02/03/17


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ဥပေဒ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ၊ ၅၉ (စ) ကို ဆိုင္းငံ့ ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အသံနဲ႕ ေရွ႕ထြက္ အေယာင္ျပလမ္းလႊဲၿပီး အတိုင္ပင္ခံ ဥပေဒ ကို ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ ပန္းတိုင္ေရာက္တဲ့ အထိ ခ်ီတက္ႏိုင္ေစခဲ့သူ ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရဲ႕ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ ဝင္ ဦးက္ိုနီ ဟာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ရဲ႕ ဝင္ေပါက္ လူျမင္ကြင္းမွာ ဦးေခါင္းကို အနီးကပ္ ေသနက္နဲ႕ေတ့ပစ္ၿပီး လုပ္ၾကံ ခံလိုက္ရပါတယ္ .. ဒီ သတင္းကို ၾကားလွ်င္ၾကားခ်င္း ဘယ္သူမွ မယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ပါပဲ ။ လူတစ္ေယာက္လုပ္ၾကံ ခံရတာဟာ သိပ္ၿပီး မထူးဆန္းေပမယ့္ ( ၁) လုပ္ၾကံ ခံရသူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ေရာ အာဏာရ ပါတီ NLD နဲ႕ေရာ ပတ္သက္ေနတာ (၂) ေလဆိပ္လို လူျမင္ကြင္းမွာ ေသနက္ နဲ႕ ပစ္ခက္လုပ္ၾကံ ခံရတာ (၃) ဒီလို အတင့္ရဲၿပီး လူျမင္ကြင္းမွာ ေသနက္ အသံုးၿပီး လုပ္ၾကံမႈမ်ိဳး ဒီတိုင္းျပည္မွာ တခါမွ မၾကားဖူး မၾကံဳဖူးတာ .. စတဲ့ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဓါတ္ပံုေတြ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚကို တက္လာ ခဲ့လို႔ လုပ္ၾကံခံရတဲ့ သတင္းဟာ ခိုင္လံုလာတာ နဲ႕အမွ် အံၾသစိတ္ေတြ ကေန စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ဆီကို ကူးေျပာင္းလာၾကပါတယ္ ။ ဒါဟာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ၾကံသတ္ ျဖတ္မႈ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ျပႆနာက ျပည္သူေတြ အၾကားမွာ လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာက္ို က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သံုးစြဲ ေနၾကတာျဖစ္လို႔ သတင္းအျပင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေကာက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ လည္း တမဟုတ္ခ်င္း ကူးစပ္ျပန္႔ႏွံ႕ သြားပါတယ္ ။ ထံုးစံ အတိုင္း လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရး အရ ရန္သူမိတ္ေဆြ ပိုင္းျခားေနထိုင္ေျပာဆိုသူေတြအၾကားမွာပါ ရန္မီးပြားတဲ့ အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဦးကိုနီ ဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ရဲ႕ ဥပေဒ ပညာရွင္ျဖစ္ရံုမက မြတ္စလင္ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တက္ႂကြလွံဳ႕ေဆာ္သူတစ္အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားလို႔ပါပဲ ။ အဓိက အားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလေတြမွာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ အေရး နဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေနပ်ံ႕ႏွံ႕လာတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အထိက႐ုဏ္းေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြအၾကားမွာ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ NLD ပါတီ ကို ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အရ ပံုဖ်က္ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္တဲ့ ေနရာမွာ ဦးကိုနီ ဟာ အဓိက အားထားရာပစ္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၄၃၆ ဖ်က္သိမ္းေရး လွဳပ္ရွားမႈ မွာ ေရွ႕ထြက္ၿပီး လွဳပ္ရွားေနတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အေဟာ အေျပာေကာင္းတဲ့ ဦးကိုနီ ကို NLD အေနနဲ႕ ျပန္ၿပီး ေနာက္ပို႔ ထားခဲ့ရပါတယ္ ။

အဲဒီေနာက္မွာလည္း ဦးကိုနီ နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ပါတီရဲ႕ လုပ္ၾကံသတင္းေတြ ဆက္တိုက္ဆို သလိုျဖန္႕ျဖဴးၿပီး NLD ကို ေရြးေကာက္ပြဲ အမွီ ပံုဖ်က္တိုက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီအက်ိဳးဆက္ေတြ အေနနဲ႕ NLD ပါတီ ရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ နဲ႕ ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ က္ိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြမွာ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မပါဝင္တဲ့ အထိ ဆင္ျခင္ခဲ့ၾကရပါတယ္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးသြားလို႔ NLD က ေသာင္ၿပိဳကမ္းျပိဳ အႏိုင္ရၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း ဦးကိုနီ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာေရးမွာ အတားအဆီး ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဌန္းခ်က္ ၅၉(စ) ကို ဆိုင္းငံထားၿပီး ေဒၚေအင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သမၼတ ခန္႕ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကို လူသိရွင္ၾကား လမ္းေၾကာင္း ေပးေနခဲ့တဲ့ အတြက္ NLD လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ အဖြင့္မွာ ပြဲဆူေစခဲ့ျပန္ပါတယ္ ။ ဦးကိုနီ ဟာ ဥပေဒ ပညာရွင္ျဖစ္တဲ့အျပင္ အေဟာအေျပာေကာင္းၿပီး သတင္း မီဒီယာေတြ နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားဖို႔ အၿမဲ လိုလားတက္ႂကြ ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို လက္တေလာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ၊ ဥပေဒ ေရးရာ ျပႆနာေတြ အေပၚမွာလည္း ရွင္လင္းျပတ္သားၿပီး ပညာရွင္ဆန္ တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္အျမင္ေတြကို ေျပာၾကားႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ၊အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေတြ ဆိုင္ ရာ ျပင္းထန္တဲ့ ေဝဖန္ခ်က္ေတြ နဲ႕ သူ႔ရဲ႕ နာမည္ဟာ အၿမဲလို ဒြန္တြဲျပီး မီဒီယာေတြေပၚမွာ ထင္ရွားေနတတ္ပါတယ္ ။ ဦးကိုနီဟာ သူယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေလးေလးနက္နက္ရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ NLD ကို ဘာသာေရး အရပံုဖ်က္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အတြက္ ဦးကိုနီဟာ စိတ္ႀကိဳက္ ပစ္မွတ္ တစ္ခုျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို လုပ္ၾကံခံရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အမ်ားစု ဟာ ဒီ အခ်က္ေတြေပၚမွာပဲအေျချပဳခန္႕မွန္း စြပ္စြဲ ေျပာဆိုၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။

လုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္ပြားေနာက္မွာ NLD အစိုးရအေနနဲ႕ အေျခအေနေတြ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိေစဖို႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သေဘာကိုေတြ႕ရၿပီး NLD ပါတီအေနနဲ႕လည္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ ပါတီဝင္ေတြ နဲ႕ ျပည္သူကို ပန္ၾကားလိုက္ပါတယ္ ။ အခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ဘာသာေရး အထိက႐ုဏ္းေတြျဖစ္ လာမလားရယ္လို႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီလို ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းရင္းခံ မရွိလို႔ လံုးဝ ျဖစ္ပြားလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္ ။ သို႔ေပမယ့္လည္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တႏွစ္ဆိုတဲ့ ကာလ အတြင္း မွာ ႏိုင္ငံေရး အရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္တဲ့ လံုျခံဳေရး ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္လို႔ ဒီျပႆနာကို သာမန္ လူသတ္မႈ တစ္ခုလိုေတာ့သေဘာထားလိုက္လို႔မရပါဘူး ။ဒါေၾကာင့္ မ်က္ျမင္ ရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဒီလုပ္ၾကံမႈရဲ႕အက်ိဳးအျပစ္ေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း သံုးသပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ ။ အရင္ဆံုး ဦးကိုနီ ရဲ႕ လုပ္ၾကံခံရမႈျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လိုျခင္းရဲ႕ တဖက္မွာ

(၁) ေသနတ္ လက္နက္ ကို အသံုးျပဳျခင္း (၂) ျပည္တြင္းျပည္ပ ခ႐ီးသြားမ်ား နဲ႕ စည္ကားရာ ေလဆိပ္ ေနရာ အား လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ဖို႔ ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ ၂ ခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္မွာ လံုျခံဳေရး အစီအမံေတြ အလြန္အားနည္းမႈရွိေနတယ္ ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝ လံုျခံဳမႈမရွိဘူး ၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ ၊ ယူဆခ်က္ ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ ။ ဒီေနရာ မွာ conspiracy theory အရ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနတက္တဲ့ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြ ၊ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းတရားေတြ နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေတြးဆခ်က္ေတြ အေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရး သို႔မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရး ကိစၥအခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး ၊ လံုျခံဳေရး လွ်ိဳ႕ဝွတ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကို ရရွိဖို႔ ဒီလို လုပ္ၾကံမႈေတြ ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြ ၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ ကို သြယ္ဝိုက္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ နဲ႕ လွိ်ဳ႕ဝွက္အဖြဲအစည္းေတြ၊ ေငြေၾကးအရ ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၊ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ လက္တံရွည္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြက စီမံေဆာင္ရြက္တက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ သာဓက ေတြ ကမ႓ာ မွာ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေအးကာလ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ( ႐ုရွား) ရဲ႕ ေကဂ်ီဘီ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ နဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ စီအိုင္ေအ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ အၾကားမွာ ဒီလို ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားဖူးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုထည့္ေျပာေနရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈမွာ လူကို ေသေစလိုတဲ့ သာမန္ လူမႈေရး စီးပြားေရး ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ ေဖၚထုတ္မရရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဒီ လုပ္ၾကံမႈဟာ ဦးကိုနီကို ေသေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ရည္မွန္းျပီး ၾကံစည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲ လိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

အခုလို ပဲ အျဖစ္အပ်က္က အဓိက မက်ပဲ အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္ ကေန ေပါက္ဖြားလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြ ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ကို ရည္မွန္းၿပီး ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာတဲ့ Conspiracy Theory သေဘာပါတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိမွီသေလာက္ အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ဂၽြန္ဝီလီယန္ယက္ေတာ အင္းယားကန္ျဖတ္ကူးၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ကို ၂ ႀကိမ္ ေဖါက္ဝင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွာ ခရီးသြား မြတ္စလင္ဘာသာေရးဆ႐ာေတြကို ကားေပၚကဆြဲခ်ၿပီး သတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ ၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမ ေလး ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ နဲ႕ မၾကာေသးမီက ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ျဖစ္ စဥ္ေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ေတြ မရွိ၊ လက္သည္လည္း မေပၚတာေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြ မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိခဲ့တာကိုေတာ့ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။အခု လို ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံ ခံရျခင္း ေၾကာင့္ လက္တေလာ ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ သံသယ အျမင္ေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြအေပၚ မယံုၾကည္ျခင္း သံသယ ရွိျခင္း ဆိုတဲ့အျမင္ေတြအေပၚမွာလည္း အေျခခံပါတယ္ ။ တိုင္းျပည္ ဟာ မတည္ၿငိမ္ေတာ့ဘူး ၊ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ တပ္မေတာ္ ကို အာဏာသိမ္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းတာေတြလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ကေတာ့ ဒါဟာ စနစ္တက် လုပ္ၾကံမႈလို႔ျမင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးကိုနီကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး NLD နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ဘာသာေရး အရထိုး ႏွက္ေနသူေတြဟာ ဦးကိုနီ ကို ေသေစခ်င္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဦးကိုနီေပ်ာက္ဆံုးသြား တာ ဟာ သူတို႔ အေနနဲ႕ NLD ကို လက္ညွိဳးထိုးစရာတစ္ခုေပ်ာက္ဆံုးသြားတာပါပဲ ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈဟာ အျခား လူမႈေရး ၊စီးပြားေရး ေနာက္ခံ အေၾကာင္းေတြ မရွိခဲ့ရင္ ဒီထက္ က်ယ္ျပန္႕တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း နဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒါဟာ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ နဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ၊ တည္ၿငိမ္ေရး ၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႀကိဳးပမ္းမွဳေတြကို ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ ဦးကိုနီ ကို လူပုဂၢိဳလ္ အရ ေသေစခ်င္ရံုသက္သက္မဟုတ္ဖူးဆိုတာထင္ရွားပါတယ္ ။ အခုကိုပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြ နဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေနပါၿပီ ။ ဒီ အတြက္ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိေသာ္လည္းပဲ အစိုးရ နဲ႕ အာဏာရပါတီဟာ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးႀကီး နဲ႕ တည္တညိၿငိမ္ၿငိမ္ရွိၾကေရး ကို ေမတၱာရပ္ခံေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူကို အရွင္မိထားေသာ္လည္းပဲ မွန္ကန္တဲ့ ထြက္ခ်က္မေပးႏိုင္ခင္မွာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တရားခံ ေသဆံုးသြားတာမ်ိဳး ၊ ထပ္ဆင့္ လုပ္ၾကံခံရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာကို ျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေန နဲ႕ တာဝန္ရွိသည့္ အေလွ်ာက္ ဒီ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းမွန္ ကို ႀကိဳးစားေဖၚထုတ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါဟာ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဆိုတဲ့ သာမန္ ရည္မွန္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈ ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း အျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရး ဟာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ၊ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး သံသယ ေတြ ေလ်ာ့ပါးေစေရး၊ ႏိုင္ငံသားခ်င္း သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ၊ စတဲ့ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေရး နဲ႕သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ ခိုင္မာတဲ့ အမႈ ျဖစ္စဥ္ တည္ေဆာက္မႈ ေတြ ရရွိမလာဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံ ခံရမႈဟာ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ အေျဖမထြက္တဲ့ ပုစၧာေတြရဲ႕ စာရင္းထဲမွာ ပုစၧာ အသစ္ တစ္ပုဒ္ အျဖစ္ စာ႐င္းဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ျဖစ္ရပ္ကခ်န္ထားရစ္ခဲ့တဲ့ သံသယေတြ ၊ ထင္ရာျမင္ရာ ယူဆခ်က္ေတြ ၊ တီးတိုးစြပ္စြဲမႈေတြ ကေန ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာဃာတ အသစ္ အညွိဳးအေတး အသစ္ေတြ နဲ႕ အမုန္းတရားေတြ ၾကားမွာ တိုင္းျပည္ဟာ နစ္မြန္းေနရအံုးမွာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ....။

The Speaker Vol.1 No.11

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ ။ " ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမ ေလး ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ " အစား "ကခ်င္ ေက်ာင္းဆရာမ ေလး ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ " ဟုျပင္ဆင္ဖတ္ရႈ ေပးပါရန္ ။


ေအးျငိမ္း(ေလးမ်က္ႏွာ)၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၄

ဦးကိုနီ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္း
ေျပာျပခ်က္

(၁) ဒါးျပတိုက္ခံရျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ ေရးဆြဲရာမွာ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျမန္မာဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားဥပေဒပညာရွင္ေတြပါတဲ့ ေကာ္မတီက ေရးတာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒကို စေရးၿပီး တစ္လနဲ႔ ၃ရက္အၾကာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပါလီမန္ဥကၠဌ ဦးႏုက တာ၀န္ယူၿပီး အေျခခံဥပေဒကုိ ဆက္လက္ေရးဆဲြခဲ့တာ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ဒီမိုကေရစီရ့ဲ အရသာကို အျပည့္အ၀ ခံစားရႏိုင္ေစဘို႔ အာမခံေပးထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ၂၄ ရက္အၾကာမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ေတာခိုသြားခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီကစၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး အစပ်ိဳးခဲ့တာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး သူပုန္ေတြလက္ကို က်ဆင္းခဲ့တာ ရန္ကုန္အစိုးရ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ ဆိုး၀ါးလွတဲ့ အေျခအေနမွာေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဟာ နည္းနည္းမွ အတိမ္းအေစာင္း မရိွခဲ့ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲဆိုတာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တယ္။ သိပ္မၾကာခင္ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကဲြတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ အာဏာသိမ္းတယ္။ အဲဒီ ၁၃ ႏွစ္ေလာက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ သိပ္မေကာင္းတာေတာင္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အရမ္းခ်မ္းသာခဲ့တယ္။ အာဏာသိမ္းတ့ဲအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အရံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၈ သန္း ရိွတယ္။ အဲဒီေခတ္ကပိုက္ဆံနဲ႔ဆို အရမ္းမ်ားတယ္။ ေဆးကုသေရးစနစ္၊ ပညာေရး စတာေတြ အရမ္းေကာင္းခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရုတ္၊ အိႏိၵယတို႔ကလာၿပီး ပညာသင္ခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႀကီးကို ပိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးႏိုင္္ငံ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုအေျခအေနန႔ဲ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၃၊ ၈ ေလးလံုး ေငြရတုအခမ္းအနားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပး ဆရာႀကီးဦးျမင့္က ေျပာသြားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ ၂၀၁၁ ဂ်ီဒီပီ ကိုမီဘို႔ ႏွစ္ ၂၀၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား ကိုမီဘုိ႔ ၂၈ ႏွစ္၊ စင္ကာပူကို မီဘို႔ဆိုရင္ ၄၆ ႏွစ္ လိုက္ယူရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေတာင္ သူတို႔က ရပ္ေနပါမွ။ ဒါေတာင္ သူတို႔ကိုမီဘို႔ ရိုးရိုးလိုက္လို႔မရဘူး။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔မွ လိုက္လို႔ရမယ္။ ကားကလည္း ေကာင္းရမယ္။ လမ္းကလည္း ခလုတ္ကန္သင္း၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မရိွရဘူး။ ေမာင္းတဲ့ ဒရိုင္ဘာကလည္း ေကာင္းရမယ္။ လမ္းမွာ ဘီးေပါက္ရင္ ျပင္မဲ့ မကၠင္းနစ္ကလည္း အဆင္သင့္ ရိွရမယ္။

အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားဆိုတာ ထုထည္ႀကီးမားတဲ့ အရင္းအႏွီးမ်ားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဆိုလိုတာ၊ လမ္းေကာင္းရမယ္ဆိုတာ infrastructure၊ အင္တာနက္တို႔၊ လမ္းတို႔၊ မီးတို႔ကိုေျပာတာ။ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဒရိုင္ဘာဆိုတာ သမၼတတို႔၊ ၀န္ႀကီးတို႔လို ဦးေဆာင္မႈေပးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္၊ ဘီးေပါက္ရင္ ဖာဘို႔၊ ဆီျပတ္ရင္ျဖည့္ဘို႔ဆိုတာ က႑တိုင္း၊ က႑တိုင္းမွာ လိုရင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဘို႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ပညာရွင္ေတြရဲ့ ပံ့ပိုးမႈကို ဆိုလိုတာ။ အဲဒါေလာက္ ဘက္စံုျပည့္စံုတဲ့အေျခအေနနဲ႔ လုိက္မွ ထိုင္းကို အႏွစ္ ၂၀ နဲ႔မီမယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္မတန္ခ်မ္းသာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စင္ကာပူဆိုတာ မေလးရွားေတာင္ဘက္ပိုင္းက တံငါရြာကေလး အေနနဲ႔ပဲ ရိွေသးတယ္။ အခု ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အင္မတန္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီအလြန္ထြန္းကားတဲ့၊ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အတိတ္တစ္ခ်ိန္တံုးက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ တယ္။ အဲဒါကို လူငယ္ပိုင္းေတြ သိေစခ်င္တယ္။ အခုလူငယ္ေတြက မဆလ စစ္အစိုးရလက္ထက္၊ အဲဒီေနာက္ အလြန္အင္မတန္ ဆိုး၀ါးတဲ့ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ့အဆင့္ ဘယ္ေလာက္ျမင့္တယ္ဆိုတာ အင္မတန္မွထင္ရွားတဲ့ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ရိွခဲ့တယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးသန္႔ ပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဦးသန္႔ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔ခဲ့သလဲ။

ဦးသန္႔ေတာ္တာ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးသန္႔ရဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံရဲ့ပံုရိပ္ဟာ သိပ္ကို ေကာင္းတဲ့အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့ ဦးသန္႔သာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ထိုက္တယ္ ဆိုၿပီး ေရြးလိုက္တာ။ ဒါဟာ ဘာကိုျပသလဲဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာျပည္ဟာ ပံုရိပ္အင္မတန္ေကာင္းခဲ့တယ္ဆိုတာကို ျပတာ။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ဒါးျပတိုက္ခံလိုက္ရလို႔ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးသြားတာ။ အဲဒါကို ျပန္ရေအာင္ယူဘို႔ိ
ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိဘုိ႔လုိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူမ်ားပိုင္တဲ့ပစၥည္းကို အတင္းအဓမၼ ေတာင္းယူေနတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔ဆီက လုယူသြားတဲ့ပစၥည္းကို ျပန္ေပးပါလို႔ ေတာင္းေနတာ။
အခု ႏိုင္ငံျခားကလူေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီလာတဲ့အခါ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈဆိုၿပီး သြန္သင္ ေပးခ်င္တယ္။ ဒီမိုကေရစီလုိခ်င္ရင္ ဘယ္လိုေနရမယ္၊ ဘယ္လိုထိုင္္ရမယ္၊ ဘယ္လိုေျပာရမယ္ စသျဖင့္။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ သူေဌးပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုလာၿပီး သူေဌးဆုိတာ ဘယ္လိုေနရတယ္၊ ဘယ္လိုထိုင္ရတယ္ သင္ေပးေနစရာ မလိုဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ သူေဌး။ ဒါးျပတိုက္ခံလိုက္ရလို႔သာ မဲြသြားတာ။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက ဒါးျပတိုက္ခံလိုက္ရတဲ့ ပစၥည္း ျပန္ေတြ႔ၿပီ။ သူခိုးမိၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒါးျပတိုက္ယူသြားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပစၥည္းကို ျပန္ေပးဘို႔ ေတာင္းေနတာ။
အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔တတ္ႏိုင္ရင္ ေဟာဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက လုယူသြားတဲ့ပစၥည္း။ အဲဒါ ျပန္လိုခ်င္တယ္။ အဲဒါ ရေအာင္ယူေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိ သူေဌးဆိုတာ ဘယ္လိုေနရမယ္၊ ဘယ္လိုထိုင္ရမယ္ မသင္ေပးပါနဲ႔။ အဲဒီအကူအညီမ်ိဳး မလိုခ်င္ဘူး။ အဲဒါ ကူညီရာမေရာက္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္အဲဒီလိုပဲ ေျပာလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ မရေသးတဲ့ပစၥည္းကို ေတာင္း ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္မွာရိွတဲ့ပစၥည္းကို အလုခံသြားရလို႔ ျပန္ေတာင္းေနတာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားေတြက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေတာင္းဆုိတယ္။ အဲဒါကို ပင္လံုညီလာခံမွာကတည္းက ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔သြားဘို႔ သေဘာတူထားတာရိွတယ္။ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားေတြကုိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမယ္။ အဲဒါကို မႀကိဳက္ရင္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာမွာ ခဲြထြက္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတာ ထည့္ထား တယ္။ အခု ဦးႏုအစိုးရတက္လာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြက အဲဒါ ေတာင္းဆိုတယ္။ အဲဒါ ညိွတာ အေတာ္ေျပလည္ေနပါၿပီ။ ဦးႏုက တိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးပါမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္က ခဲြမထြက္ပါဘူးလို႔ ကတိေပးပါ လို႔ညိွတယ္။ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပဲြေတြဟာ ေအာင္ျမင္ေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္မဲ့ အစည္းအေ၀းကို ၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ လုပ္မယ္။
မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီမွာ ညိွႏိႈင္းတာေတြ ေျပလည္ေနၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေရဒီယိုကေန ေၾကျငာလိုက္တယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ အာဏာသိမ္းလိုက္တယ္။
၁၉၆၂ မွာ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ဆုိၿပီးေတာ့ အသင္းအဖဲြ႔ေတြ အားလံုးကို ဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္။ ဘာအဖဲြ႔မွ ဖဲြ႔လို႔မရေတာ့ဘူး။ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ရုတ္သိမ္းလိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ သံုးခုစလံုးကို စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ လိုက္တယ္။

၁၉၆၂ ကေန ၁၉၇၂ ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ၁၉၇၃ နဲ႔ ၁၉၇၄ က အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၈၈ ထိ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဆိုၿပီး တစ္ပါတီစနစ္နဲ႔သြားတယ္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးေန၀င္း အျဖစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ဦးေန၀င္းတစ္ေယာက္တည္းကပဲ ၂၆ ႏွစ္လံုးလံုး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။

၁၉၈၈ မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အံုၾကြမႈျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ကအာဏာျပန္သိမ္းလိုက္ျပန္တယ္။ အဲဒီမွာ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေစာေမာင္ တက္လာတယ္။ အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔မွာ ၈ ေယာက္ပဲရိွတယ္။ သူက အာဏာကို ၾကာၾကာသိမ္းမထားပါဘူးလို႔ ကတိေပးတယ္။ အာဏာသိမ္းၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္ဘို႔ ဥပေဒျပဌာန္းတယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ျပဌာန္းေပးတယ္။ ၂ ႏွစ္မျပည့္ခင္မွာဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ေပးတယ္။ အရမ္းျမန္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးသြားေတာ့ အေျခအေနေတြ တမ်ိဳးတဖံု ေျပာင္းသြားတယ္။ အာဏာလဲႊေပးပါမယ္ လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာေနတဲ့အခါက်ေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူးဆိုၿပီး သူ႔ကုိ အၿငိမ္းစားေပးလိုက္တယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး ဆံုးသြား ရွာတယ္။ ဗိုလ္ေစာေမာင္ က်ဆံုးသြားျခင္းနဲ႔အတူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရးလည္း အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏိွပ္ခံခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ အပ္ႏွင္းဘို႔ ကိစၥ လံုး၀ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးမယ္ဆိုၿပီး အခ်ိန္ဆဲြလိုက္ တယ္။

၁၅ ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ယူၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးတယ္။ အဲဒီၾကားကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို အႀကီးအက်ယ္ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဘာအျပစ္မွမရိွဘဲ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ေထာင္ခ် ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ အဲဒီကာလဟာ လူလူခ်င္းအတူတူ ရက္ရက္စက္စက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရတဲ့ အဆိုး၀ါးဆံုး ႏွစ္ ၅၀ လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကြ်န္ေတာ့္သား ေက်ာင္းအပ္ဘို႔ စင္ကာပူကို လာတယ္။ ျမန္မာျပည္ေလယာဥ္ကြင္းက မထြက္မခ်င္း အဆင္ေျပမွ ေျပပါ့မလားလို႔ ရင္ေလးေနတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မ်ား ငါ့ျပန္ေခၚထားလိုက္ေလမလဲဟဲ့။ မသြားရဘူးလို႔မ်ား ေျပာေတာ့မလားဟဲ့။ သားေက်ာင္းအပ္ဘို႔ ပိုက္ဆံေတြကလည္း ပါလာတယ္။ ဒီပိုက္ဆံေၾကာင့္မ်ား အဖမ္းခံရေတာ့မလားဟဲ့ န႔ဲ စိတ္ထဲမွာ အရမ္းခံစားေနရတယ္။

စင္ကာပူေလယာဥ္ကြင္း ဆင္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေတာ္ေတာ့္ကို လြတ္လပ္တဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးနဲ႔ ခံစားလိုက္ ရတယ္။ ဗမာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ဟာ ဗမာႏိုင္ငံမွာ က်ဥ္းၾကပ္ေနၿပီးေတာ့ တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့၊ အင္မတန္စည္းကမ္းႀကီးပါ တယ္ဆိုတဲ့၊ တံေတြးေတာင္ အရမ္းမေထြးရဘူးဆိုတ့ဲ စင္ကာပူကုိေရာက္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေတာ္ေတာ့ကို လြတ္လပ္ေပါ့ပါး သြားတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အင္မတန္ပူပင္တဲ့ ဦးတင္ေအးက လွမ္းဖံုးဆက္တယ္။ ဦးကိုနီ၊ ဘယ္လိုလဲ၊ အဆင္ေျပရဲ့လား ဆိုေတာ့ကြ်န္ေတာ့္ကုိယ္ကြ်န္ေတာ္ လူ ဆိုတာ အခုမွ သိရပါတယ္ဆရာ လို႔ ျပန္ေျဖျဖစ္လိုက္ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေတာ့မွ ဒီကလူေတြ ကြ်န္ေတာ္တိ႔ုအေပၚ တကယ္အျပည့္အ၀ လူလို ဆက္ဆံတာ ခံရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာကိုယ္ေနခဲ့ရတာ တစ္ခါမွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မခံစားခဲ့ရဘူး။

(၂) ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဘယ္သူပိုင္သလဲ
အတိုခ်ဳပ္ရရင္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဘုရင္ဆိုတဲ့ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတည္းက ယူထားတယ္။ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဂၤလိပ္အစုိးရက သိမ္းပိုက္ထားတယ္။
တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရြးတဲ့အစိုးရက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာဟာ ျပည္သူလူထုလက္ထဲမွာ ရိွတယ္။
၁၉၆၂ မွာ ဦးေန၀င္းက အာဏာသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဓမၼလုသြားတယ္။ အဲဒါ စတုတၳျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

အဲဒီေတာ့ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဘုရင္ေတြပိုင္တဲ့ပစၥည္းလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒုတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဂၤလိပ္က သူပိုင္တဲ့ပစၥည္းလို႔ သတ္မွတ္ျပန္တယ္။ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ျပည္သူေတြပိုင္တယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ စတုတၳျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို စစ္တပ္က သူပိုင္တဲ့အာဏာဆိုၿပီး အတင္းေရာအဓမၼပါသိမ္းသြားတယ္။

လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၅ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူတစ္စုတစ္ဖဲြ႔ပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပိုင္တဲ့ အေမြအႏွစ္ သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွာပဲ တည္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာရဲ့ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ဟာ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္တယ္လို႔ တိတိက်က် ေရးထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄ မွာ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔နဲ႔ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔တို႔ဟာ ႏိုင္ငံသားေတြပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ႏိုင္ငံသားေတြကိုယ္စား ခံယူက်င့္သံုးတဲ့သူေတြသာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးထားပါတယ္။
ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာဟာ ျပည္သူေတြပိုင္တယ္။ ျပည္သူႀကိဳက္တဲ့သူေတြပဲ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရတယ္။ ျပည္သူမႀကိဳက္ရင္ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်လို႔ရတယ္။ အဲဒီမူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ခဲ့တာ။

အခု ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ၾကမယ္ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ကပဲ ေရႊ႔တယ္။ ဘာနဲ႔ေရႊ႔သလဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရႊ႔တယ္။
ဒါဆို အဲဒီ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ႏွစ္ ၅၀ ၾကာသိမ္းထားတဲ့ စစ္တပ္က ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ဘုိ႔ ဘယ္အခ်ိဳးခ်ဳိးထားသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုိခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ပံုစံမ်ိဳးလား။ အဲဒါကို သံုးသပ္ဘို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို သံုးသပ္ၾကည့္ၾကမယ္။

(၃) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
Download link: http://www.burmalibrary.org/…/Myanmar_Constitution-2008(en&… [http://www.burmalibrary.org/docs09/myanmar_constitution-2008%28en%26bu%29-red.pdf/&h=atnh-gmtrh73ze0bk5ddq28xhpnmcy-gdxddrjcpuahpdqqrepdqwstllg_styfswlviwl9stsfznkamjvkcwflklrso3mwawobmthdtixftzzxiy0tcfmmmhqve7zdgsfniipaktywzjw&enc=azmzzi4e_zsx_azpj2m-q2m-rexhjv8tonb_ufepqdknsu_po4iwpa2sxqhbz0rsohwfgrkx7qjgjnhz45rikjfrzzwg3ol3vij0yzhll1ebvt53zbe5zngsh7w65j6tddssr6jj1pqvsqzdaple_k78vfo-ku-vimuqf_p9jplakq49ugupujk5zez2pkiy-9k&s=1_green]

ကြ်န္ေတာ္တို႔ၾကည့္ရမွာက အခ်က္တစ္ခ်က္တည္းပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဘယ္နားမွာ ထားမလဲ။ ဘယ္သူ႔ဆီမွာ ထားမွာလဲ။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အပ္ႏွင္းတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ သမၼတကို အပ္ႏွင္းတယ္။

တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုတရား
သူႀကီးခ်ဳပ္ကိုအပ္တယ္ လုိ႔ ေရးထားပါတယ္။

အေပၚယံၾကည့္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ျပည္သူကိုပဲ အပ္ထားသေယာင္ေယာင္။

ပုဒ္မ ၄ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ သက္ဆင္း၍ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း၌ တည္သည္လုိ႔ ေရးထားတယ္။

၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ
ဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကသာပိုင္တယ္ လို႔ ရွင္းေအာင္
ေရးထားတယ္။ အခု ေရးထားပံုအရ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ သက္ဆင္း၍ ဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြပုိင္သေယာင္ေယာင္ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ
သက္ဆင္းတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔က ျငင္းမွာေပါ့။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ အရင္တံုးကေတာ့ မင္းတို႔ပိုင္တာပဲ။ အခု ဆင္းသြားၿပီ မင္းတို႔ဆီမွာ မရိွေတာ့ဘူး။ ငါတို႔ဆီေရာက္ေနၿပီဆို ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ အဲဒီလို မရွင္းမရွင္းေရးထားတယ္။
ထားေတာ့၊ ဒီပုဒ္မအရ ႏိုင္ငံသားေတြကပုိင္တယ္လို႔ ျငင္းရင္ျငင္းလို႔ရေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျငင္းလို႔မရတဲ့ ပုဒ္မေတြက ရိွေနတယ္။

ဥပေဒျပဳအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ပိုင္တယ္။ ဒါဆို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဘယ္လိုဖဲြ႔ထားသလဲ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းၿပီး ဖဲြ႔ထားတာ။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၄၀ နဲ႔ဖဲြ႔တယ္။ အဲဒီမွာ ၃၃၀ က ျပည္သူေတြေရြးတာ။ ၁၁၀ က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔တာ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၂၄ ေယာက္နဲ႔ဖဲြ႔တယ္။ အဲဒီမွာ ၁၆၈ ေယာက္က ျပည္သူေတြေရြးတာ။ ၅၆ ေယာက္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔တာ။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းေတာ့ ၆၆၄ ေယာက္ရိွတယ္။ ၄၉၈ ေယာက္က အရပ္သားေတြ ေရြးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ။ ၁၆၆ ေယာက္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ခန္႔ထားတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ။
အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊတ္ေတာ္က ပိုင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄ ပံု ၃ ပံုကို ျပည္သူကပိုင္တယ္။ ၄ ပံု ၁ ပံုကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ပိုင္တယ္။ ဆိုေတာ့ ျပည္သူကပိုင္တာ ဥပေဒျပဳအာဏာရဲ့ ၄ ပံု ၃ ပံုပဲပိုင္တာ။ က်န္တဲ့ ၄ ပံု ၁ ပံုကို ေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ပိုင္ေနတယ္။ ပုဒ္မ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁ အရ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ရ့ဲ ၄ ပံုတစ္ပံုကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ထဲရဲ့ လက္ထဲမွာ အပ္ထားတာ။

အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ သန္း ၆၀ ရိွတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အရပ္သားအမတ္ေပါင္းက ၄၉၈ ေယာက္ပဲ ရိွတယ္။ ထားပါ ၅၀၀။ သန္း ၆၀ ကို ၅၀၀ နဲ႔စားရင္ အရပ္သား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ပဲ ရတယ္။ တပ္မေတာ္သားက ငါးသိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ ရိွတယ္။ စားၾကည့္လိုက္ရင္ စစ္သား ၃၂၀၀ ကို အမတ္ ၁ ေယာက္ ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က အရပ္သား တစ္သိန္းေက်ာ္ကို အမတ္တစ္ေယာက္ပဲရေနခ်ိန္မွာ သူတို႔က လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို အမတ္ ၁ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို စီးထားတယ္။
ဥပေဒျပဳအာဏာရဲ့ ေလးပံုသံုးပံုကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရထားတယ္။ ေလးပံုသံုးပံုႀကီးမ်ားေတာင္ဆုိၿပီး ေပ်ာ္မေနပါနဲ႔။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ဆက္ၾကည့္ရေအာင္။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖဲြ႔၏ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၈ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္ တဲ့။ ေနာက္ ပုဒ္မ ၁၉၉ မွာ အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ့ အႀကီးအကဲဟာ သမၼတျဖစ္သည္ လုိ႔ ေရးထားတယ္။

ျပည္သူေရြးတဲ့သမၼတမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရိွရင္ ျပည္သူမွာအာဏာရိွတာနဲ႔ အတူတူပါဘဲ။ ျပည္သူေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရိွရင္ ျပည္သူမွာအာဏာရိွတာနဲ႔ အတူတူပါဘဲ။ ျပည္သူကေရြးထားတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မႀကိဳက္ရင္ ျဖဳတ္ၿပီးေနာက္တစ္ေယာက္ ေရြးလို႔ရတယ္။ ဒါဆိုရင္ သမၼတမွာ တကယ္အာဏာရိွသလား ၾကည့္ရေအာင္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမွန္ရင္ သူ႔လက္ေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ၀န္ႀကီးေတြကို သူခန္႔ရမယ္။ အေရးပါတဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး နဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ။ အဲဒီအဖဲြ႔အားလံုးက လက္နက္ကိုင္တဲ့အဖဲြ႔ေတြ။ အဲဒီ ၀န္ႀကီးသံုးဌာနရဲ့ ၀န္ႀကီးေရာ ဒု-၀န္ႀကီးကိုပါ သမၼတက ခန္႔ပိုင္ခြင့္ရိွရမယ္။
အခုေတာ့ အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာန သံုးဌာနရဲ့ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒု-၀န္ႀကီးေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ရမယ္။ အဲဒီလို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔တာကို လႊတ္ေတာ္နဲ႔ သမၼတက ျငင္းပိုင္ခြင့္လည္း မရိွဘူး။ ျဖဳတ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရိွဘူး။ အဲဒီအတိုင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေရးထားတယ္။

အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ သမၼတႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ အဲဒီ ၀န္ႀကီးသံုးပါးနဲ႔ ဒု၀န္ႀကီးေတြကို ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ မရိွဘူး။ အဲဒီအာဏာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို လံုး၀ဥႆံု အျပတ္ေပးထားတယ္။
ကာလံုကို ၁၁ ေယာက္နဲ႔ဖဲြ႔တယ္။ သမၼတကို ဥကၠဌ ခန္႔ထားတယ္။ အဲဒီ ၁၁ ေယာက္ထဲမွာ သမၼတကို မဲေပးမဲ့သူက ၂ ေယာက္ပဲရိွတယ္။ အရပ္သား ဒုသမၼတနဲ႔၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး။ သမၼတနဲ႔ေပါင္းပါမွ သံုးေယာက္ပဲရိွတယ္။ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ႏွစ္ေယာက္က ဘယ္သူ႔မဲေပးမလဲ မသိဘူး။ ေနာက္ထပ္ ၆ ေယာက္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ သူ႔တပည့္ ဒု- ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေနာက္ၿပီး သူ႔တပည့္ေတြျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ေနာက္ၿပီး တပ္မေတာ္သား ဒု-သမၼတ၊ ဒါလဲ သူခန္႔ထားတဲ့ သူ႔တပည့္ဘဲ။
ဒီေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သူ႔တပည့္ ၅ ေယာက္က ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ပါေနတယ္။ ၁၁ မဲမွာ သူက ၆ မဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေအာက္မွာ လုပ္ရတဲ့ သူ႔တပည့္ ၅ ေယာက္က သူ႔ကို မလဲြမေသြကို ေထာက္ခံရမယ္။
ဒီေတာ့ ေမးစရာရိွတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္သူက ခန္႔သလဲ တဲ့။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို သမၼတႀကီးက ခန္႔ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုေတာ့ မခန္႔ႏိုင္ဘူး။ သိပ္အံ့ၾသဘို႔ေကာင္းတယ္။ ပုဒ္မ ၃၄၂ မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သမၼတက ခန္႔ရမည္ တဲ့။ သမၼတက ကာလံုက ခိုင္းတဲ့အတိုင္း အမိန္႔ထုတ္ေပးရမွာ။ ကာလံုရဲ့အာဏာက ဘယ္သူ႔လက္ထဲမွာလဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ လက္ထဲမွာ။ ဒီလိုဆုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္သူခန္႔မွာလဲ။ (ေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္း)

အဲဒါ စာထဲပါတဲ့အတိုင္း ေျပာျပတာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအႀကီးအကဲသည္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲသည္ သမၼတ။ ဒါ စာအုပ္ထဲမွာပါတာ။ ဒါဆို အဲဒါ ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဘယ္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေနသလဲ။
အနိမ့္ဆံုး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ သူ႔အထက္မွာ ၿမိဳ႔နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ သူ႔အထက္မွာ အဂၤလိပ္လို GA (General Administration) လို႔ေခၚတဲ့ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရိွတယ္။ သူ႔အထက္မွာ တုိင္း-ေထြ၊ အုပ္ရိွတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ရိွတယ္။ သူ႔အထက္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး။ လက္ေတြ႔မွာ တိုင္းျပည္ကို အဲဒီ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။
အဲဒီ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ရဲတပ္ဖဲြ႔က အေထာက္အကူေပးတယ္။ အမိန္႔မနာခံတဲ့ ေကာင္ေတြ အားလံုးကို တရားစဲြမယ္။ အခ်ဳပ္ထဲထည့္မယ္၊ ေထာင္ခ်မယ္။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ ရဲ က GA နဲ႔တဲြၿပီး အလုပ္လုပ္တယ္။ ၿမိဳ႔နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔၊ ခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔၊ တိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔၊ သူတို႔အထက္မွာ ရဲခ်ဳပ္နဲ႔ အထက္ဆံုးမွာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးရိွတယ္။
ဒီကေန႔ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ အထက္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ရိွတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားတယ္။ ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ကို တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသည္ သမၼတအလိုက် အုပ္ခ်ဳပ္မလား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အလုိက် အုပ္ခ်ဳပ္မလား။ အဲဒါ တိုင္းျပည္ကို ဘယ္သူတကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသလဲ ဆိုတာ ျမင္သာေအာင္ ေျပာျပတာ။
စာအုပ္ထဲမွာ တိုင္းျပည္ကို သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္လို႔ (ထင္ရေအာင္) ေရးထားေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႔မွာ တိုင္းျပည္ကို သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။
ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကိုလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေပးထားတယ္။

ေနာက္ဆံုး တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ၾကည့္ရေအာင္။
၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို အျပည့္အ၀ အပ္ႏွင္းတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ခဲြမေပးဘူး။ ဦးေန၀င္းလက္ထက္မွာတံုးကလည္း တျခားဟာေတြသာ သူယူထားတယ္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ယူမထားဘူး။ တရားသူႀကီးကိုသာ ဖိအားေပးခ်င္ေပးမယ္။ တရားေရးအာဏာကိုေတာ့ တရားရံုးခ်ဳပ္ကိုပဲ အပ္ထားတယ္။ ဒီဘက္ ဗိုလ္သန္းေရႊေခတ္မွာလည္းပဲ တရားရံုးခ်ဳပ္ကိုပဲ အပ္ထားတာပဲ။ စစ္တပ္က ဘယ္တံုးကမွ တရားေရးအာဏာကို မယူခဲ့ဘူး။
အခု ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၃ မွာ စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုတာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးရဲ့ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ စစ္သားအားလံုးဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ အမိန္႔ေအာက္မွာ ဘယ္လိုမွ လႈပ္လို႔မရေအာင္ ထည့္ေပးလိုက္တာ။ တကယ့္ကိုပဲ အာဏာရွင္အစစ္အမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးထားတာ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း ကာ/ခ်ဳပ္ပဲလုပ္၊ စစ္တပ္ကိုလည္းပဲ ကာ/ခ်ဳပ္ပဲလုပ္၊ တရားေရးကိုလည္း ကာ/ခ်ဳပ္ပဲလုပ္ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ တရားမွ်တတ့ဲ တရားစီရင္ေရးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါမ်ိဳး ကမၻာေပၚမွာလည္း မရိွဘူး။ ဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ သံုးခုစလံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို တစ္မ်ိဳးမဟုတ္ တစ္မ်ိဳးအပ္ထားတာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စတုတၳျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရက ေနာက္ ပဥၥမႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္စုိးဘုိ႔ ခ်ထားတဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းဘဲ။
အဲဒီေဖာင္ေဒးရွင္းအတိုင္းသာသြားရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကုိ မေရာက္ႏိုင္ဘူး။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ့ စံခ်ိန္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ဘယ္မွာတည္သလဲဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာဟာ ျပည္သူေတြလက္ထဲမွာရိွမွ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအမွန္ျဖစ္မယ္။ တကယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာဟာ ျပည္သူေတြ လက္ထဲမွာမရိွဘဲ တစ္စံုတစ္ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖဲြ႔ရဲ့လက္ထဲမွာရိွခဲ့ရင္ အဲဒါ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ေဆာက္မဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ခုနက ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ ပုဒ္မေတြအရ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ျပည္သူကို အပ္ႏွင္းထားရမဲ့အစား တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသာသူကို အလြန္အကြ်ံေပးအပ္ထားတဲ့ အတြက္ အဲဒီ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွတည္ေဆာက္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။

(၄) ဒီမိုကေရစီ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဘာလုပ္ၾကရမလဲ

ဒီလိုဆို ခင္ဗ်ားတို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ တည္ေဆာက္လိ႔ုမရဘူး။ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုးဆိုတာမွာ ျပည္တြင္းမွာရိွေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြမွာပါ အားလံုးမွာ တာ၀န္ရိွတယ္။
ျမန္မာျပည္ထဲကလူေတြပဲ ေအာ္ေနရင္ အဲဒါျမန္မာႏိုင္ငံထဲကလူေတြတင္ ေအာ္ေနတာ ျဖစ္မယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြကလည္း ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံပံုစံကို ေျပာေပးဘို႔လိုတယ္။ ဒီေနရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ပိုင္တဲ့အာဏာကို ဒါးျပတိုက္ယူသြားတဲ့ဟာကုိ ဘယ္လိုျပန္ယူၾကမလဲ တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါးျပတိုက္ယူထားလို႔ ငါတို႔ အာဏာကို ျပန္ေပးပါလို႔ ေျပာလို႔ရေသးတယ္။

အခု အဲဒါကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထားတယ္။ ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔အာဏာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္ရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲတဲ့။ အဲဒါ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈ။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈ နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခု။
အဲဒီ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈကို ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ယူရလိမ့္မယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ယုိယြင္းပ်က္စီးသြားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို ျပန္ျပင္ဘို႔။ အဲဒါ အင္မတန္ခက္တဲ့အလုပ္။ အမွားၾကာေတာ့ အမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားပံုရိွတယ္။ အမွားတစ္ခုဟာ အႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ၾကာသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါကို အမွန္လို႔ ထင္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ တကယ္က အမွားဟာ အမွားပဲ။ အမွန္မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရား ျပန္ထြန္းကားေအာင္၊ အမွန္တရားကိုလက္ခံၿပီး အမွန္တရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္ၿပီးေပၚေပါက္လာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို ဘယ္လိုျပင္ၾကမလဲ။ အဲဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရင္ဆုိင္ရမဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု။
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဘာသယံဇာတမွမရိွတဲ့ ေဟာသည္စင္ကာပူ ဘာေၾကာင့္ခ်မ္းသာသလဲ။ အဲဒါ လူသားအရင္း အျမစ္။ လူေတြကို ပညာတတ္ေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ လာတာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ရင္ ပညာေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ဘို႔ လုိမယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ဘယ္လိုျပန္ တည္ေဆာက္ၾကမလဲ။
ေနာက္တစ္ခ်က္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံရဲ့ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုက တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑။ ႏိုင္ငံေရးမွာ လံုး၀ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္မရိွတဲ့ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို အဓမၼရယူသံုးစဲြခဲ့တယ္။ ဒီကေန႔အထိ အဲဒီႏုိင္ငံေတာ္အာဏာဟာ သူတို႔ပိုင္ ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး သူတို႔ေပးမွရမယ္လို႔ အထင္ရိွတဲ့သူေတြလည္း ရိွေနေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တပ္မေတာ္ ရဲ့ အခန္းက႑ကို ဘယ္လိုစဥ္းစားၾကမလဲ။
ႏိုင္ငံတကာက အႀကံေပးေတြလာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူဆက္ဆံေရး စတာေတြ ေဆြးေႏြးေတာ့ ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ေယာက္က အင္မတန္ ထူးဆန္းတဲ့ အႀကံတစ္ခုေပးသြားတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က ျပည္သူလူထုကိုပဲ ပညာေပးဘို႔ စဥ္းစားေနတယ္။ စစ္တပ္ကိုလည္း ပညာေပးဘုိ႔ စဥ္းစားပါအံုး တဲ့။ သူေနရမဲ့အေနအထား။ သူ႔ရဲ့ role ကို သူတို႔ သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ပညာေပးဘို႔လိုတယ္ လို႔ အႀကံေပးတယ္။

ျပည္သူလူထုကို ပညာေပးဘို႔ သိပ္လြယ္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လူစုထား။ ကြ်န္ေတာ္လာေျပာမယ္၊ သိပ္လြယ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တပ္ထဲ ဘယ္လိုလုပ္ ေဟာမတံုး။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဘယ္သူကဖိတ္မတံုး။ အခု ကြ်န္ေတာ္ တပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေနတာ တပ္ကို မုန္းလို႔မဟုတ္ဘူး။ မုန္းလို႔လဲ မရဘူး။
စစ္တပ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရိွတယ္။ တကယ့္ကုိ လူေတြက စစ္တပ္ကို ခ်စ္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း တစ္ခ်ိန္က ခ်စ္ခဲ့တာပဲ။ အရမ္းကို ခ်စ္တယ္။ ၁၉၅၀-၆၀ ကာလေတြတံုးက တပ္မေတာ္ေန႔မွာ စစ္ေၾကာင္းေတြ ခ်ီလာေတာ့ ပန္းကံုးစြပ္ၾက တာ ဘယ္သူမွခိုင္းတာမဟုတ္ဘူး။ စစ္သားေတြကို တကယ္နမ္းတယ္။ အဖြားႀကီးေတြလည္း နမ္းတယ္။ အပ်ိဳေလးေတြလည္း နမ္းတာပဲ။ တကယ့္ကို ခ်စ္တာ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ တကယ့္ကို စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ လုပ္ေနတာ ျဖစ္လို႔မို႔။ အဲဒီလိုအေနအထားကို ျပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ တကယ္လူထုခ်စ္တဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လုပ္ယူရမယ္။

အခုဆိုၾကည့္လိုက္။ ေဟ့ - မဆိုင္တဲ့သူေတြ အနားမကပ္နဲ႔။ မင္းကဘယ္အနားမွာေန၊ ခင္ဗ်ားက ဘယ္သူ႔ကို ပန္းကံုးစြပ္ ဆိုၿပီး အကြက္ခ်ၿပီး လုပ္ေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က မုန္းလို႔ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာကို ေျပာေနတာ။ ဒါလည္းပဲ အင္မတန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပဲ။
ေနာက္ဆံုး အေရးအႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ရိွေသးတယ္။ အဲဒါက ျပည္ေထာင္စု ျပႆနာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ စုေ၀းေနတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းမွ ျဖစ္မယ္ ဆိုတာ ဟို႔ - ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကတည္းက သေဘာတူထားၿပီးသား။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဘို႔ ႀကိဳးစားတိုင္း ႀကိဳးစားတိုင္းမွာ ျပႆနာေပၚတယ္။ အဲဒါက ဖက္ဒရယ္သရဲႀကီး။ သူတို႔ကို ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သရဲႀကီးလို႔ သူတို႔ကို ရိုက္သြင္းထားတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ ေၾကာက္စရာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ မေကာင္းဘူး။ တစ္ျပည္ေထာင္ စနစ္ပဲ ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး အာဏာသိမ္း။ တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ ၅၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ သူပုန္ ၁၉ ဖဲြ႔ေပၚလာတယ္။ တိုင္းျပည္မၿငိမ္းခ်မ္း ဘူး။

ဖက္ဒရယ္ေပးရင္ ကဲြမယ္၊ ျပႆနာတက္မယ္ ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆ ခင္ဗ်ားတို႔ အခု ခ်ိန္လို႔ရေနၿပီ။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔ ႏွစ္ ၅၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ေအာင္ျမင္သလား။ ျပည္တြင္းစစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။
ဒီလိုဆို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ေရြးစရာေနာက္ထပ္ တစ္လမ္းပဲရိွေတာ့တယ္။ အဲဒါဟာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္။ အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကလည္း အလိမ္အညာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ဘို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။
ကြ်န္ေတာ္ ဆရာဦးေဖျမင့္ေျပာသြားတဲ့စကားေလးနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမယ္။

ေပထားခ်က္ - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ေနာက္ၿပီး political dialogue။ ဒီဘက္ လႊတ္ေတာ္မွာက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ေက်ာင္းခန္းထဲမွာသင္တဲ့ သခ်ၤာနည္း။ ေပးခ်က္ကိုေပးၿပီး အေျဖကိုတြက္ခိုင္းတာ။ မွားခ်င္မွားမယ္။ မွန္ခ်င္မွန္မယ္။
ဒါေပမဲ့ အဲဒီေပးထားခ်က္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးမွာက်ေတာ့ သိပ္မအပ္စပ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဆိုရင္ အပ္စပ္တယ္။ ေပးထားခ်က္ဆိုရေအာင္ အစိုးရက ျပည္သူကို ဘာေပးထားသလဲ။ ဘာမွေပးမထားဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက ေပးထားခ်က္ရိွမယ္။ ငါတို႔လုိခ်င္တာ ဘာ။ အဲဒါကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မင္းတို႔ကို ငါတို႔ ေရြးမယ္။ မင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳမယ္။

လုပ္ရမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္လုိခ်င္တာကို ျပတ္ျပတ္သားသား၊ သတိၱရိွရွိ လုပ္ရမယ္။ ဒို႔လုိခ်င္တာ ဒါပဲ။ အဲဒါကို မင္းတို႔ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမွာ မင္းတို႔အတြက္ ေနရာရိွမယ္။ လုပ္မေပးႏိုင္ရင္ မင္းတို႔အတြက္ ေနရာမရိွဘူး ဆုိတဲ့ သေဘာတရားကို သူတို႔သိေအာင္၊ သူတို႔နားလည္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးရမယ္။
ျပည္တင္းရင္ မင္းမခံႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ စကားပံုရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အတင္းခံခဲ့ရတာဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဟိုးအနိမ့္ဆံုးထိ က်သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ဓာတ္က်လို႔မျဖစ္ဘူး။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔က အသက္ႀကီးလွၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ရိွေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ လုပ္ႏိုင္တဲ့အားေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးခ်င္းေပါင္းလိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့အသံ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျမည္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုရင္ -
ေဟာဒီႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဲ့ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္က ငါတို႔။ အဲဒီအတြက္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ က်ဳပ္တို႔လိုခ်င္တာကို ခင္ဗ်ားတုိ႔က လုပ္ေပးပါ။ မလုပ္ေပးရင္ ျဖဳတ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္ရဲ့ role ကို ကိုယ္သိဘို႔လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သူေဌး။ သူေဌးလိုေနမွ သူမ်ားေလးစားမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူေဌးလိုမေနလို႔ရိွရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေလးစားမွာမဟုတ္ဘူး။

တကယ့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသားေတြက သူေဌး။ တကယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဲ့ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဲ့ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ေတြက မာန္တင္းၿပီး ငါတို႔ဟာ တကယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဲ့ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ေတြပဲ။ ငါတို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ငါတို႔ ေဟာသည္လို တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းလုပ္ေပးရမွာက ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ယူထားတဲ့သူေတြရဲ့ တာ၀န္ပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔တာ၀န္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ပါ။ မလုပ္ႏိုင္ရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ေနရာမရိွဘူး ဆိုတာကို သူတို႔သိေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ အသံေပးရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ “ပဥၥမဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး” ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မယ္ လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္းေျပာရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။
(ေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္း ေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္း . . . . . . . .)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေအးၿငိမ္း ေရွ႕ေန ဦးကိုနီဟာ NLD ပါတီ အတြက္ ဥပေဒေရးရာ အတိုင္ပင္ခံျဖစ္ခဲ့
ေရွ႕ေန ဦးကိုနီကို သတ္ခဲ့သူ ဦးၾကည္လင္းက သူ႔ကို ေစခိုင္းသူဟာ ဦးျမင့္ေဆြ ဆိုသူ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့ ရဲစစ္ခ်က္လို႔ ယူဆရတဲ့ စစ္ခ်က္ အြန္လိုင္း ေပၚမွာ ျပန္႔ႏွံ့မွာ လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦးျမင့္ေဆြ ဆိုသူရဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ ထြက္ေပၚလာ ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီဓါတ္ပုံက ဦးျမင့္ေဆြ ဆိုသူ မဟုတ္ပဲ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္ ဆိုသူ ျဖစ္ေနၿပီး ဦးၾကည္လင္းနဲ႔ အဲဒီလူက အမွုတြဲ အတူ ေထာင္အတူ က်ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အိုးဘိုေထာင္မွာ အတူ ေနခဲ့ဖူးသူ ကိုေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

လူသတ္ သမားက ဦးၾကည္လင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိလိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ သူနဲ႔ အိုးဘိုေထာင္ အတြင္း အတူေန အတူစား ရွိခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္ လည္း ပတ္သက္ နိုင္တယ္ ဆိုတာ သူ ခ်က္ခ်င္း ေကာက္ခ်က္ ခ်နိုင္တယ္လို႔ ကိုေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

သူ႔ကိုေတာင္ လူတစ္ေယာက္ကို သတ္ေပးဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္က ေငြေပး ကမ္းလွမ္း ခဲ့ေသးတယ္လို႔ ကိုေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

ဒီေျပာဆိုမွု ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္မွာ ကိုေအာင္စိုးကို ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေခၚယူ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ ပါတယ္။

နိုင္ငံျခား သံတမန္ တစ္ေယာက္ကို သတ္ေပးဖို႔ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္က သူ႔ကို ေငြေပး ငွားရမ္းဖူးတဲ့ ကိစၥ၊ သူလက္မခံတဲ့ အတြက္ ဦးၾကည္လင္းကို ငွားတာ ျဖစ္နိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ အိုးဘိုေထာင္ အတြင္း သူတို႔ အတူေန အတူစား ရွိခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္တိုင္ ေမးျမန္းခ်င္တဲ့ အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လာေတြ႕တာလို႔ ကိုေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္ ။

အိုးဖိုေထာင္မွာ အတူ ေနခဲ့တုန္း ကေတာ့ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္က သူ ေယာက္လမ္းထဲမွာ ေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ သူအရင္ ဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖုန္းနံပတ္ကို ဆက္ေတာ့လည္း မကိုင္ေၾကာင္း ကိုေအာင္စိုးက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

လူသတ္သမား ဦးၾကည္လင္းက သူ႔ကို ခိုင္းသူဟာ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္လို႔ မေျပာဘဲ ဦးျမင့္ေဆြ ဆိုတဲ့ နာမည္ကို ဘာေၾကာင့္ ေျပာတာ ျဖစ္နိုင္မလဲလို႔ ဘီဘီစီက ေမးရာ မွာ သူတို႔ဟာ ေထာင္ အေတြ႕အၾကဳံ၊ ရဲ စစ္ခ်က္ အေတြ႕အၾကဳံေတြ ရွိလို႔ ျဖစ္နိုင္ၿပီး သူတို႔ ေနာက္ကြယ္မွာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု ရွိေန နိုင္တယ္လို႔ သုံးသပ္ေၾကာင္း ကိုေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

ကိုေအာင္စိုးဟာ လုယက္မွု ၈မွုနဲ႔ အိုးဘိုေထာင္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၅၈ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ ရသူ ျဖစ္ၿပီး ဦးၾကည္လင္း၊ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္တို႔နဲ႔ အိုးဘိုေထာင္မွာ အတူ ရွိခဲ့ဖူးတာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အိုဘိုေထာင္က ဘီဘီစီကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese အခုလို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္တာေၾကာင့္ တင္သြင္းတဲ့ကားဝယ္ေဈး က်သြားရင္ေတာင္မွ ၂၀၁၇ ပါမစ္နဲ႔ တင္သြင္းသူအတြက္ မႏွစ္ကထက္ ကုန္က်စားရိတ္ပိုမ်ားမယ္
ျပည္ပက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းတဲ့ စည္းၾကပ္ တန္ဖိုး ( CIF ) ေဈးႏွုန္းသစ္ေတြကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဒီစည္းၾကပ္တန္ဖိုးအလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းသူက အစိုးရကို အခြန္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို တန္ဖိုးေတြ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္တာေၾကာင့္ တင္သြင္းတဲ့ကားဝယ္ေဈး က်သြားရင္ေတာင္မွ ၂၀၁၇ ပါမစ္နဲ႔ တင္သြင္းသူအတြက္ မႏွစ္ကထက္ ကုန္က်စားရိတ္ပိုမ်ားမယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး အသင္း ဒုဥကၠဌ ဦးရန္မ်ိဳးေက်ာ္က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

အထူးကုန္စည္ခြန္တိုးလာတာနဲ႔ ဝင္ေငြခြန္ႏွုန္းထား တိုးလာတာေတြေၾကာင့္လည္း အခုလို ကုန္က်စားရိတ္ မ်ားလာတာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဂ်င္အား ေလးေထာင္နဲ႔ ငါးေထာင္ စီစီ ၾကားက ကားေတြအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ထားရာကေန ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ယာဥ္အို ယာဥ္ေဟာင္းစနစ္အရလည္း သိန္း သုံးရာေအာက္ဆိုရင္ ဝင္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ေကာက္ခံၿပီး သိန္းသုံးရာေက်ာ္ရင္ေတာ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဂ်င္အား ၁၃၀ဝ စီစီ ေအာက္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၀ အထက္ ေမာ္ဒယ္ေတြ အတြက္ စည္းၾကပ္တန္ဖိုးကေတာ့ မေျပာင္းလဲပဲ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးေထာင္ပဲ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒယ္တြက္ကိုေတာ့ ဘယ္ေမာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပဲ သြင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း စည္းကမ္းထုတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အသုံးျပဳၿပီးသား ကားေတြမွာေတာ့ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္အထိ ေလၽွာ့သြားတာရွိၿပီး တက္သြားတဲ့ ရာခိုင္ႏွုန္းေတာ့ နည္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေရွ႕ေနဦးကုိနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ ျဖစ္စဥ္မွ တရားခံဖမ္းမိရန္ အသက္စေတးခဲ့ေသာ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကုိေနဝင္းကို အညတရ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဦးကိုနီကို ပစ္သတ္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးလာေသာ ေသနတ္သမား ဦးၾကည္လင္းသည္ အဌားယာဥ္တစ္စီးကို တားဆီးခဲ႔ရာတြင္ အဆိုပါယာဥ္ေမာင္းက တရားခံဖမ္းမိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကို The Voice က သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ႔သည္မ်ားမွ ေကာက္နုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

The Voice : ေလဆိပ္မွာ ဦးကုိနီ လုပ္ႀကံခံရတဲ့ေန႔က အကုိျမင္ေတြ႔ခဲ့တာ ျပန္ေျပာျပပါ။

UKA : ေလဆိပ္အဝင္လမ္းအတိုင္း ကားေမာင္းလာခ်ိန္ လူတစ္ေယာက္က ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကား လွမ္းတားတာ ရုတ္တရက္ အနီးကပ္မွ ျမင္လုိက္တယ္၊ မရပ္ေပးနဲ႔ အဲဒါလူသတ္သမားလုိ႔ ေနာက္က ေအာ္သံေတြ ၾကားလုိက္ေပမယ့္ ကားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ရပ္မိလုိက္ၿပီ။ ညာဘက္ျခမ္းက ကားလွမ္းတာတဲ့ ေသနတ္သမားက ကားေခါင္းကို ပတ္ၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းတံခါး လာဖြင့္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က လူအုပ္နဲ႔ ရဲေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အေဝးမွာပဲ ရွိေသးတယ္။

The Voice : ေသနတ္သမားက ကားထဲဝင္မယ့္အခ်ိန္မွာ အနားမွာ ရဲေတြေရာက္ေနၿပီလား၊ အကုိကေရာ ကားေမာင္းေျပးဖုိ႔ မစဥ္းစားခဲ့ဘူးလား။

UKA : သူ႔လက္ထဲမွာ ေသနတ္နဲ႔၊ လႈပ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပစ္မယ့္ပံု၊ ေသမထူး ေနမထူး ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္အေတြးတစ္ခု ရလုိက္တယ္၊ တံခါးဖြင့္ၿပီး ကားထဲ သူ႔ေျခတစ္ဖက္ ဝင္ခ်ိန္ ကားေမာင္းလုိက္ေတာ့ သူဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး ေျခေထာက္တစ္ဖက္က ကားလမ္းေပၚမွာ ေျခေထာက္တစ္ဖက္က ကားထဲမွာ လက္ႏွစ္ဖက္က ကားတံခါးညွပ္ၿပီး တရြတ္တုိက္ ကားနဲ႔ ပါလာတယ္။

The Voice : ဟုတ္ကဲ့။ ကားနဲ႔ တရြတ္တုိက္ပါလာခ်ိန္ အကုိကားကုိ ဘယ္အထိ ေမာင္းခဲ့လဲ ခင္ဗ်။

UKA : ၁၀ ေပေလာက္ ကားက ေမာင္းထြက္သြားခ်ိန္မွာ လူအုပ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ကားအနား ေရာက္လာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကားကို ခဲနဲ႔ဝိုင္းထုတာ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဘရိတ္နင္းၿပီး ကားစက္သတ္လုိက္ေတာ့ တရြတ္တုိက္ ပါလာတဲ့သူ ကားေရွ႕ထုိင္ခံုေပၚ ျပဳတ္က်လာတယ္၊ သူက ခ်က္ခ်င္းထထိုင္ၿပီး ေသနတ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခ်ိန္တယ္၊ ကားေမာင္းမေမာင္းရင္ ေဘးဖယ္ေနလုိ႔ သူက ေျပာေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ စီယာတုိင္ေပၚ လက္ႏွစ္ဖက္ တင္ထားလုိက္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခဲတစ္လံုးက သူ႔မ်က္ႏွာလာမွန္ၿပီး လူအုပ္က သူ႔ကုိ ကားထဲက ဆြဲထုတ္လုိက္တယ္။

The Voice : ဆြဲထုတ္သြားတာ အရပ္သားေတြလား၊ ရဲေတြလား ခင္ဗ်။

UKA : ကၽြန္ေတာ္လဲ ထိတ္လန္႔ေနေတာ့ ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ဘူး၊ ေသနတ္သမားကုိ ဝိုင္းထုေနခ်ိန္မွာ ရဲေတြ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ၿပီး လူစုခြဲလုိက္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွ ကၽြန္ေတာ္လဲ ကားေပၚက ဆင္းလာရဲေတာ့တယ္၊ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ေသနတ္သမားကုိ ရဲက ကၽြန္ေတာ့္ကား ေနာက္ဖံုးထဲ ပစ္ထည့္ၿပီး အရာရွိတစ္ဦး၏ ကားတက္ေမာင္းတယ္၊ ဆရာ ဒါကၽြန္ေတာ့္ကားပါလုိ႔ ေျပာေတာ့ ေရွ႕ခန္းတံခါး ဖြင့္ေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ဝင္ထုိင္ခုိင္းတယ္၊ ေလဆိပ္ကုိ ကားေမာင္းသြားၿပီး ေသနတ္သမားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ရဲက စစ္ေဆးေမးျမန္းတယ္၊ ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္ရပ္ကုိ ႀကံဳေတြခဲ့တာေၾကာင့္ ကားမေမာင္းရဲေတာ့လုိ႔ အဲဒီညက ရဲကိုယ္တုိင္ ကားေမာင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ျပန္ပုိ႔ခဲ့တယ္။

The Voice : ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပ်က္စီးသြားတဲ့ကားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဘယ္လုိမ်ား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးထားလဲ။

UKO : ဒီေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္) ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အရာရွိႀကီးက Terminal 3 ကုိ ေခၚၿပီး ပ်က္စီးသြားတဲ့ ကားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ျပန္ျပဳျပင္ေပးမယ္လုိ႔ေျပာတယ္၊ မိသားစုက ကၽြန္ေတာ့္ဝင္ေငြ တစ္ခုနဲ႔ မွီခုိေနတာပါ၊ လက္ရွိကားက ေလကာမွန္အက္ၿပီး ေဘာ္ဒီေတြ ပိန္႔ခ်ိဳင့္သြားေပမယ့္ ေမာင္းလုိ႔ရတာေၾကာင့္ ကားဆြဲေနတယ္၊ ကားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ အျမန္ဆံုး ျပန္ျပဳျပင္ေပးရင္ပဲ ေက်နပ္ပါၿပီ။

The Voice : အခုလို ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးပါပဲ။

ခ္ိုင္စိုးလင္း

===========

The Voice

http://thevoicemyanmar.com/relax/5820-ukl


တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန ဦးကိုနီကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခဲ့တဲ့ ဦးၾကည္လင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဦးျမင့္ေဆြဆိုသူကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရွာေဖြစုံစမ္းေနေၾကာင္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဦးျမင့္ေဆြ ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာကို သူနဲ႔ တရပ္ထဲသား ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ဦးၾကဳိင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

ရိုက္ကူး - ေအာင္ေအာင္ႏိုင္
DVB TV - 02.02.2017မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း၊ နာယက၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ဆရာေတာ္္ ဦး၀ီရသူ ကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: RFA
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖို႔စီစဥ္ထားတဲ့ မဘသဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ ပါ၀င္မယ့္ တရားပြဲကို လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ပိတ္ပင္လုိက္ပါတယ္။

ဘာသာေရးရႈေထာင့္ကမဟုတ္ဘဲ လံုၿခံဳေရးရႈေထာင့္ကေန ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

"ဒီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔က က်ေနာ္တို႔ ဘာသာေရးရႈေထာင့္က မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ လံုၿခံဳေရးရႈေထာင့္ ကေနၿပီး ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္၊ လူမ်ိဳးေရး အမုန္းပြားမႈေတြလည္း ေပၚေပါက္လာမယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က က်င္းပမယ့္ပြဲေတြကို လံုၿခံဳေရးရႈေထာင့္က ခြင့္မျပဳသင့္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို မူတည္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ"

လက္ရွိမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံထား ရတာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္လို႔ ခြင့္မျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

တရားပြဲကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕က ရႈခင္းသာရင္ျပင္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔နဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တို႔မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ပြဲကိုခြင့္မျပဳဘူးဆိုတာကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီတရားပြဲမွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေရႊမစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးနဲ႔ မဘသ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ တို႔ ေဟာၾကားဖို႔ စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဥပေဒအၾကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီကို လုပ္ၾကံဖို႔ေစခိုင္းခဲ့သူလို႔ဆိုတဲ့ ဦးျမင့္ေဆြကို ရဲေတြက ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဦးျမင့္ေဆြကို ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းက ထုိင္းနယ္စပ္နားမွာ တနလၤာေန႔က ဖမ္းဆီးမိခဲ့တာလို႔ AP သတင္းက ဆိုပါတယ္။

သူဟာ ဦးကိုနီကိုသတ္ဖို႔အတြက္ ဦးၾကည္လင္းကို ငွားရမ္းေစခိုင္းခဲ့သူလုိ႔ အာဏာပိုင္ေတြက စြပ္စြဲထားသူျဖစ္ ပါတယ္။

ဦးကိုနီဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တခုကအျပန္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ မွာ ေသနတ္ နဲ႔ အနီးကပ္လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေဆြကို ကနဦးစစ္ေဆးခ်က္အရ သူက တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဦးကိုနီကို သတ္ခဲ့တာလို႔ဆိုပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese
နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဥပေဒအၾကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီကို လုပ္ၾကံဖို႔ေစခိုင္းခဲ့သူလို႔ဆိုတဲ့ ဦးျမင့္ေဆြကို ရဲေတြက ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဦးျမင့္ေဆြကို ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းက ထုိင္းနယ္စပ္နားမွာ တနလၤာေန႔က ဖမ္းဆီးမိခဲ့တာလို႔ AP သတင္းက ဆိုပါတယ္။

သူဟာ ဦးကိုနီကိုသတ္ဖို႔အတြက္ ဦးၾကည္လင္းကို ငွားရမ္းေစခိုင္းခဲ့သူလုိ႔ အာဏာပိုင္ေတြက စြပ္စြဲထားသူျဖစ္ ပါတယ္။

ဦးကိုနီဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တခုကအျပန္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ မွာ ေသနတ္ နဲ႔ အနီးကပ္လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေဆြကို ကနဦးစစ္ေဆးခ်က္အရ သူက တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဦးကိုနီကို သတ္ခဲ့တာလို႔ဆိုပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


*** (၁)

ယခုရက္ပုိင္းမ်ားအတြင္း လူမႈသတင္းကြန္ရက္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးသုိ႔ ျပင္းထန္စြာ ရုိက္ခတ္ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့ေသာ သတင္းဆုိးတစ္ပုဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၂၉၊၀၁၊၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ညေနငါးနာရီခန္႔က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ Terminal(1) အေရွ႕တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏ ဗဟိုဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးကိုနီ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ေပတည္း။

ဦးကုိနီသည္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး တစ္ခုအား ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးႏွင့္အတူ လုိက္ပါသြားခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ေလ ဆိပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ၾကည္လင္း (ေခၚ) ေမာင္တူးက ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္ လုပ္ၾကံခဲ့သျဖင့္ ဦးကုိနီသည္ အခ်င္းျဖစ္ေနရာမွာပင္ ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးခဲ့ေလသည္။ ယင္းအျပင္ ဦးကိုနီအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ေသနတ္ သမားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ေလဆိပ္ရွိ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအနက္ အငွားယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေနဝင္းမွာ လည္း ေသနတ္သမားက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထုိသတင္းသည္ လူမႈသတင္းကြန္ရက္တြင္ ေတာမီးပမာ ပ်ံ႕ႏွံသြားခဲ့ျပီး တုံ႔ျပန္ရုိက္ခတ္မ်ဳိးစံု ေပၚထြက္လာခဲ့၏။ မည္သူ၊မည္သည့္အဖြဲ႔၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ သည္ကုိ ေစ့ငုၾက၏။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု ေၾကကြဲဝမ္းနည္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ၾကသည္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ထုိသတင္း အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္အားရ ေနၾက သူတုိ႔လည္း ရွိေနသည္။

*** (၂)

အဆုိပါျဖစ္ရပ္တြင္ တရားခံၾကည္လင္းကုိ လက္ရဖမ္းဆီး ႏုိင္ေသာ္ လည္း ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ ရွိရမည္ဟု အမ်ားစုက သံသယပြားၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေလ သမွ် ဧရာမ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈၾကီးမ်ား၊ ေလးငါးေလာင္းျပိဳင္ လူသတ္မွဳၾကီးမ်ား မွာ လက္သည္တရားခံမေပၚဘဲ သတင္းအစအန ေပ်ာက္သြားတတ္ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားရွိခဲ့ေလရာ အထက္ပါ သံသယသည္ သဘာဝက်သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ထုိသံသယကုိ ပုိ၍ၾကီးထြားေစသည္ကား သက္ဆုိင္ရာ တုိ႔အေနျဖင့္ ယင္းအမႈအေပၚ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု လူအမ်ားစုက ခံယူေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ ရည္ညြန္းခဲ့ေသာ မႈခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သမၼတရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ ယင္းအမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမႈ မွန္ ေပၚေပါက္ေစလုိသူမ်ားက သံုးသပ္ ခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖာ္ျပေရး သားေနၾကခ်ိန္တြင္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အုပ္စုမ်ားမွလည္း အမႈလမ္းေၾကာင္း ေသြ ဖည္ေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပေနမႈ မ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ဦးကုိနီအား အန္အယ္ဒီပင္ ႏႈတ္ပိတ္ သေယာင္၊ အေမရိကန္ စီအုိင္ေအ၏လက္ခ်က္ ျဖစ္ေလဟန္အထိ ေရး သားမႈမ်ဳိးပင္ ရွိေနေလသည္။

ထုိသုိ႔ေသာသတင္းမ်ား ပလူပ်ံေအာင္ ေပၚထြက္ေနခ်ိန္မွာပင္ တရားခံၾကည္လင္းအား သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္ ဓာတ္ပံုမိတၱဴမ်ား ထူးဆန္းစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ လာျပန္ေလသည္။ ထုိ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားမွာ အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ ရဲအရာရွိတစ္ဦးမွ အတည္ျပဳသည္ဟု ဧရာဝတီ သတင္းဝက္ဘ္ ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းထြက္ဆုိခ်က္၏ လုိရင္းအတုိခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ေလသည္။

*** (၃)

တရားခံ၏အမည္မွာ ၾကည္လင္း (ေခၚ) ကုိထူး၊ အသက္ ၅၄ ႏွစ္ရွိျပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္၊ စုိင္လ်ားေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထြက္ဟု ဆုိသည္။ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာမွာ အမွတ္မသိ၊ အမွတ္(၇)ကားဂိတ္အနီး၊ အုိးဘုိရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးတုိင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၈၅ ဝန္းက်င္တြင္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးအနီး၌ ရွမ္းေခါက္ဆြဲေရာင္းခဲ့ကာ မံုရြာဘက္မွ ဦးစံဝင္းဆုိသူ ခိုးယူလာေသာ ဘုရားတစ္ဆူကုိ ပြဲစားလုပ္ေရာင္းခ်ေပး မႈျဖင့္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္က်ခဲ့ျပီး ႏွစ္ႏွစ္ခုနစ္လအၾကာတြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရွးေဟာင္းဘုရားေမွာင္ခုိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ က်ခဲ့ျပန္ျပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ျပန္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမဝတီ မဲေဆာက္ဘက္တြင္ က်င္လည္က်က္စားခဲ့ျပီး အလုပ္အကုိင္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တက္ကာ အလုပ္ရွာမွ မဲေဆာက္တြင္ သိကၽြမ္းခဲ့ဖူးေသာ ျမင့္ေဆြဆုိသူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရသည္။ တစ္ရက္တြင္ ထုိျမင့္ေဆြဆုိသူက ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ပါလာေသာ လူတဦး၏ပံုကုိျပျပီး သတ္ေပးရင္ ကားတစ္စီးေပးမည္ဟုဆုိကာ လူသတ္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည္။ ၾကည္လင္းႏွင့္ ျမင့္ေဆြ ဆယ္ၾကိမ္ႏွင့္အထက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျပီး ျမင့္ေဆြက အမည္မမွတ္မိေသာ ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ တည္းခုိျပီး ၾကည္လင္းက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တည္းခုိသည္။ အျခင္းျဖစ္ပြား မည့္ ေန႔တြင္ ျမင့္ေဆြက ၾကည္လင္းကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚျပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္သုိ႔ အတူထြက္ခြာခဲ့သည္။ လုပ္ၾကံမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္ ၾကည္လင္း၏ မိသားစုကုိ ဒုကၡေပးမည္ဟု ျမင့္ေဆြကျခိမ္းေျခာက္သည္ဆုိ၏။

ေနာက္ဆံုးေလဆိပ္သုိ႔ အေရာက္တြင္ ျမင့္ေဆြေမးေငါ့ျပေသာ သူကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကုိ ေတ့ပစ္လုိက္သည္။ သူ႔အားဖမ္းဆီးရန္ ဝုိင္းအံုလာေသာ သူမ်ားထဲမွာ ဦးေနဝင္းဆုိသူကုိ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သည္။ ၾကည္လင္း အဖမ္းခံရသည္။ ျမင့္ေဆြ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိ၊ ျမင့္ေဆြက သူ႔ကုိေပးမည္ဆုိေသာ ကားကုိ မရေသး။ ျမင့္ေဆြ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ သူမမွတ္မိ။ ၾကည္လင္း၏ ထြက္ဆုိခ်က္မွာ ဤတြင္နိဌိတံ၏။

*** (၄)

နဂုိကမွ ဤအမႈအေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ၾကသူမ်ားမွာ တရားခံ၏ အထက္ပါ ရဲထံထြက္ဆုိခ်က္ ေပၚထြက္ လာျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေဝဖန္သံမ်ား ပုိမုိဆူညံလာခဲ့သည္။ စစ္ေဆးသူ ရဲအရာရွိသည္ အဆုိပါအမႈကုိ သာမာန္ကာလွ်ံကာ စစ္ေဆးေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ ၾကည္လင္း၏ ထြက္ဆုိခ်က္သည္ ခပ္ညံ့ညံ့ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညြန္းတစ္ပုဒ္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူေၾကာင္း သာမန္လူျပိန္းပင္ သိႏုိင္သည္။ အမႈစစ္အရာရွိသည္ တရားခံအား မစစ္ေဆးမီ အမႈျဖစ္ျခင္းရာ အေသးစိတ္ကုိ ထံုးလုိေခ် ေရလုိေႏွာက္ ထားႏွင့့္ရမည့္ အရည္အေသြးမ်ဳိး ရွိဟန္မတူေခ်။ စင္စစ္ ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဟု အမ်ားကယူဆၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိပါမူ ဦးကုိနီသည္ အာဏာရ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဥေပေဒအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္ သာမက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ စုိက္လုိက္မတ္တတ္ အားထုတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ထုိလုပ္ၾကံမႈအေပၚ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ဒီေရျမင့္တက္ကာ ေဝဖန္သံမ်ား အဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

သည္အမႈသည္ သည္လုိႏွင့္ပင္ တျဖည္းျဖည္း မႈန္ဝါးေပ်ာက္ကြယ္ သြားေတာ့ေလမည္ေလာ။ ယင္းျပစ္မႈကုိ အကြက္ခ်စီစဥ္ေပးခဲ့ သည့္ ေနာက္ကြယ္မွ လက္မည္းၾကီးတုိ႔ အေနျဖင့္ ယင္းအမႈကို ေျခရာ လည္း ေဖ်ာက္ ေရလည္းေနာက္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ၾကဦး မည္ေလာ။ ေနာက္ ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ အဆုိပါလုပ္ၾကံမႈကုိ ကုလသမဂၢအပါ အဝင္ ႏုိင္ငံတကာက ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈအတြက္ ျမန္မာ အစုိးရအေနျဖင့္ တိက်စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာေနသည္။

၎အေျခအေနတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္တစ္ခုကား က်န္ရွိေနေသး၏။ ယင္းကား ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထြက္ေပၚလာသည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းအမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္၏။ ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ -

“ဥပေဒအႀကံေပးတစ္ဦး ဆံုး႐ံႈးရျခင္းအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းရပါသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္မွန္ ေပၚေပါက္ေရး၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျမန္ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

*** (၅)

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ “ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျမန္ဖမ္းဆီး ရမိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္” ဟူေသာ စကားရပ္မွာ အားရႏွစ္လုိဖြယ္ ျဖစ္ပါ၏။ အကယ္၍သာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ၾကံမႈ၏ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကုိ ခုိင္လံုစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဧရာမျပစ္မႈၾကီး မွန္သမွ် စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ အစဥ္အလာကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေပ လိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈ ပုိ၍ တုိးပြားလာေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူလူထုၾကီးကမူ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ လာေရးအတြက္ ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကုိင္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆး အျပစ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကီးစြာေမွ်ာ္လင့္ စိတ္ေစာေနၾကသည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ အလြန္ေသခ်ာလွေသာ အခ်က္ျဖစ္ေလသည္။

မင္းဒင္
The Ladies News


ဥပေဒပညာရွင္ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈအပါအ၀င္ လူသတ္၀ါဒ အႏၱရာယ္ကိုျပည္သူမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ သိျမင္လာေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ညီညႊတ္ေရးတပ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ “လူသတ္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ၾက ”ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ားၿပည္သူလူထုအားလံုးလံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဦးကိုနီအသတ္ခံရမႈက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လံုၿခဳံေရး ဆိုင္ရာသုေတသန ပညာရွင္ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးကေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

“ ဒါလည္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြပဲေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မတို႔ တစ္ခုေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြထဲကေန မီးေမာင္းထိုးျပစရာရွိတာက အမ်ားျပည္သူလူထု အားလံုးကဆိုရင္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပန္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ မည္သူမဆို အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေပါ့ေလ။ အဲဒါအတြက္ကိုဆိုရင္ အၿမဲတမ္းအားလံုးမွာ လိုအပ္တယ္” ေဒၚခင္မမမ်ိဳးက ေျပာသည္ ။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး ၊ဦးထြန္းဦး၊ ဦးေအာင္မိုးေဇာႏွင့္္ ကိုေက်ာ္ကိုကို တို႔က ဥပေဒပညာရွင္ဦးကုိနီ သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကသည္။ “ဒီလိုမ်ိဳးႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈကို က်ေနာ္တို႔ႏွလံုးသားထဲကကိုခါးခါးသီးလက္မခံဘူးဆိုတာကို ျပသခ်င္တယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ဒီပြဲကို က်င္းပတာပါ”ဟု ပြဲက်င္းပသူ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ေျပာသည္။

NLD ဥပေဒအၾကံေပးဦးကိုနီသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္၊ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အျပင္ဘက္တြင္ ေသနတ္သမားတစ္ဦး၏ အနီးကပ္ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံျခင္းခဲ့ရသည္။

===========

Mizzima - News in Burmese

http://www.mizzimaburmese.com/article/23101


ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ေျပးဆြဲေနေသာ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်ိန္ ညပိုင္း ၉ နာရီထိ မေျပးဆြဲပါက စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို ၃ ႀကိမ္ခန္႔ သတိေပးၿပီးေနာက္ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

“ ၿမိဳ႕တြင္းကေန ၿမိဳ႕ျပင္ထြက္တဲ့လိုင္းေတြမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက အေစာႀကီးသိမ္းတာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဆရာတို႔ ကေတာ့ တစ္ဆင့္ၿပီးတဆင့္ အနည္းဆံုး ၃ ႀကိမ္ေလာက္ သတိေပးသြားမွာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးမရရင္ေတာ့ ဖ်က္သိမ္းသြားပါမယ္။ ေျပာခ်င္တာက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးပုိင္းကေတာ့ ဆရာတုိ႔ဘက္ကေတာ့ လံုးဝမေလ်ာ့ဘူး။ အဲ့ဒါကေတာ့ ေသခ်ာတယ္”ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းမွ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ထြက္သည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ည ၈ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပးဆြဲမႈမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ သတိေပးမည့္အေရအတြက္ကိုလည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုလည္း တိုင္ၾကားေရးဌာနတြင္ မွတ္ တမ္းတင္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဆရာတို႔က အဆင့္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြလည္း စည္းကမ္းလိုက္နာေအာင္ပါ။ မလုိက္မနာဘူးဆိုရင္ေတာ့ မရဘူး။ ဒါက တစ္ေယာက္ခ်င္းကို အေရးယူတာနဲ႔မတူဘူးေလ။ ယာဥ္ပိုင္းက်ေတာ့ နည္းနည္းက်ယ္ျပန္႔တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဆံုး သတိေပးထားတာ”ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို သတိေပးေနျခင္းမွာ ၄ ႀကိမ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ YBS ၂၁ ယာဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္ ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

“ သူက ေျပာတာေတာ့ လက္ရွိယာဥ္လိုင္းေတြအေနနဲ႔ ခရီးသြားျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကလည္း ေနာက္ဧၿပီလေလာက္ဆိုရင္ YBS သံုးလျပည့္ၿပီ။ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ဦးမွာ။ ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္မေနဘူးဆိုၿပီး သူကလည္း တြန္းအားေပးတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အဓိကေတာ့ ခရီးသြားျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔ရယ္၊ မိမိတို႔ရဲ႕ တာဝန္က်တဲ့ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းေတြကို ခရီးသြားျပည္သူ အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကို သူ ေသေသခ်ာခ်ာမွာထားပါတယ္။ အဲ့ဒါမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သူကဖယ္ပစ္လိုက္မွာပဲ” ဟု ကိုတ႐ုတ္ေလးက မဇၥ်ိမသို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျပးဆြဲေနေသာ YBS ယာဥ္လိုင္း ၇ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရိွသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္လိုင္းမွာ ၆ဝ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေအာက္ေမာ္ဒယ္ ယာဥ္မ်ားကို ယာယီ ၃ လထိ ေျပးဆြဲခြင့္ေပးထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ GPS တပ္ဆင္ရာတြင္လည္း စည္းကမ္းေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို ဦးစားေပးတပ္ဆင္ေပး ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုတ႐ုတ္ေလးေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

လိုင္းနံပါတ္ ၁၊ ၂ ၊ ၄၃၊ ၆၅ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ေျပးဆြဲေနေသာ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ အဆိုပါ သတိေပးခ်က္တြင္ အက်ံဴး၀င္သည္။

===========

Mizzima - News in Burmese

http://www.mizzimaburmese.com/article/23098


ရန္ကုန္ေလဆိပ္လိုေနရာမ်ဳိးမွာ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႔ေန ဦးကိုနီကို အနီးကပ္ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး " အခုအဲကိစၥက ဦးကိုနီ တေယာက္ထဲနဲ႔ ဆိုင္တာမဟုတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္"လို႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ သူဟာ အရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး "ေသနတ္ႀကီးခ်ိန္တဲ့ ဓါတ္ပံုႀကီးက တက္လာတယ္၊ ဒီဓါတ္ပံုက မေတာ္တဆ ရိုက္မိတဲ့ ဓါတ္ပံုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ တမင္ခိုင္းၿပီးေတာ့ ေနာက္တေယာက္က ရိုက္ထားၿပီးေတာ့မွ ဒါၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးေပါ့၊ ေတြ႕တယ္မို႔လားကြ ဆိုတာမ်ဳိး၊ လန္႔ကုန္ေအာင္ေပါ့၊ လုပ္ပံုအရ ဒါကရႈပ္ေထြးတဲ့ သေဘာေတာ့ ရွိတယ္"လို႔ သူ႔ရဲ႔ အျမင္ကို သုံးသပ္ေျပာဆိုပါတယ္။

"ဒီလိုအခ်ိန္မွာ သတင္းသမားေတြေရာ၊ Facebook သံုးတဲ့သူေတြေရာ အရမ္းေလွ်ာက္မေရးဖို႔ လိုတယ္? တုိင္းျပည္ကို ခ်စ္ရင္ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ျမတ္ႏုိးတယ္ဆုိရင္ေပါ့။ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမယ္၊ ဒါကိုေတာ့ ရေအာင္ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္"လို႔ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ရိုက္ကူး - ေနၿဖဳိး၀င္း
DVB TV - 02.02.2017


ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇႏၷဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီရဲ႕ ဥပေဒအၾကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတဲ့သတင္းကို ၾကားရတဲ့အခါ ျပင္းစြာတုန္လွဳပ္မိရသလို အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါတယ္။ စာေရးသူက အဲ့ဒီသတင္းဆိုးကိုၾကားရတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ခရီးထြက္ေနခ်ိန္မို႔ စာေရးခ်ိန္မရခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးကို ခ်က္ျခင္းမေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။

နိင္ငံေရးအသိေျဖာင့္မတ္ၿပီး၊ ရိုးသားရဲရင့္တဲ့၊ သမာသမတ္ရွိတဲ့၊ေရွ႕ေနႀကီးဦးကိုနီ အခုလို လူျမင္ကြင္းမွာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတယ္ဆိုတာ ... ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသီလပ်က္ယြင္းမႈ့ သမိုင္းအမဲစက္ႀကီးတစက္ ထပ္မံစြန္းထင္းရျခင္းျဖစ္သလို၊အဖိုးတန္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတေယာက္ဆံုးရွံဳးရျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။

အေၾကာက္တရားကို ဖန္တီးၿပီး အမွန္တရားကိုဖိႏွိပ္မႈ့တခုလည္းျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝလံုျခံဳမႈ ့ မရွိဘူးဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွားျပသလိုက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းတယ္၊ ဗိုလ္က်စီးပိုးမွဳ႕ဆိုတာ သီလခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ႕နဲ႔ ဥာဏ္ရည္နိမ့္က်မွဳ႕ရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္တရားဆိုတဲ့ သစၥာျဖဴပန္းေတြဆိုတာ တပြင့္ကို ေႁခြခ်လိုက္တန္း အပြင့္သစ္ကုေဋကုဋာေဝတတ္ပါတယ္။ အသိဥာဏ္ႏံုနဲ႔တဲ့ လူ႔ဗာလေတြ၊ အာဏာရမၼက္ငမ္းဖမ္းေနသူေတြဟာ အဲ့ဒီသဘာဝကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္တဲ့ အေတြးအေခၚ အသိအျမင္မရွိေလေတာ့ လာရိုက္တဲ့တုတ္ကို ျပန္ကိုက္ခဲတတ္တဲ့ေႁမြဆိုးေႁမြမိုက္လို အဆင္ျခင္တံုကင္းမဲ့စြာ က်ဴးလြန္တတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ထင္တာက ဦးကိုနီဆိုတဲ့ အမွန္တရားကို ရဲရဲရင့္ရင့္ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုေနတဲ့ သစၥာျဖဴပန္းတပြင့္ကို ေႁခႊခ်ဖ်က္ဆီးလိုက္ရင္ အေၾကာက္တရားေတြႀကီးစိုးလာၿပီး အမွန္တရားေတြဆိတ္သုဥ္းသြားလိမ့္မယ္လို႔မိုက္မဲစြာေတြးထင္ၾကပံုရတယ္။

ေနာက္တခ်က္က အဲ့ဒီသစၥာျဖဴပန္းတပြင့္ေႂကြလြင့္ရတာကို လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားျဖစ္တာကတေၾကာင္း၊ မိမိဘာသာကိုမွန္စြာမေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့ ဝိဘဇၨအျမင္မရွိၾကတဲ့၊ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္ရေအာင္ အသိတရားနိမ့္က်သူေတြရဲ႕ ယုတ္ညံ့တဲ့မွတ္ခ်က္ေပးမႈ့ေတြ၊ အတြင္းစိတ္မွာက်ိတ္ၿပီးဝမ္းေျမာက္ၿပီး အကုသိုလ္ပြားေနသူေတြရွိေနတာကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုယ္က်င့္သီလနိမ့္က်မႈ့၊ နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္း အသိဥာဏ္အေမွာင္ဖံုးမႈ့ကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ မီးေမာင္းထိုးျပေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ျမန္မာနိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ေရွ့ေနႀကီးဦးကိုနီတေယာက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အိမ္အ၀င္မုဒ္၀လို ့ေျပာနိုင္တဲ့ ေလဆိပ္မွာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတာကို ဘာေၾကာင့္ျပည္သူအမ်ားက ဘာေၾကာင့္ပူေဆြးၾကရတာလည္း ႏွေျမာတသလြမ္းဆြတ္ၾကရတာလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ျမန္မာနိုုင္ငံသားတိုင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

အတၱစြဲအစြန္းမေရာက္ဘဲ မတရားမွဳ့နဲ ့အၾကမ္းဖက္မွဳ့ကို လက္သင့္မခံၾကတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္း ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့အေပၚ ရင္ဘတ္ခ်င္းတူတဲ့ခံစားခ်က္က ဥပေဒပညာရွင္ဦးကိုနီဆိုတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ကို ႏွေမ်ာတသရတာထက္ သူ႔ရဲ႕ရွင္းလင္းမွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔႔ မယိမ္းမယိုင္ ျပတ္သားတဲ့ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား၊ နိုင္ငံေရးသတၱိကိုပါဘဲ။

ဆရာဦးကိုရဲ႕ရွင္းလင္းမွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ယံုၾကည္ခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကထဲက လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မွဳ့ေတြနဲ ့စစ္က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံကို မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ တာရွည္ခံမဲ ့ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္ဖို ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတနိုင္ငံတည္ေထာင္နိုင္ဖို ့အတြက္ အဓိကအက်ဆံုးနဲ ့အႀကီးမားဆံုးအဟန္ ့အတားဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဘဲဆိုတာနဲ ့အာဏာရွင္စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီအေျခခံဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္သူ့ဆႏၵနဲ ့အညီ အသစ္တဖန္ျပင္ဆင္ေရးသင့္ေၾကာင္းကို ဥပေဒေၾကာင္းရာအခ်က္အလက္ေတြနဲ မေ၀၀ါးဘဲ တိက်ရွင္းလင္းစြာသိျမင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအျမင္ယံုၾကည္ခ်က္ပါဘဲ။

ေနာက္တခါဆရာဦးကိုနီရဲ့ျပတ္သားတဲ့ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား၊ နိုင္ငံေရးသတၱိ ကဘာလဲဆိုေတာ့ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဘယ္လိုမွ အာမခံမေပးနိုင္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသရာမွာ မိမိအသက္ကိုေတာင္ မငဲ့ကြက္ဘဲ၊ အသိဥာဏ္အေမွာင္ဖံုးေနတဲ့ အမဲေရာင္အင္အားစုေတြရဲ့ ဆဲဆိုၿခိမ္းေျခာက္မွဳ့ေတြကို ဂရုမထားဘဲလူနည္းစုဘာသာျခားျဖစ္ေနေပမဲ့ ျပတ္သားစြာတစိုက္မတ္မတ္ ေရးသားေျပာဆိုတိုက္တြန္း၀ံ့တဲ့ နိုင္ငံေရးသတၱိနဲ ့ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး မွန္ကန္တဲ့နိုင္ငံေရးအျမင္၊ နိုင္ငံေရးသတၱိနဲ ့ျပတ္သားတဲ့ရပ္တည္ခ်က္ရွိသူဆိုတာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (NLD) ထဲမွာေတာင္ မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္တို ့ၿပီးရင္ ဆရာဦးကိုနီဟာ အထင္ရွားဆံုးပါဘဲ။

အာဏာကိုလက္မလႊတ္ခ်င္တဲ့အခြင့္ထူးဆက္ခံလိုသူေတြက သူတို ့ရဲ့ မတရားသိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အာဏာပုလႅင္ကို လာလွဳပ္သူေတြ၊ မတရားမွဳ့ကိုဆန္ ့က်င္သူေတြကို အေတြးအျမင္အားနည္းၿပီး လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲျပင္းထန္တဲ့ ျပည္သူတခ်ိဳ့နဲ ့ဘာသာေရးမွိဳင္းတိုက္ၿပီး ေသြးခြဲမုန္းတီးေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနဲ ့လူ ့အခြင့္အေရးဟာ ဗုဒၶဘာသာကို အကာအကြယ္မျပဳနိုင္သေယာင္ အေတြးအေခၚ အဆိပ္ခပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တခ်ိဳ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးကိုနီရဲ့နိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ေျပာၾကားခ်က္ေတြအေပၚ အမွန္အတိုင္းမျမင္နိုင္ဘဲ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒတို ့၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတို ့၊ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္လိမ့္မယ္တို ့စတဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္းမဆီေလ်ွာ္တဲ့သည္းေျခၾကိဳက္စကားလံုးေတြနဲ ့လမ္းမွားကိုပို ့ခဲ့ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေအာက္မွာ လူမ်ိဳးတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတိုင္းဟာ မ်ွမ်ွတတနဲ ့တရားဥပေဒနဲ ့အညီ အကာအကြယ္အေစာင့္အေရွာက္ ေတြရလို ့နိုင္ငံသားတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွည္တြဲေနထိုင္လို ့သဟဇာတက်က် ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနနိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာမဆို အျဖဴေရာင္အင္အားစုနဲ႔ အမဲေရာင္အင္အားစုေတြဆိုတာ ထာဝစဥ္ ဒြန္တြဲတည္ရွိေလ့ရွိပါတယ္။ အေျခခံသဘာဝအားျဖင့္ေတာ့ အျဖဴေရာင္အင္အားစုေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာဆိုတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕အသိဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ့ကို စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းေတြနဲ ့သိမ္းပိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ အမဲေရာင္အင္အားစုေတြကေတာ့ အာဏာႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္ထူးခံခြင့္၊ ဗိုလ္က်ပိုင္ခြင့္ေတြရယူပိုင္ဆိုင္ဖို႔ မိုက္မဲရမ္းကားၿပီး လက္နက္အားကိုးနဲ ့ေသာ္၄င္း၊ အၾကမ္းဖက္၍ေသာ္၄င္း အရယူေလ့ရွိၾကပါတယ္။

NLD ရဲ႕ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးကိုနီ ကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တာဟာ အျပင္ဘန္းကၾကည့္ရင္ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈ့ေၾကာင့္ အမုန္းတရားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာလို႔ ျမင္ရေပမဲ့ အဲ့ဒီလူမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္အပ်က္ရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရဟာ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္အိမ္မက္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္ႀကီးကို ဖ်က္ဆီး၂လိုတဲ့ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုးက ျမစ္ဖ်ားခံလာတာျဖစ္တယ္။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ... ဒီလူသတ္မႈ့ဟာ ... ျပည္သူလုထုရဲ႕ဆႏၵကို ႏွိပ္ကြပ္သတ္ျဖတ္လိုရင္းသာျဖစ္တယ္။ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေဖၚေဆာင္မေပးႏိုင္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္လံုးကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ဥပေဒပညာရႈ့ေထာင့္ကေန ျပည္သူေတြကိုယ္စား တစိုက္မတ္မတ္ေျပာလာခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနႀကီးဦးကိုနီကို သတ္ျဖတ္တာဟာ မိဘျပည္သူအမ်ားစုရဲ့ဆႏၵကို ဆန္ ့က်င္ေျခဖ်က္ဖို ့အားထုတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။

အာရုဏ္ဦးနဲ႔ေရာင္နီကိုႀကိဳႏိုင္ဖို႔ ၾကယ္ေတြေႂကြရတတ္တယ္ဆိုေပမဲ့ ဒီတခါေႂကြတဲ့ၾကယ္ႀကီးကိုေတာ့ ႏွေျမာတသမိပါတယ္။ ဆရာဦးကိုနီဟာ ဆရာႀကီးဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္တို႔လို ရွားပါးတံါ ထူးျခားလမ္းျပၾကယ္ႀကီးတလံုးမို႔လို႔ပါ။

ဘာသာျခားဆိုေပမဲ့ ပညာ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ၊ ႏိုင္ငံေရးသတၱိ၊ အမွန္တရားျမတ္ႏိုးမႈ့၊ ရိုးသာေျဖာင့္မတ္မွဳ႕၊ ဗဟုသုတ၊ စကားေျပာစြမ္းရည္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရံုမက ႏိုင္ငံေရးသစၥာနဲ႔ရပ္တည္ခ်က္မွန္တယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ မရတတ္တဲ့လူမ်ိဳးဆိုေတာ့ႏိုင္ငံအတြက္ ႏွေျမာဝမ္းနည္းမိတယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုနဲ႔ စုစည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖို႔နဲ႔ ဒုႆီလႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို အျမစ္လွန္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ရွိေနယံုနဲ႔မလံုေလာက္ဖူး အသိဥာဏ္ဦးစီးၿပီး၊လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးအစြန္းမေရာက္တဲ့၊ ကိုယ္က်င့္သီလအားေကာင္းတဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးသတၱိႀကီးႀကီးရွိတဲ့ဆရာဦးကိုနီတို ့လို ျပည္သူေတြမ်ားမ်ားစားစားရွိဖို႔လိုတာမို ့သစၥာျဖဴပန္းေတြတပြင့္ေၾကြရင္ အပြင့္တကုေဋေ၀လာပါလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီလမ္းျပၾကယ္သို႔ ဦးညႊတ္အေလးျပဳပါ၏။
ဆရာဦးကိုနီ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘံုဘဝမွာ အနားယူႏိုင္ပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္
(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္[full-post]


ေရွ႕ေနဦးကိုနီနဲ႔ အငွားယာဥ္ေမာင္းဆရာ ဦးေန၀င္းတို႔ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံရမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္မွာ ေသနတ္သမား ၾကည္လင္းရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ၊ အရင္ကသိကၽြမ္းခဲ့ဖူးသူေတြကို မီဒီယာေတြမွာ ေမးျမန္းေရးသားေနတာေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ျပရာမွာ ကာယကံရွင္ေတြေရာ၊ သတင္းေရးသားသူေတြပါ အသက္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္တယ္လို႔ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာလည္း ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေ၀ဖန္ေရးသားေနတာေတြရွိေနေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉)ရက္ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ေသနတ္သမားၾကည္လင္းရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ၊ သူေနထိုင္ခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ စိုင္းလ်ားရြာက ေဒသခံေတြ၊ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ခင္ တည္းခိုသြားတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ေတြ၊ ေထာင္ထဲမွာရွိခဲ့စဥ္တုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈတစ္ခု ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရဖူးတယ္လို႔ ၾကည္လင္းနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးတဲ့ အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈေတြ စတာေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Ctedit - 5 plus news

ကိုေအာင္စိုး (ဓာတ္ပံု - Myanmar Now)

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ ျမင့္ေဆြဆုိၿပီး ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနတဲ့ပုံက လူသတ္ဖို႔လာခုိင္းတဲ့ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ျဖစ္တယ္ – ကိုေအာင္စုိး
ဒီဗီြဘီ
ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ အက်ႌအဝါဝတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ တြဲ႐ုိက္ထားတဲ့ ျမင့္ေဆြ ဆိုသူဟာ လူသတ္ေပးဖို႔ လာခိုင္းတဲ့ ေအာင္၀င္းေဇာ္ ျဖစ္တယ္လို႔ အငွားခံရသူ ကိုေအာင္စိုးက ဒီေန႔ပဲ ရဲကို ေျပာျပလိုက္ပါၿပီ။

ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ကိုေအာင္စိုးကို ေခၚယူၿပီး လူသတ္ဖို႔ လာခိုင္းသူဟာ ဒီလူ ဟုတ္ မဟုတ္ ေမးျမန္းတာျဖစ္ၿပီး သူက အတည္ျပဳေပးလိုက္တယ္လို႔ ကိုေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။
“ရဲက အဲဒီဓာတ္ပံုရတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ အဲဒါ ကိုေဆြ၀င္းတို႔က ဒီေကာင့္ အေကာင့္ကို ဟက္ လိုက္တာ၊ ဟက္ လိုက္တာမွာ အဲဒီ ဓာတ္ပံု ထြက္လာတာ။ ပံုရလာေတာ့ အဲဒါ ေအာင္၀င္းေဇာ္ပဲလို႔ က်ေနာ္ အတည္ျပဳ ေပးလိုက္တာ။”
ေအာင္၀င္းေဇာ္ဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၆လပိုင္း ရက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ကိုေအာင္စိုးေနထိုင္တဲ့ အင္းစိန္ကို ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံတမန္တေယာက္ကို သတ္ေပးရမယ္ ဆိုၿပီး ေငြေၾကးနဲ႔ လာငွားတာျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ မႏၱေလး၊ အိုးဘိုေထာင္ထဲမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ကိုေအာင္စိုးဟာ သေဘာထားတင္းမာသူျဖစ္လို႔ လာငွားပံုရတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာပါတယ္။
ကိုေအာင္စိုးကို ဒီဗီြဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ေမး – ကိုေအာင္စိုးေရ… က်ေနာ္တို႔ ဒီဗီြဘီသတင္းဌာနကပါ။
ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့ ေျပာပါခင္ဗ်ာ။
ေမး – ကိုေအာင္စိုးကို ဒီေန႔ ရဲခ်ဳပ္က ေခၚေတြ႔တယ္ ၾကားလို႔ပါ ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ – ရဲခ်ဳပ္မဟုတ္ဘူး။ ရန္ကုန္တုိင္း ရဲမႉးခ်ဳပ္ပါ။
ေမး – ဘယ္သူလဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ – ကိုဝင္းႏိုင္ပါ။
ေမး – ဟုတ္ကဲ့။ ကိုေအာင္စိုးကို သူက အဓိက ဘာေမးတာလဲ။
ေျဖ – သူတို႔က က်ေနာ့္ကို ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးဗ်။ အကူအညီ ေခၚေတာင္းတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းတာပါ။
ေမး – ဘာေတြ ေမးလဲဗ်။
ေျဖ – လက္ရွိျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ အတည္ျပဳေပးရတာေလးေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ့္ကို သိသေလာက္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ ေမးတဲ့အခါ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးရတာပါ။ ဒါပါပဲ။ စာထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပါပဲ။
ေမး – ကိုေဆြဝင္းကို ေျပာျပထားတာေတြ ျပန္ေမးတာေပါ့။
ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့။ ကာယကံရွင္ကို အတည္ျပဳတဲ့သေဘာမ်ဳိးေပါ့ ေမးတာ။
ေမး – ကိုေအာင္စိုး နည္းနည္းေျပာျပေပးပါလား ခင္ဗ်။ အဲဒီလူက ကိုေအာင္စိုးက လာ ကမ္းလွမ္းတာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ကလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ကို နည္းနည္းေျပာျပေပးပါလား။
ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့။ က်ေနာ့္ကို လာကမ္းလွမ္းစဥ္တုန္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၆ လပိုင္း ၂၀ ရက္ ဝန္းက်င္ေလာက္ကဗ်။
ေမး – ဘယ္သူက လာကမ္းလွမ္းတာလဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ – ဘက ေခၚ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ေပါ့ေနာ္။ အခု ျမင့္ေဆြလို႔ လိုင္းေပၚမွာ ပံုတက္ေနတဲ့လူေပါ့။ သူက လာကမ္းလွမ္းတာ။  က်ေနာ္ကေတာ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ႔လို႔ ဖုန္းလွမ္းဆက္တယ္လို႔ ထင္တာ။ မဟုတ္ဘူးဗ်။ သူက က်ေနာ့္ေနရာကို လိုက္လာတာ။ လိုက္လာတဲ့အေၾကာင္းကလည္း အရင္တုန္းက မႏၲေလးေထာင္မွာ ေနခဲ့တုန္းက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ စကားေျပာဆို ဆက္ဆံဖူးတယ္ေလ။ သူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေယာက္လမ္းမွာ ေနတယ္။ က်ေနာ္က အင္းစိန္၊ —-လမ္းမွာ ေနတယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ေျပာခဲ့ဖူးေတာ့ အဲဒီစကားလံုးနဲ႔ သူက လိုက္လာတာ။ ေနာက္တခုက သူ က်ေနာ့္ကို ဒီလို ငွားရမ္းတယ္ဆိုတာ ေထာင္ထဲမွာေနတုန္းက က်ေနာ္က သေဘာထားတင္းမာတယ္ေလ။ တင္းမာတယ္ဆိုတာက အာဏာပိုင္အေပၚရယ္၊ အက်ဥ္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြအေပၚရယ္ က်ေနာ္က တင္းမာတယ္။ အာဏာပိုင္ကို ကြၽန္မခံဘူး။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ့္ကို သံုးလို႔ရမယ္ထင္ၿပီးေတာ့ လာငွားတာပါ။ ဦးကိုနီကို သတ္ဖို႔ရယ္လုိ႔ လာငွားတာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္တေယာက္ကို သတ္ေပးရမယ္။ လက္ရွိ သိန္း ၃၀၀ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ယူမလား။ ေလာေလာဆယ္ ခင္ဗ်ား ေသနတ္နဲ႔ ေဝးေနေတာ့ ေသနတ္ပစ္ ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ ေတာထဲကို လိုက္ခဲ့ရမယ္။ ဒီေကဘီေအကို ေခၚသြားမယ္။ ဒါ သူ ေျပာတဲ့စကားေနာ္။ ေသနတ္ပစ္ေလ့က်င့္ၿပီး ျပန္လာရမယ္။ အလုပ္လုပ္ၿပီးလို႔ၿပီးရင္ တခါ က်ေနာ့္ကို ေတာထဲကို ျပန္ေခၚသြားမယ္။ အဲဒီမွာ ခဏေအာင္းေနရမယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ သူတုိ႔ အစားထိုးတေယာက္ကို ထိုးေကြၽးလိုက္မယ္။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ လက္မခံခဲ့ဘူး။
ေမး – လက္မခံေတာ့ ေနာက္ သူ လာၿပီး ထပ္ဆက္သြယ္ေသးလားခင္ဗ်။
ေျဖ – ေနာက္ထပ္ က်ေနာ့္ကို ၃ ႀကိမ္ေလာက္ ဖုန္းဆက္ပါတယ္။ က်ေနာ္က လက္မခံခ်င္တဲ့ အမူအရာမ်ဳိး အျပဳအမူမ်ဳိး ရွိလာတာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ က်ေနာ့္ကို မဆက္သြယ္ေတာ့ပါဘူး။
ေမး – အဲေတာ့ ဒီေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းရဲကို ကိုေအာင္စိုး အဲဒါေတြ ေျပာျပခဲ့တာေပါ့။
ေျဖ – အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြ က်ေနာ္အေသးစိတ္ အကုန္လံုး ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ေမး – အဲေတာ့ အဲဒီလူက နဂိုတုန္းက ကိုေအာင္စိုးတို႔နဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ရွိတုန္းကေရာ သူကဘာလုပ္လဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ – က်ေနာ္သိသေလာက္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေပါ့ေနာ္။ သူက ဟိုးအရင္ ကတည္းက တပ္မေတာ္က အရာရွိတေယာက္လို႔ ၂ ပြင့္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မိန္းမ ကိစၥနဲ႔ ေထာင္က်ဖူးတယ္ေျပာပါတယ္။ အဲဒါ ပထမအႀကိမ္။ က်န္တဲ့ဒုတိယအႀကိမ္ကေတာ့  ဘုရားခိုးမႈနဲ႔ ေထာင္က်တယ္။
ေမး – သူ႔စ႐ိုက္လကၡဏာက ဘယ္လိုရွိလဲ ေထာင္ထဲမွာ ေတြ႔ခဲ့တုန္းက။
ေျဖ – သူ႔ရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာက သူကအရပ္ ၆ ေပခန္႔ရွိတယ္။ ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်ဳိတယ္။ ႏႈတ္ခ်ဳိတယ္ ။ အတြင္းေကာက္တယ္။ ေငြရရင္ ဘာမဆို လုပ္မယ့္ လူမ်ဳိးပါပဲ။
ေမး – အခုကိုေအာင္စိုးကို လာကမ္းလွမ္းတာက သူ႔ကိုေနာက္ကြယ္က ကမ္းလွမ္းတာက သူကိုယ္တိုင္ကပဲ လာကမ္းလွမ္းတာလား၊  ကိုေအာင္စိုး ဘယ္လိုခန္႔မွန္းမိလဲ။
ေျဖ – သူ႔ေနာက္ကြယ္မွာ က်ေန္ာတို႔ မသိႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔တခုရွိကို ရွိႏိုင္တယ္။ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ ဘာမွ မေျပာဘူး။ ဘာအဖြဲ႔အစည္းဆိုတာလည္း မေျပာဘူး။
ေမး – အဲေတာ့ ကိုေအာင္စိုး အခုလို မီဒီယာကို ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္းေျပာတယ္၊ အခုရဲေတြကိုလည္း သြားေျပာေတာ့ ကိုေအာင္စိုး လံုၿခံဳေရးအတြက္္ မစိုးရိမ္ဘူးလား။
ေျဖ – က်ေနာ့္လံုၿခံဳေရးလား၊ က်ေနာ့္ လံုၿခံဳေရးကေတာ့ ေဟာင္းေလာင္းပါပဲဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း မေၾကာက္ပါဘူး။ မေၾကာက္ပါဘူးဆိုတာက က်ေနာ့္ကို ဘယ္သူက ဘာလာလုပ္မွာလဲ။ က်ေနာ့္လာ ပစ္မွာလား၊ ဓားနဲ႔လာခုတ္မွာလား၊ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ခုခံကာကြယ္ တိုက္ခိုက္ရမွာ ဒါပါပဲ။ ဘယ္သူမွမွ မရွိတာ။ က်ေနာ္တို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ပဲ ရွိတာ။
ေမး – ဟုတ္ကဲ့။ ကိုေအာင္စိုး အခုရဲနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ေရာ ရဲေတြက သူတို႔လံုၿခံဳေရးယူေပးမယ္တို႔ ဘာတို႔ မေျပာဘူးလားခင္ဗ်။
ေျဖ – အဲဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ စကားမေျပာျဖစ္ၾကပါဘူး။
ေမး – ေျပာကို မေျပာျဖစ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ခုနက ကိုေအာင္စိုး ေျပာတဲ့ ဗိုလ္ျပဳတ္အေၾကာင္းပဲ အဓိက ထားၿပီးေျပာခဲ့တာေပါ့။
ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့ အဓိက က်ေနာ္အဲဒါကိုအတည္ျပဳခ်င္တာ။ ဆိုလိုတဲ့သေဘာက လိုင္းေပၚမွာေတြ႔ေနတဲ့ ျမင့္ေဆြ ဆိုတာ ျမင့္ေဆြမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ ေအာင္၀င္းေဇာ္(ေခၚ) ဘကန္႔ပဲ။ ဘယ္နာမည္က အစစ္အမွန္လဲဆိုတာ က်ေနာ္မသိဘူး။ ေထာင္ထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေခၚတာ ဘကန္႔(ေခၚ) ေအာင္၀င္းေဇာ္ပဲ။ အခု ပံုမွာတက္ေနတာ ျမင့္ေဆြ လို႔ေျပာတယ္။
ေမး – လူပံုစံက တူလား။ အခုရဲက ဓာတ္ပံုေတြဘာေတြ ရထားတယ္ေျပာတယ္။ တူလား။
ေျဖ – အဲဒါ ရဲက ဓာတ္ပံုရတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ အဲဒါက ကိုေဆြ၀င္းတို႔ ဒီေကာင့္အေကာင့္ကို ဟက္လိုက္တာ။ ဟက္လိုက္တာ ဓာတ္ပံုထြက္လာတာ။ အခ်ိန္မီေလး ဟက္လိုက္တာ။ ဒီကလည္း ဟက္ၿပီးေရာ ဒီေကာင္ ဖ်က္လိုက္တာ။ ပံုရလာေတာ့ အဲဒီပံုကို ေအာင္၀င္းေဇာ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္ အတည္ျပဳေပးလိုက္တာ။
ေမး – ကိုေအာင္စိုး အတည္ျပဳေပးလိုက္ႏိုင္ၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒီလူဟာ ျမင့္ေဆြမဟုတ္ဘူး အဲဒီဗိုလ္ျပဳတ္ ေအာင္၀င္းေဇာ္ဆိုတာ အတည္ျပဳလိုက္ႏိုင္ၿပီေပါ့ေနာ္။
ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့။
ေမး – ကိုေအာင္စိုး အခုလိုထြက္ၿပီးေတာ့ ေျပာတာ အဓိကက ဘာျဖစ္ေစခ်င္တာလဲ။ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေစခ်င္လို႔လား။
ေျဖ – ဟာ ခင္ဗ်ား ဒီေကာင္ေတြလုပ္တဲ့ ပံုစံက တိုင္းျပည္ကို တစစီျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတာပဲ။ ဒါ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ရႈပ္ယွက္ခတ္သြားေအာင္ လုပ္တာပဲ။ တစစီျဖစ္သြားေအာင္လုပ္တာ အဲဒါကို က်ေနာ္လက္မခံဘူး။ ႏိုင္ငံက အခုမွ စည္ပင္ဖြံ႔ၿဖိဳးကာစေလး၊ စၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ႀကံကာရွိေသးတယ္ ဒီေကာင္ေတြ ဒါဖ်က္ဆီးပစ္တာ က်ေနာ္ဒါ လံုး၀လက္မခံဘူး။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္က တခ်ိန္တုန္းက ဒုစ႐ိုက္ေလာကသား ျဖစ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ဒုစ႐ိုက္ေလာကသား စစ္စစ္မဟုတ္ဘူး။ မေကာင္းမႈကို လုပ္မယ့္သာ လုပ္ခဲ့ဖူးတာ။ က်ေနာ္က မေကာင္းမႈကို သိပ္ႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ လက္မခံဘူး။
ေမး – ကိုေအာင္စိုး အခုလက္ရွိဘာလုပ္ေနလဲ။
ေျဖ – က်ေနာ္လက္ရွိ ဆံပင္ညႇပ္စားေနပါတယ္။
DVB TV News

ေရွ႕ေနဦးကိုနီ
ေရွ႕ေနဦးကိုနီ

လက္ရွိ အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ အမ်ား ျပည္သူျမင္ကြင္းမွာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားမွ်တမႈမရွာႏိုင္ရင္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ လက္ရွိ NLD အစိုးရရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြ အမ်ားျပည္သူၾကား က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေပၚထြက္လာေနတာပါ။ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရတာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ၄ေျမာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အာဏာပိုင္ေတြဘက္က တိက်တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရွိတဲ့အေပၚ အမႈမွန္ ေပၚ ေပါက္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားစုက ေထာက္ျပေနၾကတာပါ။သတင္း အျပည့္အစံု ကိုေတာ့ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ မျမင့္ျမင့္ခိုင္က တင္ျပထားပါတယ္။

လက္ရွိ အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ဥပေဒအႀကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ လူျမင္ကြင္းမွာ လုပ္ႀကံခံရၿပီး ေသဆံုးတာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ၄ရက္ ေျမာက္ရွိသြားပါၿပီ။ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က အခုခ်ိန္ထိ တိက်ေရရာတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္တာမရွိတာေၾကာင့္ အမႈမွန္ မေပၚေပါက္မွာကို အမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။

ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွန္တရားကို ျပည္သူေတြ သိခြင့္မရဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္ရွိ NLD အစိုးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဥပေဒပညာရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

“ေသခ်ာတာတခုေတာ့ ရွိတယ္။ အမႈမွန္မဟုတ္ဘူးလို႔ ျပည္သူေတြမယံုၾကည္တဲ့ေန႔မွာ တပ္မေတာ္အတြက္လည္းမေကာင္းဘူး၊ လက္ရွိအစိုးရ အတြက္လည္းမေကာင္းဘူး၊ NLD အတြက္လည္းမေကာင္းဘူး၊ ဒါေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ အဲဒီေတာ့ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားသင့္တယ္။ ဒါဆရာေျပာခ်င္တယ္ အဲလိုေပၚေပါက္ဖို႔လည္း ဆရာတို႔ ဆႏၵရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ သြားေနတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ အေနအထားေတြအရေတာ့ ဘုရားခိုးဂိုဏ္းနဲ႔ အဆံုးသတ္လိုက္မွာကို အင္မတန္စိုးရိမ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားခိုးဂိုဏ္းအဆင့္နဲ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး အဲလိုဆရာယူဆတယ္ေလ။”

ျမန္မာျပည္ဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ကင္းကြာခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္းက ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ အပါအဝင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရဲအရာရွိေဟာင္း မိသားစုတစုလံုး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ေလးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈလို အမႈေတြ ကိုေတာင္ အခုခ်ိန္ထိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိတာမို႔ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈမွာလည္း အမႈမွန္ ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ျခင္းရွိပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရဲစစ္ေဆးခ်က္ေတြ အင္တာနက္ေပၚ ေပါက္ ၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အေပၚ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြဟာ အားရစရာ မရွိသလို အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးဟာ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အဓိကမွာ တာဝန္ရွိတယ္ လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္သာသနာေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွူး ဦးဝဏၰေရႊက ေျပာပါတယ္။

“အခုလက္ေတြ႔အေနနဲ႔ ရလဒ္ေတြကရေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြမွာ စာရြက္စာတန္းေတြေပါက္ထြက္လာတယ္။ ေနာက္တခါ ဒီေလာက္ စာရြက္စာတန္းေတြေပါက္ထြက္လာတဲ့အေျခအေန ေရာက္တဲ့အေျခအေနမွာလည္း ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ရွင္းလင္းတဲ့ဟာမ်ိဳးကိုလည္း အားရစရာမရွိဘူး။ ဆရာဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရတဲ့ျဖစ္စဥ္ကို အခု အမွန္တရားေပၚဖို႔ ကိစၥမွာ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ေျပာတာထက္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ တိတိက်က်ေျပာရင္ေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဦိးကိုနီရဲ႕ျဖစ္စဥ္ကို အမွန္တရားအတိုင္း ေပၚထြက္လာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ တိတိက်က် နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။”

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီဟာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အတက္ၾကြဆံုးသူ တဦး ျဖစ္ခဲ့သလို လုပ္ႀကံခံရၿပီး မေသဆံုးခင္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွာေတာင္ NLD လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲကတိတခုျဖစ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ တိုက္ တြန္းခဲ့ပါေသးတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေတာ့ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံ ခံရမႈဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ တနည္းတဖံု ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္သလို ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ ေပါ့ဆမႈကို သတိျပဳမိေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔က ဒီသတင္းၾကားတာနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကိုနီလိုလူမ်ဳိးဟာ ပုဂၢဳိလ္ ေရးအရ ဒီလိုျဖစ္စရာအေၾကာင္း က်ေနာ္လံုး၀မေတြ႔ဘူး။သိလို႔ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး သူ႔ကို ပုဂၢဳိလ္ အရသိတယ္၊ သူလိုက္ေနတဲ့ အမႈေတြကိစၥေတြလည္း က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ လိုက္ေနတာဆိုေတာ့ က်ေန္ာတို႔သိတယ္။ ဒီလိုအသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေလာက္တဲ့ ျဖစ္ေလာက္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ အဲဒါဆိုရင္ ကိုနီဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုတာ ျပန္ဆက္ၿပီးစဥ္းစားရမယ္၊ ဆက္ၿပီးစဥ္းစားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးက တနည္းမဟုတ္တနည္း ႏြယ္ေနမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။”

အစိုးရအေနနဲ႔ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာလာသူက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီရဲ႕ သမီးျဖစ္သူ မေအးသီခိုင္ပါ။

“အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ က်မတို႔က ဘာကိုမွ ေျပာလို႔မရေသးဘူးလို႔ထင္တာပဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔က Crime Investigator လည္းမဟုတ္ဘူးေလ၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြက အေကာင္းဆံုးလုပ္မယ္လုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔ကေတာ့ ဒီလူ႔ကို သံသယ ရွိပါတယ္ဆိုၿပီး မေျပာလိုပါဘူး ေျပာခြင့္လည္းမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။”

လူအမ်ားေရွ႕မွာ ဦးကိုနီကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ဦးၾကည္လင္းဆိုသူကိုေတာ့ လက္ရွိမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဒီလုပ္ႀကံမႈေနာက္ကြယ္က ကြင္းဆက္တရားခံလို႔ သံသယရွိသူေတြကို ေခၚယူ စစ္ ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာဆိုထားေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ သတင္းတိတိက်က် ထုတ္ျပန္ ေပးတာမရွိေသးပါဘူး။
VOA Burmese News

ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား (Citizen Journalist)
ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား (Citizen Journalist)
တရုတ္ႏိုင္ငံက လက္မခံဘဲ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံရတဲ့ ကခ်င္စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ေလာက္ဟာ အခုအခါမွာ မဂါယန္အနီးက စခန္းတခုမွာ ခိုလႈံေနၾကၿပီး ရာသီဥတုျပင္းထန္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရသလို စားနပ္ရိကၡာလည္း ျပတ္လပ္မယ္အေျခအေနရိွေနေၾကာင္း ဒုကၡသည္အေရးကူညီသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ စစ္ေရွာင္စခန္းက ကေလးငယ္ေတြရဲ့ ပညာသင္ၾကားေရးဟာလည္း ရပ္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီအုိေအျမန္မာပိုင္းရဲ့သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက တရုတ္ျပည္ဘက္ကိုတိမ္းေရွာင္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ IDP ေတြဟာ တရုတ္အာဏာပုိင္ေတြက လက္မခံခဲ့တဲ့ေနာက္ အခုအခါမွာ မဂါယန္နဲ႔ ပါေဂ်ာင္အၾကားက ရွအစ္ယန္ စခန္းမွာ ခိုလႈံေနၾကပါတယ္။

လက္ရိွ စစ္ေရွာင္ျပည္သူေတြရဲ့အေျခအေနကို သူတုိ႔ကို ကူညီေပးေနတဲ့စုေပါင္းအဖဲြ႔က ေျပာခြင့္ရသူ ကိုဂြန္ရွာေအာင္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“အမ်ားစုက ရွအစ္ယန္လို႔ေခၚတဲ့ေနရာကို ေရာက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရကေတာ့ ၁၈၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ေ၇ာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီမွာ ယာယီတဲေတြထိုးၿပီးမွ ခိုလံုေနတာျဖစ္ပါတယ္။”

စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္တခ်ိဳ႔ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္က မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ ရိွရာကို သြားေရာက္ခုိလႈံတာရိွသလို တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ျမစ္ၾကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔ေတြမွာရိွတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကို ခိုလႈံေနတာလည္းရိွေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ရွအစ္ျပန္စခန္းမွာရိွတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ျပင္းထန္တဲ့ အေအးဒဏ္ကို ခံစားေနရၿပီး စားနပ္ရိကၡာအတြက္လည္း စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ေဆာင္းတြင္းကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီေနရာေဒသဟာ အင္မတန္မွ ေအးတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအေနအထားမွာက်ေတာ့ ယာယီတဲထိုးၿပီးမွ ေနေနရတဲ့အေနအထားဆိုေတာ့ ဒီ IDP ေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ္ေတာ္ စိုးရိမ္စရာလိုတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဖ်ားတာနာတာမ်ားတဲ့အေနအထားမွာ ရွိတယ္၊ တဖက္မွာလည္း သူတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာေတြကလည္း ျပတ္လက္လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဲဒါလည္းစိုးရိမ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြလည္း အတန္းတင္ စာေမးပြဲနီးလာတဲ့အခါမွာ ဒီလိုေက်ာင္းလည္း မဆက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒီအပိုင္းမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ စိုးရိမ္ေနတဲ့အပိုင္းေတြရွိပါတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့လကုန္ပိုင္းကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္က ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြက ေစာင္နဲ႔ အေႏြးထည္ေတြ၊ အမိုးအကာေတြ လႈဒါန္းခဲ့ေပမဲ့ ေလာက္ငမႈမရိွေၾကာင္း သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ရွအစ္ယန္စခန္းကိုေရာက္ရိွေနသူေတြဟာ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားတဲ့ ဂီဒြန္နဲ႔ လုိင္ေဖာင္စခန္းအနီးတုိက္ပဲြေတြေၾကာင့္ ဇိုင္းေအာင္နဲ႔ ေခါင္ေရွာင္ IDPစခန္းေတြက တိမ္းေရွာင္လာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစခန္းေတြမွာ လက္နက္ၾကီးက်ည္ေတြက်ေရာက္တာေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္ကို တိမ္းေရွာင္ခဲ့ေပမဲ့ တရုတ္အစိုးရက အ၀င္မခံတာေၾကာင့္ လက္ရိွ ရွအစ္ယန္စခန္းကို ခုိလႈံေနထုိင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရက္ပုိင္းေတြအတြင္းမွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ တိုက္ပဲြေတြအတန္ငယ္ၿငိမ္သက္ေနသလို အစိုးရနဲ႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ KIO အၾကားမွာ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းလာတာေတြ ရိွေနပါတယ္။

အစုိးရဖက္က ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ့္ အလားအလာကိုေတာ့ KIO ရဲ့ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဒု ဗုိလ္မႈးၾကီး ေနာ္ဘူက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေတြ႔ဆံုဖို႔ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေတြ႔ဆံုလိုရင္ေတာ့ ေတြ႔ဆံုလို႔ရပါတယ္ ၊ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းၾကားတဲ့စာျဖစ္ပါတယ္။ KIO ဘက္ကလည္း သီးသန္႔ေတြ႔ဖို႔အစီအစဥ္ကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္မရွိေသးဘူး။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ UNFC အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္တဲ့အတြက္ UNFCေဆြးေႏြးမႈအတိုင္းပဲ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ DPN ရဲ႕လမ္းေၾကာင္းေပါ့ အဲဒါနဲ႔ ပဲ က်ေနာ္တို႔ သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား KIO နဲ႔ပဲ သီးသန္႔ေတြ႔လာဖို႔ ကိစၥေတြရွိရင္ေတာ့ ဒါကေတြ႔ဖို႔ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ေတြ႔ဖို႔ အစီအစဥ္ကေတာ့ မရွိပါဘူး။”

KIO အဖဲြ႔ဟာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွာ ပါ၀င္ၿပီး UNFCက ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ DPN ေခၚ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႔က အစိုးရရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လကုန္ပိုင္းကလည္း DPN အဖဲြ႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ေပမဲ့ ေတြ႔ဆံုႏိုင္တာေတာ့ မရိွပါဘူး။

ဒီလကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္လည္က်င္းပဖုိ႔ ရိွေနၿပီး NCA လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ အဖဲြ႔ေတြ ထဲက ဘယ္အဖဲြ႔ေတြကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ဘယ္အဖဲြ႔ေတြ တက္ေရာက္မယ္ဆုိတာေတာ့ တိတိက်က် မသိေသးပါဘူး။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသဖက္မွာေတာ့ တအာင္း-ပေလာင္တပ္၊ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ၾကားမွာေတာ့ ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ တုိက္ပဲြေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ရိွပါတယ္။
VOA Burmese News


တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ စ်ာပနာအခမ္းအနား
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ စ်ာပနာအခမ္းအနား
အာဏာရ NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပးလည္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူေလးစားတဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ ကို အျမန္ဆံုး စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရခိုင္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ကိုဖီအာနန္က ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး အေထာက္အကူျပဳဖို႔ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ကို ခြင့္ျပဳဖို႔ HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ႀကီးအပါအ၀င္ ျမန္မာဥပေဒပညာရွင္အဖဲြ႔ေတြက လည္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေသနတ္သမားရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအခ်က္အလက္ေတြ အျပင္ဘက္ကို ေပါက္ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ရဲအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အမႈကိုင္တြယ္ပံုကို ျပည္သူအမ်ား သံသယျဖစ္လာေစေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

စံုစမ္းေမးျမန္းထားတဲ့ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုကို ဆက္ၿပီးေျပာျပမွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြေန႔က ရန္ကုန္မဂၤလာဒံုေလဆိပ္မွာ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကို ေသနတ္နဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈနဲ႔ ေသနတ္သမားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းပါ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ကို သူ႔အေနနဲ႔ ျပင္းထန္စြာရွဳံခ်ေၾကာင္း ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒီသတင္းကိုၾကားခဲ့ခ်ိန္မွာ သူ႔အေနနဲ႔ တုန္လွဳပ္ခဲ့ၿပီး ၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ကိုဖီအာနန္ကေျပာပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္း တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ မတူကဲြျပားမႈေတြ ဘယ္လိုပဲရွိရွိ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၿပီး သည္းခံမွသာ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ကိုဖီအာနန္က သူရဲ႕ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အခုလို ဆိုး၀ါးလွတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူေဆာင္ၾကဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ကိုဖီအာနန္က ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ လုပ္ႀကံသူ ေသနတ္သမား ဦးၾကည္လင္းရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ ျပန္႔ႏွံခဲ့မႈအေပၚ အာဏာပိုင္ေတြဘက္ကို အမ်ားျပည္သူေတြက သံသယေတြ ပိုၿပီး ျဖစ္ေစေၾကာင္း နယူးေရာက္အေျခစိုက္ HRW လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕ရဲ႕ အာရွေရးရာတာ၀န္ခံ Brad Adams ကေျပာပါတယ္။

“အခုလိုမ်ဳိး ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈကို ရဲက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတဲ့အေပၚ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ မယံုၾကည္ဘူးဆိုတာကလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဆိုတာ စစ္တပ္ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာရွိေနလို႔ပါ။ စစ္တပ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သလို အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္သင့္တာက အမ်ားျပည္သူေလးစားတဲ့ သူေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပါ၀င္ၿပီး ရဲနဲ႔ ပတ္သက္မႈမရွိတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မ်ဳိးလိုအပ္ေနပါတယ္။”

ဒါအျပင္ ေသနတ္သမားဘက္က အလြယ္တကူ ၀န္ခံေျပာၾကားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ယံုၾကည္ရ ခက္ခဲေစတာေၾကာင့္ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကသာ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ေၾကာင္း Brad Adams ကဆိုပါတယ္။

အခုလို လူသတ္သမားၾကည္လင္းရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ အျပင္ကို ေပါက္ၾကားခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူးက အခုလို သံုးသပ္ပါတယ္။

“အျပင္ကိုေပါက္လာေအာင္ကို အာဏာပိုင္ေတြက တမင္လုပ္လိုက္တာ။ အဲဒီလို က်ေနာ္နားလည္တယ္။ အျပင္ကိုေပါက္လာျခင္းအားျဖင့္ တရားခံ ဦးၾကည္လင္းကို ခိုင္းတဲ့ တကယ့္လက္သည္တရားခံ အစစ္အမွန္မေပၚေအာင္ တမင္အကြက္ဆင္ၿပီးေတာ့ ဒီဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရတဲ့ကိစၥကို စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ျပည္သူေတြ လမ္းေၾကာင္းလဲြသြားေအာင္ တမင္လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို သံုးၿပီး လုပ္ႀကံတယ္လို႔ သံုးသပ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႕သတ္သြားတဲ့ ဦးၾကည္လင္းက သူ႔ကို ဘယ္သူသတ္ခိုင္းလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါက်ေနာ့ သူက အလြယ္တကူပဲ က်ေနာ္ကို လူတေယာက္က ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ကေန အြန္လိုင္းကေန ၾကည့္ ၿပီးေတာ့မွ ကားတစီးေပးပါ့မယ္ဆိုလို႔ သူက သြားသတ္ရပါတယ္ဆိုတာ ဟုတ္မွမဟုတ္တာ။ ဒါက ျဖစ္မွမျဖစ္ႏိုင္တာ။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး လမ္းလဲြေအာင္လို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက တမင္လုပ္ေနသလား။ လုပ္ေနတယ္လို႔လည္း က်ေနာ္ယူဆတယ္။”

ဒါအျပင္ က်န္ရစ္သူမိသားစုေတြအေနနဲ႔ အမႈမွန္ေပၚေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ဦးေအာင္ထူးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရတဲ့ ဦးကိုနီရဲ႕ မိသားစုကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက သူတို႔အေနနဲ႔ ေရွ႕ေနအသင္းႀကီးမ်ားရဲ႕ အကူအညီကို တရား၀င္ေတာင္းေစခ်င္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ေရွ႕ေနအသင္းႀကီးေတြကလည္း ဦးကိုနီရဲ႕ အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီမ်ဳိး အဖဲြ႕ဖဲြ႕ၿပီးေတာ့ အခု ရဲလက္ထဲမွာ အမႈကို စစ္ေဆးေနတဲ့ အေတာအတြင္းမွာပဲ ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ပညာရပ္နဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရတဲ့ မိသားစုက ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သံုးၿပီးေတာ့မွ ၀ိုင္း၀န္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေပးေစခ်င္ပါတယ္။”

ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာလည္း အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ လူသတ္သမားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ ႀကိဳးကိုင္လွဳပ္ရွားေနသူ အစစ္အမွန္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရအေနနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီကိုယူသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကေတာ့ လုပ္ႀကံသူ ေသနတ္သမား ဦၾကည္လင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က သံသယရွိသူတခ်ဳိ႕ကို မေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈမွာ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးကိုင္တြယ္ေနသလို ရလဒ္ေပၚေအာင္ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေပး ဖို႔ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူေတြကလည္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။
VOA Burmese News