တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္း မရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ အသိေပး


    ရန္ကုန္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေန ျပည္သူမ်ား တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္း မရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အသိေပးခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီ အခ်ဳိ့သည္ ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္ အတြင္း Fiber Optic Cable မ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေရး တိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား ၊ Wifi ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း တို႔ကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္  ရယူျခင္း မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ MPT ႏွင့္ Eager Communication Group ႏွစ္ခုသာ ရွိေၾကာင္း အသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္ အတြင္းတြင္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ လာေရာက္ ေလ်ွာက္ထားၾကရန္ အသိေပးခဲ့သည္။

သတ္မွတ္ ကာလ အတြင္း လာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဆက္သြယ္ ထားသည့္ Fiber Optic Cable မ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေရး တိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား ၊ Wifi ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကိရိယာမ်ားအား ျဖဳတ္သိမ္းသြားမည့္ အျပင္ တည္ဆဲ ဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီ မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.