟာ လူေတြလိုပါပဲ။ ဒီအေဆာက္အဦေတြဟာ သူတို႔အတြက္ ေနစရာရယ္လို႔ သိရိွၿပီး လာလိုက္၊ သြားလိုက္လုပ္ေနၾကတယ္''ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက AFP သို႔ ေျပာျပသည္။

S.M (Ref: (AFP)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.