ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ား အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ယခင္ကၽြန္းပိုင္ရွင္မွ ဂ်ပန္အစိုးရကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ား (The Senkaku Islands) သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ သူပိုင္ကုိယ္ပိုင္ အျငင္းပြားေနၾကသည္။ ဤကၽြန္းမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ခ်မ္းသာသည့္ ဂ်ပန္မိသားစုမွ မၾကာေသးမီက ဂ်ပန္အစိုးရသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထိုဂ်ပန္မိသားစုဝင္ တစ္ဦးမွ ဂ်ပန္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ပိုမုိ အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း စပီးဂ်ဲလ္ မဂၢဇင္းသို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဟီ႐ိုယူကီ ကူရီဟာရာ (Hiroyuki Kurihara) သည္ တိုက်ိဳအေျခစိုက္ သူ၏ ဗိသုကာနယ္ပယ္ ႐ံုးခန္းရွိ နံရံေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ ေရေၾကာင္းလမ္းျပ ေျမပံုေပၚ သူ၏လက္နက္ကို အလ်င္အျမန္ ေရြ႕လ်ားလိုက္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ ေက်ာက္ေတာင္ ထူထပ္ၿပီး လူေနထုိင္ျခင္း မရွိေသာ ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ား တည္ရွိရာ အစက္ငါး ေနရာကို ၫႊန္ျပလုိက္သည္။ ထိုကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ ေရတံခြန္မ်ားရွိၿပီး ဆိတ္မ်ား ေနထုိင္ က်က္စားေနေသာ္လည္း သိပ္မမ်ားလွေပ။ မၾကာေသးမီက ကူရီဟာရာ မိသားစုသည္ ဆန္ကာကူကၽြန္းစု အမ်ားစုကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အဲဒီကၽြန္းေတြကို ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ၾကာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ႀကီးလာပါၿပီ” ဟု ကူရီဟာရာက ေျပာဆိုသည္။

သူတို႔မိသားစုသည္ မၾကာမီက ဆန္ကာကူကၽြန္း သံုးကၽြန္းကို ဂ်ပန္အစုိးရသို႔ ေဒၚလာ (၂၆) သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ ျပင္းထန္ေသာ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုက္သည္မွာ မွားယြင္းခဲ့သည္ဟု အသက္(၆၅) ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကူရီဟာရာ ေတြးထင္ေနမိသည္။ သူေတြးထင္ခဲ့သလိုပင္ ကၽြန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ သေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အျငင္းပြားေနရသည့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ျပႆနာအစပ်ိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္သလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဂ်ပန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္စီးကာ ဂ်ပန္စက္႐ံုမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့ၾကသည္။ ေဘဂ်င္းသည္ အျငင္းပြားေနသည့္ ကၽြန္းမ်ားသို႔ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ဂ်ပန္ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးခံရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝသည့္ အီကိုနီမစ္မဂၢဇင္းက “အာရွေဒသသည္ ကၽြန္းျပႆနာေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ပြားႏုိင္သလား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရင္း ေခါင္းႀကီးပိုင္း ေနရာတြင္ ကၽြန္းဓာတ္ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကမူ ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ားကို ဒိုင္ယာအိုကၽြန္းမ်ား (Diaoyu Islands) ဟု ေခၚဆိုရင္း ၎တို႔ပိုင္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္။ ထိုကၽြန္းမ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရသို႔ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းသည္ ၎တို႔၏သိကၡာ က်ဆင္းေနသလို ခံစားေနရသည္။ ဂ်ပန္အစုိးရကမူ ထိုကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ျပႆနာ မျဖစ္ပြားေစခ်င္ခဲ့ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္အစိုးရဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အခြင့္အေရး အမ်ားႀကီး လက္လြတ္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ကူရီဟာရာက နာၾကဥ္းစြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သေဘာထား တင္းမာရန္ (Urging a Hard Line)

လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္တာကာလက ကူရီဟာရာသည္ ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ားကို ၎၏အစ္ကို အသက္ခုႏွစ္ဆယ္ အရြယ္ရွိ ကူနီအိုကီ (Kunioki) ထံမွ လႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ မိသားစုမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အႀကီးဆံုးသားကသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခြင့္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ အစ္ကိုႀကီး ကူရီအုိကီက ကၽြန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ မၾကာေသးမီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဟိ႐ိုယူကီ ကူရီဟာရာက အစ္ကိုႀကီးအတြက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သူ၏အစ္ကိုသည္ ဆဲလ္ဖုန္း မရွိသလို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ထြက္ေပၚျခင္းလည္း မရွိခဲ့ဖူးေပ။ အတိုက္ခိုက္ခံရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ ဂ်ပန္မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ဓာတ္ပံုေဖာ္ျပခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟီ႐ိုယူကီက ဂ်ပန္အစိုးရသို႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုမွ ထိုကၽြန္းမ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရအရာရွိ အသက္ (၇၉) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ႐ိုတာရအုိင္ရွီဟာရာ (Shintaro Ishihara) က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒတစ္ဦးျဖစ္သူ လက္ယာယိမ္း ႏုိင္ငံေရးသမား အီရွီဟာရာက တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး တင္းမာရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။တ႐ုတ္က သူ႔ကိုရန္သူတစ္ဦး အျဖစ္ မွတ္ယူထားေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္မူ ႏုိင္ငံအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးသူ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ဟီရီဟာရာသည္ ထိုကၽြန္းေပၚတြင္ တူနာငါးမ်ားကို သိုေလွာင္ရန္ အေအးခန္းပါ ကုန္ေလွာင္႐ံုတစ္ခုႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဆိပ္ခံတံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ “အီရွီဟာရာမွာ ဒီကၽြန္းေတြကို တ႐ုတ္ရန္ကေန ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိပါတယ္” ဟု ကူရီဟာရာက ေျပာဆိုသည္။ တ႐ုတ္ကမူ မင္မင္းဆက္ကာလ (the Ming Dynasty) (၁၃၆၈ မွ ၁၆၄၄) ကုိ ရည္ၫႊန္းလ်က္ ထိုကၽြန္းမ်ားကို ၎တို႔ု ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုကၽြန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကုန္းမႀကီးမွ ျဖတ္ထြက္လာရာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုျပန္သည္။

တ႐ုတ္ရန္မွ ခံေျမကတုတ္ (A Bulwark Off the Continent)

ကူရီဟာရာသည္ တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာ (၁၀၀၀) ခန္႔ ဆန္ကာကူကၽြန္းစုမ်ား အနီး ခ်ည္းကပ္လာပံု ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ႏွစ္စင္း တိုက္မိမလို ျဖစ္သြားခဲ့ေသးသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ အလြန္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ဟု ကူရီဟာရာ ေတြးထင္ေနမိသည္။ “ဂ်ပန္ဟာ အာရွကုန္းမႀကီးကေန ခံကတုတ္အျဖစ္ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္” ဟု ေရေၾကာင္းလမ္းျပ ေျမပံုကို ေထာက္ျပရင္း သူကေျပာဆိုသည္။ တုိင္ဝမ္အထိ သြယ္တန္းေနသည့္ ကၽြန္းစုမ်ားရွိသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္း သူကေျပာဆိုသည္။ “ဂ်ပန္ဟာ ပစိဖိတ္ေဒသဘက္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာမွာ အႀကီးဆံုး အဟန္႔အတား တစ္ခုပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ဟာ အလြန္အမင္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ခုေတာ့ က်ဴးေက်ာ္သူတို႔ဟာ မ်က္ႏွာဖံုး ကြာက်သြားပါၿပီ” ဟု ကူရီဟာရာက ေျပာဆိုသည္။ ကူရီဟာရာသည္ သူ၏ကၽြန္းကို အာ႐ံုစိုက္ခံရရန္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဟာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္နက္ကို ကာကြယ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳမႈ အားနည္းခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ေစာဒကတက္သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ကူရီဟာရာ မိသားစုသည္ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္သည့္ ကိုဂါမိသားစု (Koga family) ထံမွ ကၽြန္းမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ကၽြန္းေလးကၽြန္းအထိ တျဖည္းျဖည္း ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ကိုဂါမိသားစုသည္ ပင္လယ္တြင္း ငါးဖမ္းရန္အတြက္ ထိုကၽြန္းစုမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူတို႔မိသားစုတြင္ အေမြဆက္ခံစရာ သားသမီး မရွိေပ။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က အေမရိကန္သည္ ဒုတိယကမ႓ာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထံမွ သိမ္းယူခဲ့သည့္ အိုကီနာဝါကၽြန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျပန္လာခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ တုိင္ဝမ္တို႔သည္ ထုိကၽြန္းမ်ားကို ၎တို႔ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ ထိုကၽြန္းမ်ား ပတ္လည္ရွိ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရနံမ်ား ခိုေအာင္းေနႏုိင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တိုက်ိဳအစိုးရသည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္သို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းေပးခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီ ဒန္ဇီယာအုိပင္ (Deng Xiaoping) ထံမွ ေလးနက္ေသာ ကတိစကားကို ရရွိခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ထံမွ ကၽြန္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထံမွ စက္မႈနည္းပညာႏွင့္ ရင္းႏီွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း တ႐ုတ္သည္ စက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္ ဂ်ပန္ကို ေက်ာ္လြန္လာခဲ့သည္။ အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွာလည္း ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္သည္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ “ေရရွည္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုဟာ ဆန္ကာကူကၽြန္းေတြကို တ႐ုတ္ရန္ကေန မကာကြယ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး” ဟု ကူရီဟာရာက ေျပာဆိုသည္။ အစုိးရက ၾကားဝင္ ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ္လည္း သူတို႔မိသားစုသည္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ အုိင္ရွီဟာရာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းမွလြဲ၍ ကၽြန္းစုမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အစ္ကိုႀကီးျဖစ္သူ ကူနီအိုကီအတြက္မူ ထိုကၽြန္းမ်ားသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစခဲ့ရသည္။ က်န္ရွိသည့္ ကူဘာဂ်ီမာကၽြန္းကိုမူ ကူရီဟာရာ မိသားစုဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ပိုင္ဆုိင္သည္။ ေက်ာက္ေတာင္ ထူထပ္ေနသည့္ သူမပိုင္ကၽြန္း လံုၿခံဳမူ စိတ္ခ်မႈေစရန္ ေကာင္းမြန္စြာ ငွားရမ္းထားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ ကူဘီဂ်ီမာကၽြန္းကို ဗံုးခြဲေလ့က်င့္ရာ ေနရာအျဖစ္ ငွားရမ္းထားခဲ့သည္။

ေနလင္းေအာင္
Ref:Senkaku Islands Dispute Former Owner Criticizes
Japanese Government By Wieland Wagner in Tokyo

===========

Yatanarpon News Paper

ရတနာပံု သတင္းစာ

COMMENTS

Name

art,1,article,1349,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8788,interview,229,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18022,news,2842,opinion,793,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1076,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ား အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ယခင္ကၽြန္းပိုင္ရွင္မွ ဂ်ပန္အစိုးရကို ေဝဖန္ျပစ္တင္
ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ား အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ယခင္ကၽြန္းပိုင္ရွင္မွ ဂ်ပန္အစိုးရကို ေဝဖန္ျပစ္တင္
https://4.bp.blogspot.com/-XTlK627g0sQ/WkQpD0w_I4I/AAAAAAAAeE4/zv9IY2QghccsH3EA1fU1u34km0zaa3msgCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-XTlK627g0sQ/WkQpD0w_I4I/AAAAAAAAeE4/zv9IY2QghccsH3EA1fU1u34km0zaa3msgCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_129.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_129.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy