႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ႏိုင္ငံသားေပးေရး UNHCR တိုက္တြန္းU.N. High Commissioner for Refugees ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီးFilippo Grandi
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ခိုလႈံေနၾကတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာဘက္ျခမ္း သူတို႔ေနရပ္ ျပန္ႏိုင္ေရး အဓိကေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံမဲ့ေတြအျဖစ္ သူတို႔အေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မယ္ဆိုရင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးတဲ့အခ်က္ကို ဖယ္ရွားေပးေရးကိစၥ ထည့္သြင္းဖို႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို Mr. Grandi က အေလးအနက္တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုတင္ျပမွာပါ။

ၾကာသာပေတးေန႔က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ အလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ အီတလီႏိုင္ငံက ကမကထျပဳက်င္းပတဲ့ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားအေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi က ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ရင္း ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ကိစၥ အေလးေပး တင္ျပသြားပါတယ္။

“ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ရင္းျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာဘက္အျခမ္းမွာ လံုၿခံဳေရးရွိဖို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးအခ်က္ေတြကို ေလးစားအေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ နဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ စတာေတြဟာ မရွိမျဖစ္ဦးစားေပးရမယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး အေျခအေန တိုးတက္မႈရွိဖို႔ဟာ အလြန္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ သူတို႔အားလံုး ဖံြၿဖိဳးမႈအက်ဳိးရလာဒ္ တန္းတူညီမွ်ခံစားႏိုင္မယ့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း စတာေတြကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။”

ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္အေရး သူ႔အေနနဲ႕ အဓိက တင္ျပရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွာ ဒီအက်ပ္အတည္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အလြန္အလြန္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အလားအလာျဖစ္ဖို႔လမ္းေၾကာင္းဆီကို ဦးတည္သြားေနလို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Grandi ကဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ရင္းကို လိုလိုလားလား၊ လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျပန္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးပဲြေတြကို UNHCR ဘက္က ကူညီပံပိုးဖို႔ အသင့္ရွိေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို သူက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျပဳဖို႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီး ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ Filippo Grandi က သတင္းေထာက္ေတြကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ရင္းျပန္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္အေသအခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အတြက္ အလြန္ ရွဳပ္ေထြးလွတဲ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္ကို ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ပဲနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္ဖို႔ကိစၥဆိုတာ မေသခ်ာ မေရရာျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီ တားဆီးပိတ္ပင္ထားတဲ့ အခ်က္ကို ဖယ္ရွားမေပးဘူးဆိုရင္ ျပန္မယ္ဆိုတဲ့ သိသာတဲ့ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ရွိမယ္လို႔ က်ေနာ္ မျမင္မိဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ ဒုကၡသည္ေတြအဆင့္ေတာင္မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံမဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ မၾကာခဏေျပာေနတာပါ။”

အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္အေရးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ UNHCR နဲ႔ ကဲြျပားဖို႔လိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြကို သူတင္ျပခဲ့တယ္လို႔ Mr. Grandi ကေျပာပါတယ္။

“လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ဒီကေန႔ က်ေနာ္တိုက္တြန္းခ်င္တာက အရင္ကတည္းကလည္း ေျပာထားၿပီးပါၿပီ။ ဒုကၡသည္ျပႆနာအတြက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ကိုပဲ အေလးထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ က်ေနာ္ တိုက္ရိုက္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ အတင္းအဓမၼအိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူေတြဟာ သူတို႔ေနရပ္ရင္းကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျပန္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္လည္း လိုအပ္တဲ့ အျခားနည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြဖို႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို က်ေနာ္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။”

ဒါအျပင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ထိေရာက္တဲ့ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြယ္ေနတယ္လို႔လည္း သူက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မယ္ဆိုရင္ အဲဒီထဲမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သူက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ ေစာေစာပိုင္းက ေျပာခဲ့သလို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အတားအဆီးကိို ဖယ္ရွားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ ႏိုင္ငံမဲ့ေတြအျဖစ္ ဆက္ၿပီးရွိမေနႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလို ႏိုင္ငံမဲ့ေတြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔အေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ ညွမ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အရင္ကတည္းက ရွိေနခဲ့တာပါ။ ေနာက္ၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္ရမွာက ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ကိုျပန္တဲ့အခါ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္တဲ့ ဖံြၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ေတြ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖၚရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

အခုလို သူတင္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြဟာ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြမွာ ပါတဲ့အတိုင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း Mr. Grandi ကဆိိုပါတယ္။

လက္ရွိ UNHCR နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေျခအေနကိုလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာအျဖစ္ Filippo Grandi က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာသြားပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကိုျမန္မာဘက္က ျပန္ၿပီးလက္ခံမယ့္အစီအစဥ္အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္က ျမန္မာအစိုးရက UNHCR နဲ႔ ပူးေပါင္း ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရေတြၾကား ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ရင္းျပန္ဖို႔ ညွဳိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို UNHCR က ေစာင့္ၾကည့္ေနသလို အကူအညီေပးဖို႔လည္း အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း Filippo Grandi ကေျပာပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္  / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
https://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,35,history,2,international,8450,interview,223,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17349,news,2842,opinion,780,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,193,statement,59,technic,59,translate,34,video,1073,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ႏိုင္ငံသားေပးေရး UNHCR တိုက္တြန္း
႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ႏိုင္ငံသားေပးေရး UNHCR တိုက္တြန္း
https://3.bp.blogspot.com/-7rWiMFc0vzU/Wfz9uirKs0I/AAAAAAABbXY/QQ44QtIsBjYCsmY0BYEHBMezHAbzWpnowCLcBGAs/s400/6.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7rWiMFc0vzU/Wfz9uirKs0I/AAAAAAABbXY/QQ44QtIsBjYCsmY0BYEHBMezHAbzWpnowCLcBGAs/s72-c/6.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/11/unhcr.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/11/unhcr.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy