ငလ်င္ ၁၁ခုလႈပ္ခဲ့အၿပီး ငလ်င္ႀကီးျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်ရွိေၾကာင္း မိုးဇလမွ အသိေပးထား


ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ၊ မနက္ပိုင္းမွစ၍ ယေန႔ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းအထိ ၃ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမငလ်င္ေပါင္း၁၁ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု မိုးဇလ ငလ်င္ဌာနခြဲ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္ေပၚရန္ အေျခအေနရွိေၾကာင္းလည္း ယူဆရႏိုင္သည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

"ေျမထုခ်ပ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ငလ်င္ငယ္မ်ားဆက္ကာ လႈပ္ရွားေနျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာဝန္အားကိုေလ်ာ့သြားေစၿပီး ငလ်င္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သကဲ့သို႔ ငလ်င္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေျခအေနရွိသည္ဟုလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ ယမန္ေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ ၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္၊ မနက္ ၅နာရီ ၅၉မိနစ္ ၄၉ စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္း ျဖဴးၿမိဳ႕၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္၂၅မိုင္အကြာကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၄.၅)အဆင့္ရိွ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည္ဟု ကမၻာေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ တိုင္းထြာရရွိခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ လႈပ္ခတ္ခ့ဲသည့္ ေျမငလ်ွင္မ်ားတြင္ အင္အားအသင့္တင့္မွ ျပင္းထန္အဆင့္အထိ မပါဝင္ေၾကာင္းေျမငလ်င္ေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

" စိုးရိမ္စရာေတာ့မရွိဘူးလို႔ပဲေျပာရမွာပါ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ လႈပ္တဲ့ဟာေတြကလည္း ဗဟိုက ပဲခူးရိုးမမွာရွိတာကိုး ေတာေတာင္ထူထပ္တဲ့ေနရာျဖစ္ေနတာ လူေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတြနဲ႔လွမ္းေနတာကိုး ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သိပ္အႏၲရာယ္မရွိနိုင္ေလာက္ပါဘူး"ဟု ဆိုသည္။

ငလ်င္ႀကီးမ်ားမလာခင္ ငလ်င္ငယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ တေလွ်ာက္ ဝန္းသို၊ တေကာင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ စဥ့္ကူး၊ မႏၲေလး၊ ဝမ္းတြင္း၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေတာင္ငူ၊ ျဖဴး၊ ပဲခူး၊ သံုးခြၿမိဳ႕မ်ားရွိေနသည္။

အဆိုပါ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္မွစတင္ေသာ ေျမငလ်င္ငယ္ ၁၁ ခုအနက္ ၁၀ခုသည္ ျဖဴးၿမိဳ႕အနီး ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ကာ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး ၃.၉ အဆင့္မွ ၆.၀ အဆင့္ရွိ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ပ်က္စီးမႈေတာ့ ကၽြန္မတို႔မၾကားရဘူး ။ ဆည္ေျမာင္းမွာလည္း တမံအက္တာေတြ ဘာေတြမရွိဘူး"ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္နီဝင္းက ေျပာသည္။

ပထမဆံုးေျမငလ်ွင္စတင္လႈပ္ခတ္စဥ္မွ ယေန႔မနက္ပိုင္း ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္အထိ လူထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္မရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ရသည္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာေျမထုခ်ပ္မွ ျမန္မာေျမထုခ်ပ္ေအာက္သို႔ စိုက္ဝင္တြန္းတိုက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕နွင့္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕မ်ားျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်ွင္ေကာ္မတီက ဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယမန္ေန႔ ဇန္နဝါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔၌ ည ၁၀နာရီ ၂၁မိနစ္ ၂၅စကၠန္႔တြင္ ျဖဴးျမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၆) မိုင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး (၄.၃)အဆင့္၊ ေန႔လည္ ၂နာရီ ၄၉မိနစ္ ၅၂စကၠန္႔တြင္ ထန္းတပင္ျမိဳ့ အေရွ့ေတာင္ဘက္ (၂) မိုင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး (၃.၉)အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ခဲ့ေသးသည္။

စတင္လႈပ္ခတ္ေသာ ဇန္နဝါရီ ၁၂ရက္ေန႔၌လည္း ည ၉နာရီ ၅၃မိနစ္ ၅၆စကၠန္႔တြင္ ျဖဴးျမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၁) မိုင္ခန္႔ အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၄.၈)အဆင့္၊ ေန႔လည္ ၁နာရီ ၅၉မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဟုမၼလင္းျမို႕ အေရွ့ေျမာက္ဘက္ (၂၃) မိုင္ခန္႔ အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၄.၃)အဆင့္၊ မနက္၁၀နာရီ ၄၆မိနစ္တြင္ ျဖဴးျမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၁) မိုင္ခန္႔ အကြာကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၄.၆)အဆင့္၊ မနက္ ၂နာရီ ၉မိနစ္တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ ၂၄မိုင္အကြာကို အင္အား၄.၇အဆင့္၊ မနက္ ၁နာရီ ၁၄မိနစ္တြင္ ျဖဴးၿမိ့အေနာက္ဘက္ ၂၅မိုင္အကြာကို အင္အား၅.၃အဆင့္၊ မနက္ ၁နာရီ ၁၂မိနစ္တြင္ အင္အား၅.၃ျဖင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္၊ မနက္ ၁နာရီ ၈မိနစ္တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၄မိုင္အကြာကို အင္အား ၅.၃ျဖင့္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္မ်ား၏ အစပ်ိဳးငလ်င္ကို ဇန္နဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔ မနက္ ၁၂နာရီ၊ ၅၆မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ျဖဴးျမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၇)မိုင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳကာ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး(၆.၀)အဆင့္ျဖင့္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္ကို ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

==========

Mizzima - News in Burmese

http://mizzimaburmese.com/article/36228

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8666,interview,224,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17697,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1074,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ငလ်င္ ၁၁ခုလႈပ္ခဲ့အၿပီး ငလ်င္ႀကီးျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်ရွိေၾကာင္း မိုးဇလမွ အသိေပးထား
ငလ်င္ ၁၁ခုလႈပ္ခဲ့အၿပီး ငလ်င္ႀကီးျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်ရွိေၾကာင္း မိုးဇလမွ အသိေပးထား
https://2.bp.blogspot.com/--DyV4QoK57o/WlsuySv3fPI/AAAAAAAAeTw/EZGrGZiKADorxGXqpiODetpwwAWArrpkgCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--DyV4QoK57o/WlsuySv3fPI/AAAAAAAAeTw/EZGrGZiKADorxGXqpiODetpwwAWArrpkgCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_629.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_629.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy