ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံု၏ ပံုရိပ္ကို ပဲြစားမ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစလို


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရာ႐ုံးေရွ႕တြင္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာမည့္ ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ စက္မႈ(၁) လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ယာဥ္မ်ား မၾကာခဏပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိၿပီး ႐ုံးေရွ႕ကားလမ္းတြင္ ရပ္ထားေသာယာဥ္မ်ား၊ တြန္းလွည္းေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔ပြဲစားမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရာ႐ုံးေရွ႕မွာ ပြဲေစ်းတန္းငယ္ပမာ လူစည္လ်က္ရွိသည္။ ဤ႐ုံးမွ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာမည့္သူမ်ား ပုံစံခုနစ္မ်ဳိးကို One Stop Service ပုံစံျဖင့္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားသူ ၂ဝဝဝ အထိရွိၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၆ဝ ခန္႔ကလည္း ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားတို႔အတြက္ ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆုံးသြားေရာက္ အလုပ္လုပ္က္ိုင္ၾကလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ ပုံစံခုနစ္မ်ဳိးျဖင့္ သြားေရာက္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္ျဖင့္ ေန႔စဥ္လူဦးေရ ၁၅ဝဝ ခန္႔ သြားေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ ဏဲ (အလုပ္အကိုင္ျဖင့္သြားေရာက္ျခင္း)၊ PV ၊ PE ၊ PR ၊ PT ၊ PB ႏွင့္ PS ဟူ၍ အမ်ဳိးအစားပုံစံခုနစ္မ်ဳိးျဖင့္ သြားေရာက္လ်က္ရွိရာ ဘာသာေရးေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ သြားလာေသာ PR မွလြဲ၍ က်န္ေသာေျခာက္မ်ဳိးျဖင့္ သြားေရာက္လ်က္ရွိသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမား ေခၚယူမႈ ျပန္လည္ပြင့္လာသည္မွာ ႏွစ္လခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားလာသည့္ နည္းတူ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္က္ိုင္သူတို႔မွာလည္း မေလးရွား ႏိုင္ငံထက္ ပို၍မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထပ္မံ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ခြင့္ျဖင့္ျပန္လာကာ ပတ္စ္ပို႔အသစ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလည္းရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပြဲစားတို႔ေတာင္းေသာေငြ မ်ားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာကာ ကိုယ္တိုင္ပတ္စ္ပို႔ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ ပတ္စ္ပို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကိုယ္တိုင္တန္းစီ၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ား အတြက္သာ ကူညီသူတစ္ဦးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္၍ ၁ဝ ရက္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က ေဖာင္ျဖည့္ရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစြာ ျဖည့္ရေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ရြက္ တည္းျဖင့္ ေဖာင္ျဖည့္၍ ပတ္စ္ပို႔အတြက္$ ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝဝ သာ ကုန္က်ကာ အခက္အခဲမရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

၄င္းက '' ယခုပတ္စ္ပို႔ထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာ အရင္ကလို ပုံစံ(၁၉) မရွိေတာ့တာကို မသိတာရယ္၊ ပြဲစားေတြစကားကို ယုံၾကည္ၿပီး ပတ္စ္ပို႔ျမန္ျမန္ရမယ္ဆိုၿပီး ေငြေပးလိုက္လို႔ ေငြပါသြားတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနတယ္။ မနက္ပိုင္းမွာ ပတ္စ္ပို႔လာေလွ်ာက္သူေတြ တန္းစီေနခ်ိန္မွာ ႐ုံးပတ္ဝန္းက်င္ ကို အဖြဲ႕ေတြလႊတ္ၿပီး ပြဲစားေတြကို ရွင္းလင္းပါတယ္။ ၿပီးမွ စီနီယာအလိုက္ တန္းစီထားတဲ့အတိုင္း ၁ဝ ရက္နဲ႔ ပတ္စ္ပို႔ ေလွ်ာက္ထားသူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ တန္းမစီခ်င္လို႔ ပြဲစားစီအပ္တဲ့အတြက္ ပြဲစားလိမ္သြားတာကို ခံေနရတာ ၾကားေနရတယ္။ အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕ေပၚကလူေတြ ခံရတာမ်ားတယ္။ နယ္ေတြကေန ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္တဲ့သူေတြက ကုမၸဏီကမွာတဲ့ အတိုင္း ဒီေနရာဆို ဒီေနရာပဲေနတယ္။ တန္းစီၾကတယ္။ ကုမၸဏီကလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ပြဲစားလိမ္တာမခံရဘူး။ ျမန္ျမန္ လိုခ်င္တဲ့သူေတြ အလိမ္ခံရတာမ်ားတယ္။ နံနက္ပိုင္း ကင္းလွည့္ခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ့ ပြဲစားေတြ ထြက္ေျပးတတ္တယ္။ ပတ္စ္ပို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခကိုလည္း တရားဝင္ေၾကညာထား ၿပီးသားပါ။ ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝဝ ပဲက်ပါတယ္။ တန္းစီတဲ့စနစ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနပါၿပီ။ အခ်ိဳ႕လူေတြက ပြဲစားေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္တာ ေတြရွိေနတယ္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပြဲစားေတြကို ေျခခ်ဳပ္ရယူဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေန ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္စပ္မႈမရွိတဲ့ပြဲစားေတြက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လုပ္တဲ့ျပည္သူ ေတြကို အယုံလြယ္ေအာင္ေျပာဆိုၿပီး လိမ္လည္မႈေတြရွိေနတယ္ လို႔လည္း ၾကားေနရတယ္'' ဟု အဆိုပါ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏ္ိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ ေဖာင္ျဖည့္ေသာစနစ္ျဖစ္၍ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ စာမတတ္သူတို႔ကိုသာ အေဖာ္ေခၚခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရၿပီး နံနက္ပိုင္း ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ရန္ တန္းစီရာတြင္ ရန္ကင္းပန္းၿခံ အတြင္း တုံကင္စလစ္ေပးမည္ဟူ၍ လိမ္ညာေငြယူေသာ ပြဲစား မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာလဒုတိယပတ္ က ျပည္ပတြင္ေဆးကုသရန္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဇနီးေမာင္ႏွံထံမွ ပြဲစားက ပတ္စ္ပို႔အျမန္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟူ၍ ေငြမ်ားလိမ္သြား သည့္အတြက္ ထိုသက္ႀကီးရြယ္အို ေဆးကုသမည့္ႏွစ္ဦးမွာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး ႐ုံးအနီးရွိ စတိုးဆိုင္တစ္ခုမွလည္း ၾကားသိ ရသည္။
''ကြၽန္ေတာ္ပတ္စ္ပို႔လုပ္တာ ပြဲစားနဲ႔လုပ္တာ။ျမန္ျမန္ ရခ်င္လို႔ေလ။ ေငြက်ပ္ ၇ဝဝဝဝ ေပးရတယ္။ ဒီေန႔လုပ္တာပါ။ထိုင္းကိုသြားဖို႔အတြက္ပါ။ ဟိုမွာ လူခံရွိတယ္။ အင္းတေကာ္မွာ ေနတာ။ လယ္ပဲလုပ္တယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ အလုပ္မရွိလို႔ ရြာက သြားတဲ့သူေတြအဆက္အသြယ္နဲ႔ ထိုင္းမွာအလုပ္လုပ္ဖို႔ပါ။ ပတ္စ္ပို႔က အရင္လို ကုန္က်မႈမမ်ားေတာ့ပါဘူး။ ျမန္ျမန္ရခ်င္ ရင္ေတာ့ ပြဲစားနဲ႔လုပ္ၾကတာမ်ားတယ္'' ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အင္းတေကာ္မွ ကိုသန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္းျဖင့္သာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး နယ္စပ္မ်ားတြင္လည္း ပတ္စ္ပို႔မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံးေရွ႕ အမွတ္(၁)စက္မႈလမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ယာဥ္မ်ားရပ္နားထား၍ ရန္ကင္းႏွင့္ တာေမြသို႔ ျဖတ္သန္းမည့္ယာဥ္မ်ားမွာ ဟြန္းသံတညံညံျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ကားလမ္းေပၚမွ ပုံရိပ္တို႔ကိုျပသလ်က္ ရွိသည္။ ႐ုံးေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ လမ္းေပၚရပ္နားထားေသာ ကားမ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ားအား စည္ပင္မွရွင္းလင္းေစလို ေၾကာင္း၊ ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အလိမ္ခံရသူတို႔မွာ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အမႈမဖြင့္ လိုမႈေၾကာင့္ ပြဲစားမ်ား ပို၍ရဲတင္းလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပြဲစားမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံး၏ ပုံရိပ္အား ပြဲစားမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမရွိ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ထပ္မံမွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း-ေသာ္တာနမ့္စန္ ၊ဓာတ္ပံု-သစၥာ
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8548,interview,223,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17513,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,193,statement,59,technic,59,translate,34,video,1073,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံု၏ ပံုရိပ္ကို ပဲြစားမ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစလို
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံု၏ ပံုရိပ္ကို ပဲြစားမ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစလို
https://3.bp.blogspot.com/-sPqkpt3J7F0/WcI1qnIeCKI/AAAAAAABWos/y4nWaMEqXkUGLUIlJkvyur4lmxaw7vEMgCLcBGAs/s400/5.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-sPqkpt3J7F0/WcI1qnIeCKI/AAAAAAABWos/y4nWaMEqXkUGLUIlJkvyur4lmxaw7vEMgCLcBGAs/s72-c/5.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/09/blog-post_655.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/09/blog-post_655.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy