01/03/17


ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံမွ သံတမန္မ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈကို အားရဂုဏ္ျပဳသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား စကား၀ိုင္း (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္း) မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“သူတို႔ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံ အရ ဆိုလို႔ရွိရင္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုဟာ စၿပီးေတာ့ တကယ္ အရွိန္အဟုန္ရဖို႔ ဆိုတာ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ၾကာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ၉ လအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကို သူတုိ႔ရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ အားရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာေတြက ကၽြန္မတို႔ အတြက္လည္း အားတက္စရာပါပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

သံတမန္မ်ားက ထိုသို႕ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေက်နပ္၍ မျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အၿမဲတမ္း ဆက္သြားေနၿပီး၊ ထပ္လုပ္ႏိုင္သည္၊ ထပ္ႀကိဳး စားႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ စိတ္အျပည့္အ၀ျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေကာင္းေသာ အစိုးရမ်ား၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈဆိုသည့္ မူႏွစ္ခုကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

ထို႕အတူ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားၾကား တြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဆႏၵမ်ားရွိသည္။ ယင္းဆႏၵမ်ားထဲတြင္ မည္သည့္ဆႏၵက အဓိကအက်ဆုံး ျဖစ္သည္ မည္သည္ကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရတစ္ခုအတြက္ အႀကီးဆုံး တာ၀န္တစ္ခု စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဆႏၵကို ဦးစားေပးရမည္ ဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသကဲ့သို႕ မည္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ျဖည္းဆည္းေပးရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

လိုရာပန္းတိုင္ေရာက္ရန္ အတြက္ မည္သည့္လမ္းက သြားရ သြားရဟု ယူဆသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိ ၿပီး လမ္းမွားပါက ပန္းတိုင္ေရာက္သည့္အခါ ထင္သလိုျဖစ္မလာ တတ္ေၾကာင္း၊ လမ္းမွန္က သြားမွသာလွ်င္ လိုခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ကို မွန္မွန္တည့္တည့္မတ္မတ္ မဟုတ္လွ်င္ေတာင္ မွန္မွန္ကန္ ကန္ ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္ သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ၄င္းတို႔အစိုးရ ၉ လတာ ကာလအတြင္းတြင္ မိမိတို႔ေမ်ွာ္မွန္း သေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သလားဆိုလ်ွင္ တခ်ဳိ႕အရာမ်ားတြင္ မျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ တခ်ဳိ႕အရာမ်ားတြင္လည္း မေမ်ွာ္မွန္းေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

Photo - Myanmar State Counsellor office FB
The Ladies News


စင္ကာပူနိုင္ငံ PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ ရယူႏုိင္သည့္ အဂၤလန္ႏွင့္ ၾသစေတးလ် ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဘြဲ႕မ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို PSB Academy ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ပညာေရး အၾကံေပးအရာရွိျဖစ္သူ ေဒၚေဟမာစိုးမွ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ မြန္းလြဲ ၂း၀၀ မွ ၄း၀၀ နာရီထိ AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ) ၏ ႐ံုးခြဲျဖစ္ေသာ အမွတ္ ၆၇ ၊ ေျမညီထပ္ (ယာ)၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ံုးခန္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မာစတာဘြဲ႔ဒီဂရီ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္းအျပင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကို္င္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ားသည္ PSB Academy တြင္ ၁၂ လ တက္႐ံုျဖင့္ University of Newcastle မွ ေပးအပ္မည့္ စီပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕(MBA)၊ Edinburgh Napier University မွ ေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရး မဟာသိပၸံဘြဲ႕ (MSc Business Management) ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႔ဒီဂရီ ရရွိသူမ်ားအတြက္ Coventry University မွ ေပးအပ္မည့္ Master of Science in Engineering Business Management မ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း PSB Academy ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပညာေရး အတုိင္ပင္ခံက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားသူ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ စာရင္းေပး၊ ေမးျမန္းလိုပါက AT & S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ) ႐ံုးမ်ားျဖစ္ေသာ အမွတ္ ၆၇ ၊ ေျမညီထပ္ (ယာ)၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (ေအာက္ ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၉- ၅၀၆၂၁၇၁၊ ၀၉-၇၇၇၂၂၃၂၂၅၊ ) တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ေမာင္ႏုိး
The Ladies News


လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ကတည္းက ေဒၚလွၾကည္ထံတြင္ ရိွခဲ့သည့္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မွာ ယခုအခါ အမွန္တကယ္ အေကာင္ အထည္ ေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအင္န္ယူ အဖဲြ႔တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒၚလွၾကည္ တစ္ေယာက္ သားသမီးမ်ားကို လက္ဆြဲ ေျပးလႊားရင္း ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘက္ရိွ ႏို႔ဖိုး ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ ခိုလံႈခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရာမွာမေနရ၊ ေတာ္ရာမွာ ေနရသည့္ သူ႔အဖိုု႔ ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံဘက္ ျပန္ခ်င္စိတ္ကသာ ၾကီးစိုးေနခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္အရ ပထမဦးဆံုး ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္း အေနျဖင့္ ေအာက္ တိုုဘာလတြင္ ျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကေသာ ႏို႔ဖိုးစခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၆၅ ဦးထဲတြင္ အဘြားေဒၚလွၾကည္တိုု႔ မိသားစုုလည္း ပါဝင္သည္။

“ျပန္မယ့္ရက္က်မွ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနလို႔ ေနာက္တစ္သုတ္မွ အမိုးကိုပို႔မယ္ ဆိုတာကို ျပန္ခ်င္တယ္၊ အမိုးကိုပို႔ပါဆိုလို႔ သူတို႔ကပို႔တာ၊ အခု အမိုးစိတ္ခ်မ္းသာတယ္” ဟု ႏိုုဝင္ဘာလကုုန္ပိုင္း တြင္ ေဒၚလွၾကည္က ေျပာျပသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႔တစ္ခုက ျပည္ေတာ္ျပန္ ဒုကၡသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို သံုးလစာ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ဘတ္ ၈,၃ဝဝ ေထာက္ပံ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္သံုးသိန္းစီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက က်ပ္တစ္သိန္းစီ ေထာက္ပံ့သည္။ ထိုေငြပမာဏသည္ ၎တို႔၏ စားေရးေသာက္ေရးကို လအနည္းငယ္သာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚလွၾကည္က ဝင္ေငြရိွသူ သားျဖစ္သူကို မီွခိုႏိုင္ေသာ္လည္း သူႏွင့္အတူ ျပန္လာသူ အိမ္နီးခ်င္း ေဒၚရႈမဝ အတြက္ကေတာ့ ရပ္တည္ေရးအတြက္ စိတ္ပူေနရသည္။

“ေရရွည္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ မသိေသးဘူး” ဟု ေဒၚရႈမဝက ေတြးေတြး ဆဆ ဆိုသည္။

ထိုုင္းနိင္ငံတြင္ ေဒၚလွၾကည္၊ ေဒၚရႈမဝတို႔ကဲ့သို႔ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ဦးေရ တစ္သိန္းႏွင့္ သံုးေထာင္ခန္႔ ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ ႏွစ္က စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား တတိယႏိုင္ငံ တစ္ခုခုသို႔ သြားေရာက္ အေျခခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ က်န္ရစ္သည္မွာ ေနရပ္ ရင္း ျပန္လည္အေျခခ်ေရး ျဖစ္လာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္းရလဒ္ကို ၾကည့္လွ်င္ ပမာဏ မ်ားျပားလွေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး၊ ဘဝ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အစိုးရအတြက္ေရာ ကာယကံရွင္မ်ား အတြက္ပါ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရဦးမည့္ ခရီးရွည္ၾကီးတစ္ခုု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

**** ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး

ေဒၚလွၾကည္သည္ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ သံုးမိုင္ခန္႕အကြာတြင္ တည္ ရွိေသာ ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနရာတစ္ခု ရထားသည္။ ထိုၿမိဳ႕သစ္ကို စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္၊ ေကအင္န္ယူ အဖြဲ႔ဝင္ မိသားစုမ်ား အေျခခ်ရန္ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လိုသူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးတို႔အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) တို႔က ကူညီေထာက္ပံ့မည္ဟု ဆိုထားသည္။

ပထမအၾကိမ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ ၆၅ ဦးသည္ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္း မွျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၃ဝ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးျမွင့္တင္ေပးသည့္ က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး နားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကေလးေပ်ာ္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ျမဝတီခရိုင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက အိမ္ေနရာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ စားဝတ္ေနေရးတို႔အတြက္ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္သည္ဟု ဖြင့္ဟၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ဝင္ေငြရရွိေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး တို႔အတြက္ သီးျခား အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ မလာေသးေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ဆိုသည္။

“တကယ္ေတာ့ အကူအညီေပးေရးတို႔၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုတာ ရွိရတယ္။ သူ႔အကန္႔အသတ္နဲ႔သူ၊ သူ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေလးေတြ ရွိတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ရွင္းျပသည္။

ျမဝတီခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဝက ဒုကၡသည္တို႔ ေနရပ္ ရင္းျပန္ေရး၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ရရိွေရး အပါအဝင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေနာက္ဆက္ တြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ မည္သည့္ဌာနက တာဝန္ယူမည ္ဟူူေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရရိွေသးေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အနီးရိွ ထမ့္ဟင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွလည္း ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ၾကသူ ၆ ဦး ရိွသည္ဟု UNHCR ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူ အားလံုးအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

အဆိုးဆံုး အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသူတို႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္ ၁၅ ဦး ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ေလးစု ပါဝင္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဂိုေဒါင္တစ္ခုအတြင္း တန္းစီထားသည့္ သစ္သား ခုတင္ငယ္ေလးမ်ားတြင္ သူတို႔ ေနထိုင္လ်က္ရိွၿပီး အိမ္ေနရာ မခ်ထားႏိုင္ေသးမီ ဌာနက တစ္ဦးကို က်ပ္သံုးေထာင္ ေန႔စဥ္ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဂိုေဒါင္ထဲတြင္ တစ္လေက်ာ္ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္စန္းရီက အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည္။ အရစ္က်ေငြသြင္းၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ယူရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း ကနဦး ေပးသြင္းရမည့္ သိန္းသံုးဆယ္ကို သူတို႔မိသားစု မည္သို႔မွ် လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေခ်။

“ဘာမွ ေသခ်ာ စီစဥ္ထားတာ မရွိေသးဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေခၚၿပီး တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္း ေရာင္းေနသလိုပဲ။ ကိုယ့္ဆီ ျပန္လာေတာ့မွ ဂိုေဒါင္ထဲေန ရေတာ့တယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းရီက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ဆိုသည္။

သံုးေလးၾကိမ္လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုသြားေသာ ရန္ကုန္ရွိ UNHCR ရံုး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္စံုတစ္ရာ စီစဥ္ေပးေလမည္လား ဟုလည္း သူတုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေသာင္တင္ေနသူမ်ားအနက္ ကိုေအးလြင္၏ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ကေလး ၄ ေယာက္ အပါအဝင္ မိသားစု ၆ ဦး ရွိသည္။ ကိုေအးလြင္သည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

ကိုေအးလြင္၏ အၾကီးဆံုးကေလးက ျမဝတီၿမိဳ႕ရွိ အဘိုးအဘြားတို႔အိမ္တြင္ ရိွေနၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ေနရသည္။ ရန္ကုန္ရိွ ဂိုေဒါင္ထဲတြင္ ေရာက္ေနေသာ သူ၏ ေမာင္ေလး၊ ညီမေလးတို႔ ကေတာ့ ေက်ာင္း ဆက္မတက္ႏိုင္ေသးေပ။

“ကေလးေတြ ပညာေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ျပန္လာတာ။ ခုေတာ့ အငယ္ေလးေတြက ေက်ာင္း တစ္ႏွစ္နားရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ကိုေအးလြင္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စြာျဖင့္ ဆိုုသည္။

**** ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားသည္ မိမိႏိုုင္ငံ ျပန္လာ လိုၾကသည္။ ပထမအသုတ္၏ အေျခအေန၊ အေတြ႔အႀကဳံ အေၾကာင္း ၾကားသိရသူမ်ားထဲမွ တခ်ဳိ႕က ေနရပ္ျပန္ရန္ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနၾကသည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုကၡသည္ အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိေၾကာင္း ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက ဆိုသည္။ ထိုအဖဲြ႔သည္ ဒုကၡသည္တို႔ကို ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ၾကာ ကူညီခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကဳံရိွေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ အေျခခ်ေရး အစီအစဥ္တို႔မွာ အဆင့္သင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္ ေနာ္ဘလူး မင္းႏိုက္ဇာက ဆိုသည္။

“မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္တယ္ဆိုေပမယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ကို ေသခ်ာမသိရေသးဘဲနဲ႔ ေထာက္ပ့ံေငြေလး ရၾကၿပီး ျပန္တယ္ဆိုတာနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။ ဘယ္အပိုင္းေတြကို ဘယ္လိုတာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိမွ ျပန္ဖို႔သင့္တယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ျပည္ေတာ္ျပန္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ ကူညီမည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနက ဆိုသည္။ ဒုကၡသည္တို႔ကမူ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရဘက္္က ကမ္းလွမ္းမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြကလည္း စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ ေလ်ာ့ပါးလာသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြ ကုန္သည့္အခါ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျမက္ရိတ္ၿပီး ဝင္ေငြရွာဖို႔ စဥ္းစားထားသည္ဟု နယ္စပ္ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခိုလံႈခဲ့သူ ေဒၚရႈမဝက အားမေလွ်ာ့တမ္းဆိုသည္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ ဆိုပါက သူ႔တြင္ဆႏၵတစ္ခုရွိသည္။

“တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေမြးျမဴေရးေလး လုပ္ခ်င္တယ္။ ေနပူထဲလည္း မထြက္ရဘူး၊ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ေတာ့ ျဖစ္တယ္ေလ” ဟု ေဒၚရႈမဝ က ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေျပာလိုက္သည္။

ေသာ္တာေဇာ္ / Myanmar Now
The Ladies News


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လင္ဘာကုန္းေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး လည္ပင္းလွီးျဖတ္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံရုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လင္ဘာကုန္းနား ေက်းရြာေန ေဆြဒူအာမီ(၃၀) ႏွစ္ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ ငါးစားၾကဴးေခ်ာင္းဘက္သုိ႔ ငါးရွာသြားရာမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိ၍ မိသားစုမ်ားက လိုက္လံရွာေဖြရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေက်းရြာေတာင္ဘက္ ကိုက္ ၄၀၀ ခန္႔အကြာ ငါးစားၾကဴးေခ်ာင္းထဲတြင္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔ သတင္းပို႔သျဖင့္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ငါးစားၾကဴးေခ်ာင္း ေရစပ္ ရႊံဗြက္ထဲတြင္ လည္ပင္း လွီးျဖတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေမွာက္လ်က္ ေသ ဆံုးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မွန္ ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု နုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံရုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Photo State Counsellor Office Information committeeေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူတစ္ဦးကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: Kyaw Myo Min/RFA
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္၊ နန္စီပြန္ေဒသမွာ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ေတြအတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြ သူေတြ ေက်ာက္ဝင္ေရာက္ရွာေဖြေနတာေတြကို မနက္ျဖန္ေနာက္ဆံုးထား ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေတြကတဆင့္ ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အေၾကာင္းလည္း အသိေပး ထားတယ္လို႔ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းစိန္ က ေျပာပါတယ္။

"၄ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား မဖယ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔က တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုေတာ့ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးသားေတာ့ရွိတယ္ေလဗ်ာ။ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ျပဌာန္းထားတာ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီအတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နစ္နာသြားမွာစိုးလို႔ က်ေနာ္တို႔က ဗ်ဴဟာမွဴးရယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရယ္ ၊ ေက်ာက္မ်က္တာဝန္ခံေတြရယ္ သြားေရာက္ၿပီးမွ ရွင္းျပေပးမို႔ပါ။"

ေရမေဆးရွာေဖြသူေတြကို ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ေတြ ျပင္ပမွာရွာေဖြဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က နန္စီပြန္ေဒသအတြင္းက ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္တခ်ိဳ႕ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

နန္စီပြန္ေဒသအတြင္းက ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းနစ္နာမွဳေတြ ရွိေနတာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ့ ခရီးစဥ္မွာ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ အခက္အခဲေတြကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိွႏွဳိင္းၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္းနဲ႔ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူေတြကို ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ေျပလည္ေအာင္ညိွႏွဳိင္းၾကဖိ႔ုလည္း မွာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းစိန္ က ေျပာပါတယ္။

ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္၊ နန္စီပြန္ေဒသမွာ အစုအဖြဲ႔လိုက္ကုမၸဏီ ၅ ခုေလာက္က ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေဒသခံေရမေဆးရွာေဖြသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္ေဝးကေန လာေရာက္ရွာေဖြၾကသူေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း တြင္ Mrs. Albertina Soliani ဦးေဆာင္သည့္ အီတလီ-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းသား ၃၈ ဦးအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎၏ေနအိမ္၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာမ်ားျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံသည္။

ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အီတလီ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း၀င္မ်ားအား ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ တစ္ဦးခ်င္းလိုက္လံႏႈတ္ဆက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အီတလီ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာမ်ားကို အတူတကြသံုးေဆာင္ၿပီး အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ကာ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္။

အီတလီ-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းတြင္ အီတလီႏုိင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ က႑အလုိက္ပညာရွင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အသင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါတည္ခင္းဧည့္ခံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အီတလီ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတာ၀န္ခံ ဦးသူရထြန္းက “ဒီအသင္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီတလီႏိုင္ငံ ပါးမားၿမိဳ႕မွာ စၿပီးေတာ့တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အသင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ပညာေရး၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအျပင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိဘမဲ႔ကေလးေတြအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းတည္ ေဆာက္ဖုိ႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး HIV Center တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ အခုဒီခရီးစဥ္ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ ေလ့လာမႈေတြ လာလုပ္ တာပါ။

အဓိကကေတာ့ က႑(၃)ရပ္ပါ။ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီပိုမိုခိုင္မာလာေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
Myanmar State Counsellor Office


ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ မ်ားစြာသိမ္ေမြ႔နက္နဲက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အေရးႀကီးလွတာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစျပဳလာရင္ ေနာက္ထပ္ျပသနာအသစ္တစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတာကို သတိရွိရွိေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇန္နဝါရီ ၃ရက္မွာက်င္းပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျပသနာေတြျဖစ္လာရင္ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚက ရပ္တည္ေျဖရွင္းသြားရမွာျဖစ္ၿပီး စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈေတြကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အေျခခံတဲ့ အမွန္တရားနဲ႔ တုံ႔ျပန္သြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ ၂နာရီမွာ က်င္းပခဲံၿပီး နယ္စပ္ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ လဝကဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူ-ကယ္-ျပန္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
(ဓာတ္ပံု - ျမန္မာအစိုးရ)
Kamayut Mediaေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃

ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၇)ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ တိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေမလကုန္တြင္ ဤဗဟိုေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥသည္ မ်ားစြာသိမ္ေမြ႕ နက္နဲက်ယ္ျပန္႕ျပီး အေရးၾကီးလွသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္ကိုယခင္ကတည္းက ဖြြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပီးေနာက္ ေမာင္ေတာေဒသအေရးကိစၥ ေရွ႕တန္းေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို လတ္တေလာဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးအေရးကိစၥကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစ ျပဳလာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာအသစ္တစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္ကို သတိရွိရွိေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ရပ္တည္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံသည့္ အမွန္တရားျဖင့္ တုံ႕ျပန္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးက ယခင္အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားအား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ျပည္နယ္အတြင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္္ရြက္ေပးေနမႈ၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက လုံုၿခဳံေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ NVC ကဒ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြတို႔က ေကာ္မတီအလုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အစည္းအေ၀းကုိ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ုဳပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Myanmar State Counsellor Office

ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ သင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦး(Citizen Journalist)
ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ သင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦး(Citizen Journalist)
ခရစ္စမတ္ေန႕ မတိုင္ခင္ရက္မွာေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရိုင္ မုံးကိုးဘာသာေရးသင္းေထာက္ဆရာ ဦးတီတိီေနာင္လတ္ (ေခၚ) ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႕ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ဒီကေန႕အထိ ေပ်ာက္ဆုံးေန ဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦးကို မုံးကိုးအေျခစိုက္တပ္မေတာ္ စစ္ဗ်ဴဟာကုန္းကေန ဆင့္ေခၚရာကေနေပ်ာက္ဆုံးေန တယ္လို႕ ေဒသခံေတြယူဆေျပာဆိုေနၾကသလို ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဘက္ကေတာ့ ဒီေပ်ာက္ဆုံးမွဳကိုစုံစမ္းေနဆဲလို႕ေျပာပါတယ္။ သတင္း အျပည့္အစုံကိုေတာ့ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ နိုင္ကြန္းအိန္ကေန သတင္းးေပးပို႕ထားပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာျဖစ္ပြါးတဲ့ မုံးကိုးေဒသ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြ နဲ႕ပက္သက္ျပီး သတင္းမီဒီယာေတြကိုကူညီခဲ့တဲ့ မုံကိုးျမိဳ႕ ခရစ္ယာန္သင္းေထာက္ ဆရာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႔ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္း တို႔ႏွစ္ဦးဟာ အခုခ်ိန္ထိေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ လို႕ မုံးကိုးျမိဳ႕ မုံးေမာင္း သာသနာနယ္ အတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးေဇာင္ရားကေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔အခု ဘာမွစံုစမ္းလို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အခုက မံုးကိုးရဲစခန္းလည္း မဖြင့္ရေသးဘူးဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးကိုသြားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လူေပ်ာက္ေပါ့ေနာ္ သူတို႔ကိုအကူအညီ ေတာင္းထားတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး လို႔ေျပာတာပဲ။”

သင္းေထာက္ဆရာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႔ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္း တို႔ႏွစ္ဦးဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ခရစ္စမတ္ေန႕မတိုင္ခင္ တရက္မွာ ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့တာပါ။

သင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦးဟာ နယ္ေျမခံျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဗ်ဴဟာကုန္းအနီးမွာ ေပ်ာက္ဆုံး သြားတယ္လို႕ မ်က္ျမင္ သက္ေသေဒသခံ ေတြ ေျပာဆိုေနေၾကာင္း သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးေဇာင္ရား ကေျပာပါတယ္။

“ေပ်ာက္သြားတဲ့ေန႔မွာ ေတြ႔လိုက္တဲ့ လူကေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္ ၊ ဘယ္သြားမယ္၊ ဘယ္လာမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စကားေျပာလိုက္တဲ့ လူလည္းရွိတယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ ပဲေပါ့ေနာ္ တပ္စခန္းရွိတဲ့ေနရာလည္း မေက်ာ္ဘူး၊ အဲဒီၾကားထဲမွာ ညမိုးမခ်ဳပ္ခါနီး ဆိုေတာ့ ေပ်ာက္သြားတဲ့သေဘာရွိတယ္။ မံုးကိုးေဒသခံေတြကေတာ့ တပ္ကပဲ ေခၚတာျဖစ္မယ္ ေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔ ကိုဖမ္းေခၚသြားႏိုင္တာျဖစ္ႏိုင္ တယ္ေပါ့ေနာ္။ ညသန္းေခါင္လည္း ကားေတြဘာေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့၊ ေခၚသြားသလားေပါ့ တခုခု အဲလိုမ်ိဳးေပါ့။”

ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ သင္းေထာက္ ဆရာေတြဟာ မုန္းကိုးတိုက္ပြဲကာလနဲ႕ တိုက္ပြဲအလြန္ ကာလေတြမွာ မုံးကိုးေဒသကိုသြား ေရာက္ ခဲ့ၾကတဲ့ သတင္းဌာန အသီးသီးက သတင္းေထာက္ေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႕ သင္းေထာက္ဆရာ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းႏွစ္ဦးဟာ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ား သလို နယ္ေျမခံျမန္မာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕လဲ ရင္းႏွီးသူတဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလိုေပ်ာက္ဆုံး သြားတဲ့အေပၚ အံ့ၾသမိတယ္လို႕ ဦးေဇာင္ရားက ေျပာပါ တယ္။

သင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦးေပ်ာက္ဆုံးမွဳနဲ႕ပက္သက္ျပီး ဒီရက္ပိုင္းေတြအတြင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သြား ဖို႕အစီစဥ္ရွိေနတယ္လို႕ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးေဇာင္ရားကေျပာပါတယ္။

ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႕ သင္းေထာက္ဆရာ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္း တို႔ႏွစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈ နဲ႕ ပက္သက္လို႕ စုံစမ္းေနဆဲလို႕ မူဆယ္ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ ၂ ေယာက္ေပ်ာက္ေနတယ္ဆိုတာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သတင္းပို႔တုန္းက သိတယ္။ စံုစမ္းၾကည့္တာ ကေတာ့ ဘယ္ကဖမ္းသြားသလဲဆိုတာကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွမသိရေသးဘူး။”

၂၀၁၆ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႕နဲ႕ ဒီဇင္ဘာလဆန္း အထိျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ မုံးကိုးေဒသ တိုက္ပြဲအေျခအေနမွန္ကို မီဒီယာကေနတဆင့္ ေျပာဆို ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုထိန္းသိမ္း ခံရတာျဖစ္နိုင္တယ္လို႕သုံးသပ္မွဳေတြလဲရွိေနပါတယ္။

မုံးကိုးေဒသကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ တဦးျဖစ္သူ နန္းဆိုင္ႏြမ္ကေတာ့ ေဒသခံ သတင္း အရင္းျမစ္ေတြကို အေရးယူတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး လို႕ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ကိုလိုက္ပို႔တဲ့ ဂမ္ဆိုင္း နဲ႔ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္တို႔ကို ဖမ္းသြား တာေပါ့ေနာ္။ ဒီလိုအဖမ္းခံရတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔လည္း မကင္းဘူး လို႔ေျပာရမယ္ ေပါ့ေနာ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒါတဖက္က မီဒီယာ ဖိႏိွပ္မႈပဲ လို႔ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေနာ္ ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့မီဒီယာ သမားကိုေတာ့ ဘာမွမလုပ္ဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ source ကိုေတာ့ တခုခုလုပ္လိုက္တာ ဆိုတာကလည္း သတင္းသမားကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ သေဘာတရားေတာ့ ရွိေနတယ္။”

သတင္းမီဒီယာေတြကို ေျဖၾကားကူညီခဲ့တဲ့ မုံးကိုးသင္းေထာက္ ဆရာႏွစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ကိစၥရပ္အေပၚ စိုးရိမ္မိသလို အခုလို ဖမ္းဆီးျခင္း လုပ္ရပ္အေပၚရွဳတ္ခ်တယ္လို႕ BNIေခၚ နိုင္ငံတကာျမန္မာသတင္း ဒါရိုက္တာစိုင္းမိန္းကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြေျဖေလ်ာ့လာျပီးဆိုေပမဲ့လဲ သတင္းအရင္းျမစ္ နဲ႕သတင္းေထာက္ေတြအတြက္ လုံျခံဳ မွဳဟာအားနည္း ေနေသးတဲ့ အေျခအေနမွာရွိေနပါေသးတယ္။

နို၀င္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႕ကစျပီး ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဘက္မွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ ေပါင္းစု(KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA) တို ့အၾကားျဖစ္ပြားတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ အနက္ မုံးကိုးေဒသမွာ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီတိုက္ပြဲေၾကာင့္ေသာင္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ေဒသခံေတြ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရသလို တိုက္ပြဲကာလ အတြင္း လူေနအိမ္ေျခ စာသင္ေက်ာင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။

ႏုိင္ကြန္းအိန္
VOA Burmese News

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ လိုအပ္ေနေသးတဲ႔ အတြက္ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျဖစ္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထိုင္းစစ္အစိုးရက က်င္းပေနတဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းစစ္အစိုးရရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုအရေတာ့ ဒီႏွစ္ပိုင္းထဲ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီး အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ဆိုတဲ႔ ကိစၥက ရိွေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာေၾကာင္း ရိုက္တာ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မူလကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္လို႔ ထိုင္းစစ္အစိုးရက ေၾကညာထားခဲ့တာပါ။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေသြးကြဲမႈေတြကို ကုစားဖို႔ဆိုတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္မႈနဲ ႔အတူ ထိုင္းစစ္အစိုးရက ၂၀၁၄ ခုနစ္မွာ အရပ္သား ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရဆီက အာဏာသိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းဖြဲ႔စည္းပံု ေရး ဆြဲေရးအတြက္ အေရးပါတဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႔မွာ စစ္တပ္က ခန္႔အပ္ထားတဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဆြန္ဂ်က္ဘြန္သန္ႏြမ္ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၁၈ မတ္လတိုင္ေအာင္ တံု႔ဆိုင္းေနဖို႔ အလားအလာ ရိွေနတယ္လို႔ ရိုက္တာကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ ေရႊ႕ဆိုင္းတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ရွဳပ္ေထြးလွ တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ မက်င္းပႏိုင္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆြမ္ဂ်က္က ေျပာပါတယ္။

ဥပေဒေရးဆြဲမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔က တာ၀န္ရိွသူေတြက အခုလို ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေရႊ႕ဖို႔ ေျပာေနေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကေတာ့ အခုအခ်ိန္ အထိ ထိုင္းလမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္း ေလာက္ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ မူ၀ါဒရိွေနဆဲပဲလို႔ ထိုင္းအစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာေၾကာင္း ႐ိုက္တာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Photo - Thai Parliament
The Ladies News

NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ ကို ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ကေတြ႔ရစဥ္ NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ ကို ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ကေတြ႔ရစဥ္
Photo: Win Ko Ko Latt/RFA
 လာမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ NLD ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္လို႔မရတာေၾကာင့္ ပါတီအတြက္ အားေလ်ာ့သြားတယ္လို႔ ပါတီရဲ့ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ က ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရံုးမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ပါတီ၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္ေတြ ေတြ႔ဆံုပဲြအၿပီးမွာ ဦးဝင္းထိန္ က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ သမၼတရုံးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္ေတြယူထားတဲ့အတြက္ အေျခခံဥပေဒအရ မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္မရွိ တာျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ဧၿပီ ၁ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၁၈ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆိုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ေနရာအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
RFA ျမန္မာက်ပ္ေငြ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျပည္တြင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ ့မ်ားသုိ ့ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ထပ္မံ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကိစၥအား ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားျပီး ေဒၚလာေစ်း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကုန္တင္သြင္းမႈ လုပ္သူမ်ား အပါအ၀င္ ဘဏ္မွ တဆင့္ က်ပ္ေငြ သြင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္ အထိ တြင္က်ယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္က ယေန ့ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ဆင္ဟြာသုိ ့ေျပာသည္။

ယခု ညႊန္ၾကားခ်က္ အရ ျပည္တြင္းရွိ ေလေၾကာင္းလုိင္း ၊ ဟုိတယ္ ၊ ေက်ာင္း စသည္တုိ ့တြင္ ေဒၚလာ အစား က်ပ္ေငြ အသုံးျပဳၿပီး ေငြေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မ်ား လုပ္ရန္ အသိေပးထားေၾကာင္း ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ ကဲ့သုိ ့ေငြဒဏ္ ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းမႈ စသည့္ အဆင့္ဆင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည့္  ေၾကျငာခ်က္အား ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ ့အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ ့မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အစုိးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား ၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ေပးေခ်ျခင္း ၊ ေစ်းႏႈန္း ေဖာ္ျပျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား သုံးေငြျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ၊ ေတာင္းခံ/သုံးစြဲျခင္း မျပဳဘဲ ျပည္တြင္းသုံး က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ထပ္မံ ညႇိႏႈိင္း အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com

Apple က iPhone 7 နဲ႔ iPhone 7 Plus တို႔မွာ Headphone Jack ကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါတယ္။ Apple က အနာဂတ္ဟာ Wireless လို႔ ေဟာကိန္းထုတ္ၿပီး Bluetooth Earbuds ျဖစ္တဲ့ AirPods ကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ AirPods ကို ေရာင္းခ်ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္းနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ
2

AirPods ရဲ႕ ဒီဇိုင္းဟာ ဆန္းသစ္ လွပပါတယ္။ နားၾကပ္မွာ လက္တံေလးတစ္ခုက ေအာက္ကို တြဲက်ေနတာက အျမင္ထူးျခားပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ နားၾကပ္တစ္ခုလံုးကို တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ လူမ်ားစြာ စမ္းသပ္တပ္ဆင္ၾကည့္ေတာ့လည္း အားလံုးနဲ႔ အဆင္ေျပၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါတယ္။ ေခါင္းလႈပ္ရမ္းေတာ့လည္း ေအာက္ကို ျပဳတ္က်ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္မခ်ရဘူးလို႔ ခံစားရပါတယ္။
အသံအရည္အေသြး
3

နားၾကပ္ကို စမ္းသပ္နားဆင္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ Orchestra သီခ်င္းမ်ား အပါအ၀င္ သီခ်င္း အမ်ိဳးအစားအားလံုးမွာ အသံအရည္အေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သံစံုေတးသီခ်င္းမ်ားမွာ အသံအလႊာမ်ားကိုု တစ္ခုခ်င္းစီ ၾကားေနရပါတယ္။ AirPods ဟာ iPhone 7 နဲ႔ တြဲဖက္ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ EarPods ထက္ အသံအရည္အေသြးအပိုင္းမွာ မ်ားစြာ သာလြန္ေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္မႈ
4

AirPods ကို ဖုန္းအနားကပ္လိုက္ၿပီး ဖုန္းစကရင္မွာ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာနဲ႔ Pair လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ပထမတစ္ႀကိမ္ Pair လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ နားၾကပ္ကို နားမွာ တပ္လိုက္တာနဲ႔ အလိုလို Pair လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နားၾကပ္ကို နားကေနခြ်တ္လိုက္ရင္ အလိုလို Unpair လုပ္မွာပါ။ အလြန္ေကာင္းမြန္တ့ဲ ဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
Siri
AirPods မွာ Remote မပါဘဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိုယ္ေရးလက္ေထာက္ Siri ကိုသာ အသံျဖင့္ ခုိင္းေစရမွာပါ။ နားၾကပ္ကို ၂ ခ်က္ျမန္ျမန္ႏွိပ္ရင္ Siri ကို ဆင့္ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အသံ အတိုး၊ အက်ယ္၊ သီးခ်င္းေက်ာ္တာတို႔ အပါအ၀င္ အျခားအလုပ္မ်ားကို ပါးစပ္ကေန ခိုင္းေစႏုိင္ပါတယ္။ နားၾကပ္ကို နားက ထုတ္လိုက္ရင္ Pause လုပ္ေပးမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆူညံေနတဲ့ ေနရာမွာ အသံအမိန္႔ေပးစနစ္က မေကာင္းတဲ့အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္ ဒါမွမဟုတ္ Gesture မ်ားကို ထည့္ေပးသင့္ပါတယ္။
ဘက္ထရီ သက္တမ္း
နားၾကပ္ေအာက္ေျခမွ လက္တံဟာ ၾကည့္ရဆိုးေပမယ့္ အဲဒီေနရာမွာ ဘက္ထရီ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ လက္တံဟာ အနည္းငယ္ႀကီးမားတဲ့အတြက္ ဘက္ထရီ သက္တမ္း အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ခါအားသြင္းထားရင္ ၅ နာရီၾကာ အသံုးခံပါတယ္။ Charging Case နဲ႔ အားသြင္းရတာလည္း အလြန္လွ်င္ျမန္ပါတယ္။
အားသာခ်က္
AirPods ရဲ႕ အသံအရည္အေသြးက အလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဘက္ထရီ သက္တမ္းကလည္း အလြန္ အသံုးခံတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ နားၾကပ္ကို တစ္ခါပဲ Pair လုပ္ရတာက အဆင္ေျပပါတယ္။
အားနည္းခ်က္
ဆူညံေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ Siri ကို သံုးရတာ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္မ်ား ထည့္ေပးသင့္ပါတယ္။ မာေက်ာတဲ့ ပလတ္စတစ္က ေအာက္ကို ျပဳတ္က်ႏုိင္တယ္လို႔ ခံစားရၿပီး ဆီလီကြန္ကို သံုးသင့္ပါတယ္။ ဘက္ထရီ ျမွပ္ႏွံထားတဲ့ လက္တံက ရုပ္ဆိုးတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။Credit to ==> Digital Times

Image may contain: phone
Facebook က Publishers မ်ားနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္မ်ားသူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္မွာ Live Video မ်ားထုတ္လႊင့္ၾကဖို႔ ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ Facebook က Live Audio ၀န္ေဆာင္မႈကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးေနပါၿပီ။ ဒါဟာ Facebook Newsfeed မွာ Podcast မ်ားကိုထုတ္လႊင့္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ “ တစ္ခါတေလမွာ Publishers မ်ားက Facebook မွာဗီဒီယိုမဟုတ္ဘဲ စကားေျပာၿပီး သတင္းမ်ားကိုေျပာျပခ်င္ၾကတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္” လို႔ Facebook က ဘေလာ့ မွာေရးသားထားပါတယ္။

Facebook က အင္တာနက္လိုင္း ေႏွးေကြးတဲ့ ေနရာေဒသမ်ားမွ လူမ်ားအတြက္လည္း Live Audio က ပိုမိုအဆင္ေျပတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ယခင္ကမူ Live Video ကေန အရုပ္မပါဘဲအသံသာထုတ္လႊင့္ခ်င္သူမ်ား ကရုပ္ေသဓါတ္ပံုတစ္ခုကို ကင္မရာျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ထားၿပီးအသံကိုသာထုတ္လႊင့္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ ေရဒီယိုုစတိုင္ပံုစံျဖင့္ Live Audio ကိုသီးျခားအသံုးျပဳႏုိင္ပါၿပီ။ ၀က္ဆိုက္ မ်ားစြာက သူတို႔ရဲ႕ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုအသံျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးတဲ့ Podcast ၀န္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးထားၾကပါတယ္။

Podcast ေလာကဟာ ႀကီးမားလာေပမယ့္ ဗီဒီယိုနဲ႔ ၀က္ဆိုက္မွာ ေရးသား ထားတဲ့ စာသတင္းမ်ားေလာက္ လူသံုးမ်ားျခင္းမရွိပါဘူး။ Facebook က သူ႔ရဲ႕ Newsfeed Algorithm ျဖင့္ Live Audio or Podcast မ်ားကိုလူႀကိဳက္မ်ား ေအာင္ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာပါ။ ဒါဟာ Podcaster မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Facebook က BBC, Harper Collins အပါအ၀င္ Page အခ်ိဳ႕နဲ႔ စမ္းသပ္ေနပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ Live Audio မ်ားကိုပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာသံုးႏုိင္ ဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 


Facebook က Live Video ၀န္ေဆာင္မႈကို ျဖန္႔ခ်ိစဥ္မွာ Publisher နဲ႔ နာမည္ေက်ာ္မ်ား အဲဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးေအာင္ အခေၾကးေငြေပးခဲ့သလို အခု Live Audio ၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္း အဲဒီနည္းအတိုင္းလူသံုးမ်ားေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္ပါတယ္။


 

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖၚခ်င္ရင္ စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္ေနမယ့္အစား၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို နားလည္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ လိုမယ္လို႔ ျပည္ပေရာက္ တုိင္းရင္းသားတခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရ႐ွိခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး႐ွိေနေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အႏွစ္သာရကို မခံစားၾကရတဲ့အတြက္ ခုထိ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးတာလို႔ သူတို႔ကေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကုိဉာဏ္ဝင္းေအာင္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ေန႔ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရလာခဲ့တာ ၆၉ ႏွစ္ျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လြတ္လပ္ေရး ရလာခဲ့ေပမယ့္ တုိင္းျပည္ကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးသလုိ ဖြ႔႔ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈအပိုင္းမွာလဲ ေနာက္က်ေနတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ဒီ ၂၀၁၇ ကစၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ရမယ့္ကိစၥဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြဘဝ တိုးတက္ေရးကုိ တဆက္ထဲ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ လူငယ္မ်ားနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းမွာ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က ေျပာသြား ပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုလားတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အႏွစ္သာရကို တုိင္းရင္းသားေတြ ခံစားႏိုင္ခြင့္႐ွိဖို႔လိုတယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမဳိ႕က ႐ွမ္းစာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာ စိုင္းေထြးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ၿပီး အခုလိုေတာ္လွန္ေရး စလာတာလည္း ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြမရလို႔ ၊ စစ္ပြဲကလည္း ရွိတုန္း ျဖစ္တုန္း၊ ႏွစ္ေပါင္းကလည္း ၆၀ ေက်ာ္လာၿပီ။ ဒါေပမယ့္အခုက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုခ်င္တယ္။ ဆိုေတာ့ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အတူတကြေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ညိွႏႈိင္းဖို႔လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက ေဆြးလည္းေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ တိုက္လည္းတိုက္ေနတယ္။ တိုက္တာက ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးလာေသးတယ္၊ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္မလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး သံသယျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ရင္ မတိုက္ၾကပါနဲ႔ေတာ့ အခုလည္း ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီပဲ၊ မတိုက္ပဲနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾက ။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ဖို႔ လိုတယ္။”

တတုိင္းျပည္လုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ကပါ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကိုနားလည္ၿပီး သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကေနဒါႏိုင္ငံေရာက္ ကခ်င္တိုင္းရင္းအသင္း အတြင္းေရးမႉး ဂၽြန္လာဆမ္းက ေျပာပါတယ္။

“ဒီႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးအဆံုးသတ္ၿပီးေတာ့ တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေ၇း ရ၇ွိဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလက္ရွိအာဏာရ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔နဲ႔ သေဘာထားႀကီးႀကီးေပါ့ဗ်ာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္တယ္လို႔ က်ေန္ာျမင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီ လက္ရွိအာဏာရ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ မွ်မွ်တတ၊ ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။”

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ကပါ စစ္ပြဲကို အဆုံးမသတ္ႏိုင္ေသးတာဟာ ႏွစ္ဖက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ ရယူထားတဲ့ ၾသဇာအ႐ွိန္အဝါကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆုိတဲ့ ေဝဖန္္ေထာက္ျပမႈေတြလည္း ႐ွိေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာ စိုင္းေထြးေအာင္က အခုလို ျမင္ပါတယ္။

“ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးဖို႔ ဆိုတာက စစ္ကို ရွိေနမွ သူကအလုပ္ရွိမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မရွိလုိ႔မရဘူး၊ ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဒီစစ္ကိုလည္း ဗန္းျပႏိုင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ပံုစံလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတယ္ ၊တကယ္ပဲ သူေျပာတဲ့ စကားစစ္မွန္တယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတယ္ဆိုရင္ စစ္မတိုက္ဖို႔ပဲ။ ဒီကခ်င္ျပည္၊ ရွမ္းျပည္ ေတြမွာ စစ္ကိုဆက္တိုက္ၿပီးေတာ့ ေနရာအႏွံ႔ control ယူထားမယ္၊ NCAထိုးၿပီးရင္ သူယူထားတဲ့ စစ္စခန္းေတြက သူ႔စခန္းေတြပဲဆိုရင္ ဒီတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ဘယ္လိုမွ ထပ္ၿပီး လႈပ္ရွားလို႔မရေအာင္ သူက Control လုပ္ခ်င္တဲ့သေဘာလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူက စစ္ကို အခုအႀကီးအက်ယ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ သူလုပ္ထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျမင္မိတယ္။”

လက္႐ွိ NLDအစိုးရကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေခၚယူက်င္းပၿပီး ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဂၽြန္လာဆမ္းက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီး လိုရာပန္းတိုင္ မေရာက္ႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အခ်င္းခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္၊ ၇၀ နီးပါးႀကိဳးစားခဲ့ၿပီးၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ လက္ေတြ႔မက်တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခုအခ်ိန္အထိ မရတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြကို ရပ္ၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္တခုလံုးပိုၿပီးေတာ့ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ မခံစားႏုိင္သ၍ ၊ သူတို႔ ခံစားေနရတဲ့ နစ္နာမႈေတြကုိ မေျဖ႐ွင္းေပးႏို္င္သ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ အလွမ္းေဝးေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ တုိင္းရင္းသားေတြက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။
VOA Burmese News


စစ္အစိုးရလက္ထက္က ကဗ်ာေတြနဲ႔ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာဆရာၿကီးတင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔ ေတာ္၀င္နွင္းဆီမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
RFA


ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ ေမးခြန္းေတြ အဆုိေတြ ေမးျမန္းမႈေတြအေပၚ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႔၀င္ေတြ လာေရာက္ေျဖၾကားမႈအေျခအေနနဲ႔ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြထဲမွာ မလိုအပ္တာေတြကို စိစစ္ႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေျခအေနကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္သိခၤက တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။


မေကြးတုိင္း၊ မင္းဘူးခရုိင္၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးပုိက သမီးအရင္းျဖစ္သူ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္ မ----အား လြန္ခဲ့ေသာ (၇) လေလာက္မွစ၍ သားမယားျပဳက်င္႔မႈျဖစ္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကို သမီး၌ကုိယ္ဝန္သုံးလရွိေသာအခ်ိန္မွ အဖြားျဖစ္သူကသိရွိရျပီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားပုံမွာ မ---၏မိခင္မွာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသြားေသာေၾကာင့္ မ---အား ဖခင္ ဦးပိုထံ လြန္ခဲ႔ေသာ ၄ႏွစ္ မ---- အသက္ (၁၁) ႏွစ္ခန္႔အရြယ္တြင္ ျပန္ပုိ႔ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ႔ေသာ (၇) လေလာက္မွစတင္၍ ဦးပိုသည္ သမီးအရင္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မ---မွာ ဖခင္ကုိေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ မည္သူ႔ကုိမွမေျပာျပရဲဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ရာမွ ယခုကုိယ္ဝန္ (၃) လရွိခ်ိန္မွ အဖြားျဖစ္သူကသိရွိၿပီး အထက္ပါအတိုင္း စလင္းျမိဳ႕နယ္စခန္း၌ တရားလုိျပဳလုပ္တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မ---အား ေဆးစစ္ရန္ စလင္းေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ေဆးစစ္ရန္ပစၥည္းကိရိယာ စံုလင္မႈမရွိသည့္အတြက္ မေကြးေဆး႐ုံသို႔ ထပ္ဆင့္ပို႔ေဆာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တိုင္းၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားခံဦပုိ (၃၇ႏွစ္) ကုိ ယင္းေန႔ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီခဲ့ျပီး အမႈကုိ စလင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ) ၆/၂၀၁၇ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၂ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင္႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ေသာျဖစ္စဥ္အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါေသာ မိသားစုမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာရံပုံေငြအားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ေစတနာလူမႈဝန္ထမ္းအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ေစာေက်ာ္ဝင္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


ခရစၥမတ္မတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္အလို ဒီဇင္ ဘာ ၂၂ တြင္ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား မူ၀ါဒနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္တရပ္ကို တြစ္တာေပၚမွ ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ လက္နက္ၿပိဳင္ပဲြတရပ္စတင္ၾကပါစို႔ ဟူေသာ ေဒၚနယ္ထရန့္၏ ေၾကြးေၾကာ္သံေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ၿပိဳင္ပဲြႀကီးတရပ္ ျပန္လည္ေပၚ ေပါက္လာမည္ကို ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။

''ကမာၻႀကီးက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္လာခိ်န္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ မိမိရဲ့ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းရည္ကို အႀကီးအက်ယ္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။ တိုးခဲ့်ရမယ္''ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျပာၾကားသည္။ ထရန္႔သည္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မထုတ္ျပန္မီ တရက္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွ ၎၏ ဟိုတယ္တြင္ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ အေမရိကန္ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရန္ တာ၀န္ရိွၾကေသာ ေလတပ္နွင့္ ေရတပ္မ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အထက္ပါ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး MSNBC မွ မီကီဘာဇီဇင္းစကီး၏ ေမးျမန္းမႈကို ေဒၚနယ္ထရန္႔က ''လက္နက္ျပိုင္ပဲြတရပ္စတင္ၾကပါစို႔၊ ဒီၿပိဳင္ပဲြမွာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဟာ အားလံုးကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး အနိုင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အားလံုးထက္ပိုျပီး သက္ဆိုး ရွည္မွာျဖစ္တယ္''ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ ရီပတ္ဗလစ္ကင္နွင့္ ဒီမိုကရက္ပါတီႀကီးနွစ္ရပ္လံုးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔သည္ ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ၾကာ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ႏ်ဴကလီးယား မူ၀ါဒကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္ၿပီဟု သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာသူမ်ားစြာတို႔က တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ကာကြယ္ေရးအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Geostrategic Analysis ၏ ဥကၠ႒ Peter Huessy က သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာသူမ်ားသည္ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေျပာစကားအေပၚ အလ်င္စလိုေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထရန္႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ရိွအေမရိကန္ ႏ်ဴကလီးယားမူ၀ါဒနွင့္ မကိုက္ညီမႈ တစံုတရာမေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ ဆက္လက္ျပီး ၎က ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းရည္ တိုးခဲ့်ရမည္ဆိုေသာ ထရန့္၏ ေၾကညာခ်က္သည္ သမၼတအိုဘားမားလက္ထက္၌ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေမရိကန္၏ သက္တမ္းလြန္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား အေျခခံအေဆာက္အအံုေခတ္မီေရးအစီအစဥ္နွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သမၼတ အိုဘားမားအစိုးရသည္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ႏ်ဴကလီးယား အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပိုမိုေခတ္မီ၊ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရိွၿပီး ပိုမိုစြမ္းရည္ရိွရန္ အစီအစဥ္တရပ္ကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။

ဆက္လက္ၿပီး Huessy က ထရန္႔၏ အၾကံျပဳခ်က္သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ျဖန္႔ခ်မႈ ကန္႔သတ္ရန္ အေမရိကန္-႐ုရွား ေနာက္ဆံုးပိတ္ ‘START’ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ မေရာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားအကဲခတ္သမားမ်ားက ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားသည္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာတည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။ MIT လံုၿခံဳေရးေလ့လာမႈမ်ား အစီအစဥ္မွ ပါေမာကၡ Jim Walsh က ''တြစ္တာေပၚကေနၿပီး ႏ်ဴကလီးယားမူ၀ါဒ ဒါမွမဟုတ္ ႏ်ဴကလီးယား၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ေတြလုပ္ရင္ ဒါဟာ မဟာမိတ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ မဟာမိတ္ေတြကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ရန္သူေတာ္မ်ားကိုလည္း တခုခု တံု႔ျပန္ဖို႔ ေတြးစရာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ထရန္႔ရဲ႕ ေျပာစကားဟာ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရးစနစ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္နွစ္တြင္ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ နိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုတို႔အေနနွင့္ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရး သို့ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မပိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္ နက္မ်ားရရိွေရး မႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ အေျခခံ၀ါဒေရးရာ ေရေသာက္ျမစ္ကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္၏ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္ နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္လာၾကသည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ၿပိဳင္ပဲြ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆိုဗီ ယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန့တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ ၎တို႔၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အေရအတြက္ကို ၉၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရိွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စုစုေပါင္း အေရအတြက္၏ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ေနၾကတုန္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လက္နက္ၿပိဳင္ပဲြတခုတြင္ အနိုင္ရရန္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ေၾကညာခ်က္ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ႏ်ဴကလီးယား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားထံမွ တံု႔ျပန္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူတဦးက တရုတ္အစိုးရ သည္ မၾကာမီအာဏာရလာေတာ့မည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယားမူ၀ါဒမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ကမာၻေပၚတြင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ အမ်ားဆံုးရိွသည့္ အေမရိကန္နိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားအား ဖ်က္သိမ္းေရးအေပၚ အထူးတလည္ တာ၀န္ယူသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ကမူ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူ ပန္မႈျဖစ္ေပၚပံုမေပၚေပ။ ပူတင္က အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ ႏ်ဴကလီးယားမူ၀ါဒတြင္ အေျပာင္းအလဲရိွမည္ မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က ျပဳလုပ္သည့္ နွစ္ပတ္လည္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပဲြတြင္ သမၼတပူတင္က ႐ုရွားသည္ လက္နက္ၿပိဳင္ပဲြအသစ္တရပ္စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပူတင္က ၎သည္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားအတြင္း ထရန္႔သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးနွင့္ပတ္သက္ျပီး အေပၚယံသေဘာမွ်သာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟုလည္း အာမခံခ်က္မ်ား မေပးခဲ့ေပ။ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးႏ်ဴကလီး ယားလက္နက္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု စီမံေဆာင္ရြက္မည္နည္းဆိုေသာ ေမးျမန္းမႈမ်ားအား ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ေရွာင္လဲႊေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎၏ ဒီမိုကရက္တစ္ၿပိဳင္ဘက္ ဟီလာရီကလင္တန္က ''တြစ္တာေပၚမွ ရန္စလံႈ့ေဆာ္မႈလုပ္နိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသားတဦးအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားကုတ္၀ွက္စာ (codes) မ်ားအနီးမွာ သူ့ရဲ့လက္ေခ်ာင္းေတြ မထားရိွသင့္ဘူး'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပဲြၿပီးဆံုးကာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြခိ်န္မွစၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုတို႔သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေလ်ာ့နည္းလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အမ်ားစုက သက္တမ္းလြန္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကင္းမဲ့ေသာ ကမာၻႀကီးတခု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရရိွခိ်န္ကပင္ သမၼတအိုဘားမားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ရန္သူဟူသမွ်ကိုတားဆီးရန္ ေဘးကင္း၊ လံုၿခံဳၿပီး ထိေရာက္မႈရိွေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ကာကြယ္ေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးရမည္ဟု အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွအစီအစဥ္အရ Ohio Class ႏ်ဴကလီးယားေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၊ Minuteman ICBMs အပါအ၀င္သက္တမ္းလြန္ စနစ္ေဟာင္းႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို လာမည့္ ၁၀ နွစ္မွ ၁၅ နွစ္အတြင္း အနားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ Minuteman တိုက္ခ်င္းဒံုးပံ်မ်ား အစားထိုးမႈသည္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ အသင့္အေနအထားမျဖစ္ေသးေပ။ Ohio Class ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာအသစ္မ်ားကို ၂၀၃၁ ခုနွစ္တြင္မွ စတင္အသံုးျပုနိုင္ မည္ျဖစ္သလို ေလတပ္အေနျဖင့္လည္း ၎၏မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အသစ္ကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ပိုင္းမွသာ ျဖန္႔ခ်ထားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ကမာၻႀကီးကို ႏ်ဴကလီးယားစစ္အတြင္း ဆဲြသြင္းလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရေသာ စစ္ေအးတိုက္ပဲြမွ သင္ခန္းစာမ်ားအား ရယူသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ေဖးတံခါးေပါက္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံတြင္ ဒံုးပံ်မ်ားျဖန့္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္အား ထိုစဥ္က အေမရိကန္သမၼတ ဂြ်န္အက္ဖ္ကေနဒီက က်ဴးဘားကို ေရတပ္ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ၿပီး ဆိုဗီယက္ဒံုးပံ်မ်ားအား အဓမၼဖယ္ရွားခိုင္းခဲ့သျဖင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔က ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးခဲ့ရသည္။ ကမာၻတ၀န္းလံုးက အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအၾကား စစ္ျဖစ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳေလမလားဟု စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။ က်ဴးဘားဒံုးပံ်အေရးအခင္းၿပီးဆံုးခိ်န္မွစၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္တပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၆ ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ႐ိုနယ္ရီဂင္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ မီေခးဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္တို႔ သည္ အလံုးစံုလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ရရိွေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္မရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထိပ္ဖူး အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ေဒၚနယ္ထရန့္က တိုင္းျပည္၏ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းရည္ ကို တိုးခဲ့်မည္ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍ ေျပာသည့္ အတိုင္းလုပ္ပါက ရုရွားနွင့္ တရုတ္ျပည္တို့ကလည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္လာၾကမည္ျဖစ္ရာ ကမာၻႀကီးသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ၿပိဳင္ပဲြအသစ္တခုနွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ျဖင့္ ပထမဆံုး တိုက္ခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္သည္။ ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္ပါက တ႐ုတ္ျပည္သည္ အႀကီးအက်ယ္အထိနာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ႏ်ဴကလီးယားအပါအ၀င္ စစ္လက္နက္တပ္ဆင္မႈမ်ားကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပဲြကာလက ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ အမႈထမ္းခဲ့သူ Paul C. Warnke က ''လက္နက္ၿပိဳင္ပဲြဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ အဆံုးသတ္မရိွဘူး။ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပဲြမွာ ေအာင္ပဲြခံသူလည္း မရိွႏိုင္ဘူး'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref; (New York Times)

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


နယူးေယာက္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ။ ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားဒုံးက်ည္ အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ခံသမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ ညေနပိုင္း၌ ကတိခံကာ တြစ္တာတြင္ ေရးသားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံးအြန္က ၎၏ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းတြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ထရမ့္အေပၚ ဖိစီးမႈေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္၌ ထရမ့္က ယခုကဲ့သို႔ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။

“ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားတီထြင္မႈမွာ အေမရိကန္ဆီ ပစ္လႊတ္စြမ္းရွိတဲ့ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ ေဖာ္ျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာလိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။”ဟု ထရမ့္က ေရးသားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က အႀကိမ္ႀကိမ္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ထရမ့္သည္ အထီးက်န္ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎၏ ေပၚလစီကို ယခင္က တိတိပပ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိဘူးေပ။

ေဒၚနယ္ထရမ့္အေနျဖင့္ တြစ္တာေပၚတြင္ ေရးသားမႈမ်ားက အစဥ္အလာကို ထိုးေဖာက္သည့္ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေနရာ ေ၀ဖန္မႈအသံမ်ား ညံေလ့ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းကလည္း အေမရိကန္အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းရည္ကို ပိုမိုခိုင္မာခ်ဲ႕ထြင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေအးကာလ လက္နက္အၿပိဳင္အဆိုင္ တပ္ဆင္မႈကို တစ္ဦးတည္း စတင္လိုက္သလို ရွိသြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ေနသည္၊ ေငြေၾကးကစားမႈ လုပ္ေဆာင္ေန စြပ္စြဲေရးသားမႈျဖင့္ ေဒါသထြက္ေစခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံရွိ စစ္ဖက္သံုး ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းအားေတြ ့ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ကာရာကက္စ္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ Amazonas ျပည္နယ္၌ Puerto Ayacucho ၿမိဳ ့မွ La Esmeralda ၿမိဳ ့သုိ ့ဦးတည္ပ်ံသန္လာေသာ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္က ပ်က္က်သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ ့က ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားလုိက္သည္။
ျပည္ေထာင္စုေရဒီယုိအသံလႊင့္ဌာန ႏွင့္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္စဥ္ အစုိးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Liborio Guarulla က “ ရဟတ္ယာဥ္က La Esmeralda ၿမိဳ ့မွာ ရွိေနတယ္။ လမ္းခရီးမွာ ပ်ံသန္းေနရင္း ပ်က္က်သြားတာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရဟတ္ယာဥ္ေပၚတြင္ စစ္သား ၈ ဦး ႏွင့္ အရပ္သား ၅ ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ခရီးသည္ ၁၃ ဦးလုိက္ပါသြားေၾကာင္း ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်သြားေသာ ေနရာရွိ ေဒသခံမ်ားပါ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  စတင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ အဲဒီမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ခဲ့လဲ ဆုိတဲ့ သတင္းအမွန္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဘာမွ မသိရပါဘူး။ဒါေပမယ့္ ပ်ံသန္းေနရင္း ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖစ္သြားတာေတာ့ သိပါတယ္ ” ဟု ၄င္းကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ ့ျပင္ Liborio Guarulla က “ တရားဝင္ သတင္းအခ်က္ေတြကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ဖက္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ေပၚလုိက္ပါသြားတဲ့ လူအားလံုးကုိ ျပန္လည္ ရွာေတြ ့ရွိႏုိင္ပါတယ္” ဟု  အဆံုးသတ္ အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၌ AI ေရာဂါကူးစက္ခံထားရေသာ ၾကက္မ်ားအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနစဥ္(ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)
ဆုိးလ္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၌ ျပီးခဲ့ေသာ ရက္ေပါင္း ၅ဝ အတြင္း ႏုိင္ငံအတြင္း AI ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အျမင့္ဆံုး ကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံ ့ေနသျဖင့္  ၾကက္ဘဲ ေကာင္ေရ သန္း ၃ဝ ေက်ာ္ကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ရေၾကာင္း Yonhap သတင္းဌာနက ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ စတင္ကာ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ ေတာင္Jeolla ျပည္နယ္၊ Haenam ၿမိဳ ့ရွိ လယ္ယာေျမတြင္ ပထမဆံုး ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ငွက္တုပ္ေကြးကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ထိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ ၾကက္ဘဲေကာင္ေရမွာ ၃ဝ.၃၃ သန္းထိ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပမာဏသည္ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၌ ေမြးျမဴထားေသာ ၾကက္ဘဲေကာင္ေရ ၁၆၅.၂၅သန္းမွ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၌ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ ကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံ ့ေနေသာ္လည္း ၿပီးေသာခဲ့ရက္သတၱပတ္က ကူးစက္မႈ အရွိန္အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေရာဂါကူးစက္မႈကာလအတြင္း ၾကက္ဘဲေကာင္ေရ ၃.၈၄ သန္းအထိ ကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံ ့ခဲ့ေၾကာင္း(သုိ ့မဟုတ္) ထိေတြ ့မႈေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရမႈ စုစုေပါင္း ၁၂.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၌ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က AI ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ရက္ေပါင္း ၁၉၅ ရက္ကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံ ့ခဲ့ရာ ယင္းကာလအတြင္း ၾကက္ဘဲ ေကာင္ေရ ၁၃.၉၆ သန္းကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။

ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၌ AI ငွက္တုပ္ေကြး ျပႆနာသည္ အဆင့္ ၄ ဆင့္တြင္ အျမင့္ဆံုး အဆင့္သုိ ့ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပးထားသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ဥစားၾကက္ေကာင္ေရ ၂၂.၄၅ သန္း (သုိ ့မဟုတ္) ၾကက္ေကာင္ေရအားလံုး၏ ၃၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနရာ H5N6 ဗုိင္းရက္စ္ကူးစက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မၾကာေသးခင္က ကာလအတြင္း ၾကက္ဥေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ရသည္။

ဥစားၾကက္အတြက္ ၆ လေက်ာ္အထိ အခ်ိန္ယူရသျဖင့္ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၾကက္ဥေစ်း ျမင့္မားေနေသာ အေနအထားမွာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း ခန္ ့မွန္းထားၾကသည္။

(XINHUA)
http://xinhuamyanmar.com

နဖူးစာ ရြာလည္ျပီး ရင္ေတြ ခုန္ေနၾကေသာ ေန ့ရက္ေတြလား။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန ့ - မွတ္မွတ္ရရေန ့တစ္ေန ့။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံၾကီးရဲ ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘန္းျမိဳ ့က ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ ့ဆုံပြဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ေန ့။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ ရဲ ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့ကို ေရာက္လာေတာ့မယ္။ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့ရဲ ့ ေလဆိပ္မွာ သြားၾကဳိၾကစုိ ့။ ပန္းစည္းေလးေတြ Welcome ဆိုတဲ့ စာတန္းေလးေတြနဲ ့ အားတက္သေရာ အျပဳံးကိုယ္စီနဲ ့ သြားေရာက္ၾကဳိဆိုခဲ့ၾကတဲ့ေန ့။

ဒီေန ့ေတြ ရင္ေတြ ခုန္ၾကရတဲ့ေန ့ေတြလို ့ ေျပာၾကရမလား။ ဒီေန ့ေတြထက္ ရင္ေတြ ပိုခုန္ၾကတဲ့ေန ့ေတြကေတာ့ ကာယကံရွင္ ႏွစ္ဦး ပိုသိၾကမွာပါ။

ေဒါက္တာသီရိလြင္ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ကတည္းက သူမကို သိခဲ့တယ္။ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့ကို ေရာက္ရွိလာခ်ိန္က ေတြ ့ဆုံ သိခဲ့ရတဲ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့ တူနဲ ့ ေဆးတကၠသိုလ္မွာ တစ္ေက်ာင္းတည္း တတန္းတည္း သူငယ္ခ်င္းေတြမို ့လို ့ ပိုျပီး ခင္ခင္မင္မင္ သိရွိခဲ့ရတယ္။ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့ရဲ ့ ျမန္မာမိသားစုပြဲေတြမွာ ရံဖန္ရံခါ ေတြ ့ဆုံရျပီး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့ကို ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ထပ္မံဆုံေတြ ့ျဖစ္ၾကျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါ ေတြ ့ဆုံမွဳကေတာ့ သူမရဲ ့ဘ၀ ၾကင္ယာေဖာ္ျဖစ္လာမယ့္သူနဲ ့ ေတြ ့ဆုံမွဳအစလို ့ဘဲ ဆိုရေတာ့မလား။ သူတို ့ႏွစ္ဦးရဲ ့ ဖူးစာကံ အစ။

ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားနဲ ့ ေတြ ့ဆုံပြဲအျပီး ေနာက္ေန ့ေတြမွာ စိတ္အပန္းေျဖဖို ့အတြက္ ၀ါသနာပါရာ ပန္းခ်ီဆြဲဖို ့အတြက္ သဘာ၀ရွဳခင္းေကာင္းေလးေတြ ရွိတဲ့ေနရာကို ကိုမင္းကိုႏိုင္ကို လိုက္ျပဖို ့ စီစဥ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး တိုင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိးအတြက္ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး ေပးဆပ္အနစ္နာခံ ေထာင္က်ခံ တိုက္ပိတ္ခံနဲ ့ က်န္းမာေရးပါ ထိခိုက္ခံရရင္း ပင္ပန္းႏြမ္းေမာေနရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ရဲ ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ကို ေအးေဆးသာယာေသာအခ်ိန္ကေလး ရတုန္းရခိုက္ ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္မွာ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်မွဳေတြကို ေျပေစခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ ့ သူသြားခ်င္တဲ့ေနရာ သူလုပ္ခ်င္တဲ့ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းတို ့ ျဖစ္ရေအာင္ပါ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန ့မွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ကားႏွစ္စီးနဲ ့ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့က သဘာ၀ သစ္ပင္ေတာေတာင္မ်ားနဲ ့ စိမ္းလန္းစိုေျပရာ Mt. Arthur Seat ပင္လယ္ကမ္းစပ္အနီး ေတာင္တန္းျမင့္ၾကီးတစ္ေနရာကို ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ကားေပၚက ဆင္းတာနဲ ့ သဘာ၀ရွဳခင္းအလွအပေတြကို ခံစားရင္း ပန္းခ်ီစဆြဲဖို ့ ျပင္ဆင္ပါေတာ့တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ အတူသြားၾကတဲ့အထဲမွာ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့အျပင္ ေဒါက္တာသီရိလြင္လည္း ပါပါတယ္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ ့ ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနမွဳကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ အားလုံး စိတ္၀င္စားစြာနဲ ့ ၾကည့္ရွဳေနၾကေပမယ့္ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ဗိုက္ဆာလာလို ့ ယူလာတဲ့ အစားအစာေလးေတြကို ျဖစ္သလို စားေသာက္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ပန္းခ်ီေဆးထည့္ထားတဲ့ ဗန္းကေလးကို ကိုင္ျပီး ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ ့ ေဘးနားမွာ စိတ္ရွည္စြာ ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ရွဳေနသူတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ ့ ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနမွဳအနားမွာ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါးေနသူရဲ ့ မ်က္၀န္းက ထူးျခားေနသလို သူတို ့ႏွစ္ဦးကို ၾကည့္ျပီး ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့ စိတ္ထဲမွာ အေတြးတစ္ခုကေတာ့။

ကြ်န္ေတာ္တို ့တစ္ေတြ ဒီေတာင္တန္းေပၚမွာ သဘာ၀အလွေတြကို ၾကည့္ျပီးေနာက္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ ့ ပန္းခ်ီေရးဆြဲမွဳနဲ ့ ပန္းခ်ီကားေလးေတြကို ၾကည့္ျပီးေနာက္ တစ္ေန ့တာခရီး ျပီးဆုံးခ်ိန္မွာ အိမ္အျပန္ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့ ကားေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္ရယ္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရယ္ ေဒါက္တာသီရိလြင္ရယ္လိုက္ပါလာၾကျပီး စကားေတြ ေဖာင္ဖြဲ ့ ေျပာဆိုရင္း ေဒါက္တာသီရိလြင္ ေနထိုင္ရာ ေနအိမ္ကို ေရာက္ခါနီး ေခတၱခဏ တိတ္ဆိတ္သြားေသာ အသြင္ႏွစ္ခုက သံေယာဇဥ္ေတြမ်ားလား။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ နဲ ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ ေတြ ့ဆုံမွဳရက္ပိုင္းဟာ နည္းပါးလြန္းလွတယ္ဆိုေပမယ့္ ၈၈ ေသြးသားရင္းေတြမို ့လား မသိ၊ ညီအကိုေတြလို ရင္းႏွီးစြာ ေျပာၾကဆိုၾက။ ကိုေပၚၾကီး ... အိမ္ေထာင္ေလး ဘာေလး မျပဳဖူးလား ... အရြယ္ေတြ ရလာျပီ ... ေဆးေပးမီးယူဘဲေျပာေျပာ ... ပါရမီျဖည့္ဘက္ဘဲေျပာေျပာ ... ရွာေလဗ်ာ ... ဒီအတိုင္းၾကီး မေနနဲ ့ေလဗ်ာ။ မၾကာခဏဆိုသလို ေနာက္ေနာက္ေျပာင္ေျပာင္နဲ ့ ေျပာလိုက္၊ အတည္လိုလို ေျပာလိုက္မို ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ ့မ်က္ႏွာမွာ ရွက္ျပဳံးလိုလို အိေျႏၵၾကီးနဲ ့ ေနရသလိုလို တစ္ခုခုကို ေျပာခ်င္သလိုလိုနဲ ့ ျမင္ေတြ ့ရတယ္။ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း လွဳပ္ဦးမွေနာ္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း လူေတြထဲက လူသားတစ္ေယာက္ဘဲဗ်ာ .... လို ့ စျပီး ရင္ထဲက စကားေတြ ပြင့္အန္ထြက္လာျပီးေနာက္ ... ခင္ဗ်ားတို ့က အလိုက္မွ မသိၾကတာလို ့ ရီရီေမာေမာနဲ ့ အဆုံးပိတ္စကားနဲ ့ ေျပာလာတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္။ သူ ့ရဲ ့ ရင္ထဲမွာ ဘာေတြ ရွိေနသလည္းဆိုတာ သူသာ အသိဆုံးျဖစ္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သူ ့ခံစားမွဳကို သိသလိုလို မသိသလိုလို။

ဒီၾကားထဲ ရက္တစ္ရက္မွာ ခရီးပန္းမွဳနဲ ့အတူ ပင္ပန္းေနတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ ့တဲ့မွဳအရ ရုတ္တစ္ရက္ ေသြးတိုးတက္လာပါတယ္။ လက္လွမ္းမီတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြကို ခ်က္ျခင္း ဖုန္းဆက္ေခၚျပီး ၾကည့္ရွဴကာ အနားယူခိုင္းရပါတယ္။ ေဆးေပးမီးယူ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို ့ ၾကင္ယာလက္တြဲေဖာ္ လိုေနျပီေနာ္ ကိုေပၚ။

ေနာက္ေန ့တစ္ရက္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို ့ ေနထိုင္ရာ အနီးအနားက ပန္းျခံတစ္ခုထဲ သြားေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ေန ့က ပန္းခ်ီပစၥည္းေတြ သီးသန္ ့ေရာင္းတဲ့ဆိုင္မွာ ပန္းခ်ီေရးဆြဲဖို ့ လိုအပ္တာေတြ ၀ယ္ယူရရွိလာတဲ့ ပန္းခ်ီပစၥည္းေတြနဲ ့ စိတ္တိုင္းၾက ေရးဆြဲဖို ့အတြက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ကို ေခၚေဆာင္သြားခဲ့တယ္။ ပန္းျခံအ၀င္ ကားရပ္တဲ့ေနရာမွာ ကားေတြ ရပ္ထားျပီးေနာက္ အနီးအနားရွိ လမ္းေဘးဘယ္ညာက ခ်စ္စရာ အိမ္ကေလးေတြနဲ ့ သစ္ပင္ပန္းမ်ားနဲ ့ လွပေနတဲ့ ျခံေလးေတြ ျမင္ကြင္းကို သေဘာက်သြားတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ခ်က္ျခင္းဘဲ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အျဖစ္ စတင္အသြင္ဖန္တီးပါေတာ့တယ္။

နာရီအနည္းငယ္ၾကာလာတဲ့အခါမွာ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့ရဲ ့ ရာသီထုံးစံအတိုင္း မိုးအုံ ့ျပီး မိုးစက္ကေလးေတြ က်လာခ်ိန္မွာ စိတ္ျငိမ္သက္မွဳအျပည့္နဲ ့ အာရုံစူးစိုက္ကာ ေရးဆြဲေနတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့တစ္ေတြ ကားေတြထဲမွာ ေစာင့္ဆိုင္းလို ့ ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ လိုဘဲ သူမရဲ ့ ကားေလးထဲမွာ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေပးေနသူကတစ္ဦးက။

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန ့- ျပန္ၾကရေတာ့မယ့္ေန ့ ေရာက္လို ့လာပါျပီ။ မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့မွေန ၾသစေၾတးလ်မွေန ျပန္ၾကေတာ့မယ့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ကို ႏွဳတ္ဆက္ပြဲေလး အက်ဥ္းခ်ဳပ္လုပ္တဲ့အေနနဲ ့ ေနအိမ္မွာ ဆုံၾကပါတယ္။ စကားေလးေတြ ေျပာၾကဆိုၾကရင္း မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့မွာ ေရာက္ရွိစဥ္ အခ်ိန္ရတုန္းရခိုက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေလးေတြကို တစ္ေယာာက္ျခင္းစီကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္ေပးတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္။ ညီမေလးေရာလို ့ ဆိုလာတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္။ သီရိေရ .. ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေခၚေနတယ္။ ပန္းခ်ီကားေလး လက္ေဆာင္ေပးဖို ့။ ကိုၾကီးက ညီမေလးအတြက္ ပန္းခ်ီကားေလးတစ္ခ်ပ္။

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန ့က ေရာက္လို ့ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန ့မွာ ျပန္ၾကမယ့္သူေတြ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ ၆ ရက္တာ ခရီးအတြင္း သံေယာဇဥ္ေတြ၊ မ်က္၀န္းရိပ္က စကားလုံးေလးေတြ၊ အိေျႏၵေတြနဲ ့ ႏွလုံးသားရဲ ့ လွဳပ္ခတ္မွဳကို ထိန္းသိမ္းထားမွဳေတြ၊ ခြဲခြာမွဳအတြက္ ၀မ္းနည္းမွဳေတြ ျမဳိသိပ္ထားမွဳေတြ ပန္းခ်ီကားေတြထဲမွာ မပါေပမယ့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ ့ ရင္တြင္းမွာေတာ့ တိတ္တခိုး ေရးဆြဲေနေလေရာသလား။ က်န္ရစ္ခဲ့သူအတြက္လည္း လက္၀ယ္ရရွိထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေလးကို ေငးငိုင္ၾကည့္ေနကာ ပန္းခ်ီကားေရးဆြဲသူနဲ ့အတူ စိတ္အစဥ္က ပါရွိသြားေလေရာ့သလား။

ေလဆိပ္ေရာက္လို ့ ခရီးဆက္လက္ထြက္ခြာသြားတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့ကို လက္ျပႏွဳတ္ဆက္ရင္း ျပန္လာၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္စုံတစ္ခုကို ကိုယ္စား လြမ္းေပးေနရသလိုလို၊ ျပန္လည္ဆုံဆည္းမွဳေတြ ရရွိပါေစလို ့ ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေပးေနရသလိုလို ျဖစ္ေပၚလို ့ေနေလရဲ ့။

ဒီလိုနဲ ့ အမိေျမကို ျပန္သြားၾကတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို ့နဲ ့ ျပန္လည္မဆုံျဖစ္တာ ၂ ႏွစ္နီးပါး ရွိလာသလို၊ ေဒါက္တာ သီရိလြင္နဲ ့လည္း မဆုံျဖစ္တာ အခ်ိန္ကာလအတူတူပါ။

က်န္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန ့က မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သိလိုက္ရတဲ့ ေရးသားခ်က္ကေလး “အကိုၾကီး ကိုမင္းကိုႏိုင္ေတာ့ ဟတ္ထိသြားပါျပီတဲ့ဗ်၊ မိန္းမယူပါေတာ့မယ္တဲ့ဗ်၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာဆရာ၀န္မေလးနဲ ့ .... “ ဆိုတဲ့ သတင္းစကားေလး ျမင္လိုက္ရရဲ ့။ ခ်က္ျခင္းဘဲ မ်က္စိထဲ ျပန္ေျပးျမင္ေယာင္လာမိတဲ့ ပုံရိပ္ႏွစ္ခု။

“သတင္းမွန္တယ္ဆိုရင္ သတင္းေကာင္းမို ့ ၀မ္းသာတယ္။ ၾသစီကဆိုေတာ့ သိျပီ” ဆိုတဲ့ ေရးသားခ်က္ကေလး ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ တင္လိုက္တဲ့အခါ ျပန္လည္ေမးျမန္းလာတဲ့ သိရွိလိုသူေတြကို ေသခ်ာေၾကာင္း မေျဖျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေသခ်ာမွဳေတြနဲ ့ အတည္ျပဳေပးမွဳေတြေၾကာင့္ ပိုလို ့ ေသခ်ာစြာ သိရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အစ၊ ႏွစ္သစ္ကူးေန ့ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန ့မွာ မိဘႏွစ္ပါးမ်က္စိေရွ ့ေမွာက္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တဲ့သူ ႏွစ္ဦးရဲ ့ ပုံေတြ ျမင္ေတြ ့လိုက္ရခ်ိန္မွာ ၀မ္းသာမွဳနဲ ့အတူ ယခင္က ဆုံေတြ ့မွဳေတြ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ရင္း ဖူးစာဆုံၾကသူႏွစ္ဦးအတြက္ မဂၤလာခ်ီးျမွင့္စကား ေျပာၾကားခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ ယခုလို အမွတ္တရပုံေလးမ်ားနဲ ့ ဦးစြာ ေျပာၾကား လက္ဖြဲ ့လိုက္ရပါတယ္။

ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ ့ ေဒါက္တာသီရိလြင္တို ့ မဂၤလာေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး တစ္ဦးကို တစ္ဦး ခ်စ္ခင္စုံမက္စြာျဖင့္ အိုေအာင္မင္းေအာင္ ေပါင္းသင္းႏိုင္ၾကျပီး၊ တိုင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ။

မဂၤလာေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးနဲ ့ စုံညီစြာ ျပန္လည္ဆုံေတြ ့ႏိုင္ဖို ့လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ပါ။

မ်ဳိးေအး

မဲလ္ဘန္းျမဳိ ့။

ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္ေန ့၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

Creadit Hla Moe


လုပ္ၾကံခံရျပီး ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုမန္းရွာ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကးရုပ္ကို ၄င္း၏ဇာတိျဖစ္ေသာ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ေတာေက်ာင္းေက်းရြာတြင္ စိုက္ထူျပီးစီးခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး(KNU) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဖဒိုမန္းရွာ ရုပ္ထုဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ ဖဒုိမန္းရွာ က်ဆုံးသည့္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာေက်ာင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

၂၇၅၆ ခု ကရင္အမ်ိဳးသား နွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ ေကအန္ယူ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဖဒိုမန္းရွာလားဖန္း၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ေတာေက်ာင္းရြာတြင္ ဖဒိုမန္းရွာရုပ္ထုကို စိုက္ထူခဲ့ၿပီး ရုပ္ထုဖြင့္ပြဲကို ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖဒိုမန္းရွာရုပ္ထုကို ဖဒိုမန္းရွာ၏အကို ဖူးတင္ေရႊ မရမ္းမွ မန္းထိန္ဝင္းစိန္ ရြာရပ္မိရပ္ဖတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖဒိုမန္းရွာ၏ ရုပ္ထုကို စိုက္ထူ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖဒိုမန္းရွာမွာ ၁၉၆၂ ခုနစ္ ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းတြင္ လူမ်ဳိးစု ေက်ာင္း သားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ျပီး ယင္းေနာက္ပိုင္း တြင္ ကရင့္လက္နက္ကိုင္ ေကအန္ယူႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအျပီး နယ္စပ္ ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စတင္လက္ခံ ခဲ့သူမွာလည္း ဖဒိုမန္းရွာပင္ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၈ ခုနစ္က မဲေဆာက္ရိွ ေနအိမ္တြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News


မံုရြာ၊ ဇန္နဝါရီ ၂ ။ ။ မံုရြာသတင္းေထာက္ အသတ္ခံရမႈအတြက္ KTV မွ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ထပ္မံရမန္ယူခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အျပင္ ေနာက္တစ္ဦးထပ္မံ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း မံုရြာျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

မသကၤာ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္စစ္ေဆးေနသူ KTV ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးသည္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္၊ မနက္ပိုင္းက ပထမရမန္ျပည့္ခ့ဲျပီး လႊတ္ေပးရန္စီစဥ္ခ့ဲေသာ္လည္း စစ္ေဆးစရာမ်ား က်န္ရွိသည့္အတြက္ ဒုတိယရမန္ထပ္မံ ယူခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ဦးအား ဒုတိယရမန္ယူကာ ထပ္မံစစ္ေဆးမည့္အျပင္ ေနာက္တစ္ဦးကိုပါ ထပ္မံစစ္ေဆးရန္အတြက္ ယေန႔ညေနပိုင္းက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း မံုရြာျမိဳ႕မရဲစခန္း ဒုရဲမွဴး သိန္းေဆြျမင့္က ေျပာသည္။

" ပထမရမန္ယူျပီးစစ္ေဆးခ့ဲတာ ဒီေန႔ျပည့္ခ့ဲပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ စစ္ေဆးစရာေတြက်န္တ့ဲအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ဒုတိယရမန္ယူျပီး ထပ္မံစစ္ေဆးမွာပါ။ အ့ဲဒီလူႏွစ္ဦးအျပင္ အျခားမသကၤာသူ ေနာက္တစ္ဦးကိုပါ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါတယ္ " ဟု ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ ညပိုင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ မသကၤာသူႏွစ္ဦးအား ျမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏွစ္ပတ္ၾကာ(၁၄ ရက္) စစ္ေဆးေနခ့ဲျပီး ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ျပည့္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ေဆးခြင့္ ရယူကာ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ထပ္မံ ခ်ဳပ္ေႏွာင္စစ္ေဆးခြင့္ ရယူခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

မံုရြာသတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ၊ ညပိုင္းက မံုရြာျမိဳ႕၊ ေဂါက္ကြင္းအနီး၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚ တြင္ အသတ္ခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။
Mizzima - News in Burmeseတခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ဆရာမေတြဟာ ခရီးလမ္း ခက္ခဲမွုနဲ႔ လုံျခဳံေရးေၾကာင့္ ေရာက္မလာနိုင္တဲ့အတြက္ ရြာသားေတြ ဝင္သင္ေနရတာေတြလည္း ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဆရာေတြကို ေခၚယူဖို႔ ဌာနဆိုင္ရာက ဆုံးျဖတ္ရတာ ျဖစ္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က ေဒသခံမဟုတ္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမေတြကို သူတို႔ရဲ့ မူရင္း ေနရပ္မွာ တာဝန္ျပန္ခ်ၿပီး သူတို႔ရဲ့ ေနရာကို ေက်ာင္းဆရာေတြနဲ႔ ျပန္ အစားထိုးမယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတ

တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ဆရာမေတြဟာ ခရီးလမ္း ခက္ခဲမွုနဲ႔ လုံျခဳံေရးေၾကာင့္ ေရာက္မလာနိုင္တဲ့အတြက္ ရြာသားေတြ ဝင္သင္ေနရတာေတြလည္း ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဆရာေတြကို ေခၚယူဖို႔ ဌာနဆိုင္ရာက ဆုံးျဖတ္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီ အစီအစဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ဆရာမ ဦးေရ ၂၈၀ ေက်ာ္ေနရာမွာ ေက်ာင္းဆရာ ၅၃၉ ေယာက္နဲ႔ အစားထိုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္းမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္က နယ္ျခားေစာင့္ စခန္းေတြ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း လုံျခဳံေရး အေျခအေနအရ ဒီေဒသတဝိုက္က စာသင္ေက်ာင္း အမ်ားစု ပိတ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚက ေက်ာင္းေတြနဲ႔ လုံျခဳံေရးေကာင္းတဲ့ ေနရာက ေက်ာင္းေတြကိုပဲ ဖြင့္ထားနိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး မူဆလင္ ေက်းရြာေတြက ေက်ာင္းေတြကိုလည္း လုံးဝ ပိတ္ထားခဲ့ရပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မူဆလင္ရြာ ၇ ရြာေလာက္က လြဲလို႔ တျခားရြာေတြမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္ဖြင့္ထားၿပီလို႔ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္က ေက်ာင္းဆရာမေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕မယ့္ အစီအစဥ္ကို ဆရာမေတြဘက္က ေက်နပ္မွုရွိတယ္လို႔ အဲဒီေဒသမွာ တာဝန္က်ေနတဲ့ ဆရာမ တဦးက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ့ အစြန္အဖ်ားမွာရွိတဲ့ ဒီၿမိဳ႕နယ္ ၂ခုနဲ႔ အနီးတဝိုက္ေဒသမွာ ပညာေရး သင္ၾကားမွု အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေနတာေၾကာင့္ အခုလို အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းဆရာေတြ အစားထိုးၿပီး ပညာေရး တိုးတက္ေအာင္ အစိုးရပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မွုေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ပညာေရး အေျခအေန တိုးတက္ဖို႔ မလြယ္ကူနိုင္ေသးဘူးလို႔ ေလ့လာ သုံးသပ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese(ဓာတ္ပံု - မဟာျမတ္မုနိဘုရားအား ေရႊကပ္ေနသူတစ္ဦးအားေတြ႕ရစဥ္)
စစ္ေတြ၊ ဇန္နဝါရီ ၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သမုိင္းဝင္ မဟာျမတ္မုနိဘုရား၌ ကပ္ထားသည့္ ေရႊမ်ားအား ခြာခ်ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဟု ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားက ေရႊခြာတဲ့ ပညာရွင္ ၄ ေယာက္ကို ေခၚထားတယ္။ ေနာက္အပတ္မွာ ဒီကို ေရာက္လာၾကပါမယ္။ သူတုိ႔ေတြအတြက္ ခရီးစရိတ္ေတြကုိေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရက က်ခံမယ္။ တည္းခုိဖုိ႔နဲ႔ စားေသာက္ဖုိ႔က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြက က်ခံရမယ္လုိ႔ သေဘာတူလိုက္ၾကတယ္”ဟု ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ထြန္းခင္က နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။

ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကုိယ္တုိင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သုိ႔လာေရာက္ၿပီး မဟာျမတ္မုနိေဂါပကအဖြဲ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ေျမာက္ဦးဌာနခြဲ)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
“ဘုရားကို ေရႊခြာဖုိ႔ကိစၥက ညည့္အခ်ိန္မွာ လုပ္ရင္လည္း အေျပာအဆုိခံရမယ္။ လူေတြ ေျပာၾကမွာစုိးတယ္။ တံခါးပိတ္ၿပီးလုပ္ရင္လည္း မေကာင္းျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ေနာက္ၿပီး ဘုရားကို ေနရာေရႊ႕ၿပီးလုပ္မွာကလည္း အဆင္မေျပတဲ့အပုိင္းေတြရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီေနရာမွာပဲ လုပ္မယ္။ ဘုရားဦးေခါင္းေတာ္မွာရွိတဲ့ နားကပ္တုိ႔၊ လက္ေကာက္တုိ႔စတဲ့ လက္ဝတ္ရတနာေတြကိုေတာ့ က်ည္ကာမွန္ထဲ အေသအခ်ာ ထိန္းသိမ္းေပးသြားမယ္လုိ႔လည္း ေရွး/သုညႊန္မွဴးက ေျပာသြားပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေမာင္ထြန္းခင္က ဆုိသည္။

ေရႊခြာခ်မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကုိ လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္စီစဥ္ထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

“အခုလုိျဖစ္လာဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အခု တအား ေပ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊခြာခ်ဖုိ႔နဲ႔ ေရႊဆက္လက္မကပ္ၾကဖို႔အတြက္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ခံေတြအေနနဲ႔ အားလံုး ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါတယ္။”ဟု ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ခံ ကိုေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။
မဟာျမတ္မုနိဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို ေရႊကပ္ေနၾကသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ဆင္းတုေတာ္မွာ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ပ်က္စီးလာေနၿပီျဖစ္သည့္္အတြက္ ေရႊကပ္ျခင္းကုိ လုံးဝမျပဳလုပ္ၾကရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

Photo by - မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ)
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara၂၀၁၆ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေနတုနး္က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားစဥ္ (Myanmar President Office)
၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသာမယကို တျပည္လုံးကေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကိဳဆိုခဲ့ေပမဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ဘက္မွာေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႕ျဖစ္ပြါးေနဆဲတိုက္ပြဲေၾကာင့္ လက္နက္ၾကီးေတြနဲ႕ၾကိဳဆိုခံေန ၾကရတယ္လို႕ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။ ေက်းရြာအတြင္းလက္နက္ၾကီးက်ည္က်ေရာက္ခဲ့သလို ေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႕ခံ ရမွဳေတြလဲရွိေနပါတယ္။ အခုလိုအရပ္သားေတြအေပၚ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္တဲ့လုပ္ရပ္အေပၚရွံဳ႕ခ်သလို လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရကေနေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ ယုံၾကည္မွဳအားနည္းလာတယ္လို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လွဳပ္ရွားသူေတြကေျပာပါတယ္။ ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္နိုင္ကြန္းအိန္ကေန အခုလိုသတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။

စစ္ေရးပဋိပကၡေတြျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးေနဆဲျဖစ္တဲ့ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းကေက်းရြာတခ်ိဳ႕မွာ ႏွစ္သစ္ကူးရက္မွာလက္နက္ၾကီးက်ေရာက္ခဲ့လို႕ ေဒသခံေတြစိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕ေနၾကတယ္လို႕ ပန္ကူးေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။

“သူမ်ားေတြက ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ေပ်ာ္ပြဲေတြစားတယ္။ က်မတို႔က ႏွစ္သစ္ကူးတဲ့ရက္မွာပဲ လက္နက္ၾကီးေတြနဲ႔ ၾကိဳဆိုေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြလည္း အရမ္းခံစားမႈျဖစ္ၿပီးမွ တခ်ိဳ႕ေတြလည္း အသည္းအသန္ဖ်ားတဲ့လူေတြလည္းရွိတယ္။ေနာက္ၿပီးလက္နက္ႀကီးေတြလည္း အိမ္ထဲက်တဲ့လူေတြရွိတယ္။ ပန္ေဆးရြာဆိုရင္ အိမ္ထဲက်သြားတယ္ ၁ လံုး။ ေနာက္ၿပီး ဒီမိုင္ေမာင္ရြာမွာလည္း အိမ္ၿခံထဲမွာ ၂ လံုးက်တယ္။ လူေတြေတာ့ဘာမွမျဖစ္ဘူးတိမ္းေရွာင္ေနလို႔ သူတို႔ စစ္ေရွာင္စခန္းနားေလးမွာလည္း ၄-၅ လံုးေလာက္က်တယ္ ပတ္ပတ္လည္မွာပဲက်တယ္၊ စခန္းမွာေတာ့ မက်ဘူး။ ပန္ေဆးရြာဆိုရင္ အိမ္ထဲမွာ ၁ လံုး က်သြားတယ္ အိမ္ရွင္ေတြေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ပစၥည္းေတြပ်က္စီးသြားတယ္ အဲဒါ ႏွစ္သစ္ကူး ၁ ရက္ေန႔မွာပဲ ျဖစ္တာရွင့္။”

ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ေန႕ညေနပိုင္းမွာ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ပန္ေဆးေက်းရြာအနီးမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ TNLAတအာင္း ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕တို႕အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပါအနီးက်င္ေဒသေက်းရြာေတြအေပၚ လက္နက္ၾကီး က်ည္ေတြက်ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ထဲ TNLAတပ္ဖြဲ႕ေတြလွဳပ္ရွားသြားလာေနတဲ့ ပန္ကူးေက်းရြာကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕တပ္မေတာ္ဖက္က ညႊန္ ၾကားလာလို႕အခုဆို ရြာေဟာင္းကေနပန္ကူးရြာသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရတယ္လို႕ ေဒသခံမိုင္ေအာင္မင္းကကေျပာ ပါတယ္။

“ပန္ကူးကေတာ့ အားလံုးေျပာင္းေရႊ႕လာတယ္။ ၅၆၇ တပ္ဖြဲ႔ကေနၿပီးတာ့ က်ေနာ္တို႔အားလံုးကို ေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ကေလးမက်န္ ရြာမွာ ဘယ္သူမွ မက်န္ခဲ့ရဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့တယ္။ လူဦးေရကေတာ့ ၁၀၅၊ ၂၀၆ ေလာက္ရွိတယ္ အားလံုးကိုေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းတယ္။ ဒီအေပၚရြာကိုေတာင္မွ အိမ္ ၃ အိမ္ မီးရိႈ႕ခိုင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းလိုက္တယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသက ကြတ္ခိုင္ မန္တုန္ ေက်ာက္မဲ သီေပါ နမ့္ဆမ္ နမၼတူ သီေပါ စတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ TNLAတအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ KIOကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ေန႕စဥ္ဆိုသလို တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြါးေနသလို ျဖစ္ပြါးတဲ့တိုက္ပြဲေတြမွာလဲ အရပ္သားေတြကိုပစ္မွတ္ထားျပီးတိုက္ခိုက္မွဳေတြျဖစ္ပြါးေနတာပါ။

ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႕က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ တအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႕TNLAတို႕အၾကား ျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့တိုက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္ဘက္ကေလေၾကာင္းပစ္ခတ္မွဳအတြင္း ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေမာင္းေက်းရြာေဒသခံ(၃)ဦး ေသဆုံးသြား သလို (၆)ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြရွိခဲ့တယ္လို႕ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စိုင္းထြန္းဥာဏ္က အတည္ျပဳေျပာဆိုပါတယ္။

အခုလိုအရပ္သားေတြအေပၚ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္တဲ့လုပ္ရပ္အေပၚရွံဳ႕ခ်တယ္လို႕ ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္က တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္သူေဒၚခြန္ဂ်ာကေျပာပါတယ္။

“အထူးသျဖင့္ လက္နက္မရွိတဲ့ အရပ္သားေတြကို ပစ္မွတ္ထားတာက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရံႈ႕ခ်ပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။”

မေန႕ကႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႕မွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ တုုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကိုု ကုုိယ္စားျပဳတဲ့ လူငယ္ ၁၈ ဦးနဲ႔ ျပဳလုုပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုုင္းမွာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုုင္း ကိုုယ္စားျပဳလူငယ္တစ္ဦးက စစ္ပဲြေတြ မရပ္ပဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုတာ ရလာမွာမဟုုတ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကေန စစ္ပဲြေတြရပ္ေပးဖို႔အတြက္ မ်ားမ်ားေျပာေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ တခ်ိဳ႕က နားေလးတဲ့အတြက္ မ်ားမ်ားေျပာေပးမွ ၾကားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုုနွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္နုုိင္ဖို႔အတြက္ အားလံုုးက ၀ိုုင္း၀န္းကူညီၾကဖို႔ကိုုလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္ကတုုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လက္ရွိမွာ ျမန္မာအစိုးရကေနေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ ယုံၾကည္မွဳအားနည္းလာတဲ့ အေျခအေန မွာရွိေနတယ္လို႕ ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္က တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္သူေဒၚခြန္ဂ်ာကအခုလိုသုံးသပ္ထားပါတယ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာရင္ အသစ္ကေန တေခါက္ျပန္ၿပီးစရဖို႔ေတာင္ေတာ္ေတာ္ခတ္ခဲေနၿပီဆိုတာ က်မတို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ က်မေတာင္မွ လုပ္ငန္းစဥ္တခုလံုးမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူ၁ ေယာက္အေနနဲ႔ေတာင္မွ ဒီ Peace Process တခုလံုးကို က်မအေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈမရွိတဲ့အခါမွာ ဒီေနရာမွာ လုိက္ပါဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူေတာ့ဘူးရွင့္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ေျပာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ NLD အစိုးရကာလမွာ ဆိုရင္ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူးလို႔ယူဆတယ္ရွင့္။ ဒါေတြ ျဖစ္ေနတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ရွက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။”

လက္ရွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြါးေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ NLDအစိုးရတက္လာရင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေတြ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ေဆာင္လာနိုင္လိမ့္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လက္ရွိမွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသဘက္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ KIA TNLA MNDAA AAစတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕အၾကားမွာ တိုက္ပြဲေတြအရင္ကထက္ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးေနတဲ့ အေျခ အေနမွာရွိေနသလို အစိုးရအေနနဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚၾသဇာသက္ေရာက္မွဳမရွိတဲ့အခင္းအက်င္းေတြေၾကာင့္ တျပည္လုံး အတိုင္းတာေဆာင္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေျမာက္ဖို႕ ခက္ခဲေနဦးမယ္လို႕လဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေလ့လာအကဲခတ္သူေတြ ကသုံးသပ္မွဳေတြလဲရွိေနပါတယ္။

 ႏုိင္ကြန္းအိန္ / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဂြဆံုေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီရာအိမ္မွဴး ကိုတရြာထဲေနသူေတြက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေသခ်ာတိက်တဲ့အေျဖမရေသးဘူးလို႔ ေမာင္ေတာနယ္ျခားေစာင့္တပ္ကေျပာပါ တယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရးပိုင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးကေမးခြန္းထုတ္ေနရဆဲလို႔ ေဒသခံေတြကေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ရခိုင္ေဒသခံေတြၾကားမွာ သံသရစိုးရိမ္စိတ္ေတြႀကီးထြားေနတာေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနထိုင္ေနရတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာဘက္က သံုးသပ္မႈေတြေျပာဆိုေနမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ ေဒသတြင္းေနတဲ့အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတာေထာက္ျပမႈေတြက မွားေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္း အျပည္႔အစံုကို ေမခက တင္ျပေပးမွာပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ညေနပိုင္းထဲက ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ဂြဆံုေက်းရြာအစၥလမ္ဘာသာဝင္ရာအိမ္မွဴး အန္နာမူလာဆိုသူကို ဒီကေန႔ထိ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေန လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံရံုးထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ အန္နာမူလာကို တုတ္၊ ဓားလက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူလူေျခာက္ဦး က ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ကာ ရြာအေရွ႕ဘက္မွာ ရွိတဲ့ေမယုေတာင္ေၾကာဆီကို ဖမ္းေခၚသြားတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာ သူ႔ေပ်ာက္ ဆံုးမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ရဲမႈးႀကီး သက္ႏိုင္က ခုလိုေျပာပါတယ္။

“စိစစ္ေနတုန္းပဲ က်ေနာ္တို႔ တပ္နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ေခၚသြားခံရတဲ့ သူရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြၿပီးရင္ ရြာမွာစိစစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေပ်ာက္ေနတဲ့လူေတြရွိတယ္၊ ေပ်ာက္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔ေခၚသြားတဲ့တယ္လို႔ သံသယရွိတဲ့ လူေတြေပါ့ေနာ္က်ေနာ္တို႔ စိစစ္ေနတုန္းပဲေနာ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွန္းတာကေတာ့ ၄-၅ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္ ၊ ၄-၅ ေယာက္ေလာက္ကေခၚသြားတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသံုးသပ္လို႔ရတာေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါကိုေတာ့ စိစစ္ေနတုန္းပဲ။”

မတည္မၿငိမ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ႀကံဳေနရတဲ့ ရခိုုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနမွာေတာ့ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ မူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းက လူအခ်ိဳ႕ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရတာေတြ အသတ္ခံရတာေတြရွိေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက သတင္းမီဒီယာ ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈေတြ ကုိ ေျဖၾကားေပးခဲ့တဲ့ အစၥလမ္ဘာသာဝင္တဦးအျပင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိ သူ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ တဦးေပါင္း ၂ဦးတို႕ အသတ္ခံခဲ့ရတာေတြရွိပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္ထိ ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္လဲဆိုတာ မသိရေသးဘဲ စံုစမ္းေနဆဲသာရွိတယ္လို႔ ရဲမႈးႀကီး သက္ႏိုင္ကေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေတာေဒသမွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေပမဲ့ မြတ္စလင္ေက်းရြာေတြမွာ ဘယ္သူက အၾကမ္းဖက္ သမားလဲ ဆိုတာ သိဖို႔ ခက္ခဲသလို၊ အစိုးရတပ္ေတြ၊ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဒသခံရြာသားေတြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လို႔မရေအာင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဘက္ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူေတြကို သတ္ျဖတ္တာေတြလုပ္ေဆာင္ တာေတြရွိေနတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က သံုးသပ္ထားပါတယ္။

လက္ရွိ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္အိုးအိမ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ကာကြယ္မႈပိုင္းက ေမးခြန္းထုတ္ေန ရဆဲ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။ ရခိုင္ေဒသခံတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္သန္းကျပည္သူေတြရဲ႔ လံုၿခံဳေရးပိုင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“ဒီအခ်ိန္မွာ ဘဂၤလီေတြအသတ္ခံရတာကေတာ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းအဲဒီလို အစိုးရကို သတင္းေပးလို႔ အသတ္ခံရတာမ်ားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လံုၿခံဳေရးအေနနဲ႔ကေတာ့ သူတို႔ ခ်ထားတာက မလံုၿခံဳေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီလိုေနၾကတာပဲ ၊ ဒီေလာက္အေျခအေနနဲ႔ေတာ့ လံုၿခံဳမႈေတာ့မရွိပါဘူး။”

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ရခိုင္ေဒသခံေတြၾကားမွာ သံသရစိုးရိမ္စိတ္ေတြႀကီးထြားေနတာေၾကာင့္ အေၾကာက္တ ရားနဲ႔ ေနထိုင္ေနရတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာဘက္က သံုးသပ္မႈေတြေျပာဆိုေနမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ ေဒသတြင္းေန တဲ့အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြ ကေတာ့ ႏိုင္ငံတာေထာက္ျပမႈေတြက မွားေနတယ္လို႔ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႔ေပၚမွာေနထိုင္တဲ့ အစၥလမ္ဘာသာဝင္တဦးရဲ႕ လက္ရွိ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ ရခိုင္ေဒသခံေတြၾကားဆက္ဆံေရးအေပၚ ခုလိုေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

“က်ေနာ္ေျပာေနတာ အခု ဘဂၤါလီမဟုတ္ဘူး က်ေနာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ပါ ၊ အခုက်ေနာ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အေနာက္က ရြာၿမိဳ႕အ၀င္မွာ ရြာတရြာရွိတယ္။ အဲဒီရြာကပါ ခုနတုန္းက ဖုန္းကိုင္တာက ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ၊ က်ေနာ္က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္။ အခုက သူတို႔ အလွဴဒါနလုပ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ရပ္ကြက္ကိုေရာက္လာတာ။ က်ေနာ္တို႔ အခုက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းပါတယ္။ ေအးခ်မ္းပါတယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ အရင့္အရင္ကတည္းက က်ေနာ္တို႔ အတူေနလာတဲ့သူေတြပါ။ က်ေနာ္တခုေျပာမယ္ အခုက်ေနာ္က ၿမိဳ႕ေပၚမွာ နယ္ဘက္က ကိစၥေတြကေတာ့ က်ေနာ္မသိဘူးေပါ့ေနာ္၊ ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ညီအကိုအရင္းေတြလို ေနေနၾကတယ္။ အခုေရာက္လာတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို လာကူညီေနတာပါ။ နယ္ပိုင္းက ျပႆနာေတြကေတာ့ သတ္တာေတြ ဘာေတြကေတာ့ က်ေနာ္ေလာေလာဆယ္ဘာမွ မၾကားဘူး။ အဲဒါအမွန္ပါ လံုၿခံဳေရးပိုင္းလည္း ေကာင္းပါတယ္ တည္ၿငိမ္ေနပါတယ္အခုက။”

လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိ္ုင္းက ျပန္႔ႏွံ႕ခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံတခ်ဳိ႕ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕က ရုိက္ႏွက္ စစ္ေဆးေနတဲ့ ဗီြဒီယုိမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ ရဲအရာရွိေတြနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ အမည္ေတြနဲ႔တကြ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသလို သူတို႕ကိုလည္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲပါ။ စစ္ေဆးၿပီးမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံဘက္ကဘဲ သတင္းထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ေမခ / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/