အာဆီယံမွာ ျမန္မာ ဘိတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ့မလား


အေျပးၿပိဳင္ပြဲတခု ၾကည့္ဖူးသည္။ ေဘာလံုးကြင္းလို အားကစားကြင္းႀကီး ကိုပတ္၍ အေျပးသမားမ်ားက ေျပးၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ တာလႊတ္သည္ နွင့္ အေျပးသမား တစ္စု အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ေရွ ့သို ့ေျပးထြက္ သြားၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေျခအႏုတ္အသိမ္းေႏွးေသာ အေျပးသမား တေယာက္ပါ သည္။ ထိုအေျပးသမားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့သည္။ အေျပးသမားအားလံုး သူ ့ကို ေက်ာ္တက္သြားၾကသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သူ ့ကိုေက်ာ္တက္သြားသူ မ်ားသည္ ကြင္းပတ္ေျပးပြဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူနွင့္ တျဖည္းျဖည္းေ၀းကာ သူ ့ေနာက္ဘက္သို ့ပင္ ျပန္ေရာက္ လာသည္။ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လ်ွင္ ထိုအေျပးသမားသည္ ေရွ႕မွဦးေဆာင္ ေနၿပီး က်န္အေျပးသမား တစ္စုသည္ ေနာက္မွာ ျပတ္က်န္ခဲ့သလိုလို ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မွ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကြင္းထဲသို ့ ၀င္လာေသာ ဘႀကီးတစ္ေယာက္က ေရွ႕မွေျပးေနသူကို ခ်ီးမြမ္းသည္။

“တို ့ရြာက ေကာင္ကေတာ့ ေရွ ့ကေန အျပတ္အသတ္ပဲေဟ့၊ ေတာ္ေတာ္ ကို ျဖတ္ထားနိုင္တာပဲ”

ထိုစကားကို ၾကားရသူအေပါင္းက ရယ္ၾကသည္။

“ေရွ ့ကျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး အဘေရ၊ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ျဖစ္ေနတာ” ဟု ရယ္ရင္းေျပာၾကသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာျပည္သည္ ထိုအေျပးသမားလို ျဖစ္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ေျပးပြဲကို ေနာက္က်မွ လာၾကည့္ေသာ ေတာမွဘႀကီးလို ျဖစ္ေနသည္။ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ ကိုယ္ခ်ဥ္ရင္း နိုင္ငံသည္ တျဖည္းျဖည္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ ေနာက္သို ့ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္လာသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက “ခရီးသြား လုပ္ငန္းကလြဲၿပီး စီးပြားေရးက႑တြင္ တိုးတက္မႈ မျပနိုင္ေသး” ဟု ေျပာသည္။ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ ့လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ အမွန္ကို တစ္၀က္ျမင္ သည္ဟု ေျပာရမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ စီးပြားေရးက႑ တိုးတက္မႈ မျပနိုင္ ေသး ဆိုျခင္းမွာ အမွန္ကိုျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကလြဲၿပီး ဟု စကားခံထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း တိုးတက္ေန သေယာင္ ထင္ေနျခင္းမွာ မွားေပသည္။ သူသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ လာသူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္က တင္ျပေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ၾကည့္ကာ အားအရႀကီးရေနျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္ပါ သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတြင္ မဆိုထားဘိ အာဆီယံေဒသတြင္ပါ ဘိတ္ဆံုး ကပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သလို တိုးတက္ မႈ ရပ္တန္ ့ေန႐ုံမက ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အကယ္စင္စစ္ အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အ၀င္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွ အနည္းဆံုးသို႔ ႏိုင္ငံသို ့စဥ္လိုက္လွ်င္ ၂၀၁၅ စာရင္းအရ

(၁) ထိုင္း(၂၉ သန္း)
(၂) မေလးရွား (၂၅ သန္း)
(၃) စင္ကာပူ(၁၅ သန္း)
(၄) အင္ဒိုနီးရွား(၁၀ သန္း)
(၅) ဗီယက္နမ္ (၇.၉ သန္း)
(၆) ဖိလစ္ပိုင္(၅ သန္း)
(၇) ကေမၻာဒီးယား ( ၄.၇ သန္း)
(၈) လာအို(၄.၆သန္း)
(၉) ျမန္မာ(၄.၆ သန္း)
(၁၀) ဘ႐ူနိုင္း( ၂ သိန္း ၁ ေသာင္း ) တို ့ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသည္အဆင့္ (၉) ျဖစ္သည္။ သူ ့ေအာက္တြင္ ဘရူနိုင္းနိုင္ငံပဲ ရွိေတာ့သည္။ ဒါေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း တိက်မွန္ကန္သည္ဟု မေျပာႏိုင္။ လူႀကီးေက်နပ္ေအာင္ ပိုပိုသာသာ စာရင္းျပျခင္း၊ နယ္စပ္မွ ေန႔ခ်င္းျပန္ ၀င္ထြက္သြားလာေသာ ေစ်းသယ္မ်ား၊ ကူလီမ်ား၊ ကားသမားမ်ား မက်န္ တိုးရစ္စာရင္း သြင္းထားျခင္းတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ တကယ့္ တိုးရစ္စာရင္းအမွန္မွာ ေရႊတိဂံုဘုရားသို ့ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းမွာ အနီးစပ္ဆံုးမွန္ကန္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ေရႊတိဂံုသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမွာ ၅၁၇,၀၀၀ ေယာက္ျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂံုသို ့ေရာက္မလာေသာ တိုးရစ္မ်ားမွာ သံုးဆအထိရွိနိုင္သည္ဟု ပိုပိုသာသာ ခန္႔မွန္းလိုက္ဦး၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို ့၂၀၁၅ တြင္ ၀င္လာေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ အေရအတြက္ အစစ္အမွန္မွာ ႏွစ္သန္း ထက္မပိုေပ။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးသိန္း တိုးလာဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္သည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏႈန္းႏွင့္ တိုးလာသည္ပဲထားဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား အေရအတြက္မွာ သုံးသန္းထက္မပိုႏိုင္ေပ။

ဟိုတယ္ခရီး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို ့လာေသာ တိုးရစ္စုစုေပါင္းမွာ ၄.၆ သန္း (၄,၆၈၁,၀၂၀ ဦး) ရွိသည္ဆို၏။ ထိုအထဲတြင္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္လာသူေပါင္းမွာ ၃.၃ သန္းေက်ာ္ (၃,၃၇၃,၄၃၇ ဦး) ရွိသည္ဆိုသျဖင့္ အမွန္တကယ္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ၿမိတ္၊ ေနျပည္ေတာ္ တို႔မွ ၀င္လာေသာ တိုးရစ္မွာ ၁ သန္း ၃ သိန္းေက်ာ္ (၁,၃၀၇,၅၈၃) ပဲ ရွိေလသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနက ၆ သန္းလာရမည္ဟု ေမ်ွာ္မွန္းထားရာ မ်ားစြာ ေလ်ွာ့နည္းေနေပသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ သဘာ၀ ေတာေတာင္ေရေျမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံဆြဲေဆာင္မႈေတြ ရွိေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ႀကီးျမင့္ျခင္း တို ့ေၾကာင့္ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၉ ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ တိုးရစ္ ၀င္ေရာက္မႈတြင္ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း ရွိေသာ္လည္း လာအိုႏိုင္ငံက လူသံုးေထာင္ေက်ာ္ ပို၍၀င္သည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ သုံးဆခန္႔ ပို၍ေသးငယ္ေသာ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္ (လာအိုႏိုင္ငံ၏ ကုန္းေျမဧရိယာမွာ ၂၃၇၉၅၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ျဖစ္သည္)။ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေတာေတာင္႐ႈခင္း၊ သဘာ၀ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားစြာရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လာအိုႏိုင္ငံေနာက္ ေရာက္ေနသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ မဟုတ္။ က်ဆံုးမႈသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ကာလမ်ား ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ကာလမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ နိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္ တိုးေအာင္ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈကို ထိန္းမထားနိုင္ခဲ့။ အစိုးရဘက္ကေရာ၊ ပုဂၢလိကဘက္ကေရာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမွ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္း မေပးႏိုင္ဘဲ “လာတဲ့ဧည့္သယ္ တြယ္သာတြယ္” ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ရသေလာက္ လက္တဆံုး ေငြညွစ္ၾကေတာ့သည္။ တစ္ညေဒၚလာ ၂၀ သာတန္ေသာ ဟိုတယ္ကလည္း တစ္ညေဒၚလာ ၁၀၀ ေတြဘာေတြ ျဖစ္ကုန္သည္။ ဒါေတာင္ တည္းခိုလိုလ်ွင္ ၁၀ ရက္ တန္သည္၊ တစ္လတန္သည္ ႀကိဳတင္၍ ေငြလာသြင္းခိုင္းေသးသည္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကလည္း ေလသံမာသလားမေမးႏွင့္၊ ဘယ္ခရီးစဥ္ပဲ ေမးလိုက္ေမးလိုက္ ကုန္ၿပီ၊ booking တင္လို ့မရေတာ့ဘူးဟု ခပ္မာမာေျပာသည္။ တိုးရစ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွာ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ဟိုတယ္ေတြကို ရွိခိုးဦးတင္ လုပ္ေနၾကရ သည္။ ေလယာဥ္ခေတြကလည္း ေစ်းႀကီးသည္။ ျပည္တြင္း ေလယာဥ္ခက ႏိုင္ငံျခား(ရန္ကုန္ - ဘန္ေကာက္သြားတာထက္) ပို၍ ေစ်းႀကီးေနသည္။ ေနာက္ေတာ့ ျမန္မာေတြ အရိတ္ၾကမ္းေသာ သတင္းက ကမၻာကိုပ်ံ ့သြားသည္။ ျမန္မာျပည္ လာမည့္ပိုက္ဆံသည္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္လွ်င္ ႏွစ္ဆလည္၍ ရသည္။ ျမန္မာမွာ တစ္ရက္လည္၍ကုန္ေသာ ပိုက္ဆံသည္ ထုိင္းတို ့ဗီယက္နမ္တို႔မွာ ႏွစ္ရက္လည္၍ ရသည္။ အစိုးရဘက္ကလည္း အခြန္နွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား တိုးတိုးေကာက္သည္ကလြဲ၍ ဘာ၀န္ေဆာင္မႈမွ ေကာင္းမလာ။ အင္း၀သည္ တိုးရစ္မ်ား အလာမ်ားေသာ ျမင္းလွည္းစီးၾကေသာ ၿမိဳ႕ကေလး ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းမ်ားမွာ စုတ္ျပတ္ေနသျဖင့္ ျမင္းလွည္းမ်ား ေမွာက္ၾကသည္။ ခရီးသည္ေတြ ဒဏ္ရာရသည္။ အိမ္သာတက္စရာ ေနရာ ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္း အလြန္ရွားသည္။ ဖိနပ္ခြ်တ္ခိုင္းေသာ္လည္း ဘုရားအ၀င္လမ္းေတြမွာ ညစ္ပတ္ေနသည္။ ေနရာတကာ အမိႈက္ေတြ ပ်ံ႕က်ဲေနသည္။ ဟိုတယ္ေတြ ေစ်းႀကီးေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈမွာ စုတ္ျပတ္ေနသည္။ ေလယာဥ္ေတြက cancel ျဖစ္လွ်င္ Delay ျဖစ္လွ်င္ ဘာ၀န္ေဆာင္မႈမွ မရွိ၊ ဘာတာ၀န္ခံမႈမွ မရွိ။ ေၾကာ္ျငာက႑ အတြက္ Promotion အတြက္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြျပန္သံုးတာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ျပန္သည္။ ပုဂၢလိက က႑ကို နိုင္ငံေတာ္ကကူညီတာ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ Tourism မ်ိဳးကန္းသည္။ ႏိုင္ငံက လွလြန္းသျဖင့္ ဤမွ်လာေနေသးတာ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ႀကီး တိုးတက္ေနသည္ဟု ထင္လွ်င္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို လာၾကည့္ေသာ ေတာကဘႀကီးလိုသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
အမွန္ကို ျမင္ေသာသူလည္း ရွိေသး၏။ ထိုသူမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ စီးပြားေရးအႀကံေပး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လက္ရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၏ အႀကံေပး စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဦးျမင့္သည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးအႀကံေပးအျဖစ္ လုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ျငား အာဏာရွင္ အလိုမလိုက္ဘဲ ပညာရွင္ပီသစြာ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေၾကာင့္ အမ်ားက ေလးစားရသည့္ ပညာရွင္တေယာက္ ျဖစ္သည္။ ဦးျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံတြင္ လာအိုႏိုင္ငံကို အမီလိုက္ရန္ပင္ အလားအလာ နည္းေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ၉.၁၂.၂၀၁၇ ေန ့က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ UMFCCI Convention 2017 တြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီအေပၚ ၁,၈၂၃ ေဒၚလာရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပမာဏမွာ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ တစ္ဦးခ်င္း GDP သည္ပင္လွ်င္ ၂,၁၄၉ ေဒၚလာ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတစ္ဦးပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ၁,၈၂၃ ေဒၚလာ ျဖစ္လာလွ်င္ပင္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ လာအိုႏိုင္ငံကို အမီလိုက္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာလည္း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကာလတြင္ ထပ္မံျမင့္တက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ လာအိုကို အမီလိုက္ရန္ပင္ အလားအလာ နည္းပါး ေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဦးျမင့္ စကားမွာ ၾကားရတာ ခါးသီးေသာ္လည္း အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံဆယ္ႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဂ်ီဒီပီ (Gross Domestic Product) တြင္ အဆင့္ (၉) ခ်ိတ္လ်က္ရွိပါ၏။ ျမန္မာေအာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားသာ က်န္ပါေတာ့၏။

အားကစားတြင္လည္း ဘိတ္ဆံုးနီးပါး ေရာက္ေန၏။ ျမန္မာ U23 သည္ ဗီယက္နမ ္U23 ကို ၄ း ၀ ျဖင့္ ဂိုးျပတ္႐ႈံး၏။ လက္ရွိစီးပြားေရး နာမက်န္းမႈကို ကုစားရန္ႏွင့္ ရပ္တန္႔ေနသည့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားကိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္ အားေကာင္းမႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖို ့စဥ္းစားရန္ တင္ျပပါေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ထပ္တူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး ကိုင္တြယ္ရန္၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပအတည္ျပဳရန္၊ တတိယအခ်က္မွာ အဆင့္တိုင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးရန္၊ စတုတၳအခ်က္မွာ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူရန္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်က္ ေလးခ်က္လံုးမွာ မလုပ္ႏိုင္စရာ ကိစၥမ်ားေတာ့ မဟုတ္။ အေရးတႀကီး စတင္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ ရွိရန္သာ အေရးႀကီးေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ တစ္ကြင္းလံုး လိုက္လံကစားေနရေသာ ေဘာလံုးသမား တစ္ေယာက္လို ျဖစ္ေနၿပီး လိုသည္ထက္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ခံစားရ႐ုံသာမက ေနရာတိုင္းတြင္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ကစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ တကယ္တမ္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယူထားေသာ ရာထူးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံသာျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က အႀကံဥာဏ္ လိုလာေသာအခါမွ အႀကံေပးရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တကယ္ ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရမည္မွာ သမၼတ ျဖစ္ေပသည္။ သမၼတဆိုသည္မွာ ႐ိုင္း႐ိုးင္းေျပာရလွ်င္ ကူလီေခါင္းႏွင့္တူသည္။ ကူလီေခါင္းသည္ သူကိုယ္ တိုင္ ဆန္အိတ္ကို ႏွစ္အိတ္ဆင့္ကာ ထမ္းေနစရာမလို၊ ဘယ္သူ ဘယ္ေနရာက ဆန္အိတ္ကိုထမ္းခဲ့၊ ဘယ္အဖြဲ႕က ဘယ္ကားေပၚက ကုန္ကိုခ်၊ ဘယ္အဖြဲ႕က သေဘၤာေပၚကို ဘိလပ္ေျမအိတ္ေတြတင္ၾက ဟုသာ အမိန္႔ေပးၿပီး သူခိုင္းသလို လုပ္မလုပ္ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈရမည္ ျဖစ္သည္။ ကူလီေခါင္းေတာ္လွ်င္ ေတာ္သလို အလုပ္ၿပီးစီးသည္။

ကုန္တင္ကုန္ခ် ျမန္ဆန္သည္။ အေလအလြင့္ နည္းမည္ျဖစ္သည္။ ကူလီေခါင္းက လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ေကာင္းေကာင္း မခိုင္းတတ္ဘူးဆိုလွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ က်ားထိုးသူက ထိုးေနမည္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူက ေသာက္ေနမည္၊ လမ္းတစ္၀က္တြင္ ဆန္အိတ္ကိုခ်ၿပီး ထိုင္သူကထိုင္ေနမည္၊ အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ သတ္ပုတ္ေကာင္း သတ္ပုတ္ေနမည္။ သေဘၤာေပၚ တင္သလိုလိုျဖင့္ အိမ္သို ့သယ္သူက သယ္ၾကမည္၊ အခ်ိန္မီ္ မၿပီးစီးသျဖင့္ အလုပ္ရွင္ မ်ားက အျခားဆိပ္ကမ္း၊ အျခားအလုပ္သမားမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကမည္၊ ဤကဲ့သို ့အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္သည္။ သမၼတသည္ သူ၏အလုပ္သမား (ကူလီ)မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ေကာင္းေကာင္း ခိုင္းႏိုင္ရမည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္နိုင္ရမည္။ ဘယ္၀န္ႀကီးသည္ ဘယ္ကိစၥကို ဘယ္အခ်ိန္အတြင္းၿပီေအာင္ လုပ္ခိုင္းရမည္။ ၿပီးမၿပီး၊ လုပ္မလုပ္လည္း ေအာက္ေျခအထိဆင္းကာ ၾကည့္ရမည္။ အသံုးမက်လွ်င္ မလုပ္တတ္လွ်င္ ေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့အစားထိုးရမည္။ သမၼတက ခိုင္းတတ္လွ်င္ ခိုင္းတတ္သလို၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သလို ၀န္ႀကီးအဖြဲ ့၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။ သမၼတက မခိုင္းတတ္လွ်င္ မသြက္လက္လွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမွုညံ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးလွ်င္ အကြပ္မရွိေသာ ၾကမ္း ပရမ္းပတာဆိုသလို၊ ကူလီေခါင္းမရွိေသာ ကမ္းနား အလုပ္သမားေတြလို ထင္ရာေတြလုပ္ၾက ထင္ရာေတြ ေျပာၾကလိမ့္မည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပသြားေသာ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ငါးဦးလွ်င္ သိပၸံလက္ေတြ႕ စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္းတစ္စံုစီ ရေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။ သူေျပာသည္မွာ မ.ဆ.လ ေခတ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္ကလို အေပၚယံဟန္ျပ ေျပာသလိုျဖစ္ေနသည္။ တကယ္ေတာ့ ေျပာရမည္မဟုတ္၊ လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစခ်င္လွ်င္ ပညာေရးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရား၀င္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းရမည္။ ရလာေသာ ဘတ္ဂ်က္အတိုင္း သိပၸံလက္ေတြ ့ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ကာ လက္ေတြ ့ျဖန္ ့ျဖဴးေပးရမည္။ ထို႔အတူ လက္ေတြ ့ဘ၀၌ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေတြသည္ ဆရာ ဆရာမေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးေတြ ျဖစ္ေနသည္။ မိမိမကြ်မ္းက်င္ပါပဲ စာၾကည့္တိုက္မွဴး တာ၀န္ကို စာသင္ခ်ိန္ထဲမွဖဲ့၍ ဆရာဆရာမေတြ ၀င္ေရာက္္ ထမ္းေဆာင္ ေနရသည္။ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ စာအုပ္၀ယ္ဖို႔လည္း မျဖစ္စေလာက္ ပိုက္ဆံပဲရွိသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ိဳးဆိုလ်ွင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးသည္ ေလျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနစရာမလို၊ လက္ေတြ ့အလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုသည္။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ စာၾကည့္တိုက္ထားဖို ့ ထိုစာၾကည့္တိုက္ေတြတြင္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး သင္တန္းဆင္းၿပီးသူမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ကာ သီးသန္႔ တာ၀န္ေပးဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ရမည္။ စာအုပ္၀ယ္ဖို႔ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ဖို႔ ေငြကို တြက္ခ်က္၍ လႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပေတာင္းခံရမည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း (ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကို မူတည္၍) ၀န္ႀကီးဌာနက ခ်ေပးရမည္။ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဌာနက ၀ယ္ယူၿပီး ေက်ာင္းေတြသို ့ပို ့ေပးရမည္။ ဒါေတြသည္ တကယ္လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္ေတြ ျဖစ္သည္။ အခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ယ္ အေျပာေတြ မ်ားေနသည္။ အေျပာကေတာ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္လိုက္မည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕ ကြ်န္ေတာ့္သားေတာ္ေမာင္ ပညာဆည္းပူးေနေသာ ဒဂုံတကၠသိုလ္မွာ ဖုန္းလိုင္းပင္ မမိေခ် ။ Free Wifi ဆိုတာ ေ၀လာေ၀း။ ကိုယ့္ဖုန္းကိုပင္ အင္တာနက္လိုင္း မတက္ေခ်။ တကၠသိုလ္သာ ဆိုသည္ အပန္းေျဖရိပ္သာ (RC) မရွိ။ တကၠသိုလ္ အနုပညာအသင္း ဘာမွန္းမသိ၊ စာၾကည့္တိုက္ ဘယ္လိုေနသလဲ မသိ၊ အားကစားခန္းမ ဘယ္ေနရာမွာ ရွာရမွန္းမသိ၊ ျမက္ေတြနွင့္ ေတာထေနေသာ ၿမိဳ႕စြန္က ၿခံ၀င္းႀကီး တစ္ခုကို တကၠသိုလ္ဟု ေခၚေနရသည္။ ဒါေတြသည္ မ်က္စိရွိလွ်င္ တကယ္လည္း သြားၾကည့္ လွ်င္ ျမင္ရပါမည္။ မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာမေနပါႏွင့္။ လက္ေတြ ့ေတြ အလုပ္လုပ္ၾကပါဟု ေျပာလိုသည္။

၀န္ႀကီးေတြ ဘာလုပ္ရမည္၊ တကယ္လုပ္ေနသည္ မလုပ္ေနသည္ကိုလည္း သမၼတက မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈ၍ ေနာက္မွ တြန္းေနဖို႔လည္း လိုသည္။ တကၠသိုလ္တြင္ ဖုန္းလိုင္းမမိလွ်င္ သမၼတသည္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို အမိန္႔ေပးလိုက္႐ုံပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္လအတြင္း ၿပီးရမည္၊ ငါလာၾကည့္မည္ ေျပာလိုက္႐ုံပဲ ျဖစ္သည္။ ၀ိုင္ဖိုင္ေတြ တပ္ေပးဖို ့၊ လိုအပ္တာေတြ လုပ္ေပးဖို႔လည္း ဒီအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (ပင္မ) သည္ပင္လွ်င္ ျပည့္စံုေသာ website မရိွ။ ေတာ္၏ ေလ်ာ္၏ လုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မျပည့္စံုေသာ website တစ္ခုသာ ရွိသည္မွာ နိုင္ငံတကာသို ့ခ်ျပရမွာ ရွက္ဖို႔ေကာင္းလွသည္။ ဒါက ဥပမာေျပာျခင္းျဖစ္၍ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ကို သမၼတက အျပင္းထန္ဆံုး ဖိအားေပးေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါမွ အဘက္ဘက္က ေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံမွာ အေလာေတာ္ ေလာက္က်ပါမည္။ သမၼတသည္ အဘိဓမၼာအသင္း ဥကၠ႒ မဟုတ္သျဖင့္ ေရခဲတံုး ျဖစ္စရာမလို၊ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္သင့္ပါ၏။ ယခုအခါ ျမင္ရသည္မွာ က်ြန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီး သည္လည္း ေအးလြန္းသည္။ ၀န္ႀကီးအဖြဲ ့ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ ထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းနွင္ေနမႈ အားနည္းသည္။ လက္ေတြ ့ ထက္ သေဘာ တရားေတြ မ်ားေနသည္။ ၿပီးေတာ့ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရိပ္မိုးေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အႀကံေပးေနရာတြင္သာေနၿပီး သမၼတႀကီးကိုပို၍ ေရွ႕တန္းတင္ သင့္သည္။

သမၼတႀကီးကလည္း ယခင္ကမည္သို ့ပင္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသည့္ ပင္ကိုစ႐ိုက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ မိမိသမၼတ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ဆိုေသာ ရာထူးႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ႏြားေတြကို ႀကိမ္မျပတ္တို႔သလို မိမိတပ္ဖြဲ႕ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ေနဖို႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။ ဒီထက္ေကာင္းမြန္ေသာ အစြမ္းကိုျပဖို႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတရားေတြ၊ အမွာစကားေတြ၊ ဟန္ျပစာရင္းဇယားေတြႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မေနဘဲ တကယ္ေရြ႕ေအာင္ တြန္းၾကဖို႔၊ တကယ္အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကဖို ့လိုပါမည္။ ထိုအခါ စင္ကာပူကို မီျခင္းမမီျခင္း ဟူသည္ ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံတြင္ အဘက္ဘက္၌ နံပတ္ (၉) ခ်ိတ္ေနရာမွာ ဘိတ္ဆံုး အဆင့္ နံပါတ္(၁၀)သို ့မေရာက္ေရးကို ေသေရးရွင္ေရး အျဖစ္ ဦးေႏွာက္ ခါးေတာင္းက်ိဳက္၍ စတင္ႀကိဳးစားဖို႔ လိုၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

===========

သရ၀ဏ္(ျပည္)
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8745,interview,227,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17865,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အာဆီယံမွာ ျမန္မာ ဘိတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ့မလား
အာဆီယံမွာ ျမန္မာ ဘိတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ့မလား
https://3.bp.blogspot.com/-PoOybH2Ps0w/WjYnc07UJMI/AAAAAAAAd8Q/YYM-j1Yug4MvCzL3VZsOMZnZiBfe6W8twCLcBGAs/s320/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-PoOybH2Ps0w/WjYnc07UJMI/AAAAAAAAd8Q/YYM-j1Yug4MvCzL3VZsOMZnZiBfe6W8twCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_780.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_780.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy