ေရရွည္စစ္ပြဲျဖစ္သြားနိုင္ေသာရခိုင္ေဒသ ---သရ၀ဏ္(ျပည္)

ယခုရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပါ ္ေနေသာအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွုမ်ားသည္ ယခင္အခါမ်ားကလို ပြဲျပီးမီးေသျဖစ္သြားမည့္ ေကာက္ရိုးမီး ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ ။ယခင္အခါမ်ားစြာကျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမွာ မုဒိန္းမွုတခုကိုအေျခခံ၍လည္းေကာင္း ၊ လူသတ္မွုတခုကိုအစျပဳ၍လည္းေကာင္း ၊ ဘာသာေရးေစာ္ကားမွုတခုကိုအေျချပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒါသအေလ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ ယခုေသာ္ကားထိုအေျခအေနမ်ားကိုေက်ာ္ခဲ့ျပီ ။ ျပသနာ၏အရင္းအျမစ္ကို သတိျပဳမိမွ ေျဖရွင္းရာတြင္ထိုအခ်က္မ်ားကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားတြက္ခ်က္ဖို့လိုပါလိမ့္မည္ ။ ပထမဆံုး မျဖစ္မေနထည့္သြင္းတြက္ခ်က္စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္မိုင္ေပါင္း၂၀၀ ခန့္နယ္စပ္ျခင္း ဆက္စပ္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏အရြယ္အစားနွင့္လူဦးေရကို ထည့္မတြက္၍မရေပ ။ ကိုယ့္နိုင္ငံနွင့္မဆိုင္ဘူးဟု မသိခ်င္၍မရ ။ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၅၆၉၉၀ စတုရန္းမိုင္ ရွိသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းသည္ ၂၆၁၂၂၇ စတုရန္းမိုင္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံထက္ ေလးဆခြဲ ၾကီးပါသည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့အေနာက္ဘက္အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာထက္ ေလးဆခြဲ ခန့္ငယ္ပါသည္ ။ နိုင္ငံအရြယ္အစားတြင္ ျမန္မာက ေလးဆခြဲၾကီးသျဖင့္ ထိုပထ၀ီေျမဧရိယာထဲတြင္ေနထိုင္ေသာ လူေတြကေရာ ဘယ္အခ်ိဳးအစား ရွိသလဲဟုသိရန္လိုအပ္ျပန္ပါသည္ ။ ျမန္မာသည္ နိုင္ငံၾကီးေသာ္လည္း လူဦးေရမွာ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၅၁.၄ သန္းပဲရွိပါသည္ ။ ျမန္မာ၏လူဦးေရသိပ္သည္းနွုန္း မွာ စတုရန္းတမိုင္တြင္ ပ်မ္းမ်ွ လူ ၁၉၆ ေယာက္ ေနထိုင္ပါသည္ ။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏လူဦးေရမွာ ၂၀၁၁ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၁၄၉ သန္း ရွိေနျပီး ယခု ၂၀၁၇ တြင္ ခန့္မွန္းေခ် ၁၆၃ သန္းရွိေနေလာက္ျပီဟု ပညာရွင္မ်ားကတြက္ခ်က္ခန့္မွန္းၾကပါသည္ ။ သန္း ၁၅၀ နွင့္ပင္တြက္ဦး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူဦးေရမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၃ ဆ ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံထက္ ေလးဆခြဲ ငယ္ေသာတိုင္းျပည္တြင္ လူဦးေရက ျမန္မာထက္ သံုးဆမ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ သူတို့နိုင္ငံသည္ နိုင္ငံကငယ္ လူေတြကမ်ားလြန္းသျဖင့္ ျပြတ္သိပ္ၾကပ္ေနရာ လူဦးေရသိပ္သည္းနွုန္းမွာ စတုရန္းတမိုင္လ်ွင္ ၂၈၆၄ ေယာက္ ၾကပ္ညပ္ေနရသည္ ။ တမိုင္လ်ွင္ ၁၉၆ ေယာက္ပဲေနထိုင္သည့္ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ယွဥ္လ်ွင္ေတာ့ နတ္ျပည္နဲ့ငရဲျပည္သဖြယ္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို့အတူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၊ ေရေကာင္းေရသန့္ရရွိမွု ၊ ပညာတတ္ေျမာက္မွု ၊ကေလးသူငယ္ေသဆံုးမွု၊ လူတဦးခ်င္း၀င္ေငြ စသည္တို့တြင္ ျမန္မာကအဘက္ဘက္ကသာလြန္ပါသည္ ။ျဖစ္စဥ္ကရိုးရိုးေလးပင္ျဖစ္သည္ ။ လူဦးေရစုျပံဳေပါက္ကြဲ၍ ေနစရာရွားပါးလြန္းေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ တတ္နိုင္သည့္နည္းလမ္းကိုသံုး၍ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာနိုင္ငံထဲသို ့၀င္လာၾကမည္ျဖစ္ေပသည္ ။ ၀င္လည္း၀င္လာၾကေပ၏ ။

ျမန္မာနိုင္ငံသို ့ဘဂၤလီမ်ားခိုး၀င္လာရျခင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို ့မကၠဆီကန္မ်ား၀င္ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားသလိုခဲရာခဲဆစ္လည္းရွိသည္မဟုတ္ပါ ။ ဘဂၤလားမွ ထိုင္းနိုင္ငံ ၊မေလးရွားနိုင္ငံမ်ားသို ့သြားရသလို ပင္လယ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္စြန့္စားသြားလာစရာလဲမလိုပါ ။ျခံစည္းရိုးမရွိ ၊ အုတ္တံတိုင္းမရွိ ၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မရွိ (ရွိလ်ွင္လည္း လာဘ္ေပးလလ်ွင္ေက်ာ္ျဖတ္၍ရေသာ ေခတ္က နွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာသည္ ) ။ ထိုအခါ ျမန္မာျပည္သို့ခိုး၀င္ရသည္မွာ ငွက္ေပ်ာသီးအခြံႏြွာစားသေလာက္ လြယ္ကူလွေတာ့သည္ ။ နတ္ျမစ္ကိုျဖတ္၍ေရလမ္းမွလာမလား ၊ နယ္စပ္ေတာစပ္ကိုျဖတ္၍တရားမ၀င္လာမလား၊ တရား၀င္နယ္စပ္ဂိတ္က ခနလိုလိုနွင့္၀င္လာျပီး ျပန္မထြက္ပဲေနမလား ။ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သာလာယံဇရပ္ၾကီးလိုျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္ ။ ၁၉၄၂ ခု၌ဘူးသီးေတာင္တြင္ မူဆလင္မိသားစု ၁၄ စု ( လူဦးေရ ၁၀၀ ) ခန္.သာ ရွိျပီး ၊၂၀၀၉ တြင္ ဘဂၤလီ လူဦးေရသည္ ဘူးသီးေတာင္၌ ၂၈၀,၀၀၀(နွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း) ၊ရခိုင္လူဦးေရ ၅၁၀၀၀ ( ငါးေသာင္းတစ္ေထာင္ )သာ ရွိေတာ.ရာ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ ဘဂၤလီ ၉၄ % ၊ရခိုင္လူဦးေရ ၆% သာ ရွိေတာ.သည္ ။ယခုအခါရခိုင္လူဦးေရထိုမ်ွပင္ မရွိေတာ့ပါ ။နွစ္ေပါင္းမ်ာစြာ အစိုးရအဆက္ဆက္လစ္လ်ဴရွုခဲ့ေသာဒဏ္သည္ အနာေဟာင္းၾကီးတခုလိုျမံုေနရာ ယခု၂၀၁၆ ၊၂၀၁၇ တြင္မွ ထ၍ျပည္စိမ္းမ်ားေပါက္ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ရာစုနွစ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဂရုမစိုက္ပဲပစ္ထားသည့္ဒဏ္ကိုယခုမွျပသနာအားလံုးစုျပံဳခံစားရျခင္းျဖစ္သည္ ။ဤကားရခိုင္ျပသနာ၏ပထမအေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲျပီးလူဦးေရ ေပါက္ကြဲေနသည့္ နယ္ေျမက်ဥ္းနိုင္ငံနွင့္အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ရမွုျဖစ္သည္ ။

ဒုတိယျပသနာမွာ ကမၻာကလက္မခံေတာ့သည့္အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္၀ါဒျဖစ္သည္ ။ ယခင္တေခတ္တခါက ကမၻာတြင္ေခတ္စားခဲ့ေသာ အစၥလာမ္အေျခခံ၀ါဒီတို့ ၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒတို့ကို ကမၻာကယခုေလာက္၀ိုင္း၀န္းမဆန့္က်င္ၾကေသး ။ ပါလက္စတိုင္းေခါင္းေဆာင္ ယာဆာအာရာဖတ္တို့ပင္အၾကမ္းဖက္၀ါဒကိုက်င့္သံုးခဲ့ၾကေသးသည္ ။ ေနာက္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္၀ါဒသည္ အေနအစားမေခ်ာင္ေတာ့ ။ ကမၻာကလက္မခံေသာ၀ါဒျဖစ္လာသည္ ။ 9/11 ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိုစမာဘင္လာဒင္၏ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ့ကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့အစည္းအျဖစ္ေၾကညာကာ သည္းၾကီးမည္းၾကီးလိုက္လံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ။ ပါကစၥတန္နိုင္ငံတြင္ပုန္းခိုေနေသာ အိုစမာဘင္လာဒင္ပင္လ်ွင္အေမရိကန္ Navy Seal တပ္ဖြဲ့၀င္မ်ား၏စီးနင္းတိုက္ခိုက္မွုတြင္ သုတ္သင္ခံခဲ့ရသည္ ။ အိုစမာဘင္လာဒင္ေသသြားျပီးေနာက္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ ့အားေလ်ာ့သြားသည္ ။ ၎ေနာက္တကမၻာလံုးတြင္ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့မ်ားသူ့ေနရာနွင့္သူ တစခန္းထေသာင္းက်န္းၾကေတာ့၏ ။ အဘူေဆယက္(Abu Sayyaf )အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ ၊ အက္ဘဒူလာအာဇမ္အဖြဲ ့ ( Abdullah Azzam Brigades)၊ အယ္လ္ရွာဘက္အဖြဲ့ ၊ အယ္လ္အူမာမူဂ်ာဟစ္ဒင္အဖြဲ ့ ၊ ဘိုကိုဟာရမ္အဖြဲ ့ ၊ ဟစ္ဘိုလာအဖြဲ ့၊ ဟစ္(စ္)ဘူးမူဂ်ာဟစ္ဒင္အဖြဲ့ သည္ျဖင့္ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့မ်ားကားစံုလွသည္ ။ ယခုေနာက္ဆံုးေပါ ္လာသည္ကား IS ေခါ ္ ( Islamic State of Iraq and the Levant ) ျဖစ္သည္ ။Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)ဟုလည္းေခါ ္သည္။ သူတို့ရက္စက္မွုကကမ္းကုန္ေအာင္ပက္စက္ယုတ္မာသည္ ။ လူကိုေလွာင္အိမ္ထဲထည့္ျပီးအရွင္လတ္လတ္မီးရွို ့သတ္သည္ ၊ ေရနွစ္သတ္သည္ ၊ေခါင္းျဖတ္သတ္သည္ ၊လည္လွီးသတ္သည္။ ျပန္ေပးဆြဲ၊ေငြညွစ္သည္ ၊ မုဒိန္းက်င့္သည္ ။ ျမိဳ့ရြာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးသည္ ။ ထိုအခါ တကမၻာလံုးက ထိုအစၥလာမ္အစြန္းေရာက္မ်ားကို ေအာ့နွလံုးနာကာ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ဖ်က္ၾကသည္ ။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးမဟာမိတ္မ်ားဖြဲ့ၾကသည္ ။အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုစစ္ဆင္ေရးမ်ားပူးေပါင္းလုပ္သည္ ။ သူတို့၏ဘ႑ာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္သည္ ။ သူတူို့ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ေငြလြဲေငြပို ့ျခင္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္သည္ ။ တျဖည္းျဖည္းနွင့္အၾကမ္းဖက္သမားတို့သည္ ေနစရာေနရာနည္းသထက္နည္းလာေနသည္ ။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုယခင္က ေပါ ္ေပါ ္တင္တင္ လက္ခံေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ ၊ဆီးရီးယား ၊ ပါကစၥတန္ ၊ အီရတ္စေသာနုိင္ငံမ်ားသည္ပင္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကိုကမၻာကလက္မခံေသာေၾကာင့္ ေပါ ္ေပါ ္တင္တင္ေထာက္ပံ့မွုမျပဳရဲတာေတြျဖစ္လာသည္ ။တေလာကမွ ကာတာနိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားကိုေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းစြတ္စြဲခံရကာ အိမ္နီးခ်င္းပင္လယ္ေကြ့အာရပ္နုိင္ငံမ်ားကသံတမန္အဆက္အသြယ္မ်ားျဖတ္ၾကသည္ ။ ထိုအခါ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ေနရာသစ္တြင္အနာဂါတ္၌ က်င္လည္က်က္စားနိုင္ရန္ေျခကုတ္ရနိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို တကမၻာလံုးတြင္လုိက္လံရွာေဖြၾကသည္ ။ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ လံုး၀အေျခစိုက္လို ့မရ ။ ထို့ေၾကာင့္ဖြံျဖိဳးမွုနည္းေသးေသာ အာဖရိက ၊ အေရွ့အလည္ပိုင္းနွင့္ အေရွ ့ေတာင္အာရွေဒသကိုမ်က္ေစ့က်လာၾကသည္ ။ ထိုအထဲကမွ မူဆလင္တို့ေျခကုတ္ရျပီးေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကိုပို၍ မ်က္ေစ့က်ၾကသည္ ။ထိုေနရာတြင္ အမ်ားစုသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ နယ္စပ္ေဒသလည္းျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမွုနည္းသည္ ။ ထို့အျပင္ နိုင္ငံတကာကိုအေၾကာင္းျပ၍ေကာင္းေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္တပ္သည့္လူမ်ိဳးေရးကိစၥကိုလည္းအေၾကာင္းျပေကာင္းသည္ ။ ဤသို ့ျဖင့္ဤေဒသကိုအၾကမ္းဖက္သမားတစုစတင္လွုပ္ရွားလာျခင္းျဖစ္သည္ ။ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရကာစကလည္း မူဂ်ာဟစ္ဒင္တို ့သည္ ရခိုင္ေဒသကို ပါကစၥတန္နိုင္ငံထဲေပါင္းထည့္ဖို့ၾကိဳးစားခဲ့ၾကဖူးသည္ ။အေရွ့ပါကစၥတန္အစိုးရကလက္မခံသျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ေပ ။

ရခိုင္ေဒသတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းျပ၍လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းေနေသာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္မွာ အာတားအူလာ ( Ata Ullah ) ( ေခါ ္) အဘူအမာဂ်ဴနူနီ (ေခါ ္) အမီယာအဘူအမၼာ (ေခါ ္) ဟာဖစ္တိုဟာ (Hafiz Tohar )ျဖစ္သည္ ။အင္တာနက္ေပါ ္လြွင့္တင္ေသာဗီဒီယိုဖိုင္ထဲတြင္ သူ ့နာမည္ကို အဘူအမာဂ်ဴနူနီ ဟုသာစာတန္းထိုးသည္ ။ ထို အာတားအူလာ (ခ) အဘူအမာ ဆိုသူ၏ဖခင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ (သူတို့အဆိုဘာသာေရးဖိနွိပ္မွုေၾကာင့္)ထြက္ေျပးခဲ့သူျဖစ္သည္ ။ ေျပာရလ်ွင္ယခုအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းေနသူသည္ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ရခိုင္သို ့ေရာက္ဖူးေသာ (သို့မဟုတ္ )ရခိုင္တြင္ေနဖူးေသာ ဘဂၤလီျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ ။ အာတားအူလာကို ပါကစၥတန္နိုင္ငံ ကရာခ်ိျမိဳ့တြင္ေမြးဖြားသည္ ။အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ အူလာတို့မိသားစုသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံမကၠာျမိဳ့သို့ေျပာင္းေရြွသည္ ။ထိုနိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္မစ္ ဘာသာေရးေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ဆည္းပူးသည္ ။ထို့ေနာက္ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံမွ ၂၀၁၂ တြင္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္ ။ အူလာသည္ ပါကစၥတန္ရွိတာလီဘန္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ထံတြင္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္နည္းမ်ားကိုသင္ယူခဲ့သည္ဆို၏ ။ ထို့ေနာက္လစ္ဗ်ားနုိင္ငံတြင္အၾကမ္းဖက္သင္တန္းတက္သည္ဆို၏ ။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန ့ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြာခဲ့ေသာရဲကင္းစခန္းမ်ားတျပိဳင္တည္းစီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမွာ အူလာေခါင္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အူလာသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာေနာက္လိုက္မ်ားကိုေခါ ္၍ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာနယ္စပ္သို ့ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ထိုနယ္စပ္ရဲကင္းစခန္းမ်ားတိုက္ခိုက္ခံရျပီး ခုနစ္ရက္ခန့္ၾကာေသာအခါ အြန္လိုင္းတြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္လ္တခုလြွင့္တင္ခဲ့ျပီး ထိုဗီဒီယိုဖိုင္လ္၌ ျမန္မာနိုင္ငံရခိုင္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ခိုက္မွုမွာ သူတို့လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အူတားကေၾကညာခဲ့သည္ ။အူတားတို့အဖြဲ့သည္ မူလက Harakah al-Yaqin ဟူေသာအဖြဲ့ကိုတည္ေထာင္ၾကသည္ ။ထိုအဖြဲ့နာမည္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းလွုပ္ရွားမွုအဖြဲ ့ ( Faith Movement ) ျဖစ္သည္ ။ ေသခ်ာမွု လွုပ္ရွားမွုအဖြဲ့ ( Movement of Certainty ) ဟုလည္းအမည္ရသည္ ။ေနာက္ေတာ့ သူတို့အဖြဲ့ကို ရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ရင္းတပ္ဖြဲ့ ( Arakan Rohingya Salvation Army ) ဟု ဖြဲ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအဖြဲ ့ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္က အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန့တြင္ေၾကညာခဲ့သည္ ။ ထိုအဖြဲ့သည္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္နံနက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ နွင့္နယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္ကို၀င္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ တရားခံအဖြဲ့ျဖစ္သည္ ။ ထိုတိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္မွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ့၀င္ ၁၁ ဦးနွင့္လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးအရာထမ္းတဦးက်ဆံုးခဲ့သည္ ။

ထို့ေၾကာင့္ဤရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျပသနာကိုၾကည့္ေသာအခါ လူဦးေရအလြန္ထူထပ္ေနေသာ နိုင္ငံနွင့္ကပ္လ်က္ေနရသည့္အျဖစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအလြန္ေပါမ်ားသျဖင့္ ဘဂၤလီတို ့မ်က္ေစ့က်သည့္အျဖစ္ ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာတို့ထိုေဒသတြင္ လူျခံဳေရးနွင့္ လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးအားနည္းခဲ့သည့္အျဖစ္ ၊အာတားအူလာတို့လိုအစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့မ်ား ရခိုင္ေဒသသို ့၀င္လာျပီးအၾကမ္းဖက္မွုကိုလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္သည့္အျဖစ္ တို ့သည္ ရခိုင္ျပသနာ၏အဓိကျပသနာမ်ားျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါ ထိုေဒသတြင္အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီ ။ မည္သို့ဆက္တိုက္ၾကမည္နည္း ။ ယခင္ကျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဗ.က.ပ အပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ေယာက္်ားျပီျပီ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္၍ သူနတ္ကိုင္ကာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းအစိုးရကိုဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ေသနတ္ကိုေသနတ္ျခင္း၊စစ္တပ္ကိုစစ္တပ္ျခင္း ေပါ ္ေပါ ္ထင္ထင္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ၾကသည္ ။ ယခုအခါဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအပါအ၀င္ တကမၻာလံုးမွာရွိေသာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ့မ်ားသည္ ထိုသို ့မဟုတ္က် ။ အရပ္သားရြာသူရြာသား ၊ ျမိဳ့သူျမိဳ့သားမ်ားနွင့္ေရာေနွာေနကာ အလစ္အငိုက္တြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျပီး လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားေရာက္လာပါက အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာရြာထဲျမိဳ့ထဲသို့ထြက္ေျပးၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ ရြာမ်ား၊ ျမိဳ့မ်ားတြင္လည္းသူတို့နွင့္အလိုတူအလိုပါမ်ားလည္းရွိေနသည္ ။ အလိုတူအလိုပါမဟုတ္သူ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုလည္း ဘဂၤလီထဲမွာရွိေနသည္ ။ ထိုအခါသမားရိုးက်စစ္ဆင္ေရးမ်ားလို တရြာလံုးကိုအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူဟူ၍ ၀င္ေရာက္နွိမ္နင္း၍မရ ။ ျမင္ျမင္သမ်ွပစ္ခတ္၍မရ ။သူတို့ယုတ္ယုတ္မာမာျဖင့္ ကေလးနွင့္သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကိုေရွ့ကတင္ကာတက္လာတတ္ၾကသည္။ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ရအခက္မပစ္ရအခက္ျဖစ္သည္ ။ မဲသေ၀ါ၊၀မ္ခသစ္ ၊ မုန္ကိုး၊စီစီ၀မ္တာပန္ ၊ ကြမ္းလံုတိုက္ပြဲမ်ားလို ဟိုဘက္သည္ဘက္ ၾကီးမားေသာစစ္အင္အားျဖင့္မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ရင္ဆိုင္တိုက္ရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလ်ွင္ အာတားအူလာတို့အသံုးျပဳေသာဗ်ဴဟာမွာ အျခားကမၻာ့အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားနည္းဗ်ဴဟာလိုပင္ လစ္လ်ွင္လုပ္မည္ မလစ္လ်ွင္ထြက္ေျပးမည္ ဟူေသာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္ ။ ဘယ္ကိုသူတို့ေျပးၾကသနည္း ။သူတို့သည္ ေမယုေတာင္တန္းေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသို့လည္းေျပးၾက၏ ။

အာတားအူလာ ျမန္မာလံုျခံဳေရးလက္ခ်က္ျဖင့္ေသျပီဟုယူဆေနရာမွ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန့တြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္လ္တခုအင္တာနက္တြင္တင္၍ျပန္ေပါ ္လာသည္ ။ သူ ့ကိုယ္သူ ARSA ၏စစ္ဦးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ဟုေလက်ယ္ကာသူတို့သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ခံစစ္ကိုေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စကၠန့္ ၃၀ စာ ထုတ္လြင့္သြားသည္ ။ ထိုဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ အာတား အူလာသည္ ျခံဳပုတ္ထူထပ္ေသာ ေတာေတာင္ထဲတြင္ရိုက္ထားျခင္းျဖစ္ျပီးသူ ့ေဘးတြင္ေမာင္းျပန္ေသနတ္ကိုကိုင္ထားေသာမ်က္နွာဖံုးတပ္ထားသည့္ လူနွစ္ဦး ဘယ္ညာရံလ်က္ရွိသည္ ။ ထုိသို ့အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က်င့္သံုးေသာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာစစ္တပ္က ေက်းရြာမ်ားအတြင္းအတင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လ်ွင္အျပစ္မဲ့ မူဆလင္မ်ား ၊သူတို့အေခါ ္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုျမန္မာစစ္တပ္ကသတ္ေနပါသည္ဆိုျပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ကမၻာသို့လီဆယ္တိုင္ၾကားၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ Twitter ၊ Facebook ၊ Youtube စေသာဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား တြင္ ပံုမ်ားစာမ်ားတင္ကာ သူခိုးကလူဟစ္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ရွိေနေသာ ဘဂၤလီမ်ားသည္ ဤသို ့လုပ္တတ္သည္မဟုတ္ ။ နိုင္ငံျခားတြင္ရံုးခန္းမ်ားျဖင့္အခန့္သားထိုင္ေနၾကေသာ ျပည္ပေရာက္ရိုဟင္ဂ်ာအားေပးဆရာၾကီးမ်ားကထိုအကြက္မ်ားကိုေရြွ ့ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာခဲ့ဖူးသည္ ။ ထို၀ါဒျဖန့္စစ္ဆင္ေရးတြင္အေ၀းေရာက္ဘဂၤလီမ်ားကအလြန္စနစ္က်သည္ ။သတင္းဌာနေပါင္းစံုကို ဟုတ္တာေတြေရာမဟုတ္တာေတြေရာ ၂၄ နာရီေတာက္ေလ်ွာက္သတင္းမ်ားပို ့ေနသည္ ။ BBC ၊ RFA ၊CNN ၊Channel News Asia စသည္တို့တြင္ ထိုသူမ်ားပို ့ေသာသတင္းမ်ားလြွမ္းမိုးေနသည္ ။ နိုင္ငံတကာဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္သူတို့တင္ေသာသတင္းမ်ားက ေျပာင္းျပန္ေနရာယူေနသည္ ။က်ြန္ေတာ္တို့သည္ေၾကးမံု၊ျမန္မာ့အလင္း၊ MRTV ၊ ျမ၀တီရုပ္သံ ၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးေဖ့စ္ဘြတ္ေလာက္နွင့္ပဲ ျပီးေန၍မရ ။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန (သို့မဟုတ္ ) သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာနမွ ကမၻာ့ ဆိုရွယ္နက္၀ါ့ခ္မ်ား လူမွုကြန္ယက္မ်ားတြင္ ရခိုင္သတင္းမွန္ကိုနိုင္ငံတကာသို့အဂၤလိပ္စာနွင့္ျဖန့္ျပီး သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားအခ်ိန္နွင့္တေျပးညီတင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ (ယခင္အၾကိမ္ၾကိမ္က်ြန္ေတာ္ေျပာဖူးသည္ ) ။ က်ြန္ေတာ့္ကို အဂၤလိပ္လိုေျခပေရးေပးပါဟုမိတ္ေဆြမ်ားကေျပာရာ ဤကိစၥသည္အေပ်ာ္တမ္းအေနနွင့္တေယာက္နွစ္ေယာက္က ဘဂၤလီမ်ား၏ေဖ.စ္ဘြတ္ ၊တြတ္တာအေကာင့္မ်ားတြင္တက္ေရးရမည္မဟုတ္ ။ အင္နက္ေကာင္းေကာင္းသံုးလို့ရေသာရံုးခန္းတစ္ခန္းတြင္ ၊လစာေပးခန့္ထားေသာ အိုင္တီနည္းပညာအသင့္အတင့္နားလည္ျပီး အဂၤလိပ္လိုအတန္အသင့္ေရးနိုင္ေသာ လူငယ္ လူၾကီး လူသံုးဆယ္ ေလးဆယ္ေလာက္နွင့္ ၂၄ နာရီလံုးလံုးအဆိုင္းမ်ားခြဲ၍ေတာက္ေလ်ွာက္၀ါဒျဖန့္တိုက္ပြဲဆင္ေနရမည္ျဖစ္သည္ ။ ဘဂၤလီသတ္၍ေသရေသာျမန္မာတပ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ့၀င္မ်ား၊ ရခိုင္ျမန္မာျမိဳ ၊ဒိုင္းနက္ ၊မရမာၾကီး၊ကမန္စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားဓါတ္ပံုကိုဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္တင္ရမည္ ။ သူတို့ေထာင္ေသာမိုင္းမ်ား၊ဖမ္းမိေသာလက္နက္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ေသာပစၥည္းမ်ားဓာတ္ပံုကို အင္တာနက္တြင္တန္ျပန္ေျခပကာတင္ရမည္ ။သူတို့သတ္၍ေသရေသာဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မိသားစုဓာတ္ပံုမ်ားကိုတင္ကာတန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ရမည္ ။ အေမရိကန္ ၊ျဗိတိန္စေသာသံရံုးမ်ားမွထုတ္ျပန္သည့္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့ကိုရွုတ္ခ်ေသာေၾကျငာခ်က္မ်ားတင္ရမည္ ။ ယခုေသာ္သူတို့ဘက္မွသာ မုသာ၀ါဒမ်ားေတာက္ေလ်ွာက္တင္ကာကမၻာ့မီဒီယာကိုလြွမ္းမိုးထားသည္ ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ္လည္း မည္သူမ်ွဤမ်ွၾကီးမားေသာအလုပ္ကို ေတာက္ေလ်ွာက္မလုပ္နိုင္ ။ သက္ဆိုင္သူ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကလုပ္ရမည္ ။

ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဘက္က ထိုသို့၀ါဒျဖန့္ရာတြင္ အလြန္စနစ္တက်လုပ္ေနသည္ ။ေနာက္ဆံုးတြင္ယခုအခါ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္္ေရးနွင့္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီမွ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ့နယ္ ျပည္သူ ့လြွတ္ေတာ္အမတ္ အဒူေရာ္ဇက္ (ေခါ ္) ဦးေရြွေမာင္လို ဘဂၤလီကပင္ အရိပ္ေနေနအခက္ခ်ိဳးခ်ိဳး ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို ့၏ နား၇ြက္ကိုတံေတြးဆြတ္ျပီး ရာဇသံေပးသလိုလို ျခိမ္းေျခာက္သလိုလို ျဖင့္အင္တာနက္တြင္ေၾကညာခ်က္ေတြဘာေတြထုတ္ေလသည္ ။ယခုအခါ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ေရာက္ေနသည္ဟုယူဆရေသာ ဦးေရြွေမာင္(ေခါ ္)အဒူေရာ္ဇက္္ေလက်ယ္နိုင္သည္မွာ သူ ့အစြမ္းေၾကာင့္ခ်ည္းမဟုတ္ ။ ေနာက္ကြယ္မွေထာက္ပံ့ေနေသာ ဆရာၾကီးမ်ားရွိ၍သာျဖစ္လိမ့္မည္ ။ အဒူေရာ္ဇက္(ေခါ ္) ဦးေရြွေမာင္၏မိဘမ်ားသည္ျမန္မာနိုင္ငံသားမဟုတ္ဟုလည္းသိရသည္ ။ သူ ့ဖခင္အဒူဟာဒီသည္ သက္ေသခံကတ္ျပားအမွတ္ (A.K 092352)နွင့္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ျပားအမွတ္ ၁၁/ဘသတ(ယ) ၁၂၀၉၂၈ ကိုကိုင္တြယ္ထားသည္ဆို၏ ။ဘူးသီးေတာင္တြင္ေနသည္ ။ဘူးသီးေတာင္တြင္ကြယ္လြန္သည္။ ဦးေရြွေမာင္(ခ) အဒူေရာ္ဇက္၏ မိခင္မွာလည္းနိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ဘဂၤလီတဦးျဖစ္ျပီး အမည္မွာ အာဇီဇာေဘေဂါင္ဟုေခါ ္သည္ ။သက္ေသခံကတ္ျပားအမွတ္ (A.K 092353) ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည္ဆို၏ ။ ထုိမိဘနွစ္ပါးမွေမြးလာေသာ ဦးေရြွေမာင္သည္ မည္သို ့မည္ပံု ျမန္မာနိုင္ငံသားလက္မွတ္ ၁၂/ပဇတ (နိုင္) ၀၃၆၃၀၆ ကိုရျပီးလြွတ္ေတာ္ထဲ၀င္ထိုင္္နိုင္ခဲ့သလဲမသိပါ ။ထိုအခ်ိန္ကဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အုပ္စိုးေသာအခ်ိန္ပင္မဟုတ္ေသး ။ န.အ.ဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္ပါသည္ ။ သူနွင့္တျပိဳင္နက္အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ထဲသို့ေရာက္လာေသာ ေမာင္ေတာျမိဳ့နယ္ျပည္သူ ့လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ေအာင္ေဇာ္၀င္း(ေခါ ္) ေဇာ္ကီအာမက္မွာလည္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွပင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံကာ လြွတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာသူျဖစ္သည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြက္ ဘဂၤလီမဲဆႏၵရွင္ငါးသန္းရွိသည္ဟု ဦးေရြွေမာင္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္ ။ ထားေတာ့ဒါကဆိုလိုရင္းမဟုတ္ ။လိုရင္းမွာ ဘဂၤလီမ်ားသည္သူတို့ခ်ည္းမဟုတ္။ေနာက္ကြယ္ကေထာက္ပံ့ကူညီမွုေကာင္းေကာင္းရွိသည္ ။ ျပည္တြင္းကလည္းသူခိုးကိုဓားရိုးမကမ္းၾကဖို့လိုသည္ ။

ထို့ေၾကာင့္ ဦးေရြွေမာင္ေရာအာတားအူလာေရာဖင္ေခါင္းက်ယ္ေနနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့လက္နယ္၀ယ္ဖို့ေငြေတြဘယ္ကရသနည္း။ အင္တာနက္တြင္ပလူပ်ံေနေအာင္တင္ေနေသာသတင္းနွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ရံုးခန္းနွင့္အလုပ္သမားမ်ား ကိုဘယ္သူေတြက ေငြအားေထာက္ပံ့ေနသနည္း ။နိုင္ငံတကာအစည္းအေ၀းအားလံုး ေဆြးေနြးပြဲအားလံုးဘဂၤလီေတြတက္နိုင္ေအာင္ေငြေတြဘယ္ကရသနည္း။ ကမၻာအနွံ့ဆႏၵျပပြဲမ်ားလုပ္နိုင္ရန္ေငြေတြမည္သည့္ေနရာကရသနည္း။ သိပ္ျပီးေတာ့လည္းခက္ခက္ခဲခဲမဟုတ္ ။ ARSAအၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္အာတားအူလာ ၏လာရာလမ္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္လ်ွင္သိနိုင္သည္ ။ သူဘယ္နိုင္ငံမွာေမြးသလဲ ၊ဘယ္မွာၾကီးသလဲ ၊ဘယ္မွာ စစ္ပညာသင္သလဲ ။ ထိုနိုင္ငံမ်ားအမည္ကိုၾကည့္သည္နွင့္ ဦးေရြွေမာင္ေရာ၊အာတားအူလာေရာ၊အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီေတြေရာ ဘယ္အဖြဲ့ေတြ၏ေထာက္ပံ့မွုကိေကာင္းေကာင္းရကာ ဤမ်ွလက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္ေနေၾကာင္းသိနိုင္သည္ ။အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့ဟုအမည္တပ္ခံရမွာကိုေၾကာက္ေသာ အာတားအူလာက “က်ဳပ္တို့ဟာအၾကမ္းဖက္သမားေတြမဟုတ္ဘူး ၊ က်ဳပ္တို့အခြင့္အေရးကိုျပန္ရဖို့လာခဲ့တာ ။ရက္စက္ၾကမ္းၾကုတ္ျပီးမမ်ွတတဲ့အစိုးရလက္ထဲကေန က်ဳပ္တို ့အခြင့္အေရးေတြကိုျပန္ရေအာင္လုပ္ဖို့က ဘုရားသခင္အလႅာရဲ့ဆႏၵပဲ “ အၾကမ္းဖက္မွုကိုဘုရားနာမည္အလြဲသံုး၍ဖံုးကြယ္ခဲ့သည္ ။

သူတို့ကိုတန္ျပန္တိုက္ခိုက္ဖို့ဆိုလ်ွင္ေရရွည္အစီအမံေတြခ်ဖို့လိုသည္ ။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားမိုင္ ၂၀၀ ခန့္ကိုအုတ္တံတိုင္းခတ္ရမည္ ။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ဘဂၤလီတို ့လူဦးေရအခ်ိဳးညီသြားေစရန္ ဘဂၤလီရြာၾကီးမ်ားတ၀ိုက္တြင္ ျမန္မာ-ရခိုင္ရြာမ်ားတည္ေပးရမည္ ။ တတ္နိုင္လ်ွင္ နွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ထက္၀က္ေလ်ွာ့ေပါ့ေပးျပီးထိုရြာမ်ားတြင္သြားေရာက္ေနထိုင္လိုပါက ေနထိုင္ခြင့္ေပးရမည္ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ရွာေဖြျပန္ေခါ ္ျပီးေျမမ်ားေ၀ျခမ္းေပးကာရြာတည္ေပးရမည္ ။ အခ်ိန္ယူကာ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ရမည္ ။ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒကို ယခုအတိုင္းခိုင္မာစြာကိုင္စြဲထားရမည္ ။ အဂတိလိုက္စားေသာ လ.၀.က ၀န္ထမ္းမ်ားကိုျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးရမည္ ။ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္အင္အားကို ျပသနာျဖစ္မွတိုးျမွင့္ခ်ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ အျမဲတမ္းတပ္ရင္းတပ္မအျဖစ္တိုးျမင့္ခ်ထားသင့္သည္ ။ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာလို ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုေန့စဥ္အသံုးျပဳ၍နယ္ျခားေဒသမ်ားကိုစစ္ေဆးရမည္ ။ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အေမရိကန္၊အစၥေရးစေသာအၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးအေတြ ့အၾကံဳရွိနိုင္ငံမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ။ မီဒီယာစစ္ပြဲ၏အေရးပါပံုကိုသိျပီး ၀ါဒျဖန့္ခ်ိေရးအဖြဲ ့ျဖင့္အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ အာတားအူလာကိုအေသျဖစ္ေစအရွင္ျဖစ္ေစဖမ္းဆီးရမိသည္အထိနိုင္္ငံတကာနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ။

ဆိုလိုရင္းအခ်က္ကား ယခုျဖစ္ပြားေနေသာရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအၾကမ္းဖက္မွုသည္ ယခင္ၾကံဳခဲ့ဖူးေသာ မိတၳီလာ ၊ ေတာင္ကုတ္စေသာအေရးအခင္းမ်ားလိုပြဲျပီးမီးေသ ခနေလးနွင့္ ျပီးသြားမည္မဟုတ္ ။ ေပ်ာက္ၾကားစစ္ျဖစ္သျဖင့္စစ္ေရးအရလဲၾကာမည္ ။သံတမန္ေရးအရလဲဖိအားမ်ားစြာရွိမည္။ ၀ါဒျဖန့္ဆိုရွယ္မီဒီယာတိုက္ပြဲ၌လည္းၾကာမည္ ။ အနည္းဆံုး ေလးငါးဆယ္နွစ္ဖိဖိစီးစီးဆက္တိုက္လုပ္ရမည္ ။ ယခင္အခါကလို နယ္ေျမေအးခ်မ္းျပီဆိုျပီး ျပန္ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့လ်ွင္ပိုမိုၾကီးမားေသာ ျမိဳ့သိမ္းအၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရး နွင့္ေတြ ့ရမည္ ။ အက်အဆံုးပိုမိုမ်ားျပားမည္ ။အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုေသေၾကမည္။ ယခုလည္း ေပ်ာက္ၾကားနည္းျဖင့္တိုက္ေနသည္ ျဖစ္ရာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကိုအကာအကြယ္ယူ၍ အမွည့္ေခ်ြေသာနည္းျဖင့္ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရထဲမွာ အခ်ိန္ယူကာစဥ္ဆက္မျပတ္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုအစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ကပါ ဖိဖိစီးစီးေျမလွန္ရွာေဖြေျခမွုန္းသင့္ပါေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင့္ၾကည့္News Watch ဂ်ာနယ္
၁.၉.၂၀၁၇
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.