မေတာ္ေလာဘႏွင့္ အထပ္ျမင့္အႏၱရာယ္ || မေရႊမိုး ||
ေတာင္ကိုးရီးယား၏ သန္းႂကြယ္သူေဌးမိသားစုသည္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲေသာ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိ သြားေတာ့ သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္

ဝူးဆန္း (Woosung) ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၄ ထပ္တိုက္တစ္ခုကို တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ေနခဲ့သည္။ အေဆာက္အအုံ ၃ ပံု ၁ ပံု ၿပီး သေလာက္ ျဖစ္ေနစဥ္ ရီဂြ်န္းဆိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ေရာက္လာၿပီး အေဆာက္ အအုံ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ကို ဒီလိုေျပာလိုက္သည္။

"၄ ထပ္တိုက္ကေန ကုန္တိုက္ႀကီး ေျပာင္းေဆာက္မယ္ဗ်ာ" အင္ဂ်င္နီယာ က ရွင္းျပသည္။

"မျဖစ္ႏို္ုင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူေနအိမ္နဲ႔ ကုန္တိုက္၊ ဒီႏွစ္ခု ေအာက္ေျခတိုင္ အုတ္ျမစ္ခ်ရတဲ့ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဟာ အလြန္ကြာျခားလွပါတယ္။ အစကေန ျပန္ေဆာက္ရပါမယ္ခင္ဗ်ာ"

"ဪ၊ ဟုတ္လား ဒါဆိုခင္ဗ်ားတို႔ အကုန္လံုး အလုပ္ျဖဳတ္တယ္ဗ်ာ မနက္ျဖန္က စၿပီးမလာနဲ႔ေတာ့"

သန္းႂကြယ္သူေဌး ရီဂြ်န္းသည္ ဆမ္းပြန္းဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကို ကိုယ္ပိုင္ ထူေထာင္လိုက္ေလ သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒လုပ္ၿပီး ကုန္တိုက္ႀကီးကို ဆက္ၿပီး ေဆာက္ လိုက္ေတာ့သည္။ သူ႔သားကို ကုန္တိုက္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ခန္႔အပ္သည္။

သူသည္ အင္ဂ်င္နီယာကိုအမိန္႔ေပး၍ အေဆာက္အအုံ၏ အေသးစိတ္ အေဆာက္အအုံပံုစံစာရြက္ (blueprints)ကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းသည္။

" ၅ ထပ္ေဆာက္ကြာ"

အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ဘာမွေျပာခြင့္မေပး။ ေလးထပ္တိုက္ေဆာက္ရန္ အတြက္သာ အုတ္ျမစ္ခ်ထားေသာ အေဆာက္အအုံကို ၅ ထပ္ ကုန္ တိုက္ႀကီးသို႔...။ စက္ေလွကားမ်ား ထည့္သြင္း မစဥ္းစားထားေသာ ေလးထပ္တိုက္ အေဆာက္အအုံကို အလြန္ေလးေသာ စက္ေလွကား မ်ားစြာပါသည့္ ကုန္တိုက္ႀကီးသို႔...။

"၂ ထပ္ကို စာၾကည့္တိုက္အႀကီးႀကီး လုပ္မယ္"

အလြန္ေလးေသာ စာအုပ္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ ၾကမ္းခင္းလိုအပ္သည္ ကို ရီဂြ်န္းဂ႐ုမစိုက္ခဲ့။ အစိုးရဘက္က စစ္ေဆးေရးဝင္လွ်င္ လာဘ္ထိုး လိုက္သည္။ ေငြရွိေသာ ရီဂၽြန္းသည္ ပို၍ပို၍ ခ်မ္းသာခ်င္ကာ ေလာဘ မသတ္ႏိုင္ဘဲ ထင္တိုင္းႀကဲေနေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ သူ႔ကုန္တိုက္ႀကီး၏ နံေဘးတြင္ သူ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ ဆမ္းပြန္း အမည္ျဖင့္ လူေနတိုက္ခန္း အေဆာက္အအုံအျမင့္မ်ား ထပ္ေဆာက္ လိုက္သည္။

ထိုစဥ္က ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ တိုးတက္ခ်မ္းသာခါစ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔သည္ ေစ်းႀကီးႀကီး တိုက္ခန္းျမင့္ျမင့္တြင္ ႂကြားႂကြားဝါဝါ ေနလိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္႐ိုက္လာသည့္ ေစ်းႀကီးပစၥည္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကုန္တိုက္ႀကီးတြင္ ေစ်းတက္ဝယ္ခ်င္ၾကသည္။ ေစ်းမဝယ္ႏိုင္ပင္ လွ်င္ေတာင္ လမ္းသလား၍ ပိုက္ဆံရွိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ခ်င္ၾကသည္။

ရီဂြ်န္းသည္ ထိုအခ်က္ကို ေကာင္းစြာနားလည္၍ အသံုးခ်လိုက္သည္။ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားဆီသို႔ ခမ္းနားေသာ အိမ္တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ေငြ ျခဴခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ရီဂြ်န္းသည္ ေဒၚလာႏွင့္ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာသန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ကပ္စီးနည္း၍ ေလာဘႀကီးေသာ လူယုတ္မာသူေဌး ျဖစ္သည္။ ထိုသူေဌးတို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း ေငြတဖို႔သာၾကည့္ခဲ့သည္။

၎ကုန္တိုက္ အေဆာက္အအုံ အႏၲရာယ္ရွိသည္ မရွိသည္ကို အေလး မထားပါ။ ကုန္တိုက္ ၅ ထပ္ကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ႏွင့္ေပါေပါ ေဆာက္မည္။ အေပၚယံကိုမူ အလြန္ၾကည့္ေကာင္းေသာ ခမ္းနားသည့္ အေဆာင္အေယာင္တို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္မည္။ သူ႔စီးပြားေရးဆိုင္ေတြ ဖြင့္မည္။ က်န္ဆိုင္မ်ားကို ငွားစားမည္။

***

ဆမ္းပြန္း ကုန္တိုက္ႀကီးကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေဆာက္လုပ္၍ ၎ကို ၁၉၉၀ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ကုန္တိုက္၏ ငါးလႊာအေပၚ အမိုးတြင္ ကုန္တိုက္တခုလံုးကို အေအးဓာတ္ ေပးေသာ ႀကီးမားေလးလံေသာ အဲယားကြန္းပန္ကာပံုးႀကီး (ကြန္ပရက္ စာ) ၃ ခု ရွိသည္။ ( ၎တို႔ကို air conditioner ၏ compressor ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။) ထိုစက္ႀကီး ၃ ခု သည္ စုစုေပါင္း ၃၆ တန္ေလးသည္။ ထိုစက္ႀကီး ၃ ခု လည္ပတ္လိုက္လွ်င္ ၈၇ တန္အထိ အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္ သည္။

ထိုအေလးခ်ိန္သည္ ၅ လႊာေခါင္မိုးက ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ ထက္ ၄ ဆ ပို၍ေလးေနပါသည္။ ကုန္တိုက္ ငါးလႊာရွိ ထိုအဲယားကြန္း ပံုးႀကီးမ်ားသည္ အသံက်ယ္ေလာင္စြာျမည္၍ နံေဘးမွ ရီဂြ်န္း ေဆာက္ လုပ္ထားသည့္ အဆင့္ျမင့္ တိုက္ခန္းမွလူတို႔သည္ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ၾက ေသာေၾကာင့္ ျပသ၁နာ တက္ေလေတာ့သည္။ ဒီလို ျပသ၁နာ တက္လွ်င္ သူ႔တိုက္ခန္းေတြ အေရာင္းထြက္မည္ မဟုတ္။

"အဲယားကြန္းစက္ႀကီးေတြကို အမိုးရဲ႕ တစ္ဖက္ကိုေရႊ႕" ရီဂြ်န္းက ေျပာ လိုက္သည္။ "အလြန္ေလးတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကရိန္းငွားရပါမယ္။ ကရိန္းနဲ႔မေရႊ႕ရင္ ကုန္တိုက္ႀကီး ဒဏ္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္" ဟု အင္ဂ်င္ နီယာအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ကပ္ေစးနည္းေသာ သူေဌးသည္...

"ဘာလို႔ ကရိန္းငွားရမွာလဲ မင္းတို႔ေတြ ေျခေတြလက္ေတြ ရွိေနတာပဲ.. ဒလိမ့္တံုးေတြနဲ႔ခံၿပီး လူအင္အားနဲ႔ေရႊ႕"

နဂိုထဲက မေတာင့္တင္းေသာ ေခါင္မိုးသည္ အဲယားကြန္းစက္ႀကီးမ်ား ေရႊ႕ၿပီးေသာအခါ အက္ေၾကာင္းမ်ား စတင္ေပၚလာေတာ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ကုန္တိုက္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို ၂၂ စကၠန္႔အတြင္း ၿပိဳၾကေစ ကာ အမိႈက္ပံုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေလသည္။

***

ကုန္တိုက္ႀကီးမၿပိဳက်ခင္ လအနည္းငယ္ကစၿပီး ကုန္တိုက္ႀကီး၏ ၅ လႊာသည္ ေအာက္ကို နိမ့္ဝင္လာခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို ဥကၠ႒ႀကီး ရီဂြ်န္းသိေနခဲ့သည္။ ကုန္တိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက မၾကာခဏတင္ျပခဲ့သည္။

ရီဂြ်န္းသည္ ၅ လႊာေခါင္မိုးေပၚ မၾကာခဏ တက္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ေအာက္ကေမာ့ၾကည့္လွ်င္ မသိသာေပမယ့္ ေခါင္မိုးေပၚတက္ၾကည့္လွ်င္ အမိုးႀကီး၏ ေဘးပတ္လည္တိုင္မ်ားသည္ အေပၚကို ထိုးထြက္ေနသည္ကို ျမင္ရၿပီး အမိုးႀကီးက တျဖည္းျဖည္း နိမ့္ဝင္ေနသည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕လိုက္ရသည္။

ျပင္သင့္ၿပီ။ ဒီ အမိုးေလးပဲျပင္လို႔ ၿပီးမည္မဟုတ္၊ ဒီအေဆာက္အအုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သည္ကို သူအသိဆံုး။ အစအဆံုး ျပန္ေဆာက္ရမည္။ သံုးထားသည့္ အေပၚယံ အေဆာင္အေယာင္ ပစၥည္းေတြကလည္း အလြန္ေစ်းႀကီးသည္။ ဒါေတြ အကုန္ဆံုးရႈံးေတာ့ မည္။ ကပ္ေစးနည္းေသာ သူေဌး တုန္လႈပ္သြားသည္။ ေခၽြတာကာမွ ႏွစ္ဆကုန္ေတာ့မည့္ အျဖစ္။

သူ႔အား တားျမစ္ခဲ့ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ စကားမ်ားကို ၾကားေယာင္မိသည္။

"အရွက္ကြဲၿပီ"

ဒီအေတြးကိုေတြးမိသည့္ မာနႀကီး၍ ကပ္ေစးနည္းေသာ သူေဌးသည္ ဒီကုန္တိုက္ႀကီးကို အစ အဆံုး ျပန္ေဆာက္ရမည္ကို ေမ့ပစ္လိုက္ ေတာ့သည္။

"၅ လႊာက ေလးပင္တဲ့ပစၥည္းေတြ ေအာက္ကအလႊာေတြကိုေရႊ႕"

၅ လႊာသည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိေသာ စားေသာက္တန္းျဖစ္သည္။

***

ကုန္တိုက္ႀကီးမၿပိဳက်ခင္ တစ္လအလို...။

ရီဂၽြန္းသည္ ၅ လႊာေခါင္မိုးကို ထပ္၍တက္ၾကည့္ခဲ့သည္။ အက္ရာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနေလၿပီ။ ထိုအခါ ရီဂြ်န္းသည္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုေခၚ၍ ေခါင္မိုးတစ္ခုတည္းကိုသာ ျပင္ေဆာက္ရန္ ျပသခဲ့သည္။

"အႏၲရာယ္အလြန္ႀကီးပါတယ္ သူေဌးမင္း။ ေခါင္မိုးတစ္ခုတည္း ျပင္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီအေဆာက္အအုံ ၿပိဳက်ႏိုင္ပါတယ္"

အႏၲရာယ္ ရွိတာေတာ့ ေသခ်ာၿပီ။

"အင္း၊ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ မၿပိဳက်ေသးပါဘူး။ ၿပိဳက်တဲ့အထိေစာင့္ၿပီး ရသမွ်ေငြ ရွာလိုက္ဦးမယ္။ လူနည္းနည္းပါးပါးထိခိုက္ ေသဆံုးေတာ့လည္း ေငြႏွင့္ေျဖရွင္းလိုက္မယ္"

ကုန္တိုက္ႀကီး မၿပိဳခင္ တစ္ရက္အလို...။

"ခင္ဗ်ားတို႔ ထမင္းသုပ္က သဲေတြနဲ႔ပါလားဗ်... "

စားေသာက္ဆိုင္ တာဝန္ခံေရာက္လာသည္။

"ေတာင္းပန္ပါတယ္ရွင္ အသစ္ျပန္လုပ္ေပးပါ့မယ္။ က်သင့္ေငြလဲမယူပါဘူး"

စားေသာက္ဆိုင္ တာဝန္ခံ စဥ္းစားရက်ပ္ေနသည္။ ဒီေန႔ဒီလို ျပသ၁နာ မ်ိဳးႀကံဳတာ ဒါပါနဲ႔ဆို ၃ ႀကိမ္ရွိၿပီ။ သူမ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးႏွင့္ ေနာက္ ေဖးေဆာင္ထဲသို႔ ဝင္သြားသည္။ ဟင္းရြက္ေဆးေနေသာ အေဒၚႀကီးက အမိုးကို လက္ၫႈိးထိုးျပရင္း

"အေပၚက သဲေတြ ဘိလပ္ေျမမႈန္႔ေတြ ဆက္တိုက္က်ေနတယ္။ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြ ျပန္ေဆး အုပ္ထားလည္း ထပ္က်ေနေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္"

စားေသာက္ဆိုင္တာဝန္ခံက ကုန္တိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တင္ျပလိုက္ သည္။

"မင္း ဘယ္သူ႔ကို ေျပာလိုက္ေသးလဲ"

"ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာေပမယ့္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ အရင္သိေနပါ တယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီးရွင့္.."

"ေအး၊ မင္းတို႔ဆိုင္ကို ဒီေန႔ကစၿပီး ပိတ္လိုက္ေတာ့။ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး ကြာ။ ေခါင္မိုးေပၚက အဲယားကြန္းေတြ ဖြင့္ထားေတာ့ တုန္ေနလို႔ ဒီလိုျဖစ္တာ"

ထို႔ေန႔က ထမင္းစားေနေသာ သူမ်ားအေပၚသို႔ပင္ သဲမႈန္မ်ား ဟိုနည္းနည္း ဒီနည္းနည္း က်လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္သူမွမရိပ္မိခဲ့။ အဲဒီအျခမ္း က ထမင္းသုပ္ဆိုင္ ပိတ္လိုက္သည္။

***

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၆ လပိုင္း ၂၉ ရက္ေန႔...။
ညေန ၂ နာရီ...။
ကုန္တိုက္ႀကီး ၿပိဳက်ေသာေန႔ျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒ႀကီး ရီဂြ်န္းသည္ ကုန္တိုက္ႀကီး၏ ႐ုံးခန္းတြင္ သူ႔သား ( ကုန္တိုက္ ပိုင္ရွင္) ႏွင့္အတူရွိေနခဲ့သည္။ ကုန္တိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠ႒ ရီဂြ်န္းႏွင့္ သူ၏သားကို မေန႔ကအေၾကာင္း တင္ျပသည္။

"ဒီေန႔ ပိုၿပီးဆိုးလာတယ္ အမိုးေတြအက္ၿပီး သဲေတြက်လာၿပီ သူေဌး။ အဲယားကြန္းႀကီး ကြ်ံက်လာေတာ့မယ္"

"အေရးေပၚ အစည္းအေဝးလုပ္ၾကမယ္" ဟု ရီဂြ်န္းကေျပာလိုက္သည္။ အထက္လူႀကီး အနည္းငယ္သာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။

"အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး။ အခု အခ်ိန္ကစၿပီး က်ဳပ္ေျပာတဲ့အတိုင္း ခင္ဗ်ားလုပ္၊ ခဏၾကာရင္ အဲယားကြန္း ပိတ္လိုက္ေတာ့"

"ဗ်ာ၊ ဒီလို ေႏြရာသီႀကီးမွာ ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုလံုး အဲယားကြန္းပိတ္ရမယ္ လို႔ သူေဌးေျပာလိုက္တာလား ခင္ဗ်ာ။ အဲယားကြန္း ပိတ္မယ့္အစား ကုန္တိုက္ႀကီး ပိတ္လိုက္ရင္ ေကာင္းမလားလို႔ပါ သူေဌးမင္း"

ေလာဘႀကီး၍ ကပ္ေစးနည္းေသာ သူေဌးသည္ ကုန္တိုက္ပံုမွန္ ပိတ္ခ်ိန္ အထိ ေငြရွာခ်င္သည္။ က်န္ေသာ နာရီအနည္းငယ္ အတြင္းရရွိမည့္ ေငြကိုအဆံုးအရႈံးမခံႏိုင္ခဲ့။

" #%$ ပိတ္ဆိုပိတ္ စကားမရွည္နဲ႔ ။ လူေတြ ၅ လႊာကို မတက္ႏိုင္ေအာင္ ေလွကား၊ ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကားေတြမွာ ေစာင့္ၿပီး အေပၚ မတက္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးၾက။ ဒီေန႔ ၅ လႊာက စားေသာက္တန္း ပိတ္လိုက္ၿပီလို႔ အသံလႊင့္စက္က ေၾကညာ"

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ၅ လႊာတြင္ရွိေနေသာ သူမ်ားကို ေအာက္ ဆင္းေပးရန္ စတင္ရွင္းလင္းေတာ့သည္။

***

ညေန ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္...။
အက္သံႀကီးေတြ ဟိုေနရာဒီေနရာမွ ၁၀ မိနစ္ျခားခန္႔ထြက္ေနသည္။

"သူေဌး သူေဌး။ ၅ လႊာ ဟိုဘက္အျခမ္းက စၿပိဳေနၿပီ။ တကယ္ၿပိဳက်ေတာ့ မယ္ဗ်။ အက္ေၾကာင္းႀကီးေတြ ၁၀ စင္တီမီတာအထိ ကြဲကုန္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႔အားလံုး ေသေတာ့မယ္"

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာလိုက္သည္။

"အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး။ အေရးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းေတြယူ။ ၄ လႊာက စိန္ေတြေရႊေတြ ယူ။ ငါတို႔ အရင္ထြက္ႏွင့္မယ္"

"အေရးေပၚ ေခါင္းေလာင္း ဘယ္ေတာ့ေပးရမလဲသူေဌး။ ကုန္တိုက္ထဲက လူေတြ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ"

" အခုေၾကညာလိုက္ရင္ လူေတြ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ကုန္မယ္။ ငါတို႔ အျပင္ထြက္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔ ပစၥည္းေတြသိမ္းၿပီး အျပင္ေရာက္မွ အေရးေပၚေခါင္းေလာင္းေခါက္ "

ဥကၠ႒ႏွင့္ သူ႔သား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အစည္းအေဝးတက္ခဲ့ေသာ လူတခ်ိဳ႕ သည္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ကုန္တိုက္ႀကီးကို စြန္႔ခြာသြားၾကေတာ့သည္။

ရီဂၽြန္းသည္ ကုန္တိုက္ႀကီးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူ႔သား၏ ဇနီး (ေခြ်းမ) ကိုပင္ အေၾကာင္းမၾကားခဲ့။ ေယာက္်ား ျဖစ္သူကလည္း သူ႔အေဖ အမိန္႔မရဘဲ ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ရဲခဲ့။ (သူမသည္ ကုန္တိုက္ၿပိဳက်ၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မ်ားစြာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။)

***

ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္...။
မိုးၿခိမ္းသံလိုလို က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႀကီး ကုန္တိုက္ႀကီးထဲမွ ေပၚထြက္လာ၍ သဲမ်ား အမိုးေပၚမွ တဖြဲဖြဲက်လာသည္။

လူေတြ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္ကုန္သည္။

***

ညေန ၅ နာရီ ၅၀ မိနစ္....။
အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု အခ်က္ေပးေသာ အေရးေပၚ ေခါင္းေလာင္းသံတို႔ ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုလံုး ျမည္ဟီးသြားသည္။

"ေျပးၾကေဟ့ ေျပးၾက"

လူေတြ သူထက္ငါလုၿပီး အျပင္ေျပးထြက္ၾကေတာ့သည္။

***

ညေန ၅ နာရီ ၅၂ မိနစ္....။
အက္သံႀကီး ဆက္တိုက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္...

"ဝုန္း"

႐ုတ္တရက္ အလြန္က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႀကီးထြက္လာၿပီး ကုန္တိုက္ႀကီး တခုလံုး ၿပိဳက်သြားေတာ့သည္။ ကုန္တိုက္ထဲမွ လူေတြ ၿပိဳင္တူထိတ္လန္႔စြာ ေအာ္ဟစ္လိုက္သံႀကီးက ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွသည္။ အေဆာက္အအုံထဲရွိ လူေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အုတ္ခဲပံုႀကီးေအာက္သို႔ စုန္းစုန္းျမဳပ္ သြားေလေတာ့သည္။

၂၂ စကၠန္႔ အတြင္း ဘယ္ႏွေယာက္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္နည္း။

***

"ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၃ ဦး ကုန္တိုက္ အေပါက္ဝနားမွာရွိေနလို႔ အသက္ေဘးကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္" ဟု အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ကုန္တိုက္ အေပါက္ဝနားတြင္ ျဖစ္သည္။

႐ုတ္တရက္ ဝုန္းဆိုေသာ အသံႀကီးကို ၾကားရေသာေၾကာင့္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားေလးသည္ သူ႔အေမ လက္ကို ဆြဲ၍ ခုန္ထြက္လိုက္သည္။ ပါးစပ္မွလည္း သူတို႔ႏွင့္အတူပါလာေသာ ညီတစ္ဝမ္းကြဲေလးကို "အျမန္ခုန္ထြက္ ညီေလး" ဟု သတိေပး ေအာ္ဟစ္လိုက္သည္။

အမ်ိဳးသားေလးသည္ အေမကိုဖက္၍ လွိမ့္ခ်လိုက္သည္။ ညီဝမ္းကြဲေလးက အေနာက္က လိုက္ခုန္ထြက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ညီဝမ္းကြဲေခါင္းတြင္ ေသြးမ်ားျဖာခနဲထြက္လာသည္။ ကုန္တိုက္ ဝင္ဝင္ခ်င္းတြင္ ေခါင္မိုးမွ တြဲေလာင္း ခ်ထားသည့္ ခမ္းနားလွေသာ ဧည့္ခန္းမီးဆြဲႀကီးရွိသည္။ ထိုမီးဆြဲႀကီးသည္ လူသတ္လက္နက္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

အုတ္အပိုင္း အစမ်ားႏွင့္ ဖန္အပိုင္းအစမ်ား ညီဝမ္းကြဲေလး၏ ဦးေႏွာက္ အတြင္းထဲအထိ ဝင္ေရာက္ ေနရာယူေတာ့သည္။ သူ႔ ညီဝမ္းကြဲေလးသည္ ခြဲစိတ္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဦးေႏွာက္အထဲမွ အပိုင္းအစ မ်ားကို ထုတ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ထက္ထိလည္း ခြဲစိတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးတစ္ဖက္ကေတာ့ လံုးဝကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အခု ညီဝမ္း ကြဲေလး အသက္ ၃၈ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ အသက္႐ွဴေနတာႏွင့္ ၿပံဳးျပႏိုင္တာက လြဲၿပီး ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

သူ႔ဆီ ဧည့္သည္ေတြ လာလည္ရင္ေတာ့ သူေပ်ာ္သည္။ ၿပံဳးျပသည္။ သူလုပ္ႏိုင္တာ ဒါအကုန္ပဲျဖစ္သည္။

***

ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို အေအးလႊတ္ေပးေသာ အလြန္ႀကီးမားေသာ အဲယားကြန္းပန္ကာႀကီး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု စတင္၍ "ဝုန္း"ဆိုေသာ အသံႀကီးျဖင့္ ၅ လႊာေျမာက္ ေခါင္မိုးမွ ျပဳတ္က်လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၄ လႊာ၊ ၃ လႊာ၊ ၂ လႊာ ... ေျမေအာက္ ၄ လႊာအထိ အရွိန္ျပင္း စြာ ျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္.... အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္ခုလံုး သည္ အဲယားကြန္း ပန္ကာႀကီး ၃ ခု အေနာက္မွ လိုက္၍ၿပိဳက်သည္။

၂၂ စကၠန္႔အၾကာတြင္ ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုလံုး ေဒါသႀကီးစြာ ၿပိဳက်သြား ကာ အဲယားကြန္းႀကီး ၃ လံုးႏွင့္ လူေပါင္း ၁,၅၀၀ ကို ဖုံးအုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

အေဆာက္အအုံ တစ္ခုေဆာက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္နည္း လုပ္ထံုးအတိုင္း အလႊာတိုင္းတြင္ ၾကမ္းျပင္မ်ားအား ကြန္ကရစ္မ်ား သံခ်ည္သံေကြးမ်ားျဖင့္ယွက္၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတိုင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ေဆာက္ ခဲ့လွ်င္ အဲယားကြန္းပန္ကာ စက္ႀကီးတို႔သည္ ေခါင္မိုးမွ ျပဳတ္က်ခဲ့ပါက ၅ လႊာေပၚတြင္ တင္ေနေပလိမ့္မည္။

၅ လႊာမွ ျပဳတ္က်လွ်င္ ၄ လႊာေပၚတင္ေနေပလိမ့္မည္။ အခုေတာ့ ၅ လႊာ ေခါင္မိုးမွ ဟိုးေအာက္ဆံုးအထိ စကၠဴအရြက္မ်ားကို အေပါက္ေဖာက္၍ ျဖတ္သြားသလို တိုးလွ်ိဳးေပါက္က်သြားသည္မွာ အလြန္ရွက္ဖြယ္ ေကာင္းလွေတာ့သည္။ ၎ကုန္တိုက္ႀကီးသည္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ၆ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

***

ကိုရီးယား TV အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေယာက္်ားျဖစ္သူက ကုန္တိုက္ႀကီးမနီးမေဝးရွိ ဘဏ္တစ္ခုမွ အရာရွိ တေယာက္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ေယာက္်ားျဖစ္သူ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ႏွင့္ ကိုက္၍ မိန္းမျဖစ္သူသည္ ၈ ႏွစ္အရြယ္သမီးေလး လက္ဆြဲကာ ၄ လ အရြယ္ သားေလးအား ရင္ဝယ္ပိုက္ထားရင္း ကေလးတင္လက္တြန္း လွည္း ဝယ္ရန္ ကုန္တိုက္ႀကီးေပၚသို႔ တက္လာခဲ့သည္။

ကေလးတြန္းလွည္းဝယ္ၿပီး သူမသည္ ကုန္တိုက္ႀကီး ေအာက္ဆံုးထပ္ရွိ အမ်ားသံုးဖုန္းျဖင့္ ေယာက္်ား၏႐ုံးသို႔ ဖုန္းဆက္လိုက္သည္။ (ထိုစဥ္က လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား မေပၚေသးပါ။)

"ေမာင္ေရ.. ကြ်န္မတို႔ ကေလးတြန္းလွည္းဝယ္ၿပီးၿပီး ဘယ္မွာေတြ႕မွာလဲ"

"အလုပ္ကမၿပီးေသးဘူး မိန္းမေရ။ ကုန္တိုက္ထဲက မထြက္နဲ႔ဦး။ နာရီ ဝက္ေလာက္ၾကာရင္ ေမာင္ ကားနဲ႔လာေခၚမယ္"

သူမတို႔ သားအမိ ၃ ေယာက္သည္လည္း ကုန္တိုက္အေပါက္ဝနားတြင္ ေယာက္်ားျဖစ္သူကို ေစာင့္ေနခဲ့သည္။

***

၈ ႏွစ္သမီးေလးသည္ ဟိုေျပး ဒီေျပးႏွင့္ေဆာ့ေနသည္ အေမ့စကားကို နားမေထာင္။ ၄ လ အရြယ္ သားေလးကငို၍ ႏို႔ဘူးထုတ္ တိုက္လိုက္သည္။

ထိုစဥ္ ေႏြလယ္ေခါင္မွ မိုးၿခိမ္းသံႀကီးလို ၾကားလိုက္ရ၍ အေမသည္ တုန္လႈပ္သြားသည္။

"သမီးေလး!!!!"

႐ုတ္တရက္ အေမွာင္ကမၻာႀကီးထဲကို သူမေရာက္သြားသည္။ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာျဖင့္ သားအမိႏွစ္ေယာက္အား ကုန္တိုက္အဝရွိ မီးဆြဲႀကီးရွိ မီးစေလာင္းဖံုးႀကီးက အမိုးႀကီးသဖြယ္ ဖံုးအုပ္ထားလိုက္ေတာ့သည္။ သားေလးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဖက္ထားလိုက္သည္။ သားေလးကငို သည္။ ႏို႔ဘူးသည္ ဖုန္အလိမ္းလိမ္းႏွင့္…။ အေမသည္ ႏို႔ဘူးထိပ္မွ ဘိလပ္ေျမမႈန္႔တို႔ကို စုပ္ယူ မ်ိဳခ်လိုက္သည္။ သန္႔ရွင္းသြားေသာ ႏို႔ဘူး ထိပ္ကို သားေလးပါးစပ္ထဲ ထိုးထည့္လိုက္သည္။ ကေလး အငိုတိတ္သြားသည္။

"သမီးေရ… သမီးေလး"

ခဏၾကာေတာ့ သမီး အသံေလး ထြက္လာသည္။ သူမ ဝမ္းသာသြားသည္။

"အေမ!!!! ဘာမွမျမင္ရဘူး"

"အေမ့ ေျခေထာက္ကို လိုက္စမ္းသမီး။ အေမ့ ေျခေထာက္ မဟုတ္ရင္ အေမ မေျဖဘူးေနာ္ နားလည္လား"

သမီးေလးက သူမဆီ တြားသြား၍ လိုက္ရွာေတာ့သည္။

"ဒါအေမ့ ေျခေထာက္လား" သမီးေလးက လိုက္စမ္းေနသည္။

ေနာက္ဆံုး အေမ့ေျခေထာက္ကို ရွာေတြ႕သြားေတာ့သည္။ အေမသည္ ကေလးႏို႔ဘူးေလးျဖင့္ ဟိုထိုးဒီထိုးလုပ္ရင္း ဖန္သားတစ္ခု ကြဲသြားကာ အလင္းတန္းေလးတခု ေတြ႕သြားသည္။ ႏို႔ဘူးျဖင့္ ဖန္သားျဖင့္ ဆက္ခြဲသည္။ သူ႔သမီးကို လက္ဆြဲေခၚ၍ ထိုးထြက္လိုက္သည္။ ထိုစဥ္ ေအာက္မွ မီးဆိုင္းႀကီးပိ၍ မထႏိုင္ေသာသူတို႔၏ လက္အစံုေပါင္းမ်ားစြာက သူမေျခေထာက္ကို ဖက္ထားေလသည္။ လံုးဝမလႊတ္ေပးၾက။

"ကယ္ပါ ကယ္ပါ။ က်မ ေျခေထာက္ပိေနလို႔ ဆြဲထုတ္ေပးပါ"

သူမ ေအာ္ငိုေတာ့သည္။

"ကြ်န္မမွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ သနားၾကပါ။ လႊတ္ေပးၾကပါ ရွင္။ ကြ်န္မ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ လႊတ္ေပးပါ့မယ္"

ကေလးေတြကလည္း ငိုလွၿပီ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာက္မွလူမ်ားက သနား ၍ လႊတ္ေပးလိုက္ၾကသည္။

သူမသည္ အျပင္ေရာက္ေသာအခါ ဒုကၡသည္တို႔အား ေပးခဲ့သည့္ ကတိ အတိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာတို႔ကို မီးစေလာင္းဖုံးႀကီး ေဘးႏႈတ္ခမ္းေစာင္းမ်ားက ဓားတစ္လက္လို ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေနေလသည္။ ေခါင္းျပတ္ေန သူမ်ား၊ ကိုယ္တပိုင္း ျပတ္ေနသူမ်ား၊ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ ျဖစ္သြားသူ အေတာ္မ်ားသည္ ဟုဆိုသည္။

သူမတို႔ သားအမိ ၃ ေယာက္ မီးစေလာင္းဖံုးႀကီး အလယ္တြင္ ေရာက္ေန ခဲ့သည္မွာ အလြန္ကံေကာင္းလွသည္။ ဒီတခါေတာ့ ၎မီးဆြဲႀကီးသည္ သူမတို႔ကို ကယ္ခဲ့ေလၿပီ။ သမီးေလးမွာ ေျခေထာက္ တြင္တြင္က်ိဳး သြားေသာ္လည္း အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလသည္။

အေဖက ဝမ္းသာအားရ ငိုႀကီးခ်က္မျဖင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္ သမီးေလးကို ေကာက္ခ်ီလိုက္သည္။ သမီးမ်က္ႏွာက ဘိလပ္ေျမမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ျဖဴေဖြးေနသည္။ လက္ျဖင့္ ပြတ္ေသာ္လည္း ဖယ္မရ။ အေဖသည္ ငိုယိုရင္း သမီးမ်က္ႏွာကို ႀကိဳးစား၍ သုတ္ေပးေနေတာ့သည္။

***

ေရခဲေသတၱာ၊ အစားအေသာက္တို႔ အနီးတြင္ ပိတ္မိေနေသာသူတို႔သည္ သူ႔ထက္ငါ အစားအေသာက္မ်ားကို လုယူၾကေတာ့သည္။ ဒီကုန္တိုက္ႀကီး တြင္ ဘယ္ႏွရက္ ပိတ္မိေနမည္မသိ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ စားေသာက္ၾကသည့္အခါ မစင္စြန္႔ဖို႔ လိုအပ္လာသည္။ ပိတ္မိေနၾက သျဖင့္ ထိုေနရာ၌ပင္ မစင္စြန္႔ၾကရေလသည္။ ၃ ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ အစားအစာမ်ားပုပ္သိုးကာ အနံ ့အသက္မ်ားမွ အဆိပ္ျဖစ္ကာ အားလံုး ေသဆံုးကုန္ၾကသည္။

အစားအစာအပုပ္မ်ား၊ လူေသေကာင္ အပုတ္မ်ား အညစ္အေၾကး အနံ ့အသက္တို႔ေၾကာင့္ ကုန္တိုက္ႀကီးေဘးမွ အေဆာက္အအုံတို႔မွ လူမ်ားပင္မေနႏိုင္ဘဲ ထြက္ေျပးၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားကို မစြန္႔ခြာခဲ့ၾကေပ။ လုပ္အားေပးၾကသည့္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ ေစတနာသည္ ႀကီးမားလွပါေပသည္။

***

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကုန္တိုက္ႀကီး၏ အဲယားကြန္းမ်ားကို ညေနပိုင္းတြင္ ပိတ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ပူျပင္းလွေသာ ေႏြရာသီ အရွိန္ေအာက္ရွိ အဲယားကြန္းပိတ္ထားေသာ ကုန္တိုက္ႀကီးထဲတြင္ မေနႏိုင္၍ လူတခ်ိဳ႕ အျပင္ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ အသက္ခ်မ္းသာရာရေလသည္။

***

ဆမ္းပြန္း ကုန္တိုက္ႀကီးၿပိဳက်ေသာ အမႈကို ဦးေဆာင္၍ ေထာက္လွမ္း စစ္ေဆးသူမွာ ဒန္႔ေဂါ့ တကၠသိုလ္ (Dankook University) မွ ပါေမာကၡ အင္ဂ်င္နီယာ လန္ခ်န္း (Lan Chung) ျဖစ္သည္။ ပါေမာကၡသည္ ရီဂြ်န္း၏ မတရားယုတ္မာမႈ အစိုးရဝန္ထမ္းတို႔ လာဘ္စားမႈတို႔ကို အစအဆံုးေဖာ္ ထုတ္ခဲ့သည္။ တရားခြင္တြင္ ရီဂြ်န္းအား မေသမခ်င္း အက်ဥ္းေထာင္ ထဲတြင္ က်ေစရန္အထိ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ေပးဖို႔ အသိသက္ေသ လိုသည္။

ထို အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကိုသိေသာ အသိသက္ေသသည္ ကုန္တိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္သာရွိခဲ့သည္။ ကုန္တိုက္ပိတ္ရန္ အၾကံေပး ခဲ့ေသာ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ႐ုတ္တရက္ထူးဆန္းစြာ ေသဆံုး သြားေလေတာ့သည္။

***

၁၉၉၆ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္
အသိသက္ေသ မရွိသျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ကုန္သည္။

• ရီဂြ်န္း (ဥကၠ႒) - ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ၆ လ(ေပါ့ဆမႈ)

• ရီဟန္ဆန္း (ရီဂြ်န္း ၏သား)- ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ (မေတာ္တဆျဖင့္ လူေသေစမႈ)

• အစိုးရဝန္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ - ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ လ ႏွင့္ ေငြဒဏ္သိန္း ၃၀ စီ (လာဘ္စားမႈ)

အျပစ္မရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ားသာ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ ေပးခံရေလေတာ့သည္။

"လူေတြေသတာလည္း ေသတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္တို႔ပိုက္ဆံေတြ ဆံုးရႈံးရတာ လည္း ေျပာၾကဦး"

ရီဂြ်န္းသည္ သူ႔ကုမၸဏီမွ ပိုက္ဆံေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားသည္ကိုသာ တရား႐ုံး တြင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ေျပာေနေလသည္။

***

ကုန္တိုက္ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရေသာ ရီဂြ်န္းကုမၸဏီ မိသားစုသည္ ေဆြစဥ္ မ်ိဳးဆက္ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲေသာ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိ သြားေတာ့သည္။

ေသဆံုးသူ အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ သူတို႔မိသားစု၌ရွိေသာ ေငြျဖင့္ မလံုေလာက္ေပ။ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူတို႔ထံမွ ေကာက္ခံထားေသာ အခြန္ေငြမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ၾကရသည္။

လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးဒုကၡိတျဖစ္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ျပည္သူတို႔၏ေငြမ်ား အထိ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ရီဂြ်န္း မိသားစုသည္ ျပည္သူ႔အရြံဆံုး၊ အမုန္းဆံုး အပယ္ခံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။

***

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၄

ရီဂြ်န္းေထာင္မွ ထြက္လာသည္။ ဆင္းရဲသည္ဆိုသည့္ ဒုကၡ သူ႔အလွည့္ ေရာက္လာေသာအခါ သူ မခံစားႏိုင္ေတာ့ပါ။

• ဆင္းရဲသားမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ခဲ့ေသာ ရီဂြ်န္း

• လူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ခဲ့ေသာ ရီဂြ်န္း

• လူေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ဒုကၡိတျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ရီဂြ်န္း

• အသက္ရွင္၍ က်န္ခဲ့သူတို႔ကို ႐ူးသြတ္ေအာင္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားေပး ခဲ့ေသာ ရီဂြ်န္းသည္ ... ေထာင္မွထြက္လာၿပီး ရက္အနည္းငယ္တြင္ ႏွလံုးေသြးရပ္၍ ေသဆံုးခဲ့သည္။

***

ရီဂြ်န္း၏ သားျဖစ္သူ ေထာင္မွလြတ္လာေသာအခါ ေတာင္ကိုးရီး ယားႏိုင္ငံတြင္ ဆက္ေနရန္ သတၱိမရွိေတာ့ေပ။ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံသို႔ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေလသည္။ အလိုေလာဘ ႀကီးလြန္းသူတို႔၏ ဘဝနိဂုံးသည္ ႐ုပ္ဆိုးက်ည္းတန္ လွပါေပသည္။

***

၂၂ စကၠန္႔အလိုတြင္ အေသဆိုးျဖင့္ ေသၾကရမည္၊ ဒုကၡိတျဖစ္ေတာ့မည္ စသည္တို႔ကို လူေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္သည္ မသိခဲ့ၾက။

ထိုျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္လွ်င္ လူ႔ဘံုဘဝႀကီးသည္ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ကာ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေန၍ မရေသာ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္တိုက္ႀကီးၿပိဳက်သည့္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ အေသဆိုးပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရပါသည္။ ငရဲျပည္သည္ ဟိုးေျမေအာက္ အေဝးႀကီးတြင္သာ ရွိေနသည္မဟုတ္။ မိမိ၏ အနီးဆံုးတြင္လည္း ရွိေနတတ္ေလသည္။

ကၽြန္မတို႔သည္ ကံၾကမၼာကို ခန္႔မွန္း၍ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ပါ။ ယခုပစၥဳပၸန္တြင္ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါေစ၊ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ပင္ ခ်မ္းသာေနပါေစ၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေနပါေစ လာမည့္ ၂၂ စကၠန္႔အတြင္း၌ ပင္ အရာအားလံုးသည္ ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ သြားႏိုင္ေပ သည္။

ဘယ္အရာမွ မတည္ၿမဲျခင္းသည္သာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။

ထိုအမွန္တရားကိုသာ သိေနမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ လူသားမ်ားသည္ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ အတၱ မာန တည္းဟူေသာ မေကာင္းစိတ္မ်ား ေတာက္ေလာင္ၿပီး အဓိပၸာယ္မဲ့ ဘဝကို ျဖတ္သန္းစရာ လိုေတာ့မည္ မထင္ပါ။

***

ယခုအခါတြင္ ကြ်န္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ထိုစဥ္က ေတာင္ကိုရီး ယားကဲ့သို႔ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား အေဆာက္အအုံ ျမင့္မ်ားကို ေစ်းသက္သက္ သာသာျဖင့္ စတင္ ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္သူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား သတိရွိေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

***

မွတ္ခ်က္ - (ကြ်န္မေရးေသာ ေဆာင္းပါးတိုင္းမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။)

စာအကိုးအကား (References- Korea TV news , Wikipedia, PD interviews, 1995 년 서울 삼풍 book Pictures from 'Naver')
မေရႊမိုး (ကိုရီးယား)
ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.