လူေဟာင္းၾကီးေတြပါေနတာ နားမလည္နိုင္စရာ သရ၀ဏ္(ျပည္)


အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ့စည္းရာတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လူေဟာင္းၾကီးမ်ားျပန္ပါလာတာကိုျပည္သူလူက ထူးဆန္းေနေလသည္ ။ ၀န္ၾကီးဌာနနွစ္ခုနွင့္ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ့စည္းျခင္းကို နို၀င္လာ ၂၀ရက္ေန့က လြွတ္ေတာ္သို ့သမၼတကသ၀ဏ္လြွာပို ့ျပီးအတည္ျပဳခ်က္ယူခဲ့ရာ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠအျဖစ္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဆက္ဆံေရး၀န္ၾကီးတာ၀န္နွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးတာ၀န္မ်ားယူခဲ့ဖူးသူ အျငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ၾကည္္ သည္အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠအျဖစ္ခန့္အပ္ခံရေပသည္ ။ ထိုအခါေ၀ဖန္သံတို ့က်ယ္ေလာင္စြာထြက္ေပါ ္လာေပသည္ ။ လူမရွိေတာ့လို ့လူေဟာင္း စစ္ဗိုလ္ေတြကိုပဲျပန္သံုးတာလား၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုေရွးရွုျပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြကိုရာထူးေတြတစ္ခုျပီးတစ္ခုေပးေနတာလား၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့အဂတိလိုက္စားမွုကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်င္းပဲပိုသိနိုင္မွာမို ့အဂလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ စစ္တပ္ကလာသူကိုျပန္ခန့္သလားဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးစရာျဖစ္လာေပသည္ ။
ျမန္မာတျပည္လံုးသည္ ျခေတာင္ပို.ၾကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္ ။ အက်င္.ပ်က္ျခစားမွုသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏အဓိကျပသနာျဖစ္လာေနသည္မွာ အမွန္တရားျဖစ္ေပ၏ ။ မည္သူေတြအက်င္.ပ်က္ျခစားသနည္း ။ နယ္ပယ္စံုမွလူမ်ားအက်င္.ပ်က္ျခစားပါ၏ ။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား (အမွန္မွာျပည္သူ.၀န္ထမ္းမ်ား) သည္အဓိကလာဘ္စားၾကပါ၏ ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနၾကပါ၏ ။ ရာထူးၾကီးေလ လာဘ္စားမွုၾကီးမားေလဟုပင္ေျပာ၍ရေပ၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားတြင္ လာဘ္မေပးဘူးသူ၍ နို.စို.ခေလးမွလြဲ၍ခပ္ရွားရွားပင္ျဖစ္ေပလိမ္.မည္ ။ ရံုးျပင္ကနားမ်ားသို.၀င္ထြက္ရာတြင္ အနည္းနွင္.အမ်ားဆိုသလို အားလံုးေပးဖူူး ကမ္းဖူးသူေတြပင္ျဖစ္သည္ ။ လာဘ္ေပးရလြန္းသျဖင္. မိမိလာဘ္ေပးေနမွန္း ၊ယူသူကလည္းလာဘ္ယူေနမွန္းပင္မသိေလာက္ေအာင္ ေပးျခင္း ၊ယူျခင္းကိစၥ ၊ အလြဲသံုးစားၾကျခင္းကိစၥ၌ အသားက်ခဲ.ျပီျဖစ္သည္ ။
လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးသည္ ၊ ေခါက္ဆြဲစားသည္ ၊ ဂါရ၀ျပဳသည္ ၊ နားလည္မွုျဖင္.ျပဳစုသည္ ၊ ကန္ေတာ.သည္ ၊လက္ေဆာင္ေပးသည္ဆိုျခင္းမ်ားေနာက္၀ယ္ လက္ေပးလာဘ္ယူအက်င္.ပ်က္မွုသည္ တခါတည္းပါလာစျမဲျဖစ္သည္ ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ၂၂.၇.၂၀၁၅ ေန.ထုတ္နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာထဲတြင္ဖတ္ရသည္မွာ ေမြးျမဴေရးနွင္.ေရလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာနသို.အေၾကြးေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္သည္.လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အမ်ားနွင္.သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင္.ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၃) ျဖင္.တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ဟူေသာသတင္းျဖစ္သည္ ။ ေမြးျမဴေရး၊အစားအစာနွင္. နို.ထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘ႑ာနွစ္မွစကာ ငါးစာေတာင္.မ်ားကိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံစာရင္းမွတ္စနစ္ျဖင္.စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ.ရာမွ ေပးဆပ္ရန္အေၾကြးမ်ားတျဖည္းျဖည္းမ်ားလာခဲ.ကာ ေငြက်ပ္ ၂၉ ဒသမ ၄၄၂ ဘီလီယံ ရွိေနေၾကာင္းသိရေပသည္ ။ ထို.ေၾကာင္. ျပည္သူဘ႑ာေငြဆံုးရွံုးမွုမရွိေစရန္အတြက္ ေၾကြးက်န္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျပစ္မွုေၾကာင္းအရတရားစြဲအေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီး အမ်ားနွင္.သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင္.ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၃) ျဖင္.တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ.သည္ ။ ေၾကြက်န္အမ်ားဆံုးပုဂၢိဳလ္ (၁၀) ဦးအမည္စာရင္းကိုေဖာ္ျပခဲ.ရာ ဦးမင္းသိမ္း ဆိုသူမွာ အမွတ္စဥ္ (၁) နွင္. အမွတ္စဥ္ (၂) ဟူ၍ နွစ္ေက်ာ.ျပန္ နွစ္ခါျပန္ပါေနသည္ကို အံ.ၾသဖြယ္ ေတြ.ရွိရသည္ ။ ပို၍အံ.ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ အေၾကြးဆပ္ရမည္.ပမာဏမွာ ပထမ အၾကိမ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇၅၅ ေက်ာ္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ၄၈၂၄ သန္းေက်ာ္ ( နွစ္ၾကိမ္ေပါင္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၅၇၉ ) ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုမ်ွမ်ားျပားေသာေငြကို ၂၀၀၃ ခုနွစ္ကတည္းကမေပးဆပ္ျခင္းကို ဆယ္.နွစ္နွစ္ၾကာသည္. ၂၀၁၅ အထိ အေရးယူခဲ.ျခင္းမရွိသည္.အေပါ ္တြင္အံ.ၾသမိပါသည္ ။ သာမန္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ယခုလမီတာမေဆာင္နိုင္လ်ွင္ ယခုလပင္ မီးလာျဖတ္ခံရစျမဲျဖစ္သည္ ။ ယေန.ေစ်းေကာက္မေပးနိုင္လ်ွင္ ယေန.ပင္ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္အပိတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္ ။ အစိုးရသို.ေပးရန္ရွိေသာ ေငြက်ပ္ေထာင္ဂဏန္း ၊ေသာင္းဂဏန္းမွသည္ ၊သိန္းဂဏန္းအထိ မည္သည္.အခါမွ ေစာင္းဆိုင္းရိုး ၊ သည္းခံရိုး ၊ ေမ.ေလ်ွာ.ရိုးမရွိသည္.အစိုးရက ေငြက်ပ္ ၂၉ ဘီလီယံ ( ၁ ဘီလီယံ သည္ သန္းတစ္ေထာင္ျဖစ္သည္ ) ကို ၁၂ နွစ္အေမ.ခံထားသည္ဆိုျခင္းကလည္းစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္ ။ ပို၍ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ အေၾကြးေပးခဲ.သူ ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းနွင္. အေၾကြးယူခဲ.သူ ဦးမင္းသိမ္းတို.သည္ သားအဖေတာ္စပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေဖက၀န္ၾကီး ၊ သားက ထို၀န္ၾကီးဌာနမွ ေငြသန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ (သိန္းေပါင္းတသိန္းတေသာင္းေက်ာ္) ကို အေၾကြးယူခဲ.သည္ ။ စာရင္းေပ်ာက္အင္းေပ်ာက္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေနခဲ.သည္ ။ထိုသို.ယူထားသူမ်ားမွာလည္မနည္းမေနာပင္ျဖစ္သည္ ။ ဦးသုတေရြွဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၀၂၆ ) သန္း ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္တိုး ဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း (၂၀၅၇)သန္း ၊ ဦးၾကည္၀င္းဆိုသူက (၁၄၆၉)သန္း ၊ ဦးဟိန္းေဇာ္စစ္ဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၄၁၀)သန္း(ဦးဟိန္းေဇာ္စစ္ဆိုသူ၏အဘအမည္ကိုသတင္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပဲခ်န္လွပ္ထားခဲ.သည္ ။ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးတဦး၏သားမို.အခ်င္းခ်င္း၀ိုင္း၀န္းဖံုးဖိေပးျခင္းဟုအခ်ိဳ.ကေ၀ဖန္ၾကသည္ ) ၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္ဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၂၇၉) သန္း၊ ဦးမိုးဆိုသူက က်ပ္(၇၇၆ )သန္း ၊ဦးခင္စိုးက က်ပ္ (၅၀၆)သန္း ၊ ဦမ်ိဳးမင္းသိမ္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ( ၄၈၄)သန္း တို.ျဖစ္ၾကသည္ ။ အျခားသူမ်ားလဲအေျမာက္အမ်ားက်န္ရွိေသးသည္ဟုသိရ၏ ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္တေန.လုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ရရွိရန္ ေသြးနွင္.ေခ်ြးနွင္.ရင္း၍ေတာင္းဆိုေနရခ်ိန္တြင္ အာဏာရွိအသိုင္းအ၀ိုင္းက နိုင္ငံ.ေငြကို အလြဲသံုးစား လုပ္ၾကပံုမ်ားမွာ ယံုနိုင္ဖြယ္ရာမရွိ ။ ဒါေတာင္ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါ ္စနၵာမင္းက ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ ေမးျမန္းခဲ.သျဖင္.ေပါ္ေပါက္လာခဲ.ျခင္းျဖစ္ရာ မေမးျမန္းနိုင္ေသးေသာအလြဲသံုးစားမွုေပါင္းဘယ္ေရြ.ဘယ္မ်ွက်န္ေသးသနည္းဟုေတြးဆဖြယ္ရာျဖစ္သည္ ။သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနသို. ေရြတူူးေဖာ္ေသာကုမၼဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းရန္ ေရြွပိသာခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာက်န္ရွိေနေသာသတင္းကို ယခင္နွစ္မ်ားက ဖတ္လိုက္ရသည္ ။ ပိသာေပါင္းမ်ားစြာနိုင္ငံေတာ္သို.ေပးသြင္းရမည္.ေရြွမ်ားသည္ ယခုအခါအေၾကအလည္ေပးသြင္းျပီးသြားျပီလား ။ ထံုးစံအတိုင္း ဆက္မေတာင္းပဲ ဟိုလိုလိုသည္လိုလိုျဖင္.ျပီးသြားျပီလားစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္ ။ထိုသို ့ နိုင္ငံေတာ္သို ့ေပးရမည့္ေရြွမ်ားမေပးသြင္းပဲေနျခင္းမွာ အဂတိလုိက္စားမွု၊အာဏာဖီဆန္မွု၊ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းအလြဲသံုးမွုမ်ားသာျဖစ္သည္ ။ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ စည္းကမ္းနွင္.မညီေသာ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမွုမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ေငြစာရင္းဌာနကမၾကာခနတင္ျပခဲ.ဖူးသည္ ။ လူမွု၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင္.ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ကခ်င္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကိုကူညီရန္ နိုင္ငံေတာ္မွ က်ပ္သိန္းတေထာင္ထုတ္ယူသြားျပီး အလွဴရွင္ေပါ ္ေပါက္လာေသာေၾကာင္.ဟုဆိုကာထိုေငြသိန္းတေထာင္ကိုအျခားေနရာတြင္ေျပာင္းေရြသံုးစြဲလိုက္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္.မညီညြတ္ေၾကာင္းမစီရင္ခံစာတခုမၾကာမီကေပါ ္ထြက္လာဖူးသည္ ။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္နိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္က နိုင္ငံေတာ္စာရင္းမ်ားကိုတိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ ရာထူးမွအနားေပးခံရတာလည္း စိတ္၀င္စားဖို.ေကာင္းသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္သည္ စာရင္းစစ္မခံနိုင္သည္.အသြင္ေဆာင္ေနပါသည္ ။

လုပ္ခဲ.ကိုင္ခဲ.ၾကသည္မ်းကေတာ.ခပ္ရိုးရိုးအကြက္မ်ားပဲျဖစ္သည္ ။ အေဖက၀န္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ သားကကုမၼဏီေထာင္သည္ ။ သားပစၥည္းကို ဖခင္၀န္ၾကီးဌာနကိုမ၀ယ္မေနရေရာင္းမည္ ။ ဖခင္၀န္ၾကီးက သားကို ေငြထုတ္ေခ်းမည္ ။လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ားခ်ေပးမည္ ။ ကန္ထရိုက္မ်ားခ်ေပးမည္ ။ တင္ဒါေအာင္မည္ ။အေဖနွင္.သား ေပါင္းကာနိုင္ငံ.ဘ႑ာေငြမ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အသံုးခ်ၾကမည္ ။ စာရင္းစစ္မရွိ ၊ ျပိဳင္ဘက္မရွိ ၊ မရမွာမပူနွင္. မျမတ္မွာမပူနွင္.၊ သူေဌးမျဖစ္မွာမပူနွင္. ။ ခ်က္ျခင္း ေဇာတိက ၊ အနာတပိဏ္ ၊ ေဇတ၀န္တို.လိုခ်မ္းသာေစရမည္ ။ ေဘလ္ဂိတ္တို.ကိုသနားသည္ ။ ဤအျဖစ္မ်ားသည္ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္း နွင္.ေက်းလက္ေဒသဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတခုတည္းကိုဆိုလိုသည္မဟုတ္ ။ အေဖနွင္.သားေပါင္းကာရိုက္စားခြင္လုပ္မွုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္အျမစ္တြယ္ေနသည္မွာၾကာေခ်ျပီ ။ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊လ်ွပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနမွ၀န္ၾကီးမ်ားကိုတာ၀န္မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္စဥ္က အက်င္.ပ်က္ျခစားမွုမ်ားေၾကာင္.ဟု ေျပာသံမ်ားထြက္ေပါ ္ခဲ.ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ မည္သည္.အခါမွ လာဘ္စားမွုမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ပြင္.လင္းစြာေၾကျငာရိုးမရွိခဲ.ေပ ။ က်ပ္သန္းေပါင္းဘီလီယံခ်ီ၍ ေငြေၾကးကြာဟမွုမ်ားျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလြွတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ( သာသနာေရး၀န္ၾကီး ) ဦးဆန္းဆင္.ကို ေငြက်ပ္ သိန္း (၁၀၀ )ကြာဟမွုျဖင္.ေထာင္ (၁၀)နွစ္ခ်ခဲ.ျခင္းမွာလည္း အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္သည္ထက္ နိုင္ငံေရးအျငိွဳးျဖင္.ေဆာင္ရြက္သလိုျဖစ္ေနေပသည္ ။ ၾကီးမားေသာအမွုၾကီးမ်ားမွာမူကားျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဘယ္ေသာအခါမွထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူခံရသည္မရွိခဲ.ပါ ။ လာဘ္စားေသာတရားသူၾကီးကို ရာထူးမွအနားယူခိုင္းျခင္းသည္ စည္းစိမ္မပ်က္ ခိုးရာပါပစၥည္းကိုခံစားစံစားေစသည္နွင္.တူေနေပသည္ ။အာဏာအလြဲသံုးမွု ၊အဂတိလိုက္စားမွုတို.အတြက္ ဦးဆန္းဆင္.မွတပါး ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ မည္သည္.၀န္ၾကီး မွ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရျခင္းမရွိေသးေခ် ။ထိုသို ့အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဦးေအာင္ၾကည္ကိုင္တြယ္နိုင္မလား၊ကိုင္တြယ္ရဲမလားဆိုတာစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္ ။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ့ေဟာင္းသည္ ေဒသရန္ပံုေငြ ခုနစ္ဘီလီယံကို NLD အစိုးရအားလြွဲေျပာင္းမေပးသျဖင့္ျပသနာတက္ခဲ့ဖူးသည္ ။ ေနာက္ေတာ့ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေငြအခ်ိဳ့ျပန္ေပးသည္ ။ ျပန္ဆပ္တာပင္ လိုေငြကက်န္ေနေသးသည္။ အဲဒါေတြကိုဘယ္လိုရွင္းမည္လဲဆိုတာလဲေသေသခ်ာခ်ာမသိရေခ် ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရသည္လည္းက်ပ္ေငြလီလီယံနွင့္ခ်ီကာ ေဒသဖြံျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို ေနာက္တက္လာေသာ NLD အစိုးရကိုမအပ္သျဖင့္ေ၀ဖန္သံေတြညံေနသည္ ။ ထိုေငြမ်ားကိုေဖာင္ေဒးရွင္းဖြဲ့ျပီးသံုးလိုက္ျပီျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္အစိုးရကိုစာရင္းရွင္းစရာမလိုသလိုလို ယခင္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ့၀င္မ်ားကေျပာၾကသည္ ။တကယ္ေတာ့နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြမ်ားျဖစ္၍ စာရင္းရွင္းကိုရွင္းရမည္ ။စာရင္းစစ္ကိုစစ္ရေပမည္ ။ဒါေတြကို ဦးေအာင္ၾကည္လုပ္ရဲမလားဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ။

ကမၻာတြင္ အဂတိလိုက္စားမွု အကင္းရွင္းဆံုးဆယ္နိုင္ငံသည္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏ ။
၁ ဒိန္းမတ္ ။၂ နယူဇီလန္။ ၃ ဖင္လန။္၄ ဆြီဒင္။၅ ေနာ္ေ၀။ ၆ စကၤာပူ။ ၇ ဆြစ္ဇာလန္။၈နယ္သာလန္။၉ ၾသစေတးလ်။၁၀ကေနဒါ နိုင္ငံတို.ျဖစ္သည္ ။ အေရွ.ေတာင္အာရွမွ စကၤာပူသည္ ကမၻာ.လာဘ္မစားဆံုးနိုင္ငံတြင္ ေနာ္ေ၀နိုင္ငံနွင္. ပူးတြဲလ်က္ အဆင္. (၅ ) ရရွိထား၏ ။ စကၤာပူမွ သံုးနာရီခန္.ေလယာဥ္ျဖင္.သြားသည္နွင္.ေရာက္လာေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာမူ ကမၻာ.လာဘ္မစားဆံုး တြြင္ ၁၇၅ နိုင္ငံတန္းစီရာ နံပါတ္ ၁၅၇ ျဖစ္သည္ (ျမန္မာေအာက္တြင္ ၁၈ နိုင္ငံ ရွိေသးသျဖင္.ၾကံဖန္ဂုဏ္ယူနိုင္ေသး၏ ) ။စကၤာပူသည္အဘယ္.ေၾကာင္. ကမၻာ.လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအနည္းဆံုးနိုင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင္. (၅) ၀င္ရသနည္း ။ ရွင္းပါ၏ ။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုကိုအစိုးရက အမွုၾကီးသည္ ငယ္သည္မေရြး ၊ ရာထူးၾကီးသည္ ငယ္သည္မခြဲပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ စကၤာပူတြင္ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ.Corrupt Practices Investigation Bureau( CPIB ) အဖြဲ.ဟူ၍ဖြဲ.ထားရာထိုအဖြဲ.သည္ လုပ္ပိုင္ခြင္.အာဏာအျပည္.ရွိသျဖင္. အစိုးရဌာနတိုင္းကေၾကာက္ၾကရသည္ ။ CPIB အဖြဲ.နည္းတူ နိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္အဖြဲ.သည္အလြန္အာဏာရိေပ၏ ။ CPIB အဖြဲ.၀င္မ်ားမွာသန္.ရွင္းေသာသူမ်ားနွင္.သာဖြဲ.ထားသည္ ။ ပိုင္ဆိုင္မွုကိုေၾကျငာထားရသည္ ။ အခ်င္းခ်င္းေငြေခ်းငွားခြင္.ပင္မရွိ ။ဘဏ္မ်ားမွ သံုးလစာထက္ပို၍ အေၾကြးယူခြင္. ၊အေၾကြး၀ယ္ခြင္.မရွိ ။မိမိတို.စံုစမ္းေနသူမ်ားနွင္. အေပ်ာ္အပါး၊ကပြဲ ၊စားေသာက္ပြဲမ်ား သြားခြင္.မရွိ ။ တနွစ္ကုန္လ်ွင္ထိုအဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ.၀င္မ်ားအား နိုင္ငံေတာ္မွေဒါ ္လာသိန္းနွင္.ခ်ီ၍ ဆုေငြခ်ီးျမင္.၏ ။ ထိုအဖြဲ.က ေခါ ္လ်ွင္ အားလံုးသြားေရာက္ျပီးအစစ္ခံရသည္ ။CBI ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုးရအမွုထမ္းမ်ား၊လြွတ္ေတာ္အမတ္ ၊ အရာရွိၾကီးမ်ား ၊ လိုအပ္ပါက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အထိ စစ္ေဆးေမးျမန္းပိုင္ခြင္.ရွိေလသည္ ။ CPIB ထံေရာက္လာေသာ အမွု မ်ားအနက္ သံုးပံု နွစ္ပံုမွာအေရးယူအျပစ္ေပးခံၾကရေလသည္ ။ ျပည္သူလူထုထံမွလာဘ္စားမွုအတြက္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းသည္ ။ သတင္းေပးသူကိုအျပည္.အ၀လံုျခံဳမွုေပး၏ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ.ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္ ။ သတင္းေပးသူကိုပင္ မမွန္ကန္ကအေရးယူမည္.သေဘာမ်ိဳး ဥပေဒျပဌာန္းထား၏ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အား ၂၀၁၄ တြင္သမၼတနွင္.လြွတ္ေတာ္မွဖြဲ.စည္းခဲ.ေပသည္ ။ စကၤာပူ CPIB ကဲ.သို. လုပ္ပိုင္ခြင္.အာဏာအျပည္.ရွိေသာအဖြဲ.ေတာ.ဟုတ္ဟန္မတူ ။ အဖြဲ.ဥကၠဌမွာ ဦးျမ၀င္း(စစ္မွုထမ္းေဟာင္း) ၊ အတြင္းေရးမွူးမွာ ဦးတင္ဦး(သံအမတ္ၾကီးေဟာင္း) ၊ အဖြဲ.၀င္မ်ားမွာဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ( နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ညြွန္ခ်ဳပ္ ) ၊ ဦးစိုးတင္.(ညြွန္မွဴး ၊ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး) ၊ ဦးသန္းေအာင္ (ေရွ.ေနခ်ဳပ္ရံုး ) ဦးေမာင္ရွိန္(စစ္မွုထမ္းေဟာင္း) ၊ ေဒါက္တာတိုက္စံ (ပါေမာကၡ-တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္) ၊ ဦးေန၀င္း(သံအမတ္ၾကီး) ၊ စသည္.ညြွန္မွူး ၊ညြွန္ခ်ဳပ္ အမ်ားစုပါ၀င္ေသာအဖြဲ.ျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယေန.အထိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုေၾကာင္. စကၤာပူမွာလို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသည္.ၾကီးမားေသာအမွုမ်ားတစ္မွုမွမေပါ ္ေပါက္ေသးေခ် ။ ဦးဆန္းဆင္.၏ သိန္း ၁၀၀ အလြဲသံုးစြဲမွုသာရွိေပရာ သိန္းတရာထက္မကအလြဲသံုးစားခဲ.ၾကေသာ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိၾကီးမ်ား၏ အမွုမ်ားမွာ ကိုယ္ေပ်ာက္ေဆးစားထားသကဲ.သို. ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ကြယ္ေနေပေတာ.သည္ ။

တခ်ိဳ.ကထင္ၾကသည္မွာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ.၊သို.မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးေကာင္စီ အဖြဲ.၀င္တစ္ဦးဦး ၊သို.မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ.၀င္တစ္ဦးဦး၏တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပါ ္အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို.အားတရားစြဲ ဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ ဟုပါရွိေသာေၾကာင္. ၎တို.ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ.သည္မ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူပိုင္ခြင္.မရွိဟုထင္ျမင္ေနၾကေပသည္ ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းေရးထားသည္မွာ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပါ ္ အေရးယူျခင္းမရွိေစရဟုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းသည္ တာ၀န္အရလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဤကိစၥမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မွုျဖစ္သည္ ။ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးသို. ရွင္းလင္းခ်က္ေပးပါရန္ေတာင္းခံရမည္. စာသားျဖစ္သည္ ။ တာ၀န္အရဆိုတာဘာလဲ ။ နိုင္ငံ.ဘ႑ာမ်ားအလြဲသံုးစားျခင္းသည္ တာ၀န္ဆိုေသာ စကားနွင္.အက်ံဳး၀င္ပါသလား ။ တာ၀န္ဆိုတာျခစားျခင္းျဖစ္ပါသလား ။ ျခစားျခင္း ၊ လာဘ္စားျခင္း ၊ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္လုပ္ခဲ.ျခင္း ။ နိုင္ငံပိုင္ေငြကို မိမိသူငယ္ခ်င္း၊မိသားစု၊ေဆြမ်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ.ၾကျခင္းတို.သည္ စကၤာပူတို. ၊တရုတ္ျပည္တို. ၊ဒိန္းမတ္တို.မွာဆိုလ်ွင္ေတာ. ၾကီးမားေသာရာဇ၀တ္မွုျဖစ္သည္ ။ သူခိုးၾကီးေသာအခါ ဓါးျပဂိုဏ္းျဖစ္သြားတတ္၏ ။ ဓါးျပၾကီးေသာအခါနိုင္ငံေတာ္ ျခစားမွု ဟုေခါ ္တြင္ရမည္ ။ ျခစားမွုကို ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ိဳးေတာ.မျဖစ္ေစလိုပါ ။ေခါင္ကမလံုေသာအခါတအိမ္လံုးျခမ်ား ေသာင္းက်န္းၾကပါလိမ္.မည္ ။
ယခုအခါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၊သံအမတ္မ်ား၊ စသံုးလံုး အရာရွိေဟာင္းမ်ား၊စသူမ်ားျဖင့္အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ့ျပန္ေလျပီ ။ ထံုးစံအတိုင္း အသံသာျမည္ျပီးအဆန္မရွိေသာ သၾကံန္ေျမာက္အဖြဲ့ျဖစ္မည္လား ။စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်င္းခ်င္းမို ့မတို့ရဲမထိရဲျဖစ္ေလမည္လား။ မလုပ္မရွုပ္မျပဳတ္ ဆိုသည့္ နည္းေဟာင္းလမ္းေဟာင္းအတိုင္းသြားမည္လား။ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္အမွန္တကယ္ ရြပ္ရြပ္ခ်ြန္ခ်ြန္အလုပ္လပ္မည့္အဖြဲ့ျဖစ္မလားဆိုတာ အားလံုးကေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္
၂.၁၂.၂၀၁၇
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.