လူေဟာင္းၾကီးေတြပါေနတာ နားမလည္နိုင္စရာ သရ၀ဏ္(ျပည္)


အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ့စည္းရာတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လူေဟာင္းၾကီးမ်ားျပန္ပါလာတာကိုျပည္သူလူက ထူးဆန္းေနေလသည္ ။ ၀န္ၾကီးဌာနနွစ္ခုနွင့္ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ့စည္းျခင္းကို နို၀င္လာ ၂၀ရက္ေန့က လြွတ္ေတာ္သို ့သမၼတကသ၀ဏ္လြွာပို ့ျပီးအတည္ျပဳခ်က္ယူခဲ့ရာ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠအျဖစ္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဆက္ဆံေရး၀န္ၾကီးတာ၀န္နွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးတာ၀န္မ်ားယူခဲ့ဖူးသူ အျငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ၾကည္္ သည္အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠအျဖစ္ခန့္အပ္ခံရေပသည္ ။ ထိုအခါေ၀ဖန္သံတို ့က်ယ္ေလာင္စြာထြက္ေပါ ္လာေပသည္ ။ လူမရွိေတာ့လို ့လူေဟာင္း စစ္ဗိုလ္ေတြကိုပဲျပန္သံုးတာလား၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုေရွးရွုျပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြကိုရာထူးေတြတစ္ခုျပီးတစ္ခုေပးေနတာလား၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့အဂတိလိုက္စားမွုကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်င္းပဲပိုသိနိုင္မွာမို ့အဂလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ စစ္တပ္ကလာသူကိုျပန္ခန့္သလားဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးစရာျဖစ္လာေပသည္ ။
ျမန္မာတျပည္လံုးသည္ ျခေတာင္ပို.ၾကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္ ။ အက်င္.ပ်က္ျခစားမွုသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏အဓိကျပသနာျဖစ္လာေနသည္မွာ အမွန္တရားျဖစ္ေပ၏ ။ မည္သူေတြအက်င္.ပ်က္ျခစားသနည္း ။ နယ္ပယ္စံုမွလူမ်ားအက်င္.ပ်က္ျခစားပါ၏ ။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား (အမွန္မွာျပည္သူ.၀န္ထမ္းမ်ား) သည္အဓိကလာဘ္စားၾကပါ၏ ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနၾကပါ၏ ။ ရာထူးၾကီးေလ လာဘ္စားမွုၾကီးမားေလဟုပင္ေျပာ၍ရေပ၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားတြင္ လာဘ္မေပးဘူးသူ၍ နို.စို.ခေလးမွလြဲ၍ခပ္ရွားရွားပင္ျဖစ္ေပလိမ္.မည္ ။ ရံုးျပင္ကနားမ်ားသို.၀င္ထြက္ရာတြင္ အနည္းနွင္.အမ်ားဆိုသလို အားလံုးေပးဖူူး ကမ္းဖူးသူေတြပင္ျဖစ္သည္ ။ လာဘ္ေပးရလြန္းသျဖင္. မိမိလာဘ္ေပးေနမွန္း ၊ယူသူကလည္းလာဘ္ယူေနမွန္းပင္မသိေလာက္ေအာင္ ေပးျခင္း ၊ယူျခင္းကိစၥ ၊ အလြဲသံုးစားၾကျခင္းကိစၥ၌ အသားက်ခဲ.ျပီျဖစ္သည္ ။
လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးသည္ ၊ ေခါက္ဆြဲစားသည္ ၊ ဂါရ၀ျပဳသည္ ၊ နားလည္မွုျဖင္.ျပဳစုသည္ ၊ ကန္ေတာ.သည္ ၊လက္ေဆာင္ေပးသည္ဆိုျခင္းမ်ားေနာက္၀ယ္ လက္ေပးလာဘ္ယူအက်င္.ပ်က္မွုသည္ တခါတည္းပါလာစျမဲျဖစ္သည္ ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ၂၂.၇.၂၀၁၅ ေန.ထုတ္နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာထဲတြင္ဖတ္ရသည္မွာ ေမြးျမဴေရးနွင္.ေရလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာနသို.အေၾကြးေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္သည္.လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အမ်ားနွင္.သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင္.ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၃) ျဖင္.တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ဟူေသာသတင္းျဖစ္သည္ ။ ေမြးျမဴေရး၊အစားအစာနွင္. နို.ထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘ႑ာနွစ္မွစကာ ငါးစာေတာင္.မ်ားကိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံစာရင္းမွတ္စနစ္ျဖင္.စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ.ရာမွ ေပးဆပ္ရန္အေၾကြးမ်ားတျဖည္းျဖည္းမ်ားလာခဲ.ကာ ေငြက်ပ္ ၂၉ ဒသမ ၄၄၂ ဘီလီယံ ရွိေနေၾကာင္းသိရေပသည္ ။ ထို.ေၾကာင္. ျပည္သူဘ႑ာေငြဆံုးရွံုးမွုမရွိေစရန္အတြက္ ေၾကြးက်န္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျပစ္မွုေၾကာင္းအရတရားစြဲအေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီး အမ်ားနွင္.သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင္.ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၃) ျဖင္.တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ.သည္ ။ ေၾကြက်န္အမ်ားဆံုးပုဂၢိဳလ္ (၁၀) ဦးအမည္စာရင္းကိုေဖာ္ျပခဲ.ရာ ဦးမင္းသိမ္း ဆိုသူမွာ အမွတ္စဥ္ (၁) နွင္. အမွတ္စဥ္ (၂) ဟူ၍ နွစ္ေက်ာ.ျပန္ နွစ္ခါျပန္ပါေနသည္ကို အံ.ၾသဖြယ္ ေတြ.ရွိရသည္ ။ ပို၍အံ.ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ အေၾကြးဆပ္ရမည္.ပမာဏမွာ ပထမ အၾကိမ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇၅၅ ေက်ာ္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ၄၈၂၄ သန္းေက်ာ္ ( နွစ္ၾကိမ္ေပါင္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၅၇၉ ) ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုမ်ွမ်ားျပားေသာေငြကို ၂၀၀၃ ခုနွစ္ကတည္းကမေပးဆပ္ျခင္းကို ဆယ္.နွစ္နွစ္ၾကာသည္. ၂၀၁၅ အထိ အေရးယူခဲ.ျခင္းမရွိသည္.အေပါ ္တြင္အံ.ၾသမိပါသည္ ။ သာမန္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ယခုလမီတာမေဆာင္နိုင္လ်ွင္ ယခုလပင္ မီးလာျဖတ္ခံရစျမဲျဖစ္သည္ ။ ယေန.ေစ်းေကာက္မေပးနိုင္လ်ွင္ ယေန.ပင္ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္အပိတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္ ။ အစိုးရသို.ေပးရန္ရွိေသာ ေငြက်ပ္ေထာင္ဂဏန္း ၊ေသာင္းဂဏန္းမွသည္ ၊သိန္းဂဏန္းအထိ မည္သည္.အခါမွ ေစာင္းဆိုင္းရိုး ၊ သည္းခံရိုး ၊ ေမ.ေလ်ွာ.ရိုးမရွိသည္.အစိုးရက ေငြက်ပ္ ၂၉ ဘီလီယံ ( ၁ ဘီလီယံ သည္ သန္းတစ္ေထာင္ျဖစ္သည္ ) ကို ၁၂ နွစ္အေမ.ခံထားသည္ဆိုျခင္းကလည္းစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္ ။ ပို၍ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ အေၾကြးေပးခဲ.သူ ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းနွင္. အေၾကြးယူခဲ.သူ ဦးမင္းသိမ္းတို.သည္ သားအဖေတာ္စပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေဖက၀န္ၾကီး ၊ သားက ထို၀န္ၾကီးဌာနမွ ေငြသန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ (သိန္းေပါင္းတသိန္းတေသာင္းေက်ာ္) ကို အေၾကြးယူခဲ.သည္ ။ စာရင္းေပ်ာက္အင္းေပ်ာက္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေနခဲ.သည္ ။ထိုသို.ယူထားသူမ်ားမွာလည္မနည္းမေနာပင္ျဖစ္သည္ ။ ဦးသုတေရြွဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၀၂၆ ) သန္း ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္တိုး ဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း (၂၀၅၇)သန္း ၊ ဦးၾကည္၀င္းဆိုသူက (၁၄၆၉)သန္း ၊ ဦးဟိန္းေဇာ္စစ္ဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၄၁၀)သန္း(ဦးဟိန္းေဇာ္စစ္ဆိုသူ၏အဘအမည္ကိုသတင္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပဲခ်န္လွပ္ထားခဲ.သည္ ။ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးတဦး၏သားမို.အခ်င္းခ်င္း၀ိုင္း၀န္းဖံုးဖိေပးျခင္းဟုအခ်ိဳ.ကေ၀ဖန္ၾကသည္ ) ၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္ဆိုသူက က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၂၇၉) သန္း၊ ဦးမိုးဆိုသူက က်ပ္(၇၇၆ )သန္း ၊ဦးခင္စိုးက က်ပ္ (၅၀၆)သန္း ၊ ဦမ်ိဳးမင္းသိမ္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ( ၄၈၄)သန္း တို.ျဖစ္ၾကသည္ ။ အျခားသူမ်ားလဲအေျမာက္အမ်ားက်န္ရွိေသးသည္ဟုသိရ၏ ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္တေန.လုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ရရွိရန္ ေသြးနွင္.ေခ်ြးနွင္.ရင္း၍ေတာင္းဆိုေနရခ်ိန္တြင္ အာဏာရွိအသိုင္းအ၀ိုင္းက နိုင္ငံ.ေငြကို အလြဲသံုးစား လုပ္ၾကပံုမ်ားမွာ ယံုနိုင္ဖြယ္ရာမရွိ ။ ဒါေတာင္ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါ ္စနၵာမင္းက ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ ေမးျမန္းခဲ.သျဖင္.ေပါ္ေပါက္လာခဲ.ျခင္းျဖစ္ရာ မေမးျမန္းနိုင္ေသးေသာအလြဲသံုးစားမွုေပါင္းဘယ္ေရြ.ဘယ္မ်ွက်န္ေသးသနည္းဟုေတြးဆဖြယ္ရာျဖစ္သည္ ။သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနသို. ေရြတူူးေဖာ္ေသာကုမၼဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းရန္ ေရြွပိသာခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာက်န္ရွိေနေသာသတင္းကို ယခင္နွစ္မ်ားက ဖတ္လိုက္ရသည္ ။ ပိသာေပါင္းမ်ားစြာနိုင္ငံေတာ္သို.ေပးသြင္းရမည္.ေရြွမ်ားသည္ ယခုအခါအေၾကအလည္ေပးသြင္းျပီးသြားျပီလား ။ ထံုးစံအတိုင္း ဆက္မေတာင္းပဲ ဟိုလိုလိုသည္လိုလိုျဖင္.ျပီးသြားျပီလားစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္ ။ထိုသို ့ နိုင္ငံေတာ္သို ့ေပးရမည့္ေရြွမ်ားမေပးသြင္းပဲေနျခင္းမွာ အဂတိလုိက္စားမွု၊အာဏာဖီဆန္မွု၊ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းအလြဲသံုးမွုမ်ားသာျဖစ္သည္ ။ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ စည္းကမ္းနွင္.မညီေသာ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမွုမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ေငြစာရင္းဌာနကမၾကာခနတင္ျပခဲ.ဖူးသည္ ။ လူမွု၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင္.ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ကခ်င္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကိုကူညီရန္ နိုင္ငံေတာ္မွ က်ပ္သိန္းတေထာင္ထုတ္ယူသြားျပီး အလွဴရွင္ေပါ ္ေပါက္လာေသာေၾကာင္.ဟုဆိုကာထိုေငြသိန္းတေထာင္ကိုအျခားေနရာတြင္ေျပာင္းေရြသံုးစြဲလိုက္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္.မညီညြတ္ေၾကာင္းမစီရင္ခံစာတခုမၾကာမီကေပါ ္ထြက္လာဖူးသည္ ။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္နိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္က နိုင္ငံေတာ္စာရင္းမ်ားကိုတိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ ရာထူးမွအနားေပးခံရတာလည္း စိတ္၀င္စားဖို.ေကာင္းသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္သည္ စာရင္းစစ္မခံနိုင္သည္.အသြင္ေဆာင္ေနပါသည္ ။

လုပ္ခဲ.ကိုင္ခဲ.ၾကသည္မ်းကေတာ.ခပ္ရိုးရိုးအကြက္မ်ားပဲျဖစ္သည္ ။ အေဖက၀န္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ သားကကုမၼဏီေထာင္သည္ ။ သားပစၥည္းကို ဖခင္၀န္ၾကီးဌာနကိုမ၀ယ္မေနရေရာင္းမည္ ။ ဖခင္၀န္ၾကီးက သားကို ေငြထုတ္ေခ်းမည္ ။လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ားခ်ေပးမည္ ။ ကန္ထရိုက္မ်ားခ်ေပးမည္ ။ တင္ဒါေအာင္မည္ ။အေဖနွင္.သား ေပါင္းကာနိုင္ငံ.ဘ႑ာေငြမ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အသံုးခ်ၾကမည္ ။ စာရင္းစစ္မရွိ ၊ ျပိဳင္ဘက္မရွိ ၊ မရမွာမပူနွင္. မျမတ္မွာမပူနွင္.၊ သူေဌးမျဖစ္မွာမပူနွင္. ။ ခ်က္ျခင္း ေဇာတိက ၊ အနာတပိဏ္ ၊ ေဇတ၀န္တို.လိုခ်မ္းသာေစရမည္ ။ ေဘလ္ဂိတ္တို.ကိုသနားသည္ ။ ဤအျဖစ္မ်ားသည္ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္း နွင္.ေက်းလက္ေဒသဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတခုတည္းကိုဆိုလိုသည္မဟုတ္ ။ အေဖနွင္.သားေပါင္းကာရိုက္စားခြင္လုပ္မွုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္အျမစ္တြယ္ေနသည္မွာၾကာေခ်ျပီ ။ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊လ်ွပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနမွ၀န္ၾကီးမ်ားကိုတာ၀န္မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္စဥ္က အက်င္.ပ်က္ျခစားမွုမ်ားေၾကာင္.ဟု ေျပာသံမ်ားထြက္ေပါ ္ခဲ.ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ မည္သည္.အခါမွ လာဘ္စားမွုမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ပြင္.လင္းစြာေၾကျငာရိုးမရွိခဲ.ေပ ။ က်ပ္သန္းေပါင္းဘီလီယံခ်ီ၍ ေငြေၾကးကြာဟမွုမ်ားျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလြွတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ( သာသနာေရး၀န္ၾကီး ) ဦးဆန္းဆင္.ကို ေငြက်ပ္ သိန္း (၁၀၀ )ကြာဟမွုျဖင္.ေထာင္ (၁၀)နွစ္ခ်ခဲ.ျခင္းမွာလည္း အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္သည္ထက္ နိုင္ငံေရးအျငိွဳးျဖင္.ေဆာင္ရြက္သလိုျဖစ္ေနေပသည္ ။ ၾကီးမားေသာအမွုၾကီးမ်ားမွာမူကားျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဘယ္ေသာအခါမွထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူခံရသည္မရွိခဲ.ပါ ။ လာဘ္စားေသာတရားသူၾကီးကို ရာထူးမွအနားယူခိုင္းျခင္းသည္ စည္းစိမ္မပ်က္ ခိုးရာပါပစၥည္းကိုခံစားစံစားေစသည္နွင္.တူေနေပသည္ ။အာဏာအလြဲသံုးမွု ၊အဂတိလိုက္စားမွုတို.အတြက္ ဦးဆန္းဆင္.မွတပါး ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ မည္သည္.၀န္ၾကီး မွ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရျခင္းမရွိေသးေခ် ။ထိုသို ့အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဦးေအာင္ၾကည္ကိုင္တြယ္နိုင္မလား၊ကိုင္တြယ္ရဲမလားဆိုတာစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္ ။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ့ေဟာင္းသည္ ေဒသရန္ပံုေငြ ခုနစ္ဘီလီယံကို NLD အစိုးရအားလြွဲေျပာင္းမေပးသျဖင့္ျပသနာတက္ခဲ့ဖူးသည္ ။ ေနာက္ေတာ့ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေငြအခ်ိဳ့ျပန္ေပးသည္ ။ ျပန္ဆပ္တာပင္ လိုေငြကက်န္ေနေသးသည္။ အဲဒါေတြကိုဘယ္လိုရွင္းမည္လဲဆိုတာလဲေသေသခ်ာခ်ာမသိရေခ် ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရသည္လည္းက်ပ္ေငြလီလီယံနွင့္ခ်ီကာ ေဒသဖြံျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို ေနာက္တက္လာေသာ NLD အစိုးရကိုမအပ္သျဖင့္ေ၀ဖန္သံေတြညံေနသည္ ။ ထိုေငြမ်ားကိုေဖာင္ေဒးရွင္းဖြဲ့ျပီးသံုးလိုက္ျပီျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္အစိုးရကိုစာရင္းရွင္းစရာမလိုသလိုလို ယခင္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ့၀င္မ်ားကေျပာၾကသည္ ။တကယ္ေတာ့နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြမ်ားျဖစ္၍ စာရင္းရွင္းကိုရွင္းရမည္ ။စာရင္းစစ္ကိုစစ္ရေပမည္ ။ဒါေတြကို ဦးေအာင္ၾကည္လုပ္ရဲမလားဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ။

ကမၻာတြင္ အဂတိလိုက္စားမွု အကင္းရွင္းဆံုးဆယ္နိုင္ငံသည္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏ ။
၁ ဒိန္းမတ္ ။၂ နယူဇီလန္။ ၃ ဖင္လန။္၄ ဆြီဒင္။၅ ေနာ္ေ၀။ ၆ စကၤာပူ။ ၇ ဆြစ္ဇာလန္။၈နယ္သာလန္။၉ ၾသစေတးလ်။၁၀ကေနဒါ နိုင္ငံတို.ျဖစ္သည္ ။ အေရွ.ေတာင္အာရွမွ စကၤာပူသည္ ကမၻာ.လာဘ္မစားဆံုးနိုင္ငံတြင္ ေနာ္ေ၀နိုင္ငံနွင္. ပူးတြဲလ်က္ အဆင္. (၅ ) ရရွိထား၏ ။ စကၤာပူမွ သံုးနာရီခန္.ေလယာဥ္ျဖင္.သြားသည္နွင္.ေရာက္လာေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာမူ ကမၻာ.လာဘ္မစားဆံုး တြြင္ ၁၇၅ နိုင္ငံတန္းစီရာ နံပါတ္ ၁၅၇ ျဖစ္သည္ (ျမန္မာေအာက္တြင္ ၁၈ နိုင္ငံ ရွိေသးသျဖင္.ၾကံဖန္ဂုဏ္ယူနိုင္ေသး၏ ) ။စကၤာပူသည္အဘယ္.ေၾကာင္. ကမၻာ.လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအနည္းဆံုးနိုင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင္. (၅) ၀င္ရသနည္း ။ ရွင္းပါ၏ ။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုကိုအစိုးရက အမွုၾကီးသည္ ငယ္သည္မေရြး ၊ ရာထူးၾကီးသည္ ငယ္သည္မခြဲပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ စကၤာပူတြင္ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ.Corrupt Practices Investigation Bureau( CPIB ) အဖြဲ.ဟူ၍ဖြဲ.ထားရာထိုအဖြဲ.သည္ လုပ္ပိုင္ခြင္.အာဏာအျပည္.ရွိသျဖင္. အစိုးရဌာနတိုင္းကေၾကာက္ၾကရသည္ ။ CPIB အဖြဲ.နည္းတူ နိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္အဖြဲ.သည္အလြန္အာဏာရိေပ၏ ။ CPIB အဖြဲ.၀င္မ်ားမွာသန္.ရွင္းေသာသူမ်ားနွင္.သာဖြဲ.ထားသည္ ။ ပိုင္ဆိုင္မွုကိုေၾကျငာထားရသည္ ။ အခ်င္းခ်င္းေငြေခ်းငွားခြင္.ပင္မရွိ ။ဘဏ္မ်ားမွ သံုးလစာထက္ပို၍ အေၾကြးယူခြင္. ၊အေၾကြး၀ယ္ခြင္.မရွိ ။မိမိတို.စံုစမ္းေနသူမ်ားနွင္. အေပ်ာ္အပါး၊ကပြဲ ၊စားေသာက္ပြဲမ်ား သြားခြင္.မရွိ ။ တနွစ္ကုန္လ်ွင္ထိုအဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ.၀င္မ်ားအား နိုင္ငံေတာ္မွေဒါ ္လာသိန္းနွင္.ခ်ီ၍ ဆုေငြခ်ီးျမင္.၏ ။ ထိုအဖြဲ.က ေခါ ္လ်ွင္ အားလံုးသြားေရာက္ျပီးအစစ္ခံရသည္ ။CBI ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုးရအမွုထမ္းမ်ား၊လြွတ္ေတာ္အမတ္ ၊ အရာရွိၾကီးမ်ား ၊ လိုအပ္ပါက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အထိ စစ္ေဆးေမးျမန္းပိုင္ခြင္.ရွိေလသည္ ။ CPIB ထံေရာက္လာေသာ အမွု မ်ားအနက္ သံုးပံု နွစ္ပံုမွာအေရးယူအျပစ္ေပးခံၾကရေလသည္ ။ ျပည္သူလူထုထံမွလာဘ္စားမွုအတြက္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းသည္ ။ သတင္းေပးသူကိုအျပည္.အ၀လံုျခံဳမွုေပး၏ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ.ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္ ။ သတင္းေပးသူကိုပင္ မမွန္ကန္ကအေရးယူမည္.သေဘာမ်ိဳး ဥပေဒျပဌာန္းထား၏ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အား ၂၀၁၄ တြင္သမၼတနွင္.လြွတ္ေတာ္မွဖြဲ.စည္းခဲ.ေပသည္ ။ စကၤာပူ CPIB ကဲ.သို. လုပ္ပိုင္ခြင္.အာဏာအျပည္.ရွိေသာအဖြဲ.ေတာ.ဟုတ္ဟန္မတူ ။ အဖြဲ.ဥကၠဌမွာ ဦးျမ၀င္း(စစ္မွုထမ္းေဟာင္း) ၊ အတြင္းေရးမွူးမွာ ဦးတင္ဦး(သံအမတ္ၾကီးေဟာင္း) ၊ အဖြဲ.၀င္မ်ားမွာဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ( နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ညြွန္ခ်ဳပ္ ) ၊ ဦးစိုးတင္.(ညြွန္မွဴး ၊ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး) ၊ ဦးသန္းေအာင္ (ေရွ.ေနခ်ဳပ္ရံုး ) ဦးေမာင္ရွိန္(စစ္မွုထမ္းေဟာင္း) ၊ ေဒါက္တာတိုက္စံ (ပါေမာကၡ-တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္) ၊ ဦးေန၀င္း(သံအမတ္ၾကီး) ၊ စသည္.ညြွန္မွူး ၊ညြွန္ခ်ဳပ္ အမ်ားစုပါ၀င္ေသာအဖြဲ.ျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယေန.အထိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုေၾကာင္. စကၤာပူမွာလို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသည္.ၾကီးမားေသာအမွုမ်ားတစ္မွုမွမေပါ ္ေပါက္ေသးေခ် ။ ဦးဆန္းဆင္.၏ သိန္း ၁၀၀ အလြဲသံုးစြဲမွုသာရွိေပရာ သိန္းတရာထက္မကအလြဲသံုးစားခဲ.ၾကေသာ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိၾကီးမ်ား၏ အမွုမ်ားမွာ ကိုယ္ေပ်ာက္ေဆးစားထားသကဲ.သို. ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ကြယ္ေနေပေတာ.သည္ ။

တခ်ိဳ.ကထင္ၾကသည္မွာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ.၊သို.မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးေကာင္စီ အဖြဲ.၀င္တစ္ဦးဦး ၊သို.မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ.၀င္တစ္ဦးဦး၏တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပါ ္အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို.အားတရားစြဲ ဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ ဟုပါရွိေသာေၾကာင္. ၎တို.ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ.သည္မ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူပိုင္ခြင္.မရွိဟုထင္ျမင္ေနၾကေပသည္ ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းေရးထားသည္မွာ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပါ ္ အေရးယူျခင္းမရွိေစရဟုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းသည္ တာ၀န္အရလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဤကိစၥမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မွုျဖစ္သည္ ။ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးသို. ရွင္းလင္းခ်က္ေပးပါရန္ေတာင္းခံရမည္. စာသားျဖစ္သည္ ။ တာ၀န္အရဆိုတာဘာလဲ ။ နိုင္ငံ.ဘ႑ာမ်ားအလြဲသံုးစားျခင္းသည္ တာ၀န္ဆိုေသာ စကားနွင္.အက်ံဳး၀င္ပါသလား ။ တာ၀န္ဆိုတာျခစားျခင္းျဖစ္ပါသလား ။ ျခစားျခင္း ၊ လာဘ္စားျခင္း ၊ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္လုပ္ခဲ.ျခင္း ။ နိုင္ငံပိုင္ေငြကို မိမိသူငယ္ခ်င္း၊မိသားစု၊ေဆြမ်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ.ၾကျခင္းတို.သည္ စကၤာပူတို. ၊တရုတ္ျပည္တို. ၊ဒိန္းမတ္တို.မွာဆိုလ်ွင္ေတာ. ၾကီးမားေသာရာဇ၀တ္မွုျဖစ္သည္ ။ သူခိုးၾကီးေသာအခါ ဓါးျပဂိုဏ္းျဖစ္သြားတတ္၏ ။ ဓါးျပၾကီးေသာအခါနိုင္ငံေတာ္ ျခစားမွု ဟုေခါ ္တြင္ရမည္ ။ ျခစားမွုကို ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ိဳးေတာ.မျဖစ္ေစလိုပါ ။ေခါင္ကမလံုေသာအခါတအိမ္လံုးျခမ်ား ေသာင္းက်န္းၾကပါလိမ္.မည္ ။
ယခုအခါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၊သံအမတ္မ်ား၊ စသံုးလံုး အရာရွိေဟာင္းမ်ား၊စသူမ်ားျဖင့္အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ့ျပန္ေလျပီ ။ ထံုးစံအတိုင္း အသံသာျမည္ျပီးအဆန္မရွိေသာ သၾကံန္ေျမာက္အဖြဲ့ျဖစ္မည္လား ။စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်င္းခ်င္းမို ့မတို့ရဲမထိရဲျဖစ္ေလမည္လား။ မလုပ္မရွုပ္မျပဳတ္ ဆိုသည့္ နည္းေဟာင္းလမ္းေဟာင္းအတိုင္းသြားမည္လား။ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္အမွန္တကယ္ ရြပ္ရြပ္ခ်ြန္ခ်ြန္အလုပ္လပ္မည့္အဖြဲ့ျဖစ္မလားဆိုတာ အားလံုးကေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္
၂.၁၂.၂၀၁၇

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8748,interview,227,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17873,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: လူေဟာင္းၾကီးေတြပါေနတာ နားမလည္နိုင္စရာ သရ၀ဏ္(ျပည္)
လူေဟာင္းၾကီးေတြပါေနတာ နားမလည္နိုင္စရာ သရ၀ဏ္(ျပည္)
https://2.bp.blogspot.com/-4DYgQnmWnL8/WiOPeVzN5BI/AAAAAAAAd00/fSaIbqQb-v0pUOzGiUvib_dDAcybAz7JQCLcBGAs/s640/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-4DYgQnmWnL8/WiOPeVzN5BI/AAAAAAAAd00/fSaIbqQb-v0pUOzGiUvib_dDAcybAz7JQCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_91.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/12/blog-post_91.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy