02/11/17


(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ရက္)

“ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္”လို႔ အာေဘာင္အာရင္းသန္ သန္နဲ႔ ေျပာဆုိေနၾကခ်ိန္မွာ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ သတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံျခင္း ခံလုိက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ရက္သတၱပတ္ ၂ပတ္နီးပါး ရွိလာ ေတာ့မယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရဘက္က “သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” နဲ႔ “ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ထုတ္ျပန္ထားတာကလြဲၿပီး ေရေရရာရာ ဘာမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံု ပလံုစီ ထေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပလံုစီထေနတဲ့ ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံုရဲ႕ ေနာက္မွာ လက္သည္တရားခံအစစ္ေပၚ မွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ သံသယကလည္း ခုိင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ ဖဝါးေျခထပ္ ကပ္ပါလာေနပါတယ္။

ဦးကိုနီကို သတ္ျဖတ္တာဟာ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္အေပၚ ဘယ္သူ႔မွ အျငင္းမ ပြားၾကပါဘူး။ “ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ ဒီအခ်က္အေပၚ အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူၾက တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ “ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္လဲ/ တရားခံအစစ္ဘယ္သူလဲ” ဆိုတဲ့အခ်က္မွာေတာ့ သူတမ်ိဳး ငါတဖံုနဲ႔ ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံု ေပးေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံုထဲမွာ အျဖစ္မွန္နဲ႔နီးစပ္တဲ့ ထင္ေၾကးေတြပါသလို၊ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ထင္ေၾကးေတြ၊ လမ္း လႊဲတဲ့၊ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးတဲ့၊ တမင္ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ႀကံ၊ လီဆယ္၊ ဖန္တီးထားတဲ့ ဗရုတ္သုကၡ ထင္ေၾကးေတြလည္း အံုလိုက္ က်င္းလိုက္ ပါရွိေနပါတယ္။

ဦးကိုနီဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္မွာ ဒီခ်ဳပ္ပါ တီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပါတီဝင္အမွတ္က (၁၂/၄/၀၀၅၈၁) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မူဆလင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ ဆင္လို႔ မရႏုိင္၊ အေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲၿပီး အစားထုိးရမယ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆကို ခုိင္ခိုင္မာမာ စြဲကုိင္ထား သူလည္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သူ႔ေဟာေျပာခ်က္ေတြကေနတဆင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို အခုလိုေဖာ္ျပေနတာဟာ ဦးကိုနီကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို သိရွိႏိုင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္သတ္သလဲ/ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ႀကံသလဲဆုိတာကို ပထမသိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ “တရားခံအစစ္ဘယ္သူလဲ” ဆုိတာ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ မခက္ေတာ့ပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ အနီးကပ္လုပ္ႀကံသူ (ဝါ) ေသနတ္သမား (ၾကည္လင္း)နဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ (ေအာင္ဝင္းေဇာ္)တို႔ကို လက္ရဖမ္းဆီးမိ ထားၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါလား။

အနီးကပ္လုပ္ႀကံသူ (ဝါ) ေသနတ္သမားနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္သူကို လက္ရဖမ္းမိထားၿပီဆုိေတာ့ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္ အဓိက အပုိင္းက သူတုိ႔ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူ/ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း/ဘယ္အုပ္စုက ႀကိဳးကုိင္ညြန္ၾကားခုိင္းေစသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုးက တိတိက်က် သိရွိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ ခ်က္အေပၚကေန စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘယ္သူေတြလက္ခ်က္ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ မွန္းဆခ်က္က လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ကိုယ္စီ ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရက ထုတ္ျပန္လာမယ့္အခ်က္နဲ႔ ျပည္သူေတြကုိယ္စီကုိယ္စီက တြက္ခ်က္မွန္းဆထားတဲ့ အခ်က္ ဘယ္ေလာက္ တူညီသလဲ/ မတူညီသလဲဆုိတာ သိခ်င္တာပါ။ တုိက္ၾကည့္ခ်င္ၾကတာပါ။

အဲဒီမွန္းဆခ်က္ေတြထဲက ပထမဆံုးအခ်က္က “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကို လံုးဝ အထိပါးမခံလိုသူေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဆုိတဲ့အ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က “ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေနသူေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဆိုတ့ဲအခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တတိယအခ်က္က “အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကို မနာလိုမ႐ႈစိမ့္သူေတြ၊ မလိုမုန္းထားသူေတြ၊ အညွိဳးအာဃာတႀကီးမား ျပင္းထန္သူေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြက ဘယ္ကိုညြန္ျပေနသလဲဆုိေတာ့ “အမ်ိဳးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖာက္”/ “အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာ” စတဲ့၊ စတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြေထာင္ၿပီး အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဗန္းျပၿပီး ထႂကြေသာင္းက်န္းေနတဲ့အုပ္စုေတြကို “မေျပး ေသာ္လည္း ကန္ရာရွိ” ဆုိတဲ့စကားလို အခိုင္အမာ ညြန္ျပေနပါတယ္။

ဒီလိုဆုိရင္ တရားခံအစစ္ဟာ ဒီအေကာင္ပါပဲလုိ႔ ဂုတ္ဆြဲၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္မွာလား။ ဒီလိုေဖာ္ထုတ္ျပသ ႏုိင္ဖို႔ မလြယ္ကူဘူး၊ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

အခ်က္ ၄ခ်က္ကို မူတည္ၿပီး ေျပာရတာပါ။
ပထမအခ်က္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရ ကုိင္စြဲထားတဲ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသေဘာထားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္က “လက္တုိ အ႐ုိးမ်က္” ဆုိတဲ့စကားလို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအဖို႔ လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ မ်က္ေနတဲ့ အ႐ိုးကို ႏိႈက္ေကာ္ ထုတ္ယူဖို႔ လက္တံ အင္မတန္မွ တိုလြန္းပါတယ္။ အဲဒီလုိလက္တံယႏၱရားေတြ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရထက္ထဲမွာ မရွိပါဘူး။ ကုိင္မ ထားႏုိင္ပါဘူး။

တတိယအခ်က္က ဒီလိုအမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရအဖို႔ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္တယ္။ ဘာသာရပ္အသစ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဘာသာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ လက္ယဥ္ေနသူေတြဟာ “တပ္ နဲ႔ ရဲ” ပဲ ရွိတယ္။ (စရဖ)တို႔၊ (ထလရ)တုိ႔၊ (SB)တုိ႔၊ (CID)တို႔ရဲ႕ အလုပ္ေတြျဖစ္တယ္။ “တပ္နဲ႔ ရဲ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ေနၾကတယ္”လို႔ ေျပာေနတယ္ မဟုတ္ပါလား။ “ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ျပည္ထဲေရး” ဆုိတာ အစကတည္းက တစ္ေသြးထဲ တစ္သားထဲပါ။ တမိန္႔ထဲေအာက္မွာ လႈပ္ရွားေနၾကသူေတြပါ။


စတုတၱအခ်က္က ဒီလိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေတြရဲ႕ လက္သည္တရားခံအစစ္ကို ဘယ္တုန္းက ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တာ ရွိခဲ့ဖူးလုိ႔လဲ ဆုိတဲ့ အနီးအေဝး သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔သင္ခန္းစာေတြအရ ေျပာတာပါ။

တျခားေဝးေဝးမေျပာနဲ႔ (နဝတ- နအဖ) စစ္ေကာင္စီမွာ အတြင္းေရးမွဴး ၂ လုပ္သြားခဲ့တဲ့။ ဗိုလ္တင္ဦးနဲ႔ သူ႔သမီးႀကီး ခ်ိဳလဲ့ဦး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈေတြကို ဘယ္မွာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့လို႔လဲ။ ဒါသူတုိ႔ထိပ္ပုိင္းအေကာင္ႀကီးေတြ အတြင္းစည္းထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ ပါ။

“ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ”ကိုေရာ တရားခံအစစ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သလား။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ကမာရြတ္ စိမ္းလဲ့ကန္သာ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၅ေလာင္းၿပိဳင္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္၊ မဂၤလာဒံု၊ ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၄ေလာင္းၿပိဳင္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ ဘာလမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ (M150) ပုလင္းေပါက္ကြဲမႈေတြ။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာမွာျဖစ္ခဲ့ စမ္းေခ်ာင္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာ ဓားျပ တုိက္မႈ စတဲ့ ရာဇဝတ္မႈလုိ ႏႈတ္ပိတ္တဲ့ အမႈအခင္းေတြေတာင္ မေဖာ္ႏုိင္တာ၊ မေပၚႏုိင္တာ၊ ဦးကိုနီလို ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ေရခံေျမခံရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားခံအစစ္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆုိတာ သိထား တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ တိက်ခိုင္လံုေနပါေစ။ ဒီအေကာင္ပဲလုိ႔ ဂုတ္ဆြဲၿပီးေဖာ္ထုတ္ျပသဖို႔ဆုိတာ တကယ္ တမ္းက်ေတာ့ မလြယ္ကူႏုိင္ပါဘူး။

ပံုပမာ ခုိင္းႏိႈင္းရရင္ သူႀကီးက သတ္မွန္း/ သူႀကီးက သတ္ခိုင္းလို႔သတ္တယ္ဆုိတာ တရြာလံုးသိေပမယ့္ ဘယ္ရြာသားကမွ သူႀကီးသတ္ပါတယ္/ သူႀကီးကသတ္ခိုင္းပါတယ္လုိ႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ဝံ့မွာလဲ။ သူႀကီးမွန္းသိေပမယ့္ သူႀကီးနဲ႔ သူႀကီး အသုိင္းအဝုိင္းကို ဘယ္ရြာသားက လက္ညႇိဳးထိုးဝ့ံမွာလဲ။

“စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ” ဆုိတာ သူႀကီးက တရြာလံုးကို လြတ္လပ္စြာ မီးတင္ရိႈ႕ခြင့္ရွိၿပီး ရြာသူရြာသားေတြကေတာ့ ေဆးလိပ္မီးေတာင္ တုိ႔ခြင့္မရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “လက္သည္တရားခံအစစ္” ဘယ္သူလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ နဲ႔ အမွန္တရားဟာ ျပည္သူေတြအၾကား တီးတိုးျပန္႔ႏွံ႔ေနမွာ၊ ေျပာဆုိေနၾကမွာေတာ့ သိပ္ကို ေသခ်ာပါတယ္။ “အမွန္တရား” ဆုိ တာ ျပည္သူေတြအၾကားမွာပဲ ရွိတာေလ။ “မုသား” ဆုိတာ အုပ္စုိးသူေတြရဲ႕အ႐ိုးမရွိတဲ့ လွ်ာဖ်ားေပၚမွာ။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈဆုိတာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကလည္း ႀကံဳခဲ့ရၿပီ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ႀကံခံရမႈ – နယ္ခ်ဲ႕သ မား လက္ခ်က္မွန္း သိၾကတယ္) လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ (ဖဆပလ) အစိုးရရဲ႕ “ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ” စနစ္ေအာက္မွာ လည္း မင္းလွေလးေလာင္းၿပိဳင္၊ ငါန္းဇြန္လူသတ္မႈ၊ ပအိုဝ္းအမတ္ဦးေအာင္သာသတ္မႈ၊ ၿမိတ္မပုိ စတဲ့ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ပံုစံမ်ဳိးစံု နဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ (မဆလ)ေခတ္၊ (နဝတ-နအဖ) ေခတ္မွာလည္းႀကံဳခ့ဲၾကရဖူးၿပီ။ “ေျပာင္းလဲေန ၿပီ” ေျပာဆိုေနတဲ့ၾက “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္”၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ဂါထာရြတ္သလို ရြတ္ေနၾကတဲ့ေခတ္မွာ လည္း လက္ေတြ႔ ႀကံဳေနၾကရၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ “စစ္မွန္တဲ့လံုၿခံဳရာ”၊ “စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ” ဆိုတာဟာ အသက္ဇီဝ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ ေျပာ တာပဲျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ အသက္ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနတဲ့ လက္ေတြ႔ဘဝထဲမွာ စစ္မွန္တဲ့လံုၿခံဳမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈက ကမၻာ့ ဘယ္ေနရာမွာမ်ား ရွိေနပါသလဲ။

သာမန္လူေတြဟာ အတိဒုကၡနဲ႔ ႀကံဳရတာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုခုကို ရင္ဆုိင္ရတာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိယံုၾကည္ရာ အား ကိုးရာ အရွင္သခင္၊ ေခါင္းေဆာင္၊ ဆရာသမားရဲ႕ ေႏြးေထြးၾကင္နာတဲ့ ေဖးမကူညီမႈကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ပါတယ္။ ေတာင္းခံတတ္ ပါတယ္။ ရယူလိုတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းဆုိတာ၊ ေမွ်ာ္လင့္တာဟာ သဘာဝက်ပါတယ္။ တရားမွ်တပါတယ္။

ႀကီးက်ယ္တဲ့ အရွင္သခင္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ သည္းခံႏုိင္စြမ္းေတြ ဟာ တခါတေလမွာ သာမန္လူေတြအတြက္ ရက္စက္ေသာ စိမ္းကားမႈေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါသလား။

စစ္မွန္တဲ့ လံုၿခံဳမႈနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆုိတာ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူ႔ေခတ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့အခါမွသာ ေပၚထြန္းလာႏုိင္မွာပါ။

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ေကအုိင္စီ
http://kicnews.org


ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ေစာေဝက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ တယ္လီဖုန္း (Sim Card) မ်ား ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ တြင္က်ယ္စြာသံုးစြဲေနျခင္းကို တားဆီးအေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ထဲေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တယ္လီဖုန္း(Sim Card)မ်ား သုံးစြဲေနမႈအေပၚ တည္ဆဲဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လ်က္ရွိရာ ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း(Sim Card)မ်ားကို တရားမဝင္ သုံးစြဲလ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔သုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၈၁ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈၄ မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၂ မႈ စုစုေပါင္း ၁၈၇ မႈ တရားခံ ၁၈၇ ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ နယ္ေျမအတြင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ (Sim Card)မ်ား တရားမဝင္ အသုံးျပဳေနမႈကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး သတင္းေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းလည္း ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

  ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီလက ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ (ဓာတ္ပံု - ၿဖဳိးသီဟခ်ဳိ/ Myanmar Now)
ခုတေလာအေတာ္ကေလးသတင္းႀကီးေနတဲ့ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံမႈမွာ လုပ္ႀကံသူ ဦးၾကည္လင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ကြင္းဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ပစ္မွတ္ထားေနၾကတဲ့ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ ေပးခဲ့သူ ဦးေအာင္စိုးဟာ တကယ့္ဟီး႐ိုးႀကီးတစ္ေယာက္လုိ ျဖစ္ေနရာက တခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မီဒီယာမ်ားက “ေဖာ္ေကာင္”ဆုိတဲ့ ဝိေသသနဲ႔ ဂုဏ္တင္ခ်ီးပလုိက္ၾကတဲ့အတြက္ သူဟာ ေနရင္းထုိင္ရင္း လူသတ္တရားခံမ်ားနဲ႔ အတူပူးေပါင္းပါဝင္သူ ရာဇဝတ္ေကာင္တစ္ဦးဘဝကို ေရာက္ရိွ သြားရပါေတာ့တယ္။ ဥပေဒနယ္ပယ္သားမ်ားလည္း ဘာမွန္းမသိဘဲ မ်က္စိလည္သြားရပါတယ္။

ေဖာ္ေကာင္ေအာင္စိုး. . . တဲ့။

ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လား။ ေသခ်ာျပန္ဖတ္ေတာ့မွ “ စာဖတ္သူမ်ားအားပိုမုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္” ဆုိကိုး။ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ။ ႏုိင္ငံေက်ာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအေရး ႀကီး သတင္းကိုေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္စိုးက ဦးၾကည္လင္း၊ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္တုိ႔နဲ႔အတူ လုပ္ႀကံမႈ ႀကီးကို အတူတကြ ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္သားျဖစ္သြားရတာပါကလား။

အဓိကျပႆနာက ဒီသတင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားသူ၊ တည္းျဖတ္သူမ်ားက “ေဖာ္ေကာင္”ရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို မသိဘဲ ရမ္းႀကိတ္လုိက္ၾကတာပါပဲ။

“ေဖာ္ေကာင္”ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရကိုအဂၤလိပ္လုိ 'State's Evidence' လုိ႔ သံုးႏႈန္းၿပီး “ေဖာ္ေကာင္ လုပ္” ဆုိတဲ့ေဝါဟာရကိုေတာ့ 'Turn State's Evidence' လို႔ သံုးပါတယ္။ အစုိးရသက္ေသ၊ ႀကံရာပါ သက္ေသအျဖစ္ တရားဝင္ဥပေဒသံုးစကားနဲ႔ သံုးႏႈန္းၾကပါတယ္။ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၃ မွာ ႀကံရာပါသက္ေသနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဓိကလုိရင္းအခ်က္ကေတာ့ ႀကံရာပါသက္ေသ(ဝါ)ေဖာ္ေကာင္ဆုိတာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမွာအတူပါဝင္သူ၊ တရားခံနဲ႔အတူ တရားစြဲ ဆုိျခင္းခံရႏုိင္သူ၊ က်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္မႈမွာတနည္းနည္းနဲ႔ ပါဝင္သူကိုသက္ေသအျဖစ္စစ္တဲ့အခါ ထြက္ဆုိ ေပးသူကိုဆုိလုိတာပါ။ တရားခံက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလံုးဝသက္ဆုိင္ျခင္းမရိွသူဟာ ႀကံရာပါသက္ေသ (ဝါ) ေဖာ္ေကာင္မဟုတ္ပါ။

ကဲ… “ေဖာ္ေကာင္ ေအာင္စိုး” လုိ႔ ျပဴးတူးၿပဲတဲ လုပ္ခ်လုိက္ပံုႀကီးက အမွားမႀကီး၊ တာဝန္မႀကီး လြန္းေပဘူးလား။ မသိရင္ သိေအာင္ေမးၿပီးမွ ေရးသင့္တဲ့ ေဝါဟာရမ်ိဳးကို လက္လြတ္စပယ္ ရမ္းႀကိတ္ လုိက္တာေၾကာင့္ အကုန္လြဲကုန္ေရာဗ်။

“ေဖာ္ေကာင္” ဘာလုိ႔ လုပ္ၾကသလဲ။ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရၾကလုိ႔ပါ။ ရာဇဝတ္ဆုိင္ ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၇(ခ)မွာအတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ႀကံရာပါသက္ေသ(ဝါ) အစိုးရ သက္ေသ(ဝါ) ေဖာ္ေကာင္တစ္ဦးက ျပစ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမွာအတူပါဝင္ၾကသူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔၊ သူသိသမွ် အေၾကာင္းျခင္းရာအလံုးစံုကိုမခြ်င္းမခ်န္ အမွန္အတုိင္းေဖာ္ထုတ္ေျပာျပရ မယ္ဆုိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ အစစ္ခံထြက္ဆုိခဲ့ရင္ သူ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏုိင္ပါ တယ္။

အဲဒီေတာ့ ဦးေအာင္စိုးက “ေဖာ္ေကာင္ေအာင္စုိး” မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ရွင္းေနတာပဲ မဟုတ္လား။ “ေဖာ္ေကာင္ေအာင္စိုး”လုိ႔ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာေပၚကေနတလြဲႀကီးေတြ ႀကိတ္ေနၾကတဲ့ အတြက္ ကိုေအာင္စုိးအဖုိ႔လည္းနစ္နာ၊ ေနာင္အလားတူျပစ္မႈႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးခ်င္ေပမယ့္ “ေဖာ္ေကာင္” ဂုဏ္ပုဒ္ႀကီးေၾကာက္လုိ႔ သတင္းမေပးၾကရင္ အားလံုးနစ္နာၾက ရမွာပါ။

သတင္းမီဒီယာသမားကအသိႀကီး၊ သတိႀကီးရပါတယ္။ “မသိေမးမစင္ေဆး” လုပ္ဖုိ႔ မရွက္မ ေၾကာက္ရပါဘူး။ ထင္ရာစြတ္မႀကိတ္ၾကဖုိ႔ လက္တို႔လုိက္ပါရေစခင္ဗ်ာ။

စာေရးသူဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ေခၚ) ေဇယ်မင္းသွ်င္သည္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ေထာင္မွႈးႀကီးေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုုအခါ စာေရးဆရာ၊ ဥပေဒအၾကံေပးအေနျဖင့္ လုုပ္ကိုုင္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းေရးသားသည့္ ေထာင္ဝတၳဳတစ္ပုုဒ္ျဖစ္ေသာ “မ်က္ရည္ပြင့္ပံုုျပင္” စာအုုပ္ကိုု လြန္ခဲ့သည့္လက ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝခဲ့သည္။
Mizzima - News in Burmese

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ႕ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးေဖ့စ္ဘြတ္တို႔ကေန တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့့္ ျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။

မနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ကစလို႔ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသမွာျဖစ္ၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စာထိုင္ဖတ္ခဲ့တဲ့ ေညာင္ပင္ေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္း လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ပထမအႀကိမ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အခု ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္လံုမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
DVB TV Newsဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (ဝဲ) နဲ႔ ကန္သမၼတ ( ယာ )
အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ နဲ႔ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ လုံျခဳံေရး နဲ႔ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ ကိုအဓိက ထားၿပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။

ထရမ့္ သမၼတ တာဝန္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး နိုင္ငံျခား ေခါင္းေဆာင္က ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာေမ ျဖစ္ၿပီး အခု ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာ ဒုတိယေျမာက္ နိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ထရမ့္က ဂ်ပန္ရဲ့လုံျခဳံေရးအတြက္ သူတို႔ကူညီဖို႔ရာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ ေျပာၾကားခဲ့ သလို ႏွစ္နိုင္ငံ မဟာမိတ္ျဖစ္မွုက ပိစိဖိတ္ေဒသအတြင္း လုံျခဳံေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပဲလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေျမာက္ကိုရီးယား ရဲ့ န်ဴကလီယားၿခိမ္းေျခာက္မွု အေရး ႀကီး ကိစၥအျဖစ္ထားတယ္လို႔ လည္း သူ က ေျပာပါတယ္။

ႏွစ္နိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥေတြမွာေတာ့ မၽွတမွုလိုတယ္ လို႔ သူကေတာင္းဆိုထားၿပီး ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇို အာေဘးကလည္း ႏွစ္ဘက္ၾကား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မွုေတြရဲ့ ေခတ္သစ္ ကို ရွာေဖြနိုင္မယ္၊ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား စီးပြားဆက္ဆံေရးကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ အေလးထားေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္အေနနဲ႔ မႏွစ္က အေမရိကန္မွာ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၅၀ ေလာက္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ ထားၿပီး အဲဒီ ကေန အေမရိကန္တို႔ရဲ့ အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပားကို ဖန္တီးေပးထား ပါတယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးမ်ားေစေရး သူ က ေျပာရင္း အျမန္ရထားစီမံကိန္းအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းေတြ သမၼတ ထရမ့္ ကလုပ္မယ္လို႔ သူယုံၾကည္ထားေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

အရင္တုန္းက မကၠဆီကို ဖက္မွာ တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီ တည္ေထာင္မယ့္ စီမံခ်က္ကို အဲဒီအခ်ိန္ က သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အေရြးခံဖို႔ျပင္ေနတဲ့ မစၥတာ ထရမ့္က အဲလိုလုပ္လို႔မရဘူး၊ အေမရိကန္မွာ လာေထာင္ရင္ ေထာင္၊ မေထာင္ရင္အေမရိကန္ ဆီကို အဲဒီ မကၠဆီကို က တိုယိုတာေတြသြင္းလာရင္ အခြန္ေတြ အမ်ားႀကီးတိုးေကာက္မယ္ လို႔ သတိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ပန္မွာ အေမရိကန္ က ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ ျပတဲ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ဂ်ပန္ဟာ သူ႔နိုင္ငံက ျပည္ပကို ထုတ္လုပ္တင္သြင္းသူေတြဟန္က် အသာရေအာင္ ယန္းေငြ ေစ်းကို တမင္ခ်ထားတာလို႔ လည္း စြပ္စြဲ ခဲ့ဘူးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ပန္အၾကား အရင္အတိုင္း လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာမိတ္ ပုံစံ နဲ႔ ဆက္လက္ လက္တြဲမယ့္ လကၡဏာေတြကို ေသခ်ာေအာင္ ျပသေနပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmeseေရႊ႔ေျပာင္းလာသူမ်ား။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသနဲ႔ အာဖရိကဦးခ်ိဳေဒသအပါအဝင္ မူဆလင္ အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံ ၇ ႏုိင္ငံက ႏိုင္ငံသားေတြ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ ယာယီပိတ္ပင္တဲ့ အျငင္းပြါးဖြယ္ အမိန္႔အတြက္ သမၼတ Trump လက္မွတ္ေရးထိုး မထုတ္ျပန္ခင္တုန္းက ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေတြကို ၾကည့္ရင္ မူဆလင္ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမယ့္ သူေတြေနာက္ထပ္ သူတို႔ႏုိင္ငံထဲ ဝင္ေရာက္လာမွာကို ဥေရာပႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက လက္မခံေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

မူဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေန လာေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မွာကို လူတန္းစားမ်ိဳးစံုက အေတာ္စိုးရိမ္ၾကတယ္ ဆိုတာကို စစ္တမ္း အခ်က္အလက္ေတြက ျပေနတယ္လို႔ Chatham House ၿဗိတိသွ် သုေတသနအဖြဲ႔က ဆန္းစစ္ေလ့လာသူေတြက ေျပာပါတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကေန ဥေရာပ ဆယ္ႏုိင္ငံက လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ႏုိင္ငံေတြထဲ မူဆလင္ အမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြက လူေတြ ေနာက္ထပ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းေစခ်င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို မူဆလင္ေတြ ေနာက္ထပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္မႈကို လက္မခံၾကတဲ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရၿပီး အသက္အရြယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း အလိုက္ ကြာျခားတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ Chatham House ကေျပာပါတယ္။ ပင္စင္စားေတြနဲ႔ အသက္ႀကီးတဲ့ ဥေရာပသားေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၃၀ ေအာက္ေတြက သိပ္မဆန္႔က်င္ၾက သလို အထက္တန္းေအာင္ေတြထဲက ၅၉ % က ကန္႔ကြက္ၾကေပမယ့္ ေကာလိပ္ပညာတတ္ေတြထဲက ထက္ဝက္ေလာက္ကပဲ ကန္႔ကြက္ၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေက်းလက္ေတြမွာ ေနသူေတြက ၿမိဳ႕ျပေနသူေတြထက္ ဒီေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြကို လက္မခံခ်င္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အခုလို အသက္အရြယ္၊ ေနရာေဒသနဲ႔ ပညာေရးအလိုက္ ကြဲျပားမႈေတြကို ၾကည့္ရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အီးယူ ဥေရာပကေန ခြဲထြက္ဖို႔ ဆႏၵရွိမရွိ ေကာက္ယူတဲ့ စစ္တမ္းနဲ႔ တူေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥေရာပ ဆယ္ႏို္င္ငံမွာ ေကာက္ခံတဲ့ စစ္တမ္းကို ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မူဆလင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြကို ေနာက္ထပ္ လက္မခံခ်င္သူက ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။

  ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


မၾကာေသးေသာကာလက ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးလိုလို လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတၱိကို ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္မည္ဟုဆို၍ တျပည္လံုး၀မ္းသာအားရျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံမည့္သူေတြေပၚလာသည္။ ႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီကို အလကားေပးမည့္သူေတြ ေပၚလာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ထိပ္တန္းဆိုသည့္ ႐ုပ္ရွင္သမား၊ စာေပသမားမ်ားက ဇာတ္ညႊန္းေတြေရးၾက၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြေရြးၾကသည္။ လူေတြကလည္း ထိုသ႐ုပ္ေဆာင္ မည့္သူေတြကို စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည့္သူက အခရာအက်ဆံုး။

ဤဇာတ္ကားတြင္ အဓိကအက်ဆံုး၊ အခရာအက်ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည့္သူေတြ ထဲမွာ ''ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိး''ဆိုသူကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္အခါ အေတာ္ပင္ ၀မ္းသာသြားၾကသည္။ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ အထူးေလးစားၾကည္ညိဳစိတ္ရိွသည္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔႐ုပ္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အလြန္နီးနီးကပ္ကပ္တူသည္။ ဒီေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ပညာကို သူႀကိဳးစားမည္။ လက္ရိွ ကေမာၻဇေဘာလံုးအသင္းမွာ လက္ေရြးစင္။ ေဘာလံုးသမားအျဖစ္ ထိုက္တန္သည့္ လစာလည္း ရထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္အေရြးခ်ယ္ခံရသည္ဆိုကတည္းက သူ႔၀ါသနာ၊ သူ႔အားကစား ပညာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သည္။ ဆိုရလွ်င္ေတာ့ သူ႔မွာ အတည္တက်ျဖစ္ေနေသာဘ၀ တခုလံုးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္အတြက္ ျမႇဳပ္ႏံွလိုက္သည္။

လူဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အသက္ရွင္ရျခင္းပါ။ ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ဘယ္ဆီေရာက္ေနၿပီလဲ။ ေမ့ေပ်ာက္ခံေနရေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးကေတာ့ ယေန႔ထိတိုင္ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ။
ကမာၻမွာ အတၳဳပၸတၱိ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ေဟာလီ၀ုဒ္က႐ိုက္ခဲ့တာေတြ အေတာ္ေလးရိွပါသည္။ အိုင္ယာလန္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ မိုက္ကယ္ေကာလင္း၊ တ႐ုတ္ေနာက္ဆံုးဧကရာဇ္ပုယီ၏ ‘The Last Emperor’ အိႏၵိယ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္၊ အၾကမ္းမဖက္တိုက္ပဲြ၀င္သူ'ဂႏၵီ'စသည့္ ကမာၻေက်ာ္ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ အထင္ကရရိွသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းကိုလည္း အကယ္၍ ေဟာလီ၀ုဒ္က ကမာၻေက်ာ္ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဇာတ္ညႊန္းဆရာ၊ သမိုင္းအခ်က္ အလက္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္သာ ႐ိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ကမာၻေက်ာ္ ဇာတ္ကားတကား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကလူေတြကို အထင္ေသး၍ေျပာျခင္းမဟုတ္၊ ကိုယ့္နိုင္ငံ မွာက်ေတာ့ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြရိွသည္။ ပစၥည္းကိိရိယာမစံုမလင္တာေတြရိွမည္။ ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးအလံုးအရင္းသံုးရမည့္ေနရာေတြရိွသည္။ ၿပီးေတာ့ ႐ိုက္ကြင္း႐ိုက္ကြက္ေတြ၊ ဒီေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ မွာ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္ပကထိပ္တန္း႐ုပ္ရွင္သမားေတြကို အပ္လိုက္လွ်င္ေတာ့ . . .
ဟိုတေလာကပဲ ကမာၻေက်ာ္မင္းသား ဂေရဂရီပက္ႏွင့္ ျမန္မာမင္းသမီး ၀င္းမင္းသန္းတို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ေသာ ‘Purple Plain’ ႐ုပ္ရွင္ကားကို ျပန္ၾကည့္ရသည္။ ဒါကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ႐ိုက္သည္မဟုတ္။ သီရိလကၤာမွာ ႐ိုက္သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ အဆင့္အတန္းျမင့္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနွင့္လည္း လံုးလံုးမဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို ႐ိုက္ကူးထား၍ အလြန္ၾကည့္၍ အရသာရိွပါသည္။
ဒီေတာ့ ကံအေၾကာင္းတရားတိုက္ဆိုင္လာလွ်င္ေတာ့ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးသည္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္သမားမ်ား ႏွင့္ ထိပ္တန္းကားတကားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဇာတ္ကားမ႐ိုက္ရဘူးဟု မေျပာႏိုင္။ လူဆိုသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွဆဲ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ အေရြးခံရသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေမးျမန္းလိုက္ သည့္အခါ-

ေမး- ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးေရ လက္ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္လည္း အစအနေပ်ာက္ေနေတာ့ ဘာလုပ္ေနလဲဗ်။

ေျဖ- ဘာမွမလုပ္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ေနရပ္ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးျမစ္ငယ္ကိုျပန္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ ေျမာက္ေရးနဲ႔ေတာ့ တခါတေလ အဆက္အသြယ္ရိွပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ၁၀၂ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးကေတာ့ ဘာမွမထူးေသးပါဘူး။ ထူးရင္ေျပာပါမယ္ဗ်။

ေမး- ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးက ကေမာၻဇအသင္းက လက္ေရြးစင္ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနရာက ေရြးခ်ယ္ခံရေတာ့ ေဘာလံုးကစားျခင္းကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ထားရတယ္။ အခုေရာ ေဘာလံုးကစားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္မႈ ေတြ ရိွေသးလား။

ေျဖ- လက္ရိွ ေဘာလံုးကစားရမယ္ဆိုရင္ Traning ေတာ့ အျမဲမျပတ္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ေဘာလံုးပဲြေတြရိွတယ္။ ကိုယ့္အနီးအနားမွာရိွတဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း သင္ေပးတယ္။ ေလ့က်င့္မႈကေတာ့ မျပတ္ပါဘူး။

ေမး- ရန္ကုန္ကိုေရာ မလာျဖစ္ဘူးလားဗ်။

ေျဖ- ရန္ကုန္ကို မလာျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီဗ်။ ကိုယ့္ေဒသမွာ ကိုယ့္နိုင္တဲ့ ပရဟိတေလးေတြလည္း လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးထူးေထြေထြ မရိွပါဘူး။

ေမး- ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးအေနနဲ႔ တကယ္လို႔ ေဘာလံုးကန္မယ္ဆိုရင္ေရာ အခုခ်ိန္ကန္နိုင္ေသးလားဗ်။

ေျဖ- ေဘာလံုးကန္မယ္ဆိုကန္လို႔ရတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြေတာင္ ကန္ေနၾကတာပဲေလ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သက္တူရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြ အခုကန္ေနတာပဲေလ။ ကန္လို႔ရရင္ ကန္ခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ဟိုအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္ေလ။ ဟိုအေပၚမွာဆိုတာက ကၽြန္ေတာ့္ကို အသင္းကဇာတ္ ကားအတြက္ ေပးထားတာေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က စၿပီး ကန္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မွမရတာ။

ေမး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ကလည္း ခုထိ ဘာမွမသိရေသးဘူး။ ေဘာလံုးကန္တာကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ထား ရတယ္ဆိုေတာ့ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးအတြက္ ဘယ္လိုအခက္အခဲရိွလဲဗ်။

ေျဖ- ကလပ္အသင္းကေတာ့ ေထာက္ပံ့တယ္။ ဇာတ္ကားကလည္း အျဖဴအမည္း မသဲကဲြေသးဘူး။ ေဘာလံုး ကန္တာကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ထားရတယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီးေတာ့ နစ္နာတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္က တခုခုကို ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ခ်င္တာေပါ့။ အားလံုးကေတာ့ လူႀကီးေတြအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ လူႀကီးေတြက အသင္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ထားတာ သူတို႔ဆံုးျဖတ္တဲ့အတိုင္း လက္ခံရမွာေလ။ ကိုယ္က လုပ္လို႔မရဘူးေလ။

ေမး- လူႀကီးေတြက အသင္းနဲ႔တိုက္႐ိုက္ညိႇႏိႈင္းထားတာဆိုေတာ့ လက္ရိွ႐ုပ္ရွင္လည္း မ႐ိုက္ျဖစ္ေသးခ်ိန္မွာ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးကို ေဘာလံုးကန္ခြင့္ရေအာင္ ညိႇႏိႈင္းေပးမယ္ဆိုရင္ေရာ ရႏိုင္လားဗ်။

ေျဖ- ေဘာလံုးျပန္ကစားနိုင္ဖို႔ လူႀကီးေတြက ညိႇႏိႈင္းေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာေပါ့။ သူငယ္ခ်င္းေတြေရာ၊ ဆရာေတြကပါ အဲလိုေတာ့ေျပာၾကပါတယ္။

ေမး- ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသးလဲဗ်။

ေျဖ- ႐ိုက္ကူးေရးတုန္းက အစမ္းျပမယ့္ဟာေလာက္ပဲ ႐ိုက္ခဲ့ရတာေလ။ ႐ိုက္တုန္းကေတာ့ ဘယ္လိုသံုးမလဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြ ႐ိုက္တာရိွသလို ျပန္႐ိုက္ရမယ့္ဟာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ တခါတေလ ငါးရက္ေလာက္႐ိုက္လိုက္ နားလိုက္ အဲဒီလိုပဲ သြားတာေလ။

ေမး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုစံတူေရြးတုန္းက ဘယ္ႏွခုႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္မလဲ။ ေရြးခ်ယ္ေရးမွာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။

ေျဖ- စ,စခ်င္းေရြးတာက ၂၀၁၁ နဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားေလာက္မွာဗ်။ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ထဲမွာ ဦးဇာဂနာ၊ ဦးေဇာ္ သက္ေထြး၊ ဦးလူမင္း၊ မၾကည္ျဖဴရွင္၊ မထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္၊ ေဒၚေအးခိုင္ အမ်ားႀကီးဗ်။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေရြးတာပါ။

ေမး- ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္မယ့္ သူေတြနဲ႔ေရာ ဆက္သြယ္ျဖစ္ေသးလား။ သူတို႔ေတြေရာ ဘာလုပ္ေနၾကလဲ။

ေျဖ- ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဖုန္းမဆက္ျဖစ္တာေတာင္ အေတာ္ၾကာၿပီဗ်။ အရင္တုန္းကေတာ့ ရိွပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း အဆက္အသြယ္မလုပ္ျဖစ္ဘူး။

ေမး- လက္ရိွမွာ ႏွစ္ခုလံုးစြန္႔လႊတ္ထားရတဲ့ အေနအထားဆိုေတာ့ အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထား သလဲ။

ေျဖ- အနာဂတ္အတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ဘာမွလုပ္လို႔ကိုင္လို႔မရဘူးေလ။ လက္ရိွအခိ်န္မွာေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲေလ။ အသင္းကလည္း ေထာက္ပံ့ထားတယ္။ ဇာတ္ကားကလည္း မ႐ိုက္ ျဖစ္ေသးဘူး။

ေမး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္က လက္ရိွအခိ်န္အထိ ဘာေၾကာင့္မ႐ိုက္ႏိုင္ေသးတာလဲလို႔ ထင္လဲ။

ေျဖ- ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕အစည္းေပၚမွာ မူတည္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဘုတ္အဖဲြ႕နဲ႔ပဲ ဆိုင္မွာဗ်။ အခက္အခဲက လူႀကီးပိုင္းကပဲ သိမွာ။

ေမး- ဒီေတာ့ ဘုတ္အဖဲြ႕ကို မီဒီယာကေန တခုခုေျပာမယ္ဆိုရင္ ဘာေျပာခ်င္လဲဗ်။

ေျဖ- မရိွပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အရင္ကတည္းက ကိုယ့္အပူကို သူမ်ားအပူမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥတခုအေပၚ ေနာင္တမရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က စိတ္ရွည္ပါတယ္။ စိတ္လည္း ရွင္းပါတယ္။
အခုလိုေျဖေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။

ကိုခက္
News Watch
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/နယူးဇီလန္မွာ ေသာင္လာတင္ေနတဲ့ ေဝလငါးေတြ။ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀-၂၀၁၇)
New Zealand ႏိုင္ငံက ေဝးလံတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခတခုဆီကို အေျမာက္အမ်ားေသာင္တင္ လာတဲ့ ေဝလငါးေတြေရထဲျပန္သြားႏိုင္ေအာင္ လုပ္အားေပးအမ်ားအျပားက ေသာၾကာေန႔က ကူညီကယ္ဆယ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ South ကၽြန္းရဲ႕ ေျမာက္ဖက္စြန္းက Farewell Spit ဆိုတဲ့ ကမ္းေျခေပၚမွာ ေဝလငါး အေကာင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ေသာင္တင္ေန တာကို ေတြ႔ခ့ဲၾကပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔မနက္က်မွ ေတြ႔ၾကခ်ိန္မွာ Pilot အမ်ဳိးအစား ေဝလငါး ၇၅% ေလာက္ ေသဆံုးေနၾကပါၿပီ။ ေဝလငါးအႀကီးေတြ၊ သားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ အေလာင္းေတြကိုလည္းကိုက္ရာခ်ီအေဝးမွာ ေတ႔ြခဲ့ၾကပါတယ္။

အသက္႐ွင္ေနေသးတ့ဲ ေဝလငါး ၁၄၀ ေလာက္ကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေဒသခံေတြ၊ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြပါတဲ့ လုပ္အားေပး ရာနဲ႔ခ်ီက ေသာၾကာေန႔က ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပါ။

New Zealand ကမ္းေျခေပၚ ေဝလငါးအေျမာက္အမ်ား ေသာင္တင္တာ အခုတခါ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ Auckland တကၠသိုလ္က အဏၰဝါ ဇီဝေဗဒပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ရွမ္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (၂၀၁၆-နိုဝင္ဘာ)
ရွမ္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (၂၀၁၆-နိုဝင္ဘာ)

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွဳန္းဟာ အရင္နွစ္ကထက္ စာရင္ ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္သြားတယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ယက္-ျမန္မာႏုိင္ငံ (ND-Burma)ရဲ႕အစီရင္ခံစာ မွာေဖၚျပထားပါတယ္။ လူမႈေရးနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဆက္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပဲြေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ပိုၿပီးမ်ားလာတာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဘက္ကလည္း သံုးသပ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္ၿပီးေျပာျပမွာပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းအရ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ၈၄ မႈရွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ဆယ္ခုအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေပါင္း ၁၅၄ မႈအထိရွိလာေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း ကြန္ယက္-ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။

တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ဘက္က က်ဴးလြန္မႈေတြ ပိုၿပီးမ်ားျပားေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းကြန္ယက္-ျမန္မာႏုိင္ငံ (ND-Burma)ရဲ႕ စီမံအဖြဲ႕၀င္ မမြန္းေနလီက ေျပာပါတယ္။

" မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္တပ္ဘက္က က်ဴးလြန္တာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ့အထဲမွာမွ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ေနာက္ ရဲေတြေပါ့ က်ဴးလြန္တာေတြရွိပါတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြေပါ့ေနာ္ ရွမ္းျပည္ဘက္မွာ ဆိုရင္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ကိစၥေတြလည္း အဲ့လိုမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ NLD အစိုးရဟာ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ ေျပာလို႔ရေပမဲ့ အဟန္႕အတားေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အေပၚမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန တိုးတက္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘူးလို႔ မမြန္းေနလီက ေျပာပါတယ္။

ND- Burma ရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္ေတြကို အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဘက္ကလည္း ေလ့လာေနေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပိုၿပီးမ်ားလာတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ သူတို႔ လက္ခံေၾကာင္းနဲ႔ လူမႈေရးနဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတြ၊ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေၾကာင္း သူက အခုလိုသံုးသပ္ပါတယ္။

" လူမႈေရးနဲ႔ လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးေျပာင္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီ့မွာလည္း လူမႈေရးဆိုင္ရာျပသနာေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားလာတာရွိတယ္။ ေနာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပသနာကလည္း မ်ားလာတဲ့အတြက္ ဒီမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိခိုက္မႈေတြကလည္း မ်ားလာတယ္။ ေနာက္ တုိင္းရင္းေဒသေတြမွာလည္း တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြက ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့နယ္ေျမေတြ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ နယ္ေျမေတြကေတာ့ သူ႔ရဲ႕သေဘာသဘာဝအရကို လူ႔အခြင့္အေရး ထိခုိက္မႈေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ မ်ားလာတယ္ဆိုတဲ့အေနအထားကေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္သာ သံုးသပ္ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ သဘာဝက်တယ္လို႔ က်ေနာ္ကျမင္ပါတယ္။ "

တဖက္မွာလည္း NLD အစိုးရလက္ထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာတဲ့အတြက္ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ လာဘ္စားမႈေတြကို လူမႈကြန္ယက္၊ သတင္းမီဒီယာေတြကေနတဆင့္ ထုတ္ေဖၚ တင္ျပခြင့္ရခဲ့တယ္လို႔ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ တာ၀န္ရွိသူတဦးကေျပာပါတယ္။

ND-Burma က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီေတြတားဆီးခံရမႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူေတြကို အျပစ္ေပးအေရးယူတာမ်ဳိး မရွိတာ၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြ ဆက္ၿပီးရွိေနတာေတြကို အဓိကေဝဖန္ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ လူ႔အခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြထဲမွာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ၆၇ ခုနဲ႕ သတ္ျဖတ္မႈ ၂၈ ခု ပါ၀င္ၿပီး ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ တနသၤာရီတုိင္းစတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္လို႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၈)ရက္ေန႕စြဲနဲ႕ ND-Burma ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ မြတ္စလင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသားေတြအေပၚ လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြဘက္က ညွမ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြ စတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးရဲ႕ အစီရင္ခံစာတေစာင္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေတာ့ အဲ့ဒီ့အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္တဲ့ ရခုိင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က တဆင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္းနဲ႔ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက အေရးယူမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢကို တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုထားပါတယ္။
VOA Burmese News


ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေနတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း။
ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေနတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း။
လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ အခုထိ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းကိုခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းပစ္ဖုိ႔ Amnesty International လူ႔အခြင့္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း ဝန္းက်င္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ မိသားစုေတြဟာ ဒီစီမံကိန္း တိုးခ်ဲ႕မႈနဲ႔အတူ အိုးအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းရတာ၊ လယ္ယာဆံုးရံႈးရတာေတြ ရွိေနသလုိ သူတုိ႔ေနထိုင္ရာေနရာမွာ သဘာဝဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈေတြႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ဒီစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ သူေတြကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဆက္ၿပီး ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔AI အဖြဲ႔ရဲ့ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ဒုကၡေတာင္တန္းလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ တရုတ္အစိုးရပိုင္ လက္နက္နဲ႔ သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္တဲ့ NORINCO ကုမၸဏီႀကီးရဲ့ လက္ခြဲျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီက တူးေဖၚေနတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလမွာ ေၾကးနီစတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ စီးပြါးေရး ဒဏ္ခတ္မႈ ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရသစ္ တက္လာခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြ တုိးလာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ လက္ပံေတာင္းလို႔ စီမံကိန္းႀကီးေတြဟာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ လုပ္ေနၿပီး တာဝန္ခံ တာဝန္ယူမႈ မရွိဘူးလို႔ AI အဖြဲ႔ရဲ့ အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြါးေရး တုိးတက္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးမႈ ရွိေစဖို႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းလို႔ စီမံကိန္းႀကီးေတြ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုေနတာ ထင္ရွားေပမယ့္ ဒီလိုတိုးတက္ဖုိ႔ ေဒသခံေတြကို စေတးရတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ AI အဖြဲ႔ရဲ့ သုေတသနမႈး Mark Dummett ကေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုသလို ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြနဲ႔ သဘာဝ ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး စံနစ္တက် စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေဖၚထုတ္ဖုိ႔လည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းက ရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာစစ္ဘက္က ဦးပိုင္လီမိတက္ တို႔ခြဲေဝယူႀကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဦးပိုင္အဖြဲ႔ရဲ့ အက္ဆစ္စက္ရံု စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကေန ေဒသတြင္း ေသာက္သံုးေရေတြမွာ အာဆင္းနစ္၊ ေၾကးနီနဲ႔ ခဲဓါတ္ေတြ စိမ့္ဝင္မႈေတြနဲ႔ သဘာဝ ဝန္းက်င္ပ်က္စီးခဲ့ရသလို စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွိမ္နင္းမႈမွာ ေဖါ့စဖရပ္ပါတဲ့ ဗံုးနဲ႔ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ဒဏ္သင့္ေစတာနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဆႏၵျပေက်းရြာသူ ေဒၚခင္ဝင္း ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသဆံုးရတာေတြ အပါအဝင္ ဖမ္းဆီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ အခုထိ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

VOA Burmese News


ေျမာက္ဥကၠလာေဆး႐ံုႀကီးပရ၀ုန္ အတြင္း ခြင့့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဗီဒီယို ရုိက္္ကူးၿပီး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ခဲ့ျခင္း ေဆးရံုသူနာျပဳ ဆရာမႀကီးကို ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ လူနာရွင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကုိ သက္ဆုိင္ရာေဆးရံုမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ရက္ေန႔က ေျမာက္ဥကၠလာ ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ထားေၾကာင္း အဆုိပါေဆးရံု၏ ဆရာ၀န္အသိုင္းအ၀န္းမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ရက္ေန႕က ေျမာက္ဥကၠလာ ေဆးရံုတြင္ လူနာရွင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေဆးရံုအတြင္းဗီဒီယုိ ရိုက္ကူးေန သျဖင့္ တာ၀န္က် သူနာျပဳဆရာႀကီး ေဒၚဆုိင္းေတာင္က တားျမစ္ရာတြင္ အဆုိပါ လူနာရွင္က ျပန္လည္ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆုိခ့ဲသည္ကို ၄င္း၏ ေဖ႔ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုဖုိင္တြင္ေတြ႕ျမင္ရသည္ဟု ဆုိသည္။


အဆုိပါ ရုပ္သံဖုိင္တြင္ လူနာရွင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ အစိမ္း၀တ္အဆင့္ သူနာျပဳ ဆရာမႀကီးတုိ႔ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိထားသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ Minn Thaik အမည္ရွိ ေဖ႔ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
''တုိင္ခ်က္ဖြင့္ထားပါတယ္.၊တုိင္ခ်က္ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စီစစ္ေနဆဲပါ'' ဟု
ေျမာက္ဥကၠလာရဲစန္းမွ တာ၀န္က်သူက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ ေန႔ ည ၁၀ နာရီက ေျပာသည္။

ယင္းဗီဒီဖုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖ့ဘုတ္သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ရိုင္းျပစြာေျပာဆုိမႈ ၊ ေဆးရံုအတြင္း ဗီဒီယုိရုိက္ကူးမႈ၊ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ဗီဒီယိုျဖန္႔ေ၀ခဲ့မႈတုိ႔ အတြက္ ေဆးရံုအုပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚေအးေအးသန္႔ ကိုယ္တုိင္ တရားလုိျပဳလုပ္ကာ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

"ဒီိလို ရိုင္းစုိင္းေစာ္ကားသြားတာေတြအတြက္ တရားလိုလုပ္တာေတာ့ ေဆး႐ံုအုပ္ေပါ့၊ လက္ေထာက္ေဆးရုံအုပ္ ေဒါက္တာ ၀င္းသႏာၱျဖဴ လည္း ပူးေပါင္းၿပီးတုိင္တာေပါ့၊ အခုေတာ့ ရဲစခန္းမွာ ပနံပတ္ လည္း ထြက္ေနပါၿပီ" ဟု အဆုိပါ ေဆး႐ံုတြင္ တာ၀န္က်ေနသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက The Ladies သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies/

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္တု စင္တင္သည့္ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္၏ အခ်က္အျခာက်သည့္ လယ္ေ၀းေစ်းေရွ႕လမ္းဆံုတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

စင္ေပၚတြင္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးတို႔မွ မူလီအား အၿပီးသတ္တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေလးျပဳဂါရ၀ျပဳၾကပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္၏ အေလးခ်ိန္မွာ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အျမင့္ ၉ ေပ တန္ဖုိးအားျဖင့္ သိန္း ၁၃၀ အကုန္အက်ခံ၍ သြန္းလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦးက ေျပာပါသည္။

“ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူ ျပည္သားေတြက လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အေလးအျမတ္ထားေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ၾကတဲ့အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္က ၿမိဳ႕လူထုရဲ႕ မတည္ေငြအင္အားနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အႏိႈင္းမဲ့ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕တိုင္းမွာ ရွိသင့္ပါတယ္။ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ၿပီးရယူခဲ့ေၾကာင္းကို အမွတ္ရေစခ်င္တဲ့အတြက္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္မွာ အခုလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တု စိုက္ထူႏိုင္ျခင္းအတြက္ ပီတိျဖစ္မိပါတယ္” ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ေၾကး႐ုပ္တုကို ထုလုပ္ခဲ့သူမွာ ပန္းပုပညာရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ ၁၃ ရက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီမွာ စတင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ၁၀၂ ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္တြင္ နိဗာန္ေစ်းပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၃ ရက္ တညလံုး မႏၱေလးၿမိဳ႕က စိန္ဒူး၀ါး မဂၤလာဆိုင္း၀ိုင္းနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖပါမယ္ဟု ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ယခု ေၾကး႐ုပ္တည္ရွိရာ ရပ္ကြက္ ၄၊ ၅၊ ၆ ဆံုသည့္ အလယ္ လယ္ေ၀းေစ်းအနီး ေတာ္လွန္ေရးကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက ေျပာပါသည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနရာကိုဆက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း Nikkei Asian Review က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါသတင္းဌာနက “Yangon politician emerges as possible SuuKyi successor” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားေသာသတင္းေဆာင္းပါး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အ႐ုိက္အရာကို ဆက္ခံႏိုင္မည့္သူအျဖစ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းအား တစ္ၾကိဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခ်ိန္ ၂၀၁၆ ဧျပီမွစ၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈႏွင့္ ျမိဳ႕ျပျပႆနာမ်ားကို သြက္လက္တက္ၾကြစြာေျဖရွင္းေနျပီး ျပည္ပမွလုပ္ငန္းမ်ား ရန္ကုန္သို႔ ၀င္ေရာက္လာရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈႏွင့္ ဘတ္စ္ကားေဟာင္းမ်ားကို လမ္းမမ်ားေပၚမွ အျပီးသတ္ဖယ္ရွားရန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ မွစ၍ YBS အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကားလိုင္းျဖင့္ အစားထိုးေျပးဆြဲေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကားစီးေရ ၂၀၀၀ ယခင္ထက္ ထက္၀က္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘတ္စ္ကားစီးေရးေလ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ျမိဳ႕တြင္းသို႔၀င္မည့္တကၠစီစီးေရကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဟုေျပာၾကားထားေၾကာင္း အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားထားသည္။

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၏ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တခုတည္းတြင္သာမဟုတ္ဘဲ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦ ၂၀၀ ခန္႔ကိုလည္းဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းရွိ/မရွိစိစစ္ရန္ ၆ လခန္႔ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၏ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တရားဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းကလည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕အလွကို ပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးသားထားသည္။ ယင္းအျပင္ျမိဳ႕ ျပအေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာစီမံကိန္းကို JICA ၏အကူအညီျဖင့္ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္အထိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တခုေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဗဟိုအစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ မ်ားျပားသည့္အျပင္ အေသးစိတ္က်ေၾကာင္း၊ ၎၏စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ကို ျမိဳ႕ျပၾကီးတခုအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈတြင္ အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ထူးျခားသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဂ်ပန္သံတမန္တဦးက ေျပာၾကားသည္ဟုဆိုသည္။

“အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ စက္႐ုံေျမေနရာငွားရမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္အသင့္ျပင္ထားသင့္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေျပာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ တာ၀န္ရွိသူတဦးကို ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ သူကျမန္ဆန္တဲ့ေနရာမွာေလးစားေလာက္တယ္”ဟုအိုဆာကာစက္မႈကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးကေျပာၾကားသည္ဟုဆိုသည္။

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရလင့္ကစား ယခင္ တိုင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္မတူ သိသိသာသာ ျမန္ဆန္သြက္လက္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ကိုဆည္းပူးေနရာမွ ၈၈ အေရးအခင္းႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ရျပီးအေရးေတာ္ပံုၾကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ၍ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္က်ခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္မွလြတ္လာျပီး ၂၀၁၀ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစတင္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္၍ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္အႏိုင္ရ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိျပီးေနာက္ လက္ရွိရာထူးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရျခင္းမွာ ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္က်ခံရစဥ္အတြင္းျပသခဲ့သည့္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၏ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈအျပင္ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ အျခားပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္တြင္သာ လိုက္ပါျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ားအားလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ သိၾကားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကိုေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အသက္အငယ္ဆံုးအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အ႐ုိက္အရာကိုဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆလာၾကေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၈၈ NLD စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပီးလွ်င္ ပါတီတြင္ နံပါတ္ ၂ မရွိေၾကာင္း၊ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူမကိုဆက္ခံမည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္တဦးကို ပ်ဳိးေထာင္ရန္အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ယင္းအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ေမာ္႐ုိး

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

(၉-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ His Grace Comboy Archbishop Paul Tschang in-Nam အား ၈-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေနအိမ္တြင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဗာတီကန္ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးထူေထာင္ေရးကိစၥ၊ နွစ္နုိင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္အလားအလာမ်ား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တို႔နွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Myanmar State Counsellor Officeစစ္သား၊ စီးပြားေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားစသည့္ မတူညီေသာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ ဦးဝင္းထိန္သည္ သူ၏က်င္လည္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းသြားေသာ္ လည္း လူအမ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားမႈတို႔ႏွင့္အတူ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈတို႔ကိုပါ ယွဥ္တြဲ ပိုင္ဆိုင္ လွွ်က္ရိွသည့္ သူ၏ စရိုက္လကၡဏာတို႔မွာမူ မေျပာင္းလဲေပ။

ရုပ္ျမင္သံၾကား စက္က တစ္ဆင့္ ပ်ံ႕လြင့္ေနေသာ အသံမ်ားအေပၚ “ဟား ဟား ဟား ဟား” ဆိုေသာ ရယ္သံႀကီးတစ္ခုက လႊမ္းမိုးလွ်က္။ ေနရာကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ ရိွ စည္ပင္သာယာ ဧည့္ရိပ္သာဝန္းအတြင္းမွ အခန္းငယ္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။

သူ႔ကို သေရာ္ထားေသာ ကာတြန္းမ်ား၊ ရုပ္ေျပာင္ပံုမ်ားကို ေရာင္စံုပုံမ်ားထုတ္၍ ကပ္ထားေသာနံရံကို လက္ညိွဳးထိုးျပရင္း ရႊင္ျမဴးစြာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုေနသည့္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသားႀကီး တစ္ဦး၏ အသံပင္။

“ကာတြန္းဆရာေတြက ကိုယ့္ကို ဂရုတစ္စိုက္နဲ႔ ေရးတယ္ဆိုၿပီး ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ နံရံမွာကပ္ ထားတာ”ဟု ေျပာလာသူမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔တြင္ အမွတ္စဥ္ နံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခံရလွ်က္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးဝင္းထိန္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာ သံုးမ်ိဳးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဝဖန္ခံရေသာ ကာတြန္းေလးပံု၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း Michael Peel ေရးသားၿပီး Financial Times သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ Lunch with the FT: U Win Htein ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာတြန္း သရုပ္ေဖာ္ပံု တစ္ပံုတို႔ကို သူေနထိုင္သည့္ အခန္း၏ ဘုရားစင္ေအာက္က နံရံေပၚတြင္ တခုတ္တရ ကပ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းထိန္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ဆင္ႏႊဲေနဆဲျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ႏွင့္ အတူ အမာခံ၊ အနာခံ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္၏။

တပ္မေတာ္အစိုးရက အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရိွေသာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မေရာက္ဘဲ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရသူ၊ NLD တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္၌ပင္ အေရြးခံရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ဥပေဒျပဳေရး အမတ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္သည္။

ထူးျခားသည္မွာ ဦးဝင္းထိန္ ဝင္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္၌ သူ႔ကိုယ္စား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ NLD အမတ္ေလာင္းမွာ ၿပိဳင္ဘက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမတ္ေလာင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းထိန္ကမူ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း အာဏာရပါတီျဖစ္လာသည့္ NLD အတြက္ ယခင္အစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ရာထူးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည့္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္စား ပါတီကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ တာဝန္ရိွသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။

ထိုသို႔ အမ်ားစု၏ ဆႏၵကို အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏိုင္ငံတြင္းအျမစ္တြယ္ရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွေသာ ဦးဝင္းထိန္သည္ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တပ္မေတာ္တြင္လည္း ထူးခြ်န္တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ဖူးသည္ဆိုေသာ မွတ္တမ္းလည္း ရိွေနျပန္သည္။

• ဗိုလ္ႀကီးဝင္းထိန္ ဘဝ

သူသည္ တပ္မေတာ္၏ မွတ္တမ္း အတြင္း ထူးခြ်န္ဆု ႏွစ္ဆုကို တစ္ဦးတည္း ရဖူးသည့္ ဗိုလ္ ၾကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အပတ္စဥ္ (၅) ဗုိလ္သင္တန္း ဆင္းပြဲတြင္ ေအာင္ စစ္သည္ႏွင့္ စာေပဆု ႏွစ္ခုလံုးကို ဆြတ္ခူး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ကာလမ်ားကို ျဖတ္သန္းေနသည့္ ဦးဝင္းထိန္သည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္သားဘဝ တစ္ခန္းရပ္ရန္ အေၾကာင္းႀကံဳခဲ့ ရ၏။ ဦးေနဝင္း၏ ျမန္မာ့ ဆို ရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္တြင္ ေပၚေပါက္သည့္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေရၾကည္အိုင္ ေထာက္လွမ္းေရး စခန္းတြင္ အဆိုပါအမႈ အတြက္ ေျခာက္လနီးပါးၾကာ အစစ္ေဆးခံခဲ့ရၿပီး အစိုးရသက္ေသအျဖစ္ တရားခြင္တြင္ ပါ ဝင္ခဲ့ရကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ မွ ဖိအားေပး ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းျခင္းကို ဦးဝင္းထိန္ ႀကံဳ လိုက္ရသည္။

“တပ္က ထြက္ခိုင္းတာ ပင္စင္ေတာ့ေပးတယ္။ ပင္စင္ေငြကို သတိရရင္ထုတ္လိုက္၊ မထုတ္ လိုက္လုပ္ၿပီး ေနလာတာ။ ေနာက္ေတာ့ တပ္မေတာ္က ဘယ္အဖြဲ႕ဆိုလည္းမသိဘူး။ အဲဒါရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပင္စင္မေပးေတာ့ဘူးလို႔ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ မေပးေတာ့တဲ့အျပင္ ထုတ္ထားတဲ့ပင္စင္ေငြေတြ ျပန္ေတာင္းတယ္။ ဒါနဲ႔ မင္းတို႔မေပးလည္း ဂရုမစိုက္ဘူး။ ထုတ္ၿပီးတာေတြလည္း ျပန္မေပးႏိုင္ဘူး ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဒီအတိုင္းပဲ။ ကိုယ္လည္းမထုတ္ဖူး။ သူတို႔လည္း လာမေတာင္းဘူး”ဟု သူ၏ ထံုးစံအတိုင္း ရယ္ပြဲဖြဲ႕ရင္း ဦးဝင္းထိန္က ဆိုသည္။

ဦးဝင္းထိန္ကို ရယ္ေမာျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း အမူအက်င့္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေတြ႕ရသည္မွာ ယခုမွေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္းအခ်ိဳ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ စကားတို႔ကလည္း အခက္အခဲႀကံဳခ်ိန္၌ပင္ အၿပံဳးအရယ္မပ်က္၊ အရႊ႔န္းေဖာက္စကားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ တတ္ေသာ ဦးဝင္းထိန္၏ အမူအက်င့္ကို ထင္ဟပ္ေစ၏။

ထိုသို႔ အမူအက်င့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ NLD ၏ နာယကျဖစ္သူ ဦးတင္ဦး၏ မွတ္ခ်က္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးတင္ဦးအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္အမႈအတြက္ တရားရံုးတြင္ထြက္ဆိုရာတြင္ ဦးဝင္းထိန္ပါဝင္ေသာ ရံုးခ်ိန္းရက္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းသည့္ေန႔မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာအာရွ အသံ (RFA)က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ “ျပည္သူ႔ဖက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး” အမည္ရေသာ ေရဒီယို အစီအစဥ္တြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးတင္ဦးက “သူက ကြ်န္ေတာ္နဲ႔လည္းရင္းႏွီးေတာ့ သူ႔ကိုလည္း ေခၚစစ္တာေပ့ါ။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္တာ အားလံုးကို သိရမယ္ေပ့ါ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးတာ အေမးခံရတဲ့သူ (ဦးဝင္းထိန္) က သိမွမသိဘဲ။ ဟုတ္မွ မဟုတ္ဘဲဆိုၿပီး ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ ျပန္ျပန္ေျဖတာ။ သူက ျပန္ေမးသလိုျဖစ္ေနေတာ့ တဝါးဝါးနဲ႔ေပ့ါဗ်ာ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရဒီယို အစီအစဥ္ကို ပံုႏိွပ္မွတ္တမ္း အျဖစ္ ျပဳစုထုတ္ေဝသည့္ ဖိုးစိုင္း (ဂ်ာနယ္ လစ္) ေရးသားေသာ “ျပည္သူခ်စ္ေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦး” စာ အုပ္တြင္ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးဝင္းထိန္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုစဥ္က အမႈကို စစ္ေဆးေသာ တရားသူႀကီး အပါအဝင္ ပါ ဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုးမွာ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ား သာျဖစ္၍ အရႊန္းေဖာက္ ေနာက္ေျပာင္ မိ သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။

“ဥပမာ တရားသူႀကီးက ဦးဝင္းထိန္ ဘယ္တပ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသလဲ၊ ဘာရာထူးလဲ စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းေတြ ေမးလာရင္ “ဟာ ခင္ဗ်ား သိရဲ႕သားနဲ႔ ဘာေတြလာေမးေနတာလဲ”ဆိုၿပီး ဟာသ လုပ္ပစ္တာဟု ဦးဝင္းထိန္က ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။

တရားရံုးခ်ိန္းအတြင္း ဦးဝင္းထိန္၏ ထိုသို႔ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ အျမင္မၾကည္လင္ၾကသူမ်ားလည္း ရိွခဲ့ၾကသည္ကို သူကိုယ္တိုင္ေရး၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ထုတ္ေဝသည့္ “ကြ်န္ေတာ္ ေရးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ ျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈ” စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားခြင္အတြင္း ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ကို ဥေပေစၦဒကံ ပါမပါ လကၡဏာၾကည့္ေပးသည္ကို အျမင္မၾကည္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔က တရားခံအား ဂုဏ္ျပဳသည္ဟုဆိုကာ အထက္ အရာရိွတို႔ထံ အစီရင္ခံမႈကို ဦးဝင္းထိန္ ႀကံဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ထိုကိစၥကို Frontier က ေမးျမန္းရာတြင္ သူ၏ အျပဳအမူ ဝသီေၾကာင့္ ေခ်ာက္တြန္းခံရဖူးသည့္ ဒုကၡဟု ထင္မွတ္ပံုမရဘဲ ရႊင္ျမဴးစြာတက္ႂကြစြာျဖင့္ပင္ ဦးဝင္းထိန္က တစ္ဟားဟား ရယ္ေမာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ သူ၏ ရွတတ အသံမွတစ္ဆင့္ စကားလံုးပင္ စီစရာမလိုဘဲ တရစပ္ ထြက္ေပၚလာ ေသာ အမွတ္သညာတို႔မွာ ..

“တရားခြင္တစ္ခုၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အုန္းေက်ာ္ျမင့္ေရွ႕ကေန ျဖတ္သြားေတာ့ ေဟ့ေကာင္ ျပစမ္း မင္းလကၡဏာဆိုၿပီး ေနာက္ေျပာင္တဲ့သေဘာနဲ႔ ၾကည့္ဖို႔လုပ္တာ။ ေထာက္လွမ္းေရးက တရားခံနဲ႔ အဲဒီလို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမေနရဘူး ဆိုၿပီး ေအာ္လို႔ မၾကည့္ျဖစ္လိုက္ရပါဘူး။ အဲဒီ အုန္းေက်ာ္ျမင့္ကို လကၡဏာၾကည့္တဲ့ကိစၥကို မၾကည္ေတာ့ အဲဒီေထာက္လွမ္းေရးက သူေရးတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ဦးဝင္းထိန္ဟာ အုန္းေက်ာ္ျမင့္ကို ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္တယ္ဆိုၿပီး လီဆယ္ေရးတာ” ဟူ၍ပင္။

အဆိုပါအခ်ိန္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ေနာင္ ၁၂ ႏွစ္အၾကာ၊ ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုမွစ၍ ဒီမိုကေရစီအေရး ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ တိုက္ပြဲဝင္သူျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္ႀကီးဝင္းထိန္သည္ ထိုသို႔ ဇက္ေပၚဓားမိုးထားျခင္းႀကံဳရသည့္ ကာလ၌ပင္ မတရားဘူးထင္ပါက အာခံရဲသည့္ သူ၏ ဗီဇကို ျပသခဲ့ဖူးသည့္ကိစၥကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသး၏။

“ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းမွာ စစ္ေဆးခံရတုန္းက အစိုးရသက္ေသထြက္တဲ့အခါ ထည့္ေျပာရမယ့္ကိစၥေတြကို သူတို႔ သင္ေပးလိုက္တာ ရိွတယ္။ အဲဒါေတြတစ္ခုမွ တရားခြင္မွာ ကြ်န္ေတာ္က ထည့္မေျပာဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားခြင္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးက ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ “ဟာ….ေမ့သြားတာဗ်ာ” ဆိုၿပီး လုပ္ရေရာ”ဟု သူက ေျပာရင္း ထံုးစံအတိုင္း တစ္ဟားဟား ရယ္ျပန္ပါသည္။

• စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဘဝ

သည္လိုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားဘဝ တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ရသည့္ ဦးဝင္းထိန္သည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ အတြင္း ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးသမား ဘဝကို အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တည္ ေဆာက္ျပခဲ့ျပန္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားပင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းခံ ရသည့္အခ်ိန္တြင္ သၾကားႏွင့္ အရက္ထုတ္လုပ္သည့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးသူအျဖစ္ ဦးဝင္းထိန္က လွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕ ဝွက္ဝွက္က္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာ ဆီလိုအေပါက္ရွာရင္းနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ရတာ။ ဆလြန္းကားေတာင္း မစီးရဲဘူး။ ဦးေနဝင္းရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးက ဆလြန္းကားစီးတယ္၊ တိုက္ေဆာက္တယ္ဆို အဲဒီသူကို မသိေအာင္ ေခၚသြားၿပီး ေမးတာမ်ိဳး လုပ္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြဆို အဲဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္လို႔ အဖမ္းခံရတာ။ ပိုင္ဆိုင္မႈ အသိမ္းခံရတာေတာင္ ရိွတယ္” ဟု သူက ျပန္ေျပာင္း ေျပာ ျပသည္။

• ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီးဘဝ

၁၉၈၈ အေရာက္တြင္မူ ဦး၀င္းထိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ေျခစံုပစ္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ဦးေႏွာက္ အလုပ္ လုပ္သည့္ အခ်ိန္ အထိ ႏိုင္ငံေရးသမား အျဖစ္ ရပ္တည္ေတာ့မည္ ဟု ဆံုး ျဖတ္ထားသူ ျဖစ္လာျပန္၏။

ထူးျခားသည္မွာ စစ္သား၊ စီးပြားေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရး သမား စသည့္ မတူညီေသာ တည္ ေဆာက္ မႈမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ဘဝတြင္ အထိုက္အေလွ်ာက္ထက္ ပို ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ သူ၏ ထူးျခားေသာ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားသူငွာထံမွ အေကာင္းအဆိုး ရႈျမင္ခ်က္ အေထြေထြကို လက္ခံရရိွတတ္သူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

က်င္လည္ရာပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း လူအမ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားမႈတို႔ႏွင့္အတူ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈတို႔ကိုပါ ယွဥ္တြဲပိုင္ဆိုင္လွွ်က္ရိွသည့္ သူ၏ စရိုက္လကၡဏာတို႔မွာမူ မေျပာင္းလဲေပ။

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ကိစၥတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအခ်ိဳ႕၏ မလိုမုန္းထားမႈကို ႀကံဳခဲ့ရသလို၊ တရားမဝင္ စီးပြားေရးသမားဘဝတြင္လည္း မနာလိုသူတို႔၏ ရန္ရွာျခင္းမခံရေအာင္ သိုသို သိပ္သိပ္ ေနထိုင္ခဲ့ရဖူးသည္။ ထို႔အတူ စစ္အစိုးရကို အတိုက္အခံလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝမွစ၍ အာဏာရပါတီကို ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္လည္း ထိုသို႔ ႀကံဳေနရဆဲပင္ျဖစ္ သည္။

အနီးစပ္ဆံုးႏွင့္ လူသိထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကေတာ့ သူဦးစီးေဆာင္ရြက္လိုက္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕၊ မီဒီယာအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈအခ်ိဳ႕၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သူအားေဝဖန္သူအခ်ိဳ႕ေပၚ တုန္႔ျပန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဂယက္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ တာဝန္မွ ရပ္စဲခံလိုုက္ရသည့္ စိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္း ကိစၥ အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ကိစၥတို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ) တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ ရိွမရိွကိစၥအဆံုး ဦးဝင္းထိန္ ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာထြန္းဝင္းကဆိုလွ်င္ သူဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေနစဥ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕ရိွ ႏိုင္ငံပုိင္ေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ ငွားရမ္းသံုးစြဲေနေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားပိုင္ Prime Limited ထံမွ ေျမျပန္လည္ရယူေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ဦးဝင္းထိန္၏ အမ်က္ရွမႈကိုခံခဲ့ရၿပီး ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားသူ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ ရာထူးခန္႔၊ ေျပာင္းေရႊ႕၊ ထုတ္ပယ္ကိစၥမ်ားတြင္ ပါတီပိုင္းက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ေဝဖန္သူတို႔က ေထာက္ျပၾကေသာ္လည္း ဦးဝင္းထိန္ကေတာ့ မည္သို႔မွ် မွတ္ခ်က္မျပဳေပ။

ထို႔အတူNLD ပါတီမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ပညာျပေနသည့္ ယခင္အစိုးရခန္႔ခဲ့ သည့္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားကို ေနရာ ေျပာင္းပစ္မည္ဟု ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္းအတြင္း မဇိၥ်မသတင္းဌာနကို ေျပာဆိုဖူးသည့္ စကား၊ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းအတြင္း ၎၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚခင္မိုးမိုးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေျခာက္ဦးကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျပင္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးသားဟူ သည့္သေဘာ ေျပာဆိုမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဝဖန္မႈတို႔ကို ဦးဝင္းထိန္တစ္ေယာက္ ျပင္ျပင္းထန္ထန္ ခံခဲ့ရသည္။

အေျခခံ ဥပေဒ အရ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၏ ပတ္သက္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ေနသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရိွျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။

ဦးဝင္းထိန္ကမူ ပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ပတ္သက္မႈ အေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ေလႏွင့္ဝမ္းႏွင့္မကြဲျခင္းဟု တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ျခင္းမွ အစ၊ အစိုးရဖြဲ႕ျခင္းအဆံုး ပါတီကသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္၍ ဝင္စြက္ဖက္ရံုမက ဦးေဆာင္ရသည့္ သေဘာရိွသည္ဟု ႏိုဝင္ ဘာ ၃၀ ရက္ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ “ႏိုင္ငံေရး ေလနဲ႔ ဝမ္းနဲ႔ ကြဲေစလို” ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အား ဦးဝင္းထိန္က ေရးသား ေျဖရွင္းထားသည္။

ဦးဝင္းထိန္၏ ပြဲဆူေစမႈမ်ားမွာ ထုိမွ်မကေသးေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္အတြင္း RFA သတင္းေထာက္အား ေမးခြန္းေတြ စဥ္းစဥ္းစားစား ေမးၾကဟု ဘုေတာသည္ မွစ၍ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးခ်ိန္ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္ လားဟု ေမးျမန္းလာသည့္ လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးကို “ေစာက္ရူး၊ ေစာက္ ရူး” ဟု ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ တို႔ကလည္း အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က လူထု ပံုရိပ္ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းေထာက္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရင္း ဦးဝင္းထိန္ ၏ တုန္႔ျပန္မႈကို ကိုယ္တိုင္ႀကံဳလိုက္ရသည့္ ကိုစိုင္းဝဏၰက ႏိုင္ငံေရးတန္ခိုးထြားသည့္ ဦးဝင္းထိန္အေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈမ်ိဳးကို ေရွာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“သူ႔အေနနဲ႔ သတင္း မီဒီယာကို ဆက္ဆံတာ၊ ထာဝရ အာဏာတည္ေနမယ့္သူ တစ္ဦးလို ဆက္ဆံ ခဲ့တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ခံစားရတယ္” ဟု ကိုစိုင္းဝဏၰက ဆိုသည္။

ဦးဝင္းထိန္ကမူ ထံုးစံအတိုင္း ျဖစ္စဥ္အလုိက္ သီးျခား မွတ္ခ်က္မျပဳခဲ့ဘဲ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈ၊ ျပစ္တင္ ရႈ႕ံခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ မရိွေၾကာင္းသာ ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠ႒ အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရသည့္ ေဒၚခင္မိုးမိုးက “အခုေနာက္ပိုင္း ဦးဝင္းထိန္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြဟာ အာဏာရွင္ ဆန္လာတယ္” ဟု ေျပာေသာ္လည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းကဲ့သို႔ေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အျခားေသာ ပါတီဝင္ ရွစ္ဦး၊ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္းကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးဂ်င္မီကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

၎၏ အမည္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ကို ထုတ္ေဖာ္ မေျပာလိုသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးကမူ ရွမ္းျပည္နယ္ ပါတီတာဝန္ရိွ သူအခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ပယ္သည့္ ကိစၥတြင္ ဦးဝင္းထိန္၏ ကိုင္ တြယ္ပံုကို မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ေနာက္ပိုင္းမွသာ ပါတီအေနနဲ႔ ထုတ္တာျဖစ္ေပမယ့္ အရင္ဦးဆံုးကေတာ့ သူ႔တစ္ေယာက္ထဲ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ပါတီပိုင္းမွာက်န္ခဲ့တဲ့ တာဝန္အရိွဆံုးသူေတြထဲမွာ သူတစ္ေယာက္ပဲ ေနျပည္ေတာ္မွာေနၿပီး စီမံလုပ္ကိုင္ရတဲ့သေဘာမ်ိဳးရိွေတာ့ သူ႔ၾသဇာက ထက္ေနတဲ့ သေဘာေပ့ါ” ဟု အဆိုပါ အမတ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

NLD ပါတီ၏ ေနျပည္ေတာ္ခရိုင္ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးမင္းသူကမူ ဦးဝင္းထိန္သည္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါတီတြင္းႏွင့္ ပါတီျပင္ပ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစအဆံုး အတြင္းက်က်သိေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္းဆိုသည္။

ထို႔အတူ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရယူထားသျဖင့္ ပါတီကိစၥ တိုက္ရိုက္ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည့္တည့္ မတ္မတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ပါတီကို ဦးေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

“အာဏာရပါတီမွာ သူက ေခါင္းကုိင္ဖခင္ သေဘာမ်ိဳးပဲ။ လက္ရိွ ပါတီပိုင္းေရာ၊ အစိုးရပိုင္း ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းေရာ အားလံုးခ်ိတ္ၿပီး လုပ္ႏိုင္တာက သူတစ္ေယာက္ပဲရိွတယ္။ အသက္အရြယ္ရေရာ၊ က်န္းမာေရး အရေရာ ဒီေလာက္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သူ႔အတြက္ မ ဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္၊ ပါတီမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတာပါပဲ” ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ NLD ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္ရီကမူ တစ္ဟားဟားရယ္ျခင္း၊ ပက္ကနဲ နစ္နစ္နာနာ တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ အရႊန္းေဖာက္ျခင္းစသည္တို႔မွာ ဦးဝင္းထိန္၏ အမူအက်င့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္လာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရ အဆိုပါ အျပဳအမူတို႔မွာ ရိုင္းစိုင္းေသာ စိတ္မ်ိဳးျဖင့္ လုပ္သည္ဟု သတ္မွတ္၍ မရဟု ေျပာ သည္။

“ပတ္ဝန္းက်င္ အျမင္နဲ႔ ကၽြန္မနဲ႔ေတာ့ တူမွာမဟုတ္ဘူး။ ဦးဝင္းထိန္က ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ေျပာတတ္ေပမယ့္ စိတ္ရင္းက ေကာင္းတယ္။ အသံုးအႏႈန္း ၾကမ္းတမ္းတယ္ဆိုေပမယ့္ မရိုင္းစိုင္းပါဘူး။ တစိမ္းေတြကေတာ့ စကားအေျပာအဆို စည္းမေစာင့္ဘူးလို႔ ထင္ႏိုင္ေပမယ့္ ကြ်န္မတို႔က အေၾကာင္းသိဆိုေတာ့ သူ႔ရင္ထဲက ေစတနာကို သိတယ္” ဟု ေဒၚတင္တင္ရီက ဆိုသည္။

အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္း ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ အတူ ေနထိုင္ဖူးသည့္ နာမည္ေက်ာ္ လူ ရႊင္ေတာ္၊ ဒါရိုက္တာ ဇာဂနာ (အမည္ရင္း ကိုသူရ) ကမူ အဆိုပါ အမူအက်င့္ မ်ားမွာ ဦးဝင္းထိန္၏ ၀သီသာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အေၾကာင္း ကိစၥကိုမွ် အညိွဳးအေတး ထားသူ မဟုတ္သလို အေဝဖန္ မခံႏိုင္ ဆိုေသာ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားမွာလည္း မွားယြင္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ခ်က္က ေထာင္ထဲမွာ ၾကမ္းျပင္ေပၚအိပ္ေနရတဲ့ နိမ့္ပါးတဲ့ဘဝတုန္းကလည္း ရာထူးႀကီးတဲ့သူေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြလာရင္ သူျပန္ေျပာတာပဲ။ အခုလို အခ်ိန္မ်ိဳး အေျပာင္းအလဲမွာ ပါတီတစ္ခုကို ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ သူမ်ားကို ႏိွမ္ၿပီးေျပာမယ့္ သူမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဇာဂနာက ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ကိစၥမွစ၍ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအဆံုး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ဖူးၿပီး အသက္အရြယ္အရ အဖိုးအိုဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ဦးဝင္းထိန္သည္ ဇရာေၾကာင့္ ႏွလံုး၊ ေသြးတိုး ေရာဂါမ်ားရိွေနၿပီး တုတ္ေကာက္ အသံုးျပဳ၍ လမ္းေလွ်ာက္ရ သည္မွအပ မာမာခ်ာ ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

မတူညီေသာ နယ္ပယ္ သံုးခုတြင္ ေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းမွာ ရည္ရြယ္လုပ္ ေဆာင္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကံၾကမၼာ အလွည့္အေျပာင္းအတိုင္း၊ အလိုလိုျဖစ္ လာျခင္းသာ ျဖစ္ သည္ဟု ခံယူထားသူ ဦးဝင္းထိန္သည္ ယေန႔အထိ သူ၏ မွတ္ဥာဏ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ၾသဇာျပည့္ဝေနေသးေၾကာင္း၊ ဟာဒယ ဥာဏ္ရႊင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို သူ၏ ႏႈတ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုတ္ထိုးအိုးေပါက္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပလွ်က္ရိွေန ဆဲပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ဟားဟား ရယ္ရင္း “ျဖစ္ခဲ့သမွ် ကိစၥေတြဟာ တမင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္၊ ပြဲဆူေအာင္လုပ္ တာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဖာသာသူ ျဖစ္သြားတာ မတတ္ႏိုင္ဘူး” ဟုပင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာလိုက္ ေသးသည္။

ထို႔ျပင္ သူအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေနထိုင္ရစဥ္ အတြင္း ဆံုေတြ႕ဖူးသည့္ ကြယ္လြန္သူ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ ေဗဒင္ဆရာ မင္းသိခၤထံမွ သူ မွတ္သားဖူးေသာ စကားတစ္ခြန္းျဖင့္ ဦးဝင္းထိန္က တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စကား၏ အနက္မွာ လူတို႔သည္ အလကားရေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တို႔ကို မည္သူမွ် မေတာင္းလွ်င္ေတာင္မွ ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း ေပးေလ့ရိွသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ပင္။

“အခုလည္း အဲဒါပဲေပ့ါ အလကားရတာေတြ ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း လုပ္ေနၾကတာေပ့ါ။ ေအး ေဆးပါ။ ၾကာရင္ ေမာသြားမွာပဲ၊ ေမာသြားရင္ တိတ္သြားမွာဘဲ”ဟု ေျပာရင္း ဦးဝင္းထိန္က ရယ္လိုက္ျပန္သည္။

Credit,
ဉာဏ္လိႈင္လင္း
06 Feb: 2017

Frontier မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။#BurmaDemocracy( ဓါတ္ပံု - ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ဇန္နဝါရီလလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနက လုပ္ၾကံခံရၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ကို ေတြ႔ရစဥ္ )
အန္အယ္လ္ဒီ ဥပေဒေရးရာ အၾကံေပး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရတဲ့အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့အခါ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္မွာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရံုးကသာ ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ သမၼတရံုး ေျပာခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာပါတယ္။

ေရွ႕ေနဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္နဝါရီလ ၃၀ နဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ေတြက သမၼတရံုးကေန ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ သမၼတရံုး ေျပာခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာပါတယ္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ဆံုးထုတ္ထားတယ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းေပါ့၊ ေနာက္ထပ္လည္း ထုတ္ဖို႔ရရင္ ထုတ္ေပးမယ္၊ ျပည္ထဲေရးကမဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေနတယ္၊ သမၼတရံုးက ထုတ္ေနတယ္"

အဲဒီအမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က သတင္းကြင္းဆက္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရး ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္တာေတြကို သတိျပဳၾကဖို႔အတြက္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေရွ႕ေနဦးကိုနီဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကအျပန္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmeseေမာင္ေတာၿမိဳ႕အ၀င္ ဆိုင္းဘုတ္အားေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)
    ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ည ၇ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီကာလအတြင္း ညမထြက္ရအမိန္႔အစား ယခုအခါ ည ၉ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီထိ ကာလအတြင္း ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရထံမွ သိရသည္။

ျပည္သူမ်ား သြားလာရာ လမ္းမၾကီး၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား၊ ဥယ်ာဥ္(သို႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၅ ဦး(သို႔မဟုတ္) ၅ ဦးထက္ပိုေသာ လူမ်ားစုေဝးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔သည္ ယေန႔မွစ၍ ၂ လျပည့္ေျမာက္သည္အထိ အတည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အမွတ္(၁) နယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ငါးခူရနယ္ေျမ႐ုံး၊ ကိုးတန္ေကာက္ရဲကင္းစခန္းတို႔အား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ တြင္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ - ၁၄၄ အရ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအေထြေထြအမႈ အမွတ္ (၂/၂၀၁၆) ကို ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ -၁၄၄ ၊ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ အေထြေထြအမႈအမွတ္(၁/၂၀၁၇)ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၉ရက္ တြင္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ပါက ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၈၈ အရတစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝ စီဒဏ္ေငြ က်ခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com( ဓါတ္ပံု - ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြေလဆိပ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေရာက္ရွိလာစဥ္ )
ဒု-သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ဒီကေန႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို ထြက္ခြာသြားၾကပါတယ္။

ဒီတစ္ႀကိမ္ခရီးစဥ္ဟာ ၆ ရက္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာသေလးေစာက ေျပာပါတယ္။

"UN ရီပို႔ထြက္လာတယ္၊ က်န္တဲ့ကိစၥေတြလည္းရွိတယ္၊ အဲဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ အစည္းအေဝး လုပ္တယ္၊ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ က်ေနာ္တို႔သြားတာပါ၊ ၁၆ ရက္ေန႔အထိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အစီအစဥ္ ဆြဲထားပါတယ္၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနပါမယ္ခင္ဗ်၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔ပြဲက ဒုသမၼတ ဦးေဆာင္ ၿပီး ပြဲကိုတာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ရမွာမို႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ၿပီးမွပဲ ၁၄ ရက္ေန႔ေလာက္မွ ျပန္ဆင္းလာႏုိင္ မယ္"

ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးရံုး OHCHR က ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွဘက္ကို ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာေတြကို Interview with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016 ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ထြက္ေျပးလာ သူေတြထဲက လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေမးျမန္းၿပီး ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားၿပီး က်ဴးလြန္မႈေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ေတြက အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ သတ္ျဖတ္ မႈေတြ၊ မီးရိွဳ႕သတ္ျဖတ္တာေတြအထိ ရိွတယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အဲဒီ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ေတြက သြားေရာက္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ဒု-သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဟာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပေရးအတြက္ တာဝန္ယူ ႀကီးၾကပ္ေနရတာေၾကာင့္ ဒီေန႔ ခရီးစဥ္မွာ မလိုက္ပါႏိုင္ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေကာ္မရွင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီး ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဦးေဆာင္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ ပါဝင္ၾကပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား အစီရင္ခံတင္ျပဖို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီေန႔မွာပဲ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အမိန္႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္ရက္တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese( ဓါတ္ပံု - ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိး က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ျပန္လည္ေျဖၾကားေနစဥ္ )
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အမႈႀကီးဆယ္မ်ိဳးထဲမွာ လူသတ္မႈက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရိွတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

လႈိင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ ေမးျမန္းတဲ့ ၿပီးျပတ္မႈမရွိဘဲ က်န္ရွိေနတဲ့အမႈမ်ားရဲ႕ အဓိကအခက္အခဲနဲ႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အထူးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရန္ အစီအစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာစံနႈန္းေတြအရ ရဲနဲ႔ျပည္သူအခ်ိဳးမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးဟာ ျပည္သူ ၄၀၀ နဲ႔ ညီမ်ွတဲ့ အင္အားရိွရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရဲနဲ႔ျပည္သူအခ်ဳိးဟာ ရဲတပ္္ဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးကို ျပည္သူ ၆၀၀ ေလာက္အထိ တာ၀န္ယူေနရေၾကာင္း ဒါ႔ေၾကာင္႔ လူဦးေရ ၅၁ သန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆုိရင္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္ အင္အား တစ္သိန္းနွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိရမွာျဖစ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား ထပ္မံတုိးျမွင္႔ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese( အစိုးရကထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ေမယု FM အသံလႊင့္အစီအစဥ္ကို ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုစဥ္ )Photo: Aung Kyaw Min FB
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုမွာ အစိုးရကထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ေမယု FM အသံလႊင့္အစီအစဥ္ကို ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ အနည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္ ၄ခုမွာ ဒီကေန႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးသူေတြအတြက္ အခုလို အစိုးရကလုုပ္ေပးတာကို ကန္႔ကြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕က ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေမာင္ဝင္းႏိုင္ က အခုလို ေျပာပါတယ္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အစိုးရက ေမယု FM အစီအစဥ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔က စတင္ထုတ္လႊင့္ေနတာျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမအကန္႔အသတ္နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြရ ရခုိင္၊ ဗမာ၊ ဘဂၤါလီ ဘာသာစကား ၃ မ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္လႊင့္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေမယု FM အစီအစဥ္ကို ျမန္မာဘာသာ တမ်ိဳးတည္းနဲ႔ထုတ္လႊင့္မွသာ လက္ခံႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ကိုေမာင္ဝင္းႏိုင္ က ေျပာပါတယ္။

ေမယု FM ကို ရပ္ေပးဖုိ႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေျမာက္ဦးနဲ႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕မွာ ဆႏၵျပၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmeseထရမ့္က အရင္က တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္မူကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ဖူး
အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္သမၼတ ရွီဂ်င္ပင္းနဲ႔ တယ္လီဖုန္းက တဆင့္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ဆက္သြယ္ စကားေျပာခဲ့ရာမွာ အေမရိကန္ရဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံတည္းသာ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္လို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ တစ္ျပည္သာ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ မူဝါဒဟာ တ႐ုတ္ျပည္မ အစိုးရ တစ္ခုတည္းကိုပဲ သံတမန္ေရးရာ အရ အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္သြယ္မယ္ ဆိုတဲ့ မူ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္အေနနဲ႔ ကာလၾကာရွည္ က်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ ဒီမူဝါဒဟာ ထရမ့္က ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထိုင္ဝမ္သမၼတ နဲ႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့မွု အၿပီးမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

အရင္ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္ဟာလည္း တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးရဲ့ မူ အတိုင္း ထိုင္ဝမ္ကို လြတ္လပ္တဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း မရွိပါဘူး။

တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းဟာ သူတို႔ဆီက ခြဲထြက္ထားတဲ့ ျပည္နယ္ အျဖစ္သာ ရွုျမင္ၿပီး တေန႔ေန႔မွာ ျပည္မႀကီးနဲ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းရမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ညက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဖုန္းေခၚဆိုမွုဟာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစုံ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖုန္းကတဆင့္ စကားေျပာဆိုခဲ့မွုဟာ အလြန္အမင္း ေႏြးေထြးခဲ့တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံ တရားဝင္ အလည္အပတ္ ျပဳလုပ္ဖို႔လည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အျပန္အလွန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ထရမ့္ဟာ သူ႔ရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလတေလၽွာက္လုံးမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံဟာ မၽွတမွု မရွိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး ေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ရဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က စစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္ေနမွုေတြကိုလည္း တုံ႔ျပန္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ဖူးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေဘဂ်င္း အစိုးရဘက္ကေတာ့ သမၼတ ထရမ့္ရဲ့ သေဘာထားေတြ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပင္မိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ကို တ႐ုတ္နဲ႔ ပိုမိုနီးနီးကပ္ကပ္ ကူးလူးဆက္ဆံဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

အမ်ိဳးသားဒီမိုက​ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ​(NLD)၏ ရွမ္​းျပည္​နယ္​ အလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​အဖဲြ႕၊ ရွမ္​းျပည္​နယ္​အ​ေရွ႕ပိုင္​း အလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​အဖဲြ႕၊ ရွမ္​းျပည္​နယ္​​ေတာင္​ပိုင္​း အလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​အဖဲြ႕၊ ရွမ္​းျပည္​နယ္​​ေျမာက္​ပိုင္​း အလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​အဖဲြ႕မ်ားကို ​ေဖ​ေဖာ္​ဝါ​ရီလ ၉ ရက္​​ေန႔တြင္​ ​ေၾကညာခ်က္အမွတ္​ - ၂ / ၀၂ / ၂၀၁၇ ျဖင့္ NLDပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​အဖဲြ႕မွ ဖဲြ႕စည္​းတာဝန္​ ​ေပးအပ္​ခဲ့​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

( ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းနားေက်းရြာက ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ KBC ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ ခိုလံႈေနတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ေတြ႕ရစဥ္ )Photo: Kyaw Myo Min/RFA
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡစခန္း ၁၀ ခုေက်ာ္မွာ အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ထပ္တိုးလာေနပါတယ္။

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းေတြ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြကို ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာတဲ႔ ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာာင္စုေပါင္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမ်ားတယ္္လုိ႔ ဦးေက်ာ္ဝင္းစိန္ က RFA ကို ဒီကေန႔ ေျပာျပပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တိုက္ပြဲေတြစတင္ျဖစ္လို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈေနတဲ႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရအတြက္ ဟာ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး အခုအသစ္ထပ္မံေရာက္ရွိလာသူေတြနဲ႔ဆို ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္က ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၀ ခုေက်ာ္မွာ လာေရာက္ခိုလံႈသူ ရွစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အသစ္ေရာက္ရိွလာသူေတြ အမ်ားစုဟာ ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းက ေရာက္ရွိလာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္မံေရာက္လာသူေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး႒ာန အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕က ကူညီေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမနဲ႔ ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ထြက္ေျပးခိုလံႈေနၾကတဲ႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္လူဦးေရ တစ္သိန္းဝန္းက်င္ရွိပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese


ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္လိင္ေပ်ာ္ ပါးရန္အတြက္ အသက္မျပည့္ေသး ေသာမိန္းကေလးငယ္တခ်ိဳ႕ကို ေစ ခုိင္းခဲ့သည့္အမ်ိဳးသမိီးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၉)ရက္ေန႕ တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား ႐ံုးက လူကုန္ကူးမႈဥပေဒပုဒ္မ ၂၄အရအလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အသက္မျပည့္ေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ အသက္ ၁၃ႏွစ္သာရွိေသးသည့္မိန္းကေလး တစ္ဦးအပါအဝင္မိန္းကေလးငါးဦး ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ညကလပ္မ်ားကို လာေရာက္လည္ပတ္ေသာတ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ကိုရီးယားစသည့္ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားထံျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခိုင္း ေစခဲ့သည့္အသက္(၅၂ႏွစ္) အရြယ္ ရွိ မေဝ(ခ)ေဝေဝဦးကို လူကုန္ကူး မႈျဖင့္ ေတာင္ဥကၠလာပရဲစခန္းမွ တရားလိုဒုရဲမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက အမႈ ဖြင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ေန မေဝ (ခ)မေဝေဝဦးကအသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအပါ အဝင္ မိန္းကေလးငါးဦးကို ၄င္း ၏ေနအိမ္တြင္ထားရွိၿပီး ညဘက္ တြင္ သိမ္ႀကီးေစ်းရွိ အင္ပါယာ ႏုိက္ကလပ္သို႕ပို႔ေဆာင္ကာကလပ္ ကိုလာေရာက္သည့္ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားက ေပ်ာ္ပါးလုိေၾကာင္းေျပာ လွ်င္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္မ်ားသို႔ ပို႔ ကာ တစ္ဦးကိုေငြက်ပ္၈ဝဝဝဝ ယူ ကာ မိန္းကေလးမ်ားကို ျပည့္တန္ ဆာအျဖစ္ေစခုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူႏုိင္ငံျခားသား တစ္ဦးက SAVE THE CHILDREN ကို သတင္းေပးေသာေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ တရားခံႏွင့္ ခိုင္း ေစခံရသူမိန္းကေလးမ်ားကိုတရားခံ ၏ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မရဲတပ္ဖြဲ႔ ၏ ေျပာၾကားမႈအရ ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ခုိင္းေစခံရသည့္ မိန္းကေလး မ်ားက လႈိင္သာယာ၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ဒလ၊ ကြမ္းျခံကုန္းစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင့္ျမတ္ေအာင္ျမင္
The Union Daily
https://www.facebook.com/uniondaily.net


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၾကက္ေပါင္ၿခံရပ္ကြက္တြင္ ေနအိမ္ဆိုင္အတြင္းသို႔ဝင္၍ အမ်ိဴးသမီးတစ္ဦးအား ဓါးျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးသတ္သြားမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ျဖစ္စဥ္မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၾကက္ေပါင္ၿခံရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ ၆ ၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရွိ ေနအိမ္ အမွတ္ (---)တြင္ေနထိုင္ေသာ ဦးဒဗလ်ဴေခါင္လတ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔က ညီႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၊ေျမျမင့္ရပ္ကြက္၌ ဦးေလးျဖစ္သူဖြင့္လွစ္ထားေသာ၊ ေရႊပန္းတိမ္ဆိုင္သို႔ အလုပ္ဆင္းရန္ ေနအိမ္နွင့္ေစ်းဆိုင္ခန္းတို့ကိုေသာ့ခတ္၍ သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။


ေရႊပန္းတိမ္ဆိုင္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပန္းတိမ္ဆိုင္ေနအိမ္တြင္ေနထိုင္သည့္ ညီမဝမ္းကြဲ မလိဆန္ပန္သည္ ဦးဒဗလ်ဴေခါင္လတ္ထံမွ အိမ္ေသာ့ယူ၍ ေနအိမ္ေစ်းဆိုင္အား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ရန္ သြားခဲ့သည္ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ဦးဒဗလ်ဴေခါင္လတ္၏ ညီႏွစ္ဦးမွာ ေနအိမ္သို႔ အရင္ျပန္သြားရာ ေနအိမ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မလိဆန္ပန္မွာ ေနအိမ္ရွိေစ်းဆိုင္အတြင္းတြင္ ဓါးဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ လဲက်ေသဆုံးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဦးဒလ်ဴေခါင္လတ္ထံ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ဦးဒဗလ်ဴေခါင္လတ္မွ နယ္ေျမရဲစခန္းထံသို႔ ဖုန္းဆက္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊မလိဆန္ပန္မွာ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ ဓါးဒဏ္ရာစုစုေပါင္း ၁၉ ခ်က္ျဖင့္ ေသဆုံးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါအမႈအား ျမစ္ႀကီးနားနယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈႀကီးအမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၇၊(ပ)၂၅/၂၀၁၇၊ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားၿပီး အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ေသဆုံးသူ မလိဆန္ပန္သည္ ဗန္ေမာ္ သူနာျပဳ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္သည္။ယခင္က သူနာျပဳတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယခုအခါတြင္ အဆိုပါအလုပ္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္းလည္း ေသဆုံးသူႏွင့္ နီးစပ္သူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

ေဝၿဖိဳးေအာင္
Myitkyina News Journal
https://www.facebook.com/myitkyinanewsjournal.mm