ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္း


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂

ႏို္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး H.E.Mr. Taro KONO တုိ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကား ရာတြင္ “ဒီေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခ အေန၊ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္မတန္အက်ိဳးေက်းဇူးရွိတဲ့ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ ဘဝအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးကို လက္ေတြ႕ ခံစားႏုိင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ကို ဒီေန႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္နဲ႔ ေတာင္ငူအၾကား ၃ နာရီခြဲနဲ႕ သြားေရာက္ႏုိင္ဖုိ႕ ရထားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးအၾကား သြားဖို႔အခ်ိန္ ၈ နာရီနဲ႕ သြားေရာက္ႏိုင္ဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာမို႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ သြားလာေရး နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ေခ်ာ့ေမြ႕ျမန္ဆန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လူသား ခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္း တိုးခ်ဲ႕ဖိို႔၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာေတြ သြားလာခြင့္ပိုၿပီးေတာ့ ရရွိဖို႔၊ လံုၿခံဳၿပီး ဒုကၡသည္ေတြ ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ကုိယ္ျပန္လာႏုိင္ဖို႔၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ႏုိင္ဖို႕နဲ႕ မစၥတာကိုဖီအာနန္ အႀကံေပးခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။

“အခုအခ်ိန္မွာ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာႏိုင္ဖို႔၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားႏုိင္ဖို႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရကို ဒုကၡသည္ေတြ ေနထုိင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေဒၚလာသံုးသန္း တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေပးအပ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကို ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ အတြက္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ့္ဘာသာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေပးေရးအပါအဝင္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒါက ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရမွ တရားဝင္ေျပာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီလိုပဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ေဒသတြင္းဆက္သြယ္ေရး Connectivity ကို ပိုၿပီးေတာ့ ခုိင္မာေစေရး ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္သြားဖို႔၊ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ တယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ မိတ္ရင္းေဆြရင္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ပိုၿပီးအဆင့္ျမွင္တင္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏို္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ “ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အသစ္ကို ႀကိဳဆုိႏုိင္တဲ့ အတြက္ အမ်ားႀကီး ဝမ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာ ႀကဳိဆိုပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ အၿမဲပဲ ေႏြးေထြးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ အကူအညီေတြ အၿမဲပဲ ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကို ဘယ္လို ေထာက္ပံ့မယ္ဆုိတာေတြကိုလည္း အမ်ား ႀကီးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေစဖို႔ ၊ ပိုျပီးေတ့ာ တိုးတက္ေစဖို႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေတြျဖစ္ဖို႔ အတြက္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ လက္ခံႏုိင္ဖို႔ ကိစၥေတြကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန ဘယ္လို အကူအညီေပးႏုိင္မလဲ ဆိုတာေတြ ကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

“ ေရတိုလိုအပ္ခ်က္ေတြသာ မကဘူး။ ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ေစတနာရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ အင္မတန္မွ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာ အခ်ိန္ယူရတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ အားလံုးသေဘာ ေပါက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ အျမန္ဆုံး ျဖစ္ေျမာက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေနၿပီးေတာ့ နားလည္မႈေပးၿပီးေတာ့ ပံ့ပိုးမႈ ေပးတဲ့ဟာကိုလည္း တန္ဖိုးထားပါ တယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဘာေတြေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ ဆိုတာ ဝန္ႀကီး KONO အေနနဲ႔ အားလံုး ေျပာၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ထပ္ၿပီးေျပာစရာ မရိွိေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ တူတူ ညီညီရွိခဲ့တာေၾကာင့္မို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္နားလည္မႈရွိတယ္။ ဒီလို နားလည္မႈ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြအရင္းအခ်ာ အျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ ေရးဟာ ပိုမို၍ အရွိန္အဟုန္ ရသြားမယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မိုလို႔လည္း မၾကာခဏ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ေတြ႕ႏုိင္ဖု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

“နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေတာ့ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ဝန္ႀကီးရဲ႕အဖြဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္သြားမယ့္ ခရီးဟာ အားလံုး ေျပျပစ္မယ္၊ ေခ်ာေမြ႕မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ကၽြန္မတို႔ အားလံုး တတ္ႏုိင္သမွ် ေသေသခ်ာခ်ာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား သည္။
ထို႔ေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းမႈကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေတြဆိုတာက ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာေနတဲ့ လူေတြ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

`` မစၥတာ ကိိုဖီအာနန္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္အရ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑အပါအ၀င္ ေဒသခံေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝ အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာက ဦးစားေပးၿပီး ေတာ့ လုပ္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

`` ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ UEHRD ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းကို စတင္ေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေရးေပၚကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ ေတြသာမကဘဲ ကာလရွည္အတြက္ ေနထိုင္မႈဘ၀ အဆင့္ျမွင့္ တင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ ကားလမ္းခင္းဖို႔ အပါအဝင္ လ်ွပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေရး လိုင္းကို တည္ေဆာက္လို႔ ရပါမယ္။ ဒီလို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ေပး တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

``အစိုးရသာမကဘဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက NGO အဖြဲ႕ေတြကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ ေက်ာင္းေဆာင္ ၁၀၀ တည္ေဆာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းမွာေတာ့ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ေတြနဲ႔ မူဆလင္ေတြက အတူတူေလ့လာေနတာရွိ ပါတယ္။ ဒီလို ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ေစႏိုင္ဖို႔ ျပင္းျပစြာ ဆုေတာင္း ေနပါတယ္။
``ေနာက္တစ္ခု ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး တာ၀ါတိုင္ ၂၈ ခုကုိ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခ အေနေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

``ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပႆနာရဲ႕ ရင္းျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ´´ ဟု ေျဖၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အကူအညီေပးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းကို ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ `` ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အျမစ္တြယ္ေစတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕ အတြက္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလမွာ ဂ်ပန္ယန္း ၈၀၀ ဘီလီယံ ကူညီေထာက္ပံံ့မႈကို အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့မူ၀ါဒကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္တတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့ ပါတယ္။
``အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ အျမန္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔၊ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး ရထား လိုင္းေတြမွာ အကူအညီေတြ ေပးအပ္ဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားေတြ လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္မႈကို လက္ေတြ႕ ခံစားႏိုင္ေစဖို႔ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
“ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ကမ္းလွမ္းထားတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေတြမွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရအေနနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ဖို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးက႑ အပါအ၀င္ က်န္တဲ့ က႑ေတြမွာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ ေလ်ာ့ခ်ေပးေရး ပိုၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေနမႈ မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခအေနက လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ရယ္၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ၊ လူ႕အသိုင္း အ၀ိုင္အၾကား တင္းမာမႈေတြရွိတဲ့အတြက္ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္လို႕လည္း နားလည္ထားပါတယ္။
``ဦးစားေပးရမယ့္ကိစၥကေတာ့ လူအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြရဲ႕ၾကားမွာ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာဖို႔ ကိစၥကေတာ့ အထူးဂရုစိုက္ၿပီး လူအသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ခြဲျခားဖို႔မဟုတ္ဘဲ လူအသိုက္အ၀န္းအၾကား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖန္တီး ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

`` ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီလိုမ်ိဳး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစိုးရကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
`` ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပိုၿပီး အကူအညီေပးအပ္ႏုိင္တဲ့ က႑ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြသံုးသပ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိေနတဲ့ လူအသိုင္းအ၀ိုင္ေတြအားလံုးရဲ႕ၾကားမွာ သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္းျပစြာ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္´´ ဟု ေျဖၾကားသည္။

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေ၀ဖန္ေနမႈမ်ား၊ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္စဥ္ အင္းဒင္ ေက်းရြာ၌ ဘဂၤလီမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရသည္ကိစၥ၊ ဒုကၡသည္ မ်ားျပန္လာေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျဖၾကားရာတြင္ `` ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက အင္မတန္မွ အေလးထား၊ စိတ္ဝင္စားေနတယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ရတာက အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ကိစၥကို ၾကည့္တဲ့အခါ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းကို ကြက္ၿပီး ၾကည့္လို႔မရပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆိုတာဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ဟာ ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာေတြတင္မကဘဲ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေရရွည္ ပန္းတုိင္ကိုလည္း မ်က္ေျချပတ္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ေစာေစာတုန္းက ဝန္ႀကီး KONO ေျပာသြားတဲ့ အတုိင္းပါပဲ။ အဓိက အေရးႀကီးတာက ေရရွည္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ အားလံုး ၾကားထဲမွာ သင့္ျမတ္မႈရွိဖို႔၊ ခင္မင္မႈရွိဖို႔၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ပါ၊ အဲဒါကို က်ြန္မတို႔ အေလးထားၿပီးလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဝဖန္မႈေတြကေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ေဝဖန္ေနတာက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဝဖန္မႈလည္းရွိတယ္၊ အျပဳသေဘာ မေဆာင္တဲ့ ေဝဖန္မႈလည္းရွိတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္မတို႔က ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ လုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ အဓိကရလဒ္ကို ခံစားရမွာက ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္ အင္းဒင္ရြာ ကိစၥေပါ့၊ အင္းဒင္ရြာ ကိစၥမွာ သတ္ျဖတ္မႈ ေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ ခဲ့လို႔ အခုတပ္မ ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ စိစစ္ၿပီးေတာ့ အေရးယူမယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံအတြက္က ေျခလွမ္းအသစ္တစ္ခုကို ေရွ႕လွမ္း တာလို႔ပဲ ဒီလိုပဲျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေနာက္ဆုံးက်ရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ကုိယ့္ဘာသာ တာဝန္ယူ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တာဝန္ ယူတဲ့ ေနရာမွာ၊ တာဝန္ယူတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ စၿပီးလွမ္းတယ္ဆိုတာ အေပါင္းလကၡဏာနဲ႔ ျမင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ေၾကာက္သြားမလားဆိုေတာ့ ေၾကာက္တဲ့ လူေတြကလည္း ေၾကာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုျဖစ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ တုန္းကျဖစ္တဲ့ ကိစၥကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စံုစမ္းတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ြန္မတို႔က စံုစမ္းျခင္း အားျဖင့္ ေနာင္ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္လို႔ အဟန္႔အတားတစ္ခုအေနနဲ႔ ျဖစ္လာ မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ လက္ခံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီး KONO က အင္မတန္မွ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာသြားၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ျပင္ဆင္ေပးထားသင့္တဲ့ကိစၥေတြကို ျပင္ဆင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္´´ ဟု ေျဖၾကားသည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8668,interview,224,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17706,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1074,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္း
ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္း
https://4.bp.blogspot.com/-yr7-vTcdS1M/WliqLvpLOcI/AAAAAAABiYo/wssOCeZJWaAm9Gt0xWn6BfInWrkIYK79gCLcBGAs/s640/1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-yr7-vTcdS1M/WliqLvpLOcI/AAAAAAABiYo/wssOCeZJWaAm9Gt0xWn6BfInWrkIYK79gCLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_677.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_677.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy