ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အျပဳသေဘာေျဖရွင္းရန္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးကို ႀကိဳဆိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အျပဳသေဘာေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္အေရးေျဖရွင္းရန္ ပူးေပါင္းခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ၊ ၎က ဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ရခိိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီျပသာနာ၊ အစိုးရ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ လတ္တေလာ ရခိုင္ျပသာနာမ်ားသည္ အမုန္းတရားႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားက အဓိကျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ ခြဲျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသြးကြဲေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ကို မလိုလားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႕ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံကို အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

သက္တမ္းႏုေနေသးသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အမ်ားအျပားရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲက အမ်ားစုသည္ ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူၿပီး ပံုမွန္ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေနၾက စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႕ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မတို႔ဟာ သက္တမ္းႏုနယ္ၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုပါ။ ျပႆနာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔က ဒါေတြ အကုန္လံုးကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားပါမယ္”၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာ၌ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စစ္ဆးမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြ႕ံေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အစြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းကို အရင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနသည့္ မူဆလင္မ်ားအေရး ေလ့လာလိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အားလံုးကို အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ၾကားပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္အတြင္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အင္အားကို လိုသေလာက္ပဲသံုးစြဲကာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အမွန္တကယ္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသူမ်ား ေသဆံုးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိန္၀င္းက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာပြဲမတိုင္မီ သတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အ၀ိုင္းမ်ားကလည္း အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျပႆနာသည္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မည္သူ႔မွာတာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားေျပာစရာမရွိေၾကာင္း Unicef မွ လက္ေထာက္ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Mr Paul Edardsက  မိန္႔ခြန္းအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းကို ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆိုပါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းေျပာပြဲအခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ ၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

 ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.