လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ားကို အားေပးကူညီႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား


ႏုိင္ငံအတြင္း ေအာင္ျမင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူငယ္လုပ္ငန္း ရွင္အသစ္မ်ားကို အားေပးကူ ညီႏုိင္ရန္ လမ္းၫႊန္ေပးႏုိင္မည့္ ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးေတြက စတင္စလုပ္ငန္းသစ္ ကေလးေတြမွာ အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ၿပီး ဒီလိုလုပ္ငန္းသစ္ကေလးေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းကူညီေပးဖို႔ လိုပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အႀကံျပဳသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ထိပ္သီးညီလာခံဖြင့္ပြဲအ ခမ္းအနား၌ လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေစ ဖို႔ လူငယ္ေတြသာမက အစိုးရ ပိုင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္း၊ ျပည္သူျပည္ သားအားလံုးရဲ႕စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အ ရည္အခ်င္း တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဖို႔ အ လြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း ေျပာပါရေစ’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားသည္ ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည့္ ေဒသဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို လူငယ္မ်ားအား ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးၾကရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါအေတြ႕အႀကံဳ မ်ားမွတစ္ဆင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၾကရန္ သတိေပးစကားဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ စြန္႔ဦးတီ ထြင္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ လာေစဖို႔အတြက္ အစိုးရပိုင္းအ ေနနဲ႔လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သာမက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေတြကပါ ကိုယ့္တိုင္းေဒသမွာရွိ ၾကတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြ ကို အားေပးကူညီပ့ံပိုးၾကဖို႔ တိုက္ တြန္းပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္သာမက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား၌လည္း အားေပးကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

‘‘ဒါ့အျပင္ အစိုးရပိုင္းကေန စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ က အႀကံေကာင္း၊ ဉာဏ္ေကာင္း ေတြကို အေလးေပးထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳမႈေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္’’ဟုအတိုင္ပင္ခံက အမွာစကားပါး သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 3M (Money, Market, Mentorship) အဓိကလိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြ ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္စြန္႔ ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ တြက္ ရင္းႏွီးေငြ၊ ေခ်းေငြရရွိေရး သည္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသးသည္ကို သိရွိေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဝန္ခံ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ခိုင္မာတဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခု ရရွိဖို႔အတြက္ အစိုးရကိုသာ အား ကိုးေနရတာမဟုတ္ဘဲ လူငယ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ကိုယ့္ ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ တစ္ဖက္တစ္ လမ္းကေန ေစ်းကြက္ရေအာင္ ရွာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထုတ္ လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းပံုစံဟာ သမား ႐ိုးက်မဟုတ္ဘဲ ဆန္းသစ္တီထြင္ မႈေတြ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္မွာ တြင္က်ယ္သြားေအာင္၊ ထုိးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ ဗဟိုဌာနႀကီး မ်ား တည္ေထာင္ကာ လူငယ္ လုပ္ငန္းရွင္သစ္ေလးမ်ားကို အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုနမူနာေကာင္းေတြကို အတုယူၿပီး ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ ဗဟိုဌာန ေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ လို အပ္ပါတယ္’’ဟု အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ‘‘ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ ဟာ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးသိ ၿပီးသားပါ။ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ ငံေတြျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အရွိန္ အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔အၾကားမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ အား သာခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို စိန္ေခၚမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရ မွာျဖစ္သလို အားသာခ်က္ေတြကို လည္း အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အ ျဖစ္ အသံုးခ်သြားႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ထည့္ သြင္းတိုက္တြန္းသည္။

ထို႔အျပင္ အင္အားႀကီးမႈ အေရးပါေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္မတူသည့္ စိတ္ဓာတ္အင္အားမ်ားကို ေမြးျမဴကာ ႏုိင္ငံအတြက္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

‘‘အခု ကမၻာႀကီးမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ အင္အားႀကီးမႈဟာ ဘယ္ ေလာက္အေရးပါလဲဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ လူငယ္ေတြအားလံုး သိ ၿပီးသားပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခ အေနဟာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ ကမၻာ ႀကီးရဲ႕အေျခအေနဟာ ဘယ္လို ရိွလဲ။ ကမၻာက ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလိုပံုစံနဲ႔ ျမင္သလဲ။ ကြၽန္မတို႔ ဟာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေတြ တင္မက ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ညီ ၫြတ္မႈ၊ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ လိုသလဲဆိုတာ တစ္ဦး ခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္းကေနၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕တာဝန္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္’’ဟု အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ဥပမာေပးသည္။

ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္သည္ လူ ငယ္မ်ားထံတြင္ရွိၿပီး လူငယ္မ်ား သည္ အၿမဲမငယ္ႏုိင္သျဖင့္ ကိုယ့္ေရွ႕မွ လူႀကီးမ်ားထံက သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္သင္ယူရမည့္အရာမ်ား ကို သင္ယူရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုနည္းနဲ႔မွ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံဟာ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ပိုမိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္လာမွာပါ။ ကမၻာႀကီးမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္၊ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ၊ ဖြံ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးၿဖိဳးနဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕လူငယ္ေတြ ကို အားကိုးပါတယ္’’ဟု အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာေရး ေထာက္ပံ့ရန္၊ လူငယ္စြန္႔ဦးတီ ထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေျမ ေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္္မ်ား ေအာင္ျမင္ စြာေပၚထြက္လာေစရန္၊ အေသး စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုး တက္လာေစၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပံ့ပိုးကူညီရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ထိပ္သီးညီလာခံ ၂၀၁၇ တြင္ ျပခန္း ၄၃ ခန္း ခင္းက်င္း ျပသထားသည္။

==========

7Day News Journal

http://7daydaily.com/story/115151

COMMENTS

Name

art,1,article,1349,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8788,interview,229,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18021,news,2842,opinion,793,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1076,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ားကို အားေပးကူညီႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ားကို အားေပးကူညီႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
https://1.bp.blogspot.com/-XnromgTlIiU/WizpBJfiDSI/AAAAAAAAd4c/scB_b5vf2egTHBnVCllJyoqNLTAgJ5lKwCLcBGAs/s320/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XnromgTlIiU/WizpBJfiDSI/AAAAAAAAd4c/scB_b5vf2egTHBnVCllJyoqNLTAgJ5lKwCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_756.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_756.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy