အမ်ိဳးသမီးမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဒါေတြေဆာင္ထားပါ
ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္က FDA ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရေသာ သတင္းသည္ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးထုကို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစသည္။ က်ဴးလြန္သူသည္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ တကၠစီငွားစီးရမည္ကိုပင္ စိုးရြံ႕သည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္းလူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ထုတ္ျပန္ထားရာ အမ်ိဳးသမီးထုအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ လႈပ္ရွားသြားလာရာတြင္ တစ္ကိုယ္ေရလံုၿခံဳေရးကို သတိရွိရမည့္အေျခအေနျဖစ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္း အျပင္ထြက္ပါက အလြယ္တကူ သယ္ယူသြားႏိုင္ၿပီး လံုၿခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္ႏွင့္အေထာက္အကူလည္းျဖစ္ေစမည့္ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Pepper Sprays (င႐ုတ္ေကာင္းစပေရး)

မိမိအား တိုက္ခိုက္ရန္ျပဳလာသူ၏ မ်က္ႏွာကို Sprays ျဖင့္ ဖ်န္း၍ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ တန္ဖိုး က်ပ္ ၄,၀၀၀ ၊ က်ပ္ ၆,၀၀၀ ႏွင့္ ဘူးႀကီး က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေျမနီကုန္း Sprits ႏွင့္
ဂ်န္းရွင္းေမာ္တင္ရွိ Myanmar Women's Self Defense Center ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ကိုယ္လံုပညာသင္တန္းစသည္တို႔တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

Alarm ေဘာလံုး
အဆိုပါေဘာလံုးမွ ေသာ့ခ်ိတ္ကို ဆြဲထုတ္သည့္အခါေသာ့ ခ်ိတ္မွအသံက်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚလာၿပီး အဆိုပါအသံေၾကာင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္က ဂ႐ုစိုက္မိမည္ျဖစ္သည္။ ေသာ့ခ်ိတ္ကို ျပန္တပ္ေပးလွ်င္ အသံေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုး က်ပ္ ၅,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ခိုင္ေရႊဝါလမ္းမွတ္တိုင္ ဗဟိုလမ္းႏွင့္သံသုမာလမ္းမႀကီး စီမံကိန္း မွတ္တိုင္အနီး ျမင္သာ ၈ လမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ BCS Myanmar တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ BCS Myanmar မႏၲေလးဆုိင္ခြဲ (၁) ၆၇ လမ္း၊ ၄၁×၄၂ ၾကားႏွင့္ ၈၄ လမ္းမေပၚ ၈၄ လမ္း၊ ၃၉×၄၀ လမ္းၾကားစသည္တို႔တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

အိတ္ေဆာင္ဓာတ္မီးက်ဥ္စက္
ခရီးသြားသည့္အခ်ိန္၊ ႐ံုးသြား႐ံုးျပန္ႏွင့္ လူသူျပတ္လပ္ေသာ ေနရာမ်ားသြားလာသည့္အခါ အလြယ္တကူ ယူေဆာင္သြားႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုး ၆,၈၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေျမနီကုန္း Sprits တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ အိတ္ေဆာင္ဓာတ္မီးက်ဥ္စက္ (အႀကီး) ကို တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၂,၅၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၂၂,၇၅၀ ျဖင့္ ေျမနီကုန္း၊ ဂမုန္းပြင့္ (လွ်ပ္စစ္ေကာင္တာ)စသည္တို႔တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။
iphone ပံုစံ အိတ္ေဆာင္ က်ဥ္စက္-က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ ႏွင့္ ၂၆ လက္မရွည္သည့္ သံုးဆစ္တုတ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၉,၀၀၀ ျဖင့္ BCS Myanmar ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

Women Safety App
Google Play Store တြင္ Women Safety app ကို အခမဲ့ down ၿပီး မိမိဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အသိေပးေစလိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ထည့္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အႏၲရာယ္တစ္ခုခုႀကံဳလာပါက အနီေရာင္ Panic Alert ကို ႏိွပ္လွ်င္ ရဲကားအသံကဲ့သို႔ အသံျမည္လာမည္။ ဖုန္းကင္မရာမွတစ္ ဆင့္ ဓာတ္ပံုဗီီဒီယိုမ်ား အလိုအေလ်ာက္႐ိုက္ကူၿပီး မိမိေရာက္ေန သည့္ ေနရာအတိအက်ကို SMS ႏွင့္ ကိုယ္အသိေပးခ်င္သူ (setting ထဲတြင္ ထည့္ထားသည့္ မိသားစုဝင္ သူငယ္ခ်င္းစသည္) Location link ခ်က္ျဖင့္ခ်က္ခ်င္းပို႔ေပးသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ နည္းပညာျမင့္ GPS Tracker နာရီ

GPS Tracker နာရီကို တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၅,၀၀၀ ျဖင့္ Anywhere GPS Tracker Myanmar Page တြင္ Online မွတစ္ဆင့္ မွာယူႏိုင္သည္။

အဆိုပါနာရီကို ကေလးငယ္ကို ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးကို ျဖစ္ေစဝတ္ဆင္ေစၿပီး မိမိဖုန္းႏွင့္ ၂၄ နာရီ google ေျမပံုမွအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ မ်က္စိေရွ႕တြင္ ထားသကဲ့သို႔ ေျခရာခံေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္။အလ်င္အျမန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို အုပ္ထိန္းသူက သတ္မွတ္ထည့္သြင္းေပးထားႏိုင္ၿပီး အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ကေလး (သို႔မဟုတ္)မိသားစုဝင္ကို နာရီမွတစ္ဆင့္ အသင့္ပါေသာ ခလုတ္ကို ႏွိပ္၍ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေခၚဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အုပ္ထိန္းသူ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္အနည္းငယ္ကိုသာ နာရီမွေခၚဆိုႏိုင္သည္။ အဝင္Call အေနျဖင့္လည္း မသိေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေခၚ၍မရေအာင္ လုပ္ထားႏိုင္ၿပီး နာရီကိုေခၚဆိုရႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုအုပ္ထိန္းသူက ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္။

SOS စနစ္ပါရွိၿပီး ယင္းခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ အုပ္ထိန္းသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို သတိမထားမိမခ်င္း အလိုလိုဆက္သြယ္ေနေစၿပီး ၎ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာႏွင့္အသံမ်ားကို ၾကားသိႏိုင္သည္။ နာရီတပ္ဆင္ထားသူကို၊ ကားတို႔ကို ဇုန္၊ ဧရိယာေျမပံု သတ္မွတ္ေပးထားႏိုင္ၿပီး ယင္းဧရိယာမွ အျပင္သို႔ ေရာက္ပါက အုပ္ထိန္းသူဖုန္းမ်ားတြင္ သတိေပးခ်က္တက္လာမည္။

OLED Display ႏွင့္ အဆင့္ ျမင့္ ဘက္ထရီစနစ္ေၾကာင့္ micro USB ႏွင့္ သံုးနာရီမွ် အားသြင္းၿပီး လွ်င္ ခုနစ္ရက္ၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ နာရီတြင္ MPT, Telenor ဆင္းမ္ကတ္ထည့္ၿပီး အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အားသြင္းရန္ ဖုန္း အမ်ားစုကဲ့သို႔ Micro USB ေပါက္ပါရွိသည္။

===========

7Day News Journal

http://7daydaily.com/story/118890

COMMENTS

Name

art,1,article,1349,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8788,interview,229,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18022,news,2842,opinion,793,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1076,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အမ်ိဳးသမီးမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဒါေတြေဆာင္ထားပါ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဒါေတြေဆာင္ထားပါ
https://2.bp.blogspot.com/-SIbA5Bj-SkE/WmwFqhYHFGI/AAAAAAAAeXs/Dbui17h0LeMgWjURQbdDv8RQt32mz9_mQCLcBGAs/s640/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-SIbA5Bj-SkE/WmwFqhYHFGI/AAAAAAAAeXs/Dbui17h0LeMgWjURQbdDv8RQt32mz9_mQCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_349.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_349.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy