“ေသနတ္” ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ “ဒီမုိကေရစီ” ျဖစ္မွ ... ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတို႔ရဲ႕ “လက္နက္/မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈႀကီး”


တစံုတေယာက္က ေခ်ာက္ခ်လိုက္လို႔ ေပၚလာရတာ ဟုတ္ပံုမရ ပါဘူး။ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကားက ပံုမွန္လည္ပတ္ေနမႈ ရုတ္တရက္“ဂ်မ္း” ျဖစ္ၿပီး ေပၚလာရတဲ့ပံုပါပဲ။
“သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း” ဆုိတာ“ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း”တို႔လို ခရုိနီႀကီးေတြ၊ အာဏာပုိင္ႀကီးေတြ၊ အဆင္ျမင့္လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းေတြကို ဆုိလုိတာပါ။ “ပံုမွန္လည္ပတ္ေနမႈ” ဆုိတာက သူတို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားက ဆက္ဆံမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ၊ နားလည္မႈေတြကို ေျပာတာပါ။
“ ၿဖိဳးကိုကိုဆန္း”တို႔လုိ ခရုိနီႀကီးေတြ(ယခုအမည္သစ္ “တုိက္ကြန္း”) အာဏာပုိင္ေတြအၾကားက ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈဆုိတာ အရိပ္တစ္ထြာျပလုိက္ရင္ “ခါကာဘုိရာဇီေတာင္” ေလာက္ရွိတဲ့ အေကာင္ႀကီးေတြကို ျမင္ေစထင္ေစတဲ့၊ ညက္ၿပီးေညာေနတဲ့ ဆက္ဆံမႈ မ်ိဳးပါ။ “အဝင္ညက္ၿပီး အထြက္လြယ္”တဲ့ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ပါတယ္။
ခရုိနီ/တုိက္ကြန္းေတြနဲ႔တခ်ိဳ႕စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း/သစ္ေတြအၾကားကဆက္ဆံေရးဆုိတာဟာခမည္းခမက္၊သမက္ေယာကၡ၊ ေသြးရင္းသားရင္း၊ တေလွထဲစီး တခရီးထဲသြား။

ရုတ္တရက္ “ဂ်မ္း” ျဖစ္ၿပီး ေပၚလာရတာျဖစ္တယ္ဆုိတာက ဘယ္လိုအေၾကာင္းအခ်က္ရွိလို႔ ဒီလိုထင္ျမင္ယူဆရေစတာလဲ။
လူသိရွင္ၾကား ေျပာစကားႏွစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ဒီေကာက္ခ်က္ကို ခ်ၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။
တစ္ေယာက္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း/စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း(ဗိုလ္) ဦးရဲထြဋ္။ ေနာက္ တစ္ေယာက္က ေနျပည္ေတာ္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေဇာ္ခင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေတြပါ။ အေကာင္ႀကီးေတြပါ။
ၿပီးေတာ့ “ေသနတ္နဲ႔လံုၿခံဳေရး” ဆိုတာ သူတုိ႔ကၽြမ္းတဲ့ ေတာ၊ သူတုိ႔က်က္စားတဲ့ အပုိင္စားနယ္ေျမပဲ မဟုတ္ပါလား။

ဒီလိုလူေတြက ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚမွာေျပာတဲ့စကားေတြကုိ ၾကည့္ပါ။
သူတို႔ေျပာဆုိခ်က္ေတြကသူတုိ႔နဲ႔ခရုိနီတုိက္ကြန္းေတြအၾကားမွာ ကၽြန္းကုိင္းမွီကုိင္းကၽြန္းမွီဆက္ဆံေရးနဲ႔အျပန္အလွန္နားလည္ မႈ ဘယ္အတုိင္းအတာထိရွိေနသလဲဆုိတာကို အထင္အရွား ထင္ဟပ္ ညြန္ျပေနပါတယ္။
သူတို႔ေျပာတာေတြက ဝတ္ေက်တမ္းေက်(ဖာ)ေထးေပးရံုသက္သက္ မကပါဘူး။ အျပန္အလွန္အကာအကြယ္ေပးေနၾကတာ၊ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကတာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေပးေနၾကတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ သိသာျမင္သာေစပါတယ္။ ထင္ရွား ေစပါတယ္။
ဆုိရွယ္မီဒီယာမွာျပန္႔ေနတဲ့ ျပန္ဝန္ေဟာင္း(ဗိုလ္) ဦးရဲထြဋ္ေရးထားတဲ့(comment)နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္ ေရးတာနဲ႔ ေျပာတာကိုပဲ ၾကည့္ပါ။

ျပန္ဝန္ေဟာင္း (ဗိုလ္)ဦးရဲထြဋ္က ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚဂရုဏာေဒါေသာ ျဖစ္ေနပံုပဲ။ သူေျပာတာထဲမွာ အခ်က္ သံုးခ်က္ေတြ႔ရတယ္။

၁။“မေကာင္းတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္ဆုိရင္ေသနတ္ကိုအိတ္ထဲထည့္ၿပီးေလယာဥ္ေပၚသယ္တဲ့အထိေတာ့လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး”။ ( ဒါက ကာကြယ္ေပးတဲ့ အေျပာ။ ဒီအခ်က္ကို ဗိုလ္ရဲထြဋ္ဘက္က အပုိင္ေျပာတာ)

၂။ “ေနျပည္ေတာ္ကေန ရန္ကုန္အသြားအျပန္သြားေနတဲ့ ကားေတြရွိေနတာပဲ” ( ဒီအခ်က္က ဒီလို ကိစၥေတြဟာ ဒီလိုပဲလြယ္ လြယ္ကူကူ သြားလာေနၾကတာ သူတုိ႔ အဖို႔ဘာမွ ဆန္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ သာမန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ေတြလုိ႔ဆိုတဲ့သေဘာ)

၃။ “ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ဘယ္လို စစ္ေဆးတယ္ဆိုတာ သာမန္လူေတာင္သိေနတာပဲေလ” ( ဒီအခ်က္ကလည္း ဒီေကာင္ဟာ လူမွန္းသူမွန္းမသိေအာင္ “တစံုတရာ” ျဖစ္ေနလုိ႔သာ ဆိုတဲ့အခ်က္ဆီေရာက္ေအာင္ တမင္ပို႔ေပးထားတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဒါကလည္း ဖမ္းမိ ထားတဲ့ “မူးယစ္ေဆးဝါး” နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး သံုးသပ္ပံုပဲ)

ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရဲမွဴးႀကီးေဇာ္ခင္ေအာင္ေျပာတာကေတာ့ ဗီြဒီယုိဖုိင္ကိုၾကည့္ၾကရတာမို႔ သူ႔ေသြးေအးမႈနဲ႔ ျဖစ္ရပ္ အေပၚ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားပံုကို သူသံုးစြဲသြားတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ သူ႔မ်က္ႏွာေပးၾကည့္တာနဲ႔သိႏုိင္ျမင္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ ဒီျပႆနာက မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္လိုက္ၿပီး ျပႆနာေတြေပၚလာေနၿပီ။
ရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္ခင္ ေအာင္ေျပာသလို “အတုိေလးေတြပါ” မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ “အရွည္ေတြ” ပါ ရွာေတြ႔ေနၿပီ။ “ကုိယ္ပုိင္ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ထားတာပါ” ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ ဖမ္းဆီးရမိထားတဲ့ ေသနတ္ေတြ၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကို ေပါင္းစပ္ၾကည့္ၾကအံုးစုိ႔။

ဒီျဖစ္ရပ္က “ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း”တို႔လုိပဲ အျခားခရုိနီ/တုိက္ကြန္းေတြဟာလည္း ေသနတ္ေတြကုိင္ေဆာင္ထားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္/ ထားမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်ေစႏုိင္ပါတယ္။ ခရုိနီ/တိုက္ကြန္း ဘယ္ႏွစ္ဦး လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားႏုိင္သလဲ။ ရဟတ္ယာဥ္ေတာင္ ဝယ္စီးေနေတာ့ ဒီလို“အတုိ/အရွည္ေတြ” ကုိင္ေဆာင္ထားႏုိင္တာ သြားေလရာသယ္ေဆာင္ႏုိင္တာ ဘာမွ်မဆန္းပါ ဘူး။ တခ်ိဳ႕ခရိုနီ/တိုက္ကြန္းဟာ လက္နက္ပြဲစားပဲ မဟုတ္လား။

ေနာက္တစ္ဆင့္တိုးစဥ္းစားေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္က ခရုိနီ/တုိက္ကြန္းေတြဟာ လက္နက္ေတြကို “ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔” ေတြဖြဲ႔ထားႏုိင္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အင္အားဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ တပ္စိတ္လား၊ တပ္စုလား၊ တပ္ခြဲလား၊ တပ္ရင္းလား။
ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ကာကြယ္ဖုိ႔လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္အခါအေျခအေနေရာက္လာရင္(လူ+လက္နက္) အသင့္ကုိင္ေဆာင္လႈပ္ရွားႏုိင္ ဖုိ႔ ကုမၸဏီမွာ အျခားဝန္ထမ္းပံုစံနဲ႔အသြင္ယူဖြဲ႔စည္းထားတာေတြေရာရွိေနသလား။ ဒီလိုလက္နက္ငယ္ (တုိ/ရွည္) ကိုင္ေဆာင္ခြင့္၊ လူနဲ႔ တပါတည္းသြားေလရာသယ္ေဆာင္ခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္ထားခြင့္၊ အထူးပတ္စ္ပုိ႔ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ စတာေတြကို ဘယ္သူ ေတြက ခြင့္ျပဳထားသလဲ။ ဒီကုိင္ေဆာင္ခြင့္ေတြကို ဘယ္လို စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ေပးသလဲ။ ဒီခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ဘယ္သူက တုိက္ရုိက္ေပး သလဲ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးလား၊ ကာခ်ဳပ္လား။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြဟာ “ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း”တုိ႔ရဲ႕“လက္နက္/မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈ”နဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဆက္စပ္စဥ္းစား ေတြးေတာ၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္စရာ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အခ်က္အလက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို လြတ္လပ္မႈနဲ႔လုံၿခံဳမႈကို ႏွစ္ဖက္မွ် ေပးဖို႔ဆုိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းေရွ႕ရႈၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕တာဝန္လည္းျဖစ္ေနပါတယ္။
ေသခ်ာတာေတာ့ ခရုိနီ/တုိက္ကြန္းေတြမွာ ေသနတ္(တုိ/ရွည္) ေတြကုိင္ေဆာင္ထားၾကတယ္။ ကုိယ္ပုိင္သက္ေတာ္ေစာင့္ ေသနတ္ကုိင္အဖြဲ႔ေလးေတြထိေတာင္ရွိႏုိင္တယ္။ ကုိယ္ပုိင္ေဗဒင္ဆရာ အၾကားအျမင္ဆရာရွိသလို ကုိယ္ပုိင္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ေတြ ေတာင္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝကေတာ့ အဘက္ဘက္က လံုၿခံဳမႈနဲ႔လက္ဦးမႈအစဥ္ကင္းမဲ့ေနၿပီး ခရုိနီတုိက္ကြန္းေတြနဲ႔ အာဏာပုိင္ ေတြကေတာ့ ကုိယ္ပုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြ/ကုိယ္ပုိင္ေသနတ္ေတြနဲ႔ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳေနပါေပါ့လား။
ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အခြင့္ထူးမ်ိဳးစံု ရရွိထားတဲ့ ခရိုနီေတြ/တုိက္ကြန္းေတြကို သာမန္ ရဲမွဴးေလးေတြက ဘယ္လို ထိဝံ့မွာလဲ။ ၄ ေလာင္းၿပိဳင္၊ ၅ ေလာင္းၿပိဳင္ အမႈေတြရဲ႕ လက္သည္တရားခံ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တာဟာလည္း ဘာမွ မဆန္းဘူးလုိ႔ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

ပိုၿပီးေသခ်ာတဲ့အခ်က္ကေတာ့
ခရုိနီ/တုိက္ကြန္းေတြဟာ “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီေဘာင္” ထဲမွာ ေသနတ္ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္ခြင့္ တစံုတရာရရွိထားၾက တယ္၊ ေသနတ္ကုိင္ထားၾကသူေတြကို အိတ္ေထာင္ထဲထည့္ထားႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ေသနတ္ကုိင္ႏုိင္သူေတြဟာ သူတုိ႔ အိတ္ ေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနၾကတယ္ (သုိ႔မဟုတ္) သူတို႔နဲ႔ႏွစ္ကုိယ့္တစ္စိတ္ျဖစ္ေနတယ္ (သုိ႔မဟုတ္) တစီးပြားထဲျဖစ္ေနတယ္၊ ေသနတ္ကိုင္ ထားသူေတြဟာ သူတုိ႔သားမက္ (သို႔မဟုတ္) ခမည္းခမက္ျဖစ္ေနတယ္၊ သမီးေယာက္ဖျဖစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ဒီလုိျဖစ္လာရတာကလည္း “ေသနတ္”က “ဒီမိုကေရစီ” ကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမိန္႔ေပးႏုိင္ခဲ့လို႔ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ “ဒီမိုကေရစီ”က“ေသနတ္”ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ၾကရမွာပါ။
တခ်ိဳ႕ေတြေျပာေနၾကတဲ့ “အရပ္ဘက္/တပ္ဖက္ဆက္ဆံေရး” ဆုိတာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတဲ့( “ေသနတ္”က “ဒီမုိကေရစီ” ကို အမိန္႔ေပးေနတဲ့) ဒီအေနအထားကို ေနရာမွန္ျဖစ္တဲ့( “ဒီမိုကေရစီ” က “ေသနတ္” ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ ) အေနအထား သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ျဖစ္သာပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့အေျပာင္းအလဲဆုိတာ ဒီလိုေျပာင္းလဲႏုိင္မွသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေခၚဆုိရမယ့္ အမည္နာမျဖစ္ ပါ တယ္။
“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတာကေတာ့ “ေသနတ္” က “ ဒီမိုကေရစီ” ကို အမိန္႔ေပးခြင့္ထာဝစဥ္ ရွိေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီက ေသနတ္ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မလြဲမေသြအစားထုိးရမယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို
ဖ်က္​သိမ္​းပစ္​ရမယ္​။

တူေမာင္ညိဳ

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,35,history,2,international,8450,interview,223,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17349,news,2842,opinion,780,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,193,statement,59,technic,59,translate,34,video,1073,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: “ေသနတ္” ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ “ဒီမုိကေရစီ” ျဖစ္မွ ... ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတို႔ရဲ႕ “လက္နက္/မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈႀကီး”
“ေသနတ္” ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ “ဒီမုိကေရစီ” ျဖစ္မွ ... ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတို႔ရဲ႕ “လက္နက္/မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈႀကီး”
https://3.bp.blogspot.com/-8LBzG8ELX_4/Weod35G6A-I/AAAAAAAAdlg/LPmNwhi-dsMW3-kdcQFhQ3zOT41gXk43wCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-8LBzG8ELX_4/Weod35G6A-I/AAAAAAAAdlg/LPmNwhi-dsMW3-kdcQFhQ3zOT41gXk43wCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/10/blog-post_720.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/10/blog-post_720.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy